Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
18-10-2018  

Twenterand wint Ov Landschapsprijs 2018


v.l.n.r.: Rob Bekhuis, Stefan Jonas, wethouder Bart Jan Harmsen, Jacob van Olst namens Landschap Overijssel en Anja ter Beek
 

TWENTERAND - Landschap Overijssel reikt de Gemeentelijke Landschapsprijs jaarlijks uit aan een gemeente die zich op een bijzondere wijze inzet voor behoud, beheer en ontwikkeling van het landschap. Wethouder Bart-Jan Harmsen van de gemeente Twenterand nam de prijs vandaag in ontvangst tijdens de Contactdag Gemeenten, een netwerkbijeenkomst die Landschap Overijssel jaarlijks organiseert voor ambtenaren en bestuurders die verantwoordelijk zijn voor het landschap in hun gemeente. Naast Twenterand waren de gemeenten Tubbergen en Wierden genomineerd. Net als vorig jaar konden ook inwoners van Overijssel meestemmen. Met het uitreiken van de prijs wil Landschap Overijssel gemeenten stimuleren om zich in te zetten voor de kwaliteit van het landschap.

Het Overijsselse landschap, net als in de rest van Nederland, staat door ruimtelijke veranderingen en intensief gebruik flink onder druk. Duurzame aandacht is nodig, want de gevolgen zijn groot. De biodiversiteit loopt terug en houtwallen en heggen verdwijnen. We doen hiermee af aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Gemeenten hebben een grote rol in het beschermen van het landschap en de leefomgeving van haar bewoners. Essentieel hierbij is de deskundigheid die ze inzet, welke financiële middelen ze beschikbaar stelt en in welke mate de bescherming van het landschap geborgd wordt in beleid. Ook het monitoren van hoe het landschap ontwikkelt, is van enorm belang om het landschap duurzaam te kunnen beschermen.

Trots op Twenterand
Twenterand heeft de afgelopen jaren een kenmerkende aanpak ontwikkeld om het landschap te beschermen. Deze inzet kenmerkt zich door de bewonersgerichte aanpak waarbij trots voor je eigen omgeving wordt aangewakkerd. Dit is succesvol geweest bij het wederopbouwgebied Vriezenveen. Bij deze aanpak zijn verhalen over het landschap gedeeld waardoor het landschap meer omarmt is door de bewoners. De gemeente is ook Wies met de Patries. Door de adoptie van de patrijs zet de gemeente zich in om samen met inwoners het leefgebied voor deze kenmerkende soort te versterken.

Harry Meijerinkprijs voor Anja ter Beek
Het was dubbel feest voor Twenterand, want ook Anja ter Beek, Beleidsmedewerker Milieu & Plattelandsontwikkeling bij de gemeente Twenterand, nam een prijs in ontvangst:  de Harry Meijerinkprijs. Deze prijs benadrukt de waarde van een vakkundige en passievolle landschapsambtenaar bij een gemeente. “Als iedere gemeente een Anja in dienst zou hebben, zou het Overijsselse landschap er een stuk beter aan toe zijn,” zegt Judith Snepvangers die namens Landschap Overijssel de prijs uitreikte.

Jury en prijsuitreiking Landschapsprijs
Inwoners konden stemmen op één van de drie genomineerde gemeenten. De stem van de inwoners telde voor 40% mee en de doorslaggevende stem van de vakjury voor 60%. De jury beoordeelde de gemeenten onder meer op beleid, uitvoering en actuele onderwerpen als de bescherming van kleine landschapselementen en ecologisch bermbeheer. De jury bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit Het Oversticht, de Provincie, de winnende gemeente van vorig jaar (Steenwijkerland) en Landschap Overijssel. De prijs bestaat uit een lindeboom die op een mooie locatie in de gemeente Twenterand wordt geplant en een geldbedrag van vijfduizend euro, te besteden aan het landschap. De Gemeentelijke Landschapsprijs wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
17-10-2018  

Benefiet Kans voor een Kind levert euroton op


afbeelding: stichting Kans voor een Kind
 

DE LUTTE – Boegbeeld en initiatiefnemer van Kans voor een Kind Willem Hoevers glunderde weer van oor tot oor tijdens de jaarlijkse benefietavond voor de stichting Kans voor een Kind in Landhuishotel De Bloemenbeek in De Lutte. Liefst 100.000 euro werd opgebracht om wensen van ernstig zieke kinderen tussen 4 en 18 jaar in Twente te kunnen vervullen.
Tijdens de benefiet bracht een veiling van diverse items zoals een jeugdtraining door bondscoach Ronald Koeman, een gesigneerd jack van formule 1 coureur Max Verstappen, gesigneerde voetbalshirts van Heraclesspelers en Fc Twentespelers,  en tal van andere  beschikbaar gestelde zaken het fenomenale bedrag bij elkaar.  In de smaak viel ook een schilderij dat tijdens de benefiet werd geschilderd door zes ernstig zieke kinderen. De stichting Kans voor een Kind vervulde al tal van wensen van zieke kinderen. U kunt ook helpen door te doneren op IBAN NL 31 RABO 0142071420

 
13-10-2018  

CDA Twenterand kansloos in verzet


In Zonnepark Oosterweilanden verrijzen straks ruim 40.000 zonnepanelen. Dit brengt een totaalvermogen van circa 12 MW, met een jaarlijkse energieproductie van ongeveer 11 MWh. Naar verwachting zal het zonnepark halverwege juni 2019 officieel worden geopend.
Onlangs stelde de gemeenteraad van Twenterand al de Agenda Duuurzaamheid vast. Volgens plan moet Twenterand in 2050 voor 100 procent energie-neutraal zijn.
 

TWENTERAND – Na jaren te zijn vertegenwoordigd in het colleg van B&W in de gemeente Twenterand, noemt fractievoorzitter Kuilder dat de gemeentelijke organisatie en het college in zichzelf gekeerd zijn, het aan visie ontbreekt en dat er te weinig naar buiten wordt gekeken. Dit naar aanleiding van de aan de gemeenteraad voorgelegde begroting met een beoogde toename van het aantal ambtenaren met 26 personen. Ook houdt het college van B&W dat sinds de verkiezingen in maart jl. bestaat uit de partijen Gemeente Belangen Twenterand en ChristenUnie, de al beoogde investeringen in stand en wil het de hondenbelasting afschaffen. Om de begroting sluitend te krijgen wordt een hogere opbrengst van de OZB ingeboekt, zijnde een stijging van 45 procent. In grote lijnen komt deze verhoging door het actualiseren van de boekwaarden van onroerend goed binnen de gemeente Twenterand. Ook het Provinciaal toezicht is mede debet om de financiën op orde te krijgen. Het CDA noemt deze verhoging, na de eerdere verkiezingsslag die de partij ten deel viel, absurd en wil dat beperken. Ook wil het CDA dat de college-salarissen worden gekort met 20 procent oftewel 3,2 fte van de huidige vier.
Dat het CDA, voor het eerst in de oppositie,  daarvoor een meerderheid verkrijgt, is niet aannemelijk. Gemeente Belangen Twenterand heeft namelijk een absolute meerderheid en heeft samen met coalitiegenoot ChristenUnie zelfs een ruime meerderheid.

