Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
01-08-2012  

Staat stadhuis op asbestlijst TNO?


Saneren van spuitasbest
 

ALMELO – Sinds de asbestperikelen in Utrecht staat het probleem weer groot op de kaart. In Utrecht moesten honderden gezinnen hun huis verlaten wegens een asbestvervuiling die optrad bij saneringswerkzaamheden aan de flatgebouwen.
Het leidde tot vragen in de Tweede kamer en een motie waarbij de SP er aan herinnerde dat er al sinds 1985 een TNO-lijst bestaat met overheidsgebouwen waarin asbest en met name spuitasbest is verwerkt. Op die lijst zou ook het huidige stadhuis van Almelo staan, maar ten stadhuize kan men dat niet bevestigen noch ontkennen.

Volgens een onderzoek van de Arbeidsinspectie in 1997 zou die lijst nu nog zo’n honderdtal gebouwen omvatten waar nog niet gesaneerd is. De Arbeidsinspectie houdt zelfs een vijftal gebouwen met regelmaat in het ‘snotje’ omdat er spuitasbest in zou zitten. Spuitasbest mag sinds 1975 niet meer gebruikt worden en werd voornamelijk gebruikt om dragende stalen delen te isoleren voor brand. Het ontwerp van Ir. J.J.P. Oud en zijn zoon H.E. Oud is echter typische betonskeletbouw, een techniek waarmee wijlen Ir. J.J.P. Oud grote faam verwierf. In 1994/1995 vond er in het Almelose ‘Schip’ een flinke renovatie plaats, maar amper zes jaar later kwamen de eerste plannen voor nieuwbouw naar buiten. Sindsdien is echter nooit aangeduid dat asbest mede een reden tot nieuwbouw is, maar vooral de klimaatbeheersing een probleem is. 

Van het natuurproduct asbestvezel werd in Nederland zo’n 8 miljoen ton verbruikt in allerlei toepassingen voor de bouw tot asbesthoudend zeil aan toe. In 1993 kwam een totaalverbod op het gebruik van asbest in Nederland.
De vraag is nu zit er daadwerkelijk asbest in het stadhuis of niet?

Update:
De gemeente Almelo laat een quickscan uitvoeren of er in het stadhuis na de renovatie van 1994/1995 nog asbest is achtergebleven. Destijds is wel asbest verwijderd voor zover bekend.


Kijk naar een
reportage van Zembla over asbest.

 
01-08-2012  

Henk Bolk gaat liever niet de lucht in

 

LEEUWARDEN – De Almelose transportondernemer in ‘ruste’ Henk Bolk heeft een groot netwerk. Tot dat netwerk behoort o.a. de Fries Jorrit Volkers, partner in Deloitte en sinds 2011 decaan van de Deloitte Europe University, het Europese learning centre dat nu in ontwikkeling is. De Leeuwarder Volkers is een hartstochtelijke verzamelaar van vooral oude Amerikaanse legervoertuigen en laat toevallig ter sprake komen dat ook Henk Bolk twee van die ‘dingen’ bezit. Beide hebben nog meer gemeen. Oud- legerbevelhebber Dick Berlijn behoort tot de ‘inner circle’ van Bolk en komt wel eens haringhappen op de beroemde jaarlijkse haringparty’s bij Bolk Transport.
Volkers en Berlijn zijn beide actief in de ‘Dutch Hawker Hunter Foundation’ die twee van deze Britse oude fameuze jagers uit de vijftiger jaren bezit en deze heeft gestald op de luchtmachtbasis Leeuwarden. Een van de Hunters is een tweezitter voor het opleiden van piloten en dus kan er ook wel eens een passagier mee. Alleen het operationeel houden van de Hunters kost een slordige 150.000 euro per jaar. Denk daar bij dat deze inmiddels van bewapening ontdane jagers toch een slordige 2000 liter kerosine per uur verbruiken maal € 1.60 per liter.
Henk Bolk werd dus uitgenodigd de verzameling voertuigen van Jorrit Volkers in zijn museum te bekijken en mocht ‘en passant’ ook een vlucht meemaken in de Hawker Hunter. Als nuchtere Tukker bleef Henk Bolk liever met beide beentjes op de grond staan en liet hij die eer over aan zakenrelatie Henk Groeneveld, specialist in centrale smeringen met vestigingen door geheel Europa. Deze deed volgens zeggen zijn naam eer aan en kwam na een vlucht van 45 minuten toch wel enigszins ‘groen en geel’ terug op Friese bodem.
Te water ging het ook nog, maar dan met een heuse amfibie uit de verzameling van Jorrit Volkers. Volgens Bolk een leerzaam dagje, waarbij hij zich opwierp om er de bijgaande fotoreportage van te maken.

Fotoreportage (43 foto's)...

 
02-08-2012  

Hogere geluidsbelasting bouw Nijrees Noord

 

ALMELO – Voor het bouwplan van aannemer Roosdom Tijhuis in het plandeel Nijrees Noord is een hogere geluidsbelasting toegestaan. Roosdom Tijhuis wil ten noorden van de Nijreesweg tweeëntwintig woningen realiseren langs de oever van de Weezebeek. Het gebied grenst aan de over de beek gelegen Bosstraat en Beekstraat en heeft te maken met een hogere geluidsbelasting vanwege de spoorlijn Almelo-Borne. Om toch te kunnen bouwen, is de grenswaarde van het geluid verhoogd naar 61 à 63 decibel.
Volgens de gemeente biedt het aanbrengen van raildempers te weinig soelaas. De verwachting is dat de woningen met een hogere geluidsisolatie worden gebouwd.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
02-08-2012  

Bezwaar tegen fase I Waterrijk

 

ALMELO – Van het oorspronkelijke plan Waterrijk is al niet veel meer over en zijn de einddoelen flink bijgesteld. Wel wordt getracht over een langere periode het bijgestelde plan te realiseren, om te beginnen met fase I, de bouw van woningen tussen de Aadijk en de Schuilenburgsingel. De voormalige zandafgraving van Hondeborg is in dat plandeel opgenomen.
Toch zijn alle hindernissen nog niet genomen, want buurtbewoner Bonthuis heeft bezwaren ingediend tegen het plan. Die bezwaren werden door het college van B&W terzijde gelegd. Reden voor Bonthuis om naar de Raad van State te stappen. Op 8 augustus is de openbare zitting.

< Mocht dat voor de gemeente goed aflopen, lijken de problemen rondom de Aadijk echter nog niet voorbij. Hardnekkige geruchten gaan er namelijk rond dat Witzand Hout wil afzien van verplaatsing van de Sluiskade NZ naar de Aadijk en zich heroriënteert op het XL Businesspark bij Bornerbroek. Nadeel van dat idee is echter dat de grond feitelijk in erfpacht wordt uitgegeven, terwijl toch fors moet worden neergeteld.

Lees ook: ‘Witzand bouwt moderne nieuwe vestiging op bedrijventerrein Aadijk Noord

 

 
02-08-2012  

Verloedering en gevaar loert in centrum

 

ALMELO – Fotograaf Coen Mulder zoeft regelmatig met zijn scootmobiel door de stad en komt zo hier en daar wel wat verloederde plekken tegen. In de passage bijvoorbeeld een overvolle vuilnisbak. Hij maakte er melding van, maar een dag later was de bak nog net zo vol. ‘Papierprikkers zie je overal in de stad, maar even een bak leeggooien? Een weggeworpen peukje en de hele passage is weg’, zegt Coen er over.
Elders in het centrum een ‘gestalde’ fiets met kinderzitje, door onkruid overwoekert. Het ‘ding’ staat er al maanden.
In de Schuttenstraat (en elders) het verloederde aanzicht van het pand waar voorheen TSN Thuiszorg was gevestigd. De ramen beplakt met allerlei achterhaalde aankondigingsposters. Kortom het kan stukken beter, volgens Coen!

Fotoreportage (6 foto's)...

 
02-08-2012  

Cityhaven loopt al aardig vol

 

ALMELO - Een weekje voor de start van de Almelose Havendagen, begint de haven in het centrum al aardig vol te lopen. Veel werk dus voor de havenmeester die de bruggen op en neer moet laten gaan en zich per scooter van brug naar brug begeeft om de knoppen te bedienen.
Een mooie gelegenheid ook om de verbrede Eilandsbrug weer in functie te zien. Aan de zijkant is daar een dubbel fietspad 'aangeplakt' buiten de hefzuilen. Daarvoor moest wel de hefinrichting worden gemoderniseerd. Het nieuwe brugdek maakt onderdeel uit van de veilige fietsroute Aalderinkssingel-Kolthofsingel.

Fotoreportage: Jan Bril en Coen Mulder

Fotoreportage (15 foto's)...

 
03-08-2012  

Strukton zorgt voor doorstart A1 Electronics

 

ALMELO – A1 Electronics, producent van o.a. printplaten, kan doorstarten dankzij Strukton. Strukton Rail had onlangs een grote order geplaatst, maar A1 was in de problemen gekomen door de overkoepelende partner V4 Groep.
Strukton behoort tot het conglomeraat van de Almeloër Gerard Sanderink, die o.a. ook ingenieursbureau Oranjewoud en Centric bezit.
A1 kan doorstarten onder de bestaande directie dat 50 procent van de aandelen behoudt. Van de 29 werknemers kunnen er 22 weer aan het werk. A1 verwacht het boekjaar 2012 winstgevend te kunnen afsluiten.
Ook het tot V4 Groep behorende Besamu kan zelfstandig doorstarten. Besamu is in hetzelfde pand gevestigd en is afnemer van A1. De huidige directeur neemt 100 procent van de aandelen over en er gaan een banen verloren. 
 

 
07-08-2012  

63e Twentse Fiets4Daagse is van start

 

ALMELO - Preston Palace is sinds vanmorgen het vertrek- en eindpunt van de 63e Twentse Fietsvierdaagse en niet meer het centrum van de stad, zoals dat feitelijk al die jaren tevoren het geval was. De reden is een financiële, want bij het Theaterhotel moesten de organisatoren het parkeren in de kelder betalen. Degene die echt moet bloeden met deze laatste startplaatswijziging is echter de naastgelegen ijssalon en wellicht ook de detailhandel.
Een ruime 1100 fietsers traden aan voor de eerste etappe richting Hankate en Lemele en uiteraard weer terug. Overigens kan men ook als dag-starter deelnemen. Op de tweede dag gaat het richting Enter en omgeving en er kan vanaf 08.00 gestart worden aan de Laan van Iserlohn. Vergeet echter de Almelose Havendagen niet die morgen van start gaan!

Fotoreportage: Coen Mulder

Fotoreportage (19 foto's)...

 
07-08-2012  

Weth. Timmer opent Almelose Havendagen

 

ALMELO – De avond voorafgaande aan de Almelose Havendagen is traditioneel de openingsavond met welkomstfeest voor alle schippers en natuurlijk de Almelose bevolking. Aan de ‘nieuwbakken’ wethouder Anja Timmer deze keer de eer om de Almelose Havendagen te openen. Op haar verkenningstochten had zij al gezien dat Almelo een haven in de binnenstad heeft en dat is voor de in Hengelo woonachtige Timmer een fraai beeld. Eerder had zij ook al de bijzondere constructie van het fietspad aan de Eilandsbrug opgemerkt die leidt naar de nieuwe fiets- en voetgangerstunnel Kolthofsingel –Aalderinkssingel. Kortom voor ‘zeilster’ Timmer was er genoeg te genieten. Dik een honderdtal schepen vond inmiddels in de Centrumhaven een aanlegplek om deel te zijn van de havendagen, de optredens en de attracties die terug te lezen zijn op: www.almelosehavendagen.nl

Fotoreportage: Jan Bril en Coen Mulder

Fotoreportage (45 foto's)...

 
08-08-2012  

1e Havendag 2012 in beeld

 

ALMELO – Water, iedereen heeft wel iets met water. Zo ook Almelo Nieuws fotograaf Jan Bril. Hij liep een rondje op de Almelose Havendagen en maakte bijgaande fotoreportage, maar het leukste is natuurlijk wel er zelf te gaan kijken.
 

Fotoreportage (69 foto's)...

 
08-08-2012  

Lang leve de informatieborden!

 

ALMELO – Zo’n stadsplattegrond was vroeger toch makkelijk als je geen weg of steg wist in een vreemde stad. Tegenwoordig heeft men digitale informatie in de auto of telefoon om je weg te vinden, maar voor ouderen is dat vaak toch te modern.
Zij blijven aangewezen op de stadskaarten, maar of die tegenwoordig nog te vertrouwen zijn?
Dat soort dingen worden namelijk bij de uitgevers ook langs digitale weg geproduceerd waarbij de digitale bestanden van Google Earth en Tom Tom als basis dienen. Geen waarneming ter plekke en alles achter de computer en dan gaat het vaak mis.

< Op het station NS Almelo Centraal hangt namelijk een kaart die aangeeft dat jet staat op station NS Almelo De Riet. Maker Carto Studio in Amsterdam heeft op de kaart het station NS Almeo De Riet wel goed aangegeven, maar de kaart hangt dus op het verkeerde station.

Op de hoek van de Boddenstraat-Brugstraat staat ook een billboard met stadsplattegrond. Wie even om zich heen kijkt, ziet het prachtig gerenoveerde politiebureau en het stadhuis op steenworpafstand staan. Op de kaart echter een rode pijl die aangeeft dat het stadhuis aan de Sluiskade NZ ligt. We zijn benieuwd waar de volgende foutieve informatie wordt verstrekt!

Fotoreportage (1 foto's)...

 
09-08-2012  

Schippers in de rij voor het ontbijt (upd)

 

ALMELO – Fotograaf Coen Mulder toog al in de vroege ochtend richting de Centrumhaven om het ontbijt van de schippers mee te maken. Naast de onvolprezen Almelose Bolletje beschuit, stond ook de grote pan op het vuur en konden de schippers gratis de krant lezen. Daarin een bericht dat de organisatie van de Almelose Havendagen boos is op Horecagroothandel Sligro. Deze bood horecaondernemers in het Almelose een kortingsbon aan van 150 euro tijdens de havendagen. U begrijpt het al. De organisatoren boos, omdat Sligro het evenement niet sponsort. Daarop kregen ook de organisatoren een kortingsbon. Bij het boodschappen doen bleek echter dat er minimaal voor 500 euro besteed moest worden voordat de bon kon worden verzilverd en dat bedrag werd niet gehaald. Of er na alle commotie en publiciteit volgend jaar ook een kortingsbon van de Sligro is?
Over kortingsbonnen gesproken. Alle schippers kregen van restaurant Kreta een kortingsbon van 10 euro en dat is toch ook een aardig gebaar!
Overigens was het ontbijt lekkerrrrr, meldde fotograaf Coen Mulder. Na de middag ging Coen nog even kijken toen de fietsers van de Twentse Fiets4Daagse de centrumhaven aandeden.

