Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
08-12-2018  

Noordik-vastenactie levert 9 mille op voor Botopasi


De EBG School in Botapasi Suriname
 

VRIEZENVEEN – Maatschappelijk betrokken is de term die past bij de vastenactie van de leerlingen van ’t Noordik locatie Vriezenveen. Vierentwintig uur vasten en 'werken' om het Botapasi Expeditieteam van het Noordik de middelen te geven voor een project voor de EBG school in Botapasi aan de Surinamerivier. In februari maakt het expeditieteam van het Noordik de oversteek om in Botapasi de ‘handen te laten wapperen’ om de schoollokalen een opfrisbeurt te geven.

De leerlingen van het Noordik Vriezenveen bleven gedurende 24 uur op school waar in de ‘dooie’ uren werd gevoetbald in de ‘pannakooi’, zich vermaakten in de kantine of lekker aan het ‘chillen’ waren in de tot lounge en gameroom omgetoverde lokalen. Eten was er niet bij maar bij toerbeurt werd wel de bar bemand voor het schenken van water, suikervrije thee of bouillon. Uiteindelijk werd het laat rustig in de nachtelijke uren, maar dat verhield niet dat al vroeg corvee werd gedraaid voor het ontbijt waarmee de 170 deelnemende leerlingen hun vastenproject afrondden. De baten van dit alles was de somma van 9.000 euro dat het expeditieteam van het Noordik kan besteden aan de opknapbeurt van de EWG school in Botapasi, een bedrag waarover Noordik-locatiedirecteur Karel van Grootheest in zijn nopjes was.

Fotoreportage (4 foto's)...

 
08-12-2018  

Borne negeert tracéwens Zenderen/Tusveld

 

REGIO – De gemeente Borne heeft al jaren last van toenemend sluipverkeer van en naar de aansluiting met de A1/A35 bij de wijk het Letterveld. Veel sluipverkeer gaat visa versa over de N743 door Zenderen richting Albergen/Tubbergen (N744) of naar Almelo/Mariaparochie (N743/N349). Voor een deel lijkt Borne de druk uit het Noordelijk deel van het stadje te kunnen omleiden via een korte gemeentelijke verbindingsweg maar dat verhoogt de verkeersdruk op Zenderen nog meer. Toch ging de Bornse gemeenteraad akkoord ondanks de heftige bezwaren van ‘Tout’ Zenderen dat eveneens tot de gemeente behoort. Borne draait nu aan de OZB-knop om met ingang van 2019 2 miljoen Euro investeringskapitaal binnen te harken. De Bornse burgers uit Zenderen, zo’n 1.400, moeten dus flink meebetalen aan nog meer overlast.

De simpelste oplossing om het sluipverkeer tegen te gaan zou het afsluiten zijn van de op- afrit van de A1/A35 richting het Letterveld zijn. Temeer het toenemend aantal ongevallen op dit deel van de inbreiende A1/A35 ter plekke. Daar is echter Autobergingsbedrijf Vorgers vierkant tegen omdat de op- afrit hem een ‘snelle’ toegang verleend naar ongevallen op de A1/A35. Vorgers krijgt daarbij steun van een aantal andere bedrijven.

De gemeente Borne gaat die ‘oorlog’ niet aan en zoekt nu naar alternatieven om de dorpskern Zenderen te ontlasten waar zich ook de kruising bevindt van de N743/N744. Zo werd het Oostelijk tracé bedacht, maar dat doorsnijdt het landschappelijke Hertme en landgoed Weleveld (ook gemeente Borne) .
Zodoende werd ook een west-tracé bedacht als alternatief om via de Noordkant van Zenderen met de N743 te kruizen en weer af te buigen richting de N744 naar Albergen. Dat tracé echter is twee keer zo lang en doorsnijd bovendien het landschappelijke Tusveld en de voor miljoenen Euro’s aangelegde ‘Natte Doorbraak’ met wildgang onderdoor de A35. De bewoners van het Tusveld ‘zitten nu ook in de gordijnen’.   De dorpsraad Bornerbroek, waartoe het Tusveld behoort, ondersteunt die bezwaren. Temeer daar deze tracéversie al gauw een investering vergt van 50 miljoen euro. Al in 2012 riep de dorpsraad Bornerbroek dat een tracé langs het spoor vanaf Borne richting Almelo niet alleen korter is maar ook zeker 20 miljoen euro goedkoper. Dit vanuit het begrip dat de overlast in Zenderen groot is maar deze variant ook veel minder het natuurlijk landschap en de ‘Natte Doorbraak’ belast en wat dit laatste betreft desinvestering voorkomt.

Net zoals Zenderen hebben ook de bewoners van het Tusveld dus weinig gehoor in het Bornse gemeentehuis. Dat gehoor moet komen uit het Almelose stadhuis omdat Bornerbroek/Tusveld sinds de herindeling van 2001 niet meer bij Borne hoort maar bij de gemeente Almelo. De gemeente Almelo werd door Borne sinds 2012 nauwelijks tot niet betrokken bij de oplossingsrichtingen die Borne bedacht. Maar ‘de aardappel wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend’, kunnen we afleiden uit een reactie van de Almelose wethouder Arjen Maathuis. Volgens Maathuis is er niets beslist en ligt alles open ondanks dat Borne al sinds 2012 met tracé-varianten op de proppen kwam. Maathuis stelt dat alles nog moet worden onderzocht en dat dit geheel onderdeel is van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Hij toonde tevens belangstelling in het alternatief dat de dorpsraad Bornerbroek al in 2012 de gemeente Borne voorlegde. Temeer daar het MIRT-onderzoek tevens het wegennet Azelo/Buren (A1/A35) omvat. Je kunt dat ook uitleggen dat Maathuis bedoelt dat de gemeente Almelo er ook iets aan moet hebben in plaats van alleen maar toenemend sluipverkeer. Anders kan de Almelose ‘knip’ wel eens dicht blijven en zit Borne met een niet te financieren plan.    
 

Fotoreportage (1 foto's)...

 
07-12-2018  

Woonlasten 2019 in Twente omhoog

 

REGIO – De gemeente Almelo behoort al jaren tot de duurste Overijsselse  gemeenten vanwege het debacle Waterrijk. Toch weet men de gemiddelde woonlasten te beperken tot nipt boven de 3 procent. Daarmee kan voor de komende jaren wel 3,5 miljoen euro worden geïnvesteerd in stadsvernieuwing en het inlopen van achterstand in infrastructuur. Almelo is verder voornemens het parkeren voor de eerste twee uur ‘gratis’ te maken. Ook hier een meevaller voor hondenbezitters die in 2 stappen in 2020 geheel geen ‘hondentax’ meer betalen. In 2022 verwacht men weer ‘zwarte cijfers’ te schrijven mits de overschrijdingen in de Jeugdzorg en Wmo in de hand kunnen worden gehouden.

De gemeente Borne komt in 2019 met stip binnen in de Top 5 van Overijssel als het gaat om de woonlasten. Zo groeien in 2019 de opbrengsten uit de OZB-heffing met 4,9 procent en de rioolheffing met 1,9 procent. De afvalstoffenheffing blijft nagenoeg gelijk.
Zoals elke gemeente heeft ook Borne structureel te kort op de Jeugdzorg en de voorzieningen in de Wmo wegens structurele te lage compensatie voor deze voormalige Rijkstaken. Een andere tegenvaller waar elke gemeente mee te maken heeft is een lagere uitkering via het Gemeentefonds zoals blijkt uit de septembercirculaire van het Rijkskabinet waardoor Borne net zoals andere gemeenten in Twente aan het ‘knopje van de OZB-heffing’ draait. In Borne met 2 procent extra om 2 miljoen euro te kunnen uittrekken voor de aanleg van de nieuwe Verbindingsweg richting Zenderen. Voor hondenbezitters een meevaller wegens het afschaffen van de hondenbelasting.

In Enschede gaan de woonlasten in 2019 met 5 procent omhoog.  Boosdoener hier de OZB waarvan de opbrengst met 6 procent moet stijgen, het tarief restafval met 9 procent en de rioollasten met ruim 5 procent. Verder maakt de gemeente Enschede de leges kostendekkend. Aanleiding ook hier de miljoenentekorten in de Jeugdzorg en de Wmo.

Hengelo verhoogt ondanks invoering van diftar de kosten van het verwerken van restafval behoorlijk. Tot 2022 stijgt de jaarlijkse rioolheffing zelfs met 3,5 procent gelet op het investeringsplan wegens achterstallig onderhoud. De OZB stijgt licht. Toch weet men de lokale lastendruk voor eigenaren van woningen te beperken tot 0,2 procent. Huurders worden ontzien. Onzekere factor is een mogelijke run op Jeugdzorg en Wmo omdat de eigen bijdrage wordt geüniformeerd naar 17,50 euro per vier weken. In 2018 was dat nog inkomensafhankelijk.

Twenterand behoort tot de sterkste stijgers in woonlasten. Zo wordt in 2019 de opbrengst van de OZB met 25 procent verhoogd. Tot en met 2022 komt daar nog eens  jaarlijks 5 procent bij. Een woning met een WOZ-waarde van 2 euroton stijgt daarmee van 263 naar 357 euro in 2022.
De gemeente viel net buiten de compensatie tekorten op Jeugdzorg en Wmo  maar heeft nu wel een sluitende begroting 2019 ondanks afschaffing van de hondenbelasting en licht lagere rioolbelasting en afvalstoffenheffing. De forse verhoging OZB is noodzakelijk om het voorzieningenniveau op sport en cultuur op peil te houden.

meer volgt…

Lees ook:
2017: Gemeentebegroting communicerend vat
2013: Is bezwaar tegen lokale belastingen zinvol?
(aantekening: Steeds meer gemeenten stoppen met de heffing Hondenbelasting. In Almelo in 2 stappen over 2019 50% en in 2020 0%.)

 

Fotoreportage (1 foto's)...

 
05-12-2018  

Rob Schouten wordt voorzitter RvT - ROC Twente

 

REGIO – Na het vertrek van Wilma van Ingen als voorzitter van de Raad van Toezicht van het ROC van Twente en haar benoeming tot directeur-bestuurder van woningcorporatie Domijn in Enschede per 1 januari 2019, heeft het ROC van Twente Rob Schouten gevonden als opvolger.
Rob Schouten was beroepshalve consultant bij NieuwBeeldBV, adviseur van Timoro Investments BV en bestuurder van een uitvoerings- en adviesbedrijf. Verder is Schouten actief op een flink aantal domeinen binnen de Regio Twente, waaronder sinds 2016 als lid van de Raad van Toezicht van het ROC van Twente. Ook Schouten begint per 1 januari in zijn nieuwevoorzitters functie als opvolger van Van Ingen die sinds 2013 de voorzittershamer hanteerde bij het Twentse opleidingsinstituut dat 2000 medewerkers telt en 19.000 studenten op diverse locaties in Almelo (5), Borne (1), Enschede (6), Haaksbergen (1), Hengelo (7), Holten (1), Nijverdal (1), Rijssen (5) en Vroomshoop (1). Buiten Twente telt het ROC van Twente leslocaties in Hardenberg (1) en Zwolle (1).

 
05-12-2018  

Nijwa Trucks koopt buur voor nieuw kantoor

 

RIJSSEN – NIJWA Trucks in Rijssen heeft het naburige pand van eigenaar Van Losser gekocht op de hoek van de Fahrenheitstraat/Reggesingel. Doel van de VOLVO en Renault Trucks dealer NIJWA is uitbreiding met o.a. een nieuw hoofdkantoor voor de Nijwa Groep waaronder ook o.a. Nijhof & Wassink Transport en Nijwa Rent behoren.
President-commissaris Freddy Nijhof van de Nijwa Groep ziet de zichtlocatie langs de Reggesingel in Rijssen als nieuw onderkomen voor het kantoor en werkplaats van NIJWA. Hetoude pand op de hoek van de Fahrenheitstraat/Galvanistraat wordt volgens het plan afgebroken om ruimte te maken voor meer parkerende trucks. Alleen al in de eigen transportsector brengt Nijhof 400 vrachtwagens op de weg.  Elk weekend staan er daarvan zo’n 100 tijdens de zondagsrust in het gelid op het terrein tussen Reggesingel en Galvanistraat.
Een probleem is er nog wel voor snelle realisatie. Het pand dat Nijhof kocht is onder bezwaar van huur met o.a. een vestiging van sportschool USA en HD Interieurs. Sportschool USA heeft nog een huurtermijn van 6 jaar voor 2.000 m2 van het pand terwijl HD Interieurs de rest in gebruik heeft.
Nijwa Trucks heeft verder in Nederland vestigingen in Borne, Zwolle, Veenoord, Beilen, Veendam en Groningen.
Nijwa is verder dealer voor Volvo bedrijfswagens in Centraal Polen met vijf moderne werkplaatsen in Kutno – Tarnowo Podgórne – Rzgów – Nowa Wie? Wielka - Karski en ook voor Renault met werkplaatsen in Tarnowo Podgórne en Nowa Wie? Wielka.
Nijhof & Wassink heeft als internationale logistieke dienstverlener naast de hoofdvestiging in Rijssen, een vestigingslocatie in Coevorden, in Polen te Kutno op steenworp afstand van de spoorterminal,  waar Nijhof & Wassink als mede-aandeelhouder van Container Terminal Twente te Hengelo/Almelo/Rotterdam/Bentheim (D) dagelijks treinen met containers vanuit de CTT-terminal in Rotterdamse haven laat aankomen via Bentheim (D).
Verder heeft Nijhof & Wassink nog vestigingen in Hörstel (D), Székesfehérvár  (H) en Antwerpen (B).
 

Fotoreportage (1 foto's)...

 
03-12-2018  

Nieuwe directeur De Woonplaats op non-actief


Henri Soepenberg net begonnen maar nu al op non-actief bij De Woonplaats
Foto: De Woonplaats
 

ENSCHEDE – Directeur-bestuurder Henri Soepenberg (55) zat amper twee maanden op zijn directiestoel en werd nu al op non-actief gezet door de Raad van Commissarissen van de woningbouwstichting De Woonplaats die in Enschede en de Achterhoek zo’n 16.000 woningen beheert.
Te grote verschillen van inzicht zouden de oorzaak zijn volgens Drs. Reinier van Broekhoven. De voorzitter van de Raad van Commissarissen bij De Woonplaats.
Voorganger Kooiker vertrok pr 1 september met pensioenals directeur bestuurder en heeft sinds dezelfde datum een gelijke interim-functie bij woningcorporatie Rentree in Deventer tot naar verwachting 1 februari volgend jaar.
Of het ‘geschil’ tussen Soepenberg en de RvC nog kan worden bijgelegd, lijkt niet in de lijn van verwachting omdat inmiddels tijdelijk de vrouwelijke bestuurder Wolters is aangesteld.
Soepenberg kwam van VolkerWessels waar hij binnen een werkmaatschappij vastgoed in de zorgsector ontwikkelde. Daarvoor werkte hij in de zorgsector.

