Politiek nieuws


Plaatsing  
 
11-12-2018  

Enschedese 'eens maar nooit weer'-motie XL Park

 

ALMELO/ENSCHEDE - De Enschedese partijgenoten van de Almelose raadsleden Monique van Saane en Jeroen Wiertz (D66) hebben gisteravond laat de gemeenteraad van Enschede zo ver weten te krijgen dat een ‘eens maar nooit weer’-motie werd aangenomen over de geplande verhuizing van Kees Smit Tuinmeubelen naar het XL Businesspark Twente aan de A35 bij Almelo.
Het RBT zoals het gezamenlijke Twentse bedrijventerrein eerst publiekelijk genoemd werd, is een exploitatie van de gemeenten Almelo, Borne, Hengelo, Enschede en de provincie Overijssel en bestemt voor ‘ruimtevreters’ waarvoor elders in Twente geen ruimte is. Logistiek en industrie met kavels van minstens 2 ha is daarbij de leidraad.  Het plan van Kees Smit Tuinmeubelen omvat 100.000 m2 magazijn plus kantoor, fotostudio ten dienste van de webshob en een showroom van 7.500 m2, zijnde de hoofdvestiging waardoor de versplinterde huisvesting in Almelo en Vroomshoop kan worden samengevoegd. Maar vooral die showroom is nu wat de Enschedese gemeenteraad op initiatief van D66 niet zint. ‘Eens maar nooit weer’, moet daarom nog deze week op de agenda van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling RBT zoals het bestuurlijke vehikel formeel heet. Kees Smit Tuinmeubelen heeft tevens een grote showroom pal aan de A1 bij Amersfoort en zocht een oplossing voor één logistiek centraal magazijn, waarbij aanvoer over water ook tot de mogelijkheid behoort. Dat heeft het nu op het Twentse XL Businesspark gevonden.

Energietransitie
Ook op de agenda van de gemeenschappelijke regeling RBT moet volgens de Enschedese gemeenteraad het plaatsen van zonnepanelen op de daken van de logistieke ‘ruimtevreters’ ophet XL Businesspark, een verkondiging waarvoor de VVD in Almelo al langer pleitte. Het bestuur van het RBT onder voorzitterschap van de Bornse wethouder Kotteman heeft dus wat te bespreken.

bron: De Roskam

 
08-12-2018  

Links Blok ageert tegen weekendservice tandzorg

 

ALMELO – Het Links Blok uit de Almelose gemeenteraad (PvdA,SP,GroenLinks,Leefbaar Almelo) ageert tegen de tandartszorg in Twente tijdens het weekend. Heel Twente moet namelijk in het weekend naar de Tandarts Post Twente (TPT) tegenover het MST Ziekenhuis Enshede als de ‘kiespijn’ niet meer te harden is. Daar horen nog een aantal verplichtingen bij, namelijk een geldig identiteitsbewijs, geldig bewijs van zorgverzekering, voldoende ‘cash’ of in ieder geval voldoend geld op de bankrekening om te kunnen pinnen. Een van deze verplichtingen vergeten betekent onbehandeld terug na af met kiespijn en al en ook nog eens de woede in het lijf.

Al dat houd volgens het Links Blok onvoldoende rekening met  mensen met weinig geld, zoals bijvoorbeeld de mensen met een collectieve ziektekostenverzekering via de sociale dienst. Daar komen bij diegenen die geen vervoer hebben en dus eerst van alles moeten regelen om überhaupt bij het TPT in Enschede te kunnen komen.

Het probleem is natuurlijk dat de eerste lijnszorg zo langzamerhand op een kantoorbaan begint te lijken met gezamenlijke lokale huisartsenposten en regionale tandartsposten. Hoe raar het ook klinkt, de TPT in Enschede is een verbetering qua bereikbaarheid voor Twente, want voordien was men in het weekend al enige jaren aangewezen op de tandartsenpost in Zwolle.
De ge-uitte wens van het Links Blok Almelo aan het college van B&W om zich in te zetten om deze vermeende ‘verslechterde’ toegang tot de tandartszorg in het weekend te verbeteren, inclusief regeling qua betalen via nota aan de verzekeraar, zal wel eens onmogelijk kunnen zijn.

 
08-12-2018  

Waarom bezwaren Hornbach door INretail ?

 

ALMELO – Eerder deze week stelde de raadsfractie van Lokaal Almelo Samen (LAS) al vragen aan het college van B&W over de BelangenAlliantie Detailhandel Twente (BADT), een organisatie die al enkele jaren telkens bezwaren maakt tegen de vestiging van bouwmarktgigant Hornbach in Twente en ook vraagtekens zette bij de nieuwbouwplannen van  Kees Smit Tuinmeubelen.
Een andere organisatie die dat eveneens doet is INretail, een belangenorganisatie voor ondernemers in de non-food sector, zoals men dat zelf omschrijft. Gemeentebesturen in Twente, statenleden van de provincie Overijssel en de regionale pers worden bestookt met berichten dat het vijf voor twaalf is voor de Twentse detailhandel en dat de voornemens van Hornbach en Kees Smit Tuinmeubelen de doodsteek zijn voor de kernwinkelgebieden in de Twentse steden.  Dit alles om de besluitvorming rond vestigingsplannen van Hornbach in Almelo en Enschede te frustreren en de verhuizing van enkele honderden meters van Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo tegen te houden.

Men pretendeert dus de belangen van detailhandel in breedste te behartigen. LAS ontdekte al dat achter de BelangenAlliantie Detailhandel Twente de specialisten van Dietz Communicatieadvies schuil gaan. BADT bestaat dus niet, heeft geen KvK-inschrijving, publiceert geen leden en dat is wel nodig indien formeel bezwaren worden ingediend tegen bouwplannen bij gemeenten als men ontwikkelingen niet wil. Plannenmakers hebben namelijk het recht om te weten tegen wie men strijdt. Anders is een wettig verweer niet mogelijk.

Hetzelfde geldt min of meer de belangenbehartigers van INretail uit Zeist die eveneens ageren tegen de plannen van Hornbach en Kees Smit Tuinmeubelen. Deze club van ondernemers kent wel leden en doet veel meer voor de detaillisten dan communicatieadvies. Maar die website bestuderende, leert ook wat anders.
Tot de bestuurders horen o.a. voorzitter Anton Sanders van de DKG Groep (Bruinzeel en Keller Keukens) waar jaarlijks 7,7 miljoen keukenkasten worden geproduceerd in Bergen op Zoom. en bestuurder Fokke Broekhuis van De Mandemakers Groep uit Waalwijk. DMG kent de formules Mandemakers Keukens, Keukenkampioen, Brugman Keukens & Badkamers, Keuken Concurrent, Küchen Direct,  Keukenmaxx, Piet Klerkx, WoonExpress, Nieuwenhuis Keukens, Edmon Keukens, Wooning keukens, badkamers, tegels, Morres en Keukenhuys De Tweede Kamer.  Ook in het bestuur Sandra van Vegchel van de Eigenhuis Groep in Nijkerk dat acht keukenshowrooms telt in Nederland.  Ook Geert-Jan Smits van Flinders Design Interieur zit in het bestuur. Flinders levert vooral via de webshop en telt één fysieke winkel in Zaandam. In de ledenraad zien we een franchisenemer van Superkeukens dat 44 showrooms telt in Nederland en behoort tot de IMG Groep in Etten Leur. Andere merken van de IMG Groep zijn; Pronto Wonen, Profijt Meubel, Keuken Depot, In.House, House of Dutch, Comfort Suite en Baenks.