Klik hier voor alle 133 ontbijtfoto's van Coen en hier naar de 107 foto's van 's middags.

Fotoreportage (62 foto's)...

 
10-08-2012  

Mosseltocht door Almelose wateren

 

ALMELO – De Almelose Havendagen vormden een mooie gelegenheidsambiance voor gemeentebestuurders en organisatoren van de havendagen voor het houden van een mosseltocht door Almelose wateren. Chef-kok René Bosch van het Theaterhotel bleek ook over ‘zeebenen’ te beschikken en had voor de aanwezige bestuurders een uitstekende mosselmaaltijd voorbereid.

< Fotograaf Coen Mulder scheepte eveneens in en maakte bijgaande reportage.

 

Fotoreportage (23 foto's)...

 
11-08-2012  

Forel roken bij het Wevershuisje

 

ALMELO – Normaal gesproken hebben de demonstraties bij het Wevershuisje meestal wel iets te maken met handnijverheid, maar ter gelegenheid van de Almelose Havendagen paste men dat aan en werd gedemonstreerd hoe men forel (of paling en schar - red.) kan roken.
Herman van Dael lastte een nieuwe rook-oven in elkaar en demonstreerde hoe dat roken in zijn werk gaat. Vers is natuurlijk het lekkerst, maar na afkoeling kan men de gerookte forel vacuüm verpakken en dan is deze nog zes weken in de koelkast houdbaar, hoorde fotograaf Jan Bril tijdens de demonstratie.

< Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (11 foto's)...

 
11-08-2012  

Zomercafé Rode Kruis met blijde gezichten

 

ALMELO – Ook het tweede Zomercafé van het Rode Kruis Almelo zorgde voor blijde gezichten van de bezoekende ouderen. Men genoot van het optreden van de volksdansgroep De Brookmoaten uit Bornerbroek en sommigen deden spontaan mee.
Zaterdag 18 augustus is het derde en laatste Zomeravondcafé in het Rode Kruisgebouw aan de Hofkampstraat 102. Het Zomercafé begint om 14.00 uur.

U kunt hier nog meer foto’s bekijken van het tweede Zomercafé.

 

Fotoreportage (1 foto's)...

 
12-08-2012  

Bootjes kijken is weer voorbij

 

ALMELO – De negende Almelose Havendagen zijn weer voorbij. Duizenden bezoekers trokken voorbij aan historische schepen en moderne jachten in de Centrumhaven. Het randprogramma zorgde voor het nodige vertier en talrijke kraampjes werden druk bezocht om de inwendige mens te laven.
Toch kan een kritische noot niet ontbreken. De negende Almelose Havendagen waren een tandje minder dan de voorgaande. Geen demonstraties van de marine met snelle bootjes en een klimwand en ook geen snelle jetski’s. Ook aan de overkant van de havenkade was het en lege bedoening en was vooral de nieuwe parkeergarage het decor.
Financieel was er minder te besteden, bleek achteraf en dat is op zich niet vreemd nu bedrijven wat meer de hand op de knip houden. Toch zal er volgend jaar een nieuwe impuls moeten plaatsvinden en is enige creativiteit gevraagd om de havendagen aantrekkelijk te houden.

Fotoreportage (80 foto's)...

 
13-08-2012  

Transport 1e Fietsbrug Lateraalkanaal


Bij Coes in Vriezenveen werden de stalen bruggen van een weerbestendige coating voorzien.
 

GRONINGEN/VRIEZENVEEN/ALMELO - Vanavond rond half tien vertrok uit Vriezenveen het transport van de eerste fiets- en wandelbrug voor het Lateraalkanaal, de verbindingsroute tussen de Schelfhorst en de nieuwe villawijk Almelo Noord (Vredeveld- Leeghwaterlaan). De brug heeft een lengte van 32 meter, is 4,65 meter breed en heeft een gewicht van 53 ton.

Mammoet Transport Assen is het bedrijf dat het in totaal 38 meter lange transport over de weg uitvoert onder begeleiding van o.a. ELS Transportbegeleiding uit Almelo. Pultrum Rijssen baande voor het bijzondere transport een weg door o.a. weilanden middels het leggen van rijplaten en haalde langs verharde wegen alle verkeersborden, palen en boompjes weg die het transport belemmerden.

Donderdag volgt een tweede fiets- en wandelbrug van iets kleinere formaat, die komt te liggen tussen de Goudriaanlaan en het Holtrichter. De fietsroute moet voor een verbindig orgen tussen Almelo Noord en de wijk Schelfhorst en vooral voor een veilige verbinding zorgen voor scholieren van Scholengemeenschap Sint Canisius uit o.a Harbrinkhoek en Geesteren/Tubbergen. De kosten bedragen 1,2 miljoen euro.

De bruggen zijn geconstrueerd bij machinefabriek Rusthoven BV in Groningen naar een ontwerp van ingenieursbureau IPV uit Delft. Bij Coes in Vriezenveen werden de bruggen van een coating voorzien. Vooral het transport over de Daarleveenseweg in Vriezenveen was een moeizame bezigheid, temeer daar een ambtenaar van de Provincie Overijssel weigerde zijn geparkeerde bedrijfsvoertuig bij de brug over het kanaal Almelo-De Haandrik (brug Zandwijk) weg te halen. ‘Dat moest maar tijdens kantooruren overlegd worden en niet ’s avonds om 10 uur’, was zijn weigerachtige commentaar.

Fotoreportage: Coen Mulder en Jan Bril

Fotoreportage (135 foto's)...

 
14-08-2012  

Komt Urenco in Canadese handen?

 

ALMELO – Het Brits/Duits/Nederlandse concern Urenco komt mogelijk in Canadese handen. De producent van verrijkt uranium heeft vestigingen in Almelo, Capenhurst (GB) en Gronau (D). De Britse staat wil van haar aandelen af en ook de Nederlandse overheid heeft dat in onderzoek. De Duitse aandeelhouders E.ON en RWE willen al langer van hun aandelen af omdat zij kapitaal nodig hebben.
De Canadese uraniumproducent Cameco wordt nu als mogelijke koper aangeduid, nadat eerder al het Franse Areva als overnamekandidaat werd gezien.
Duitse tegenstanders van kernenergie zijn tegen een voorgenomen verkoop en zien liever dat de opwerkingsfabrieken sluiten. Actievoerders hebben dan ook aangekondigd over te gaan tot actie als Urenco wordt verkocht. Daarbij wordt zelfs overwogen om de fabrieken te isoleren en stil te leggen. Urenco Almelo heeft net van de Nederlandse staat te horen gekregen dat het de opslagcapaciteit mag vergroten.

 
14-08-2012  

Herdenking bij Indiëmonument

 

ALMELO – Bij het Indiëmonument in het Hagenpark werden vandaag de gevallenen herdacht van de inzet van de strijdkrachten in het voormalig Nederlands Indië na Wereldoorlog II.
De herdenking werd ondersteund door de reservisten van de Natres, het Almelo’s mannenkoor o.l.v. Nick Moritz en de leden van ‘Keep them Rolling’, de club van verzamelaars van oude legervoertuigen.
Comitélid Theo Mäkel sprak de aanwezigen toe en Silvia Jannink las twee gedichten voor. Namens de gemeente nam loco-burgemeester Gerrit van Woudenbergh de honneurs waar.
Na de plechtigheid werd nog even ‘getafeld’ in het restaurant van verzorgingstehuis De Hofkamp.

Fotoreportage Jan Bril en Coen Mulder
(Klik hier voor alle 112 foto’s van Coen)

Fotoreportage (29 foto's)...