 
23-11-2018  

Dip Almelo De Haandrik gekeerd in groei

 

ALMELO – In 2014 investeerde de provincie Overijssel 18 miljoen euro in capaciteitsvergroting van het kanaal Almelo – De Haandrik. Bruggen werden vernieuwd en verder werd het kanaal verdiept. De motivatie bestond uit meer vrachtvervoer over water in plaats van over de weg. In 2016 leek dat even weggegooid geld vanwege lagere vaarbewegingen en minder tonnage, althans die conclusie trok de Rekenkamer Oost Nederland maar de kentering volgde al in 2017. 

Het vervoer over water groeide in 2017 van 127.772 in 2016 naar 223.334 ton in 2017. Daarvoor werden 967 vrachtvaarten geteld die de sluis bij Aadorp passeerden, 253 meer dan in 2016. Daarvoor zouden over de weg bijna 2400 ritten met vrachtwagens extra benodigd zijn uitgaande van een laadgewicht van 40 ton. Glunderende gezichten in het provinciehuis in Zwolle derhalve.

Toch is er nog wel een minpuntje te noteren met mogelijk financiële gevolgen voor de investerende provincie. Bij Geerdijk hebben de woonhuizen aan de waterkant last van toenemend kwelwater dat onder de kanaaldijk doorsijpelt. Althans dat is de mening van de bewoners die toenemend last hebben van opdrukkende kelders, gescheurde funderingen en muren waarvan ernstig wordt getwijfeld qua stabiliteit. Voor de capaciteitsvergroting had men daar geen last van bij de woningen die er al veel decennia staan. Onafhankelijke experts doen nu in opdracht van de provincie Overijssel om te bezien of dat klopt en hoe eventueel de schade herstelt en in de toekomst voorkomen kan worden. Een nieuwe kleipakking voor de kanaalbodem en de kanaaldijken daar waar geen beschoeiing is, is dan de meest gebruikte oplossing.
Wordt vervolgd.

< In 2009 voerde transporteur Nijhof & Wassink i.s.m. de provincie al eens een proefvaart uit met containers vanaf Almelo richting De Haandrik/Coevorden. Aan de hand daarvan achtte men bij Nijhoff Wassink nadien de investering in het kanaal zinloos.

 
22-11-2018  

Mail belastingdienst? Trap er niet in!

 

Bij controle van onze administratie heeft de belastingdienst geconstateerd dat er een betalingsachterstand is onstaan van uw belastingaangifte van 2016. Wij hebben u na het bekijken van onze boekhouding een bedrag van €459,70 teveel uitbetaald.

Wij hebben geprobeerd om het openstaande bedrag van €459,70 te incasseren van het rekeningnummer dat bij ons bekend staat maar dat is tot heden helaas niet gelukt.

Wij verzoeken u met spoed om het openstaande bedrag van €459,70 voor 27 november 2018 naar ons over te maken. U kunt het openstaande bedrag overmaken naar bankrekeningnummer NL34INGB0667151052 ter name van 'Belastingdienst' onder vermelding van betalingskenmerk BA-0957264R (IN AANSLAGNUMMERS HOORT ALTIJD UW EIGEN BSN-NUMMER TE STAAN)

Betaal voor 27 november 2018 zo voorkomt u aanmaningen en eventuele hoge incasso kosten die wij dan in rekening moeten brengen. Ook kunnen wij beslag leggen op uw rekeningen.

U ontvangt naast deze email ook een schriftelijke herinnering die vandaag per post naar u is verstuurd. (DIT WORDT NOOIT AANGEKONDIGD)
Wij hopen u zo voldoende geinformeerd te hebben.

Belastingdienst

Als afzender wordt het emailadres - Belastingdienst <noreply@belastingdienst.eu.nl> aangegeven. Vadertje Staat gebruikt vor de belastingdienst geen EU-mailadres. Trap er dus niet in!!!

 
16-11-2018  

Gijs Westerbeek Beste Twentse Ondernemer

 

ENSCHEDE - Gijs Westerbeek is vanavond verkozen tot Twentse Ondernemer 2018. De jury oordeel dat Gijs, CEO bij Adwise – Your Digital Brain, een ‘visitekaartje is voor het Twentse ondernemerschap’.
In de finale nam Gijs het op tegen Joop van Keulen van Van Keulen Interieurbouw, Gerard Olde Olthof van Vtel telecom én Ewald en Gert Huzink van Riwald Recycling in Almelo en Velsen.

CEO bij een leading digital agency
Gijs Westerbeek, afkomstig uit de bouwmanagementhoek verlegde hij zijn focus op de ondoorgrondelijke wereld van zoekmachineoptimalisatie en online marketing. Een goede keuze waarbij hij zijn talent om mensen in hun kracht te zetten kon manifesteren. Inmiddels is Adwise met negentig professionals een leading digital agency dat door Google wordt geprezen. Een blinkend hoofdkantoor in Almelo is tevens de uitvalsbasis voor internationale groei. Zelfmanagende teams maken dat Westerbeek zijn blik kan verleggen en nieuwe goals kan nastreven. Impact hebben, daar gaat het om bij Gijs Westerbeek.
Bekendmaking
De bekendmaking vond plaats tijdens TOM’s Business Blow Out, het business-event dat dit jaar voor de derde keer in de Grolsch Veste plaatsvond op initiatief van uitgeverij Van Deinse Media en meerdere partners.

 
16-11-2018  

Tractor De Heihoeve gestolen, wie helpt?


Dit is het gestolen exemplaar.
 

LETTELE – Naar vandaag bekend is geworden, heeft het dievengilde begin november haar slag geslagen bij werk- en leercentrum De Heihoeve van Dimence in de buurtschap Lettele benoorden Bathmen.

Om de groenten van het land te kunnen halen, is de tractor onmisbaar. Cliënten en vakbegeleiders vragen daarom dringend om hulp: wie heeft tips over de diefstal of helpt hen aan een (tweedehands) tractor? 

Begin november is de tractor van het werk- en leercentrum De Heihoeve gestolen. “We zijn er echt kapot van. De tractor is hard nodig op onze biologische boerderij. Cliënten bewerkten er het land mee en oogsten de groenten. Die worden vervolgens verwerkt in de groentepakketten voor onze klanten,” vertelt Tonnie Kloosterboer van de Heihoeve. “De groentetuin is onze grootste inkomstenbron. Wekelijks worden er in een straal van 15 kilometer rondom de boerderij zo’n 150 groentepakketten geleverd.”

Schade claimen bij de verzekeraar heeft geen zin. “Het bouwjaar en de waarde van de tractor zijn namelijk niet bekend, en het voertuig was enkel tegen WA risico verzekerd.” Vakbegeleiders en cliënten van de boerderij hopen nu op ondersteuning vanuit omliggende bedrijven, of van mensen uit de regio, die De Heihoeve nauw aan het hart liggen. “Een tweedehands tractor kost toch al gauw tussen de € 15.000,- tot € 20.000,-,” aldus Tonnie.

Een vervangende tractor heeft bij voorkeur een 4-wiel aandrijving, 50 tot 70 pk, is onder de 1500 kilo, verstelbare spoorbreedte en de afstand tot de onderkant van de tractor is minimaal 45 cm. Helpen? Mail naar heihoeve@dimence.nl of bel naar 0570-551570 of 06-12949139.

 
15-11-2018  

Meer banen, minder werkzoekenden

 

TWENTE – Op de Twentse arbeidsmarkt valt er steeds meer te kiezen uit diverse vacatures maar het aantal werkzoekenden daalt sneller dan het Nederlands gemiddelde. Liefst 6.700 beschikbare vacatures telde de Monitormarkt aan het einde van het tweede kwartaal en dat zijn er 1.000 meer dan twee kwartalen eerder.
Omdat het aantal werkzoekenden zakt, ook in de kaartenbak van de sociale dienst, treedt er een krimp op van beschikbare krachten waardoor beschikbare banen in een aantal beroepen minder goed ingevuld kunnen worden zoals eerder al techniek en Ict. Bij dienstverlening en bij transport & logistiek is die nu ook krap te noemen. Kortom er is werk maar niet alle werkzoekenden zitten in de krappe doelgroepen waar men zit te springen om nieuwe medewerkers.
De werkloosheidscijfers in Twente benaderen nu dicht het landelijke gemiddelde.

Bent u toch op zoek naar een baan in bijvoorbeeld de regio Almelo? Klik dan hier...

Fotoreportage (1 foto's)...

 
13-11-2018  

Paardenziekte Rhino heerst rond Hardenberg

 

HARDENBERG – In de gemeente Hardenberg is het rhinopneunomie-virus vastgesteld. De paardenziekte ‘Rhino’ kan dodelijk zijn en is zeer besmettelijk. Voor de regio geldt dan ook een vervoersverbod van paarden. Bij een van de paarden heeft de dierenarts euthanasie toegepast. Voor twee paarden kwam de medische hulp waarschijnlijk nog op tijd. Eerder dit jaar werd het virus in de regio Vaassen vastgesteld
Het Rhino-virus heeft meerdere karaktervormen, zo komt de abortus-variant voor bij drachtige merries, kent men de neurologische vorm met verlammingsverschijnselen en de verkoudheidsvariant die minder gevolgen met zich meebrengt.
Paarden die eenmaal besmet zijn, dragen het virus levenslang met zich mee. Zo’n 80 procent van de paarden in Nederland heeft voldoende afweerstoffen om deze verkoudheidsvariant in toom te houden.
Van en naar de stallen die besmet zijn, mogen geen paarden worden vervoerd. De incubatietijd bedraagt zo’n 14 dagen.
Organisaties van hippische evenementen nemen meestal ontsmettingsmaatregelen bij aanvoer van paarden of gelasten het evenement af. Ontsmettingsmaatregelen wordt een ieder aangeraden in het gebied waar het virus actief is geworden.
Meer weten om wat te kunnen doen? Klik hier!

 
18-10-2018  

Twenterand wint Ov Landschapsprijs 2018


v.l.n.r.: Rob Bekhuis, Stefan Jonas, wethouder Bart Jan Harmsen, Jacob van Olst namens Landschap Overijssel en Anja ter Beek
 

TWENTERAND - Landschap Overijssel reikt de Gemeentelijke Landschapsprijs jaarlijks uit aan een gemeente die zich op een bijzondere wijze inzet voor behoud, beheer en ontwikkeling van het landschap. Wethouder Bart-Jan Harmsen van de gemeente Twenterand nam de prijs vandaag in ontvangst tijdens de Contactdag Gemeenten, een netwerkbijeenkomst die Landschap Overijssel jaarlijks organiseert voor ambtenaren en bestuurders die verantwoordelijk zijn voor het landschap in hun gemeente. Naast Twenterand waren de gemeenten Tubbergen en Wierden genomineerd. Net als vorig jaar konden ook inwoners van Overijssel meestemmen. Met het uitreiken van de prijs wil Landschap Overijssel gemeenten stimuleren om zich in te zetten voor de kwaliteit van het landschap.

Het Overijsselse landschap, net als in de rest van Nederland, staat door ruimtelijke veranderingen en intensief gebruik flink onder druk. Duurzame aandacht is nodig, want de gevolgen zijn groot. De biodiversiteit loopt terug en houtwallen en heggen verdwijnen. We doen hiermee af aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Gemeenten hebben een grote rol in het beschermen van het landschap en de leefomgeving van haar bewoners. Essentieel hierbij is de deskundigheid die ze inzet, welke financiële middelen ze beschikbaar stelt en in welke mate de bescherming van het landschap geborgd wordt in beleid. Ook het monitoren van hoe het landschap ontwikkelt, is van enorm belang om het landschap duurzaam te kunnen beschermen.

Trots op Twenterand
Twenterand heeft de afgelopen jaren een kenmerkende aanpak ontwikkeld om het landschap te beschermen. Deze inzet kenmerkt zich door de bewonersgerichte aanpak waarbij trots voor je eigen omgeving wordt aangewakkerd. Dit is succesvol geweest bij het wederopbouwgebied Vriezenveen. Bij deze aanpak zijn verhalen over het landschap gedeeld waardoor het landschap meer omarmt is door de bewoners. De gemeente is ook Wies met de Patries. Door de adoptie van de patrijs zet de gemeente zich in om samen met inwoners het leefgebied voor deze kenmerkende soort te versterken.

Harry Meijerinkprijs voor Anja ter Beek
Het was dubbel feest voor Twenterand, want ook Anja ter Beek, Beleidsmedewerker Milieu & Plattelandsontwikkeling bij de gemeente Twenterand, nam een prijs in ontvangst:  de Harry Meijerinkprijs. Deze prijs benadrukt de waarde van een vakkundige en passievolle landschapsambtenaar bij een gemeente. “Als iedere gemeente een Anja in dienst zou hebben, zou het Overijsselse landschap er een stuk beter aan toe zijn,” zegt Judith Snepvangers die namens Landschap Overijssel de prijs uitreikte.

Jury en prijsuitreiking Landschapsprijs
Inwoners konden stemmen op één van de drie genomineerde gemeenten. De stem van de inwoners telde voor 40% mee en de doorslaggevende stem van de vakjury voor 60%. De jury beoordeelde de gemeenten onder meer op beleid, uitvoering en actuele onderwerpen als de bescherming van kleine landschapselementen en ecologisch bermbeheer. De jury bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit Het Oversticht, de Provincie, de winnende gemeente van vorig jaar (Steenwijkerland) en Landschap Overijssel. De prijs bestaat uit een lindeboom die op een mooie locatie in de gemeente Twenterand wordt geplant en een geldbedrag van vijfduizend euro, te besteden aan het landschap. De Gemeentelijke Landschapsprijs wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
17-10-2018  

Benefiet Kans voor een Kind levert euroton op


afbeelding: stichting Kans voor een Kind
 

DE LUTTE – Boegbeeld en initiatiefnemer van Kans voor een Kind Willem Hoevers glunderde weer van oor tot oor tijdens de jaarlijkse benefietavond voor de stichting Kans voor een Kind in Landhuishotel De Bloemenbeek in De Lutte. Liefst 100.000 euro werd opgebracht om wensen van ernstig zieke kinderen tussen 4 en 18 jaar in Twente te kunnen vervullen.
Tijdens de benefiet bracht een veiling van diverse items zoals een jeugdtraining door bondscoach Ronald Koeman, een gesigneerd jack van formule 1 coureur Max Verstappen, gesigneerde voetbalshirts van Heraclesspelers en Fc Twentespelers,  en tal van andere  beschikbaar gestelde zaken het fenomenale bedrag bij elkaar.  In de smaak viel ook een schilderij dat tijdens de benefiet werd geschilderd door zes ernstig zieke kinderen. De stichting Kans voor een Kind vervulde al tal van wensen van zieke kinderen. U kunt ook helpen door te doneren op IBAN NL 31 RABO 0142071420

 
13-10-2018  

CDA Twenterand kansloos in verzet


In Zonnepark Oosterweilanden verrijzen straks ruim 40.000 zonnepanelen. Dit brengt een totaalvermogen van circa 12 MW, met een jaarlijkse energieproductie van ongeveer 11 MWh. Naar verwachting zal het zonnepark halverwege juni 2019 officieel worden geopend.
Onlangs stelde de gemeenteraad van Twenterand al de Agenda Duuurzaamheid vast. Volgens plan moet Twenterand in 2050 voor 100 procent energie-neutraal zijn.
 

TWENTERAND – Na jaren te zijn vertegenwoordigd in het colleg van B&W in de gemeente Twenterand, noemt fractievoorzitter Kuilder dat de gemeentelijke organisatie en het college in zichzelf gekeerd zijn, het aan visie ontbreekt en dat er te weinig naar buiten wordt gekeken. Dit naar aanleiding van de aan de gemeenteraad voorgelegde begroting met een beoogde toename van het aantal ambtenaren met 26 personen. Ook houdt het college van B&W dat sinds de verkiezingen in maart jl. bestaat uit de partijen Gemeente Belangen Twenterand en ChristenUnie, de al beoogde investeringen in stand en wil het de hondenbelasting afschaffen. Om de begroting sluitend te krijgen wordt een hogere opbrengst van de OZB ingeboekt, zijnde een stijging van 45 procent. In grote lijnen komt deze verhoging door het actualiseren van de boekwaarden van onroerend goed binnen de gemeente Twenterand. Ook het Provinciaal toezicht is mede debet om de financiën op orde te krijgen. Het CDA noemt deze verhoging, na de eerdere verkiezingsslag die de partij ten deel viel, absurd en wil dat beperken. Ook wil het CDA dat de college-salarissen worden gekort met 20 procent oftewel 3,2 fte van de huidige vier.
Dat het CDA, voor het eerst in de oppositie,  daarvoor een meerderheid verkrijgt, is niet aannemelijk. Gemeente Belangen Twenterand heeft namelijk een absolute meerderheid en heeft samen met coalitiegenoot ChristenUnie zelfs een ruime meerderheid.

 
11-10-2018  

Pluim voor wetenschapsonderzoeken ZGT

 

ALMELO/HENGELO – De ZGT Wetenschapsdag werd gisteren bij ZGT Ziekenhuizen aangegrepen om drie onderzoekers van ZGT in het zonnetje te zetten.  Zo ging een ZGT Onderzoeksprijs naar  Mw. W.J. Kruik-Kollöffel, ziekenhuisapotheker, voor haar onderzoek naar het verband tussen cardiologische medicatie en heropname voor hartfalen. Ook Mw. A. ten Voorde, gezondheidswetenschapper kreeg voor haar posterpresentatie betreffende de ontwikkeling van een eCoaching module om de lichamelijke activiteit te verhogen van Type 2 Diabetes Mellitus patiënten een ZGTOnderzoeksprijs evenals de heer T. Urgert, technisch geneeskundige in opleiding, voor zijn onderzoek en presentatie naar de glucose variabiliteit in Diabetes Mellitus Type 2: een nieuw onderzoeksterrein voor verbetering van behandeling.

De ZGT Wetenschapsdag trok een volle zaal medisch specialisten, arts-assistenten, coassistenten, verpleegkundigen en UT wetenschappers die niet alleen luisterden naar alle presentaties van wetenschappelijk onder zoek bij ZGT , maar ook deelnamen aan Workshops ter verbetering van de zorgverlening en hoorden tevens de lezing van  professor emeritus in de chirurgische oncologie Prof. dr. T. Wiggers over het belang van wetenschappelijk onderzoek en de directe relatie met een betere uitkomst van zorg voor de patiënt. In deze wees hij op de tijdens de ZGTWetenschapsdag gepresenteerde onderzoeken. Prof. dr. T. Wiggers is in het dagelijks leven medical director van Incision en lid van de Raad van Toezicht van ZGT.

 
11-10-2018  

Rem op Twentse woningbouw terwijl vraag stijgt


Dit soort Vinex-ontwikkelingen zullen we in Twente de komende 10 jaar niet meer zien.
Volgens de Primos-prognoses is dat bouwen voor toekomstige leegstand en verval.
 

TWENTE – De 14 Twentse gemeenten hebben met de provincie Overijssel afspraken gemaakt hoeveel woningen er mogen worden gebouwd in de jaren tot 2029. Ook de gemeente Wierden, waar het verzet het grootst was, ging uiteindelijk akkoord. De bouwvoorraad is gebaseerd op het onderzoek van Primos die in de jaren ’30 van deze eeuw een krimp voorziet van de Twentse bevolking. Met de afspraak wil het provinciebestuur als overkoepelend orgaan voorkomen dat er na de recente bouwcrises opnieuw een ‘ratrace’ ontstaat tussen de Twentse gemeenten in het ontwikkelen van grootse bouwplannen. Wie de huidige afspraak dus schendt, wordt door de provincie teruggefloten.  Voor woningbouwcorporaties geldt de afspraak dat vervangende bouw is toegestaan voor te slopen woningen met een kleine uitbreiding van de strategische voorraad sociale huurwoningen. Op de in de afgelopen jaren grootschalige sloop in de wijken in afwachting voor nieuwe ontwikkelingen, lijkt te moeten worden afgeschreven vanwege de gedeeltelijke compensatie. In het duurdere en middensegment mogen corporaties, na ingrijpen van het ministerie (onder Blok) niet meer bouwen terwijl dat destijds wel de planning was. 

De bindende Twentse afspraak lijkt echter in conflict met de sterk stijgende vraag naar koopwoningen voor starters en het middensegment.  De kwartaalrapportage van NVM Twente laat een sterk stijgende vraag zien.  In Enschede/Hengelo is de voorraad te koop staande tussenwoningen gezakt naar 92 en het aantal appartementen naar 88. Het totaal aantal koopwoningen in beide steden is gedaald naar 813 (-25 procent). Almelo loopt na een trage start hard in op de cijfers van Enschede/Hengelo. De gemiddelde prijs van een woning steeg in Enschede met 12 procent, in Almelo met 10 procent en in Hengelo met 4 procent gedurende het laatste jaar. Toch zit er nog zo’n 30.000 euro verschil tussen Enschede en Almelo terwijl Hengelo (door een daling in het vrijstaande segment) in het midden zit van de gemiddelde koopprijs in beide andere steden.

Sociaal wonen

In Almelo staan ruim 5.000 woningzoekenden ingeschreven. Niet allemaal urgent maar veelal met een nieuwe woonwens van rijtje- naar tweekapper of appartement. Wel is de wachttijd voor sociale huur gestegen. Pas de laatste jaren komt daarvan de bouw weer op gang met vooral appartementen onder de huurgrens van Aws Beter Wonen in de zich vernieuwende binnenstad.  Beter Wonen denkt hier volgend jaar nog twee complexen te kunnen opleveren voor verhuur. Ook woningstichting St Joseph maakt in Almelo nog een vernieuwingsslag op de Rumerslanden. Vrees is er dat de gemeente teveel ruim baan gaat geven aan de vrije markt om leegstaande gebouwen op te splitsen in meerdere wooneenheden. Dit aantal wooneenheden gaat van de met de provincie overeengekomen afspraak in bouwcijfers af. De gemeente richt zich vooral op herontwikkeling in de binnenstad en voor het duurdere segment op verkoop van grotere bouwkavels in Almelo noordoost. Het park is al aangelegd, maar er bestaat in dit segment wel veel concurrentie met de nabije plattelandsgemeenten!
Almelo heeft wel een streep gezet om te bouwen in de Noordflank. Het resterende deel van de eerder voorziene grootse ontwikkeling Waterrijk benoorden Almelo is daarmee volledig van de baan. Projectontwikkelaars die zich in dit gebied voor de bouwcrisis verzekerden van grond, kunnen dat net zoals de gemeente deed, afschrijven als verlies.   Almelo kan in de komende 10 jaar zo’n 1600 nieuwe wooneenheden bouwen in de vrije sector en zo’n 800 sociale wooneenheden in ruil voor sloop.
Grootste wens van de woningbouwcorporaties is en blijft vervangende woningbouw in het middensegment op de in de wijken door eerdere sloop al jaren braakliggende kavels. Volgens de corporaties geeft dit een duurzame ‘boost’ aan de oudere naoorlogse wijken bovenop de al geplande woonverbeteringen van de oudere woningen in die wijken.
Kortom  het is ‘wrikken en schuren’ binnen de overkoepelende vastgelegde bouwcapaciteit in Twente voor de komende 10 jaar.
De eerste advertenties van beleggers om woningen te kopen met 'vruchtgebruik' gedurende leven, worden al waargenomen.

 
11-10-2018  

Verschil afvalstoffenheffing Overijssel enorm


Wie vaker in het buitengebied verkeert, komt bovenstaande nog wel eens tegen. Er zijn woonkernen in de regio waar in bijna elke tuin zo'n oliedrum staat.
Verbranden van afval is illegaal en een economisch delict. De pakkans is matig maar in stedelijk gebied natuurlijk veel groter. De boetes zijn fors!
 

OVERIJSSEL – RTV Oost heeft berekend dat de afvalstoffenheffing van de 25 gemeenten in Overijssel enorm verschillen. De heffing moet volgens de regels kostendekkend zijn zonder winstoogmerk. Zo betaalt men in Zwolle 269,72 euro en in Tubbergen 95,60 euro per jaar, een verschil van meer dan 175 euro. Over het algemeen zijn de plattelandsgemeenten goedkoper dan de steden. Deels is het verschil te verklaren door meer hoogbouw in de steden. Maar er zijn ook grote verschillen in de wijze hoe huishoudelijk afval al dan niet gescheiden wordt ingezameld. RTV Oost berekende de verschillen op basis van inhoud/liters dat burgers aanleveren voor verwerking.
Ondanks het in Hengelo ver doorgevoerde diftarsysteem (principe vervuiler betaald) komt Hengelo toch voor in het rijtje van de 10 duurste gemeenten. In Hengelo is juist heel veel verzet tegen het uit het systeem halen van de grijze Otto voor restafval. Hengelose burgers moeten nu het restafval wegbrengen naar verzamelcontainers in de buurt.
In Almelo gaat de glasinzameling nog via de inzamelbakken bij winkelcentra , waar eveneens oranje inzamelbakken staan voor verpakkingen. Verder kent Almelo de grijze bak voor restafval en de groenbak. Onlangs werd ook de oranje Otto voor verpakkingen aan huis geïntroduceerd om de inzameling van verpakkingen/plastics naar een hoger plan te tillen. Lokaal Almelo Samen (LAS) bestreed dat maar kon het niet tegenhouden. LAS is voor professionele nascheiding. Ook kent men in Almelo de blauwe bak voor inzameling van oud papier. Deze invoering blijkt Almelo veel geld op te leveren ten koste van verenigingen maar dat is niet zichtbaar in lager tarief. De stad is na Zwolle het duurst.

Veel gemeenten zetten in op het meer gescheiden inzamelen van verpakkingen als plastic, drinkkartons en blikjes om zoveel mogelijk te kunnen recyclen. Nadeel daarbij is dat het in 2011 met de verpakkingsindustrie afgesproken vergoedingssysteem een afbouwende vergoeding kent. Ook wil China geen import meer van plastics omdat het meeste aangeleverde materiaal uit Europa niet voor hergebruik geschikt is. De Chinese naheffingen voor verbranding zijn fors waardoor het ingezamelde plastic zich nu in Europa ophoopt om uiteindelijk toch in de verbrandingsoven te eindigen. Al dit soort marktwerkingen dringen niet door in gemeentelijk beleid. Gemeenten krijgen zelfs met naheffingen van regionale eindverwerkers zoals Twence (Hengelo) te maken omdat minder restafval wordt aangeleverd dan contractueel is overeengekomen. Ook hierbij de klacht dat het restafval dat wel wordt aangeleverd voor verbranding, zelfs een te lage calorische waarde heeft. Het gevolg import van huishoudelijk afval om de verbrandingsovens wel goed te kunnen stoken.
Opmerkelijk ook de onderzoeken dat mechanische scheiding van afvalstromen veel betere resultaten levert dan scheiding via de 'te werk' gestelde individuele burger. Hoogleraar Raymond Gradus van de VU pleitte in het TV-programma KASSA als deskundige juist voor nascheiding. Echter gemeenten willen niet investeren in een goede gezamenlijke scheidingsinstallatie. Het gevolg van al het beleid? Enorme toename van illegale stort bij inzamelcontainers en buitengebied. De opruimkosten worden doorberekend in de tarieven.
En de burger? Die kijkt er naar en wordt meer en meer aan het werk gezet terwijl dat minder en minder loont!

De verschillen in tarieven 2018 in Overijssel* 
1. Tubbergen: € 95,60
2. Dinkelland: € 119,20
3. Raalte: € 124,14
4. Twenterand: € 132,07
5. Losser: € 139,70
6. Hof van Twente: € 145,48
7. Olst-Wijhe: € 149,27
8. Zwartewaterland: € 152,23
9. Wierden: € 164,20
10. Dalfsen: € 165,23
11. Rijssen-Holten: € 168,00
12. Steenwijkerland: €168,97
13. Staphorst: € 170,23
14. Oldenzaal: € 170,90
15. Hardenberg: € 173,21
16. Hengelo: € 174,24
17. Haaksbergen: € 189,36
18. Kampen: € 194,50
19. Hellendoorn: € 200,52
20. Deventer: € 200,53
21. Borne: € 212,76
22. Enschede: € 224,75
23. Ommen: € 238,46
24. Almelo: € 252,00
25. Zwolle: € 269,72

*obv tarieven 2018, woning laagbouw, meerpersoonshuishouden, 780 liter afval op jaarbasis in ondergrondse restafvalcontainer (indien beschikbaar, anders grijze 240 literbak)

 
07-10-2018  

Joop gooit 60 jaar kloot bij K.V. Niej Haarbig


Jubilaris Joop Oude Avenhuis ontving van voorzitter Kienhuis een ere-plaquette en echtgenoot Suze uiteraard bloemen.
 

HARBRINKHOEK  –  De feestavond van Klootschietersvereniging Niej Haarbig stond dit jaar in het teken van het 60-jarig jubileum van Joop Oude Avenhuis. Een bijzondere mijlpaal, want Joop is na wijlen zijn vader Gerard de tweede binnen de vereniging die zijn 60 jarig lidmaatschap viert. Een mijlpaal die niet ongemerkt voorbij kon gaan, dus besloot het bestuur een heuse boog voor het huis aan de Ootmarsumsestraat te plaatsen als eerbetoon aan Joop die enorm veel voor de vereniging heeft betekent en nog steeds betekent.

Zestig jaar geleden in 1958 werd Joop Oude Avenhuis lid van toen nog Klootschietersvereniging Harbrinkhoek. Zijn vader Gerard was 6 jaar eerder medeoprichter van KV Harbrinkhoek waardoor ook Joop zo gauw het kon op zijn 8ste bij het klootschieten ging. Van meet af aan al actief en nog steeds enorm actief betrokken bij het klootschieten in het algemeen en bij Klootschietersvereniging Niej Haarbig in het bijzonder.

In de afgelopen 60 jaar is Joop Oude Avenhuis een bekendheid geworden binnen de klootschieterssport, want Joop is niet alleen actief klootschieter, maar ook enorm betrokken bij allerlei activiteiten rondom het klootschieten.

 Joop was bijvoorbeeld 46 jaar geleden een van de medeoprichters van de jeugdafdeling van Midden Twente. En na  46 jaar is hij nog steeds elke jeugdcompetitiewedstrijd aanwezig als wedstrijdleider.
Ook is Joop jarenlang actief geweest als bestuurslid bij KV Harbrinkhoek, eerst als secretaris en daarna was hij jarenlang de financiële man als penningmeester.  Hij organiseerde in die tijd alle feesten binnen de vereniging en was altijd weer druk in de weer met bijvoorbeeld de bingo en de loterij. Het was altijd top voor elkaar.

Als afgevaardigde van de klootschieters heeft hij ook jarenlang in het bestuur gezeten van de Oranjestichting in Harbrinkhoek/Mariaparochie. In de tijd dat Koninginnedag nog gevierd werd in de manage de Mooie Vrouw en later in de tent bij Kampkuiper. Ook hier was hij penningmeester en had hij de zaakje altijd goed voor elkaar.

Op NKB-niveau was Joop een van de eerste officiële scheidsrechters een taak die hem op het lijf geschreven was want nog steeds is hij bij de diverse Nationale wedstrijden actief als scheidsrechter. Ook de vereniging kan altijd een beroep op hem doen bij de NKB-cupwedstrijden, Joop geniet steeds weer als hij een wedstrijd mag leiden.

Ondertussen is Joop 68 en heeft hij geen actieve bestuursfuncties binnen de vereniging meer, maar wanneer er een activiteit is en de handen moeten uit de mouwen gestoken worden, dan is Joop  van de partij. Hij slaat bijvoorbeeld geen oud ijzeractie over.

Joop was een van de eerste die werd benoemd als Lid van Verdienste en enkele jaren geleden werd hij zelfs Erelid van KV Niej Haarbig. Met nu zijn 60-jarig jubileum erbij heeft hij weer een nieuw mijlpaal bereikt.

Tijdens de jaarlijkse feestavond werd er door voorzitter Hans Kienhuis dan ook uitgebreid stilgestaan bij dit bijzondere jubileum. Hans vertelde over het klootschietverleden van Joop wat op een groot applaus vanuit de zaal kon rekenen. Als blijk van waardering ontving Joop een mooie Plaquette met bijbehorende oorkonde. Voor zijn vrouw Suze was er een mooie bos bloemen, want zonder zijn vrouw had Joop nooit zoveel tijd en energie in de vereniging kunnen steken. Na zijn huldiging werd hij door alle aanwezige leden gefeliciteerd en werd het nog een gezellig avond bij de Herterij in Geesteren.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
28-09-2018  

C&A Hengelo sluit na de zomer 2019

 

HENGELO – De detailhandel blijft in beweging. Zo ook bij het textielconcern van de familie Brenninkmeijer. Vandaag werd geopenbaard dat de vestiging van C&A in Hengelo op de hoek van de Markt en de Telgen begin augustus volgend jaar gaat sluiten. Als reden wordt het slechte toekomstperspectief benoemd in combinatie met het bedrijfsresultaat van de vestiging. Gedwongen ontslagen zouden niet aan de orde zijn. Mede omdat Enschede (2) en Almelo wel open blijven. In Almelo  gaat C&A verhuizen naar de nieuwbouw achter de huidige vestiging aan de Markt. Ook gaat de Almelose vestiging met ingang van volgende maand het nieuwe winkelconcept van C&A invoeren. Het huidige pand wordt gesloopt voor de stadsvernieuwing.
In Overijssel heeft C&A verder nog vestigingen in Deventer, Hardenberg, Kampen en Zwolle. In heel Nederland zijn er dat nog 120.

 
19-09-2018  

Enschede stopt met 65+ OV tarief

 

ENSCHEDE – De kogel is door de kerk. De financiële beperkingen van de gemeente Enschede is van dien aard dat de gemeente stopt met het lagere OV-tarief voor 65-plussers. Daarmee komt per 1 januari 2019 een einde aan de gunstige of zelfs soms gratis tarieven voor ouderen met een inkomen tot 125 procent van het minimuminkomen.
Wethouder Jurgen van Houdt (vervoer en mobiliteit) komt met dit voorstel naar de gemeenteraad op 8 oktober a.s. en wil na die datum ook geen nieuwe (gratis) abonnementen meer uitgeven. Ook vervoerder Keolis (Twence) is reeds van dit voornemen op de hoogte gesteld. ‘Het geld is op’, is de simpele uitleg van de Enschedese wethouder. De stad kampt zoals meerdere grotere steden met enorme financiële tegenslagen in voormalige Rijkstaken als Jeugdzorg, Wmo, et cetera en moet miljoenen euro’s bijpassen waardoor de rem wordt gezet op extra voorzieningen voor mensen met een kleinere beurs.

 
30-08-2018  

#MeToo kost Han ten Broeke Kamerzetel

 

DEN HAAG – Tweede Kamerlid Han ten Broeke (49) heeft met onmiddellijke ingang zijn Kamerlidmaatschap beëindigd. Het VVD-Kamerlid kwam in opspraak door een artikel in HP De Tijd over een relatie met een fractieassistente in 2013. Hoewel de affaire binnenskamers al jaren bekend was en is onderzocht door de VVD, bleef Ten Broeke volksvertegenwoordiger vanwege een gesloten overeenkomst  ‘agree to disagree’ tussen Ten Broeke en de toen 25-jarige fractieassistente. Zij wilde geen aangifte doen evenals ten Broeke geen aangifte wilde doen wegens smaad. Dit werd door toenmalig fractievoorzitter Halbe Zijlstra aan beiden wel geadviseerd. Ook stelde de VVD de toenmalige fractiemedewerkster een advocaat ter beschikking. Het partij-onderzoek leidde tot strengere regels waarbij relaties op de werkvloer door de VVD niet meer werden toegestaan.
In feite werd dus de ‘affaire’ met ‘de mantel der liefde’ bedekt. Wel kostte het Ten Broeke waarschijnlijk een ministerspost nadat de voorrang hebbende Halbe Zijlstra moest aftreden als minister van Buitenlandse Zaken over zijn pochen dat hij Poetin had aangehoord over zijn mening over Europa. In werkelijkheid had Zijlstra dat vernomen via een SHELL-vertegenwoordiger die daarbij aanwezig was. Ten Broeke, waarvan breed werd aangenomen dat hij rijp was voor een ministerspost, zag derhalve dit carrière –pad geblokkeerd.
Nu de ‘affaire’ alsnog publiekelijk werd, ziet de inwoner van de Hof van Twente geen mogelijkheid meer om zijn werk als volksvertegenwoordiger goed te kunnen blijven doen en diende Ten Broeke  zijn ontslag in. Dit maakte hij bekend in een eigen verklaring.
De geboortige Haaksbergenaar was sinds 2006 volksvertegenwoordiger namens de VVD in de Tweede Kamer.

Lees in deze ook het schrijfsel
Overigens XLIX van de hand van hoofdredacteur Han Pape van De Roskam.

 
19-07-2018  

Alle 14 gemeenten stappen in Agenda van Twente

 

REGIO – De afgelopen jaren werd de investeringsagenda voor Twente gefinancierd via opcenten bij afvalverwerker Twence waar alle 14 Twentse gemeenten aandelen in hebben. In de aanloop voor de nieuwe Agenda van Twente voor een periode van vijf jaar, haakten de gemeenten Hellendoorn, Rijssen/Holten en Almelo af. De kritiek bestond vooral over het hoge Enschedese gehalte van de investeringsagenda en dat was in de voorgaande Agenda eigenlijk ook al zo. Volgens het nieuwe plan zouden de Twentse gemeenten jaarlijks 7,5 euro per inwoner bijdragen. Almelo echter schrijft rode cijfers en heeft geen cent beschikbaar vanwege de schuldsanering die de burger al jaren extra geld kost.
Hellendoorn sloot vorige week alsnog aan en dat verhoogde de druk op Rijssen/Holten en Almelo om eveneens over stag te gaan. Rijssen/Holten keerde vervolgens op haar schreden terug en volgde het voorbeeld van Hellendoorn. De gemeente Almelo kwam daardoor steeds meer klem te zitten en vanmiddag besloot het college van B&W in een ingelaste vergadering alsnog op projectbasis een steentje bij te dragen aan de nieuwe Agenda van Twente. De gemeenteraden van Hellendoorn, Rijssen/Holten en Almelo moeten na het zomerreces nog wel instemmen met de collegebesluiten. In Almelo kan dan nog wel eens heikele discussies opleveren vanwege de felle tegenstand in de vorige bestuursperiode.

UPDATE:

Almelo toch niet

De conclusie dat ook Almelo mee doet aan de Agenda van Twente blijkt een voorbarige. Burgemeester Arjen Gerritsen liet in een brief aan de gemeenteraad weten dat Almelo vast houdt aan de koers om eerst de financiële huishouding op peil te brengen.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
18-07-2018  

Referendum afvalbeleid Hengelo dichtbij


Sinds de invoering van 'omgekeerd' afval inzamelen in veel gemeenten, is illegale stort van afval enorm gestegen. De kosten om dat op te ruimen stijgen navenant en dat wordt doorberekend in de afvalstoffenheffing van gemeenten. Verplichting van 'omgekeerd' inzamelen brengt daardoor nauwelijks financieel rendement voor burgers.
Ook landschap-beheerders klagen over de enorm gestegen kosten voor het opruimen van illegaal gestort afval in natuurgebieden. Ook die kosten worden uiteindelijk door ons allemaal betaald.
Een particulier grondbezitter op wiens grond is gedumpt, draait zelf op voor de opruimigskosten.
'Omgekeerd' inzamelen van huishoudelijk afval heeft zo zijn keerzijden!
 

HENGELO – Het al enige jaren in gang gezette ‘omgekeerd’ inzamelen van huishoudelijk afval houdt veel mensen bezig in Twente. Steeds meer gemeenten varen onder regie van Twente Milieu een koers waarbij de burger wordt verplicht afval te scheiden en dit naar milieueilanden te sjouwen. De regeling is onder weerstandsdruk echter ook zo divers dat Twentse gemeenten individueel allerlei extra uitzonderingen bedenken voor bijvoorbeeld chronisch zieken met veel afval en wooneenheden met hoogbouw.
Ook is er verzet van burgers die de aanpassingen helemaal niets vinden maar juist willen dat het aantal uitdijende Otto’s voor restafval, gft, papier en verpakkingen gewoon worden opgehaald. Zij voelen zich als ‘werkezel’ ingezet terwijl de tarieven nauwelijks lager worden. Zij zijn veelal ook voorstander van mechanisch scheiden en wijzen daarbij op het veel hogere rendement van afvalscheiding tot gerecyclede grondstoffen voor nieuwe producten. Ook wordt soms verwezen naar een eerdere klacht van afvalverwerker Twence dat het Twentse huishoudelijk afval vaak een te lage calorische waarde heeft en bovendien de prognoses in gewicht niet haalt. Dat laatste werkt tevens kostenverhogend.
Twence dat eigendom is van een aantal Twentse gemeenten, moet sinds enige jaren huishoudelijk afval importeren om aan de vraag van warmtelevering en energie te kunnen voldoen. De Duitse gemeente Münster ziet juist toekomst in Twence en wil graag aandeelhouder worden. Münster beschikt wel over mechanische na-scheiding. Toetreden tot Twence stuit echter op juridische verschillen tussen Duitsland en Nederland maar Münster hoopt dat deze ‘verschillen’ geslecht kunnen worden.

Hengelo’s referendum
Het meest fanatieke verzet tegen het ‘gedwongen afvalbeleid’ doet zich voor in Hengelo. Tegelijkertijd zijn de voorstanders in Hengelo ook het meest uitgesproken. ‘Fanatieke scheiders’ proberen juist het aantal kg restafval tot een minimum te beperken. Voor diegene die dat lukt, is er wel een bescheiden financieel voordeel te behalen.
Het verzet heeft na het verdwijnen van de grijze Otto in Hengelo echter heeft dermate vormen aangenomen, dat het er op lijkt dat de gemeente Hengelo een referendum gaat organiseren over het te voeren afvalbeleid. Die uitkomst wordt echter door GroenLinks, CDA, VVD en één PvdA’er op voorhand ter zijde geschoven met als argument dat de gemeente Hengelo al zoveel geld heeft geïnvesteerd in het nieuwe afvalbeleid, dat het daardoor niet meer terug kan naar de situatie voor 2015. Desondanks sprak de raad zich met 24 stemmen voor, uit voor een mogelijk referendum. De initiatiefnemer moet nu 2.000 extra handtekeningen verzamelen om het referendum echt mogelijk te maken. Gaat dat lukken, wordt het referendum mogelijk tegelijk gehouden met de Europese parlementsverkiezing van volgend jaar.

 
17-07-2018  

Fc Twente 'chanteert' Enschede succesvol

 

ENSCHEDE – De ‘chantage’ waarmee Fc Twente de gemeente voor het blok zette om meer financieel perspectief te bieden om de club van ondergang te behoeden heeft succes gehad. Het Enschedese college van B&W heeft de club twee jaar uitstel verleend van de verplichte aflossing van een eerdere lening. Ook de betaling van rente en risico-opslag over die lening is met 2 jaar uitgesteld.
De ‘hulpeis’ onder dreiging van een faillissementsaanvraag, betekent derhalve dat het Enschedese college deels overstag is gegaan maar niet de gevraagde borgstelling voor een nieuwe lening van 7 miljoen euro heeft verstrekt. Voor die eis was in de gemeenteraad geen meerderheid te verkrijgen. De stad heeft al een vordering van 32 miljoen euro op de club die in de afgelopen jaren dankzij ‘schimmige constructies’ op te grote voet leefde. Ook een enquete door dagblad Tubantia wees uit dat een meerderheid van de Enschedese bevolking tegen een nieuwe lening is.
Maar desondanks heeft Fc Twente nu wel een ruimer financieel ‘jasje’ gekregen en heeft de club zelfs vol trots aangekondigd dat het over het grootste spelersbudget van de clubs in de Keukenkampioen Divisie beschikt, mede ook omdat sponsoren nu extra bijdragen omdat de gemeente Enschede ‘water bij de wijn’ heeft gedaan. ‘Groots’ denken en wanbeleid is blijkbaar niet alleen lonend, maar werkt sportief gezien ook competitievervalsing in de hand. Dit alles met als doel om gelijk ‘keukenkampioen’ te worden en om verlies van TV-gelden over een jaar voor te zijn.

Archief
Terug naar vorige pagina