Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
18-10-2017  

Almelo blijft bij verkoop aandelen Twence

 

ALMELO – Ook als de gemeente Almelo haar aandelen in afvalverwerker Twence te Hengelo niet kan slijten aan de Stadt Münster (D), wil Almelo de aandelen verkopen. Münster ziet wel heil in de afvalverwerker maar loopt tegen problemen op vanwege Duitse wetgeving. Om dat probleem te slechten, is meer tijd nodig. Bovendien is dan nog niet zeker of Almelo haar aandelen aan de Duitse gemeente kan slijten of dat gekozen wordt voor een kapitaalimpuls met ‘verwatering’ van de aandelen van de 14 Twentse gemeenten. Mocht het íntreden van Münster teveel tijdsbeslag leggen, wil Almelo haar aandelenbezit verkopen aan de andere Twentse gemeenten.

Almelo bezit 11,2 procent van de aandelen van Twence en verwacht daarvoor tussen de 10 en 15 miljoen euro te ontvangen. Verkoop zou Almelo uit de schulden kunnen helpen, maar de stad verliest dan wel haar aandeel in het jaarlijks winstdividend dat in 2018 door Twence is begroot op 5 tot 6 miljoen euro totaal, zijnde 50 procent van de winst.
Voor Almelo zou dat minimaal 550.000 euro jaarlijks aan dividend betekenen. In deze lijkt de geschatte opbrengst bij verkoop met 20 tot 30 keer het dividend wel erg hoog. Temeer daar Almelo als op twee na de grootste aandeelhouder haar bezit inTwence wel erg in de etalage zet.

In de winstverwachting van Twence is al rekening gehouden met lagere tarieven vanwege het wegvallen van de financierings-opcenten voor de investeringen binnen de Agenda van Twente.
Zo gaan de tarieven van de verwerking van restafval van 116 naar 70 euro per ton en die van Gft van 54 naar 32 euro per ton. Een verlaging die nauwelijks is doorberekend in de afvalstoffenheffing voor burgers. De ‘magere’ voorziene verlaging in 2018 van de afvalstoffenheffing in Almelo heeft meer te maken met het beter aanbieden van gesorteerd huishoudelijk afval aan ‘intermediair’ Twente Milieu in Enschede dat eerst de recyclebare stoffen zoals papier, glas en plastic verkoopt en het resterende afval via Twence in Hengelo laat verwerken.

Lees: ‘Twence in perspectief

 
17-10-2017  

Literair inspirator Gerard Haverkort overleden

 

ALMELO – Bij leven was Gerard Haverkort docent, grafisch vormgever tekstschrijver en dichter maar ook bezield medeorganisator en juryvoorzitter gedurende vele jaren van de Willem Wilmink Dichtwedstrijd in de Almelose bibliotheek. Verder was hij gedurende jaren betrokken bij de organisatie van het politieke café Rumoer in de bibliotheek waarvoor hij liederen schreef en was hij inspirator van de Stichting Culturele Activiteiten Weezebeekkring. Ook leverde Haverkort zijn bijdrage aan de expositie van politieke spotprenten van de hand van Tony Cassese (AlmeloAnders.nl) waarbij hij tijdens de openingsinleiding het volgende speedsonnet openbaarde over de bouw van een nieuw stadhuis;

STAND
Als het college op de toren staat
Van ‘t prijzig stadspaleis dat is verrezen,
Dan staat men daar uitbundig trots te wezen
Als men de stad beneden gade slaat.
Waarbij men dan een prachtig uitzicht heeft
Hoezeer die stad boven zijn (leeg)stand leeft.


Gerard Haverkort overleed zaterdag op 75-jarige leeftijd. Vrijdag a.s. kan in het crematorium te Almelo afscheid worden genomen.

 
14-10-2017  

Kamervragen over taken Rechtbank Almelo


Toenmalig Minister van Justitie Ivo Opstelten beweerde destijds nog dat de rechtbank in Almelo en P.I. De Karelskamp onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn.
Daaronder de foto van het belastingkantoor naast de rechtbank. Ook de belastingdienst verlaat Almelo. Door perikelen binnen de dienst is de termijn reeds overschreden.
De dreiging van kolossale leegstand onder invloed van het Rijk hangt de stad nog steeds boven het hoofd.
 