 
15-08-2012  

Urenco lanceert educatieve game

 

ALMELO - URENCO Group lanceert vandaag Richie’s World of Adventure, een gratis game voor tablet en pc. Richie’s doel -energie verzamelen- leidt tot een reis rond de wereld waarbij de speler iets leert over (kern)energie. De game is onderdeel van URENCO’s Richie programma speciaal ontwikkeld voor kinderen. De mascotte speelt ook een rol bij de techniek workshops op basisscholen, op beurzen en heeft een eigen website en Facebook pagina.

Het spel start in Groot-Brittannië van waaruit Richie een aantal herkenbare regio’s en landen doorkruist. Door energiebollen te verzamelen laadt hij zijn batterij en zijn score op. Tijdens zijn reis moet Richie proberen om elektrische, energieslurpende apparaten te ontwijken. Elke level heeft een unieke bonus game, zoals een trip de Eiffeltoren of het Vrijheidsbeeld op.

Jayne Hallett, Head of Group Communications: “Leren gebeurt tegenwoordig steeds meer visueel en digitaal. Dat was voor ons reden om een leuke en leerzame game te ontwikkelen. Zo leren kinderen en jongeren spelenderwijs over kerntechnologie. Richie introduceert op een begrijpelijke manier thema’s als energie, duurzaamheid en kerntechnologie. Onze game geeft informatie over de energiemix, waarin volgens URENCO kernenergie onmisbaar is.”

De app versie is gratis te downloaden via de iTunes App Store, is geschikt voor Android platforms en is ook online te spelen. Spelers kunnen zich wereldwijd meten met elkaar via een global scoreboard. Aan het einde van dit jaar worden er zes nieuwe landen aan de game toegevoegd, voor de hard core spelers.

Game op iTunes:
Game op Android:
Web versie:
URENCO website: www.urenco.com
Richie’s website: www.urenco.com/richie 

 
15-08-2012  

Zagen en timmeren in Huttenland

 

ALMELO – Het dreigde even in een vergeethoekje te belanden, het jaarlijkse Huttenland. Maandag jl. begon het zomerwijkweken-evenement voor de jeugd op de Schelfhorst aan de Veenelandenweg. Tot 30 augustus wordt er gezaagd en getimmerd en verschijnen de mooiste hutten uit de breinen van de ‘kids’.
Dagelijks vanaf 12.00 tot 17.00 uur kan er elke dag getimmerd worden voor de jeugd vanaf 8 jaar. Op donderdag 30 augustus volgt dan de ‘grote afbraak’ middels hulp van een bulldozer, om de bouwwerken aan gort te rijden en om deze rond 20.00 uur in één groot vreugdevuur te laten opgaan tijdens het zogenoemde Sloophuttenfeest.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (45 foto's)...

 
15-08-2012  

Lidl naar pand Wissink Bornsestraat

 

ALMELO – Lidl opent een tweede vestiging binnen de stadsgrenzen in het pand Wissink aan de Bornsestraat, dat meldt AlmeloAnders.nl.
Volgens het bericht gaat de vestiging in oktober a.s. open. Daarmee lijkt een eind gekomen aan de regie-pogingen van de gemeente, die liever ziet dat AH zich vestigt op de hoek Violierstraat/Bornsestraat en ook wil dat de ontwikkeling van Almelo Nouveau op de hoek Bornsestraat/Nijreessingel doorgaat. Tegen de vestiging van AH is veel verzet van omwonenden die vrezen voor hevige verkeersoverlast vanwege de in- en uitritten dicht op de verkeersregelinstallaties.
Ook zit men niet te wachten op een P-plaats in de achtertuin. Mocht de gemeenteraad toch akkoord gaan, wordt de Bornsestraat een supermarktboulevard met een Plusmarkt, AH, Lidl en Emté in Almelo Nouveau.

Zoals bekend, komt in het voormalige pand JS-Team aan de Burgemeester Raveslootsingel een vestiging van Jumbo en gaat het naastgelegen Aldi verbouwen. Binnen enkele km afstand is er dan keuze uit opeens zes supermarkten. Van gemeentelijke regie lijkt dus geen sprake meer te zijn.

Lees ook: ‘Het spel rond het vestigen van supermarkten

(Pé Daalemmer en Rooie Rinus, het Groningse duo schreef al eens een liedje over de Lidl. Het werd al bijna 260.000 keer bekeken op YouTube)

 
16-08-2012  

Verbouwing ´t Veurbrook kan starten


De post voor de wijkwethouder moet tijdelijk even via andere kanalen
 

ALMELO – Wijkcentrum ’t Veurbrook staat een grootse vernieuwing en uitbreiding te wachten voor het wijkwerk in de Ossenkoppelerhoek en de Beeklust. Inmiddels is het gebouw ‘ontmanteld’ zodat met de werkzaamheden begonnen kan worden.
Bestuurlijk bestaat er nog wel de nodige onmin met de gemeente. Het college van B&W heeft namelijk de gebruiksovereenkomst met het stichtingsbestuur per 31 augustus 2013 opgezegd. Het stichtingsbestuur wil zelfstandig blijven en niet geconfronteerd worden met horeca-pachters via de gemeentelijke aanbesteding. Ook wil men niet de verantwoordelijkheid dragen voor het wijkgebouwtje in de Goossenmaat.
Na ruim 40 jaar zelfstandigheid moet het bestuur dus het veld ruimen als de gemeenteraad niet ingrijpt. Met de verpachting worden alle wijkcentra in Almelo namelijk commerciële ondernemingen.

In wijkcentrum De Schöppe aan de Hoornbladstraat bijvoorbeeld, zit sinds enige tijd ook een thuiszorginstelling als onderhuurder. Deze snoept, door de korte route richting de buurtbewoners, heel wat cliënten af van andere reguliere thuiszorginstellingen, zo werd ons verteld.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (12 foto's)...

 
16-08-2012  

Ook 2e Fietsbrug ligt op zijn plaats

 

ALMELO – Ook de tweede fiets- en wandelbrug over het Lateraalkanaal ligt op zijn plaats. De brug verbindt de Markgraven en Markgraven Noord vanaf het Holtrichter richting de Goudriaanlaan. De brug is een wat kleinere kopie van die tussen het Vredeveld en de Leeghwaterlaan en weegt 38 ton. Mammoet, de grootste ‘Lift Off’ firma ter wereld en bekend van het lichten van de Russische kernonderzeeër Koersk, had deze keer een 400 tons kraan ingezet.
In tegenstelling tot de eerste brug, paste deze kleinere brug niet helemaal op de ‘keilbouten’ en moest de brug wat langer in de takels hangen om de bevestigingspunten aan te passen, maar ook dat kregen de mannen van bouwer Rusthoven BV uit Groningen voor elkaar.

Fotoreportage: Jan Bril

Kijk ook naar: ‘Transport 1e Fietsbrug Lateraalkanaal

Fotoreportage (25 foto's)...

 
17-08-2012  

Overval tankstation Sluiterveldsingel

 

ALMELO – Het Gulf-tankstation aan de Sluitersveldsingel is vanmorgen vroeg rond 06.00 uur overvallen. Twee met bivakmutsen vermomde overvallers kwamen gewapend met een pistool in de vroege ochtend binnen en namen onder bedreiging een onbekend geldbedrag mee. Beide droegen een zwarte jas en zijn nog voortvluchtig.
De politie roept eventuele getuigen op zich te melden via: 0900-8844 of meld het bij Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.
 

 
17-08-2012  

Jubileumfeest The Shamrock voor KiKa

 

ALMELO – Op 2 september is het vijftien jaar geleden dat Ruud de Jong en partner Karin Oude Avenhuis begonnen met Irish Pub & Restaurant the Shamrock. Dat heugelijke feit wordt gevierd vanaf 20.30 uur met alle stamgasten waarbij The Trainband voor de muzikale omlijsting zorgt.
Dit jubileumfeest staat in het teken van KiKa Kinderen Kankervrij en de New York Marathon die Ruud ten bate van KiKa zal lopen op 4 november a.s. Alle giften die Ruud namelijk ontvangt op deze feestavond zijn bestemd voor KiKa en Ruud hoopt dat hij een flink bedrag bij elkaar kan brengen.
De Jong liep al twee keer eerder de marathon van New York.

Het 15-jarig jubileum wordt verder opgetuigd met de kans op een gratis weekend naar Ierland. Iedereen die van 15 augustus tot 15 september komt dineren in The Shamrock heeft namelijk kans deze trip voor 2 personen te winnen.
Verder zijn er tal van andere prijzen te winnen zoals dinerbonnen, high tea bonnenen deelname aan een whiskyproeverij.

Voor de kinderen is er een kleurwedstrijd. Bij elk kinderdiner krijgen de ‘kids’ een kleurplaat (deze kunnen ook worden afgehaald) en onder de mooiste inzenders worden een aantal diners voor het hele gezin verloot. Kortom een hele maand feest in The Shamrock.

 
17-08-2012  

Mag het wel of niet, kanoën door de kano-goot?

 

ALMELO – Mag de kano-goot in het Lateraalkanaal bij de stuw onder de Ootmarsumsestraat nu wel of niet gebruikt worden? Begin augustus kwam waterschap Dinkel & Regge met een persbericht dat zwemmen bij de klepstuw levensgevaarlijk is, omdat deze bij hoge waterdruk automatisch openen waarbij grote snelheden ontstaan. Eerder dit jaar moest het waterschap aan de bovenstroomse kant de kade versterken met klei omdat deze werd onderspoeld.

Het waterschap heeft onlangs gesignaleerd dat de aanlegsteiger voor kanovaarders ook als speelobject dienst doet voor kinderen. Via de steiger wordt dan de wand van de kanogoot beklommen waarbij men soms ook aan de bovenstroomse kant te water raakt met alle voorheen geschreven risico’s van dien.

Om die risico’s uit te sluiten is de steiger afgezet met bouwhekken en werden aan beide zijden van het kanaal verbodsborden voor kano’s geplaatst. Dat laatste lijkt wat overtrokken omdat de kano-goot niet voor niets voor veel geld is aangelegd. Waarbij aangenomen kan worden dat deskundigen zich over het ontwerp van de stuw en de kano-goot hebben gebogen.
Voorlopig moet het waterschap daarop het antwoord schuldig blijven, omdat de persoon die van de hoed en de rand weet, met vakantie is.

De eveneens vakantievierende kanovaarders rest dus voorlopig niets anders dan hun kano’s al een stuk eerder uit het water te slepen en deze op de nek te nemen om een honderdtal meters verder achter de stuw weer te water te laten. Dan moet men wel uitkijken voor het verkeer op de Ootmarsumsestraat en de kano bij het oversteken niet over het hoofd zetten!

Fotoreportage (1 foto's)...

 
17-08-2012  

Nieuwe uitbaatster ‘Annink-Lohuis´ Bornerbroek

 

BORNERBROEK – De familie Lohuis gaat het weer proberen met een andere exploitant op het dorpscafe aan de Entersestraat in Bornerbroek. In de afgelopen jaren wisselde het ondernemerschap met enige regelmaat en na het echec van Café Eef nam de familie zelf de exploitatie weer ter hand.
Nu neemt Monique Schroten-Brock de exploitatie over. Al twee jaar werkte ze in de enige Bornerbroekse dorpskroeg en voordien was zij eigenaar van Café De Koning in Vriezenveen. En zoals de achternaam al doet vermoeden, is zij eveneens mede-eigenaar van Biljartfabriek Brock eveneens in Bornerbroek.
 

 
17-08-2012  

Tankink niet, Tjallingii wel in Profronde Almelo


Vorig jaar reed Tankink zelfs twee keer naar Almelo. De eerste keer een week te vroeg en op de dag van de Profronde was hij nipt op tijd ondanks de file. Met een gebroken pols zal hij deze keer ongetwijfeld in zijn woonplaats Reken (B) blijven.
 

ALMELO – Bram Tankink heeft gisteren bij een val tijdens een training achter de ‘brommer’ zijn pols gebroken. De uit Haaksbergen afkomstige Rabo-renner werd overgebracht naar het ziekenhuis in Maastricht waar gekeken wordt of de pols kan worden gezet of moet worden geopereerd.
Teamgenoot Maarten Tjallingii maakt tijdens de Profronde Almelo zijn rentree, nadat hij tijdens de Tour de France in de derde etappe ten val kwam en zijn heup brak. Niet-wetend stapte hij ondanks de pijn weer op om de etappe uit te rijden.
Wie wel al gecontracteerd zijn, zijn o.a. Lieuwe Westra, Johnny Hoogerland en Joost Posthuma. Bij het samenstellen van het rennersveld loopt de organisatie niet alleen tegen concurrentie aan van de Vuelta maar ook van de nieuwe tweedaagse wielerkoers Rotterdam-Antwerpen.
Reden voor de organisatie om naast de al geplande dameskoers met rensters als Kirsten Wild en Olympisch wegkampioene Marianne Vos ook in de herenronde jonge, getalenteerde belofterenners uit de regio te selecteren tijdens een aantal van tevoren aangewezen koersen. Hun deelname wordt als springplank gezien om met het koersen van toprenners kennis te maken.
De Profronde zal echter de Profronde niet zijn om zoals gebruikelijk in de laatste weken nog enige renners van naam te lanceren en bovendien is oud-topper Joop Zoetemelk aanwezig om de start op te vrolijken.
Als nieuw onderdeel is er ook een nieuwe koers onder de naam ‘De zoon/dochter van’. Dat wil zeggen dat getalenteerde kinderen van befaamde wielrenners in Almelo deel gaan nemen. Voor deze klasse zijn onder meer Boy Van Poppel, Mats Boeve, Niek Boom en Bas Stamsnijder uitgenodigd.
Naast het wielrennen uiteraard weer veel vertier met straatorkesten en optredens, zodat de duizenden toeschouwers zich tijdens dit stadsfeestje op vrijdag 31 augustus a.s. uitstekend kunnen vermaken.

 
18-08-2012  

Boer´n Brulft op de Koornmarkt

 

ALMELO – Op de Koornmarkt vond vandaag tijdens het jaarlijkse Oogstfeest een Boer’n Brulft plaats. Mark van 't Heinink en Debby van Tuut'n traden ten aanzien van de hele gemeenschap in het huwelijk.
Enkele dagen eerder gingen de Brulftneugers al rond bij de Noabers om hen uit te nodigen. Onder hen ook de Graaf en Gravin van Rechteren. De traditie leert dat bij een Brulft ook een Noabergeschenk hoort en dat is uiteraard een koe.
Vandaag op weg naar de Brulft, moest er nog wel in de Oranjestraat ‘tol’ betaald worden en werd bij Talamini door de bruidegom een neut geschonken op de nakende Brulft. Een ijsje van Italiaanse makelij ging er overigens bij deze tropische temperaturen ook wel in.

Fotoreportage: Jan Bril en Coen Mulder

Fotoreportage (76 foto's)...

 
18-08-2012  

Oogstfeest en Preuverie

 

ALMELO – Op de Koornmarkt was naast de Boer’n Brulft ook nog het jaarlijkse Oogstfeest en een Preuverie. Verder werden tal van ambachtelijke producten gepresenteerd en gaven de Boer’n Daansers van de Brooksmoaten en de Enterse Kloop'n Daansers een demonstratie. Samen met de zustervereniging Oogstgroep Almelo werd het geheel georganiseerd maar het meest belangrijke was natuurlijk het jaarlijkse dorskampioenschap dat werd geopend door de Graaf van Rechteren Limpurg.
De jury had het moeilijk, maar deze keer waren bij de dames de Brookers beter dan de nationaal kampioen Oogstgroep Almelo. Bij de heren ging de titel naar de groep Tusveld.

Fotoreportage: Jan Bril en Coen Mulder

Fotoreportage (56 foto's)...

 
19-08-2012  

Slaapkamerbrand in de Merelstraat

 

ALMELO - Zondagmiddag even na 17.00 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een slaapkamerbrand aan de Merelstraat. De brandweer rukte uit via de posten Noord en Zuid en kon na aankomst de brand in de slaapkamer vrij snel blussen. Toch was er wel een behoorlijke schade.
Er vielen geen gewonden, want de bewoner was bij de buren. Over de oorzaak van de brand is verder nog niets bekend.

Klik hier voor de reportage van Patrick Weegink

 

 
20-08-2012  

Huttenland Schelfhorst na 1e week.

Foto reportage Jan Bril
 

Fotoreportage (43 foto's)...

 
22-08-2012  

Nog even en de Talentenfabriek opent


Gelezen op tctubantia.nl

Mooi dat de Talentenfabriek er eindelijk komt. Uit goedingelichte bron heb ik alleen vernomen dat de Gemeente Almelo (eerst Wethouder Kuiper en nu wethouder van Wouderbergh) en de Muziekschool een professionele sponsor volledig hebben genegeerd. Deze sponsor heeft aangeboden een deel van de talentenfabriek in te richten met apparatuur. We hebben het dan over serieuze bedragen!

Kennelijk geeft men als Gemeente Almelo liever subsidie (en dus gemeenschapsgelden) uit! Hoe dom kun je zijn?

Plaatselijke Politiek wordt wakker en doe er wat aan........

robbert - 12-07-2012 | 14:19
 

ALMELO – De officiële opening van de Talentenfabriek staat gepland voor 4 oktober a.s. maar de eerste activiteiten starten in september. De Talentenfabriek in de voormalige machinefabriek Brugman aan de Kolthofsingel is het alternatief voor het stopzetten van het megaproject Poppodium Almelo aan de Haven NZ (foto links). In dat laatste plan zag destijds de gemeenteraad niets vanwege de mega-investering van meer dan 9 miljoen euro. Het ontwerp van architect Ben van Berkel ging in 2007 tot leedwezen van toenmalig wethouder Bert Kuiper (PvdA) de prullenbak in. Aan schadevergoedingen kon 2,5 euroton worden afgeboekt.
De beoogde provinciale subsidie van 453.000 euro mocht alsnog worden aangewend om de Talentenfabriek te ontwikkelen.
In het Brugmanpand zijn als voorzieningen gerealiseerd vijf oefenruimtes, een opnamestudio, dansruimte én een poppodium met ruimte voor 200 bezoekers. De Muziekschool van Twente krijgt de dagelijkse leiding en het contract daarvoor werd in juli jl. getekend.

Fotoreportage (6 foto's)...

 
23-08-2012  

Blij verrast naar Heracles – Feijenoord

 

ALMELO – Tien stadsgenoten werden door Heracles Almelo verrast op een gratis toegangskaart voor de wedstrijd van a.s. zondagmiddag tegen Feijenoord. De club wil daarmee de betrokkenheid tonen met mensen met een smalle beurs.
De gelukkigen werden uitgekozen door de medewerkers van het gemeentelijk project ‘Almelo Doe(t) Mee’ aan de Rietstraat 143.

Foto: Coen Mulder
 

 
24-08-2012  

Iedereen kan iets doen tegen kanker

 

ALMELO – Iedereen kan iets doen tegen kanker. Gewoon, door een paar uur te gaan lopen als collectant, in de collecteweek van KWF Kankerbestrijding in Almelo.
Met het geld dat onze collectanten ophalen, kunnen we meer onderzoek mogelijk maken. Met dit onderzoek kunnen betere en minder ingrijpende behandelingen ontwikkeld worden en zorgen we voor een betere kwaliteit van leven.
Voor deze collecte die van 3 september t/m 8 september is, zoeken wij in Almelo nog collectanten met name in de wijk Windmolenbroek Noord-West en de wijk Kerkelanden.

Wilt u helpen met collecteren neem dan contact op met:
Gerda Zanting-Boertien, Tel. 0546-499268
of email; gerdaboertien@home.nl
Meer informatie kunt u vinden op www.kwfalmelo.nl

 
24-08-2012  

Voedselbank naar Sint Egbertuskerk


Foto anno 1920
 

ALMELO – De Voedselbank Almelo verhuist naar de St. Egbertuskerk aan de Bornerbroeksestraat, dat meldt het Onafhankelijk weekblad voor Twente, De Roskam. Volgens De Roskam heeft eigenaar woningstichting St. Joseph de al jaren leegstaande kerk voor dat doel aangeboden. Dt. Joseph restaureerde de koepel al enige jaren geleden en wilde de rest slopen om appartementen voor senioren te bouwen. Dat plan is in de huidige woningbouwmalaise onhaalbaar. St. Joseph was eerder ook al eens in onderhandeling met de Pinkstergemeente.
De Voedselbank Almelo zit dringend om ruimte verlegen omdat het per 1 september weg moet aan het Wethouder Van Dronkelaarplein. Eigenaar Plus Retail is namelijk in onderhandeling over de verkoop van de winkelruimtes in het pand. St. Joseph lijkt genegen het pand ter beschikking te stellen aan de Voedselbank. Volgens RTV Oost gaat de verhuizing al volgende week plaatsvinden en mag men zeker een jaar blijven.
De buurt is overigens ook al in rep en roer omdat de gemeente wil meewerken aan de vestiging van een dansschool met brede activiteiten in het vlakbij gelegen leegstaande pand van voorheen electro-installateur van Egdom. Die beoogde vestiging is in strijd met het conserverende karakter van het bestemmingsplan uit 2005. Een 40-tal omwonenden hebben een juridisch adviseur in de hand genomen om het Almelose college van B&W hierover aan de tand te voelen. Desnoods stapt men naar de Raad van State, zei een van de omwonenden hierover. Over de Voedselbank heeft de buurt zich nog geen oordeel gevormd.

 
24-08-2012  

Profronde praat met Samuel Sanchez maar…

 

ALMELO – De organisatie van de Profronde van Almelo onderhandelt koortsachtig met de zaakwaarnemer van de Spanjaard Samuel Sanchez om deze voor de derde keer op rij aan de start te krijgen. In 2010 won Sanchez in Almelo en vorig jaar werd hij derde.

Of het lukt om de ‘pechvogel van het seizoen' te strikken is nog maar de vraag. Door een val tijdens de Tour de France kon hij de Olympische titel van Peking dit jaar niet in Londen verdedigen en gisteren kwam hij ten val in de Franse rittenkoers Poitou-Charantes. In Pleumartin viel de Euskartel-renner hard, waardoor hij moest opgeven en naar het plaatselijke ziekenhuis werd gebracht. Er werd gevreesd voor een sleutelbeenbreuk maar dat bleek na onderzoek ongegrond. De Spanjaard moet wel de nodige rust in acht nemen en dat zou kunnen betekenen dat de Profronde van volgende week voor hem te vroeg komt.

Sanchez heeft ook zijn zinnen gezet op de Ronde van Lombardije en de Ronde van Peking en dan kan een rondje rond de kerk wel eens veel minder belangrijk worden. Het kan ook zijn dat een paar dagen rust voldoende verbetering brengt om toch maar naar Almelo af te reizen om opnieuw een gooi naar de overwinning te doen. Het antwoord zal eerdaags wel bekend zijn.

< Pechvogel Samuel Sanchez maakte opnieuw een zware val

Update:
De organisatie van de Profronde Almelo heeft vrijdagmiddag om 16.16 uur bevestigd dat de zaakwaarnemer van Samuel Sanchez heeft bericht dat de Spaanse renner niet aan de start kan verschijnen door zijn val en een weekje rust moet houden.
Wel probeert men nog een andere topper te strikken.

 
24-08-2012  

Hoogste punt Kees Smit Tuinmeubelen Amersfoort

  AMERSFOORT/ALMELO – Eerder deze week werd in Amersfoort het hoogste punt bereikt van de nieuwe vestiging van de Almelose onderneming Kees Smit Tuinmeubelen.
Pal langs de A1 gelegen in de geluidswal ter hoogte van de wijk Vathorst realiseert Dura Vermeer Bouw Hengelo BV hier in opdracht van Kees Smit Tuinmeubelen B.V. het door Van Der Linde Architecten ontworpen gebouw, dat naar verwachting eind dit jaar haar deuren zal openen.
De Amersfoortse vestiging zal vooral Midden- en West-Nederland moeten bestrijken.
Lees verder...

Fotoreportage (7 foto's)...

 
24-08-2012  

Brandweer blust brandje aan de Oldengaerde

 

ALMELO - Vrijdagavond rond de klok van 21.45 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een woningbrand aan de Oldengaerde in de wijk de Schelfhorst. De brandweer rukte uit met twee wagens vanaf de posten Almelo Noord en Vriezenveen.
De tankautospuit (TAS) van Almelo Noord was het eerste ter plaatse en had de beginnende brand snel onder controle. De tweede TAS uit Vriezenveen hoefde niet te worden ingezet en keerde daarop terug naar de kazerne.

Fotoreportage: Jan Bril

 

Fotoreportage (9 foto's)...

 
25-08-2012  

Martin Gaus krijgt ze wel onder de duim


Zelfs deze 'rakker' had Martin Gaus zo onder de duim!
 

ALMELO – Niets lastiger dan een hond die niet wil luisteren en zijn eigen gang gaat. Herhaaldelijk is dat het tafereel als men ziet hoe sommigen hun hond uitlaten. Via clubs of een en ‘Dog Whisperer’ is dat wel bij te sturen, als tenminste het ‘baasje’ wil luisteren. Daar begint het namelijk mee. Een hond luistert alleen als het baasje consequent is in de commando’s. Martin Gaus is ongetwijfeld de bekendste gedragstrainer en hondenkenner en hij was vandaag met de Royal Canin Truck on Tour bij dierenspeciaalzaak Jan de Roo aan het Vincent van Goghplein. Baasjes met problemen kregen dus tips om hun eigen gedrag ten opzichte van de hond (of kat) aan te passen. Verder was er een dierenarts voor een gratis consult en werd advies gegeven in diervoeders. Kortom veel leerzaams maar ook veel spelletjes waarmee leuke prijzen te winnen vielen.

Fotograaf Coen Mulder had de kat thuis gelaten, maar niet zijn camera.
(Klik hier voor alle 99 foto’s)

Fotoreportage (13 foto's)...

 
25-08-2012  

Boekbinden en schilderkunst rond ’t Kerkplein

 

ALMELO – In het Wevershuisje was vandaag een demonstratie over het oude ambacht boekbinden. Het snijden en vouwen van de bladen en deze in een katern naaien om de katerns vervolgens in een rug van de boekomslag te lijmen.
Op het Kerkplein en in de Kerkstraat presenteerden de leden van De Peinturisten hun schilderwerken om deze kunst aan de man te brengen.
Fotograaf Jan Bril nam een kijkje.
 

Fotoreportage (22 foto's)...

 
26-08-2012  

Shanty-middag Beeklustpark afgelast

 

ALMELO - De organisatie van de Shantykorenmiddag in het Beeklustpark heeft het evenement van hedenmiddag afgelast vanwege de weersverwachtingen. De organisatie kan zich een tweede echec zoals zich dat vorig jaar voordeed financieel niet veroorloven. Toen werd een concert halverwege afgebroken en moest wel veel betaald worden aan reiskosten.
Het optreden van het Twents Jeugdorkest op 2 september a.s. blijft vooralsnog op de agenda staan.

Het alternatief voor vanmiddag is de Argentijnse Tango-demonstratie in de Havenpassage door Mirjam Diedrich en Marco Freeke van dansschool Tango con Mini bij de Kunsthal in de Havenpassage tussen 14.00 en 17.00 uur.

 
26-08-2012  

Beachvolleybal valt opnieuw in het water

 

ALMELO – Het zit de organisatoren van het Beachvolleybaltoernooi ‘Smashing Sunday’ niet mee. Vorig jaar viel het toernooi al in het water maar ook dit jaar is dat het geval. Het toernooi begon nog met een zonnetje aan de hemel tot aan het eind van de ochtend de beginnende regen ontaardde in een wolkbreuk en onweer. Dat laatste was de definitieve nekslag zodat de organisatoren niets anders restte dan de stekker er uit te trekken en de deelnemers vervolgens huiswaarts konden.

Foto: Coen Mulder

 
27-08-2012  

MAFF ontvangt subsidie van het VSB fonds

  ALMELO - Het Media Art Flow Festival van de stichting Nieuwe Twentse Kunst ontvangt € 12.000 van het VSB fonds. Het VSB fonds wil dat zoveel mogelijk mensen kennismaken met - en genieten van kunst en cultuur. Kwaliteit is daarbij steeds het uitgangspunt.
Supergidsen

De opening van MAFF wordt verzorgd door supergidsen, die de bezoekers gidsen naar de verbeelding. Zij zullen op vrijdagavond 28 september een bijzondere en spectaculaire actie verzorgen rondom de vijver van Kreta, de bibliotheek aan het Baken en het stadhuis van Almelo.

Op zaterdag 29 september gaan de supergidsen de stad in, zij zullen mensen verlokken om kunst te aanschouwen, ook worden er openbare symposia met korte rondleidingen georganiseerd en discussies op gang gebracht met het bezoekende publiek. De supergidsen zijn te herkennen aan hun luidsprekermanoutfit.
Lees verder...

 
27-08-2012  

De Oostvaarders terug uit partnerstad Iserlohn

 

ALMELO/ISERLOHN (D) Shantykoor De Oostvaarders heeft een weekendtrip met diverse optredens achter de rug naar Iserlohn en arriveerden zondag aan het eind van de middag weer terug bij het thuishonk De Schelf. De Oostvaarders waren genodigd vanwege de viering van het 775-jarig bestaan van partnerstad Iserlohn.

< Hier een bühnefoto van het optreden van De Oostvaarders samen met de Romantik Sailors uit Iserlohn in het Parktheater voor 1000 bezoekers

Fotoreportage (17 foto's)...

 
27-08-2012  

Laatste week Huttenland

Fotoreportage Jan Bril
 

DONDERDAGAVOND A.S. GAAT ALLES IN DE FIK

Fotoreportage (44 foto's)...

 
29-08-2012  

Campagnetoer D66 zonder Pechtold

 

ALMELO – De campagnetoer van D66 door Twente stelde in Almelo niet veel voor. Zonder de op het laatste moment verhinderde lijstaanvoerder Pechtold kwamen de troepen o.l.v. Wouter Koolmees vliegensvlug even flyeren in de Grotestraat om vervolgens te belanden op het terras van Café Nielz waar van het aangekondigde ‘Question & Answer’ ook niets terecht kwam.

Fotoreportage: Coen Mulder

 

Fotoreportage (7 foto's)...

 
29-08-2012  

PH opende Join4Energy Arena

 

ALMELO - PH Almelo opende vandaag de Join4Energy Arena. De officiële openingshandeling wordt verricht door Yordi Kremer, een der initiatiefnemers van de stichting Join4Energy die zich ten doel heeft gesteld onderzoek naar stofwisselingsziekten door professor Jan Smeltink van het Nijmeegse ‘Center for Miochrondial Disorders’ mogelijk te maken.
De Join4Energy Arena is een der kunstgrasvelden van PH waar de namen van sponsoren in uniforme kleur het veld omzomen en verder alle 40 jeugdteams van PH de komende 3 jaar in nieuwe shirts met het logo van Join4Energy laten spelen om het onderzoek naar stofwisselingsziekten te bevorderen.
De jeugd van PH bevindt zich met deze shirtreclame in goed gezelschap, want ook Go Ahead Eagles Deventer heeft het logo van Join4Energy op het shirt staan. Verder organiseert de stichting jaarlijks ook de Mont Ventoux Challenge, een fietstocht naar de ruige kale Mont Ventoux in centraal Frankrijk. Die tocht bracht dit jaar 3 euroton op.

Fotoreportage (10 foto's)...

 
30-08-2012  

Overval tankstation in Onder de Loep

 

ALMELO – Vanavond wordt in het RTV Oost programma ‘Onder de Loep’ aandacht besteed aan de overval op het Gulf tankstation aan de Sluitersveldsingel. Het tankstation werd in de vroege ochtend van vrijdag 17 augustus jl. overvallen door twee mannen die er met het wisselgeld uit de kassa vandoor gingen. De 21-jarige medewerker, die net de spullen buiten zette om te openen, werd daarbij met een pistool geslagen en liep daarbij een gebroken jukbeen en een hersenschudding op. Van de overval zijn geen bruikbare opnamen. Daarom roept Politie Twente eventuele getuigen op die rond de tijd van de overval mogelijk iets hebben gezien dat tot opsporing van de daders kan leiden. De eerste uitzending staat gepland om 17.09 uur en wordt om het uur herhaald.

 
30-08-2012  

Aahoes wint, maar verliest toch in snackstrijd


De cafetaria in 't Aahoes kreeg onverwacht concurrentie naast de deur van een snackwagen, omdat er in het gemeentehuis weer eens niet werd nagedacht.
 

ALMELO/AADORP – Vorig jaar ontstond een heuse rel in Aadorp rond de standplaats van een snackwagen naast dorpshuis ’t Aahoes. Exploitant Quick zag namelijk opeens dat er twee dagen in de week concurrentie opdook door een snackwagen die op de naastgelegen parkeerplaats zijn stekkie innam, terwijl toch ook bij hem de kroket, frikandel speciaal en het patatje oorlog volop verkrijgbaar is. Onvriendelijkheden over en weer volgden en Quick deed ook zijn beklag bij de gemeente omdat hij financieel last had van deze onverwachte concurrentie. Na zijn beklag bleek dat de gemeente een standplaatsvergunning had verleend.
De commissie Onderzoek & Advies heeft nu uitgesproken dat die vergunning helemaal niet verleend had mogen worden omdat de regeling van standplaatsen niet in de APV was opgenomen. Bij een wijziging van de APV was dat nagelaten weer op te nemen. Het college van B&W negeert echter de uitspraak van de commissie en heeft nu alsnog een standplaatsvergunning verleend volgens de inmiddels gerepareerde APV. In het besluit heeft het college wel opgenomen dat de huidige standplaatshouder Tijhuis ook de laatste is die een standplaats krijgt op die plek.
„In een kleine gemeenschap als Aadorp moet je ondernemers elkaar niet laten plagen”, zegt wethouder Gerrit van Woudenbergh er over in TC Tubantia.
Vroeger was het de goede gewoonte bij de gemeente om eerst te bezien of een standplaatshouder een leemte opvulde. Dat is in Aadorp absoluut niet het geval. AlmeloNieuws.nl voorspelt een prijzenoorlog om aan deze ‘ondoordachte concurrentie-vergunning' een einde te maken.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
30-08-2012  

Gebiedsverbod centrum voor lastige man

 

ALMELO - De burgemeester van Almelo heeft aan een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats een gebiedverbod opgelegd. De man mag zich niet meer ophouden in een groot deel van het stadscentrum.
Uit politie-informatie blijkt dat de man regelmatig de orde verstoort in het centrum van de stad. Hij is meerdere malen aangesproken door de politie op zijn gedrag en heeft eerder een officiële waarschuwing en verschillende processen-verbaal ontvangen.
De man die nu het gebiedsverbod heeft gekregen, maakt deel uit van een groep mensen die structureel voor overlast zorgen in het centrum van Almelo. Hierbij gaat het om onder meer agressief gedrag, beledigingen, wildplassen, openbare dronkenschap, intimidatie en vernielingen. Meerdere mensen uit die groep hebben een waarschuwing gekregen dat ze bij een volgende overtreding een gebiedsverbod opgelegd krijgen.

Het is de eerste keer dat in Almelo een gebiedsverbod wordt opgelegd. De burgemeester doet dit op basis van de Gemeentewet en de Wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast die in 2010 in werking is getreden. Met de extra bevoegdheden uit deze wet kunnen burgemeesters en Officieren van Justitie veroorzakers van stelselmatige overlast strenger aanpakken, door bijvoorbeeld een gebiedsverbod, contactverbod en/of meldingsplicht op te leggen. Bij overtreding van het gebiedsverbod is er sprake van een misdrijf, en wordt betrokkene aangehouden.

 
31-08-2012  

Stijn Devolder start in Profronde Almelo

 

ALMELO – Geen Samuel Sanchez en ook geen Bram Tankink aan de start van de Profronde, beide vielen zoals inmiddels bekend van hun fiets en zijn te geblesseerd. Ook Johnny Hoogerland liet het tot leedwezen van de organisatie nog afweten, maar men heeft toch de tweevoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen Stijn Devolder nog kunnen strikken. De Vlaming stapt na dit seizoen waarschijnlijk over van Vacansoleil DCM naar het team van RadioShack.
Bij de dameskoers in ieder geval wel de Olympisch goud winnares en wereldkampioen Marianne Vos en ook de oud- Almelose Kirsten Wild, die op de baan in Londen helaas geen potje kon breken maar ook op de weg haar ‘mannetje’ staat, staat aan de start. Bovendien een flink randprogramma met tal van looporkesten en op het marktplein na afloop een optreden van Jan Smit en Frans Duijts. Een stadsfeest dat toch een kleine 225.000 euro kost. Vertier lijkt dus verzekerd als Pluvius tenminste niet actief is. Rond 17.00 uur gaat het beginnen!

 
31-08-2012  

Huttenland Schelfhorst gaat in rook op.

fotoreportage Jan Bril
 

Fotoreportage (72 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina