Politiek nieuws


Plaatsing  
 
20-06-2018  

Afscheid van ex- collegeleden

 

ALMELO - De gemeente Almelo neemt op vrijdag 22 juni 2018 afscheid van de afgetreden wethouders Irene ten Seldam, Javier Cornelissen en Christien van Wijk. Als dank voor hun grote inzet en betrokkenheid wordt hen een afscheidsreceptie aangeboden op vrijdag 22 juni 2018 van 15.30 tot en met 17.30 uur in het stadhuis van Almelo, Haven Zuidzijde 30, nadat eerst in een buitengewone raadsvergadering om 14.00 uur officieel afscheid genomen is. Het drietal wil geen cadeaus maar liever een gift voor ALMA Inloophuis Almelo. ALMA is een organisatie dat zich inzet voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten. Verder helpen zij mensen in de palliatieve fase. U kunt uw gift ook deponeren in de daartoe aanwezige bus bij de afscheidsreceptie, maar u kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL56BNGH0285000187 o.v.v. gift ALMA.
Irene ten Seldam blijft politiek actief als raadslid voor het CDA.

 
20-06-2018  

Nieuwe Almelose college aan de slag

 

ALMELO – Lokaal Almelo Samen beschrijft op haar website dat het gisteren benoemde college aan de slag is gegaan. Uiteraard hierbij de meeste aandacht voor Jan Martin van Rees die namens de verenigde lokalo’s is benoemd en gekozen uit 15 sollicitanten zoals gisteren Gijs Stork, toen nog fractieleider, meldde. Vandaag trad Stork terug als voorman ten faveure van Louis Kampman die nu de fractie gaat leiden. Stork, een der langst zittende raadsleden in Nederland, blijft actief in de fractie en diverse gemeentelijke gremia.

Ook de VVD publiceerde de benoeming van Arjen Maathuis tot wethouder. Hij is met 29 jaar de jongste van het viertal wethouders en voor zover het geheugen reikt, de jongste ooit in Almelo. Door zijn benoeming komt Willem Loupatty weer in de gemeenteraad. Ook hij werd dinsdagavond beëdigd.

Het CDA meldt de benoeming van ‘brandweerman’ Eugène van Mierlo op haar facebookpagina en dat vonden al 10 mensen leuk.

De ChristenUnie loopt met het nieuws nog wat achter. Op de website is de (her)benoeming van Alex Langius tot ‘schatkistbewaker’ van de stad nog niet te lezen. Evenmin op facebook. Nog wat geduld dus.

Voor Langius en Van Rees geldt dat zij een jaar de tijd krijgen om te verhuizen naar Almelo. Langius zet zijn huis in Assen te koop en Van Rees heeft het zijne in Boekelo al bij een makelaar aangemeld ter verkoop.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
20-06-2018  

Gijs Stork draagt voorzitterschap fractie over

 

ALMELO - De raadsfractie Lokaal Almelo Samen (LAS) maakt bekend, dat raadsnestor Gijs Stork het  voorzitterschap van de fractie neerlegt. Gijs vindt dat na het tot stand komen van de formele fusie van BBA, ALA en Almelooooo tot Lokaal Almelo Samen, de succesvol gevoerde campagne in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing in maart jl., het tot stand komen van het coalitieakkoord tussen  LAS en de partners CDA, VVD en ChristenUnie en na het leiding geven van ruim vier jaar aan de fractie van LAS, het nu tijd wordt voor verjonging.
De benoeming van Jan Martin van Rees, als eerste wethouder namens de partij, ziet Gijs in deze als een bekroning.
Wel blijft Gijs Stork zeer actief als raadslid binnen de fractie van LAS en blijft hij tevens de fractie vertegenwoordigen in diverse gemeentelijke gremia.

Na het terugtreden van Gijs als fractievoorzitter, heeft de raadsfractie LAS unaniem Louis Kampman tot diens opvolger verkozen. Als diens plaatsvervanger is - eveneens unaniem - benoemd Jan Hammink.

Voor zover het persbericht van Lokaal Almelo Samen (LAS),
van fractiesecretaris en raadsvolger Tjamme Kamst.

 
18-06-2018  

Kritiek van de PvdA op de 'Graduations Party'

 

ALMELO - De fractie van de PvdA wil dinsdagavond voor aanvang van de raadsvergadering tijdens het mondelinge vragenuurtje vragen stellen waarom geslaagden uit het VMBO-onderwijs niet welkom zijn op de sinds 2010 georganiseerde jaarlijkse 'Graduations Party' voor geslaagden uit het HAVO/VWO-onderwijs.
De party wordt georganiseerd door het Almelose bedrijfsleven als contactmiddel om studenten na hun universitaire studie te bewegen naar hun 'hometown' terug te keren omdat het bedrijfsleven in de regio hen hard nodig heeft. Kortom een feestelijke 'netwerkbijeenkomst' met wat ceremonieel vertoon vvaar ook het college van B&W haar opwachting maakt.

Lees ook: Krenterig

Update
Wethouder Langius diende in de raadsvergadering de kritiek van de PvdA over de Stadsbul en het bijbehorende feestje voor geslaagden van HAVO/VWO van de hand. Langius verwees dat de stichting UitAlmelo een particulier initiatief is, gezamenlijk met het bedrijfsleven en niet geïnitieerd is door de gemeente, maar dat de gemeente de doelstelling om vertrekkende studenten meer aan de stad te binden voor een mogelijke terugkeer na de studie wel wordt onderschreven. Langius meldde tevens dat al die jaren sinds 2010 geen klacht over 'uitsluiting' van VMBO-geslaagden bij het gemeentehuis is binnengekomen. De PvdA was dus de eerste en enige.

Red.: De PvdA had natuurlijk ook zelf initiatief kunnen nemen  na 8 jaar om iets voor geslaagden in het VMBO te ondernemen.
Lees ook
Tubantia.


De aankondiging van de PvdA

 
17-06-2018  

VVD/LAS: meer actie tegen eikenprocessierups

 

ALMELO – Heel Almelo lijkt ‘besmet’ met de aanwezigheid van de eikenprocessierups. Vorige week kwam dat al even ter sprake in een voorbereidende raadsvergadering  en toen werd ook al de overlast van ratten aangekaart, maar coalitiepartners VVD en LAS klommen ‘alsnog in de pen’ om het scheidend- dan wel het beginnend college van B&W nog enkele antwoorden te ontlokken om de bestrijding van ongedierte hoger op de agenda te krijgen.

Vooral nu gif uit den boze is, zal ongediertebestrijding vooral met kostbare ‘menskracht’ moeten worden uitgevoerd.
Zo blijven bijvoorbeeld de haartjes van de eikenprocessierups namelijk nog 6 jaar actief met als gevolg toenemende last van de longen en jeuk op het lichaam. Dat laatste kan ‘aangepakt’ worden door wassen en spoelen met lauw water om de jeuk te verminderen. Maar zeker niet krabben, want dan wordt je helemaal tureluurs.
Nu zit Almelo vol met die rups. Bestrijder Grootgroener 'zuigt en zuigt' maar wanneer in september/oktober weer volop eitjes gelegd kunnen worden, wordt de problematiek volgend jaar nog veel groter.

Kortom ongedierte moet bestreden worden evenals de alsmaar uitdijende Bereklauw in Nederlandse 'tuinen'. Deze plant moet je mijden om geen pijnlijke brandwonden op te lopen. Uitroeien met wortel en al van deze ruim zaad strooiende plant is bovendien moeilijk. Zolang ze echter niet in gemeentelijke parken staan of op 'dwingende' drukke publike plekken, doet de gemeente er niets aan.

Gek genoeg wordt ongedierte ad hoc bestreden en uit ‘lopende middelen’ bekostigd. De gemeente weet derhalve niet op stel en sprong wat dit jaarlijks kost. Zinnig derhalve om deze verdelgingskosten aan de hand van een prioriteitenlijstje op te nemen in de begroting zodat de kosten jaarlijks kunnen worden bijgesteld.

Welke raadsfractie maakt het beste rijtje te bestrijden ongedierte?
Mail het de redactie!


VVD-vragen over eikenpocessierups
LAS-vragen over eikenprocessierups

 
13-06-2018  

Links Blok kapittelt christen-lib. boekhoudkwartet


Het Links Blok voelt zich al 'ingepakt', voordat de nieuwe coalitie is begonnen
 

ALMELO - Met lede ogen zegt Links Blok (PvdA, SP, GroenLinks en Leefbaar Almelo) in de gemeenteraad toe te zien hoe de nieuwe coalitie van CDA, VVD, LAS en ChristenUnie in Almelo zich in haar coalitieakkoord als een christen-liberaal boekhoudkwartet ontpopt. ‘Er komt veel geld uit de gemeentekas voor fysieke investeringen, zoals infrastructuur en gebouwen, waarvan de rekening zou moeten worden voldaan door de Almeloërs die zorg en welzijn nodig hebben, of uitzicht willen krijgen op een baan’, aldus het ‘blok’ dat maatregelen tegen fijnstof en invoering van milieuzones in de binnenstad node mist. Het Links Blok ‘verschiet haar kruit’ dus al voor het debat over het coalitieakkoord dat volgende week maandag gepland staat.

Lees verder in De Roskam
,lees zelf het coalitieakkoord en oordeel zelf of deze kritiek terecht is. Temeer daar 26 van de 35 raadsleden aangaven bij de (in)formateurs Esmeijer en Meijer, een coalitie zoals nu gevormd, het meest logische te vinden.
Het worden leuke tijden in bestuurlijk Almelo!

 
12-06-2018  

Coalitieakkoord, gratis parkeren en zwembad


Jan Martin van Rees wordt door De Roskam genoemd als mogelijke wethouder voor LAS.
 

ALMELO – Al direct na de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart jl. werd duidelijk dat de grootste drie raadsfracties, CDA, VVD en Lokaal Almelo Samen (LAS) op elkaar waren aangewezen om tot een stevig bestuursmandaat te komen. Ook werd meteen duidelijk dat de ChristenUnie met de zittend wethouder Alex Langius een sterke troef had om een nieuwe coalitie te completeren.
De afgelopen maanden werd door de (in)formateurs Hans Esmeijer (CDA) en Henk Jan Meijer (VVD) gestaag gewerkt aan een coalitieakkoord waarin de vier voornoemde partijen zich konden vinden en ook nog ruimte was om deels wensen van oppositiefracties te honoreren.

Maandag presenteerden in het stadhuis de voormannen Marcel Zielman CDA), Jemy Pauwels (VVD), Gijs Stork (LAS) en Wouter Teeuw (CU) het coalitieakkoord voor de komende bestuursperiode tot maart 2022.
Opvallend het gratis parkeren (2 uur) om de binnenstad weer een ‘boost’ te geven. LAS en VVD ijverden al langer voor dit parkeerbeleid dat volgens afspraak een proefperiode van 3 jaar bevat. De jaarlijkse kosten van 9 euroton moeten gelijk worden gedeeld door de gemeente, stadsbeheer en de middenstand.
Eveneens opvallend het plan voor een nieuw of vernieuwd overdekt zwembad ter vervanging van het gedateerde huidige bad aan de Sluiskade NZ.
Het zijn de meest kenmerkende ambities voor een bestuursperiode waarin toch ook nog ‘oud zeer’ aandacht eist om financieel weer op de rit te komen. Het te ambitieuze verleden en ook het kabinetsbeleid van de opeenvolgende kabinetten Rutte zijn mede debet voor de lange periode van bezuinigen (lees lastenverzwaring) die Almelose burgers en ondernemers treft.

Zo verloste de provincie Overijssel de gemeente al van het teloor gegane project Waterrijk door gronden aan te kopen, maar het plan voor een megastal met 19.000 varkens bij Aadorp is nog wel een angel in de coalitie. Een raadsmeerderheid sprak zich in het verleden uit tegen die ontwikkeling en LAS wil daaraan vasthouden. Het onderwerp is daarom een ‘vrije kwestie’ die uitgekristalliseerd moet worden in de gemeenteraad tijdens de bestuursperiode.

Toch willen de coalitiegenoten investeren. Daarvoor is 20 miljoen euro opgenomen in een meerjarig programma. Fietspaden, wegen en kunstwerken (bruggen e.d.) souperen de helft van dat bedrag. Een verlaging van de ‘opcenten’ Ozb lijkt in deze een brug te ver, want het streven blijft om 2020 weer financieel ‘boven Jan’ te zijn, zodat het provinciaal toezicht beëindigd kan worden.

De coalitiepartijen hebben verder het ‘taakveld’ per wethouder (4) al vastgelegd. Het officieel bekend maken van de wethouders volgt volgende week nadat de formele integriteitsonderzoeken zijn afgerond. Namen die in de media circuleren zijn Eugène van Mierlo (CDA), Arjen Maathuis (VVD), en Alex Langius (CU). Nieuw in deze de melding in De Roskam dat Jan Marten van Rees de mogelijke kandidaat voor LAS is. Van Rees nam vorige week afscheid als wethouder in Losser en was voordien wethouder in Haaksbergen.

Lees hier het coalitieakkoord

 
05-06-2018  

Boeskoolmenneke trots op Almelo

 

ALMELO – Hidde Heutink, raadslid in Almelo namens de volgers van ‘grote leider’ Geert Wilders, lanceerde dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering het idee om de raadszaal van Almelo op te sieren met de nationale- en de Almelose vlag.

De geboortige ‘Boeskool’ en door de gemeenteraadsverkiezing nu opeens Almeloër, bejubelde in zijn ‘maiden speech’ dat we trots moeten zijn op Almelo, het mooie stadhuis en de fraaie raadszaal in het bijzonder. Dat de raadszaal al gesierd wordt met het antieke stadswapen en de Koning in brons, is hem kennelijk nog niet genoeg. Bovendien wapperen voor het stadhuis al de banieren van Europa, Nederland, de provincie Overijssel en Almelo na een eerder voorstel van raadslid Jemy Pauwels (VVD).
Het ‘Boeskoolmenneke’ kreeg met zijn voorstel niet veel handen op elkaar. Uiteraard wel die van zijn twee fractiegenoten en ook die van de fractie Partij Vrij Almelo. Bij D66 stemde de fractie haast traditioneel verdeeld en per abuis stemde ook CDA’er Robin Galici voor het voorstel maar de resterende 28 andere raadsleden bleven Almelo's 'nuchter' en verwezen het ‘bühnevoorstel’ naar de prullenbak.

Een nederlaag? Nou die was ingecalculeerd, evenals de publiciteit ter meerdere eer en glorie van de ‘partij’ van ‘Grote Geert’.
Meer zorgen heeft het ‘Boeskoolmenneke’ over zijn ‘officiële’ woonplaats. Als raadslid is het verplicht in de stad te wonen waar men is benoemd als raadslid. Maar het ‘meisjelief’ van het ‘Boeskoolmenneke’ schijnt onder geen beding naar Almelo te willen verhuizen. Het ‘Boeskoolmenneke’ stond opeenvolgend al ingeschreven in het Almelose bevolkingsregister op de adressen van zijn fractiegenoten Patricia Pol en Sebastiaan Stöteler.
De Oldenzaler (‘Boeskool’) heeft derhalve nog wat ‘huiswerk’ te verrichten!

 
20-04-2018  

Blokkade voor Ten Seldam als wethouder

 

ALMELO - Aan het wethouderschap van CDA-politica Ten Seldam in Almelo komt na vier jaar een einde omdat een verlenging ervan de vorming van een nieuwe coalitie in de weg zou staan....
Lees verder in De Roskam

 
14-04-2018  

CDA/VVD/LAS koerst op college met CU

Langius (CU) kan verhuiswagen reserveren
 

ALMELO – Zoals een enkeling al tijdens de uitslagavond van de gemeenteraadsverkiezing suggereerde, lijken het CDA (6), de VVD (6) en Lokaal Almelo Samen (LAS)(5) te koersen op een coalitie met de ChristenUnie (2).
In een dergelijke coalitie vormen CDA/VVD/LAS het ‘motorblok’ met 17 zetels en zorgt de ChristenUnie voor een meerderheid van 19 zetels tegenover 16 zetels in de oppositie. Het in allerijl opgetuigde blok op Links bestaande uit PvdA (2), de SP (2), GroenLinks (2) en Leefbaar Almelo (1) lijkt daarmee mis geschoten te hebben. VVD-voorman Jemy Pauwels zegt in Tubantia namelijk dat de ChristenUnie, gelet op de afgelopen bestuursperiode, een logische aanvulling lijkt. Nog stelliger is LAS-voorman Gijs Stork die openlijk zijn voorkeur uitspreekt voor een nieuwe bestuursperiode voor Alex Langius als wethouder voor de ChristenUnie. Langius kwam ruim twee jaar geleden uit Assen om het college te completeren na het tussentijds aftreden van Jan van Marle (CDA) en  Claudio Bruggink (D66).
De uitgesproken voorkeur voor de ChristenUnie met Langius als kandidaat-wethouder komt partijleider Wouter Teeuw wel goed uit. ‘Dat is mooi om te horen. Wij gaan bestuursverantwoordelijkheid niet uit de weg’, laat Teeuw door Tubantia optekenen. Als het programmatisch allemaal lukt in de oriënterende coalitiebesprekingen onder leiding van de informateurs Hans Esmeijer (CDA) en Henk Jan Meijer (VVD), kan de komende week de aanbeveling voor een coalitie CDA/VVD/LAS/CU volgen. Mocht dat college door de informateurs officieel worden aangekondigd, kan Alex Langius de verhuiswagen al vast reserveren!  

 
04-04-2018  

Links vormt één blok in collegeformering

 

ALMELO – Het was te verwachten de blokvorming, na de minimalisering van Links bij de verkiezingen voor de Almelose gemeenteraad.
De PvdA en de SP halveerden en GroenLinks ging mee in de landelijke tendens met een zeteltje meer zodat alle drie fracties op de linkervleugel nu uit 2 personen bestaat. Voeg Leefbaar Almelo toe en je vormt een blok van zeven zetels dat nodig is om een werkbare meerderheid van 19 zetels in de Almelose gemeenteraad te verkrijgen samen met het CDA en de VVD.
Op de linkerflank wil men dus wel een coalitie van zes partijen maar of ‘leader’ CDA en het nagenoeg even grote VVD dat met ieder zes zetels ook willen ten aanzien van een nipt groter Links blok?
Direct na de uitslag werden Lokaal Almelo Samen en de ChristenUnie al getipt als coalitiepartners. Vier partijen die samen eveneens 19 zetels tellen in een coalitie en naar verwachting van velen wat steviger in hun schoenen staan dan het nu gevormde ‘blok op Links’.
Het ‘blok’ wil meer invloed bij de onderhandelingen en praat donderdagavond met één mond tijdens de bijeenkomst met de informateurs Hans Esmeijer (CDA) en Henk Jan Meijer (VVD). Volgens het ‘linkse blok’ moet er meer aandacht komen voor armoedebestrijding in het Almelose, iets wat de PvdA en de SP als coalitiepartners in de afgelopen bestuursperiode niet al te best is gelukt.

 
03-04-2018  

CDA staat intern onder druk

 

ALMELO – Het was zelfs in eigen kring wel gehoopt, maar niet echt verwacht: de raadsfractie van het CDA in Almelo behoudt zes zetels en is daarenboven net als vier jaar geleden de grootste partij in de gemeenteraad van de stad.

Lees verder in
De Roskam

 
28-03-2018  

Hertelling van stemmen Almelo's stembureau


De CDA-kandidaten Herman Geerdink (links) en Eugene van Mierlo, respectievelijk de nummers 2 en 3 op de kandidatenlijst, werden in een 'paleisrevolutie' voorbijgestreefd door de kandidaten Gelici, Trienen, Ten Seldam, Van Marle en Wind.
 

ALMELO – De gemeenteraad van Almelo nam in haar oude samenstelling in haar laatste zitting nog een besluit van hertelling der stemmen in stembureau 25 – De Huve in de Windmolenbroek. Reden een opvallende uitslag dat lijsttrekker Marcel Zielman (CDA) er geen enkele stem had gekregen terwijl hij daar zelf had gestemd.
Na hertelling van de circa 1.000 uitgebrachte stemmen, bleek dat er  65 stemmen waren uitgebracht op Zielman die waren bijgeschreven bij partijgenoot en ex- gemeentesecretaris van Almelo, Herman Geerdink, de nummer twee op de CDA-lijst. Die zag daardoor het aantal voorkeurstemmen van 201 zakken naar 136. Het had voor Geerdink geen verdere gevolgen omdat hij al was voorbijgestreefd door zijn partijgenoten Gelici, Trienen, Ten Seldam, Van Marle en Wind. Ook zittend kandidaat Van Mierlo trof dat lot ondanks dat hij wel een kwart van de kiesdeler haalde. Hij heeft nog een herkansing indien een van de ‘stemmen-kanonnen’ tot wethouder wordt benoemd.
De hertelling leverde de ChristenUnie nog een stem extra op maar dat had geen gevolgen.
Donderdagmiddag wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.

 
27-03-2018  

Esmeijer en Meijer informateurs in Almelo


Hans Esmeijer (links) en Henk Jan Meijer gaan de coalitievorming in Almelo onderzoeken.
 

ALMELO – De oud- Gelderse gedeputeerde en voormalig waarnemend burgemeester van Apeldoorn Hans Esmeijer (CDA) en burgemeester van Zwolle Henk Jan Meijer (VVD) gaan op 3 april aan de slag als informateurs voor het vormen van een coalitie in het bestuur van de gemeente Almelo.
Dat maakten Marcel Zielman (CDA) en Jemy Pauwels als ‘aanvoerders’ van hun zes leden tellende fracties in de gemeenteraad van Almelo bekend. Met de keuze voor Hans Esmeijer lijkt het CDA te breken met Rob Franken die al vaker voor het CDA de coalitie-onderhandelingen in Almelo leidde.

‘Het verschil in aantal stemmen is zo klein, dat we het naar de kiezers toe gepast vinden samen dit proces in te gaan’, licht Zielman de keuze toe. Pauwels laat weten zeer tevreden te zijn met deze gezamenlijke aanpak. "Dit is wat Almelo verdient”, aldus Pauwels.

Met 13 fracties in de gemeenteraad is de vorming van een college geen sinecure. Lokaal Almelo Samen (LAS) lijkt als derde partij te kunnen aansluiten met vijf zetels maar voor een meerderheid is een vierde partij nodig. De ChristenUnie met ‘zittend’ wethouder Alex Langius is naar verwachting een eerste logische optie.

 
21-03-2018  

Geen campagne op verkiezingsdag

 

Op de dag dat alle stemgerechtigden worden opgeroepen ter stembus, mag volgens de Kieswet geen campagne gevoerd worden in de  directe omgeving en in de stembureaus. De voorzitter van een stembureau kan dan sommeren te stoppen en zelfs het stembureau tijdelijk sluiten en de politie vragen om in te grijpen.
Maar op TV gaat de campagne op de kiesdatum onverminderd voort door de landelijke partijen. In theorie kunnen zelfs de stemmers en leden van het stembureau dat in het stembureau volgen op hun mobile telefoon.
Tijd voor aanpassing van de Kieswet met een totaalverbod van reclame voor politieke partijen op de dag dat wordt gestemd is daarom zinnig!

 
17-03-2018  

Laatste campagnenieuws


(advertorial)
 

ALMELO – Donderdag al werd vanwege de winterse weers- en temperatuurverwachtingen de gezamenlijke Politieke Markt (zaterdag) op de Koornmarkt gecanceld. De eveneens geprogrammeerde finale van het scholierendebat over prikkelende Almelose stellingen op het plein werd verplaatst naar de raadszaal in het stadhuis aan de Haven NZ. Kortom de gezamenlijkheid viel min of meer in het water en zo trokken allen hun eigen plan.
Bij winkelcentrum De Schelf flyerden de Minima Partij, het CDA en Lokaal Almelo Samen (BBA+ALA+Almelooooo = LAS). Bij winkelcentrum Van Gogh eveneens Lokaal Almelo Samen en de ChristenUnie+.
Op de Koornmarkt waren de ChristenUnie en Lokaal Almelo Samen ook te vinden om te flyeren evenals de SP, Leefbaar Almelo, GroenLinks, PvdA en Democraten.nu   Het leidde allemaal tot vluchtige contacten met het kiezersvolk vanwege de kou en zo kreeg ook enig jolijt de overhand door een spontane coalitie tussen LAS en ChristenUnie om ons 'koude' Almelo maar te overkappen. Huub Isendoorn van Democraten.nu leek het helemaal niks en werd derhalve direct tot de oppositie verbannen.
De VVD was vooral druk met het bezoek van minister en partijgenoot Cora van den Nieuwenhuizen tijdens eem 'petit dejeuner' in Grandcafé Ledeboer.
In de stad verder actief de ondeugende plakploeg van de SP die zich weer, zoals bij elke verkiezing,  veroorloofde extra posters op de gemeentelijke borden te plakken en daarmee meer ruimte nemend dan gezamenlijk was afgesproken.
Raadsnestor Gijs Stork, toch enige ervaring met het rijden van paardentrailers, was de transporteur van de rijdende windmolen met spandoeken van LAS om deze elke dag telkens op een ander druk punt in de stad te stallen. Stork verzorgde tevens de ‘fourage’ van zijn campagneteam dat ook her en der in de stad nog druk bezig was om flyers in brievenbussen te stoppen evenals de PVV dat wettelijk onmogelijke beloften op papier had afgedrukt en het kiezersvolk dus willens en wetens bedot.
Maandagavond eindigt de verkiezingsstrijd in een door het journaille van Tubantia geleide debatavond in de businessroom van het Polman Stadion voordat het volk ‘spreekt’ op woensdag a.s.

 
16-03-2018  

Gemeenteraad gunt Akar Bahar meer tijd

 

ALMELO – Het besluit om zoveel mogelijk panden in bezit van de gemeente te verkopen, veroorzaakt knelpunten in de huisvesting van de Molukse culturele vereniging Akar Bahar aan de Jan Steenstraat. De gemeente bood het pand te koop aan voor ruim een euroton maar de vereniging heeft geen geld, kan een financiering niet opbrengen en evenmin een genoemde huur van bijna 22.000 euro op jaarbasis.
Rum een jaar werd overlegd maar de partijen komen er niet uit en dus werd formeel de huur opgezegd om het pand op de vrije markt in verkoop te kunnen brengen.
Het bestuur van Akar Bahar deed nog een laatste poging met voorstellen onder welke condities een overname wel haalbaar zou zijn en stuurde de brief met die inhoud tevens naar de gemeenteraad.
Bert Hümmels (Leefbaar Almelo) pikte het op, mede ook omdat Paulus Lawalata als derde kandidaat op de kieslijst van Leefbaar staat.
Hümmels deed daarop dinsdag bij motie het voorstel in de gemeenteraad om Akar Bahar en het college van B&W nog een half jaar de tijd te gunnen om mogelijk toch tot een compromis te komen. Wethouder Langius raadde de motie af en kreeg daarbij steun van het CDA en zijn eigen partij ChristenUnie. Verder gingen alle fracties akkoord inclusief de VVD die in de persoon van Willem Loupattij de Molukse gemeenschap ook niet in de steek kan laten..
Interessant om te bezien wie van de twee, Lawalata of Loupattij, nu de gunst van de achterban krijgt toebedeeld? Voor velen onder de Molukse gemeenschap is de overstap van PvdA naar VVD door Loupattij namelijk onbegrijpelijk. Loupattij werd in 2014 met voorkeurstemmen gekozen tot raadslid. Staat nu bij de VVD als zesde genoteerd en zal naar alle waarschijnlijkheid opnieuw genoeg voorkeurstemmen moeten hebben om op het pluche te kunnen blijven zitten.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
16-03-2018  

Fatsoen

 

In dit land wordt vaak gesproken over hufterig gedrag. Op straat, op de werkplek, in het verkeer, op het sportveld, over minderheden, et cetera. De roep op zwaarder straffen neemt hand over hand toe en politici volgen over het algemeen dat laatste maar al te graag om maar in de gunst van de kiezers te blijven of te komen.
Zo’n beetje alles wat minder goed gaat in de Nederlandse maatschappij, we houden het gemakshalve binnen de grenzen,  wordt te onpas verweten aan minderheden en vluchtelingen. De geschiedenis herhaalt zich voortdurend. Het zijn niet alleen mensen die maatschappelijk ‘de boot’ hebben gemist, maar ook zeer welvarende burgers die er deze mening op nahouden. Te onpas wordt ook de vrijheid van meningsuiting aangehaald om de meest hufterige uitspraken te (kunnen) doen.  Erger wordt het wanneer dat ook nog eens wordt getoond in de zendtijd voor politieke partijen.
Alles lijkt dan te zijn geoorloofd om de gunst van de afgunstige kiezer binnen te hengelen. Ja, de moraal is ver te zoeken. Inspelen op onderbuikgevoelens schijnt daarbij de weg te zijn.
Kreeg de Brits-Indische schrijver Salman Rushdie voor zijn roman De Duivelsverzen een fatwa over zich uitgeroepen, de afvallige VVD’er Geert Wilders solliciteert er ook voortdurend naar. Het kost ‘bakken met geld’ om dit figuur te beveiligen en daar betalen wij met z’n allen voor. Op zich niet erg als je het landsbelang dient, maar als de hetze zover doorgevoerd wordt dat het land, en dus wij allen,  daar schade door ondervinden, mag men zich toch wel eens achter de oren krabben. Stoppen met zijn beveiliging gaat mij te ver, maar buiten de landsgrenzen…

Wat doet Wilders nu voor de mensen die het wat minder hebben? Waar blijven de belangen van Henk en Ingrid die Wilders ten tonele voerde?

Zo maar wat stemgedrag op een rij:
1. Hogere eigen bijdrage in de zorg – Wilders stemde voor!
2. Bezuinigingsvoorstel persoons gebonden budget – Wilders stemde voor!
3. Bezuinigingsvoorstel  begeleiding ouderenopvang dagbesteding – Wilders stemde voor!
4. Voorstel inkomensafhankelijke ziektekostenpremie – Wilders stemde tegen!
5. Afschaffen eigen risico in de zorg – Wilders stemde tegen!
6. Maatregelen verminderen wachtlijst Jeugdzorg – Wilders stemde tegen!
7. Wettelijk recht op jeugdzorg behouden – Wilders stemde tegen!
8. Bezuinigingsvoorstel jong gehandicapten – Wilders stemde voor!
9. Voorstel meervoudig gehandicapten en mensen met een intensieve zorgvraag kunnen gebruik blijven maken van een pgb – Wilders stemde tegen!
10. Invoeren Balkenende-norm in de zorg – Wilders stemde tegen!
11. Afschaffen alleenstaande ouderen-korting – Wilders stemde voor!
12. Geen winstuitkering in de zorg – Wilders stemde tegen!
13. Korten huurtoeslag – Wilders stemde voor!
14. Afschaffen hypotheekrenteaftrek boven 1 miljoen – Wilders stemde tegen!
15. Vrijstelling huurdersheffing corporaties in gemeenten met sociale woningnood – Wilders stemde tegen!
16. Alle voorstellen armoedebestrijding – Wilders stemde tegen!
17. Invoeren miljonairsbelasting – Wilders stemde tegen!
18. Beperken belastingvoordelen Koningshuis – Wilders stemde tegen!
19. Liberalisering huursector – Wilders stemde voor!
20. Huurdersheffing sociale woningen omzetten in bouw-investeringsplicht – Wilders stemde tegen!
21. Geen recht op sociale woning met maaninkomen net boven de 1.950 euro – Wilders stemde voor!
22. Trans Atlantische vrijhandelszone TTIP – Wilders stemde voor!
23. Bevriezen lonen publiek sector – Wilders stemde voor!
24. Gelijke rechten op ww en ziektewet voor flexwerkers – Wilders stemde tegen!
25. Voorstel openheid financiering politieke partijen – Wilders stemde tegen!

Deze waslijst is zo te verdubbelen. Wat opvalt is dat Wilders het in zijn stemgedrag vooral opneemt voor de burgers die financieel weinig te klagen hebben en de minder bedeelden niets gunt.  De beweging van Wilders, men heeft geen ledenstructuur, is gebaseerd op wat de ‘grote meester’ zegt en wil en dat lieten al zijn volgelingen in de Tweede Kamer ook zien. 
Nu gaat zijn beweging het land in. Maar de opsomming hierboven is de leidraad die zijn kiezers voor ogen kunnen houden en niet de campagneleuzen, want de meeste zijn wettelijk niet uit te voeren.
Met die leuzen heeft Wilders wel zo’n beetje het morele dieptepunt bereikt. De Islam is het middel om angst aan te wakkeren. Of Wilders dat van huis heeft meegekregen? In zijn jeugdjaren verbleef Wilders enige tijd in een kibboets in Israël (foto). Is daar de indoctrinatie begonnen?
Feit is dat Wilders nogal wat spreekbeurten in de wereld heeft gehouden voor fanatiek traditioneel opgevoede Joden.  Qua mensbeeld en opvatting net zo extreem als een deel van de Islam en dus water en vuur. Daar schijnt ook zijn financiering van zijn beweging vandaan te komen. De kudde volgelingen van Wilders ontlopen net zoals de grote meester interviews en debat. De PR-spotjes op TV krijgen walgelijke vormen om de onderbuikgevoelens te voeden. Onderbuikgevoelens die in alle klassen van de maatschappij wel een voedingsbodem kunnen vinden, zo heeft ook het verleden al eens bewezen. Zijn beweging zal ongetwijfeld zetels behalen in de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Maar wat heeft de burger daar van te verwachten?
Niets luidt de conclusie. Zo lang het fatsoen geen opgeld meer doet en zijn volgelingen de walgelijke PR-spotjes niet publiekelijk afkeuren, zijn die volgelingen net zo moreel slecht als de meester zelf!

‘Fijnslijper’

 
15-03-2018  

Demissionair maar vinger aan de pols

 

ALMELO – De gemeenteraadsleden hebben dinsdagavond laat hun laatste raadsvergadering van deze bestuursperiode afgesloten, maar toch…
De fracties van Leefbaar Almelo, VVD en Lokaal Almelo Samen (LAS) hebben via een email van Bert Hümmels het college van B&W nog even fijntjes laten weten dat er nog steeds geen reactie is op een wat langer geleden aangenomen motie in het sociale domein.

Geacht college,

1. Hoe staat het met de behandeling van de motie “samenwerking sociaal domein”?
2. Hoe staat het met de behandeling van de subsidieaanvraag van “steungezin”?
Dit naar aanleiding van onze ongerustheid met betrekking tot het uitblijven van actie in het kader van onze motie en mede gebaseerd op signalen die ons bereiken!


laat Hümmels, mede namens zijn collega’s Edith van de Ham en Marieke van Doorn weten. 
Bijna demissionair of niet, het college van B&W zal volgens de drie indieners van de aangenomen motie gewoon moeten doen wat is opgedragen.

 
13-03-2018  

Volg de uitslagen in het gemeentehuis

 

ALMELO – Woensdagavond 21 maart is vanaf 21.30 uur iedere burger welkom in het Almelose stadhuis om de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezing per stembureau te volgen. Om 22.00 uur heet burgermeester Arjen Gerritsen allen welkom en zo rond 22.30 uur worden de eerste uitslagen verwacht.
Tevens wordt op een groot beeldscherm meegekeken naar de landelijke trend en ‘ondervragen’ Kelly Adams en Linda Hilberink van de lokale redactie van TC Tubantia de aanwezige Almelose raadsleden in spé.
Of alle uitslagen van de 39 Almelose stembureaus voor 24.00 uur bekend zijn, is niet zeker. De individuele resultaten voor raadsleden in spé worden pas vrijdag bekend gemaakt.

 
13-03-2018  

CDA in de pen voor desolate P-Stadsbaken


Redactionele suggestie: Sloop het hele bouwblok, vergeet de havenkom op de markt en maak havenkom voor de bibliotheek om het aanzien te geven met zichtlijn vanaf de markt op bieb en oude stadhuis dat een nieuwe toekomst tegemoet gaat. Op een deel van de gesloopte P-garage is ruimte voor appartementenbouw.
Vergeet verder het busstation en maak P-kelder Wierdensestraat voor de Kloosterhof.
  ALMELO - De parkeergarage Stadsbaken tegenover het oude stadhuis verkeert aan de achtergevel in een desolate toestand. Al sinds jaar en dag brokkelen stenen af vanwege de inwerking door water en vorst. De bouwschil van de betonnen P-garage, die het aanzien enigszins moest verbeteren, werd al bij aanleg verkeert geconstrueerd waardoor telkens herstelwerkzaamheden nodig zijn.
De huidige noodzakelijke reparatie gaat echter 'in de papieren lopen'. Het college van B&W liet daarom verschillende opknapscenario's onder de loep nemen. Het CDA reageert nu 'vriendelijk' met vragen over de voorgestelde oplossingsrichtingen.
Lees verder...

Fotoreportage (1 foto's)...

 
13-03-2018  

Slotdebat DEKALOG van Leefbaar Almelo

 

ALMELO – Op donderdag 15 maart in de bibliotheek van 17.00 tot 19.00 uur houdt Leefbaar Almelo het slotdebat van een reeks over maatschappelijke normen en waarden onder de noemer DKALOG volgens Krzysztof Kieslowski's ‘Tien Geboden’, als aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart a.s.
Gespreksleider is Bert Hümmels, lijstaanvoerder van Leefbaar Almelo. Belangstellenden zijn hierbij uitgenodigd.

< De Poolse regisseur Krzysztof Kieslowski werd wereldberoemd met zijn filmserie DEKALOG

Foto: Alberto Terrile 1994

 
11-03-2018  

Gijs Stork in landelijk top 10


Gijs Stork, al 36 jaar volksvertegenwoordiger, gaat er weer fris en fruitig voor om het volk te dienen. Zijn hobby's kippen, paarden en wat 'handelen' in curiosa en boeken. Hij heeft 2 paarden en berijdt ze nog elke dag.
 

ALMELO – In de top 10 van langst zittende raadsleden in Nederland neemt de Almelose raadsnestor Gijs Stork de zesde plek e.o. in op de lijst van raadsnestors die ook voor de komende gemeenteraadsverkiezing weer kandideren. Stork doet dat als lijsttrekker van Lokaal Almelo Samen, de fusiepartij van BBA, ALA en Almelooooo. Stork heeft er inmiddels 36 dienstbare jaren als volksvertegenwoordiger opzitten. Eerst nog een bestuursperiode in Deventer en sinds zijn baan als bankman hem naar Almelo bracht, al sinds jaar en dag in de Almelose gemeenteraad.
Stork is van de no nonsense benadering, zonder omwegen, ter zake en praktisch, een benadering die hij lange tijd gemist heeft binnen bestuurlijk Almelo waar ambities de boventoon voerden om de stad voort te stuwen in de vaart der volkeren. Zijn waarschuwend vingertje (en dat van anderen) werd weggewuifd en leidde zelfs tot een breuk met zijn partij VVD in 2005 waarna Stork lijstaanvoerder werd van ALA (Almelo’s Liberaal Alternatief) in 2006 om het belang van de Almeloërs weer voorop te stellen boven dat van het grootse denken dat de stad en haar burgers nu al jaren financieel moet bezuren. Zo snel mogelijk van de schulden af en gewoon een prettige betaalbare stad om te wonen is wel de motivatie van Stork om ook tijdens de komende gemeenteraadsverkiezing de aanvoerder te zijn van Lokaal Almelo Samen. Niet met de bedoeling voor het wethouders-pluche, want de partij geeft de voorkeur aan vakmensen op de bestuurs-portefeuilles binnen het college die wat LAS betreft met een maximum van vier moet worden ingevuld en met personen die in Almelo moeten (gaan) wonen. 

Opmerkelijk in de landelijke lijst van langstzittende raadsleden (allemaal mannen) is tevens dat de meeste van hen kandideren voor plaatselijke partijen, oftewel dicht bij de burger maar dat geldt voor alle onderstaande langzitters. 

Bertus Kemmeren (Gemeentebelangen) – Loon op Zand (Noord-Brabant) –  44 jaar raadslid.
Paul van der Krabben (Bosch belang) – Den Bosch (Noord-Brabant) – 40 jaar raadslid.
Henk Meerdink (HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging) – Aalten (Gelderland) – 40 jaar raadslid.
Henk Siroen (Progressief Leefbaar Cuijk – PLC) – Cuijk (Noord-Brabant) – 37 jaar raadslid.
Gijs Stork (LAS) – Almelo (Overijssel) – 36 jaar raadslid.
Toon van Dun (Vrije Hapertse Partij) – Bladel (Noord-Brabant) – 36 jaar raadslid.
Wim Clerx (CDA) – Sittard-Geleen* (Limburg) – 36  jaar raadslid.
Jo van den Boogaard (Jongerenpartij) – Best (Noord-Brabant) – 36 jaar raadslid.
Spencer Zeegers (SP) – Uden (Noord-Brabant) – 36 jaar raadslid.
Ben van der Linde (ChristenUnie/SGP) – Heerde (Gelderland) – 36 jaar raadslid.
Jan Kersten (BN&M – Beuningen Nu & Morgen) – Beuningen (Gelderland) – 36 jaar raadslid.
Joop Wikkerink (Progressieve partij) – Aalten (Gelderland) – 36 jaar raadslid

 
10-03-2018  

Steeds meer politieke partijen, hoezo?

 

TWENTE – Het wordt niks met al die partijen in de gemeenteraad, is zo’n opmerking die je in deze verkiezingstijd dagelijks hoort op het werk, de club, de kroeg of op straat. Het is alsof menigeen denkt dat dat het aantal lokale partijen de laatste decennia alleen maar toeneemt binnen de 14 Twentse gemeenten (en daarbuiten). Is het werkelijk zo, vroeg ook de redactie van Tc Tubantia zich af. Zij zochten het uit ten aanzien van Twente en wat blijkt;
In 1982 kregen 100 partijen genoeg stemmen voor een of meer zetels in de 14 Twentse gemeenteraden. In 2014 bij de vorige gemeenteraadsverkiezing waren er dat 99. Eentje minder derhalve. In Almelo zorgde de samensmelting van BBA, ALA en Almelooooo tot LAS direct na de verkiezing in 2014 er voor dat het aantal raadsfracties in geheel Twente nog eens zakte naar 97. Anno nu is die samensmelting geformaliseerd tot Lokaal Almelo Samen (LAS) en volgens de kieswet werd daarom het lijstnummer 1 toegekend vanwege de optelsom van het behaalde totaal aantal stemmen in 2014. Dit ter info omdat sommigen zich afvragen hoe dat kan. 

In vroegere tijden waren er zelfs geen partijen en werden individuen verkozen tot raadslid. Het is dan ook nog steeds de norm dat een raadslid is benoemd voor een zittingsperiode van vier jaar zonder last of ruggenspraak. Het is tevens de uitleg dat raadsleden soms eigenzinnig uit fracties stappen of soms worden weggestuurd om daarna alleen door te gaan of zo dat dat wordt verwelkomt, tussentijds toetreden tot een andere fractie. Dat kan zelfs van de SP naar het CDA en van de PvdA naar de VVD zo leerde Almelo. Het CDA viste toen zelfs in de coalitievijver en kennelijk is  de PvdA eveneens minder ‘rood’ dan gedacht en past het liberale jasje van zelfredzaamheid kennelijk ook.
Al die wisselingen en scheuringen zorgden er voor dat het college van samenstelling veranderde en dat bleek ook nog eens redelijk uit te pakken met een wethouder minder (kosten lager) en wisselende meerderheden waarbij werd geschaafd aan de gepresenteerde voorstellen die niet zondermeer het 'blinde' vertrouwen kregen van een dichtgetimmerde coalitiemeerderheid.
Bij voorkeur stemmen op een persoon hoort er derhalve nog steeds bij, want in wettelijke zin is dat bepalend en niet de partij waarvoor wordt gekandideerd.

Kiesdrempel?
Waarnemend Commissaris der Koning in Overijssel Boele Staal verkondigde vandaag in de Volkskrant dat hij voor verhoging is van de kiesdrempel om het groeiend aantal fracties in gemeenteraden tegen te gaan (Niet geheel juist zoals hierboven blijkt). Ook wil hij zelfs het liefst een verbod op het uittreden uit fracties. Dit omdat gemeenteraden daardoor niet meer slagvaardig zouden zijn. Almelo is in deze bij uitstek het Twentse voorbeeld dat slagvaardigheid kan leiden tot ‘blind’ beleid en honderden miljoen euro’s schuld. 
Staal, van huis uit D66 en volgeling van de partij-oprichters journalist Hans van Mierlo en Amsterdamse kroegbaas Hans Gruyters, heeft inmiddels ruimschoots aan de macht geroken en dan gaat maar al te vaak de knop om. Dan is de gekozen burgemeester niet meer belangrijk of het referendum, allemaal idealen waarvoor D66 streed. Nee, dan telt alleen het behoud van het pluche.
Overigens heeft Boele Staal het over een hogere kiesdrempel, maar die bestaat niet in de Nederlandse kieswet. De kieswet kent een kiesdeler, zijnde het aantal procentuele stemmen naar gelang de opkomst van de kiezer. Hoe meer kiesgerechtigden hun stem uitbrengen, hoe hoger het benodigde aantal (voorkeur)stemmen.
Oud- politieman Staal is zelf nimmer raadslid geweest en ‘rolde’ namens D66 in 1991 als senator de Eerste Kamer in, werd in 1998 Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht waar hij nog een ‘bok‘ uithaalde om partijgenoot Jacob Kohnstamm tot burgemeester van Utrecht te willen benoemen boven de bij voorkeur door de gemeenteraad voorgedragen Annie Brouwer-Korf. Bram Peper greep als minister van Binnenlandse Zaken vervolgens in en benoemde alsnog Brouwer-Korf.

De vermeende kloof tussen de kiezer en de politiek is dus meer de kloof met baantjesjagers binnen gevestigde landelijke partijen en niet met de idealist uit uw straat die in de gemeenteraad het belang van de burgerij wil dienen.

Lees meer over Boele Staal  

 
09-03-2018  

Almelose verkiezingen of Haagse?

 

ALMELO – Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen, maar op TV, radio of in de krant zie, hoor of lees je wat de kopstukken van de landelijke partijen te berde brengen. De vrees bestaat kennelijk dat lokale partijen nog meer afsnoepen van de gevestigde orde, want als je al die lokale partijen bij elkaar optelt, zou het de grootste politieke beweging van Nederland zijn.

De vraag is echter waarom al decennia lang de aanhang van lokale partijen groeit en landelijke partijen op lokaal niveau alleen maar krimpen? Partijdiscipline zou daar wel eens de oorzaak van kunnen zijn. Zowel in het parlement, het provinciebestuur en lokaal bestuur wordt met ‘ijzeren hand’ de discipline gehandhaafd ongeacht voorstellen goed of slecht voor het volk zijn, want je staat als individu voor je kopstukken of je ligt er uit bij volgende verkiezingen.

In Almelo bijvoorbeeld is de zich voortslepende financiële ellende te danken aan de periode waarin het CDA en de PvdA de absolute macht hadden en opeenvolgend D66 en VVD dat nog eens versterkten. De stad moest groeien naar 100.000 inwoners. Benoorden Almelo zou Waterrijk ontstaan. Luxere duurdere woningen met een ligplaats voor een boot aan het water. Een roeibaan voor internationale wedstrijden moest het geheel completeren.

Aan de Sluiskade NZ moest een 10 miljoen euro kostend Poppodium worden gerealiseerd terwijl alom in den lande elk Poppodium dik verliesgevend was. De rekensom hoeveel glazen bier er jaarlijks moesten worden verkocht, deed de ‘droom’ van opeenvolgende wethouders Jan de Ruiter (PvdA) en Huub Isendoorn (toen D66 – nu  Democraten.NU) uiteenspatten.

In de binnenstad ontstond een vernieuwingsplan waarmee dik 500 miljoen euro gemoeid was. ‘Almelo heeft een sterk figuur als wethouder Sjoers (CDA) nodig’, riepen de investeerders in koor die een contract met de gemeente afsloten. In het plan een ‘Glaspaleis’ aan de markt als zijnde het nieuwe stadhuis. Onder de markt een parkeerkelder.

Een ander idee uit de koker van Sjoers was een ‘Personal Rapid Transport’ via monorail van Waterrijk via de binnenstad naar de Woonboulevard en het Almelose ziekenhuis en omgekeerd. Ook het Verdiept Spoor zou een einde maken aan de splitsing van de stad in West en Oost omdat op straatniveau alles met elkaar verbonden kon worden. Het resultaat is bekend. Minder diep dan beoogd vanwege een gebrek aan kapitaal.

Aan de zuidkant werd de Nijreessingel gerealiseerd. Een plan uit de jaren ’60 van de vorige eeuw. De opening werd onder aanvoering van weth. Sjoers groots gevierd evenals trouwens het Verdiept Spoor. Achteraf was de asfaltkeuze matig net zoals bij tegellijm voor de tegels in de ‘kunstwerken’ en dat zorgde weer voor financiële tegenvallers.

In Almelo Noord Oost werd al vast een park aangelegd als hart van een nieuwe villawijk. Nu jaren later zijn 7 villa's gerealiseerd.
Toenmalig wethouder van financiën Reinier van Broekhoven (CDA), zette voor de ambities van zijn partijgenoot Sjoers de gemeentelijke ‘schatkist’ niet op een kier, maar schroefde zelfs de deksel er af.

Bedacht werd ook dat al die ambities wel een ander ambtelijke aansturing behoefden. In de persoon van oud- inspecteur van politie Herman Geerdink als gemeentesecretaris, werd ambtelijk bedrijfsmatig. De operatie ‘Goal’ werd geboren en zo’n beetje alle leidinggevenden  werden vervangen.  Binnen een jaar was meer dan de helft al weer weg, want wie teveel tegensputterde werd vervangen door een jaknikker en weer kon iemand op de in het stadhuis hangende grote posters met foto’s van leidinggevenden worden doorgestreept.
Het betekende voor tal van goede ambtenaren ‘verbanning’ en uitruil naar bijvoorbeeld Hengelo, Enschede, het kantoor van Regio Twente  of zelfs vervroegd pensioen of ontslag. Zo werd de gehele juridische afdeling opgeheven. Decennia aan ervaring werd overboord gekieperd en jonge onervaren juridische assistenten op afdelingsniveau mochten alle plannen  groen licht meegeven. Het werd een debacle. Als voorbeeld project Fortezza dat in totaal zo’n 17 miljoen euro verlies betekende, heeft oud- raadslid Jan Veenstra (ChristenUnie) al eens berekend. Het verlies werd ‘weggepoetst’ in de bouw van het huidige stadhuis op de plek waar eerst Fortezza gerealiseerd moest worden.
Wethouder Van Broekhoven, haakte als eerste af. Collega Sjoers volgde en ook ‘dictator’ Geerdink zocht zijn heil elders toen toenmalig burgemeester Knip liet weten een rol als senator wel te zien zitten als afsluiting van een bestuurlijke carrière.
Geerdink vond ónderdak als bestuursvoorzitter bij de 160-jarige Gelderse Hoenderloo Groep voor moeilijk opvoedbare jongens. Echter onder zijn leiding stevende het af op een faillissement waarna noodgedwongen moest worden gefuseerd om te overleven. De ‘vluchtweg’ ging vervolgens als bestuursvoorzitter naar verslavingscentrum Maliebaan in Utrecht dat werd ómgeturnd in Fictas. Het eindigde in een faillissement. Kortom een bestuurs-carrière met een en al ellende voor vele medewerkers o.l.v. de zich specialist in veranderingsmanagement noemende Geerdink.
Terug bij af in Almelo, ziet Geerdink echter een nieuwe toekomst gloren als nummer 2 op de kandidatenlijst van het CDA. De ambitie lijkt duidelijk, wethouder worden. Iets om na te denken voor de kiezer.

Tot slot
Even terug naar het begin van dit artikel. De invloed van landelijke kopstukken op gemeenteraadsverkiezingen.

De PvdA heeft Tweede Kamerlid Sharon Dijksma gestrikt voor een werkbezoek op vrijdag 9 maart aan de Schelfhorst. Ze gaat kijken bij het dagactiviteitencentrum van De Colckhof, schuift aan bij De Huiskamer in De Schelf, bekijkt valtraining voor senioren en schuift aan bij een lunch om de zorgvraag van mensen met een beperking te bespreken.
 
CDA Almelo laat maandagavond 12 maart minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in Almelo opdraven om de Almelose aanpak ‘Gezond in de Stad’ te ervaren. De Jonge prikt een vorkje mee bij bij ‘De Buurvrouw’ in wijkcentrum de Driehoek, het domein van de partijloze wijkwethouder Christien van Wijk. Maar ja in verkiezingstijd…

D66 Almelo organiseert een ‘wiet-top’ op 15 maart van 20:00 tot 22:00 in Villa Valetudo, Lankampsweg 3 in Almelo. Gastspreker is Tweede Kamerlid Vera Bergkamp.

Archief
Terug naar vorige pagina