DEN HAAG/ALMELO – Ondanks dat bij de vorming van het kabinet Rutte III is vastgelegd dat erin de komende regeringsperiode geen rechtbanken gesloten worden en bij sluiting van gevangenissen de buiten de Randstad gelegen inrichtingen worden ontzien, is er toch weer gedoe over de Rechtbank Almelo.
Veel taken werden de laatste jaren al overgeheveld naar de locatie Zwolle van de gefuseerde Rechtbank Overijssel zoals vreemdelingenrecht en de meeste bestuursrechtzaken. Per 1 januari 2018 ligt het in de bedoeling om ook de grotere strafzaken naar Zwolle over te hevelen, dit terwijl in Almelo nog maar enkele jaren geleden veel geld is geïnvesteerd in extra beveiliging voor juist die grote strafzaken die zijn gekaderd in het landelijk en het functioneel parket (LP en FP zaken). De onrust bij de rechtbankmedewerkers in Almelo blijft derhalve voortbestaan, evenals onder de advocatuur in Twente nu telkens wordt gesnoept van het takenpakket.
Bestuurlijk Twente maakte zich in de afgelopen jaren sterk voor de rechtbank en de penitentiaire inrichting De Karelskamp om deze te behouden en kreeg daarvoor in 2015 van de Tweede Kamer kamerbrede steun. Desondanks is het takenpakket van de rechtbank in Almelo wel vermagerd en worden al alle zeilen bijgezet om het gebouw ‘vol’ te houden met aanverwante instellingen.

De Almelose burgemeester Arjen Gerritsen reageerde eerder deze week gematigd verheugd op het coalitieakkoord ten aanzien van de rechtbanken en gevangenissen en stelde al dat desondanks de vinger aan de pols gehouden moet worden. Een juiste conclusie die inmiddels ook is doorgedrongen in het parlement. De Tweede Kamerleden Chris van Dam (CDA), Gert-Jan Segers (ChristenUnie), Maarten Groothuizen (D66) en Foort van Oosten (VVD) hebben inmiddels gezamenlijk Kamervragen gesteld over het besluit van rechtbankpresident Avedissian om grote strafzaken vanaf volgend jaar te verhuizen van de rechtbank in Almelo naar de rechtbank in Zwolle. Op Twitter stelt Van Dam; ‘Niet morrelen aan takenpakket Rechtbank Almelo!’ https://twitter.com/ChrisvanDamCDA/status/918862860540882944

De grote vraag is echter; 'Hoe betrouwbaar is de Rijksoverheid?

 
13-10-2017  

SUN Noodfonds voor financiŽle nood

 

ALMELO – Ook in de regio Almelo kan vanaf nu voor mensen in financiële nood een beroep worden gedaan op het SUN Noodfonds. Het noodfonds springt in wanneer een gemeentelijke regeling bijzondere bijstand of de Wmo geen uitkomst kan bieden.  Het SUN Noodfonds werkt al met 25 noodhulpbureaus in Nederland, waaronder Enschede via de Stichting Fonds Bijzondere Noden Enschede.
Onder de naam Sun Twente is het SUN Noodfonds nu ook actief in de gemeenten Almelo, Dinkelland, Tubbergen en Twenterand. Het fonds keert geen geld uit, maar betaald bijvoorbeeld de leverancier van een wasmachine, indien deze stuk is gegaan en  de cliënt in nood vervanging onmogelijk zelf kan betalen. Cliënten in nood worden bij het SUN Noodfonds aangereikt door o.a. instanties als maatschappelijk werk, Almelo Sociaal, RIBW, Thuisteam Twente, Zorgsaam Twenterand, WijKracht Dinkelland, SHM Tubbergen, maar ook schooldirecties die nood van leerlingen uit gezinnen met armoede constateren maar ook door werkgevers indien een werknemer dreigt tussen wal en schip te geraken door schulden. Werkgevers signaleren dat bijvoorbeeld door loonbeslagen. De hulp die het noodfonds dan mogelijk verricht is altijd in natura.
SUN Twente wordt o.a. gefinancierd door giften van bedrijven, particulieren en  de Ridderlijke Duitse Orde Balije van Utrecht (RDO) dat de financiële basis legde voor SUN Twente. De eeuwenoude liefdadigheidsinstelling bestierde in vroegere tijden zogenoemde Commanderijen en kreeg daarvoor pacht.  Zo behoorde de Commanderij Ootmarsum daar vroeger toe en zo dus ook de link met Twente.

 
12-10-2017  

Hsv Hoek bekert verder tegen Heracles

 

ALMELO/LISSE- Niet Fc Lisse wordt de nieuwe tegenstander van Heracles Almelo in de KNVB Bekercompetitie maar het Zeeuwse Hsv Hoek. De hoofdklasser won de strafschoppenserie die na gerechtelijke tussenkomst moest worden overgenomen omdat de scheidsrechter na het eerdere gelijkspel in Lisse de serie onreglementair liet nemen en zo Fc Lisse tot winnaar bepaalde.
In de nieuw te nemen strafschoppenserie hielden de Zeeuwen het hoofd koel en schoten vijf maal raak terwijl de Lissenaren een keer misten.
Hsv Hoek, uit het gelijknamige dorp behorende tot de gemeente Terneuzen, neemt het woensdag 25 oktober om 18.30 uur op in het Polman Stadion tegen Heracles Almelo.

