Politiek nieuws


Plaatsing  
 
21-02-2018  

D66 bepleit regionale jeugdhulp en Wmo

 

ALMELO – Op vele manieren wordt er door de Twentse gemeenten gezamenlijk gewerkt aan maatschappelijke dossiers. Zo is dat ook het geval bij Jeugdhulp en Wmo waarbij gezamenlijk beleid en offertes zijn/werden ingezet.
Het Almelose college van B&W wil echter een eigen koers varen om beleidszaken op deze gebieden lokaal te kunnen uitvoeren. Reden o.a. het tekort van 4,5 miljoen euro op de lokale jeugdzorg in 2016.
De fractie van D66 in de Almelose gemeenteraad betreurt die ‘Einzelgang’, gelet op vragen en antwoorden van het college.


D66 over inkoop jeugdhulp en wmo met antwoorden

 
20-02-2018  

Kieskompas.nl helpt bij het maken van keuze

 

ALMELO - Inwoners van Almelo kunnen vanaf morgen (woensdag 21 februari) almelo.kieskompas.nl raadplegen. Kiezers kunnen dit Kieskompas gebruiken als stemhulp bij de gemeenteraadsverkiezing op woensdag 21 maart a.s.
Het Kieskompas maakt verschillen tussen politieke partijen duidelijk. Het laat zien wat de belangrijkste politieke kwesties zijn en waar de verschillende partijen voor staan. Zo helpt het Kieskompas met het maken van een weloverwogen keuze.
Klik hier voor Kieskompas.nl

Meer informatie
Kiezers in Almelo vinden meer informatie over de verkiezingen en de stembureaus op de website van de gemeente via www.almelo.nl/verkiezingen. Daar staat ook een digitale kaart met alle stembureaus in Almelo.
-----------------

De coalitie voor de bestuursperiode 2014-2018 werd in het begin gevormd door het CDA, PvdA, SP en D66. Wethouders werden Irene ten Seldam (CDA), Jan van Marle (CDA), Anja Timmer (PvdA), Javier Cornelissen (SP) en Claudio Bruggink (D66).
Gaande de ‘rit’ zorgde een ‘scheuring’ binnen D66 er voor dat de wethouders Jan van Marle (CDA) en Claudio Bruggink (D66) tussentijds aftraden. Een half jaartje later trad Anja Timmer (PvdA) af om persoonlijke redenen.
Mede door opvolgingsperikelen binnen de PvdA en een 'scheuring' in de fractie, werd daarna een minderheidscoalitie gesmeed door het CDA, SP en ChristenUnie. Irene ten Seldam (CDA) en Javier Cornelissen (SP) bleven op het pluche. Alex Langius (CU) en de partijloze Christien van Wijk completeerden nu een kwartet wethouders dat onder voorzitterschap staat van burgemeester Arjen Gerritsen die de tussentijds vertrokken Jon Hermans-Vloedbeld opvolgde.

Financieel zit de gemeente Almelo in zwaar weer door de schuldenlast en afschrijvingen (verlies) op grondposities die in vorige coalities voor 2014 werden veroorzaakt. Coalities van CDA, PvdA en afwisselend D66 en VVD investeerden teveel geld in te ambitieuze plannen. Het gevolg sinds jaren, oplopende kosten voor inwoners en verenigingsleven. Tot 2020 zijn nog de nodige bezuinigingen voorzien om de stad weer financieel gezond te maken.

Referendum
Op woensdag 21 maart kiest u niet alleen een nieuwe gemeenteraad, maar kunt u ook uw stem uitbrengen in een raadgevend referendum voor of tegen de invoering van de zogenoemde 'sleepwet' die de overheid meer vrijheid geeft om uw gegevens van telefonie en digitaal verkeer via internet vast te leggen. Die gegevens mogen met internationale bondgenoten gedeeld worden.
Het raadgevend referendum over de 'sleepwet' is na het Oekraïne-referendum het tweede raadgevend referendum dat ooit werd gehouden. Het huidige kabinet VVD/CDA/D66/ChristenUnie wil het raadgevend referendum weer afschaffen, ondanks veel kritiek van de oppositiepartijen in de Tweede Kamer.

Indien het kabinet Rutte III het referendum afschaft, en dat ziet er wel naar uit, gaat ons land weer bij de weinigen behoren van landen in Europa die geen referendum-recht hebben geregeld zoals België en Bosnië/Herzegowina. In Noorwegen, Tsjechië en Cyprus worden door de regeringen soms referenda uitgeschreven. Zwitserland is koploper in het uitschrijven van bindende referenda.
Actievoerders voor het behoud van referenda hebben voldoende handtekeningen verzameld om een raadgevend referendum over de op handen zijnde afschaffing af te dwingen. De huidige coalitie wil dat negeren. CDA-voorman Sybrand Buma riep zelfs hardop dat hij de uitkomst van een dergelijk referendum zou negeren.

'Sleepwet'
Trouw: Dit zijn de gevolgen
NRC: Stevige kritiek Raad van State op sleepwet


De OSF, Onafhankelijke Senaats Fractie, strijdt tegen kiezersbedrog en steunt de lokale partijen.
Bekijk het spotje: Kies Lokaal

 
14-02-2018  

TeCé weer actief op AlmeloAnders.nl

 

ALMELO – Het was een tijdje rustig op de website AlmeloAnders. Schrijver-vormgever Tony Cassese had het ‘veder’ een tijdje neergelegd, maar in verkiezingstijd gaat het weer ‘borrelen’. Voor de burgemeester, wethouders, raadsleden, kandidaten voor de komende verkiezingen is het dan ook tijd om met regelmaat zich even te verkneukelen wie TeCé op de korrel heeft genomen in de politieke stoelendans die verkiezingstijd nu eenmaal is.

 
13-02-2018  

PVA op de bres voor Broodje bij de Brug

  AADORP – In Aadorp is Richard Quick al jaren actief met de exploitatie van een biljartclub aan de Peppellaan. In vroegere tijden leverde dat de nodige onmin op met de gemeente inzake een exploitatievergunning.
Toen Quick later uitbater werd van dorpshuis ´t Aahoes, leek aan deze strijd een einde gekomen, mede omdat de biljartclub meeging naar ‘t Aahoes. Maar ook daar ging het niet goed. Quick geraakte in onmin met het toenmalige stichttingsbestuur van ´t Aahoes en na zes jaar exploitatie keerde Quick terug naar het pand aan de Peppellaan.
´t Aahoes kreeg een nieuw stichtingsbestuur en zo leek de rust teruggekeerd in het dorp. Dat bleek toch anders te gaan, want Quick begon ook een catering onder de naam ‘Broodje bij de Brug´ en dat was tegen het zere been van de stichting die daarmee concurrentie zag voor haar nieuwe exploitant-beheerder. Bovendien waren er klachten uit de buurt over geuroverlast.
Kortom aan de Peppellaan werd het pand van Quick onderworpen aan een keuring en dat bleek niet allemaal volgens de richtlijnen te zijn. De handhaving trad derhalve in werking met zelfs een dreigende dwangsom aan toe.

Raadslid Harry de Olde (PVA) maakt zich nu sterk voor ‘Broodje bij de Brug´ en stelde daarom de nodige vragen aan het college van B&W.
Lees verder...

 
10-02-2018  

ChristenUnie stelt vragen over mensenhandel

 

ALMELO – De ChristenUnie in Almelo stelt mensenhandel en vormen van dwangarbeid cq misbruik van mensen centraal in een brief met vragen aan het Almelose college van B&W.
 


Lees de bijlage...

 
09-02-2018  

Deelnemers gemeenteraadsverkiezing definitief


Lokaal Almelo Samen (LAS) kreeg tot verrassing van de andere kandiderende partijen lijstnummer 1 toegewezen. Door de fusie van BBA, ALA en Almelooooo (Jan Hammink) werden alle behaalde stemmen van 2014 bij elkaar opgeteld, zo schrijft de Kieswet voor. LAS werd direct na de verkiezingen 2014 gesmeed tot één fractie om de versnipperde gemeenteraad meer body te geven.
Het CDA, onder aanvoering van Irene ten Seldam, hield LAS destijds buiten de coalitie-onderhandelingen en vormde met de SP en D66 de coalitie 2014-2018.
Gaande de rit snoepte het CDA ook nog eens Robin Gelici weg bij coalitiegenoot SP dat zich verder gaande de rit opstelde als een ‘lamme eend´.
De derde coalitiegenoot D66-fractie halveerde zelfs door onderlinge gekrakeel nadat de veteranen Fred Gerritsen en Huub Isendoorn te hard de wethouders Jan van Marle (CDA) en Claudio Bruggink (D66) attaqueerden. Het kostte de wethouders de kop, maar ook Gerritsen en Isendoorn die bij hun partij niet meer welkom waren. Zij vormden daarop de fractie Democraten.Nu
Bij LAS werd gaande de rit het raadslid Stam weggestuurd. Hij sloot zich later aan bij de gehalveerde fractie van D66.
Ook de PvdA haalde niet compleet de eindstreep. Raadslid Willem Loupattij aasde teveel op de wethouderszetel die de vroegtijdig vertrokken partijgenoot en wethouder Anja Timmer achterliet. Loupattij werd vervolgens binnen gehengeld door de VVD.
Ook Lieneke Bolhuis was al uit de fractie van de PvdA gestapt, omdat zij een socialer beleid voorstond. Zij vormde daarop de Minimapartij als eenkoppige fractie.
 

ALMELO – Bij het inleveren van de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s., hebben enkele politieke partijen kleine foutjes gemaakt. Zo bleek uit het proces verbaal van de Kiesraad dat het zittende raadslid Ugur Çete niet de naam van de partij Lijst Çete had ingevuld. Door de omissie werd de inschrijving als blanco lijst beschouwd en dus als een nieuwe inschrijving in het kiesregister. Het gevolg deelname aan de loting voor een lijstnummer voor nieuw ingeschreven partijen waartoe ook behoren de Minimapartij, Democraten.Nu en Partij voor de Vrijheid. De eerste 11 genummerde partijen kregen hun lijstnummer op basis van het behaalde aantal stemmen in 2014.
Zonder foutje bij de inlevering zou de lijst Çete het lijstnummer 8 zijn toegekomen. Çete maakte nog een foutje in de naamomschrijving van mede-kandidaat Cengizhan Kandemir. Soortgelijke fouten maakte ook de VVD met de kandidaten  Babbette Schoonebeek en Gerrit van Woudenbergh en ook de PvdA bleef niet foutloos met de naam van kandidaat Tom Munter. Alle correcties konden nog op tijd door het centraal stembureau worden aangebracht.
Kandidaat Wiebe Blaauw (VVD) moest ter elfder ure alsnog een geldig identiteitsbewijs overleggen omdat het ingeleverde kopie van een verlopen identiteitsbewijs was.
Tegen de kandidaatstellingen zijn bij het centraal stembureau geen bezwaren ingediend.
Opmerkelijk ook dat de voor de PVV kandiderende Oldenzaler Hidde Heutink, 3e op de lijst, al is ingeschreven in het bevolkingsregister van Almelo.


Verkiezingsuitslagen Almelo GR 1982-2014

 
08-02-2018  

Ouderenbonden organiseren politiek debat

 

ALMELO, donderdag 1 maart, stadhuis, aanvang 16.00 uur

Uit onderzoek blijkt dat senioren weinig tot geen vertrouwen hebben in de politiek. Of zij een punt hebben, zal donderdag 1 maart moeten blijken wanneer in het stadhuis van Almelo een politiek debat wordt georganiseerd onder het motto ‘Almelo een Senior Vriendelijke Stad?!’

Lokale partijen zijn uitgenodigd om uitleg te geven over hun inzet voor ouderen gedurende de afgelopen 4 jaar en welke plannen zij voor deze categorie kiezers hebben voor de periode 2018-2022. Fracties die deze donderdag schitteren door afwezigheid vallen sowieso door de mand en zij die wel aanwezig zijn zullen aan de hand van enkele stellingen stevig aan de tand gevoeld worden. Onderwerpen die aan de orde komen zijn wonen, mobiliteit, zorg en welzijn in Almelo.

Ook het publiek wordt in de gelegenheid gesteld vragen op de dames en heren politici af te vuren. Het aantal senioren groeit fors in de komende jaren en dat brengt grote uitdagingen met zich mee.

Telde ons land op 1 januari 2016 3,1 miljoen 65-plussers, dat aantal zal over 20 jaar oplopen tot bijna 5 miljoen, bijna 20 procent van de totale bevolking. Een grote groep potentiële kiezers wat voor het Collectief Orgaan Samenwerkende Bonden voor Ouderen (COSBO), de koepel van de drie ouderenbonden in Almelo aanleiding is deze debatmiddag te organiseren. 

“Een goed inzicht ontbreekt nog, maar wij hebben via onze COSBO Adviesraad aanwijzingen dat de senior geen issue is voor de lokale politiek”, aldus voorzitter Lily Altena van de COSBO.

Het debat is gratis bij te wonen en vindt plaats op donderdag 1 maart van 16.00 tot 18.00 uur in het stadhuis van Almelo.
Aanmelden is verplicht. Dit kan via Almelo Sociaal, tel. 0546-456909 of per e-mail cosbo@almelosociaal.nl

 

 
08-02-2018  

Almelo in de min door slechte bereikbaarheid

 

ALMELO – Het is een ‘hot item’ hoe de herontwikkeling de binnenstad aantrekkelijker moet maken. In de afgelopen jaren werd in de gemeenteraad al vaker ‘gratis parkeren’ aangedragen als middel maar een meerderheid schijnt dat inmiddels achter zich gelaten te hebben. Zelfs VVD-voorman Jemy Pauwels gelooft daar niet meer in, zo stond in Tubantia.
Tijdens een debatavond van Lokaal Almelo Samen (LAS) in wijkcentrum ’t Dok had gastspreker Remco Klomp ook een nieuwtje: ‘Gratis parkeren bestaat niet’, begon hij zijn inleiding. ‘Maar als Almelo niets doet, kom je wel achteraan in het rijtje’, was zijn waarschuwing.

Klomp was als directeur van investeerder Urban Interest 10 jaar actief met de vernieuwing van de Almelose binnenstad en maakte uit dien hoofde talrijke gesprekken met opeenvolgende colleges van B&W. ‘Vasthouden aan parkeren waarbij de bezoekers van de binnenstad eerst geld in de meter moeten werpen . werpt de stad steeds verder achteruit en dan kom je vanzelf helemaal achteraan te staan’, aldus Klomp die ook andere oplossingen ziet.
‘Maak nu eerst eens een rondrekening van de geldstroom van het parkeerbeheer. Hoeveel brengt het in de gemeentekas en welke geldstroom gaat er weer uit gaat om het parkeerbeheer vorm te geven. Ik geef u op een briefje dat het negatieve verschil niet meer is dan 40.000 euro’, betoogde Klomp.

Volgens Klomp kan hij binnen 24 uur regelen dat er in de binnenstad van Almelo een supermarkt komt van een grote Nederlandse keten indien de klanten er gratis kunnen parkeren. ‘De beheerskosten van dat parkeren willen die ketens graag betalen’, aldus Klomp die er op wees dat Almelo Centrum al jarenlang omzet ziet wegvloeien naar buurgemeenten en naar de succesvolle wijkwinkelcentra in de stad zelf, waar ook geen geld in de parkeermeter hoeft.

Klomp beweerde ook dat de middenstand in het kernwinkelgebied best wil bijdragen voor een klantvriendelijke benadering van de bezoekers aan de binnenstad. Toch ook een kleine maar. ‘Het wordt nooit meer zoals het was. Almelo heeft niet meer het verzorgingsgebied van weleer. Het is een andere tijd waardoor anders wordt geshopt (internet) en mede daardoor er feitelijk teveel m2 aan winkelruimte is. Het kernwinkelgebied moet compacter, maar ook goed bereikbaar zijn voor de shoppende klant met auto. Deze brengt namelijk meer geld in het laatje dan de klant met de fiets. Vooral vanuit de westkant ontbreekt een goede ontsluiting en parkeergelegenheid. Er zijn wel paarkeerplaatsen, maar op de verkeerde plek’, zo zei Klomp die de knip in de Wierdensestraat/ Hofstraat (Passage) een historische fout noemde.

‘Parkeerbeleid met parkeerplaatsen op de verkeerde plekken ook nog tegen betaling en met verschillend beleid voor de bewoners in de binnenstad gaat niet werken. Almelo is geen Amsterdam. Dat zijn net zomin Den Haag of Amersfoort of dichterbij Hengelo en Enschede. Al dist soort steden krijgen problemen met hun aantrekkelijkheid. Dat begint bij klantvriendelijk parkeren en een warme aankleding van het winkelgebied met restauratieve voorzieningen. Dan komen er ook weer aantrekkelijke winkels om te shoppen’, aldus het betoog van Klomp die vindt dat de neuzen dezelfde kant op moeten om het Almelose stadscentrum aantrekkelijk te maken voor shoppen, recreeren en wonen. Het antwoord ligt bij de gemeenteraad die het college van B&W, de beleidsambtenaren en de Almeloërs zal moeten overtuigen dat het anders moet!

Opvallend ook het betoog van Ab Gietelink, oud- directeur Economische Zaken van de gemeente Almelo. Volgens Gietelink begint de klantonvriendelijkheid al op de Wierdensestraat met een 'verborgen' flitspaal die menigeen al flink duiten heeft gekost om vervolgens al het geld uit de knip te halen voordat je in de winkel bent. Anderen betoogdendat ze in Wierden, Rijssen (markt) en Twenterand boodschappen gingen doen, louter vanwege het parkeergeld met het risico van boetes.
Eigenaar/bewoners van appartementen in de Hagenborg wezen op de hoge gemeentelijke heffing van ruim 620 euro per jaar voor een parkeerplaatsje ergens op het parkeerdek terwijl de huurders van het eerste uur daar de helft voor betalen. Ook betalen zij veel meer dan andere bewoners met een parkeervergunning in de binnenstad.

 
05-02-2018  

PVV maakt Almelose kandidaten bekend

 

ALMELO – Zoals eerder publiekelijk werd, is deurwaarder Sebastiaan Stöteler de lijstaanvoerder van de Almelose aanhang van Geert Wilders. Nummer twee op de lijst is de juriste Patricia Pol, medewerkster bij een accountantskantoor dat zegt maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel te hebben. Pol kwam eerder in het nieuws door uitspraken als ‘Marokkaans tuig’ op sociale media. De Oldenzaler Hidde Heutink schijnt de ‘cultuurbewaker’ te moeten worden. Het PVV-statenlid droomt van ‘meer blauw op straat en een vluchtelingenvrij Overijssel’. Haalt Heutink voldoende stemmen, dan moet hij verhuizen naar Almelo. Op nummer vier staat Joey Tijhof, gevolgd door Mario Siebum en de autohandelaar in occasions Mark Leus. Dave Tijink sluit de rij.
De Almeloër Edwin Oldersma staat niet meer op de lijst. Bij de presentatie in Zwolle stond hij nog wel op de foto met 'grote meester' Wilders. De reden waarom Oldersma vandaag niet is aangemeld voor het kiesregister, is onbekend. De PVV kent in deze geen leden en democratische gekozen bestuur. Inmiddels is wel duidelijk geworden dat de beweging van Wilders vanaf boven kandidaten screend en alle kandidaten zorgvuldig hun mediaberichtgeving laat opschonen.

 
01-02-2018  

Wethouder belooft meer verkeersveiligheid

 

ALMELO – Het raadslidmaatschap is in de regel een druk bestaan voor politici. Naast een normale baan zijn er de wekelijkse fractievergaderingen, zijn er vragenuurtjes en voorbereidende raadsvergaderingen om wethouders stevig aan de tand te kunnen voelen over hun voorstellen, voordat deze op de agenda komen van de besluitende raadsvergadering. Daarnaast zijn er besprekingen met belanghebbenden die de moeite nemen om raadsleden cq fracties te benaderen en moet men ook regelmatig de boer op om zich in allerlei zaken te kunnen verdiepen.

Sommige fracties gaan nog een stapje verder. Zij signaleren problemen en nemen dan zelf het initiatief voor een publiekelijke bijeenkomst op diverse locaties in de stad. Zo ook de grootste oppositiefractie Lokaal Almelo Samen (LAS). Bewust buiten de coalitie gehouden door de huidige CDA-wethouder Irene ten Seldam, want LAS moest eerst maar eens bewijzen dat de uit BBA, ALA en Almelooooo samengestelde fractie zich als eenheid staande kon houden.
Inmiddels zijn die lokalen gefuseerd om verdere versnippering in de raad een halt toe te roepen. Volgens de kieswet worden dan de behaalde stemmen van de vorige verkiezingen bij elkaar geteld met als gevolg dat Lokaal Almelo Samen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezing lijstnummer 1 kreeg toebedeeld. Niet leuk natuurlijk voor het CDA, dat de vorige keer net wat minder stemmen kreeg maar desondanks gaande de rit toch een extra raadszetel binnensleepte door een afvallige van de SP binnen te hengelen.

Lokaal Almelo Samen gaat bovendien bewust de boer op voor contacten met burgers, verenigingen en bedrijfsleven en dat steekt soms ook wel een beetje bij andere raadsfracties. Zo ook bij éénpitter Uğur Çete (foto). Hij verweet de directie van Obs De Windhoek en het bestuur van Avc Heracles tijdens een praatavond - woensdag in De Windhoek over verkeersveiligheid van en naar de school of voetbalclub - dat deze praatavond alleen samen met LAS werd georganiseerd. Volgens Çete zou de schooldirectie en het bestuur van de voetbalclub eerder resultaat hebben als de samenwerking met alle raadsfracties was gezocht. De woordvoerster van De Windhoek diende de toch welbespraakte Çete onmiddellijk van repliek. ‘Wij hebben een jaar geleden alle raadsfracties aangeschreven en LAS was de enige die reageerde en zich in de situatie heeft verdiept. Vanavond wordt daarom de ouders gevraagd waar en welke knelpunten zich voordoen, om u te overtuigen dat er dringend iets moet gebeuren!

Resultaat bracht de avond ook. Irene ten Seldam beloofde als verantwoordelijk wethouder met partijen om tafel te gaan zitten voor het snel oplossen van knelpunten. Bovendien verkondigde ze dat naar verwachting het Rijk nog dit jaar geld beschikbaar stelt voor een slim verkeersregelsysteem vanaf de afrit A35 tot aan Mariaparochie en mede daardoor het knelpunt Berkelstraat/van Rechteren Limpurgsingel voor een groot deel veiliger kan worden.
Nu de desolate wegdekken op het Kollenveld, de Hospitaalweg (+ verlichting) en de Verlengde Sportlaan (Avc Heracles) nog!

Wat schrijft Hart van Almelo? Klik hier

 
30-01-2018  

Gemeenteraad installeert Jongerenraad


v.l.n.r: Nynke Veurink, Sophie Bijl, Sophie Thöni en Paul Thöni zijn de eerste vier geïnstalleerden.
Foto: gemeente Almelo
 

ALMELO – De gemeenteraad heeft vanavond de eerste Almelose jongeren in de nieuwe Jongerenraad geïnstalleerd. Tot de taak van de Jongerenraad behoort;

1. Het geven van adviezen, gevraagd en ongevraagd, aan het gemeentebestuur. De onderwerpen komen uit (de achterban van) de JR, worden aangedragen door de gemeenteraad of door ambtenaren uit de ambtelijke organisatie. De adviezen kunnen mondeling worden gegeven door bezoek van een raadslid of een ambtenaar aan de JR. Er kan daarnaast een werkgroep worden gevormd die schriftelijk of mondeling een advies uitwerkt en terugkoppelt, bijvoorbeeld bij een politiek beraad. Afhankelijk van de gevraagde tijdsinvestering per advies, geeft de JR naar schatting tussen de vier en tien adviezen per jaar.

2. het organiseren van evenementen / activiteiten die politiek en jongeren dichter bij elkaar brengen en/of die maatschappelijk ingestoken zijn. De JR Almelo tracht jaarlijks één, maximaal twee, evenementen te organiseren ;

3. De JR betrekt jongeren bij hun activiteiten en adviezen door het bijwonen van evenementen en bijeenkomsten en door het vertegenwoordigen en uitdragen van de JR op verschillende actuele communicatiekanalen. JR leden die zich gecommitteerd hebben aan de communicatie uitingen, beheren de communicatiekanalen. Zij worden hierin op oproep basis geadviseerd door een raadsadviseur in samenspraak met een communicatie adviseur uit de organisatie;

4. De integrale verantwoording wordt in samenspraak met de begeleider/raadsadviseur opgenomen in de jaarverantwoording van de raadsgriffie.
 

Benoemd zijn:
-          Paul Thöni
-          Sophie Thöni
-          Sophie Bijl
-          Nynke Veurink
-          Teun Bruggeman
-          Anner Kramer
-          Isabella Polane
-          Tom Stam
-          Laura ten Hove
-          Quinten Bruggink (aspirant lid)

 
22-01-2018  

Sportdebat zonder smaakmakers

 

ALMELO – Het Sportdebat in de IISPA maandagavond met kandidaat-raadsleden voor de komende gemeenteraadsverkiezing op 21 maart a.s. was er een zonder grote smaakmakers. Gedwongen door de realiteit - geen geld - werden wel wensen geuit en onderschreven, maar zag niemand een mogelijkheid om daar ook een budget bij te leggen. Bijvoorbeeld bij het onderwerp kiezen voor de bouw van een nieuw overdekt zwembad of vernieuwbouw van het gedateerde Sportparkbad aan de Sluiskade NZ. Sporten op school was ook een van de wensen, maar dat geld zal met een lege knip toch vooral uit Den Haag moeten komen, nu dat in Den Haag als beleid is neergezet.

Het samenvoegen van het gemeentelijk sportbudget met dat van andere beleidsterreinen zoals de Wmo, Jeugdzorg e.d. was ook een van de geponeerde stellingen. De crux lag al snel op de geoormerkte Haagse budgetten maar toch zagen nog wel enkele debaters winst in het samenvoegen van de beleidsterreinen die met menselijk welzijn te maken hebben. Het vormen van één beleidsportefeuille Welzijn zou in ieder geval toch al wat meer samenwerking en 'kruisbestuiving' tot gevolg kunnen hebben, menen vooral de nieuwkomers in de politiek.

De privatisering van de buitensport is eveneens een onderwerp dat de geesten scheidt. Al jaren wordt er over gepraat, waarbij de privatisering in Tubbergen als geslaagd voorbeeld werd neergezet. Vorige week dan het bericht dat Tubbergen extra 275.000 euro beschikbaar moet stellen om de vervanging van kunstgrasvelden in de komende jaren veilig te stellen. ‘Maatwerk voor verenigingen die dat willen’, verkondigde oud- gediende Jan Hammink (LAS). Hij ziet er een mogelijkheid in tot bezuinigen op onderhoud om vervolgens dat bespaarde geld anders op het beleidsterrein in te zetten. Een enkeling was mordicus tegen, met de gedachte dat maatwerk de opmaat is voor beleidsonderscheid t.a.v. buitensportverenigingen. Dat de buitensport in de afgelopen jaren al flink financieel uitgemolken is met extra verhoogde gemeentelijke tarieven, kwam niet ter sprake.

Zittend raadslid Ugur Çete hield de mededebaters meermaals het spiegeltje voor dat de gemeente op ‘zwart zaad’ zit en hij dus geen mogelijkheid ziet om wensen uit de sport te honoreren. Fred Gerritsen (ex. D66 en nu van Democraten.nu) beweerde echter stellig dat het om keuzes maken ging. Voorbeelden van welke keuzes gaf hij niet.
'Aanhaken bij de Sportnota Regio Twente, met wat nuances gericht op Almelo, zal derhalve naar verwachting na de verkiezingen in maart, als beleidslijn in een Raadsprogramma voor de komende jaren worden neergeschreven, ongeacht de verkiezingsuitslag', was een slotconclusie op de publieke tribune.

 
22-01-2018  

LAS-debat: 'Hoe kan parkeerbeleid beter?'

 

ALMELO – Zelfs de VVD strijd bij monde van lijsttrekker Jemy Pauwels niet meer voor vrij parkeren om meer winkelend publiek naar de binnenstad te trekken. ‘Gratis parkeren is een illusie’, zegt Pauwels in Tubantia maar de leegstand is enorm en dat heeft alles te maken met bereikbaarheid en parkeren. Wijkwinkelcentra in de Schelfhorst, Sluitersveld en het Van Goghplein zijn ‘booming’. Het parkeren is er gratis. Veel Almeloërs trekken ook de stad uit met Wierden als dichtstbijzijnde locatie. Winkelen kan er gratis in de blauwe zone.

Dat het anders kan, laat gastspreker Remco Klomp horen, zegt LAS in haar aankondiging op de website. Volgens LAS geeft Klomp zijn visie hoe in Almelo wel gratis parkeren voor de shoppende bezoeker aan de Almelose binnenstad kan worden ingevoerd. Klomp is als projectontwikkelaar in heel Nederland betrokken geweest bij binnenstedelijke ontwikkelingen en heeft op basis daarvan tal van goede ervaringen opgedaan, volgens LAS dat de slogan voert 'Samen kunnen wij meer'.

Iedereen die zich betrokken voelt bij het Almelose parkeerbeleid is van harte welkom om gratis aan te schuiven voor een debat dat plaatsvindt na de inleiding van Dhr. Klomp. De zaal is open vanaf half acht. Dan staat de verse koffie klaar. Lokaal Almelo Samen is van mening dat er nog veel schort aan het parkeerbeleid in Almelo en wil vooral mede op basis van de mening van de inwoners en bezoekers van het LAS-debat in 't Dok het standpunt formuleren dat wordt ingenomen tijdens discussies over dit onderwerp in de gemeenteraad.

 
20-01-2018  

Herman Höften lezing door Nelleke Vedelaar

 

ALMELO - Kersverse voorzitter van de PvdA Nelleke Vedelaar houdt in 2018 de Herman Höften lezing. De lezing wordt gehouden op maandag 29 januari in leescafé de Meridiaan in de bibliotheek in Almelo.

Herman Höften Lezing

Sinds 2008 organiseert de PvdA Almelo ieder jaar de Herman Höften lezing. Herman Höften was ruim dertig jaar raadslid en had in alle geledingen van onze maatschappij zijn invloed. Het was een sociaal democraat in hart en nieren. Nadat hij in oktober 2007 overleed, besloot het bestuur van de lokale afdeling een jaarlijkse lezing te houden, die naar Herman Höften is vernoemd.
De lezing van 2018 is de tiende Herman Höftenlezing. Om deze speciale editie extra luister bij te zetten, zal een lied uit de musical Het Verzet Kraakt – waarin Herman Höften de centrale figuur was – worden opgevoerd.

Nelleke Vedelaar
Nelleke Vedelaar is op 7 oktober benoemd tot voorzitter van de Partij van de Arbeid. Nelleke Vedelaar (1977) was sinds 2010 wethouder in de gemeente Zwolle met onder meer zorg, wonen en sociale zaken in portefeuille. Daarvoor was ze vier jaar raadslid in Zwolle. Binnen de Partij van de Arbeid schreef ze mee aan het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen.
Nelleke Vedelaar: “Herman Höften ging in zijn acties altijd uit van de wensen en zorgen van de inwoners van Almelo. Politiek was een middel om het leven van deze inwoners beter te maken. Ik neem daar een voorbeeld aan. De belangrijkste taak voor sociaaldemocraten is weten wat er leeft, lokaal en regionaal, en dat vertalen naar concrete oplossingen. Of dat nu in de gemeenteraad is of in Den Haag en Brussel. Daarom ben ik zeer vereerd deze lezing te mogen geven.”


De lezing wordt gehouden op maandag 29 januari, vanaf 19.30 uur in het leescafé van de bibliotheek en is gratis toegankelijk.

 
19-01-2018  

Vragen over Wmo-vervoer van ChristenUnie

Almelo en buurgemeenten stappen naar de rechter
 

ALMELO – De gemeente Almelo daagt vervoerder Witteveen uit Lemmer in kort geding voor de rechter inzake het niet innen van de eigen bijdrage van personen die recht hebben op vervoer in het kader van de Wmo. Witteveen won de Europese  aanbesteding binnen de regio Twente maar vindt dat die inning een taak is van de gemeenten waarmee het contracten afsloot. Het gaat dan niet alleen om Almelo maar o.a. ook om de gemeenten  Hellendoorn, Twenterand en Wierden die eveneens naar de rechter stappen.
Aan de consessie ging een hele loopgravenoorlog vooraf. Witteveen dat als hoofdaannemer aanbesteding won, berekent naast de eigen bijdrage ook een toeslag van 3 euro indien Wmo-cliënten niet minimaal een dag van tevoren reserveren maar pas op de dag van de rit zelf. Het is al zo’n vier maanden hommeles met Witteveen terwijl de gemeenten hadden afgesproken dat een overgangsregeling van 3 maanden het maximum was om de gemeenten deze ‘navordering’ te laten innen.
Ook de lokale fractie van de ChristenUnie in Almelo wil het fijne ervan weten en heeft vragen gesteld aan het college van B&W.
Dat antwoord zal waarschijnlijk wel enkele weken duren, want de kortgedingrechter doet pas over twee weken uitspraak.


Vragen van ChristenUnie over vervoersperikelen Wmo

 
18-01-2018  

Almelose PVV-kandidate in opspraak

 

ALMELO – Van de PVV is inmiddels bekend dat uitlatingen van kandidaat-raadsleden op sociale media zorgvuldig worden verwijderd voordat de namen van de kandidaten publiekelijk worden gemaakt. Niet altijd lukt dat.
Van de Almelose lijsttrekker Sebastiaan Stöteler is inmiddels bekend dat mensen in financiële nood weinig te verwachten hebben van de deurwaarders-medewerker bij GGN. Stöteler is tegen de aanscherping van wettelijke regels om mensen met schulden meer in bescherming te nemen naar gelang de persoonlijke omstandigheden.
Mede- PVV-kandidaat Mr. Patricia Pol, in het dagelijks leven werkzaam bij Wansink & Partner,  schijnt zich ook op sociale media negatief te hebben gedragen over medelanders, zo ontdekte RTV Oost. Op Facebook heeft ze het onder meer over “Marokkaans tuig” en noemt ze burgemeester Marcouch van Arnhem een “kneus van een moslim”. De teksten waren wel verwijderd, maar op internet is desondanks in oudere kopie-opslag nog wel e.e.a. te vinden.
Raadsnestor Gijs Stork (LAS) sloot de PVV op voorhand niet uit qua samenwerking in de gemeenteraad, maar toonde zich verbijsterd toen RTV Oost hem op de hoogte stelde van de teksten van Pol op sociale media.
Pol had het ook over ‘misselijkmakende journalistieke leugens en smerige politiek’ waardoor zij zich gedwongen voelde de politiek in te gaan.
Afwachten dus of Wilders gaat schrappen in de kandidatenlijst zoals eerder ook elders al gebeurde.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
17-01-2018  

LA – DEKALOG ‘Normen en Waarden

 

Leefbaar Almelo organiseert een reeks van gesprekken met iedereen die mee wil doen!
Elke maand weer!
Met vrij denken, spreken en luisteren!
Eigen gedachten en ervaringen afgewisseld met feiten en beweringen!
Dit in tegenstelling tot andere politieke partijen als de confessionelen, maar ook de liberalen en de socialisten, de communisten en de kapitalisten, eigenlijk alle partijen die anderen wel even zullen vertellen hoe zij vinden dat het hoort!
En wat er wel en niet kan, mag, moet.
Dit in tegenstelling tot het werkelijke vrije leven, het vrije denken!
Debatreeks ‘Normen en Waarden’ rondom de Tien Geboden. Éénmaal per maand op donderdagavond in Leescafé de Meridiaan Bibliotheek Almelo. Toegang gratis.

19.00 uur start discussie
20.00 uur start deel van de filmreeks Dekalog
21.00 uur einde
Gespreksleider Bert Hümmels

DATA:
18 januari -
Gebod 3: Zes dagen zult u werken maar de zevende dag is een rustdag.
15 februari -
Gebod 2: Misbruik de naam van god niet.
Gebod 1: Vereer naast mij geen andere goden.
15 maart -
Dekalog Einddebat ‘Waarden en Normen’

DE TIEN GEBODEN volgens Kieslowski in DEKALOG
Vereer naast mij geen andere goden.
Misbruik de naam van god niet.
Zes dagen zult u werken maar de zevende dag is een rustdag.
Toon eerbied voor uw vader en uw moeder.
U zult niet doodslaan.
U zult niet echtbreken.
U zult niet stelen.
Lieg niet tegen uw naaste.
U mag niet de vrouw van uw naaste begeren.
Begeer niets dat van uw naaste is.

 
17-01-2018  

LAS-debat over verkeersknelpunten Kollenveld

In samenwerking met OBS De Windhoek en AVC Heracles
 

ALMELO - De verkeersknelpunten in het Kollenveld staan centraal op een politieke themabijeenkomst op woensdagavond 31 januari in De Windhoek. Lokaal Almelo Samen (LAS) houdt deze bijeenkomst in nauwe samenwerking met OBS De Windhoek en AVC Heracles. Vanaf 20.00 uur wordt in de grote hal van de school een debat gehouden over de veiligheid voor kinderen om vanaf huis naar De Windhoek en Heracles te komen en omgekeerd weer veilig thuis. Het grootste obstakelpunt vormt ongetwijfeld de oversteek op het kruispunt met de Van Rechteren Limpurgsingel.

De school en de voetbalclub nodigen behalve ouders ook de wethouder, gemeenteraadsleden en de politie uit. “Wij willen dat de kinderen in onze wijk veilig naar school en naar de sport kunnen. Dit is nu niet het geval en binnen AVC Heracles en OBS de Windhoek is dit al geruime tijd een punt van zorg. Wij hebben onze krachten gebundeld en willen samen de problematiek en mogelijke oplossingen bespreken in het bijzijn van de raadsleden van de gemeente Almelo”,  aldus beide betrokken organisaties.

Vanaf 19.45 uur zijn alle betrokkenen welkom. Het debat inclusief presentaties vinden plaats tussen 20.00 en 21.30 uur in de hoofdlocatie van de school aan de Windslaan 14.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
16-01-2018  

Leefbaar heeft kandidaten op een rijtje

 

ALMELO – Ook Leefbaar Almelo heeft in haar ledenvergadering de kandidatenlijst vastgelegd voor de gemeenteraadsverkiezing  op 21 maart 2018.

1.    Bert Hümmels
2.    Rosalie Willems
3.    Paulus Patty
4.    Helen van der Veen
5.    Marieke Jansen
6.    Layla Sittrop
7.    Astrid Remmerswaal
8.    Jan van Vliet

Meer info over LA – klik hier

 
16-01-2018  

Sebastiaan Stöteler PVV-lijsttrekker Almelo

 

ALMELO – PVV-voorman Gert Wilders heeft maandag in Zwolle zijn lijsttrekkers voor de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo en Twenterand bekent gemaakt.

< In Almelo is dat Sebastiaan Stöteler, werkzaam bij deurwaarderskantoor GGN en zichzelf financieel talent noemend op http://finance-talent.nl
Voorstander ook van hard aanpakken van mensen met financiële problemen, zo blijkt uit reacties op www.dedagelijksestandaard.nl
Minima die dreigen in zwaarder weer te komen, hebben dus niets te verwachten van Stöteler.

In Enschede is Jan Willem Elferink de lokale lijsttrekker en Jordi Rietman en Erik Veltmeijer zijn dat respectievelijk in Hengelo en Twenterand.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
30-12-2017  

Langius beste Almelose bestuurder

Van Wijk op 16 in Top 25 van Twente
 

ALMELO – In de jaarlijkse Top 25 van Twentse bestuurders staan twee wethouders van Almelo en, zij het kielekiele, burgemeester Gerritsen, op plek 25.
De wethouders Langius en Van Wijk staan derde respectievelijk zestiende. Wethouder Cornelissen is uit de lijst verdwenen, Ten Seldam heeft er nooit ingestaan en ook dit jaar niet.

De jaarlijkse verkiezing van de beste (gemeente)bestuurder van Twente door de Roskam is dit jaar gewonnen door de Enschedese wethouder Eerenberg.  Vorig jaar werd de D66-wethouder en loco-burgemeester al tweede. Ook in zijn partij geldt Eerenberg landelijk als een belofte voor de toekomst.

De winnaar van vorig jaar, burgemeester Nauta der gemeente Hof van Twente, maakt nog wel deel uit van de Top Zeven met en mooie vijfde plek. Minstens zo opvallend is de comeback van wethouder Binnenmars van Twenterand, met een vierde plek weer terug in de lijst. Hij werd in 2013 uitgeroepen tot de beste bestuurder van Twente.

Wat sterk opvalt is dat op Nauta na de burgemeesters in Twente er steeds minder vertegenwoordigd zijn en dat vrouwelijke bestuurders in vergelijking met de mannelijke met het jaar beter presteren.

Klik hier voor de hele ranglijst via de De Roskam.
 

Fotoreportage (1 foto's)...

 
19-12-2017  

LAS gaat met elan de verkiezingsstrijd aan

 

ALMELO – Als grootste oppositiefractie in de Almelose gemeenteraad hebben de leden van Lokaal Almelo Samen maandagavond het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart a.s. vastgesteld. De grote lijn daarbij is dat niet prestigieuze plannen leidend moeten zijn in de stad maar het algemene wel en wee van de Almelose bevolking.
In de komende maanden wordt dit verkiezingsprogramma middels speerpunten gelanceerd via media en tijdens politieke debatavonden. Een van de speerpunten blijft het gemeentelijk afvalbeleid dat niet tot last van de burger mag worden, maar juist de inwoners van onze stad ten dienste moet staan. Dat laatste moet volgens Lokaal Almelo Samen in alle besluitvorming doorklinken.

Tijdens de geanimeerde ledenvergadering in De Trefhoek bepaalden de leden tevens de definitieve kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart.
Van de huidige raadsleden hebben Sandra Spanjer en Johan van Loon te kennen gegeven niet opnieuw te kandideren voor een nieuwe raadsperiode. Sandra Spanjer kan het raadswerk niet langer combineren met haar werk en Johan van Loon stopt om persoonlijke redenen. Beiden maken uiteraard wel de huidige zittingsperiode met volle inzet af. 

De kandidatenlijst ziet er als volgt uit:


1. Gijs Stork
2. Louis Kampman
3. Jan Hammink
4. Marcel Hubers
5. Marieke van Doorn
6. Tjamme Kamst
7. John Eshuis
8. Huib Lambrichs
9. Harry Löwik
10. Eddie Schoneveld
11. Cora Kruize
12. Ralf van Dijk
13. Jan van de Groep
14. Wanda van der Bijl
15. Dick Veenvliet
16. Anastas Aykaz
17. Kimberly Kampman

 
14-12-2017  

Burgemeester tekent contract Heracles-skybox

 

ALMELO – Burgemeester Arjen Gerritsen (VVD) heeft voor aanvang van de wedstrijd Heracles-Sparta namens de gemeente Almelo het contract ondertekend voor een skybox bij Heracles Almelo. Daarmee keert de gemeente  terug als mede-skyboxhouder nadat het eerder onder de druk van de gemeenteraad een 10-jarig contract beëindigde. Initiatiefnemer en VVD-raadslid Jemy Pauwels betoogde toen dat de gemeente geen gemeenschapsgeld moet besteden aan het ‘ondersteunen’ van een Bvo middels een skybox. Toenmalig wethouder Jan van Marle (CDA) betreurde destijds dat raadsbesluit vanwege de informele contacten met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Volgens Pauwels moest het college juist in de grotere Business Lounge contacten leggen met ondernemers. Pauwels zelf is daar ook vaak te vinden en ‘hupt’ daarbij tevens met regelmaat de nodige skyboxen af voor het leggen van contacten. Pauwels ontpopt zich dan ook vaak als lobbyist voor bedrijven.

In de nieuwe Innovatie-skybox is de gemeente Almelo nu partner van meerdere organisaties uit onderwijs zoals Saxion en het ROC van Twente en een vijftal hightechbedrijven. ‘Dit kan leiden tot initiatieven die de positie van Almelo als banenmotor ten goede komen. Het gaat om veel meer dan voetbal. Er is een duidelijke plus’, verklaarde wethouder van Economische Zaken Alex Langius (ChristenUnie) eerder bij het openbaren van dit voornemen.
Het partnercontract dat burgemeester Arjen Gerritsen nu tekende, kost de gemeente op jaarbasis 17.000 euro inclusief catering.
Het vroegere 10-jarige contract kostte de gemeente 300.000 euro oftewel  30.000 euro per jaar.

 
13-12-2017  

Pauwels politicus van het jaar 2017

 

ALMELO – Raadslid Jemy Pauwels (VVD) is door de lezers van Tc Tubantia en een ‘vakjury’ verkozen tot raadslid van het jaar 2017. Pauwels noemde het ‘de kers op de taart van acht jaar raadswerk, het mooiste werk dat er is.’ Als tweede eindigde Marjolein Wessels (PvdA) die eerder al aankondigde bij het einde van de huidige zittingsperiode te zullen stoppen. Zij kreeg vooral veel stemmen van de lezers. De tussentijds van de PvdA naar de VVD huppende Willem Loupatty werd derde.

Door de stadsredactie van Tc Tubantia werden genomineerd wethouder Alex Langius (CU) en de raadsleden Jemy Pauwels (VVD), Fred Gerritsen (Democraten.Nu), Louis Kampman (LAS), Willem Loupatty (VVD), Israa Abdullatif (Almelo Centraal), Hans Buitenweg (GroenLinks) en  Marjolein Wessels (PvdA).

Tijdens de bijeenkomst in Leescafé De Meridiaan werd de rumoerige Eindejaarsnieuwsquiz gewonnen door het team Sporters. Het team van de Evenementenorganisatoren werd eervol tweede voor het team van de Rechterlijke Macht dat zich als derde kwalificeerde. De drie teams bestaande uit kunstenaars, ondernemers en politici hadden het nakijken.

 
01-12-2017  

Langius (CU) gaat voor nieuwe wethoudersperiode


Wethouder Alex Langius staat op de kieslijst voor de ChristenUnie als beoogd wethouder. Mocht dat het resultaat worden van de coalitieonderhandeling, verhuist de Assenaar naar Almelo.
 

ALMELO - De ChristenUnie in Almelo heeft in haar ledenvergadering unaniem Wouter Teeuw tot lijsttrekker gekozen. Als tweede op de lijst is Jeanet Buikema gekozen. Zij woont sinds kort in Bornerbroek en heeft 8 jaar ervaring als raadsvolger in de gemeente Hengelo.

Jeanet Buikema volgt Michiel van Heek op die om persoonlijke redenen niet meer op een verkiesbare plaats op de lijst staat. Van Heek voegt zich in deze bij de oudgedienden Veenstra en Nijhof als lijstduwers. Op de 3e plaats staat Reijer Copier, de huidige raadsvolger voor de ChristenUnie in Almelo. Op de vierde en vijfde plaats staan respectievelijk Elise Klaasen en Hendrik Jan Teekens. Beiden zijn actief binnen de denktank van de ChristenUnie in Almelo. Huidig ChristenUnie wethouder Alex Langius staat op de 7e plaats. Alex Langius stelt zich beschikbaar voor een nieuwe periode als wethouder en heeft verklaart zich dan ook in Almelo te willen vestigen. De totale lijst van de ChristenUnie Almelo bevat 30 kandidaten. Lijststrekker Wouter Teeuw legt uit dat de speerpunten voor de verkiezingscampagne samen te vatten zijn tot 3 punten: de ChristenUnie Almelo wil ervoor zorgen dat iedereen meetelt, de ChristenUnie wil investeren in de toekomst van onze kinderen en de ChristenUnie blijft onverminderd opkomen voor (godsdienst) vrijheid van de Almelose burger.

De volledige kieslijst:
1. Wouter Teeuw
2. Jeanet Buikema
3. Reijer Copier
4. Elise Klaasen
5. Hendrik Jan Teekens
6. Laura de Ruiter
7. Alex Langius
8. Sander Smits
9. Gretha van der Laan
10. Marten Bosscha
11. Talien Arjekian
12. Dinant Pas
13. Gerda de Vries
14. David van Kaam
15. Annet ter Maat
16. Jacob Dogger
17. Heleen Roose
18. Louise Berfelo
19. Lidy Winters
20. Timo Vrijmoeth
21. Simone Foekens
22. Jan Santman
23. Nina Simonian
24. Rob Luiten
25. Petra Pruijssen
26. Rijk Lubberts
27. Elwin Groenevelt
28. Michiel van Heek
29. Jan Veenstra
30. Freek Nijhof

Archief
Terug naar vorige pagina