 
11-10-2018  

Pluim voor wetenschapsonderzoeken ZGT

 

ALMELO/HENGELO – De ZGT Wetenschapsdag werd gisteren bij ZGT Ziekenhuizen aangegrepen om drie onderzoekers van ZGT in het zonnetje te zetten.  Zo ging een ZGT Onderzoeksprijs naar  Mw. W.J. Kruik-Kollöffel, ziekenhuisapotheker, voor haar onderzoek naar het verband tussen cardiologische medicatie en heropname voor hartfalen. Ook Mw. A. ten Voorde, gezondheidswetenschapper kreeg voor haar posterpresentatie betreffende de ontwikkeling van een eCoaching module om de lichamelijke activiteit te verhogen van Type 2 Diabetes Mellitus patiënten een ZGTOnderzoeksprijs evenals de heer T. Urgert, technisch geneeskundige in opleiding, voor zijn onderzoek en presentatie naar de glucose variabiliteit in Diabetes Mellitus Type 2: een nieuw onderzoeksterrein voor verbetering van behandeling.

De ZGT Wetenschapsdag trok een volle zaal medisch specialisten, arts-assistenten, coassistenten, verpleegkundigen en UT wetenschappers die niet alleen luisterden naar alle presentaties van wetenschappelijk onder zoek bij ZGT , maar ook deelnamen aan Workshops ter verbetering van de zorgverlening en hoorden tevens de lezing van  professor emeritus in de chirurgische oncologie Prof. dr. T. Wiggers over het belang van wetenschappelijk onderzoek en de directe relatie met een betere uitkomst van zorg voor de patiënt. In deze wees hij op de tijdens de ZGTWetenschapsdag gepresenteerde onderzoeken. Prof. dr. T. Wiggers is in het dagelijks leven medical director van Incision en lid van de Raad van Toezicht van ZGT.

 
11-10-2018  

Rem op Twentse woningbouw terwijl vraag stijgt


Dit soort Vinex-ontwikkelingen zullen we in Twente de komende 10 jaar niet meer zien.
Volgens de Primos-prognoses is dat bouwen voor toekomstige leegstand en verval.
 

TWENTE – De 14 Twentse gemeenten hebben met de provincie Overijssel afspraken gemaakt hoeveel woningen er mogen worden gebouwd in de jaren tot 2029. Ook de gemeente Wierden, waar het verzet het grootst was, ging uiteindelijk akkoord. De bouwvoorraad is gebaseerd op het onderzoek van Primos die in de jaren ’30 van deze eeuw een krimp voorziet van de Twentse bevolking. Met de afspraak wil het provinciebestuur als overkoepelend orgaan voorkomen dat er na de recente bouwcrises opnieuw een ‘ratrace’ ontstaat tussen de Twentse gemeenten in het ontwikkelen van grootse bouwplannen. Wie de huidige afspraak dus schendt, wordt door de provincie teruggefloten.  Voor woningbouwcorporaties geldt de afspraak dat vervangende bouw is toegestaan voor te slopen woningen met een kleine uitbreiding van de strategische voorraad sociale huurwoningen. Op de in de afgelopen jaren grootschalige sloop in de wijken in afwachting voor nieuwe ontwikkelingen, lijkt te moeten worden afgeschreven vanwege de gedeeltelijke compensatie. In het duurdere en middensegment mogen corporaties, na ingrijpen van het ministerie (onder Blok) niet meer bouwen terwijl dat destijds wel de planning was. 

De bindende Twentse afspraak lijkt echter in conflict met de sterk stijgende vraag naar koopwoningen voor starters en het middensegment.  De kwartaalrapportage van NVM Twente laat een sterk stijgende vraag zien.  In Enschede/Hengelo is de voorraad te koop staande tussenwoningen gezakt naar 92 en het aantal appartementen naar 88. Het totaal aantal koopwoningen in beide steden is gedaald naar 813 (-25 procent). Almelo loopt na een trage start hard in op de cijfers van Enschede/Hengelo. De gemiddelde prijs van een woning steeg in Enschede met 12 procent, in Almelo met 10 procent en in Hengelo met 4 procent gedurende het laatste jaar. Toch zit er nog zo’n 30.000 euro verschil tussen Enschede en Almelo terwijl Hengelo (door een daling in het vrijstaande segment) in het midden zit van de gemiddelde koopprijs in beide andere steden.

Sociaal wonen

In Almelo staan ruim 5.000 woningzoekenden ingeschreven. Niet allemaal urgent maar veelal met een nieuwe woonwens van rijtje- naar tweekapper of appartement. Wel is de wachttijd voor sociale huur gestegen. Pas de laatste jaren komt daarvan de bouw weer op gang met vooral appartementen onder de huurgrens van Aws Beter Wonen in de zich vernieuwende binnenstad.  Beter Wonen denkt hier volgend jaar nog twee complexen te kunnen opleveren voor verhuur. Ook woningstichting St Joseph maakt in Almelo nog een vernieuwingsslag op de Rumerslanden. Vrees is er dat de gemeente teveel ruim baan gaat geven aan de vrije markt om leegstaande gebouwen op te splitsen in meerdere wooneenheden. Dit aantal wooneenheden gaat van de met de provincie overeengekomen afspraak in bouwcijfers af. De gemeente richt zich vooral op herontwikkeling in de binnenstad en voor het duurdere segment op verkoop van grotere bouwkavels in Almelo noordoost. Het park is al aangelegd, maar er bestaat in dit segment wel veel concurrentie met de nabije plattelandsgemeenten!
Almelo heeft wel een streep gezet om te bouwen in de Noordflank. Het resterende deel van de eerder voorziene grootse ontwikkeling Waterrijk benoorden Almelo is daarmee volledig van de baan. Projectontwikkelaars die zich in dit gebied voor de bouwcrisis verzekerden van grond, kunnen dat net zoals de gemeente deed, afschrijven als verlies.   Almelo kan in de komende 10 jaar zo’n 1600 nieuwe wooneenheden bouwen in de vrije sector en zo’n 800 sociale wooneenheden in ruil voor sloop.
Grootste wens van de woningbouwcorporaties is en blijft vervangende woningbouw in het middensegment op de in de wijken door eerdere sloop al jaren braakliggende kavels. Volgens de corporaties geeft dit een duurzame ‘boost’ aan de oudere naoorlogse wijken bovenop de al geplande woonverbeteringen van de oudere woningen in die wijken.
Kortom  het is ‘wrikken en schuren’ binnen de overkoepelende vastgelegde bouwcapaciteit in Twente voor de komende 10 jaar.
De eerste advertenties van beleggers om woningen te kopen met 'vruchtgebruik' gedurende leven, worden al waargenomen.

 
11-10-2018  

Verschil afvalstoffenheffing Overijssel enorm


Wie vaker in het buitengebied verkeert, komt bovenstaande nog wel eens tegen. Er zijn woonkernen in de regio waar in bijna elke tuin zo'n oliedrum staat.
Verbranden van afval is illegaal en een economisch delict. De pakkans is matig maar in stedelijk gebied natuurlijk veel groter. De boetes zijn fors!
 