Of eerste burger Jan Lonink tot de aanhang behoort om de club uit zijn gemeente aan te moedigen, is nog onbekend.
De geboortige Markeloër is sinds 2003 burgemeester van Terneuzen en was in vroegere tijden beleidsambtenaar in Almelo voordat zijn carrière in 1996 als waarnemend burgemeester in het Drentse Norg begon en via Sas van Gent en Rijssen-Holten naar Terneuzen leidde. Lonink was van 1989 tot 1994 ook nog Tweede Kamerlid voor de PvdA.

 
09-10-2017  

Uw digitale activiteit geen geheim bij sleepwet

 

ALMELO - Met het invoeren van de zogenoemde sleepwet, zijn uw digitale activiteiten geen geheim meer voor de nationale inlichtingendiensten. De vraag is of dat wenselijk is of niet?
Instanties als de Raad van State, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Nederlandse Vereniging van Journalisten en verscheidene wetenschappers hebben al hun zorgen geuit over deze wet. De wet is op 11 juli aangenomen door de Eerste Kamer. En alleen een referendum kan dat nog een halt toe te roepen. Bijna 300.000 Nederlandse burgers hebben al een ondersteuningsverklaring getekend om het onderwerp opnieuw op de agenda van de Tweede Kamer te zetten.

Bedenk bij deze dat een ‘sleepnet’ van de inlichtingendiensten alle communicatie via digitale verbindingen zoals computer, smart-tv en telefonie (vast en mobiel) mogen opslaan van hele woonwijken om dat jaren te bewaren. Bovendien mogen de inlichtingendiensten ook een geheime DNA-databank aanleggen die met buitenlandse veiligheidsdiensten mag worden gedeeld. Niets te verbergen? Dat kan, maar weet u over een jaar nog wat u precies heeft gedaan, met wie heeft gesproken en waar u op welk tijdstip bent geweest?
U zult maar niets fout gedaan hebben, maar wel als verdachte worden opgepakt en verhoord! Spijt als haren op uw hoofd komt dan te laat!
Niet overtuigd?  De eerste Nederlanders zijn in het buitenland al geweerd en teruggestuurd vanwege vermeende radicale verbindingen die niet bestaan. Voor een uitgebreidere argumentatie over de wet kunt u bijvoorbeeld kijken op geensleep.net.

Het referendum kunt u
hier tekenen.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
07-10-2017  

Almelo op 2 in Roparun-route Hamburg

 

ALMELO/ROTTERDAM – Almelo heeft weer hoog gescoord als doorgangsstad van de jaarlijkse Roparun van Hamburg naar Rotterdam. Vorig jaar werd door de deelnemers Almelo nog als derde geklasseerd achter Ede en winnaar Zutphen, maar met de binnenkomst via de Gravenallee wist Almelo dit jaar toch weer een plaatsje te stijgen door Ede weer voorbij te steven. Nog net geen eerste, maar Almelo won al wel eerder drie keer op rij van 2012 t/m 2014. Met de klassering kan de regio Almelo net zoals in 2015 weer een bedrag tegemoet zien van 25.000 euro voor palliatieve zorg. Wethouder Irene ten Seldam nam de cheque dan ook dankbaar in ontvangst tijdens het Roparun-gala in Hal 4 aan de Maas vrijdag jl. in Rotterdam. De Almeloopers (team 260) scoorden financieel een sponsorbijdrage van € 40.632,16 en klasseerden zich daarmee in het sponsorklassement als dertiende. Sportief was het minder met plek 77 in een gemiddelde looptijd van 10,82 km per uur tussen Hamburg en Rotterdam.

Roparun 2017 met de looproutes Hamburg-Rotterdam en Parijs-Rotterdam leverde in totaal 5,5 miljoen euro op.
Op de route Parijs-Rotterdam was het Belgische Zele weer ongenaakbaar met het verwelkomen van de 'runners', voor Ossendrecht en Oud Beijerland. Ook die steden wonnen opeenvolgend 50.000, 25.000 en 12.500 euro voor palliatieve zorg in de regio.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
06-10-2017  

Unicef-loop 39 in het Nijreesbos Almelo

 

ALMELO Enkele honderden ‘Kids’ namen vrijdag deel aan de 39e Unicef Loop in het Nijreesbos met als traditioneel startpunt café Liedenbaum. Bij de Nijreesberg  volgden enkele bewegingsproeven met sport en spel en de test ‘oriënteren op je zelf’ voordat aan de echte prestatieloop begonnen werd om zoveel mogelijk geld bij elkaar te sprokkelen voor het VN-kinderfonds.
Met FIFA E-speler Brian Hessing was er een ‘fotoshoot’, Luv2Move hielp bij de danspasjes, de grimeur beschilderde gezichtjes, de ballonnenclown blies fraaie ballonnen, marshmellows werden geroosterd en er werd in bomen geklommen en de scoutinggroep JF Kennedy verrichtte meerdere hand- en spandiensten. De opbrengst is op dit moment nog niet bekend.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (74 foto's)...

 
05-10-2017  

Natuurhus kan verder met plan Doe-park


Ook een visstek behoort tot de mogelijkheden van het Doe-park
 

ALMELO – Na het financieel gesneuvelde plan van een nieuw Natuurhus in het Hagenpark, heeft de gemeente Almelo zich bereid verklaard mee te willen werken aan de ontwikkeling van een Doe-park op dezelfde locatie. Het eerdere plan voor een Natuurhus ontmoette ook kritiek van omwonenden en om dat voor te zijn hield de stichting waarin meerdere natuurorganisaties betrokken zijn, onlangs ook al een voorlichtingsbijeenkomst onder de noemer ‘Parkatelier’.
Het nieuwe plan omhelst een ontmoetingsplek te willen zijn in het groen met een kruidentuin om te plukken, maar ook een kano-aanlegplek en natuurlijke waterspeelplaats aan de kade van de Almelose Aa. Suggesties van omwonenden worden eveneens bekeken op nut en haalbaarheid. De provincie Overijssel heeft een subsidie van 50.000 euro toegezegd bij realisatie van het Doe-park.

 
05-10-2017  

AED de Bonkelaar kan ook buurtbewoners redden

 

ALMELO - Een hartstilstand komt vaak onverwacht. Daarom is het belangrijk om altijd een AED in de buurt te hebben. Dat apparaat kan iemand met een hartstilstand redden door een schok te geven die het hart weer laat kloppen. Veel AED’s in Nederland hangen binnen in gebouwen. Om een AED overal snel ter plaatse te kunnen brengen, is het echter belangrijk dat er voldoende AED’s buiten gebouwen bereikbaar zijn.

Obs de Bonkelaar aan de Jan Tooropstraat heeft aan de oproep de AED buiten op te hangen gehoor gegeven vanwege het verschil in overlevingskans indien zich hartfalen in de buurt voordoet. De beste overlevingskans bestaat namelijk indien de AED kan worden ingezet binnen 6 minuten en ambulances hebben meestal meer tijd nodig de plek des onheils te bereiken.
De stichting AED Hulpverlening Almelo bemiddelde en droeg het project bij de Bonkelaar voor bij de Hartstichting en de Vriendenloterij om de aanschaf van een buitenkast mogelijk te maken. De AED aan de Jan Tooropstraat is tevens opgenomen in het ‘bewakingscircuit’ van AED Hulpverlening dat inmiddels zo’n 80 AED apparaten in Almelo omvat maar ook afhankelijk is van sponsoring.

Meer info: http://www.aedhulpverleningalmelo.nl/

<< De trotse conciërge van de Bonkelaar bij de nieuwe AED-buitenkast

 
03-10-2017  

Op papier is begrotingsvoorstel 2018 rond

 

ALMELO – Een bedrag van 270 miljoen euro is de totaalsom waarmee de gemeente Almelo in 2018 het moet doen. Rijksbezuinigingen werden in de afgelopen jaren al veel op gemeenten afgewenteld en dat hebben de burgers kunnen merken. Op o.a. jeugdzorg, thuiszorg en bestedingen in de Wmo werd afgelopen jaren al flink bezuinigd, maar ook de buitensport kreeg te maken met forse lastenstijgingen van gemeentelijke huurtarieven en heffingen.
In 2015 besloot de gemeenteraad al tot een meerjarig bezuinigingspakket waarvan 3,8 miljoen euro ten laste komt voor de begroting 2018. Met die maatregelen ligt de gemeente op koers om in 2022 weer een voor de provincie Overijssel acceptabele reserve te hebben opgebouwd. Wat dat betreft, loopt de gemeente op koers van de toezichthouder.
Voor de burgers lijken de gemeentelijke lasten in 2018 niet toe te nemen, gezien de gemiddelde gezinslasten van 773 euro. Ozb en rioolheffing stijgt licht, maar daar staat een nagenoeg gelijke compensatie tegenover door een wat dalende afvalstoffenheffing. Een daling die echter minder bedraagt dan het overschot. Kortom het collegevoorstel dat werd gepresenteerd aan de gemeenteraad is sluitend. Er bestaat dus kans dat de toezichthoudende rol van de provincie eind dit jaar een tandje minder wordt.

Toch kan bij dat laatste en groot vraagteken gezet worden. De provincie wil namelijk dat de gemeenten in Twente hun ‘papieren voorraad’ van te verkopen bedrijfsgrond minderen. In Almelo gaat het dan om 22 ha langs de N36. Een afwaardering naar agrarische bestemming gaat de gemeente zo’n 16 miljoen euro kosten. Voor 2016 wordt dat nog weggepoets met een boekhoudkundige truc, maar in de jaren daarna zal dat geld toch moeten worden bezuinigd.

Het college is derhalve tevreden met de gepresenteerde begroting, maar liet in begeleidende, pittige brief aan de gemeenteraad wel een kritische noot horen gelet op de oproep in de brief om eensgezindheid als noodzakelijk te bestempelen. 'Wat heeft uw prioriteit: een bankje in het park of participatie en perspectief voor kwetsbare groepen?' en 'Deze oproep is niet vrijblijvend. Het is een investering in de toekomst van Almelo.'
De brief ontmoette het nodige commentaar bij de raadsfracties. Zeker ten aanzien van de toonzetting maar ook met de bemoeienis van de bevoegdheid van de raad om zelf beleidskaders te stellen en toe te zien op de naleving van de uitvoering door het college. Een ‘schot’ in eigen voet derhalve.

 
27-09-2017  

Nieuwe impuls wooncomplex 'Hof van Heden'


Al meerdere hofjes werden gerealiseerd. Met 80 gemeenten is men in gesprek, zoals o.a. Hardenberg en Zwolle waar onlangs groen licht kwam.
 

ALMELO – De vereniging Mens- & Milieuvriendelijk Wonen Almelo (MMWA) heeft haar hoop op het realiseren van het wooncomplex ‘Hof van Heden’ nog niet opgegeven. MMWA was een jaar geleden ver gevorderd met de plannen voor de bouw van 30 huizen op het Indiëterrein voor bewoners van jong tot oud die milieu en ‘noaberschap’ hoog in het vaandel hebben staan. Voorzitter Marinus Trommel betreurt het dat de vereniging uiteindelijk een paar kandidaat-kopers tekort kwam om de financiering rond te krijgen en projectontwikkelaar Ter  Steege niet langer wilde of kon wachten.

Toch geeft de vereniging MMWA het nog niet op. Het bestuur vond in de landelijke stichting De Knarrenhof een nieuwe partner om alsnog een Almelose ‘Hof van Heden’ te realiseren. De stichting Knarrenhof telt zo’n 6.000 deelnemers en realiseerde volgens het eigen beproefde concept al in 80 gemeenten ideologische woonprojecten. Bovendien werkt de stichting samen met o.a. de Triodos bank en de Rabobank.
MMWA-voorzitter Marinus Trommel en Peter Prak (voorzitter en oprichter Stichting Knarrenhof) willen nu samen werken aan een Almelo’s project, zo heeft het in een brief aan het Almelose college van B&W laten weten. Ook zocht men contact met woningstichting Beter Wonen voor mogelijk de braakliggende locatie aan de Ootmarsumsestraat tussen de Winkelsteeg en de vroegere koffiebrander Peddemors (nu; broodjeszaak Deksels), alhoewel Trommel de reeds eerder beoogde locatie op het Indiëterrein ook nog mogelijk acht.
Mens- & Milieuvriendelijk Wonen met een wat bredere doelstelling volgens beproefde concepten van de stichting Knarrenhof met waarden en behoeften van de potentiele bewoners is daarbij het uitgangspunt. Met commitment voor het realiseren van hun eigen wooncoöperatie, waarbij het oprichten van een eigen energie- en/of zorgcoöperatie mede tot de mogelijkheden behoord.

Informatieavond
Op woensdag 4 oktober om 19.30 uur organiseert men een informatieavond in de kantine van woningstichting Beter Wonen aan de Klimopstraat 2a (hoofdingang), waar geïnteresseerden van harte welkom zijn. Bij voorkeur vooraf aanmelden via email; marinustrommel47@gmail.com of manon@knarrenhof.nl

Meer info vindt u op: www.hofvanhedenalmelo.nl en www.knarrenhof.nl
 

 
27-09-2017  

Jan Bolk beste praktijkopleider 2017 Overijssel


v.l.n.r.: Tom Slootman (Adviseur Kenteq/SBB), opleider Jan Bolk en de trotse Eelco Osse, directeur van Machinefabriek Boessenkool BV waar Jan Bolk al ruim 30 jaar leerlingen opleidt.
 

ALMELO – De Almeloër Jan Bolk is verkozen tot beste praktijkopleider van Overijssel voor Mbo-studenten in de sector Techniek en gebouwde omgeving. Adviseur Praktijkleren bij Kenteq en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (S-BB) Tom Slootman maakte de benoeming dinsdag 27 september bekend tijdens een bijeenkomst bij het erkend leerbedrijf Machinefabriek Boessenkool BV in Almelo.

SBB is de instantie die leerbedrijven keurt en adviseert bij de praktijkopleiding binnen de bedrijven zoals ook Machinefabriek Boessenkool BV een van de parels is qua praktijkopleiding.
Leermeester Jan Bolk leidt al meer dan 30 jaar Mbo-studenten op op de werkvloer om deze  praktische en sociale vakvaardigheden in de techniek bij te brengen. Jan Bolk is derhalve blij verrast met de prijs: “Wij vinden het belangrijk dat studenten bij ons het vak leren in de praktijk omdat het onze vakmensen van morgen zijn. We zijn een innovatief bedrijf met een hoog niveau van vakmanschap. Door het praktijkleren leggen we daar een mooie basis voor.”
Volgens Tom Slootman kenmerkt Jan Bolk zich als motiverende directe, no-nonsens begeleider met oog voor detail, die verder goede contacten onderhoud met zowel zijn leerlingen alsook met de regionale opleidingsinstituten in het Vmbo, Mbo en Hbo.

Bij Machinefabriek Boessenkool BV legt Jan Bolk de lat dan ook hoog omdat verwacht wordt dat de opleiding meegaat in de technische ontwikkeling van het bedrijf. ‘Zo werken momenteel studenten mee aan onze innovaties zoals die van elektrische tractoren, mega-drones en energieopslagsystemen’, merkte directeur Eelco Osse dan ook op tijdens de prijsuitreiking aan zijn leermeester. 

Techniek heeft toekomst
Donderdag 23 november organiseren de MBO Raad en SBB de Dag van het Mbo. Dan kiest een jury de beste Mbo-student van Nederland. Op dat evenement worden ook de overallwinnaars van de verkiezing beste leerbedrijf en beste praktijkopleider bekendgemaakt. Zij mogen zich een jaar lang beste leerbedrijf of beste praktijkopleider van Nederland noemen.
 
Met de verkiezing van het beste leerbedrijf en de beste praktijkopleider van Nederland vragen het ministerie van OCW en SBB aandacht voor de 230.000 erkende leerbedrijven en 300.000 praktijkopleiders voor Mbo-studenten. Met stageplekken en leerbanen nemen zij gemiddeld de helft van de opleidingstijd van de 500.000 Mbo-studenten voor hun rekening.

 

 
24-09-2017  

Almelo Allee en Sportmarkt op zondag

 

ALMELO – Met dank aan het fraaie weer kan de organisatie van het sportieve evenement Almelo Allee terugkijken op een geslaagd evenement. Zo’n 400 wandelaars en fietsers genoten van een tocht door het landschap rond Almelo en zo’n 900 starters telde het deelnemersveld van de hardloopwedstrijd die oa. door de binnenstad trok tijdens de drukke koopzondag.
Fotogaaf Jan Bril ging kijken bij de start van Almelo Allee.

Fotoreportage (80 foto's)...

 
24-09-2017  

Dronkaard botst tegen informatiezuil

 

ALMELO - Een 33-jarige Almeloër botste in de nacht van zaterdag op zondag rond 03.15 uur tegen een informatiezuil langs de Van Rechteren Limpurgsingel. De blaasproef toonde 1,7 promille aan, waarna de automobilist ter ontnuchtering werd ingesloten en proces verbaal werd opgemaakt. De man raakt zijn rijbewijs kwijt, wordt aangesproken voor de schade van de informatiezuil en zijn vernielde voertuig werd afgesleept.

 
19-09-2017  

Woning beschoten in de Rietstraat

Recherche doet buurtonderzoek
 

ALMELO – De technische recherche van Politie Oost Nederland onderzoekt het beschieten van een woning in de Rietstraat ter hoogte van het Joop den Uyl plantsoen. De hoekwoning werd vannacht meerdere keren beschoten waarbij ook het slaapkamerraam werd doorboord. Meerdere kogels eindigden op de gevel. Over het juiste aantal schoten zijn de meningen van omwonenden, die vannacht ruw werden gewekt, verdeeld. De woning wordt sinds kort bewoond door een alleenstaande vrouw. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Inhoudelijk doet de politie geen mededelingen, al zeker niet omdat het buurtonderzoek nog niet is afgerond. Bevreemdend is het dat de politie pas vanmorgen rond 11.00 uur van het schietincident hoorde, terwijl omwonenden dit plaatsen tussen 02.00 uur en 03.00 uur in de nacht van maandag op dinsdag.

De politie ziet vooralsnog geen verbinding met het beschieten van twee  panden in de wijk Hogeland te Enschede eerder vanmorgen. Daar werd een woning aan de Benkoelenstraat en een horecapand aan de Brinkstraat beschoten (beide zijwegen van de J.J. van Deinselaan in Enschede). In dit verband onderzoekt de politie ook een autobrand op het Rutbeek. Die auto bleek gestolen.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
17-09-2017  

Brandje bij Riwald Recycling

 

ALMELO – Dat ook schroot kan smeulen merkte men zondagmiddag bij Riwald Recycling aan de Buitenhaven. Uit de enorme berg schroot kwam rook. Reden voor de brandweer om metingen te doen in de wijken Windmolenbroek en Groeneveld waar de rook naar te trok, maar giftige stoffen werden niet noemenswaardig gemeten. Wel zette de brandweer twee hoogwerkers in om het ‘vuurtje’ van bovenaf te blussen. Tegen 18.00 uur konden de ‘spuitgasten’ richting kazerne.

 
13-09-2017  

Gemeenteraad houdt verkoop Kolkschool tegen

 

ALMELO – Wethouder Langius (CU) heeft zijn eerste nederlaag in de Almelose gemeenteraad te pakken. Het voorstel om de voormalige Kolkschool te verkopen à raison van 320.000 euro haalde het verrassend genoeg gisteravond tijdens de raadsvergadering niet. Met de verkoop zou het monumentale pand aan de Bornerbroeksestraat worden getransformeerd tot appartementengebouw waarbij de uiterlijke kenmerken in stand zouden blijven. De verkoop zou ook passen binnen de opdracht van de gemeenteraad om ‘overtollig’ vastgoed in bezit van de gemeente te verkopen.

Heet hangijzer
Heet hangijzer in de discussie was de herhuisvesting van het kleinschalige Poppodium Paco Plumtrek en de Turkse vereniging ATIB die beiden nog in het gebouw gevestigd zijn, maar al wel een huuropzegging kregen.  Wethouder Langius kon niet het vertrouwen winnen dat beiden nog voor de bestemmingsplanwijziging een goed alternatief en betaalbaar onderkomen zouden krijgen. Moties van o.a. GroenLinks en de SP drongen daar op aan maar kwamen niet in stemming omdat het voorstel tot verkoop met 18 tegen en 14 voor werd weggestemd.

Te laag

Raadslid Kampman (LAS) gooide ook olie op het vuur vanwege het voornoemde verkoopbedrag aan projectontwikkelaar Kloosterman. Kampman berekende dat de omliggende parkeerplaatsen om niet werden overgedragen en schatte de opbrengst derhalve zo’n 250.000 euro te laag.
Al met al leidde het tot verdeeldheid in de gemeenteraad tot frustratie van wethouder Langius die nog maar eens wees op de opdracht van de raad om zoveel mogelijk vastgoed van de gemeente te slijten. Langius zal dus met zijn companen in het college eerst oplossingen voor Paco Plumtrek en ATIB moeten bewerkstelligen. Of een hoger verkoopbedrag er nog in zit, zal eerst dan blijken.

 
12-09-2017  

Taakstraf, stadionverbod en boetes relschoppers

 

ALMELO – Justitie en politie in Almelo is voortvarend te werk gegaan met het opsporen van relschoppers in aanloop naar de wedstrijd van Heracles tegen Fc Utrecht op 11 maart jl. Op het Amaliaplein liep het toen uit de hand waarbij bierglazen, fietsen en terrasmeubilair door de lucht vloog.
De politie in Almelo had aardig wat raddraaiers opgespoord, maar in Utrecht is Hermandad wat lakser met 2 verdachten, te weinig naar zin van de officier van Justitie Wigant van de rechtbank Overijssel. Dertien ‘verdachten’ kwamen gisteren voor. De zwaarste straf die door rechter Hendriks werd opgelegd was een taakstraf van 40 uur en de anderen kregen boetes variërend van 500, 750 en 1.000 euro en twee kregen een gebiedsverbod. Één verdachte ontsprong ‘de dans’ wegens afwezigheid. Hij zit in een afkickkliniek in Zuid Afrika. Zijn zaak werd aangehouden.
Daarmee is het overigens nog niet gedaan, want de KNVB had al voor een periode van 3 jaar een stadionverbod opgelegd.

Op zaterdag 15 juli was het weer raak in de binnenstad van Almelo. Toen waren het supporters van Tc Twente die in Hannover (D) waren weggestuurd en 'verhaal' gingen halen in Almelo om de 'harde kern' van Heracles te treffen. Die zaak loopt nog wat justitie betreft.

 
12-09-2017  

Appartementen in de Kolkschool

Huurders mogen nog even blijven

Fotoarchief gemeente Almelo
 

ALMELO – Vanavond neemt de gemeenteraad het besluit of de voormalige Kolkschool aan de Bornerbroeksestraat wordt verkocht aan projectontwikkelaar Kloosterman. Hans Kloosterman wil het pand kopen voor 320.000 euro en in het monumentale gebouw appartementen realiseren. De verwachting is dat de gemeenteraad niet dwars gaat liggen omdat het al eerder de opdracht gaf aan het college van B&W om overbodige panden in gemeentelijk te verkopen. Met het voorstel voldoet het college van B&W aan die opdracht.

Huurders mogen nog even blijven

Naar verwachting duurt de bestemmingsplanwijziging zo’n 9 maanden. Dat is ook de tijd dat Poppodium Paco Plumtrek en de Turkse vereniging ATIB nog maximaal gebruik mogen maken van het pand, zo verkondigde Kloosterman in Tubantia. De gemeente had de huur al opgezegd.
Voor zowel Paco Plumtrek als ATIB rest dus wat langer tijd om alternatieve huisvesting te vinden.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
10-09-2017  

Spectaculaire Kunsten op Straat in Almelo

 

ALMELO – Almelo heeft heden ten dage wel iets weg van een cultuurstad. Het theaterstuk ‘Het Verzet Kraakt’ over de grootste bankroof aller tijden is voor alle voorstellingen bijna uitverkocht ( alleen nog kaarten voor dinsdag 12 september) en in de binnenstad was het zaterdag louter theater tijdens het jaarlijkse straattheaterfestival onder de titel ‘Almelo op ’t Rabat’. Bovendien werkte het weer mee tot nagenoeg het laatste van de dertig optredens die de elf internationale gezelschappen het winkelende publiek boden.   

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (91 foto's)...

 
09-09-2017  

Boekpresentatie Battje en de bandenprikker.

 

ALMELO – Schrijfster Simone Foekens presenteerde zaterdag haar boek ‘Battje en de bandenprikker’ op de passende locatie bij het politiebureau in Almelo. Het boek gaat over de politiehond Battje die bij de politie in Almelo als pup al werd opgeleid maar nu bij het korps Noord-Nederland als diensthond verder wordt opgeleid door een nieuw baasje.
Battje was er natuurlijk bij en kwam met het eerste exemplaar tussen de tanden deze apporteren aan de schrijfster. Het jeugdige publiek dat talrijk was komen opdagen, kreeg een handtekening in het aangeschafte boek en kon verder genieten van dat wat de politie zoal gebruikt in haar dagelijkse werk.
Battje en de bandenprikker is te koop in de boekhandel. Een deel van de opbrengst is bestemd voor het bestrijden van de ziekte Huntington.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (66 foto's)...

 
09-09-2017  

Lichtkunstwerk Randy van Lingen in Almelo

 

ALMELO - De Almelose kunstenaar Randy van Lingen baarde vorig jaar al opzien in Amsterdam met zijn kunstwerk ‘Liefs uit Almelo’ tijdens het Amsterdam Light Festival. Wat volgde waren exposities maar nu is het kunstwerk met een combinatie van kunst en lichttechniek dan ook in Almelo te bewonderen.
Pal tegenover het nieuwe stadhuis aan de kade blijft het kunstwerk staan tot eind dit jaar, mede dankzij een donatie van het waterschap Vechtstromen. Wethouder Van Wijk verrichtte de openingshandeling en feliciteerde Randy van Lingen met zijn spraakmakende kunst.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (38 foto's)...

 
08-09-2017  

Google Premier Partner Award 2017 voor Adwise

 

DUBLIN/ALMELO – Gisteravond werden de Google Premier Partner Awards 2017 uitgereikt. Digital agency Adwise – Your Digital Brain uit Almelo heeft een prestigieuze award in ontvangst mogen nemen. Adwise heeft de eerste plaats in de categorie: Display Innovation behaald. De case is nu in de race voor de ‘Global Awards’ in New York op 28 september 2017.
De awards erkennen de prestaties van de beste digital marketingbureaus in Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika (EMEA). In totaal hebben er 2.000 agencies ruim 5.000 cases ingestuurd, verdeeld over zes categorieën. De winnaars van deze categorieën zijn tijdens de prijsuitreiking in Dublin per categorie bekend gemaakt. Thijs Wolbers, Business Consultant E-commerce bij Adwise reageert vol passie en enthousiasme: “We zijn super trots dat wij deze Award hebben gewonnen. Het is een Oscar binnen ons vakgebied!”

Erkenning van innovatie door Google

De award werd behaald met een case voor Kees Smit Tuinmeubelen. Door slimme toepassingen binnen Display Advertising, behaalde Adwise indrukwekkende resultaten. “Bij een snel veranderende markt en toenemende concurrentie, zoek je een organisatie die slimme dingen doet, waarmee je onderscheidend blijft. Deze bekroning is een bevestiging van de prestaties van ons hele team én de kwalitatieve samenwerking met Adwise” (Mitchel Oude Nijhuis E-commerce & Marketing Director). De innovatieve technieken resulteerden in een succescase waar zelfs Google trots op is.

De award-winnende case

Mensen zijn tegenwoordig op verschillende devices, locaties en tijden online actief. Adwise ontwikkelde een oplossing die zorgt voor het tonen van het juiste bericht, op het juiste moment. Deze oplossing samen met goede meetbaarheid, geeft accurate weergave van de resultaten. “Door deze aanpak zijn indrukwekkende resultaten gerealiseerd, die nu ook zijn erkent door Google” aldus Tom ter Horst, Digital Strategist bij Adwise.

Over Google Premier Partner Awards
De Premier Partner badge van Google geeft aan dat een agency wordt erkend als een Google Partner. Deze status laat zien dat de organisatie kwalitatief goede resultaten behaalt voor de opdrachtgevers en dat zij meerdere gecertificeerde specialisten in dienst heeft. Om de best presterende Premier Partners te erkennen voor de indrukwekkende cases en resultaten heeft Google de Premier Partner Awards in het leven geroepen. 

 
08-09-2017  

Almelose Kermis op Rembrandtveld

 

ALMELO - Verbannen uit de binnenstad vanwege de bouwwerkzaamheden in het kader van stadsvernieuwing, ging fotograaf Jan Bril een kijkje nemen op het evenementenveld aan de Rembrandtlaan waar de najaarskermis dit jaar noodzakelijkerwijze werd gehouden.

Fotoreportage (54 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina