Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
01-08-2012  

Staat stadhuis op asbestlijst TNO?


Saneren van spuitasbest
 

ALMELO – Sinds de asbestperikelen in Utrecht staat het probleem weer groot op de kaart. In Utrecht moesten honderden gezinnen hun huis verlaten wegens een asbestvervuiling die optrad bij saneringswerkzaamheden aan de flatgebouwen.
Het leidde tot vragen in de Tweede kamer en een motie waarbij de SP er aan herinnerde dat er al sinds 1985 een TNO-lijst bestaat met overheidsgebouwen waarin asbest en met name spuitasbest is verwerkt. Op die lijst zou ook het huidige stadhuis van Almelo staan, maar ten stadhuize kan men dat niet bevestigen noch ontkennen.

Volgens een onderzoek van de Arbeidsinspectie in 1997 zou die lijst nu nog zo’n honderdtal gebouwen omvatten waar nog niet gesaneerd is. De Arbeidsinspectie houdt zelfs een vijftal gebouwen met regelmaat in het ‘snotje’ omdat er spuitasbest in zou zitten. Spuitasbest mag sinds 1975 niet meer gebruikt worden en werd voornamelijk gebruikt om dragende stalen delen te isoleren voor brand. Het ontwerp van Ir. J.J.P. Oud en zijn zoon H.E. Oud is echter typische betonskeletbouw, een techniek waarmee wijlen Ir. J.J.P. Oud grote faam verwierf. In 1994/1995 vond er in het Almelose ‘Schip’ een flinke renovatie plaats, maar amper zes jaar later kwamen de eerste plannen voor nieuwbouw naar buiten. Sindsdien is echter nooit aangeduid dat asbest mede een reden tot nieuwbouw is, maar vooral de klimaatbeheersing een probleem is. 

Van het natuurproduct asbestvezel werd in Nederland zo’n 8 miljoen ton verbruikt in allerlei toepassingen voor de bouw tot asbesthoudend zeil aan toe. In 1993 kwam een totaalverbod op het gebruik van asbest in Nederland.
De vraag is nu zit er daadwerkelijk asbest in het stadhuis of niet?

Update:
De gemeente Almelo laat een quickscan uitvoeren of er in het stadhuis na de renovatie van 1994/1995 nog asbest is achtergebleven. Destijds is wel asbest verwijderd voor zover bekend.


Kijk naar een
reportage van Zembla over asbest.

Archief
Terug naar vorige pagina