Gelet op de aanhoudende kritiek van dus ook INretail ten opzichte van de plannen Hornbach/Kees Smit en het roepen om vooral de kernwinkelgebieden in de Twentse steden te beschermen tegen verdere leegstand, zou je denken dat de winkels van deze bestuurders allemaal in de kernwinkelgebieden van Nederlandse steden zitten.  Niet dus, zelfs Flinders zit met slechts één fysieke winkel naast haar webshopverkoop in een oud fabriekspand in Zaandam. Van de andere uit de ledenraad iser niet een uit Twente. Piet Klerkx is bijvoorbeeld al zeker 35 jaar weg uit de Almelose Grotestraat. Nee, al deze voornoemde winkelshowrooms vindt je in het hele land alleen buiten de stadswinkelkernen op Woonboulevards en/of op ‘veredelde’ industrieterreinen waar ‘gesjoemeld’ wordt met bestemmingsplannen of detailhandel gedoogd wordt. ‘Boter op het hoofd’, angst voor concurrentie maar dan vooral van de Duitse bouwmarktgigant Hornbach met Bauhaus al in het kielzog en bij succes op de Nederlandse markt mogelijk OBI later ook nog eens. Laat dat nu precies zijn wat de Europese Dienstenrichtlijn inhoud. Vrije vestiging over de grenzen binnen de Europese Unie. Precies wat multimiljonair en marktleider in Nederland Ben Mandemakers als prominent lid van INretail zelf ook doet in België en Duitsland  zoals in Nordhorn op een bedrijventerrein tussen een expeditiebedrijf en een bestratingsbedrijf !!!

 
06-12-2018  

Twente niet op één lijn in Omgevingsdienst


VVD-politica Quirine Munnich maakt zich zorgen over mogelijk een 'valse start' van de Omgevingsdienst Twente, de gemeenschappelijke regeling voor 14 Twentse gemeenten qua milieu en bestemmingsplannen.
 

ALMELO – Het is al weer enige maanden geleden dat burgemeester Arjen Gerritsen de gemeenteraad informeerde over de huisvesting per 1 januari a.s. van de Omgevingsdienst Twente in het Almelose stadhuis. Binnen de Omgevingsdienst Twente werken alle 14 Twentse gemeenten samen over milieuzaken, vergunningen en uitwerkingen op basis van de geldende ruimtelijke ordening. Daarvoor worden vanuit alle gemeenten ambtenaren gedetacheerd naar Almelo onder leiding van hoogste ambtenaar Strebus.
Alleen, meldde burgemeester Gerritsen toen ook nog dat niet alle taken vanuit de 14 gemeenten worden uitbesteed aan de gezamenlijke Omgevingsdienst Twente omdat enkele gemeente bepaalde taken in eigen huis wilden houden. Stroperig zo’n startende samenwerking die juist van belang is vanwege de nieuwe Omgevingswet die officieel in 2021 van kracht wordt. In de voorbereiding naar 1 januari a.s. waren derhalve vier opties voorgelegd aan de 14 Twentse gemeenten. ‘Almelo gaat voor optie 4’, meldde Gerritsen en daarmee alle taken zoals het basispakket en de Wabo-gerelateerde milieuadvisering onderbrengend onder de gezamenlijke dienst in het ‘huis’ waar Gerritsen ‘huismeester’ is. Op zich logisch, want anders moeten diverse taken die het grensgebied Almelo betreffen op verschillende etages vorm gegeven worden. Gerritsen hoopte destijds wel dat de andere 13 gemeenten ook over de streep getrokken konden worden om dat voorbeeld te volgen.

Dat nu lijkt een illusie ruim 3 weken voordat men officieel start. De VVD-fractie maakt zich nu zorgen.  Enerzijds om mogelijk financiële gevolgen voor Almelo dat toch de benodigde volle capaciteitsruimte in het stadhuis heeft ‘vrijgemaakt’ voor verhuur aan de Omgevingsdienst Twente als gemeenschappelijke regeling.
Uiteraard wil de VVD ook weten wat de gevolgen zijn indien meerdere gemeenten maar een deel van het takenpakket inbrengen en vraagt men zich eveneens af of niet nog kan worden bewerkstelligd dat alle gemeenten gaan voor de volledige variant waardoor de één loket gedachte op Twentse leest geschoeid kan worden, zodat voorkomen kan worden dat Twentse ondernemers/burgers van het ene loket naar het andere worden gestuurd inzake milieuadvies en vergunningen?
Dat laatste vreesde Gerritsen maanden geleden niet omdat hij toen stelde dat alle aanvragen via het gezamenlijke kantoor lopen maar dat op onderdelen de werkzaamheden achter de schermen deels in de eigen gemeente worden uitgevoerd om dat via de centrale vestiging van de Omgevingsdienst Twente af te handelen met de aanvragers.
Wellicht kan Gerritsen daar nog meer helderheid in verschaffen.


Vragen VVD Almelo over nieuwe Omgevingsdienst Twente

 
05-12-2018  

Het nepnieuws van BADT

Het nepnieuws van BelangenAlliantie Detailhandel Twente
 

ALMELO – Al enige tijd ontvangen Twentse gemeenten en de provincie Overijssel brieven van de BelangenAlliantie Detailhandel Twente (BADT) met bezwaren over de bouwplannen van bouwmarkt Hornbach in Almelo en Enschede maar ook over de aangekondigde bouw van een 110.000 m2 groot centraal magazijn voor Kees Smit Tuinmeubelen op het XL Businesspark Twente aan de A35 bij Almelo omdat hier ook sprake is van een fotostudio voor de onlineverkoop, een hoofdkantoor en showroom van 7.500 m2.
Volgens de berichtgeving van BADT zijn dit ontwikkelingen die ten koste gaan van de detailhandel in de binnensteden. Maar wie of wat is BADT eigenlijk en waarvan met enige regelmaat berichtgeving opduikt in de regionale pers met als woordvoerder Annemieke Stallaert?
LAS-fractievoorzitter Louis Kampman kwam na enig speurwerk tot de conclusie dat de zich als belangenvereniging voordoende organisatie niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en er dus geen sprake is van een officiële belangenverenging. Wel ontdekte Kampman een facebookpagina van BADT - een afkorting die officieel bestaat voor ‘Belangenbehartiging Amsterdamse Dak- en Thuislozen’ - en als zodanig wel staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel inclusief de afkorting BADT. Op de facebookpagina van het Twentse BADT ‘geleende artikelen' uit de regionale pers over Twentse middenstanders als lardering bij artikelen die zich uitspreken tegen de plannen van Hornbach in Twente en tegen de nieuwe locatie voor Kees Smit Tuinmeubelen. Over aangesloten leden van BADT geen woord en ook geen contactadres.

Omdat BADT als Twentse detailhandel-kongsi ook geldverslindende onderzoeksrapporten liet uitvoeren door onderzoekers Ecorys en de AnteaGroep en deze rapporten tevens deelde met de regionale pers met mevrouw Stallaert als woordvoerder (zonder haar ware functie te vermelden), groef LAS-fractievoorzitter Louis Kampman nog maar wat dieper via de sociale media. Woordvoerder Annemieke Stallaert blijkt volgens Kampman, senior-adviseur te zijn bij Dietz Communicatieadvies in Utrecht. Het bureau gaat prat op Alliantiemanagement, Omgevingsmanagement en Branding- en Placemaking onder het motto ‘We weten hoe Nederland werkt!’
Bij Dietz maakt men dus de geesten rijp in het belang van haar opdrachtgevers.

Dat ontdekkende, herinnerde Kampman zich dat o.a. Praxis, Gamma en Intratuin in een eerder stadium al bezwaren en procedures inzake het bouwplan Hornbach Almelo had gevoerd. En wat bleek Kampman op de website van communicatiestrateeg Dietz, dat ook Praxis, Intratuin en Van Neerbos Bouwmarkten BV - het moederbedrijf van de Gamma, Karwei en Intergamma bouwmarkten pontificaal zijn gepositioneerd als opdrachtgevers (samen met vele anderen) bij Dietz.
Reden genoeg voor Kampman om de alarmbel te laten rinkelen en het Almelose college van B&W vragen te stellen over het ‘nepnieuws’ dat Dietz de wereld in slingert om de geesten rijp te maken tegen het vestigen van Hornbach in Twente en Kees Smit Tuinmeubelen op het XL Businesspark. In ieder geval is nu duidelijk dat concurrentienijd de drijfveer is voor Gamma, Praxis en Intratuin.
Dat deze bedrijven zelf groot zijn geworden door het ‘opvreten’ van kleine concurrenten, wordt gemakshalve vergeten. Zij mochten wel profiteren van vrij ondernemerschap (en ook buiten de winkelkernen) in de strijd om de gunst van de consument. 'Boter op het hoofd' is daarvoor een oude spreuk!


Gemeenten en ondernemend Nederland dienen volgens het Europees Hof rekening te houden met de Europese Dienstenrichtlijn waaronder ook de detailhandel (verkoop van goederen aan particulieren) valt. Branchering wordt daardoor een stuk moeilijker. Concurrerend ondernemen groter ook grensoverschrijdend. Gamma, Praxis et cetera zien de Duitse concurrentie van Hornbach liever niet en gooien er kapitalen tegenaan om dat te ontmoedigen. 


Lees ook Facebook LAS


Schriftelijke vragen LAS aan College van B&W over BADT als niet officieel bestaande belangenorganisatie.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
04-12-2018  

Vragen D66 over Jeugdzorg en Wmo

 

ALMELO – De fractie van D66 las in de Raadsbrief van het College van B&W aan de gemeenteraad dat verantwoordelijk wethouder Arjen Maathuis de cyclus van Planning & Control gaat versterken met tussentijdse rapportages om sneller te kunnen ingrijpen indien beoogde cijfers achterblijven of zich zelfs tegen de prognoses in bewegen. Dit omdat de kosten de pan uitrijzen en de gemeente steeds meer moet bijpassen. Vooral het aantal jongeren dat een beroep doet op Jeugdzorg is de laatste jaren enorm gestegen. Maathuis wees eerder in deze op signaleringen van scholen en daarmee gepaard gaande toenemende verwijzing door huisartsen die daarmee ook van het onderhavige dossier verlost zijn. De wachtlijsten bij Jeugdzorg zijn volgens Maathuis daarom de laatste jaren erg toegenomen net zoals de tekorten die tot nu door het kabinet VVD/CDA/D66/ChristenUnie onvoldoende worden gecompenseerd.
Nieuwbakken raadslid Monique van Saane maakt zich namens D66 erg ongerust over het onderwerp zorgkosten via Jeugdzorg en Wmo en vreest bezuinigingen net zoals de striktere inzet van wijkcoaches bij huisartsenpraktijken en de wijken en zelfs temporisering van aanvragen. E.e.a. heeft Van Saane nu namens D66 Almelo op schrift gesteld aan het Almelose college van B&W voor het verkrigen van antwoorden.
Lees de bijlage…


Brief D66 aan college over vrees bezuinigen zorg

 
29-11-2018  

Enschede gunt Almelo niet veel

 

ALMELO/ENSCHEDE – Dat de Omgevingsdienst Twente, het gezamenlijke kantoor voor de Twentse regio inzake omgevingsvergunningen straks in Almelo zit, schijnt de gemeenteraad van Enschede niet lekker te zitten. Per 1 januari 2019 zou de Omgevingsdienst Twente zetelen hoog in het Almelose stadhuis met directeur Strebus als hoogste ambtenaar die voordien in dienst was bij de gemeente Enschde en de Regio IJssel/Veluwe. De Omgevingsdienst Twente werd als overkoepelend orgaan van de 14 Twentse gemeenten al opgetuigd in oktober 2017, ruim een jaar geleden maar sinds dat werd besloten de dienst in Almelo te huisvesten met als voordeel centrale ligging in Twente en comfortabele huisvesting, wordt er door de gemeenteraad van Enschede op de rem getrapt zo vernam De Roskam in de wandelgangen van andere Twentse gemeenten. Het wordt Almelo kennelijk misgunt, net zoals eerder de Enschedese gemeenteraad uiterst kritisch was over het bouwplan van Kees Smit Tuinmeubelen op het gezamenlijke XL Businesspark Twente in Almelo.

Eerder haalde Enschede het RIEC Oost Nederland al binnen ter bestrijding van ondermijnende criminaliteit, dat voordien in Almelo zat. Ook de Omgevingsdienst Twente zou die weg moeten bewandelen, zo luidt de onuitgesproken wens in de Enschedese gemeenteraad als zijnde de grootste stad van Twente maar wel gelegen aan de rand van Nederland laat staan centraal in Twente waarvoor de gezamelijke dienst is opgericht ten aanzien van het verlenen van vergunningen inzake omgeving- en bestemmingsvoorschriften binnen Twente.

Dat Almelo ‘leurt’ met de aandelen van Twence, steekt in Enschede eveneens. Almelo wil dat wel, maar kan die aandelen alleen slijten aan de medeaandeelhouders die echter niet genegen zijn om de  knip’ te trekken. Een besluit overigens dat bezinning nodig heeft in Almelo omdat Twence al een veel hoger dividend in het vooruitzicht stelde dan waarop door Almelo was gerekend. Twence is namelijk naast verwerker van afval ook een belangrijke speler in Twente voor warmte en elektriciteit geworden dankzij een rijkssubsidie van meer dan 200 miljoen euro.
Verkoop zou Almelo wel geld in het laadje brengen om de schuldenberg af te lossen, maar gooit wellicht ook het ‘kind met het badwater’ weg op langere termijn.

 
22-11-2018  

Aanklacht tegen PVA-raadslid De Olde


Mocht het openbaar ministerie in de 'zaak De Olde' tot rechtsvervolging overgaan, wordt de positie als raadslid voor De Olde heel penibel. Mocht dat eveneens tot zijn vertrek leiden als raadslid, is hoe curieus ook, het geroyeerde lid Hans van Houwelingen volgens de Kieswet de eerste opvolger voor Harrie Wieseman als tweede, die eveneens geen lid meer is van de PVA. De huidige rechterhand van De Olde, fractieondersteuner Hans van den Burg, is daarna pas de eerstvolgende kandidaat. Zo wordt het lijstje afgewerkt indien telkens wordt bedankt voor de eer.
 

ALMELO – PVA-raadslid Harry de Olde ligt zwaar onder vuur bij voormalige partijgenoten. Stapte eerder al raadslid Weinreder uit de PVA-fractie, nu zijn zeven oud-bestuurders en leden naar de politie gestapt om aangifte te doen wegens verduistering middels valse facturen, het pogen tot aanzetten van verkiezingsfraude en het verkondigen van smaad en laster ten aanzien van zijn ex- medeleden. In Tubantia doen de voormalige campagneondersteuners en ex- leden kond van hun aangifte in reactie op een eerdere aangifte van De Olde tegen ex- bestuurslid en verkiezingskandidaat 2018 Hans van Houwelingen wegens op zijn beurt smaad en laster.

De voormalige leden Cor Werkman, Marijke Werkman, Herman Baas, Ger Blok, Mark Leus en Harrie Wiesemann scharen zich nu achter Van Houwelingen bij het doen van aangifte tegen De Olde.

Wieseman stapte gelijk met Weinreder op als fractieondersteuner van de PVA en ondersteunt Weinreder nu in zijn raadswerk als éénmansfractie. Wieseman raakte gebrouilleerd met De Olde vanwege een onderzoek naar verzorgd wonen in een aantal zorgvilla’s aan de Ootmarsumsestraat. Wieseman had contact met bewoners, tekende hun klachten op en De Olde stelde op zijn beurt vragen aan het college van B&W over de vermeende misstanden. Toen de eigenaar/bestuurder van de zorgvilla’s op zijn beurt met procesgang dreigde tegen de PVA en voorman De Olde, liet deze Wieseman keihard vallen. De vermeende misstanden werden groots bericht in Tubantia maar bij het nemen van de foto bij het artikel wilde De Olde niet op de foto en keek hij van afstand welwillend toe.

Opvallend genoeg meldt De Olde niets over de malversatie-aangiftes bij de politie ten aanzien van zijn persoon op de website van PVA. Geen enkel publiekelijk verweer, terwijl vermeende diefstal/verduistering namelijk niet iets is wat past bij de ANBI-status die de PVA verkondigt op haar website en waardoor giften belastingvoordeel opleveren voor de gevers.

 
21-11-2018  

Subsidie onderzoeksjournalistiek Lokale Omroep

 

ALMELO/ENSCHEDE – Vorige week ondernam een afvaardiging van de Almelose gemeenteraad een werkbezoek bij de lokale omroep AAfm / AAvisie. Omroepvoorzitter Jan Krol en presentator/vrijwilliger Jan-Willem Kobes schetsten de plannen van de omroep voor de toekomst maar gaven ook inzicht in de onmogelijkheden vanwege het gebrek aan financiële middelen. De gemeente Almelo sluist dan wel het verplichte bedrag van net een euro per inwoner door dat het Rijk beschikbaar stelt uit de gefiscaliseerde ‘luister- en kijkgelden’, maar dat is ten ene male te weinig om twee beroepskrachten te kunnen inzetten om het uit 106 personen bestaande vrijwilligersteam te coachen en dit ondanks dat meerdere vrijwilligers uit het verleden wel een succesvolle stap naar het ‘Hilversemse’ hebben gemaakt.

Zo werkt AAfm / AAvisie o.a. samen met de lokale omroepen van Enschede, Haaksbergen, Hengelo en Hof van Twente, maar die samenwerking leunt vooral op Enschede waar de lokale omroep eveneens samenwerkt met de stadsredactie van Tubantia ten aanzien van de nieuwsvoorziening. In Almelo gebruiken de vrijwilligers vooral eigen materiaal zoals camera’s voor nieuwsuitzendingen op AAvisie.
In Enschede zetelt de lokale omroep in het Balengebouw waar ook de redactie van Tubantia zit. De provincie Overijssel stelde voor dit Newsroom Enschede 350.000 euro beschikbaar. Ook stelt Enschede een ‘rijke plus’ aan geld structureel beschikbaar bovenop de wettelijke Rijksafdracht en vandaag ontving de omroep in Enschede bericht dat het een subsidie van 150.000 euro tegemoet kan zien uit het nationale potje Stimuleringsfonds voor de Journalistiek ten bate van het ontwikkelen van onderzoeks-journalistieke programma’s voor het komende jaar. Het nieuwe project is een verdieping van eerdere reeksen over onder meer afvalscheiding en grondwateroverlast. Bij dit project zijn tevens Hogeschool Windesheim en de Vereniging van Onderzoeksjournalisten betrokken.
Daar steekt het “Almelose euro’tje per inwoner schril bij af!

 
21-11-2018  

Almelo in de lift, volgens ondernemers

 

ALMELO – De gemeente Almelo is blij verrast met de uitkomsten van een peiling onder ondernemers. Liefst 525 ondernemers reageerden op de peiling ‘Waar staat je gemeente?’ die door de Vereniging Nederlandse Gemeenten is ontwikkeld en ook werd gehouden in Amsterdam, Hoogeveen en Zwolle.
Volgens de onderzoeker kan de peiling op waarde geschat worden vanwege de representatieve deelname uit middenstand en bedrijfsleven in het algemeen. Alle ondernemers gezamenlijk in Almelo bieden 40.000 mensen werk en dat is bovengemiddeld.
De peiling gaf louter voldoendes te zien zoals een 7,5 voor de gemeentelijke digitale dienstverlening, 6,8 voor professionaliteit en een bovengemiddelde 6,8 voor vergunningaanvragen. Bereikbaarheid per auto en/of aanvoer van goederen scoort een 7, evenals bedrijfsomgeving (7) en veiligheid (7) dat ook bovengemiddeld scoort. Wethouder van Economische Zaken Arjen Maathuis is content met de resultaten maar ziet daarin geen reden om achterover te leunen. Sterker, hij kijkt ook naar de ‘kleine lettertjes’ en vindt dat er nog genoeg werk aan de winkel is om ondernemings- en vestigingsklimaat te verbeteren. En eerste voornemen is het realiseren van een ondernemersloket voor alle ondernemers gerelateerde zaken. Ook het accountmanagement moet volgens hem worden versterkt en professioneler. Maathuis wijst in deze op het gesloten coalitieakkoord van VVD/CDA/LAS en ChristenUnie waarin deze zaken zijn opgenomen.
Burgemeester Arjen Gerritsen, verantwoordelijk voor dienstverlening, ziet vooral landelijk vergelijkbare waarderingen maar wil juist beter scoren. ‘Pro-actief professioneel en snelheid in afhandeling’ zijn voor hem de punten die de waardering verder kunnen opschroeven en van belang zijn qua vestigingsklimaat en groei.
Bindende factoren zijn volgens Maathuis o.a. Onderwijs, Promotie en andere aan de weg timmerende contacten met Provincie Overijssel, IKT en MKB om verdere groei van arbeidsplaatsen te bewerkstelligen. Met 40.000 arbeidsplaatsen heeft de stad al een regiofunctie maar dat kan volgens Maathuis nog beter nu de uitslag van de peiling als een ‘nulmeting’ kan worden gezien. Imago en uitstraling is daarbij eveneens een ondersteunende factor om Almelo als ondernemende stad in beeld te brengen.      
 

Fotoreportage (1 foto's)...

 
21-11-2018  

Herstel P-Stadsbaken goedkoper dan gedacht

 

ALMELO – De schrik zat er goed in toen de parkeergarage Stadsbaken tegenover het oude stadhuis voor de tweede keer tekenen van verval begon te tonen. Afbrokkelend metselwerk aan de achter- en beide zijgevels bleek opnieuw het geval. De oorzaak het inwateren van hemelwater door een duidelijke constructiefout en dat zorgt bij vorst voor afbrokkeling. Een simpele zinken bedekking op het platliggende metselwerk bij het vorige herstel had al wonderen kunnen verrichten bij het afvoeren van hemelwater.

In de aanloop naar opnieuw herstel werd gedacht aan ‘groene gevels’ voor meer natuur aan de parkeerkolos. Dat bleek veruit meer te kosten dan gedacht. Nu wordt gedacht om de kunstzinnige en gemetselde gevels opener te maken. Dat is niet alleen voordeliger maar heeft eveneens een gunstige bijwerking ten aanzien van de brandveiligheidseisen. Een noodzakelijk gedachte sprinklerinstallatie is dan niet meer nodig berichten het college van B&W naar aanleiding van vragen van de VVD-fractie die wilde weten waarom de aanleg van invalideparkeerplaatsen op de begane grond niet tegelijkertijd werd uitgevoerd met de gehele renovatie. Er van uitgaande dat het combineren van werkzaamheden voordeliger zou uitpakken.
In ieder geval lijkt met het nieuwe plan 350.000 euro bespaard te worden ten aanzien van het niet installeren van een sprinklerinstallatie als de gevels opener worden. Restauratie van het blijvende gevelgedeelte valt dan evenredig ook goedkoper uit. Daarvoor was een bandbreddte van 200.000 tot 400.000 euro begroot.
Één addertje zit er nog onder het gras. De gevels werden ontworpen door een kunstenaar en die heeft een vinger in de pap. Zonder zijn toestemming wordt het een lastiger verhaal. Mocht groen licht worden bereikt, beginnen de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2019.

De ultieme oplossing zou sloop kunnen zijn, maar dan inclusief het oude gebouw van de Rabo en de naastliggende ABNamro en aanpalende gebouwen zodat het geheel tussen het bouwsel van architect Oud (het te revitaliseren oude stadhuis) en de vernieuwing van Haven Zuid inclusief aanleg van de havenkom echt op elkaar worden afgestemd! Hoe meer je daar over nadenkt…?!

Dan kun je van de oude AH ook een (3e) parkeerdek maken!

 
10-10-2018  

Breng uw idee tot leven op de motiemarkt

 

ALMELO - Heeft u een mening waar de politiek iets mee moet doen? Een idee over hoe het anders kan in Almelo? Kom dan dinsdagavond 16 oktober naar het stadhuis en presenteer uw plan aan de gemeenteraad tijdens de motiemarkt.

De motiemarkt is van 19.00 tot 21.00 uur in het stadhuis. U bent ook welkom als u zelf geen idee presenteert maar met de raadsleden wil praten.

Aanmelden
Aanmelden kan via raadsgriffie@almelo.nl. Eerst meer weten over de motiemarkt? Bel Hans Radstaak (06- 28 29 86 09) of Meriam Lutjann (06-25 70 79 82) van de griffie.

 
02-10-2018  

D66 stelt vragen over reorganisatie Stadhuis

  ALMELO - Er bestaat onrust binnen het ambtelijk apparaat van de gemeente Almelo. Dit naar aanleiding van een reorganisatietraject dat in 2017 werd ingezet onder leiding van gemeentesecretaris Frederik van Ardenne. De ondernemingsraad trok al eerder schriftelijk aan de bel. Zo wordt gesteld dat de organisatie meer bezig is met zichzelf dan met de doelstelling meer de stad in te gaan voor waarneming en verbetering van contacten. De conclusie van de or luidt dat het niet soepel verloopt en dat er geen vertrouwen en draagvlak meer is maar dat men gelaten alles over zich heen laat komen. Ook zouden medewerkers hun heil elders zoeken. Volgens de voorzitter van de or zijn de zorgen over de continuïteit van de organisatie zelfs groeiende.
Eerder dit jaar voorkwam de gemeenteraad nog dat de ingenieursafdeling en de afdeling groen buitenshuis zou worden geplaatst. Lokaal Almelo Samen (LAS) maakte daar in verkiezingstijd nog een heikel punt van.

D66 heeft nu de nodige vragen...

Lees verder...

 
28-09-2018  

Proef P-gratis en halveren hondenbelasting

 

ALMELO – De politieke partij LAS doet via facebook kond van de proef tot 2 uur gratis parkeren in het centrum met als koersdatum 1 januari 2019. Ook meldt LAS dat per ingang van 2019 de hondenbelasting wordt gehalveerd om in 2020 helemaal te worden afgeschaft.
LAS pleit al langer voor gratis parkeren en afschaffing van de hondenbelasting en beide punten zijn nu opgenomen in de productbegroting die het college van B&W vandaag presenteerde.

In het raadsvoorstel wordt tevens gemeld dat de rioolbelasting iets wordt verlaagd, dat ook rekening is gehouden met wensen vanuit de oppositie maar financiële tegenvallers ook noodzaken de onroerendgoedbelasting iets boven de inflatiecorrectie te verhogen. Dat deed de gemeente Almelo al vaker om schulden uit vroegere te hoge ambities weg te werken.

In 2022 wil de gemeente een ‘clean sheet’, dat is 2 jaar later dan beoogd maar wel 2 jaar eerder dan met toezichthouder provincie Overijssel is overeengekomen.
De kostenstijging van gemeentelijke lasten is in Almelo in feite matig te noemen vergeleken met de gemeente Twenterand die voornemens is om de opbrengst van de onroerendgoedbelasting met 45 procent te verhogen.

Oorzaken van tekorten bij gemeenten in het lopende boekjaar en bij vooruitzicht naar volgend jaar zijn lagere Rijksuitkeringen uit het gemeentefonds. Vooral op overgehevelde voormalige Rijkstaken zoals de Wmo en Jeugdzorg heeft het Rijk dan wel bezuinigd, maar de tekorten bij gemeenten neergelegd.
Enschede maakte eerder deze week bekend dat het stopt met procederen tegen het kabinet Rutte III vanwege de te lage toegekende compensatie. Enschede moet miljoenen euro's bijpassen net zoals alle andere grote gemeenten in Overijssel. Hogere gemeentelijke lasten aan burgers komen in deze uit de Haagse 'koker'.

< afbeeldingen op Facebook LAS

 
27-09-2018  

ChristenUnie Almelo wil ruimer kinderpardon

 

ALMELO – De Almelose fractie van de ChristenUnie wil steun van het college van B&W en de gemeenteraad voor een ruimer kinderpardon. Dat vraagt de fractie naar aanleiding van De chaotische handelswijze rond Lili en Howick dat veel maatschappelijke onrust heeft veroorzaakt in Nederland.
Volgens de fractie zijn kinderen van vluchtelingen na vijf jaar verblijf in Nederland zo geworteld, dat terugsturen naar het land van herkomst inhumaan is. (Vaak duren rechtszaken over een verblijfsvergunning langer door Nederlandse en Europese wetgeving. – red.) 
De fractie ChristenUnie wil daarom weten hoeveel kinderen het binnen de gemeente Almelo betreft en of de gemeente in die gevallen ook ‘Kleinsma-middelen’ inzet om die kinderen te kunnen laten sporten of muzieklessen te kunnen laten volgen. Ook vraagt de fractie of het college bereid is het kabinet te vragen om een humanere behandeling indien zij langer dan vijf jaar in ons land verblijven. Fijntjes merkt de fractie ook nog op of hier een motie in de gemeenteraad voor nodig is.

 
19-09-2018  

LAS wil meldingen gevaarlijke situaties

Te hoge heggen en niet brandende straatlantaarns

Hier een zicht belemmerende situatie aan de Bornerbroeksestraat bij de Nicolaas Beetstraat.
Het particuliere groen overwoekert niet alleen het gemeentelijk trottoir maar maakt ook het zicht voor de automobilist richting N. Beetstraat onmogelijk.
 

ALMELO – De politieke partij Lokaal Almelo Samen (LAS) inventariseert momenteel gevaarlijke verkeerssituaties in de gehele stad. Veelal zijn erfafscheidingen bij kruispunten de oorzaak omdat niet of te laat wordt gesnoeid met gevolg dat het uitzicht van verkeersdeelnemers wordt beperkt. Vooral automobilisten hebben daar last van, waardoor maar al te vaak een noodstop moet worden gemaakt. Erfafscheidingen mogen wettelijk niet het verkeerszicht ontnemen.

Ook kijkt de partij naar het onderhoud van het openbaar groen. In de gehele stad is feitelijk een te laag kwaliteitsniveau, zo constateerde LAS met als negatieve uitschieter het openbaar groen aan de Brugstraat. Het parallelle weggedeelte voorlangs de woningen is daardoor niet eens meer zichtbaar door de welig tierende meer dan manshoge begroeiing. Deze  negatieve uitschieter is al door wethouder Van Rees voorgelegd aan zijn dienstplanners in het openbaar onderhoud. 

Een ander punt dat LAS tegenkwam tijdens inspectieronden is het aantal niet brandende straatlantaarns in duistere uren. Het euvel doet zich in de gehele stad voor vanwege het niet tijdig vervangen van lampen. Zo blijken aan de Sluiskade NZ tussen Brugstraat en Vriezebrug  elf lampen defect. Even verderop in de Ootmarsumsestraat blijken ook vele lantaarnpalen duister te blijven nadat s’ avonds de centrale inschakeling in werking is getreden. Niet alleen vervelend maar ook gevaarlijk omdat overstekende voetgangers later worden waargenomen. Ook in deze is het Almelose college van B&W gevraagd in actie te komen. Bij structurele nalatigheid kan de gemeente zelfs worden aangesproken op de gevolgen.
Op de facebookpagina en de website van LAS vraagt de partij inwoners van Almelo deze situaties te melden.

Fotoreportage (4 foto's)...

 
17-07-2018  

Links Blok predikt vernieuwing

 

ALMELO – Vanavond om 19.30 uur predikt het ‘linkse blok’ bestaande uit de PvdA, SP, GroenLinks en Leefbaar Almelo in de gemeenteraad de vernieuwing onder de noemer ‘Zo kan het ook!’ als alternatief beleidsprogramma tegenover het coalitieakkoord van het CDA, VVD, Lokaal Almelo Samen (LAS) en ChristenUnie.
Een heel ‘links’ wensenlijstje komt voorbij zonder financiële onderbouwing en verder vergelijkbaar bijvoorbeeld met de opeenvolgende lokale verkiezingsprogramma’s van de PvdA sinds 1998. In al die jaren sindsdien droeg de PvdA mede bestuursverantwoordelijkheid tot zo’n drie jaar geleden interne strubbelingen de fractie van de PvdA uiteen deed vallen en wethouder Timmer het bijltje er bij neergooide. In al die jaren verzuimde de PvdA de eigen ‘speerpunten’ tot beleid te verheffen.
Nu worden die ‘speerpunten’ aangedragen met steun van de SP, GroenLinks en oud- PvdA’er Bert Hümmels (LA) met het dringende verzoek deze speerpunten alsnog vorm te geven in het nieuwe coalitieakkoord voor de komende vier jaar. Wie beide beleidsprogramma’s leest, komt echter tot de conclusie dat ook in het coalitieprogramma wel degelijk deze zaken benoemd worden en dat er wel degelijk zorg bestaat hoe mensen met een kleiner inkomen te betrekken voor een betere toekomst in de samenleving als geheel.
In het ‘linkse’ vernieuwingsprogramma ‘Zo kan het ook!’ verder geen enkel woord over de schuldpositie van de gemeente die in voorgaande bestuursperioden tussen pakweg 2006 en 2012 werd opgebouwd, mede onder bestuursverantwoordelijkheid van de PvdA. Met een ‘lege knip’ is ‘strooien’ met gemeenschapsgeld lastig, zou ook het ‘linkse blok’ moeten weten. Hun vermeende achterban heeft dat al jaren in de praktijk ondervonden. Enige ‘zelfreflectie’ zou het ‘linkse blok’ onder aanvoering van de PvdA dan ook sieren. Bovendien hebben LAS en coalitiepartner ChristenUnie in het coalitieakkoord met CDA en VVD wel degelijk gezorgd voor aandacht voor de mensen die het moeilijk hebben. Rest de vraag wat er mis is met arbeidsparticipatie in plaats van experimenteren met een basisinkomen?
Belangstellend? Vergelijk hieronder het Coalitieakkoord 2018-2022 met het alternatief 'Zo kan het ook! van het 'linkse blok'.
Het debat begint om 19.30 uur in de Almelose raadszaal.


Alternatief Links Blok: Zo kan het ook!
Concepttabel: Zo kan het ook!
Coalitieakkoord 2018-2022

 
06-07-2018  

GroenLinks zoekt enthousiaste Statenleden

Kom donderdag 12 juli naar onze informatieavond in Zwolle
 

ZWOLLE - Op 20 maart 2019 is het zover, dan zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. GroenLinks Overijssel zoekt kandidaten voor het werk in de provinciale politiek. Denk je erover om je aan te melden als GroenLinks kandidaat, maar wil je eerst meer weten over wat het werk precies inhoudt? Kom dan aanstaande donderdagavond 12 juli 2018 naar het provinciehuis in Zwolle.
Inloop is vanaf 19:30. We beginnen om 20:00 en stoppen uiterlijk om 22:00.

Waar gaat de provincie over? Wat houdt het in om Statenlid te zijn? Wat maakt het interessant en leuk? Ga in gesprek met onze GroenLinks Provinciale Statenleden Robert Jansen en Kees Slingerland.

Denk je erover na om jezelf te kandideren en wil je meer weten over de procedure voor kandidaatstelling?  Vraag het aan de kandidatencommissie.

Het verkiezingsprogramma: wat komt daar in te staan? Wat zijn de speerpunten? De programmacommissie zal dit kort uitleggen.

De voorzitter van de provinciale afdeling van GroenLinks, Robert Scholma, is aanwezig voor de overige vragen.

Zin om te komen, meldt je dan aan via statenfractie@groenlinksoverijssel.nl. Mocht je niet kunnen, en meer willen weten, neem dan via dit mailadres contact op met de Statenfractie van GroenLinks Overijssel.

 
06-07-2018  

Man/vrouw strijdt om vicevoorzitterschap raad

 

ALMELO – Oude tijden herleven. In de gemeenteraad van Almelo is een strijd ontbrandt tussen man(nen) en vrouw(en) over het vicevoorzitterschap. Volgens het nieuwe coalitieakkoord wordt dat Marcel Zielman, de leidsman van het CDA als grootste fractie. Maar niet iedereen in de gemeenteraad kan leven met de stapeling van functies voor Zielman. Zo wil deze ook fractievoorzitter blijven en dat kan niet gelet op het raadsreglement uit 2002, mede omdat het vicevoorzitterschap ook betekent dat men voorzitter is van het presidium dat de raadsagenda vast stelt in overleg met het college en de griffie. De ‘vermeende macht’ is derhalve wat overtrokken.

Feminisme steekt de kop op
Monique van Saane (D66), nieuwkomer in de gemeenteraad, heeft zich opgeworpen als tegenkandidaat. Op Twitter meldt Van Saane triomfantelijk dat zij zich heeft gekandideerd en dat de kandidatuur van Zielman in strijd is met het raadsreglement. Ook maakt zij in Tubantia duidelijk dat het in in het stadhuis een mannenbolwerk is. In deze wijst zij ook naar de coalitie. Zij citeert zelfs wijlen minister Els Borst: ‘De politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten’. Voor Van Saane, in het dagelijkse leven ook bekend als hypnotherapeute, Reiki-specialiste en wandelcoach is het schijnbaar meer een feministische strijd.

<< Met 11 vrouwen in de gemeenteraad, gesteld allemaal ‘volgelingen’, en met wellicht steun van de oppositie kan dat dus nog ‘vuurwerk’ opleveren ook binnen de diverse (coalitie)fracties.  Kortom, de aanpassing van het reglement uit 2014 is dinsdag a.s. in de gemeenteraad nog geen gelopen race.

 
05-07-2018  

Follow the Money zet zorgcowboys te kijk

Almelose zorgverlener Anahid B.V. onder vuur
 

ALMELO – Zorginstelling Anahid B.V. van de Almelose zorgonderneemster Nver Dermovesian is een van de ‘Zorgcowboys’ die door het journalistiek onderzoekplatform ‘Follow the Money’ op de korrel wordt genomen. Het zorgbedrijfje begon in 2013 en had al een omzet van 1,4 miljoen euro in 2017. Nog opvallender is de winst die in 2017 voor een bedrag van 919.780 euro in de boeken staat. Follow the Money vraagt zich af hoe dit Almelose zorgbedrijfje een winst kan maken van 66,8 procent. Dervosian, enig aandeelhoudster, gaf niet thuis op vragen van Follow the Money. Net zomin Nina Barsamain, een van de commissarissen van Anahid B.V. met ook een eigen zorgbedrijfje. Follow the Money krijgt dus geen enkel antwoord van Anahid B.V. dat thuiszorg verricht voor vooral allochtone inwoners van de 14 Twentse gemeenten die bij het bedrijf klant zijn. De gemeente Almelo is met een bedrag van 232.767 euro voor zorg uit de Wmo een der grootste opdrachtgevers. Voornamelijk voor zorg in natura en met maar één PGB-vergoeding.
De winst is voor eigenaresse Dervosian derhalve enorm, want aan salaris wordt het niet uitgegeven, zo ontdekte Follow the Money aan de hand van de boekhouding. Het inkomen van enig aandeelhoudster Dervosian loopt volgens Follow the Money per jaargang uiteen van boven de Balkenende-norm tot nul. Wel werd dividend uitgekeerd à raison van 15 procent dividendbelasting en dat is fors lager dan de inkomstenbelasting. De boekhouding wordt gevoerd door een klein administratiekantoortje in Vriezenveen, maar een accountantsverklaring ontbreekt.

Anahid B.V. is niet de enige zorginstelling die Follow the Money onder de loep neemt. Tal van dit soort thuiszorgbedrijven lijken zich niet aan de regels te houden en schrijven enorme winsten. Follow the Money schrijft in deze over ‘Zorgcowboys’. De onderzoekers halen ook twee Tilburgse hoogleraren aan die eveneens onderzoek deden. Zij becijferen dat dit soort thuiszorginstellingen een uitkeerbare winst van 1,2 miljard euro per jaar boeken.

Voor het Almelose raadslid Jorien Geerdink (PvdA) is het onderzoek van Follow the Money in ieder geval voldoende reden om namens het Linkse Blok de aanbesteding  en controle van de Twentse gemeenten Samen14 aan de kaak te stellen, temeer daar de aanbesteding 2019 nu wordt uitgezet. De gezamenlijke Twentse aanbesteding Samen14 begon over het boekjaar 2015. Toen nog was Anja Timmer (PvdA) de zorgwethouder in Almelo. In 2016 stopte zij om privéredenen.

Lees alles via Follow the Money. U moet zich wel aanmelden.


Schriftelijke vragen 'linkse blok' aan B&W Almelo over 'zorgcowboys' met woekerwinsten.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
20-06-2018  

Afscheid van ex- collegeleden

 

ALMELO - De gemeente Almelo neemt op vrijdag 22 juni 2018 afscheid van de afgetreden wethouders Irene ten Seldam, Javier Cornelissen en Christien van Wijk. Als dank voor hun grote inzet en betrokkenheid wordt hen een afscheidsreceptie aangeboden op vrijdag 22 juni 2018 van 15.30 tot en met 17.30 uur in het stadhuis van Almelo, Haven Zuidzijde 30, nadat eerst in een buitengewone raadsvergadering om 14.00 uur officieel afscheid genomen is. Het drietal wil geen cadeaus maar liever een gift voor ALMA Inloophuis Almelo. ALMA is een organisatie dat zich inzet voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten. Verder helpen zij mensen in de palliatieve fase. U kunt uw gift ook deponeren in de daartoe aanwezige bus bij de afscheidsreceptie, maar u kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL56BNGH0285000187 o.v.v. gift ALMA.
Irene ten Seldam blijft politiek actief als raadslid voor het CDA.

 
20-06-2018  

Nieuwe Almelose college aan de slag

 

ALMELO – Lokaal Almelo Samen beschrijft op haar website dat het gisteren benoemde college aan de slag is gegaan. Uiteraard hierbij de meeste aandacht voor Jan Martin van Rees die namens de verenigde lokalo’s is benoemd en gekozen uit 15 sollicitanten zoals gisteren Gijs Stork, toen nog fractieleider, meldde. Vandaag trad Stork terug als voorman ten faveure van Louis Kampman die nu de fractie gaat leiden. Stork, een der langst zittende raadsleden in Nederland, blijft actief in de fractie en diverse gemeentelijke gremia.

Ook de VVD publiceerde de benoeming van Arjen Maathuis tot wethouder. Hij is met 29 jaar de jongste van het viertal wethouders en voor zover het geheugen reikt, de jongste ooit in Almelo. Door zijn benoeming komt Willem Loupatty weer in de gemeenteraad. Ook hij werd dinsdagavond beëdigd.

Het CDA meldt de benoeming van ‘brandweerman’ Eugène van Mierlo op haar facebookpagina en dat vonden al 10 mensen leuk.

De ChristenUnie loopt met het nieuws nog wat achter. Op de website is de (her)benoeming van Alex Langius tot ‘schatkistbewaker’ van de stad nog niet te lezen. Evenmin op facebook. Nog wat geduld dus.

Voor Langius en Van Rees geldt dat zij een jaar de tijd krijgen om te verhuizen naar Almelo. Langius zet zijn huis in Assen te koop en Van Rees heeft het zijne in Boekelo al bij een makelaar aangemeld ter verkoop.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
20-06-2018  

Gijs Stork draagt voorzitterschap fractie over

 

ALMELO - De raadsfractie Lokaal Almelo Samen (LAS) maakt bekend, dat raadsnestor Gijs Stork het  voorzitterschap van de fractie neerlegt. Gijs vindt dat na het tot stand komen van de formele fusie van BBA, ALA en Almelooooo tot Lokaal Almelo Samen, de succesvol gevoerde campagne in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing in maart jl., het tot stand komen van het coalitieakkoord tussen  LAS en de partners CDA, VVD en ChristenUnie en na het leiding geven van ruim vier jaar aan de fractie van LAS, het nu tijd wordt voor verjonging.
De benoeming van Jan Martin van Rees, als eerste wethouder namens de partij, ziet Gijs in deze als een bekroning.
Wel blijft Gijs Stork zeer actief als raadslid binnen de fractie van LAS en blijft hij tevens de fractie vertegenwoordigen in diverse gemeentelijke gremia.

Na het terugtreden van Gijs als fractievoorzitter, heeft de raadsfractie LAS unaniem Louis Kampman tot diens opvolger verkozen. Als diens plaatsvervanger is - eveneens unaniem - benoemd Jan Hammink.

Voor zover het persbericht van Lokaal Almelo Samen (LAS),
van fractiesecretaris en raadsvolger Tjamme Kamst.

 
18-06-2018  

Kritiek van de PvdA op de 'Graduations Party'

 

ALMELO - De fractie van de PvdA wil dinsdagavond voor aanvang van de raadsvergadering tijdens het mondelinge vragenuurtje vragen stellen waarom geslaagden uit het VMBO-onderwijs niet welkom zijn op de sinds 2010 georganiseerde jaarlijkse 'Graduations Party' voor geslaagden uit het HAVO/VWO-onderwijs.
De party wordt georganiseerd door het Almelose bedrijfsleven als contactmiddel om studenten na hun universitaire studie te bewegen naar hun 'hometown' terug te keren omdat het bedrijfsleven in de regio hen hard nodig heeft. Kortom een feestelijke 'netwerkbijeenkomst' met wat ceremonieel vertoon vvaar ook het college van B&W haar opwachting maakt.

Lees ook: Krenterig

Update
Wethouder Langius diende in de raadsvergadering de kritiek van de PvdA over de Stadsbul en het bijbehorende feestje voor geslaagden van HAVO/VWO van de hand. Langius verwees dat de stichting UitAlmelo een particulier initiatief is, gezamenlijk met het bedrijfsleven en niet geïnitieerd is door de gemeente, maar dat de gemeente de doelstelling om vertrekkende studenten meer aan de stad te binden voor een mogelijke terugkeer na de studie wel wordt onderschreven. Langius meldde tevens dat al die jaren sinds 2010 geen klacht over 'uitsluiting' van VMBO-geslaagden bij het gemeentehuis is binnengekomen. De PvdA was dus de eerste en enige.

Red.: De PvdA had natuurlijk ook zelf initiatief kunnen nemen  na 8 jaar om iets voor geslaagden in het VMBO te ondernemen.
Lees ook
Tubantia.


De aankondiging van de PvdA

 
17-06-2018  

VVD/LAS: meer actie tegen eikenprocessierups

 

ALMELO – Heel Almelo lijkt ‘besmet’ met de aanwezigheid van de eikenprocessierups. Vorige week kwam dat al even ter sprake in een voorbereidende raadsvergadering  en toen werd ook al de overlast van ratten aangekaart, maar coalitiepartners VVD en LAS klommen ‘alsnog in de pen’ om het scheidend- dan wel het beginnend college van B&W nog enkele antwoorden te ontlokken om de bestrijding van ongedierte hoger op de agenda te krijgen.

Vooral nu gif uit den boze is, zal ongediertebestrijding vooral met kostbare ‘menskracht’ moeten worden uitgevoerd.
Zo blijven bijvoorbeeld de haartjes van de eikenprocessierups namelijk nog 6 jaar actief met als gevolg toenemende last van de longen en jeuk op het lichaam. Dat laatste kan ‘aangepakt’ worden door wassen en spoelen met lauw water om de jeuk te verminderen. Maar zeker niet krabben, want dan wordt je helemaal tureluurs.
Nu zit Almelo vol met die rups. Bestrijder Grootgroener 'zuigt en zuigt' maar wanneer in september/oktober weer volop eitjes gelegd kunnen worden, wordt de problematiek volgend jaar nog veel groter.

Kortom ongedierte moet bestreden worden evenals de alsmaar uitdijende Bereklauw in Nederlandse 'tuinen'. Deze plant moet je mijden om geen pijnlijke brandwonden op te lopen. Uitroeien met wortel en al van deze ruim zaad strooiende plant is bovendien moeilijk. Zolang ze echter niet in gemeentelijke parken staan of op 'dwingende' drukke publike plekken, doet de gemeente er niets aan.

Gek genoeg wordt ongedierte ad hoc bestreden en uit ‘lopende middelen’ bekostigd. De gemeente weet derhalve niet op stel en sprong wat dit jaarlijks kost. Zinnig derhalve om deze verdelgingskosten aan de hand van een prioriteitenlijstje op te nemen in de begroting zodat de kosten jaarlijks kunnen worden bijgesteld.

Welke raadsfractie maakt het beste rijtje te bestrijden ongedierte?
Mail het de redactie!


VVD-vragen over eikenpocessierups
LAS-vragen over eikenprocessierups

Archief
Terug naar vorige pagina