OVERIJSSEL – RTV Oost heeft berekend dat de afvalstoffenheffing van de 25 gemeenten in Overijssel enorm verschillen. De heffing moet volgens de regels kostendekkend zijn zonder winstoogmerk. Zo betaalt men in Zwolle 269,72 euro en in Tubbergen 95,60 euro per jaar, een verschil van meer dan 175 euro. Over het algemeen zijn de plattelandsgemeenten goedkoper dan de steden. Deels is het verschil te verklaren door meer hoogbouw in de steden. Maar er zijn ook grote verschillen in de wijze hoe huishoudelijk afval al dan niet gescheiden wordt ingezameld. RTV Oost berekende de verschillen op basis van inhoud/liters dat burgers aanleveren voor verwerking.
Ondanks het in Hengelo ver doorgevoerde diftarsysteem (principe vervuiler betaald) komt Hengelo toch voor in het rijtje van de 10 duurste gemeenten. In Hengelo is juist heel veel verzet tegen het uit het systeem halen van de grijze Otto voor restafval. Hengelose burgers moeten nu het restafval wegbrengen naar verzamelcontainers in de buurt.
In Almelo gaat de glasinzameling nog via de inzamelbakken bij winkelcentra , waar eveneens oranje inzamelbakken staan voor verpakkingen. Verder kent Almelo de grijze bak voor restafval en de groenbak. Onlangs werd ook de oranje Otto voor verpakkingen aan huis geïntroduceerd om de inzameling van verpakkingen/plastics naar een hoger plan te tillen. Lokaal Almelo Samen (LAS) bestreed dat maar kon het niet tegenhouden. LAS is voor professionele nascheiding. Ook kent men in Almelo de blauwe bak voor inzameling van oud papier. Deze invoering blijkt Almelo veel geld op te leveren ten koste van verenigingen maar dat is niet zichtbaar in lager tarief. De stad is na Zwolle het duurst.

Veel gemeenten zetten in op het meer gescheiden inzamelen van verpakkingen als plastic, drinkkartons en blikjes om zoveel mogelijk te kunnen recyclen. Nadeel daarbij is dat het in 2011 met de verpakkingsindustrie afgesproken vergoedingssysteem een afbouwende vergoeding kent. Ook wil China geen import meer van plastics omdat het meeste aangeleverde materiaal uit Europa niet voor hergebruik geschikt is. De Chinese naheffingen voor verbranding zijn fors waardoor het ingezamelde plastic zich nu in Europa ophoopt om uiteindelijk toch in de verbrandingsoven te eindigen. Al dit soort marktwerkingen dringen niet door in gemeentelijk beleid. Gemeenten krijgen zelfs met naheffingen van regionale eindverwerkers zoals Twence (Hengelo) te maken omdat minder restafval wordt aangeleverd dan contractueel is overeengekomen. Ook hierbij de klacht dat het restafval dat wel wordt aangeleverd voor verbranding, zelfs een te lage calorische waarde heeft. Het gevolg import van huishoudelijk afval om de verbrandingsovens wel goed te kunnen stoken.
Opmerkelijk ook de onderzoeken dat mechanische scheiding van afvalstromen veel betere resultaten levert dan scheiding via de 'te werk' gestelde individuele burger. Hoogleraar Raymond Gradus van de VU pleitte in het TV-programma KASSA als deskundige juist voor nascheiding. Echter gemeenten willen niet investeren in een goede gezamenlijke scheidingsinstallatie. Het gevolg van al het beleid? Enorme toename van illegale stort bij inzamelcontainers en buitengebied. De opruimkosten worden doorberekend in de tarieven.
En de burger? Die kijkt er naar en wordt meer en meer aan het werk gezet terwijl dat minder en minder loont!

De verschillen in tarieven 2018 in Overijssel* 
1. Tubbergen: € 95,60
2. Dinkelland: € 119,20
3. Raalte: € 124,14
4. Twenterand: € 132,07
5. Losser: € 139,70
6. Hof van Twente: € 145,48
7. Olst-Wijhe: € 149,27
8. Zwartewaterland: € 152,23
9. Wierden: € 164,20
10. Dalfsen: € 165,23
11. Rijssen-Holten: € 168,00
12. Steenwijkerland: €168,97
13. Staphorst: € 170,23
14. Oldenzaal: € 170,90
15. Hardenberg: € 173,21
16. Hengelo: € 174,24
17. Haaksbergen: € 189,36
18. Kampen: € 194,50
19. Hellendoorn: € 200,52
20. Deventer: € 200,53
21. Borne: € 212,76
22. Enschede: € 224,75
23. Ommen: € 238,46
24. Almelo: € 252,00
25. Zwolle: € 269,72

*obv tarieven 2018, woning laagbouw, meerpersoonshuishouden, 780 liter afval op jaarbasis in ondergrondse restafvalcontainer (indien beschikbaar, anders grijze 240 literbak)

 
07-10-2018  

Joop gooit 60 jaar kloot bij K.V. Niej Haarbig


Jubilaris Joop Oude Avenhuis ontving van voorzitter Kienhuis een ere-plaquette en echtgenoot Suze uiteraard bloemen.
 

HARBRINKHOEK  –  De feestavond van Klootschietersvereniging Niej Haarbig stond dit jaar in het teken van het 60-jarig jubileum van Joop Oude Avenhuis. Een bijzondere mijlpaal, want Joop is na wijlen zijn vader Gerard de tweede binnen de vereniging die zijn 60 jarig lidmaatschap viert. Een mijlpaal die niet ongemerkt voorbij kon gaan, dus besloot het bestuur een heuse boog voor het huis aan de Ootmarsumsestraat te plaatsen als eerbetoon aan Joop die enorm veel voor de vereniging heeft betekent en nog steeds betekent.

Zestig jaar geleden in 1958 werd Joop Oude Avenhuis lid van toen nog Klootschietersvereniging Harbrinkhoek. Zijn vader Gerard was 6 jaar eerder medeoprichter van KV Harbrinkhoek waardoor ook Joop zo gauw het kon op zijn 8ste bij het klootschieten ging. Van meet af aan al actief en nog steeds enorm actief betrokken bij het klootschieten in het algemeen en bij Klootschietersvereniging Niej Haarbig in het bijzonder.

In de afgelopen 60 jaar is Joop Oude Avenhuis een bekendheid geworden binnen de klootschieterssport, want Joop is niet alleen actief klootschieter, maar ook enorm betrokken bij allerlei activiteiten rondom het klootschieten.

 Joop was bijvoorbeeld 46 jaar geleden een van de medeoprichters van de jeugdafdeling van Midden Twente. En na  46 jaar is hij nog steeds elke jeugdcompetitiewedstrijd aanwezig als wedstrijdleider.
Ook is Joop jarenlang actief geweest als bestuurslid bij KV Harbrinkhoek, eerst als secretaris en daarna was hij jarenlang de financiële man als penningmeester.  Hij organiseerde in die tijd alle feesten binnen de vereniging en was altijd weer druk in de weer met bijvoorbeeld de bingo en de loterij. Het was altijd top voor elkaar.

Als afgevaardigde van de klootschieters heeft hij ook jarenlang in het bestuur gezeten van de Oranjestichting in Harbrinkhoek/Mariaparochie. In de tijd dat Koninginnedag nog gevierd werd in de manage de Mooie Vrouw en later in de tent bij Kampkuiper. Ook hier was hij penningmeester en had hij de zaakje altijd goed voor elkaar.

Op NKB-niveau was Joop een van de eerste officiële scheidsrechters een taak die hem op het lijf geschreven was want nog steeds is hij bij de diverse Nationale wedstrijden actief als scheidsrechter. Ook de vereniging kan altijd een beroep op hem doen bij de NKB-cupwedstrijden, Joop geniet steeds weer als hij een wedstrijd mag leiden.

Ondertussen is Joop 68 en heeft hij geen actieve bestuursfuncties binnen de vereniging meer, maar wanneer er een activiteit is en de handen moeten uit de mouwen gestoken worden, dan is Joop  van de partij. Hij slaat bijvoorbeeld geen oud ijzeractie over.

Joop was een van de eerste die werd benoemd als Lid van Verdienste en enkele jaren geleden werd hij zelfs Erelid van KV Niej Haarbig. Met nu zijn 60-jarig jubileum erbij heeft hij weer een nieuw mijlpaal bereikt.

Tijdens de jaarlijkse feestavond werd er door voorzitter Hans Kienhuis dan ook uitgebreid stilgestaan bij dit bijzondere jubileum. Hans vertelde over het klootschietverleden van Joop wat op een groot applaus vanuit de zaal kon rekenen. Als blijk van waardering ontving Joop een mooie Plaquette met bijbehorende oorkonde. Voor zijn vrouw Suze was er een mooie bos bloemen, want zonder zijn vrouw had Joop nooit zoveel tijd en energie in de vereniging kunnen steken. Na zijn huldiging werd hij door alle aanwezige leden gefeliciteerd en werd het nog een gezellig avond bij de Herterij in Geesteren.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
28-09-2018  

C&A Hengelo sluit na de zomer 2019

 

HENGELO – De detailhandel blijft in beweging. Zo ook bij het textielconcern van de familie Brenninkmeijer. Vandaag werd geopenbaard dat de vestiging van C&A in Hengelo op de hoek van de Markt en de Telgen begin augustus volgend jaar gaat sluiten. Als reden wordt het slechte toekomstperspectief benoemd in combinatie met het bedrijfsresultaat van de vestiging. Gedwongen ontslagen zouden niet aan de orde zijn. Mede omdat Enschede (2) en Almelo wel open blijven. In Almelo  gaat C&A verhuizen naar de nieuwbouw achter de huidige vestiging aan de Markt. Ook gaat de Almelose vestiging met ingang van volgende maand het nieuwe winkelconcept van C&A invoeren. Het huidige pand wordt gesloopt voor de stadsvernieuwing.
In Overijssel heeft C&A verder nog vestigingen in Deventer, Hardenberg, Kampen en Zwolle. In heel Nederland zijn er dat nog 120.

 
19-09-2018  

Enschede stopt met 65+ OV tarief

 

ENSCHEDE – De kogel is door de kerk. De financiële beperkingen van de gemeente Enschede is van dien aard dat de gemeente stopt met het lagere OV-tarief voor 65-plussers. Daarmee komt per 1 januari 2019 een einde aan de gunstige of zelfs soms gratis tarieven voor ouderen met een inkomen tot 125 procent van het minimuminkomen.
Wethouder Jurgen van Houdt (vervoer en mobiliteit) komt met dit voorstel naar de gemeenteraad op 8 oktober a.s. en wil na die datum ook geen nieuwe (gratis) abonnementen meer uitgeven. Ook vervoerder Keolis (Twence) is reeds van dit voornemen op de hoogte gesteld. ‘Het geld is op’, is de simpele uitleg van de Enschedese wethouder. De stad kampt zoals meerdere grotere steden met enorme financiële tegenslagen in voormalige Rijkstaken als Jeugdzorg, Wmo, et cetera en moet miljoenen euro’s bijpassen waardoor de rem wordt gezet op extra voorzieningen voor mensen met een kleinere beurs.

 
30-08-2018  

#MeToo kost Han ten Broeke Kamerzetel

 

DEN HAAG – Tweede Kamerlid Han ten Broeke (49) heeft met onmiddellijke ingang zijn Kamerlidmaatschap beëindigd. Het VVD-Kamerlid kwam in opspraak door een artikel in HP De Tijd over een relatie met een fractieassistente in 2013. Hoewel de affaire binnenskamers al jaren bekend was en is onderzocht door de VVD, bleef Ten Broeke volksvertegenwoordiger vanwege een gesloten overeenkomst  ‘agree to disagree’ tussen Ten Broeke en de toen 25-jarige fractieassistente. Zij wilde geen aangifte doen evenals ten Broeke geen aangifte wilde doen wegens smaad. Dit werd door toenmalig fractievoorzitter Halbe Zijlstra aan beiden wel geadviseerd. Ook stelde de VVD de toenmalige fractiemedewerkster een advocaat ter beschikking. Het partij-onderzoek leidde tot strengere regels waarbij relaties op de werkvloer door de VVD niet meer werden toegestaan.
In feite werd dus de ‘affaire’ met ‘de mantel der liefde’ bedekt. Wel kostte het Ten Broeke waarschijnlijk een ministerspost nadat de voorrang hebbende Halbe Zijlstra moest aftreden als minister van Buitenlandse Zaken over zijn pochen dat hij Poetin had aangehoord over zijn mening over Europa. In werkelijkheid had Zijlstra dat vernomen via een SHELL-vertegenwoordiger die daarbij aanwezig was. Ten Broeke, waarvan breed werd aangenomen dat hij rijp was voor een ministerspost, zag derhalve dit carrière –pad geblokkeerd.
Nu de ‘affaire’ alsnog publiekelijk werd, ziet de inwoner van de Hof van Twente geen mogelijkheid meer om zijn werk als volksvertegenwoordiger goed te kunnen blijven doen en diende Ten Broeke  zijn ontslag in. Dit maakte hij bekend in een eigen verklaring.
De geboortige Haaksbergenaar was sinds 2006 volksvertegenwoordiger namens de VVD in de Tweede Kamer.

Lees in deze ook het schrijfsel
Overigens XLIX van de hand van hoofdredacteur Han Pape van De Roskam.

 
19-07-2018  

Alle 14 gemeenten stappen in Agenda van Twente

 

REGIO – De afgelopen jaren werd de investeringsagenda voor Twente gefinancierd via opcenten bij afvalverwerker Twence waar alle 14 Twentse gemeenten aandelen in hebben. In de aanloop voor de nieuwe Agenda van Twente voor een periode van vijf jaar, haakten de gemeenten Hellendoorn, Rijssen/Holten en Almelo af. De kritiek bestond vooral over het hoge Enschedese gehalte van de investeringsagenda en dat was in de voorgaande Agenda eigenlijk ook al zo. Volgens het nieuwe plan zouden de Twentse gemeenten jaarlijks 7,5 euro per inwoner bijdragen. Almelo echter schrijft rode cijfers en heeft geen cent beschikbaar vanwege de schuldsanering die de burger al jaren extra geld kost.
Hellendoorn sloot vorige week alsnog aan en dat verhoogde de druk op Rijssen/Holten en Almelo om eveneens over stag te gaan. Rijssen/Holten keerde vervolgens op haar schreden terug en volgde het voorbeeld van Hellendoorn. De gemeente Almelo kwam daardoor steeds meer klem te zitten en vanmiddag besloot het college van B&W in een ingelaste vergadering alsnog op projectbasis een steentje bij te dragen aan de nieuwe Agenda van Twente. De gemeenteraden van Hellendoorn, Rijssen/Holten en Almelo moeten na het zomerreces nog wel instemmen met de collegebesluiten. In Almelo kan dan nog wel eens heikele discussies opleveren vanwege de felle tegenstand in de vorige bestuursperiode.

UPDATE:

Almelo toch niet

De conclusie dat ook Almelo mee doet aan de Agenda van Twente blijkt een voorbarige. Burgemeester Arjen Gerritsen liet in een brief aan de gemeenteraad weten dat Almelo vast houdt aan de koers om eerst de financiële huishouding op peil te brengen.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
18-07-2018  

Referendum afvalbeleid Hengelo dichtbij


Sinds de invoering van 'omgekeerd' afval inzamelen in veel gemeenten, is illegale stort van afval enorm gestegen. De kosten om dat op te ruimen stijgen navenant en dat wordt doorberekend in de afvalstoffenheffing van gemeenten. Verplichting van 'omgekeerd' inzamelen brengt daardoor nauwelijks financieel rendement voor burgers.
Ook landschap-beheerders klagen over de enorm gestegen kosten voor het opruimen van illegaal gestort afval in natuurgebieden. Ook die kosten worden uiteindelijk door ons allemaal betaald.
Een particulier grondbezitter op wiens grond is gedumpt, draait zelf op voor de opruimigskosten.
'Omgekeerd' inzamelen van huishoudelijk afval heeft zo zijn keerzijden!
 

HENGELO – Het al enige jaren in gang gezette ‘omgekeerd’ inzamelen van huishoudelijk afval houdt veel mensen bezig in Twente. Steeds meer gemeenten varen onder regie van Twente Milieu een koers waarbij de burger wordt verplicht afval te scheiden en dit naar milieueilanden te sjouwen. De regeling is onder weerstandsdruk echter ook zo divers dat Twentse gemeenten individueel allerlei extra uitzonderingen bedenken voor bijvoorbeeld chronisch zieken met veel afval en wooneenheden met hoogbouw.
Ook is er verzet van burgers die de aanpassingen helemaal niets vinden maar juist willen dat het aantal uitdijende Otto’s voor restafval, gft, papier en verpakkingen gewoon worden opgehaald. Zij voelen zich als ‘werkezel’ ingezet terwijl de tarieven nauwelijks lager worden. Zij zijn veelal ook voorstander van mechanisch scheiden en wijzen daarbij op het veel hogere rendement van afvalscheiding tot gerecyclede grondstoffen voor nieuwe producten. Ook wordt soms verwezen naar een eerdere klacht van afvalverwerker Twence dat het Twentse huishoudelijk afval vaak een te lage calorische waarde heeft en bovendien de prognoses in gewicht niet haalt. Dat laatste werkt tevens kostenverhogend.
Twence dat eigendom is van een aantal Twentse gemeenten, moet sinds enige jaren huishoudelijk afval importeren om aan de vraag van warmtelevering en energie te kunnen voldoen. De Duitse gemeente Münster ziet juist toekomst in Twence en wil graag aandeelhouder worden. Münster beschikt wel over mechanische na-scheiding. Toetreden tot Twence stuit echter op juridische verschillen tussen Duitsland en Nederland maar Münster hoopt dat deze ‘verschillen’ geslecht kunnen worden.

Hengelo’s referendum
Het meest fanatieke verzet tegen het ‘gedwongen afvalbeleid’ doet zich voor in Hengelo. Tegelijkertijd zijn de voorstanders in Hengelo ook het meest uitgesproken. ‘Fanatieke scheiders’ proberen juist het aantal kg restafval tot een minimum te beperken. Voor diegene die dat lukt, is er wel een bescheiden financieel voordeel te behalen.
Het verzet heeft na het verdwijnen van de grijze Otto in Hengelo echter heeft dermate vormen aangenomen, dat het er op lijkt dat de gemeente Hengelo een referendum gaat organiseren over het te voeren afvalbeleid. Die uitkomst wordt echter door GroenLinks, CDA, VVD en één PvdA’er op voorhand ter zijde geschoven met als argument dat de gemeente Hengelo al zoveel geld heeft geïnvesteerd in het nieuwe afvalbeleid, dat het daardoor niet meer terug kan naar de situatie voor 2015. Desondanks sprak de raad zich met 24 stemmen voor, uit voor een mogelijk referendum. De initiatiefnemer moet nu 2.000 extra handtekeningen verzamelen om het referendum echt mogelijk te maken. Gaat dat lukken, wordt het referendum mogelijk tegelijk gehouden met de Europese parlementsverkiezing van volgend jaar.

 
17-07-2018  

Fc Twente 'chanteert' Enschede succesvol

 

ENSCHEDE – De ‘chantage’ waarmee Fc Twente de gemeente voor het blok zette om meer financieel perspectief te bieden om de club van ondergang te behoeden heeft succes gehad. Het Enschedese college van B&W heeft de club twee jaar uitstel verleend van de verplichte aflossing van een eerdere lening. Ook de betaling van rente en risico-opslag over die lening is met 2 jaar uitgesteld.
De ‘hulpeis’ onder dreiging van een faillissementsaanvraag, betekent derhalve dat het Enschedese college deels overstag is gegaan maar niet de gevraagde borgstelling voor een nieuwe lening van 7 miljoen euro heeft verstrekt. Voor die eis was in de gemeenteraad geen meerderheid te verkrijgen. De stad heeft al een vordering van 32 miljoen euro op de club die in de afgelopen jaren dankzij ‘schimmige constructies’ op te grote voet leefde. Ook een enquete door dagblad Tubantia wees uit dat een meerderheid van de Enschedese bevolking tegen een nieuwe lening is.
Maar desondanks heeft Fc Twente nu wel een ruimer financieel ‘jasje’ gekregen en heeft de club zelfs vol trots aangekondigd dat het over het grootste spelersbudget van de clubs in de Keukenkampioen Divisie beschikt, mede ook omdat sponsoren nu extra bijdragen omdat de gemeente Enschede ‘water bij de wijn’ heeft gedaan. ‘Groots’ denken en wanbeleid is blijkbaar niet alleen lonend, maar werkt sportief gezien ook competitievervalsing in de hand. Dit alles met als doel om gelijk ‘keukenkampioen’ te worden en om verlies van TV-gelden over een jaar voor te zijn.

 
27-06-2018  

Groeiende zorgen over Fc Twente. Failliet dreigt.

 

ENSCHEDE – De belastingclaim van 4,4 miljoen euro en de door het internationaal sport juridisch bureau CAS toegewezen claim van 6,3 miljoen euro van de eigenaren van voormalig Fc Twente-speler Jesus Corona drukken de Enschedese club steeds verder in de zorgen.
Temeer daar Fc Twente de zogenaamde ‘voorzieningen’ in de boekhouding niet waar kan maken. De club wist derhalve dat het voor de kosten kwam te staan en nam dat op in de boekhouding als Grootboekrekening. Een dergelijke post verlaagd de winst cq vergroot het verlies voor belastingen maar dan moet het geld wel geoormerkt aanwezig zijn.
Fc Twente heeft dat geld echter niet, waardoor er betalingsregelingen getroffen moeten worden en tevens vraagtekens bij de boekhoudkundige constructie gezet kunnen worden.
Bovendien moet Fc Twente met ingang van het nieuwe boekjaar ook periodiek gaan aflossen op de miljoenenlening van de gemeente Enschede. In de afgelopen jaren werd alleen de overeengekomen rente afgedragen. De geldzorgen worden dus nijpender mede ook omdat de club het gewenste spelersjaarbudget van 14 miljoen euro nog niet rond heeft. Daarvoor wil de club spelersaandelen uitzetten. Maar wie steekt normaliter zijn geld in een ‘failliete boedel’?

Ook bij de gemeente Enschede nemen de zorgen toe over de uitstaande lening. Dinsdagavond werd de gemeenteraad in besloten zitting bijgepraat door wethouder Eelco Eerenberg. Deze wil echter in dit stadium niets publiekelijk maken en heeft de gemeenteraad geheimhouding opgelegd.
Eerder werd al wel bekend dat Fc Twente een versoepeling wil over de aflossingsregeling. De club heeft bovendien voor het nieuwe seizoen nog maar 17 spelers en dat is te weinig. Door de malaise neemt de druk op de gemeente Enschede toe. Temeer daar al meer dan 15.000 jaarkaarten zijn verkocht aan de ‘hondstrouwe’ supporters.

Update 28-06-2018
De vertrouwelijkheid over het onderwerp Fc Twente in de bespreking van de Enschedese gemeenteraad is er wel vanaf. Uitgelekt is dat de leiding van Fc Twente heeft gedreigd met een fallissementsaanvraag per 1 juli a.s. indien de gemeente geen garantiestelling van 7 miljoen euro afgeeft. Toevallig bijna het bedrag dat de club volgens de CAS moet betalen aan de eigenaren van oud- clubspeler Jesus Corona.
Het Enschedese college van B&W had in vertrouwelijkheid al toegezegd uitstel te willen geven voor een aflossingsbetaling van 2,1 miljoen euro, maar zit nu met het dreigement in haar maag.
Met de gevraagde garantstelling zou de schuld van de club aan de gemeente Enschede toenemen tot 32,4 miljoen euro. Daarnaast heeft de club nog een miljoenenschuld vanwege de uitbreiding van het stadion. Mocht Fc Twente failliet gaan, leidt de gemeente nu een verlies van 25,4 miljoen euro.
In de gemeenteraad worden forse vraagtekens gezet bij de handelswijze van Fc Twente. Temeer daar de gemeente al een bezuiniging van 15 miljoen euro moet doorvoeren op de begroting. De animo om Fc Twente opnieuw uit de sores te helpen is marginaal vanwege het gemeenschapsgeld dat er mee gemoeid is.

Spelerspot
Fc Twente heeft eveneens problemen bij de verkoop van aandelen om het aantal contractspelers op peil te brengen. Mogelijke investeerders vrezen dat hun geld opgaat aan aflossingen. Volgens de eigen begroting heeft Fc Twente een 'spelerspot' nodig van 14 miljoen euro om competatief het nieuwe seizoen in te kunnen gaan, met als doel in één seizoen weer terug te keren in de eredivisie. Nu de werkelijkheid naar buiten komt, kan de conclusie getrokken worden dat ook de huidige clubleiding de zaken veel rooskleuriger heeft voorgeschoteld dan de werkelijkheid.
Mocht de club failliet gaan, vervallen de huidige spelerscontracten.

 
13-06-2018  

Fiscus vordert 4,4 miljoen van Fc Twente

Geld is er niet, ondanks reservering in de boekhouding
 

ENSCHEDE – Fc Twente lijkt er nog slechter voor te staan dan werd gezegd. De club uit Enschede had nog een geschil met Rijksbelastingen over ‘verkapte’ transfervergoedingen die via spelersmakelaars bij betrokken spelers in de ‘knip’ belandde.
In de boekhouding had Fc Twente daarvoor al een reservering opgenomen van 5,9 miljoen euro, maar dat was louter een boekhoudkundige camouflage, want dat geld heeft Fc Twente helemaal niet.
Nu de ‘fiscus’ en Fc Twente overeengekomen zijn dat er nog een bedrag van 4,4 miljoen euro aan loon- en omzetbelasting afgedragen moet worden aan de Rijkskas, kwam de waarheid aan het licht. Noodgedwongen werd alsnog een betalingsregeling getroffen met Rijksbelastingen maar dan moet Fc Twente zich wel aan de afspraak houden.
De bestuurders van Fc Twente moeten derhalve naarstig op zoek naar geldschieters om Rijksbelastingen tevreden te houden.
Eerder deze week presenteerde de club al het plan om aandelen aan ‘bevriende geldschieters’ te verkopen en ook kreeg de gemeente Enschede al het verzoek om uitstel ten aanzien van de financieringslening voor de eerdere verbouw van het stadion. De druk op de gemeente wordt daarmee erg groot, dit ondanks dat de stad al miljoenen euro’s moet bijpassen in het sociale domein en zelf in de 'rode cijfers' dreigt te komen.

 
13-06-2018  

Ten Hag Prestatieprijs 2018 voor Erik Dijkstra

 

ENSCHEDE/HENGELO – Een opvallende winnaar dit jaar voor de ten Hag Prestatieprijs; televisiepersoonlijkheid Erik Dijkstra. Hij is weliswaar nu woonachtig in Amsterdam, maar zijn wieg stond in Glanerbrug. Hij viel de jury, onder voorzitterschap van Wilma van Ingen, op door zijn liefde voor FC Twente, de bezoeken aan zijn moeder in Enschede, de onmiskenbare Twentse tongval, zijn creativiteit en spontaniteit. „En door mooie, leuke en maatschappelijk ertoe doende programma’s en documentaires. Een journalist/presentator om trots op te zijn. Die verdient een prijs. En wel nu!”, jubelde de jury dinsdag bij de uitreiking in de Sint-Blasiuskerk te Beckum.
Al sinds 1994 wordt de ten Hag Prestatieprijs uitgereikt aan personen, instellingen en organisaties die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van Oost-Nederland (het werkgebied van de ten Hag groep) en die de regio daarmee nationaal en internationaal positief in beeld brengen. Dijkstra (1977) doet dat letterlijk: hij is regelmatig op televisie te zien.

Carrière
Hij begon zijn televisiecarrière bij de lokale omroep OOG TV in Groningen. Daar studeerde hij ook geschiedenis aan de universiteit. Rond 2009 begon hij bekender te worden: hij vormde samen met Frank Evenblij het duo Jakhalzen bij De Wereld Draait Door, was regelmatig te gast bij onder meer Voetbal International, werd in 2011 verteller in The Passion en was in datzelfde jaar een maand lang dagelijks te zien in Tour de Jour van RTL 7. In juni 2012 presenteerde hij met Frank Evenblij het programma Bureau Sport en maakte hij het boek Hoe sterk is de eenzame schaatser over Van Helden. In 2016 was hij de hoofdpersoon in de documentaire “Het laatste jaar van FC Twente” van Geertjan Lassche en vorig jaar zond de BNNVARA zijn documentaire over het leven van Che Guevara uit. „Wij zijn trots op deze man”, vertelde juryvoorzitter Van Ingen.

Winnaars
Dijkstra is de opvolger van de turnzusjes Sanne en Lieke Wevers, die vorig jaar werden beloond met de ten Hag Prestatieprijs. De lijst winnaars sinds 1994 is indrukwekkend, met onder andere Ilse de Lange, De Zwarte Cross, de hulpverleners van de Vuurwerkramp Enschede en professor Anne van der Meiden.

Innovatie
Directeur Michel ten Hag had nog meer nieuws dinsdagmiddag. Hij vertelde in een notendop hoe de organisatie zich inspant oplossingen te vinden voor de tekorten op de woningmarkt. Zo is de groep betrokken bij nieuwe woningconcepten (House 2 Start en Novito) waarbij de woningen bijna volledig in de fabriek worden gemaakt om het werk op de bouwplaats te verkorten. Om ontwikkelaars te souffleren waaraan behoefte is in de markt, heeft ten Hag met partners twee platforms opgetuigd: De Woonfabriek in Zwolle en Nieuw Wonen Twente. Deze krijgen navolging in de Stedendriehoek en de Achterhoek. Tevens brengt het samen met Reimarkt gestandaardiseerde producten op de markt die ook minder kapitaalkrachtige consumenten helpen te verduurzamen. „Wij lopen altijd al voorop. Innovatie zit in onze genen”, aldus Michel ten Hag.

ten Hag is al vijftig jaar actief in de makelaardij en financiële dienstverlening in Oost-Nederland. De groep heeft negen vestigingen in Almelo, Apeldoorn, Deventer, Doetinchem, Hengelo, Vroomshoop, Zutphen en Zwolle. Het hoofdkantoor bevindt zich in Enschede.
www.tenhag.nl

 
13-06-2018  

Woningen op plek Zaal Takens Balkbrug


Het roemruchte Zaal Takens in Balkbrug wordt gesloopt om plaats te maken voor 25 levensloop bestendige woningen.
 

BALKBRUG – Eerst in 2014 en daarna in 2015 ging het eens zo roemruchte uitgaanscentrum Zaal Takens in Balkbrug failliet. Pogingen om het uitgaansdomein voor vele generaties uit de verre regio weer nieuw leve in te blazen, leden schipbreuk. In april 2016 volgde een openbare verkoop in opdracht van de bank. Sindsdien lag het pand te verloederen.
Anno nu werd een bouwplan gelanceerd voor de bouw van  25 levensloopbestendige woningen. Volgens het plan van projectontwikkelaar Terwel uit Zwartsluis krijgen de woningen een hybride energievoorziening. Dit is ook de reden dat de ontwikkelaar haast heeft met de bouwaanvraag. Na 30 juni mag alleen nog energieneutraal gebouwd worden. Terwel ziet een hybride verwarmingsketel  als een oplossing omdat slechts weinig gas benodigd is.
De projectontwikkelaar presenteerde zijn plan voor het 9.000 m2 grote terrein van het voormalige Takens op de driesprong Dedemsvaart, De Wijk, Zuidwolde eerder deze week aan omwonenden. De meeste reacties waren positief. ‘Vroeger was het een mooi plekje, maar zoals het nu verloedert is het ook niets’, zei een van hen.

 
08-06-2018  

Nieuwe Haring 'vangt'1,3 euroton voor goed doel

 

ALMELO – Zeven jaar geleden werd in Vriezenveen de eerste ‘Illegale Haringparty’ georganiseerd door de stichting Mensen voor Mensen. Het leverde in de loop der jaren duizenden euro’s op voor goede doelen in de regio Almelo. Vorig jaar werd de term ‘illegaal’ geschrapt en werd de jaarlijkse haringparty verlegd naar de businessruimte van Heracles Almelo. De gisteren gehouden zevende nu Haring Party hetende haringhapperij leverde zelfs een recordbedrag op van 130.000 euro dat in de loop van het jaar een bestemming krijgt. 

Stichtingsvoorzitter Albert Hendrikse (Nijhoff & Wassink) overtrof zich zelf als jaarlijkse veilingmeester door het ruim aanwezige regionale bedrijfsleven ‘het geld uit de knip te hameren’. De bestuurders van regionale gemeenten dolven daarbij het onderspit, zuinig als men moet zijn met gemeenschapsgeld.
De ‘kartrekkers’ van ‘Mensen voor Mensen’, Albert Hendrikse en Hans Evers (Marquette), beleefden dus een topavond dankzij de gulle bieders op de diverse veilingitems. Zij presenteerden tevens drie ambassadeurs van de stichting in de personen van de burgemeesters Arjen Gerritsen (Almelo), Henk Robben (Wierden) en Henk Bolk, president-commissaris van het gelijknamige transportbedrijf in Almelo.
Naast een hapje en een drankje genoten de talrijke gasten tevens van het optreden van zangtrio O'G3NE.

 
07-06-2018  

Tekorten dreigen voor gemeente Wierden

 

WIERDEN – Na jaren van ‘welstand’ dreigt ook de gemeente Wierden in de rode cijfers te belanden. Op taken als de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet kwam Wierden in 2017 een bedrag van bijna 8 euroton tekort met een flink stijgende tendens. De verwachting is derhalve dat Wierden in de komende jaren in de rode cijfers beland bij ongewijzigd beleid. Voor dit jaar is naar verwachting de geoormerkte reserve al niet meer voldoende.
De negatieve tendens kon nog worden ‘gemaskeerd’ door gunstige baten van het grondbedrijf en reeds doorgevoerde bezuinigingen, waardoor in 2017 onder de streep voor de gemeente nog 2,3 miljoen euro overbleef. Dat geld gaat voorlopig in de algemene reserve.
De ‘kersverse’ wethouder Richard Kortenhoeven presenteerde de jaarstukken daarom met enige scepsis. Hij voorziet dat de gemeente Wierden nog meer moet bezuinigen en mogelijk ook een streep moet zetten in beoogde investeringsprojecten. Kortenhoef keek met een schuin oog ook richting Den Haag dat de voormalige rijkstaken Jeugdwet en Wmo over de schutting gooide richting gemeenten maar daarbij niet de benodigde pecunia leverde. ‘Binnen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt volgende maand bekeken of we landelijk geen actie moeten voeren richting politiek Den Haag’, aldus Kortenhoef. Vooral bij gotere Twentse gemeenten als Enschede, Hengelo en Almelo bedragen de tekorten op het sociale domein al meerdere miljoenen euro's.

 
23-05-2018  

Mishandeling na Pinksterfeesten Bornerbroek

Politie zoekt getuigen
 

BORNERBROEK – ‘De beveiliging heeft goed haar werk gedaan’, meldde een trotse bestuurder van de Pinksterfeesten in Bornerbroek na afloop van de Hollandse Avond. Even dreigde maandagnacht namelijk een handgemeen tussen supporters van Tc Twente en Heracles Almelo maar de toezichthouders grepen in en zette de jongeren uit de feesttent. ‘Er was weinig aan de hand, een beetje duw- en trekwerk. Er waren een stuk of zes jongeren bij betrokken. Er is geen klap gevallen’, aldus de woordvoerder in Tubantia en bevestigd door de politie.
Nu,  enkele dagen later verzoekt de politie getuigen van een vechtpartij bij de viskraam op het evenemententerrein zich te melden.
Een man is namelijk in de nachtelijke uren tussen 02.45 uur en 03.15 uur na de slotavond dermate mishandeld, dat hij vandaag in het ziekenhuis geopereerd moest worden.
Getuigen kunnen bellen via 0900-8844

 
08-05-2018  

Souschef Carelshaven beste van Nederland

Rick Stehr van Carelshaven wint Jeunes Chefs Competitie
 

APELDOORN/DELDEN – Souschef Rick Stehr van Landgoed Hotel en Restaurant Carelshaven in Delden is winnaar geworden van de kookwedstrijd Jeunes Chefs Rôtisseurs Competitie. De wedstrijd voor souschefs vond plaats bij Leerhotel Het Klooster in Amersfoort en werd georganiseerd door Chaîne des Rôtisseurs.
Winnaar Rick Stehr werkt bij Carelshaven onder leiding van chef-kok Daniel Nijkamp. Stehr wordt vanwege de nationale zege uitgezonden naar de internationale wedstrijd, die op 7 september wordt gehouden in Taiwan.
Tweede werd Wouter Braam, werkzaam bij Restaurant de Heeren van Harinxma van Landgoed Lauswolt te Beetsterzwaag, onder leiding van chef de cuisine Arjan Bisschop. Deze keuken is met een Michelinster bekroond.
De derde plaats ging naar Ralph Benneker, werkzaam bij Landhuishotel de Bloemenbeek in De Lutte, ook bekroond met een Michelinster en het restaurant waar ook de winnaar van de vorige editie van de Jeunes Chefs competitie, Michel Oude Booijink, werkzaam is.

De Nederlandse afdeling van de Chaîne des Rôtisseurs, een internationale gastronomische organisatie, hield de wedstrijd op 7 mei voor jonge veelbelovende souschefs.
De souschefs, niet ouder dan 26 jaar en werkzaam in gerenommeerde Nederlandse restaurants die zijn aangesloten bij de Chaîne des Rôtisseurs, kruisten de degens in de door de Chaîne des Rôtisseurs Bailliage des Pays-Bas georganiseerde wedstrijd.
De wedstrijd vond op 7 mei plaats in Leerhotel het Klooster te Amersfoort en werd mede mogelijk gemaakt door de sponsoren Sligro, Pabst & Pabst, Rungis, Koppert Cress, Siegert, Hurricane en Wüsthof.
De jonge gedreven deelnemers kregen een ‘black box’ met voor hen ieder onbekende ingrediënten, waarmee een driegangenmenu voor vier personen diende te worden samengesteld. Eerste onderdeel van de wedstrijd bestond uit het schrijven van het menu, waarna 3,5 uur tijd was voor het bereiden van de gerechten.

Beoordeeld werd op twee aspecten:
-    In de keuken werd beoordeeld op de techniek van het koken en het gebruik van de materialen. Ook werd op efficiënt werken, reinheid en organisatie gelet.
Walter Rietbergen, executive chef van Hotel Huis ter Duin, en Joost den Ouden, chef-kok Leerhotel Het Klooster beoordeelden deze aspecten.
-    Een deskundige jury, bestaande uit culinair specialist Jolanda van der Jagt en Chaîneleden Mario Blom, Cees Dorland en Maarten Westerhof beoordeelden vervolgens op presentatie, originaliteit en smaak.

Rick Stehr zal worden uitgezonden naar de internationale competitie van de Chaîne des Rôtisseurs, die op 7 september 2018 in Taiwan zal plaatsvinden. Hij zal zich daar meten met de landelijke winnaars van de wedstrijden die de Chaîne des Rôtisseurs wereldwijd heeft gehouden. De Nederlandse winnaar van vorig jaar, Michel Oude Booijink, behaalde de indrukwekkende tweede plaats in de internationale competitie.

De prijsuitreiking vond plaats tijdens een door Leerhotel Het Klooster verzorgd diner, waar 61 leden en gasten van de Chaîne des Rôtisseurs aan deelnamen. Bereiding en serveren geschiedde door leerlingen en medewerkers van het Leerhotel.
Meer informatie over de wedstrijd, de Chaîne des Rôtisseurs of een lidmaatschap vindt u op www.chaine.nl

 
20-04-2018  

Het 'schoem um de bek' in Tubbergen

Gebiedsmakelaar de laan uit door pin-up foto
 

TUBBERGEN – In de gemeente Tubbergen was de Enschedese Mechteld Geesink (37) tot ieders tevredenheid actief als gebiedsmakelaar. Doel het promoten van de plattelandsgemeente onder de noemer ‘Tubbergen Bruist’. Geesink werd door ‘Tubbergen Bruist’ ingehuurd bij Kienhuis Projectmanagement om de ‘verbindingen’ te leggen in het Tubbergse dat o.a. door Sybrand Buma werd omarmt voor de landelijke CDA-campagne voor de onlangs gehouden gemeenteraadsverkiezingen.

Echter Mechteld Geesink had ook een eigen agenda als éénmalig fotomodel in het weekblad Panorama. Geesink werd in het blad afgebeeld in ‘pikante lingerie’. Te pikant vond men bij ‘Tubbergen Bruist’. Geesink vond al die ‘droogneukerij’ maar niets, al zij ze het met andere woorden,  nadat ook de landelijke pers via RTV Oost op deze ‘affaire’ werd geattendeerd en er aandacht aan bestede. Heel wat extra landelijke aandacht dus waar ‘Tubbergen Bruist’ naar streeft.

Maar sindsdien staat bij een deel van de bij ‘Tubbergen Bruist’ betrokken mensen ook het ‘Schoem um de bek’, om het maar in dialectvorm te zeggen. Werkgever Kienhuis Management werd op de hoogte gesteld dat men bij ‘Tubbergen Bruist’ geen behoefte meer had aan Mechteld Geesink als gebiedsmakelaar. Kienhuis hakte daarop de knoop door en zegde de bij dochteronderneming Home4U op de loonlijst staande Geesink vervolgens ontslag aan. Of dat stand houdt bij de kantonrechter?
‘Tubbergen Bruist’ is niet de enige opdrachtgever van Home4U.

 
18-04-2018  

Brandweer blust brand in het Hondeven

Fotoreportage Jan Bril .
 

TUBBERGEN – De brandweer in Tubbergen kwam vanmiddag in actie voor een brand in het natuurgebied het Hondeven  tussen Harbrinkhoek en Geesteren in de gemeente Tubbergen. De natuurbrand in het drassige gebied was moeilijk bereikbaar waardoor er toch zo’n 25 hectare van het 64 hectare grote particulire natuurgebied verloren ging alvorens de brandweer met meerdere ingezette teams uit de regio het vuur kon doven. Daarvoor werd ook een gespecialiseerd team in natuurbranden ingezet.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (6 foto's)...

 
15-04-2018  

Borne op z'n best met 'Living Statues'

 

BORNE – Met ‘Living Statues’ heeft ‘Borne op z’n best’ al een aantal jaren een publiekstrekker in huis. Na Arnhem de grootste, want daar is het traditionele WK. ‘Living Statues’, met zo’n 60 acts in het historische deel van Borne mag er echter zijn en is een bezoekje waard, zo stelde ook fotograaf Jan Bril wederom vast.  
Voor wie het gemist heeft, bekijk de fotoreportage.

Fotoreportage (66 foto's)...

 
06-04-2018  

Heijmans haalt werk A1 binnen

 

REGIO – Bouwbedrijf Heijmans heeft de voorlopige gunning van Rijkswaterstaat binnen van de verbreding van de A1 tussen Twello en Deventer en tussen Deventer en Rijssen. Met de eerste fase opdracht voor de A1 is voor het beursgenoteerde Heijmans een bedrag gemoeid van 127 miljoen euro.

Archief
Terug naar vorige pagina