Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
10-02-2023  

Half miljoen voor Voedselbanken Overijssel

Provinciebestuur tast in de buidel voor armen
 

ZWOLLE – Het provinciebestuur ondersteunt Voedselbanken Overijssel met een bijdrage van 500.000 euro. In ieder geval is een bijdrage voor 20 voedselbanken in de provincie van elk 20.000 euro al geregeld. Het geld is bedoeld om meer verse groenten en voedselproducten te kunnen aanbieden aan het alsmaar stijgende aantal cliënten bij de voedselbanken.

 
09-02-2023  

Asiel in Albergen eigen schuld, dikke bult

 

ALBERGEN - Dat staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) doorpakte met de aankoop van Hotel 't Elshuys in Albergen om er asielzoekers onder te brengen, is een gevalletje 'eigen schuld dikke bult', zo wijst de reconstructie van RTV Oost uit over het overleg tussen de gemeente en COA dat vratwoordelijk is voo de uitvoering van asielhuisvesting.
Het 'ach en wee'van B&W, bleek een gespeelde verontwaardiging, want het Tubbergse college was al langer in overleg met COA om in Tubbergen huisvesting te realiseren.Onderwerpen van gesprek een camping in Vasse en 't Elshuys.
COA zocht in de gemeente Tubbergen omdat deze gemeente al in geen 10 jaar grotere groepen asielzoekers had gehuisvest en omdat er twee locaties 'privaatrechtelijk in de aanbieding waren. De camping in Vasse bleek al snel een onoverkomenlijke 'berg' en 't Elshuys werd dat nadat het colleg niet verder wilde gaan dan de opvang van 50 personen.
Mondjesmaat bracht Tubbergen wel eens wat asielzoekers onder in 't Elshuys of in een hotel in Hengelo, maar tot normale huisvesting van statushouders kwam het maar zelden.
COA zag geen kansen voor verder overleg met het Tubbergse college en trol vervolgens de staatssecretaris aan de jas. Deze maakte de weg vrij voor het machtsmiddel om Tubbergen te dwingen. Dat daarna de verkoper ook nog dwars lag omdat de buren het hotelcomplex wel wilden kopen, hielp bij de rechter ook niet. 't Elshuys stond al jaren te koop en nu was er plotsklaps wel interesse?
De COA is blij dat de rechter heeft gesproken. COA heeft met steun van de staatssecretaris opeens meer grip op gemeenten die a la Tubbergen dwarsliggen.
 

 
09-02-2023  

Overijsselse steden steunen Turkije en Syriƫ

 

ALMELO - Na Almelo, Enschede, Kampen en Deventer, maakte ook Zwolle bekend 1 euro per inwoner te schenken voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.
In Almelo is dat een automatisme zodra Giro 555 wordt opengesteld voor het bestrijden van rampen. Die afspraak werd  in het verleden al gemaakt tussen de gemeenteraad en het College van B&W.

Enschede stelt een deel van de bijdrage beschikbaar aan de Sheltersuit Foundation voor het produceren van 450 sheltersuits en/of shelterbags. Deze in Enschede ontstane foundation stelt wereldwijd deze isolerende kleding beschikbaar aan daklozen. Onlangs nog deelde de foundatien deze voorzieningen uit aan slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.
 

 
09-02-2023  

Lokale politiek wil macht in het provinciebestuur

Samen Lokaal Twente presenteert sterke kandidatenlijst
 

ENSCHEDE - Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezing in maart vorig jaar behaalden lokale partijen in Twente ruim 36 procent van alle stemmen. Daarmee feitelijk de grootste, maar in het provinciebestuur mag men niet meepraten. Voor veel inwoners hebben deze partijen echter een herkenbaar geluid en is het vertrouwen groot.
Dit is de aanleiding voor een aantal lokale partijen uit Twente de krachten te bundelen om zo meer inspraak te krijgen in het beleid van het provinciebestuur. Daarmee de belangen van lokale partijen en hun kiezers behartigend. Samenwerken daar waar het kan, met behoud van de eigen identiteit en profiel als lokale partij.
 
“De regio Twente bindt ons en maakt ons samen sterk en trots. Maar er is ook nog veel te doen, juist om iedereen mee te laten doen, of je nu in de stad woont of op het platteland. Daar willen wij ons voor inzetten”, aldus lijstaanvoeder van SLT Barry Overink (tevens voorman van Burgerbelangen Enschede) die in overleg met meerdere Twentse lokale volksvertegenwoordigers nu een ervaren kandidatenlijst voor de verkiezingen van Provinciale Staten op 15 maart a.s. presenteert.
Meer info via: https://samenlokaaltwente.nl of zoek via Social Media.

De kandidaten zijn:

1.    Barry Overink (Enschede)
2.    Nynke Veurink (Almelo)
3.    Henk Veerbeek (Enschede)
4.    John Eshuis (Almelo)
5.    Marcel Hubers (Almelo)
6.    Eddy van Essen (Hengelo)
7.    Coby Titshof (Hof van Twente)
8.    Harold Sligman (Losser)
9.    Matthijs Knobben (Hellendoorn)
10.    Lies ter Haar (Losser)
11.    Louis Kampman (Almelo)
12.    Marike van Doorn (Almelo)
13.    Marc Teutelink (Enschede)
14.    Niels van den Berg (Enschede)
15.    Jan Martin van Rees (Almelo)

Fotoreportage (1 foto's)...

 
04-11-2022  

Dinkelland aast op meer aandelen Twence

 

DINKELLAND – In de gemeente Dinkelland wordt gewerkt aan een meerderheidscoalitie om meer aandelen van afvalverwerker Twence te kopen, zo meldt De Roskam. Het lijkt een vlucht naar voren omdat Lokaal Dinkelland fractievoorzitter Tijkotte vreest voor het interen van de waarde van het Almelose energie- en netwerkbedrijf Cogas, waardoor de aandelen mogelijk dus jaarlijks een lager winstaandeel gaan opleveren.
Om dat te compenseren lanceerde Tijkotte het idee bij andere raadsfracties dan maar extra aandelen van afvalverwerker Twence te kopen. Temeer de gemeenten Almelo, Twenterand en Oldenzaal al jaren proberen de aandelen Twence te verzilveren. De Hengelose afvalverwerker en energieleverancier Twence staat er volgens de initiatiefnemer van de beoogde ‘koopcoalitie’ beter voor en daar verwacht Tijkotte een stijgend dividend. De oproep is dan ook een brede coalitie om zo snel mogelijk met de gemeenten Almelo, Twenterand en Oldenzaal te onderhandelen over verkoop van Twence-aandelen aan Dinkelland.
 

 
04-11-2022  

Groningen en Drenthe willen geld voor trein Twente

 

GRONINGEN/ASSEN – De provincies Groningen en Drenthe willen dat het kabinet 63 miljoen euro vrijmaakt voor herstel van de braakliggende spoorverbinding tussen Veendam en Stadskanaal. Herstel van de ontbrekende verbinding maakt de zo gewenste Nedersaksenlijn met Twente mogelijk. Via de lijn Mariënberg-Almelo is de verbinding met Twente en zelfs Münster (D) dan weer mogelijk.
Volgende week donderdag willen de provinciebestuurders het bidbook voor de Nedersaksenlijn aanbieden aan staatssecretaris Heijnen (infrastructuur).
De presentatie van het bidbook moet extra druk opleveren voor de provinciale verkiezingen en de Eerste Kamer.
 

 
04-11-2022  

Solozeiler Henk de Velde overleden

 

IJSSELMUIDEN – Werelzeeën-bedwinger Henk de Velde is overleden. De 73-jarige inwoner van het Overijsselse IJsselmuiden voer tussen 1976 en 2011 liefst zes keer solo de wereld rond. Met zijn catamaran is Van de Velde nog steeds de enige Nederlander die solo en non-stop de wereld rond zeilde. De avonturier kwam echter toch weer thuis vanwege familie en nestelde zich op een motorcruiser waarmee hij de wateren rond Kampen en het IJsselmeer bevoer.
Zie de documentaire van RTV Oost.
 

 
25-04-2022  

ChristenUnie op de bres voor Academiehuis Zwolle

 

ZWOLLE – ‘Grote historische gebouwen in binnensteden hebben structureel een bijdrage nodig vanuit de overheid’, zo meldt de Overijsselse Statenfractie van de ChristenUnie. In een publieke brief verwijst de partij naar een recent onderzoek van Adviesbureau Berenschot waarin wordt aangetoond  dat structureel overheidsgeld noodzakelijk om de bijzondere gebouwen ook inhoudelijk van betekenis te laten blijven voor de samenleving. “Onderschat het belang van dit soort erfgoed niet. Kerken als die in Zwolle zijn beeldbepalend voor de stad en vervullen vanouds een belangrijke rol voor de stad”, stelt Statenlid Jan Westert vast.
Die rol is vaak nog voor een klein deel religieus, maar vooral cultureel en maatschappelijk. Westert: “Zowel provincie als gemeente steunen nu religieus erfgoed met project- en programma-subsidies. Maar dat is volstrekt onvoldoende om in de exploitatie te voorzien. Dat toont het Berenschot-onderzoek ook aan. De ChristenUnie vindt dat overheden gezamenlijk meer moeten inzetten op behoud van dit beeldbepalende (religieus) erfgoed.”

De fractie van ChristenUnie Overijssel bracht onlangs een werkbezoek aan het Academiehuis Grote Kerk waar nog duidelijker werd wat de huidige waarde is van het gebouw. De fractie werd enthousiast van geschetste plaatje dat het Academiehuis het grootste overdekte plein van de stad moet worden. Directeur Coby Zandbergen schetste een fraai toekomstbeeld: “Hoe mooi zou het zijn als eens de avondvierdaagse dwars door de kerk loopt, en onze organist tegelijkertijd vol op het orgel gaat.”

Dat majestueuze 300-jarige Schnitgerorgel wordt momenteel grondig gerestaureerd. Provincie Overijssel heeft daaraan bijgedragen, maar niet voldoende voor zo’n imposant orgel. Westert: “Dan doe je het half en dat vind ik het buitengewoon jammer. Als je aan zo’n restauratie begint doe het dan goed voor de komende 40 jaar. Ik wil het belang van restauraties nog eens onderstrepen. Zeker als het om een monument als hier in Zwolle gaat.” Het rapport van Berenschot drukt legt een groter probleem op tafel. “We financieren erfgoed tegenwoordig vooral projectmatig of op basis van een programma, maar als het gaat om dit soort oude stadskerken die ook een monumentale en brede maatschappelijke functie vervullen, moeten overheden na durven denken over medefinanciering aan exploitatie en onderhoud. Die last kun je niet bij de samenleving laten.”

 
11-09-2020  

Almelo heeft meeste gescheiden inwoners

 

REGIO – De provincie Overijssel telt met 6,7 procent het laagste aantal echtscheidingen van Nederland. Limburgers voeren de ranglijst aan met 8,7 procent terwijl het landelijk gemiddelde 7,8 procent bedraagt.

Binnen de provinciegrens evenaart Almelo het Limburgse gemiddelde met een totaal van 6.350 personen. De stad heeft dan ook al decennia te maken met huisvesting van gescheiden personen uit buurgemeenten waar nauwelijks betaalbare sociale huurwoningen beschikbaar zijn. Voor het Almelose stadsbestuur mede reden om tot 2030 nauwelijks nog sociale huurwoningen te willen bouwen en de focus vooral te richten op het midden- en hogere segment.
Enschede heeft min of meer met dezelfde problematiek te maken en staat in Twente op plek 2 met een percentage van 8,2 procent, goed voor 13.000 gescheiden inwoners, zo het centraal bureau voor de Statistiek (CBS).

 
10-09-2020  

Herberg De Witte Paarden gesloopt


Foto: Historische Vereniging Steenwijk
 

WITTE PAARDEN – Wie met enige regelmaat van Overijssel naar bijvoorbeeld Ameland gaat, kent ongetwijfeld Herberg De Witte Paarden in het gelijknamige gehucht bij Steenwijkerland op de weg richting Leeuwarden. Voor vrachtwagenchauffeurs en de regio aan de provinciale weg N761 richting Wolvega is de uitspanning met vroeger Hengelo’s Bier aan de tap sinds 1910 een begrip. Doordeweeks het adres voor een echte ‘chauffeursbal’ en pauzeadres en in het weekend ook een ‘stapdomein’ voor jongeren uit de regio.
In vroegere tijden stonden o.a. in de feestzaal BZN, The Cats, Nico Haak, Drukwerk, Golden Earring, Gruppo Sportivo en George Baker op het podium. Kortom ‘brommers kieken’ en huwelijken tot gevolg. De sloophamer maakt nu ruimte voor de bouw van vijf nieuwe woningen.

 
15-05-2020  

Twentenaren sporten minder door Corona

 

TWENTE - Bijna een kwart van de Twentenaren voelt zich eenzamer dan voor de coronacrisis. Ruim de helft beweegt en sport veel minder. Dat blijkt uit de eerste peiling in de periode van 17 tot 24 april van het landelijke corona-onderzoek van GGD Twente in samenwerking met het RIVM en de andere GGD'en. Onderstaande uitkomsten zijn dan ook gebaseerd op antwoorden gegeven tot 24 april.

Mentale gezondheid
Vergeleken met de rest van Nederland ervaren Twentenaren door de coronacrisis minder vaak problemen op het gebied van mentale gezondheid. Maar ook in Twente voelen inwoners zich vaker angstiger (34%), somberder (24%), gestrester (29%) en eenzamer (23%) in vergelijking met de periode voor de corona maatregelen.

Minder bewegen en sporten
De leefstijl van Twentse inwoners is vergelijkbaar met die van de gemiddelde Nederlander.
Een klein deel van de bijna 2800 ondervraagde Twentenaren drinkt nu meer alcohol (10%) of eet minder gezond (14%). Ruim de helft sport en beweegt (veel) minder. Karlijn Tijhuis, gezondheidsbevorderaar GGD Twente: “Het is juist extra goed om in deze tijd voldoende te bewegen. Op www.loketgezondleven.nl  zijn veel tips te vinden om dichterbij of in huis te bewegen”.

Anderhalf meter afstand is lastig
De maatregelen om zo veel mogelijk thuis te blijven, niet op bezoek te gaan bij mensen die meer risico lopen en anderhalve meter afstand houden vindt men het meest lastig. Ruim 70% van de ondervraagde Twentenaren geeft aan dat vooral bij het boodschappen doen en bij het werken buitenshuis (65%) mensen te dichtbij kwamen.

Help zicht te houden op de crisis: doe mee aan het onderzoek!
De resultaten gebruikt de overheid voor het bepalen van het landelijk beleid. Ook krijgen de regionale overheden zicht op hoe het met hun inwoners gaat en wat de coronacrisis met hun inwoners doet. Regelmatig wordt een vragenlijst uitgezet om trends te kunnen volgen. De tweede peiling is rond 20 mei. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter het inzicht geeft in hoe het met mensen gaat. Op ggdtwente.nl kunnen inwoners zich aanmelden voor het GGD panel en krijgen dan automatisch een uitnodiging om deel te nemen aan het volgende Corona-onderzoek. 

 
21-04-2020  

Rabo schenkt tulpen aan ouderen de Zonnebloem

 

ALMELO - Alleenstaande ouderen die zijn aangesloten bij de Zonnebloem en gedurende de coronacrisis al weken verstoken zijn van deelneming van activiteiten zoals dagopvang, fysiotherapie en samenkomsten zoals de huiskamer en activiteiten in wijkcentra, zijn dezer dagen verrast met een bosje tulpenvan de Rabobank NoordWest Twente. Zonnebloem-vertegenwoordigster Siny Pots kreeg de kar met tulpen maandagmiddag overhandigd bij het hoofdkantoor van Rabobank NWT in Almelo door directie-voorzitter Jochem Essink en Marion Lohuis. De bank wil daarmee de eenzame ouderen een hart onder de riem steken.

< Foto: Coen Mulder

 
21-02-2020  

Studenten: Enschede saai en toekomstloos

 

ENSCHEDE – Studenten vinden Enschede maar saai en toekomstloos als het gaat om het vinden van een baan. Één op de drie ondervraagde studenten zou de stad zelfs niet aanbevelen. Negentig procent van de ondervraagden zegt louter naar Enschede te zijn gekomen vanwege hun studie.
Het onderzoek, in opdracht van de gemeente Enschede, werd voor het eerst gehouden onder studenten van de Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, Artez (vroegere AKI) en het ROC van Twente. Aanleiding voor het onderzoek is het hoge vertrekcijfer na de studie afgerond te hebben.

Het Twentse bedrijfsleven klaagt al jaren steen en been over het vertrek van met name hoger opgeleiden zoals die van de technische universiteit UT en Saxion. De studenten die soms blijven, doen dat meestal voor ‘start up’ bedrijfjes die vanuit de studie zijn opgericht. Bedrijven van hoogwaardige maakindustrie kent Enschede nauwelijks of het zou 'Vredestein tevreden zijn' moeten zijn of misschien wel Installatiebedrijf Moekotte. Voor grote hoogwaardige technologische bedrijven moet men in Twente naar bijvoorbeeld Hengelo met bedrijven als Thales, Sensata en Stork of Almelo met bedrijven als UrencoEnrichment Technology Company, Aeronamic (luchtvaart), Malvern/Panalytical, Benchmark, VDL Enabling Technologies, ACtronics, Boessenkool, Cirex, IMS, DuxValves en in de Foodsector Bolletje.
(bekijk de Links)

Studenten zijn echter vooral bezig met hun studie en sociale leven, zo bleek in het onderzoek. Te weinig banen, te weinig evenementen en een te laag vrijetijdsaanbod, zo luidt het oordeel over Enschede. Kortom te weinig kennis over wat Enschede en Twente als geheel te bieden heeft na de studie. Enschede en in het kielzog ook Hengelo en Almelo zullen samen met het bedrijfsleven meer aan de weg moeten timmeren om hoogwaardig personeel aan zich te kunnen binden.

 
06-02-2020  

Opnieuw mega-order voor Thales Hengelo

 

HENGELO – Radarsysteembouwer Thales in Hengelo heeft opnieuw een mega-order in de wacht gesleept. Haalde het vorige maand een mega-order binnen van de Duitse marine als onderaannemer van de bouwcombinatie Damen Shipyards / Lürssen Werftengruppe Bremen die voor ruim 4,5 miljard de aanbesteding won* voor de bouw van 4 nieuwe fregatten van het type MKS 180 welke op de werf van Blohm+Voss – dochterbedrijf van Lürssen - in Hamburg worden gebouwd. Voor Thales, dat eerder Hollandse Signaal heette, is dat de grootste order in de geschiedenis.

Enkele weken later volgde dan een opdracht van de Britse Marine dat Thales op een vijftal fregatten van het type 31 de volledige combat-systemen laat installeren. Een order van honderden miljoenen. Nu Thales de getekende opdracht binnen heeft, lonkt er meer in het verschiet. Nog nooit lieten de Britten Thales volledige combat-systemen installeren en daarmee zet het Hengelose bedrijf dat wereldwijd opereert, stevig de voet tussen de deur. De Britse Marine gaf namelijk eind vorig jaar de bouwopdracht aan de Schotse scheepsbouwer Babcock waarmee Thales een alliantie heeft in de opdracht van £1.25 biljoen voor de bouw van 5 fregatten van het ranke type 31.

Thales gaat het daarmee voor de wind, maar ook voor toeleveranciers in het oosten van het land wiens ouderportefeuille nu al zo’n 100 miljoen euro bedraagt. Thales Hengelo zelf verwacht een groei van 150 personeelsleden, waarbij het zelf voorziet in tal van hoogwaardige technisch specifieke opleidingen. Thales Nederland is marktleider in de marine-sectoren Defence, Security en Transportion Systems en telt zo’n 2.200 werknemers. Wereldwijd heeft het Franse moederbedrijf Thales meer dan 80.000 werknemers in 68 landen en is daarmee een der grote spelers in elektronica.

won* : Dat Damen Shipyards de aanbesteding won, ontmoette nog wel enige politieke commotie in de Duitse Bondsdag. Protectionisme is daarbij de leidraad en bovendien de klacht van Duitse concurrenten dat dit tot arbeidsverlies leidt. Ook wordt gedreigd met juridische stappen tegen de aanbesteding en het besluit. Dit kan tijdsverlies opleveren voor Damen en Thales en de Duitse werfpartner Lürssen. 

 
23-01-2020  

Vernieuwde Wandelroute Bronnen Springendal

 

OOTMARSUM - Op de meest belopen wandelroute van het Springendal, de ‘groene’ Bronnenroute, zijn de laatste tijd een aantal wijzigingen doorgevoerd, de route is op een aantal locaties verlegd.  Het verleggen van een veel belopen wandelroute wordt natuurlijk niet zonder reden gedaan. De natuurherstel maatregelen van afgelopen jaar boden ook op recreatief vlak nieuwe kansen. Zo zijn er holle wegen gecreëerd door nieuw aangelegde akkers, heidevelden in aangroei en langs recentelijk aangepote boszomen en houtwallen. Deze holle wegen versterken het landschappelijk beleven van het Springendal, maar bieden ook een oplossing voor een vraagstuk waar natuurwaarde en landschappelijke beleving afgewogen wordt tegen (intensief) recreatief gebruik.

<< Dit vraagstuk speelt bij een prachtige Amerikaanse eikenlaan in het midden van het Springendal, wellicht bij u beter bekend als het ‘laantje met het Mariabeeldje’. In de Amerikaanse eiken van deze laan zit een te groot percentage aan dood hout om de veiligheid van de recreant te waarborgen. Hierdoor moest er een afweging worden gemaakt tussen recreatief gebruik met grondige aanpassing van de laan waarbij de laanstructuur en hoge natuurwaarde verloren gaan of geen recreatief gebruik maar wel behoud van de landschappelijke beleving van de laan, met een groot aandeel dood hout als leefomgeving voor vele dieren, planten en paddenstoelen. In dit geval is er gekozen voor de tweede optie, en wordt de laan één deze weken afgesloten voor publiek. 

Dit specifieke geval is een duidelijk voorbeeld van de zoektocht naar een goede balans tussen beschermen en beleven, twee van de drie hoofdtaken van Staatsbosbeheer.
En met oog op een goede balans zijn er meer paden in het Springendal en op de Braamberg die gesaneerd worden. Deze paden zijn in tegenstelling tot de bovengenoemde eikenlaan,   weinig belopen en zullen teruggegeven worden aan de natuur waar ingezet wordt op grotere rustgebieden voor plant en dier, en minder maar beter beleefbare en toegankelijkere wandelpaden.
Bron: Staatsbosbeheer

 
23-12-2019  

Rechter zet Stadsbank ON in de wachtkamer

 

ALMELO – Stadsbank Oost Nederland mag van de Rechtbank Overijssel tot 1 maart volgend jaar geen nieuwe cliënten aannemen. De Stadsbank Oost Nederland is een samenwerkingsverband van 22 gemeenten in Twente en de Achterhoek dat bewindvoering uitvoert voor cliënten met problematische schulden in opdracht van de aangesloten gemeenten.
Reden waarom Stadsbank Oost Nederland geen nieuwe cliënten mag aannemen, is een gebrek aan deugdelijke verslaglegging van individuele dossiers van bewindvoering voor 26 cliënten op een totaal van 1218. Tot 1 maart krijgt de Stadsbank nu de tijd om orde op zaken te stellen, maar het is wel een smet op het blazoen van de bestuurders, uit de kringen van wethouders van Sociale Zaken van de aangesloten gemeenten. De Enschedese wethouder Arjan Kampman is de bestuursvoorzitter van het samenwerkingsverband en wil nu een snelle analyse om deze aan de verschillende gemeenteraden te kunnen voorleggen. Ook is de directie op het matje geroepen.

Naast Stadsbank Oost Nederland werden door de rechter ook nog 14 commerciële bewindvoerders in de wachtkamer gezet omdat zij eveneens onzorgvuldig waren in de dossierverslagen. Rechters leggen bewindvoering op bij problematische schulden, maar controleren ook steeds strenger aangestelde bewindvoerders omdat er in de afgelopen jaren nogal kaf onder het koren schuil ging, waar de cliënten de dupe van werden. 

 
23-12-2019  

MST en Menzis nog niet akkoord voor 2020

 

ENSCHEDE – Met nog een paar dagen te gaan dit jaar voor het eventueel opzeggen van uw huidige zorgpolis, ‘rollebollen’ zorgverzekeraar Menzis en het Enschedese MST-ziekenhuis nog met elkaar over de contractvoorwaarden van 2020 en eventuele latere jaren. Bij de ZGT-ziekenhuizen in Almelo en Hengelo is er ten aanzien van de grootste zorgverzekeraar in Twente, dat Menzis is, meer rust. Daar werd vorig jaar een vierjarige overeenkomst afgesproken over het maximale aantal handelingen. Tussen Menzis en MST Enschede liep dit jaar de overeenkomst af en dat zorgt voor stevige onderhandelingen. Wat het MST betreft, bestaat er dus nog geen zekerheid  of patiënten die verzekerd zijn via Menzis dan wel ‘dochters’ Anderzorg, Azivo, HEMA en PMA, volgend jaar wel in het Enschedese ziekenhuis terecht kunnen. Hoewel wel de intentie bestaat er samen uit te komen.
Aanleiding tot dit ‘rollebollen’ is de druk van verzekeraars op ziekenhuisdirecties de kosten in de hand te houden door behandelingsplafonds vast te leggen.  Door deze ‘dwang’ komt het de laatste jaren steeds vaker voor dat ziekenhuizen patiënten weigeren van verzekeraars wiens plafond is bereikt. Patiënten moeten daardoor steeds vaker verder van huis voor planbare noodzakelijke zorgverlening. Bij noodgevallen telt die ‘stop’ niet en betalen de ziekenhuizen de kosten uit eigen zak. Menzis is niet blij dat het ‘gerollebol’ met MST is uitgelekt en vreest nu dat Twentse verzekerden eerder op zoek zullen gaan naar een andere verzekeraar. Dat kan tot 31 januari 2020, mits de lopende verzekering op tijd per 31 december 2019 is opgezegd!

 
18-11-2019  

Vietnamees gepakt met 10.000 XTC-pillen in trein

 

BAD BENTHEIM (D) - Duitse Zoll-beambten hebben in de internationale trein van Amsterdam naar Berlijn een 22-jarige Vietnamees aangehouden die in Duitsland werd gezocht wegens diefstal. Bij nadere controle van de bagage bleek de man in het bezit van zo'n 10.000 XTC-pillen die hij meesmokkelde naar Duitsland. In Bad Bentheim was voor hem de reis ten einde en werd hij in de boeien geslagen.

<< Vijf kilo aan XTC-pillen, dat zijn er zo'n 10.000
Foto-BPOL-Bad-Bentheim

 
12-11-2019  

Hugo de Jonge in gesprek over de Netwerkgids


Netwerkgids Saskia (links) samen met Lilliane in gesprek met Hugo de Jonge, minister van VWS.
(foto: MEE Overijssel)
 

ZWOLLE - Passende zorg bieden voor mensen met een verstandelijke beperking en een complexe zorgvraag. Daarvoor is er nu de Netwerkgids. En nu de pilot is begonnen, was Hugo de Jonge, minister van VWS, benieuwd naar de eerste resultaten. Saskia Dulk van MEE is één van de netwerkgidsen en ze begeleidt onder andere Lilliane. Zij zoekt al jaren een goede plek voor haar tweelingzus. Samen gingen ze in gesprek met de minister op woensdag 6 november. Hier kon Lilliane haar persoonlijke verhaal aan hem vertellen.

Lilliane: “Sinds kort begeleidt Saskia mij in mijn zoektocht. Saskia is netwerkgids van MEE. We hebben nauw contact met elkaar. Er is een goede klik! Ik hoef nu niet alles meer alleen te dragen, want ik kan elke minuut van de dag bellen als het even lastig is. Saskia denkt met mij mee. Niet alleen voor een passende plek voor mijn zus bij een instelling, maar ook als ik juridische hulp nodig heb of als er psychische hulp geboden moet worden. Het geeft mij meer rust dat ik een back-up heb waar ik te allen tijde op terug kan vallen, zodat ik het ook niet allemaal alleen hoef te doen.”

Niet direct “nee”
“Het is natuurlijk wel wennen. Onze visie is gelukkig hetzelfde. En Saskia heeft de tijd genomen om zich in te lezen in het dossier van mijn zus waardoor ze mij beter kan ondersteunen en weet waar de hulpvraag en behoefte liggen. Maar helaas worden we door veel instellingen afgewezen. Er moet een cultuuromslag komen en niet gelijk met NEE worden gesproken, maar wat kan er wél gedaan worden om de juiste zorg te bieden. Veel instellingen willen een cliënt zoals mijn zusje niet in huis halen vanwege haar profiel, ze zijn te bang dat het dan weer mis gaat en denken niet verder mee in een oplossing.”

Het beste voor de cliënt
“Ik ben zelf werkzaam als begeleider en ken de zorg zodoende van beide kanten. Ook als begeleider heb ik ervaren dat de werkdruk ernstig hoog is. Ik stond helemaal alleen op acht cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag met agressieve inslag. De veiligheid kan niet gewaarborgd worden voor de cliënt, maar ook niet voor de hulpverlener. Noodgedwongen wordt er dan met vrijheidsbeperkende middelen gewerkt. Wat is dan nog goede zorg? Daarbij denkt het hele zorgsysteem in hokjes. Een cliënt kan bijvoorbeeld veel beter op zijn plek zitten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), maar heeft een VG-indicatie (‘Verstandelijk Gehandicapt’) en blijft daarom in de instelling voor verstandelijk gehandicapten. Ik vind dat er dan niet gekeken wordt naar wat daadwerkelijk het beste is door de cliënt.”

Buiten de kaders denken
“Het is fijn om te horen dat het programma Volwaardig leven er is. Wat is een volwaardig leven? Dat je mag zijn wie je bent, in alles wat je bent. Er wordt aandacht besteedt aan de persoon en welke zorg deze nodig heeft. Er wordt minder naar beperking of gedrag gekeken, maar meer naar de oplossing. Wanneer de wereld anders wordt, ben jij die belangrijke ander, sta jij er voor mij? Ben jij betrouwbaar? Ieder mens wil gezien en gehoord worden, wil voelen dat hij of zij erbij hoort. Willen we elk persoon die in een instelling zit de ruimte geven waarin diegene zich kan ontwikkelen, groot of klein, dan zullen er binnen deze sector veel veranderingen moeten plaatsvinden. Het werken in de zorg is fysiek zwaar, maar mentaal ook. Er moet buiten de kaders gedacht worden, er moet verlichting komen, er moeten passende plekken worden gemaakt, zodat elke cliënt met zijn of haar problemen geholpen kan worden. Praat met de naasten, praat met de cliënten die dit kunnen, pas dan kom je erachter wat er allemaal leeft.”

Over de pilot Netwerkgids
In een pilot van twee jaar willen MEE en ’s Heeren Loo onderzoeken of de zorg beter kan aansluiten op de complexe vragen die sommige mensen hebben. Bijvoorbeeld doordat er ook (ernstige) gedragsproblemen bij komen kijken. De pilot Netwerkgids is één van de vijf pilots van het programma Volwaardig leven van het ministerie van VWS.


Zie je mij gedicht van Liliane

 
09-11-2019  

Hoe mooi is Twente wel niet

63 bekende Twentenaren beschouwen de regio
 

TWENTE - Hij was er bijna een jaar mee bezig, maar sinds afgelopen weekend ligt dan toch het boek met de titel Hoe mooi is Twente wel niet in de winkel. Journalist/schrijver Gijs Eijsink  benaderde 63 bekende (oud-)Twentenaren om een reactie op genoemde (vraag)stelling. Mannen, vrouwen, jong oud, bestuurders en ondernemers, topsporters en artiesten, schrijvers, journalisten en ecologen gaven hun antwoord op de vraag hoe mooi Twente wel niet is. Ze wezen daarbij ook een locatie aan waarvan een foto is gemaakt door de bekende fotograaf Ebo Fraterman uit Enschede.
In deel 2 van het boek gaven de 63 deelnemers antwoord op de vraag of het niet beter is dat Twente voortaan één grote gemeente is ipv de huidige 14. Ruim de helft was tegen, waaronder cabaretier Korneel Evers uit Wierden. ‘Een te grote gemeente maakt de afstand tot de lokale politiek al snel te groot. Ik denk dat het beter werkt wanneer je de wethouder ook gewoon op straat aan kan spreken’, aldus de in Utrecht woonachtige Evers.
Een kleiner aantal van de 63 deelnemers was voor Twente als één gemeente. Onder hen Herman Finkers. Hij meent: ‘Eén grote gemeente lijkt me goed. Dan voorkom je dat elke gemeente er weer een bedrijventerrein bij wil. Twentestad, in de zin van een paar gemeenten samenvoegen, lijkt me juist erg slecht. Je krijgt dan een splitsing tussen de grootste steden en de rest van Twente. De eenheid bewaren is belangrijk.  En als er ooit een Nexit komt splitsen we ons met alle Nedersaksische provincies af, zodat we in Europa kunnen blijven.’

De 63 Twentenaren die hebben deelgenomen aan het boek zijn: 
Alexa Gratama, André Manuel, Ank Bijleveld, Anka Mulder, Anne van der Meiden, Annegreet van Bergen, Anneke Coops, Annemieke Wissink, Annie Schreijer-Pierik, Arnoud Odding, Barbara Fransen, Björn Kuipers, Erik ten Hag, Esther Hammink, Frans Baake, Frans van Vught, Gery Veldhuis, Gijs Westerbeek, Han ten Broeke, Harry Nijhuis, Hennie Kuiper, Herman Dekkers, Herman Finkers, Herman Haverkate, Hester Alberdingk Thijm, Hester Maij, Ilse de Lange, Jacqueline de Jong, Jan Cremer, John van Zuidam, Karen Eshuis, Karin Swerink, Kirsten Wild, Kitty Nijmeijer, Korneel Evers, Marc Fabels, Marc Kapteijn, Marijke van Hees, Marike Bezema, Marinus van den Berg, Mark Zekhuis, Martha Riemsma, Marti ten Kate, Mieke Kerkhof, Monique Cerpentier Braganza, Nathalie Baartman, Nelleke Kuipers, Onno van Veldhuizen, Paul Abels, Paul van Lange, Philip Eijlander, Pi de Bruijn, Regina Nieuwmeijer, Sander Schimmelpenninck, Secil Arda, Thea Kroese, Theo Hakkert, Theo de Rooij, Tommie Wieringa, Ton Schaap, Wilmien Haverkamp-Wenker, Wout Brama en Wouter Muller.


Sepp Bader uit Diepenheim tekende voor de vormgeving, Gijs Eijsink voor de tekst en samenstelling. Het boek is te koop in de boekwinkel.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
17-10-2019  

Einde voor Solar Challenge Teams Twente en Delft


Gebutst en met afgebroken wielophanging kwam het einde voor de Tukkers wiens voertuig van de weg geblazen werd.
Foto: Jerome Wassenaar
 

ADELAIDE – Koploper Solar Team Twente had de derde dag al tegenslag in de 3000 km lange race door Twente en zag de NUNA van TU Delft op 2 minuten komen. Het ultra-lichte door zoncellen aangedreven voertuig van de Tukkers leek op weg naar de eerste overwinning na al vaker gestrand te zijn op de tweede plek achter de concurrenten uit Delft. Het mocht niet zo zijn. Stevige wind speelt de deelnemers parten en een windvlaag woei het Twentse voertuig van de weg terwijl net weer iets werd uitgelopen op de Delftenaren die op haar beurt de Belgische concurrent van zich af wist te houden. Voor de Tukkers was het echter over en uit. Door de windvlaag werden de Tukkers niet alleen van de weg geblazen, maar sloeg ook nog eens over de kop waardoor onherstelbare schade ontstond en de race over was. Vanaf dat moment was de NUNA op kop in de race door de Australische Outback.

Met nog 250 km voor de boeg was het ook einde voor de Delftenaren. De NUNA vloog in brand en werd totaal verwoest. De piloot van het moment bleef echter ongedeerd omdat hij net op tijd uit het voertuig gehaald kon worden. Voor het eerst dus geen Nederlanders die in deze raceklasse met de eer gaan strijken.

Het team van TU Eindhoven is nog in de race in de gebruikersklasse en rijdt nog aan kop.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
16-10-2019  

Gratis gezellig tafelen op de grens met Duitsland

 

MEDDO – Op zondag 20 oktober kunt u als inwoner van de grensregio gezellig tafelen met onze Duitse buren. Van 13.00 uur tot 17.00 uur vindt dan de zogenoemde ‘Grensztafel’ plaats op de grens tussen Vreden-Gaxel en Winterswijk-Meddo onder het motto; eten, drinken, feesten, plezier hebben, maar uiteraard ook goede onderlinge gesprekken tussen buren van beide zijden der landsgrens.

Het idee is ontsproten tijdens de ‘Youth Battle’ van Euregio, het grensoverschrijdende samenwerkingsverband op cultureel en economische gebied van gemeenten in o.a. de Achterhoek en Twente en gemeenten uit de Duitse grensregio. De barbecue en alcoholvrije drankjes maar ook de koffie en taart zijn gratis.

Plaats van handeling: Op de landsgrens aan de Wandersweg te Meddo (gem. Winterswijk) (pal achter het industriegebied Vreden-Gaxel) van 13.00 tot 17.00 uur.

Meer info klik hier
 

 
15-10-2019  

TU Delft zit Solar Team Twente op de hielen


Zandstorm en windvlaag zorgden voor problemen bij koploper Solar Team Twente
 

ADELAIDE – Tijdens de World Solar Challenge dwars door Australië is het Solar Vattenfall Team van de UT Delft flink ingelopen op de Twentse koploper UT Twente/Saxion. Bedroeg maandag de voorsprong van de koploper nog 20 minuten, op de derde dag hadden de Tukkers te maken met een flinke zandstorm en een Road Train die het team ophield.
Vooral de zandstorm zorgde voor problemen waardoor de techneuten flink aan de slag moesten om het losgeslagen solarpaneel weer goed te bevestigen en het voertuig van het nodige doorgedrongen zand te ontdoen. Ook doorrijden in de storm bleek onmogelijk. De achtervolgers van UT Delft en het Belgische Auroria hadden op achterstand veel minder last van de storm. Toch blijven de Tukkers optimistisch betreffende de race over 3000 km die nu gevorderd is tot Cooper Pedy. Nog 865 km te gaan tot de finish in Adelaide met concurrentie van 27 voertuigen.
 
 

 
10-10-2019  

Spoedpost Oldenzaal sluit eind dit jaar

 

OLDENZAAL – Alle verzet tegen het sluiten van de Spoedpost Oldenzaal als medisch zorgcentrum van het MST Enschede blijkt vruchteloos. Dat is de conclusie van het overleg met de huisartsen regio Oldenzaal/Noordoost Twente hedenavond. Niet alleen financiën zijn de oorzaak van het besluit, maar ook gebrek aan ‘mankracht’ zoals huisartsen en triagisten. De spoedpost blijft nog tot eind december in functie. Patiënten uit de regio moeten per 1 januari uitwijken naar het MST in Enschede of ZGT in Hengelo.
Voor het vroegere Oldenzaalse ziekenhuis dat doorstartte als spoedpost en specialistische servicepost van MST en nog in 2017 werd verbouwd met nieuwe dagpoli onder architectuur van IAA, valt nu dus het doek.

 
22-09-2019  

Nat. record SamenLoop voor Hoop Tubbergen

 

TUBBERGEN – Waar een plattelandsgemeente sterk in kan zijn, heeft Tubbergen laten zien met de SamenLoop voor Hoop ten bate van KWF Kankerbestrijding. Alle activiteiten leverden een nationaal record op van maar liefst 372.254,00 euro.
Alle 9 kerkdorpen ondersteunden de 24-uurs actie. Zo werden maar liefst 8.000 kaarsen ontstoken à raison van 5 euro en ook de KinderLoop leverde een prima prestatie met 7.653,03 euro. Het restant van het fenomenale bedrag werd bijeen gewandeld door een rits aan gesponsorde teams. ‘Ongekend, vandaag begon een nieuw hoofdstuk in het boek van de SamenLoop voor Hoop. Zoveel teams, zoveel deelnemers en zoveel enthousiasme. Deze Samenloop is in alle opzichten geslaagd’, riep Jan Puthaar, relatiemanager bij KWF Kankerbestrijding, uit bij het ontvangen van de symbolische cheque.
Ook burgemeester Haverkamp toonde zich trots over zoveel saamhorigheid in haar gemeente; ‘Ik hoop dat we dit gevoel telkens opnieuw samen mogen ervaren”,  sprak ze. “Vandaar dat wij alle dorpen een geschenk aanbieden, een levend geschenk wat groeit en bloeit. Ieder dorp ontvangt van ons namelijk een walnotenboom. Deze boom staat symbool voor wijsheid, liefde, vruchtbaarheid en bescherming’, aldus Haverkamp die daarbij symbolisch een netje walnoten aanbood aan Henny Oude Geerdink, voorzitter van SamenLoop voor Hoop Tubbergen.

Fotoreportage: Jan Bril

 

Fotoreportage (86 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina