Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
13-11-2022  

Intocht Sinterklaas in Almelo.

Fotograaf Jan Bril
 

Fotoreportage (43 foto's)...

 
04-11-2022  

Diefstal e-bike accu's piekt naar 218

 

ALMELO – Honderden Almeloërs deden de laatste 3 maanden aangifte van diefstal van hun accu voor de elektrische fiets. Totaal turfde ‘Hermandad’ er 218 en dat is reden om deze golf van diefstal die de stad teistert, publiekelijk te maken. Het ‘gappen’ van de accu van een e-bike schijnt dan ook simpel te gaan en bezorgt fietsenmakers in de stad aardig wat extra werk. Kortom er is een belangrijke tip; ‘Laat uw e-bike met accu niet onbeheerd achter en neem de accu mee, ook als u gaat shoppen!’.
 

 
02-11-2022  

Almelo verlengt aanvraag energietoeslag

Kan in sommige gevallen ook schriftelijk
 

ALMELO – De aanvraag door particulieren voor een tegemoetkoming in de hoge energiekosten kan bij de gemeente Almelo nog tot eind december van dit jaar worden ingediend. Het Rijk stelde daarvoor per geval eerder een bedrag van 800 euro beschikbaar en verhoogde dat later nog eens met 500 euro.

Digitaal
Via advertenties en de gemeentelijke website maakte de gemeente Almelo de Rijksregeling publiek waarbij de in Almelo geldende norm tot 120 procent van het minimum inkomen wordt gehanteerd. Gemeenten kunnen daar onderscheid in maken want er zijn ook gemeenten die de grens hebben opgetrokken tot 140 procent van het minimum inkomen. Almelo is dus minder scheutig en dat heeft alles te maken met het ‘krappe financiële jasje’ sinds jaren waarin de gemeente verkeerde.
Aanvragers worden via een Link verwezen naar een digitale aanvraag met behulp van de persoonlijke DigiD-code om de nodige gegevens in te vullen. Almelo vraagt daarbij opgave over het inkomen over de maand april van dit jaar, zijnde de referentieperiode. Is dat maandinkomen onder de grenswaarde, kan de aanvraag online verder worden ingevuld. Dat kan in bijzondere gevallen echter  ‘verkeerd’ uitpakken want bij een te hoog normbedrag wordt verdere aanvraag geblokkeerd. Dat kan bijvoorbeeld ZZP’ers overkomen of ieder die in de maand april bij uitzondering door neveninkomsten net teveel hebben verdiend. Het bijvoegen van digitale persoonlijke gegevens is dan verder niet mogelijk.
Almelo verwijst ook naar de organisatie Almelo Sociaal waar vrijwilligers burgers kunnen helpen bij het indienen van een aanvraag energietoeslag. Ook hier de werkwijze een digitale aanvraag en hulp bij het verkrijgen van een persoonlijke DigiD-code.

DiGiD niet wettelijk verplicht
Toenmalig staatssecretaris Ank Bijleveld kwam er ooit voor naar Almelo voor de landelijke invoering van de persoonlijke DigiD-code. Niet iedereen omarmde deze invoering zoals digibeten en principiële tegenstanders die geen vertrouwen hebben in de veiligheid van digitale systemen. Hackers zouden zomaar allerlei persoonlijke gegevens kunnen achterhalen en misbruiken. De staatssecretaris gaf echter aan dat DigiD niet wettelijk verplicht is voor burgers  en dat er dus ook de mogelijkheid van schriftelijke communicatie met overheden blijft.  Op dat laatste wordt door gemeenten in het algemeen niet gewezen en blijft dus de pressie om DigiD aan te vragen.

De gemeente Almelo erkent nu dat toeslagen in het algemeen en dus ook de energietoeslag ook schriftelijk kunnen worden aangevraagd. Daarvoor moet u dan wel eerst bellen met de gemeente Almelo zodat u een aanvraagformulier kan worden toegezonden. Dat kan in sommige gevallen een voordeel opleveren zoals voornoemde digitale aanvragers met een te hoge inkomensnorm in de maand april. Bij een schriftelijke aanvraag kan namelijk een beroep worden gedaan op de hardheidsclausule de de regeling omvat. Dan kan er namelijk een financieel overzicht over meerdere maanden worden bijgevoegd waaruit zou kunnen blijken dat uw jaarinkomen onder de door de gemeente gestelde normen blijft.
Het kost de controleurs van de gemeente wat meer werk, maar in dat geval terecht!
Kijk dus op internet: Vergoeding energiekosten | Gemeente Almelo en vraag als het niet anders kan telefonisch schriftelijke aanvraagformulieren aan.

 
02-05-2022  

Snelrecht voor Almeloër na slaan voetballer

 

ALMELO – Het ging er zaterdag verhit aan toe tijdens de derby tussen Heracles en Fc Twente. Op het veld kon na een kwartier Heraclesspeler Anas Quahim al zijn biezen pakken na te hard spel tegen tegenspeler Dimitris Limnios. De in Duitsland geboren Quahim kreeg vandaag al de strafmaat t horen van twee wedstrijden schorsing en één wedstrijd voorwaardelijk.

Ondanks het ondertal bleef Heracles strijden om resultaat en de uitslag van 1-1 werd dan ook als een overwinning beschouwd.
Voor een 31-jarige Almeloër kan dat achteraf niet gezegd worden. Terwijl Heracles- en Twentespelers enig handgemeen aan de rand van het speelveld niet uit de weg gingen, zag de vermeende supporter van de Heraclieden zijn kans schoon door een tik uit te delen aan Twentespeler Vaclav Cerny die zelf een Heraclesspeler in zijn nek greep. Echt aangeslagen leek Cerny niet, hoewel hij nog wel even boos richting het sta-vak keek. Inmiddels twee dagen verder heeft Cerny toch aangifte gedaan. De vermeende dader die uithaalde naar Cerny, moet zich nu op 25 mei voor de rechter verantwoorden voor zijn ‘losse handje’.
Het was in het Heracles-sta-vak toch al onrustig, want de ‘harde kern’ had voor de wedstrijd al een aardig ‘indrinkfeestje’ achter de rug.  Twentekeeper Unnerstall kreeg in de tweede helft het ‘teveel aan bier’ rijkelijk over zich heen gestort.

>> Kijk hier via Instagram

 
26-04-2022  

Zeven keer een Koninklijk Lintje in Almelo


Foto: Hardy Kruger
Zeven keer kon burgemeester Arjen Gerritsen 'aan de bak' met het opspelden van het Koninklijke Lintje 'Lid in de Orde van Oranje Nassau'
 

ALMELO - Zeven Almeloërs kregen dinsdag 26 april een lintje omdat ze zich bijzonder hebben ingezet voor de samenleving. Zes van hen, Henk Huisman, Marcel Hubers, Wim Kutterik, Margo Oude Bennink, Annelies de Roo en René Teerlink werden door burgemeester Arjen Gerritsen in een volle raadszaal in het bijzijn van familieleden in voornoemde volgorde toegesproken vanwege hun geprezen maatschappelijke inzet en bijzonderheden, voordat Gerritsen ieder van hen namens Koning Willem Alexander het lintje opspeldde behorende  bij de benoeming tot ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’.
De zevende Almeloër Fernando Valetta, kreeg het heuglijke feit via een online-verbinding met Italië te horen, het ‘thuisland’ waar hij op een korte vakantie is. Valetta krijgt de oorkonde en het bijbehorende lintje later uitgereikt.

Bekijk hier de foto's van Coen Mulder
 

 
23-02-2022  

Schaatsen op de havenkom in Almelo

 

ALMELO – De winter loopt alweer naar zijn einde. Zonder natuurijs, althans daar lijkt het dit jaar op. Net nu de beperkingen van Covid19 langzamerhand worden opgeheven en het lijkt dat natuurijs er niet meer komt, heeft Almelo Promotie toch nog voor ijspret gezorgd. Op een platform van 14 bij 22 meter in de havenkom aan het Marktplein, doet de vriesinstallatie haar best voor een heuse ijsvloer om te ‘zwieren en te zwaaien’, terwijl de omliggende horeca garant staat voor heuse ‘koek en zopie’.

Fotograaf Jan Bril maakte bijgaande fotoreportage.

Fotoreportage (15 foto's)...

 
11-10-2020  

Een duurzamer Almelo. Doe je mee?

 

ALMELO - Wil jij aan de slag met energiebesparing of energieopwekking? Bijvoorbeeld door collectief zonnepanelen in te kopen met je buren, of door met je wijkgenoten een elektrische deelauto aan te schaffen? Maar blijft dit altijd bij een wens, een droom, een idee? Je bent niet de enige! Veel mooie plannen om te verduurzamen blijven steken bij slechts een plan. Maar door onze krachten én ideeën te bundelen kunnen we het verschil maken! Energiek Almelo helpt daarbij.
Energiek Almelo brengt mensen met een duurzame ambitie zoals jij met elkaar in contact, en ondersteunt in de uitwerking en realisatie van de plannen. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een collectieve inkoopactie van zonnepanelen in de wijk, de aanschaf van een elektrische deelauto, of samen met je buren jullie woningen energiezuiniger maken.
Wil jij ook niet blijven steken bij een goed idee, maar samen met de wijk- of dorpsgenoten écht aan de slag?
Neem dan vóór 1 november a.s. contact op met Energiek Almelo via: info@natuurenmilieuoverijssel.nl

Energiek Almelo
Energiek Almelo is een initiatief van verschillende organisaties in samenwerking met de gemeente Almelo. Samen met bewoners, organisaties en bedrijven willen zij stappen zetten naar een mooier en duurzamer Almelo. “Met deze oproep kijken we of er bij de inwoners van Almelo animo is om in de wijken aan de slag te gaan met energiebesparing of energieopwekking. Veelal hebben mensen wel ideeën, maar meestal blijft het daar dan bij. Wij gaan proberen die initiatieven verder te helpen. Door samen te werken kunnen we meer bereiken en ook mensen met een laag inkomen laten profiteren van de voordelen van verduurzaming”, aldus Loet van der Heijden, van Natuur en Milieu Overijssel. “We hopen dat we in enkele wijken concrete energie initiatieven verder kunnen helpen”.

 
19-09-2020  

VVD: één corporatie, minder sociale huurhuizen


Ook deze woningen aan de Parallelweg werden gesloopt.
Op de Kerkelanden renoveerde Beter Wonen in het eerste decennium van deze eeuw alle portiekwoningen om van drie woningen er twee te maken. Ook werd er aan de Thorbeckelaan een groot flatgebouw gesloopt. Elders in Almelo sloopte Beter Wonen meerdere flatgebouwen om er deels nieuwe grondgebonden woningen voor terug te bouwen. Aan de Jan Vermeerstraat bleef het bij het slopen van drie flatgebouwen.
 

ALMELO – De VVD in Almelo wil dat de woningbouwcorporaties St. Joseph en Beter Wonen zo snel mogelijk gaan fuseren. De huisvesters van de mensen met lagere inkomens, moeten volgens die visie er tevens voor zorgen dat zij als gefuseerde organisatie ook nog eens gezamenlijk krimpen in het aanbod van sociale huurwoningen.

VVD-raadslid Martijn Makkinga, die het standpunt schriftelijk verkondigde, stelt dat Almelo teveel sociale huurwoningen heeft in verhouding met de buurgemeenten. De stad zou mede daardoor in financiële moeilijkheden zitten.

De kritiek kwam uit onverwachte hoek.
Mr. W.P. van der Elst, oud- afdelingsvoorzitter van de VVD en huidig voorzitter van het bestuur van de Stichting Huurdersplatform Beter Wonen, is het niet eens met de visie van zijn partijgenoten. Hij reageert in Tubantia dat Makkinga de plank volledig misslaat ten aanzien van het ‘moreel appèl’ om beide corporaties te willen laten fuseren;    ,,Daarmee bewijst hij de huurders van de corporaties op dit moment bepaald geen dienst. Een fusie zou nu geen enkele meerwaarde hebben.” Van der  Elst betoogde verder dat beide corporaties juist uitstekend samenwerken ten bate van de huurders van sociale huurwoningen. In de eerste publicatie in Tubantia, wees Van der Elst er samengevat tevens op, dat het eerst van belang zou zijn dat beide corporaties financieel even gezond zouden moeten zijn. Die strofe werd later door Tubantia geschrapt in de publicatie (op internet).

Lees ook:
Huren omlaag voor 260.000 sociale huurders met een te laag inkomen
Protest tegen sloop oudere sociale huurwoningen in Haaksbergen
 

 
26-05-2020  

De 3 ijsvogels gearriveerd in de haven van Almelo

 

ALMELO – Met een vertraging van bijna een half jaar, zijn in Almelo dan toch de drie keramische ijsvogels van kunstenares Anne Wenzel geplaatst. De plaatsing rond de havenkom aan de markt is de ‘finishing touch’ van de vernieuwing rond de markt en de verlenging van het kanaal naar de binnenstad.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (43 foto's)...

 
14-04-2020  

Botsing eindigt in het weiland

 

VRIEZENVEEN – Op de kruising Oostermaatweg-Horstweg in het buitengebied van Vriezenveen, benoorden Almelo, kwamen vanmorgen twee automobilisten met elkaar in botsing. Daarbij raakte een der bestuurders gewond, zodat deze naar het ziekenhuis moest worden vervoerd.
De kruising Oostermaatweg-Horstweg is vaker in het nieuws vanwege ongevallen, maar deze keer ontstond wel een behoorlijke ravage. Het bedrijfsbusje, waarin de jarige bestuurder ongedeerd bleef, sloeg door de botsing over de kop en eindigde in het naastgelegen weiland, ondertussen een spoor van schilders-attributen achter zich latend.
Beide voertuigen moesten door bergingsbedrijf Wolves worden afgevoerd.

Fotoreportage: Alwin Winkel Fotografie
 

Fotoreportage (6 foto's)...

 
02-04-2020  

LAS wil digitaal vergaderen i.v.m. Covid19

 

ALMELO - Fractievoorzitter Louis Kampman (Lokaal. Almelo Samen) kapittelt in een 'Open Brief' het Presidium van de gemeenteraad over de geplande fysieke raadsvergadering op 7 april a.s. Volgens Kampman houdt het Presidium onvoldoende rekening met raadsleden die in de hoog risicogroep vallen bij mogelijke besmettingen met de heersende pandemie Covid19. Ook zou de agenda geminimaliseerd moeten worden met de meest dringende onderwerpen. Kampman dringt tevens aan op digitaal vergaderen waarvoor het kabinet Rutte III een noodwet heeft aangekondigd en naar verwacht op 7 april a.s. in de Eerste Kamer zal worden bekrachtigd evenals de diverse budgetoverschijdingen i.v.m. het bestrijden van het Coronavirus en de economische gevolgen daarvan.

Lees verder in De Roskam


Open Brief LAS over fysiek vergaderen en Covid19

Fotoreportage (1 foto's)...

 
28-03-2020  

Almelo geeft verenigingen betalingsuitstel

Tot 31 oktober van dit jaar
 

ALMELO - De gemeente Almelo geeft (sport)verenigingen en stichtingen en ZZP?€?ers met zakelijk onroerend goed uitstel van betaling van gemeentelijke heffingen. De nieuwe betaaldatum is uitgesteld tot 31 oktober van dit jaar. Voor ondernemers in het MKB en grotere ondernemingen werd dit al aangekondigd in de ondersteuningsmaatregelen die de regering neemt i.v.m. de economische gevolgen van de coronacrisis.
De gemeente Almelo voegt daar sportverenigingen met veldaccommodaties en kantines aan toe evenals geprivatiseerde wijkcentra en bijvoorbeeld clubgebouwen van de scouting. Wel moet dat uitstel van betaling met spoed worden aangevraagd via uitvoeringsinstantie Gemeente Belastingen Twente (GB Twente) te Hengelo dat werkt voor alle Twentse gemeenten en enkele gemeenten in de Achterhoek.

Vorige week vroeg de raadsfractie Lokaal Almelo Samen (LAS) het college van B&W om de opschorting van betaaldatum voor gemeentelijke lasten uit te breiden met organisaties van maatschappelijk belang zoals sport, scouting et cetera. Meer informatie is te vinden op de websites van de gemeente Almelo en GB Twente.

 
25-03-2020  

Almelose Ruiterdagen geschrapt vanwege corona


Deelnemers, supporters en publiek zorgen jaarlijks voor een economische input van zo'n 700.000 euro voor stad en regio, zo bleek eerder uit statistisch onderzoek van de gemeente.
Jaarlijks telt het hippische evenement tussen de 10.000 en 12.000 starts voor zo'n 800 pony's en 1400 paarden met hun berijders in dressuur en springen voor de basissport van alle klassen B, L, M. en Z, tot Intermediar en Kür in dressuur en nationaal de GP van Almelo 1.40m in het springen en de derby die maar zelden in Nederland verreden wordt.
 

ALMELO – Het had editie 54 moeten worden van de Almelose Ruiterdagen van 12 tot en met 21 juni. Zo’n beetje alles heeft men op het Twents Hippisch Centrum aan de Bosrand  in al die jaren wel meegemaakt. Dagen/uren die uitvielen vanwege hitte of hemelwater in belang van mens en dier, maar nog nooit werd een streep gezet door een volledige editie.
De coronacrisis is daar debet aan. Zo verkondigde vrijdag de organisatie van het CHIO Rotterdam dat   het 5*evenement in het Kralingse Bos niet doorgaat en nu meldt de organisatie van een der grootste hippische evenementen van Nederland dat ook de Almelose Ruiterdagen kan worden geschrapt. Geen duizenden paarden en pony’s met hun berijders naar Almelo dit jaar om aan de start te verschijnen en ook een flinke economische tegenvaller voor stad en regio.

In de eerste plaats vanwege diegenen die getroffen zijn door een besmetting met corona en het indammen daarvan, mede omdat het virus mogelijk langer moet worden bestreden dan gedacht, maar ook vanwege de economische gevolgen en onzekerheden voor de sponsoren van de Almelose Ruiterdagen. De organisatie meldt in deze in haar persbericht dat zij de trouwe sponsoren wil ontzien vanwege de acute zorgen voor personeel en bedrijf.
Normaliter is het aantal maximale inschrijvingen binnen een week vol, maar vanwege de corona-uitbraak werd de inschrijving al opgeschort naar 1 april en is nu dus helemaal gecanceld.

Voor de Almelose rijvereniging De Looleeruiters en de stichting Twents Hippisch Centrum Almelo is het niet doorgaan van de Almelose Ruiterdagen een grote aderlating. Het hippische evenement ging namelijk 54 jaar geleden van start om de rijvereniging en de stichting te ondersteunen.
Ook voor de honderden vrijwilligers van de Almelose Ruiterdagen is het besluit een grote teleurstelling, maar zij kunnen bij het opheffen van de veiligheidsvoorschriften ten aanzien van de coronacrisis mogelijk nog in actie komen bij eventueel kleinere regionale te organiseren concoursen op het Twents Hippisch Centrum. Aankondigingen daarvan komen te zijner tijd!
Voor de Almelose Ruiterdagen betekent het editie 54 in het jaar 2021, jaargang 55 na oprichting. 

 
25-03-2020  

Almeloër wil burgemeester aanklagen

 

ALMELO – De Almelose juridisch adviseur Marcel Middelkamp wil burgemeester Arjen Gerritsen en de gemeenteraadsleden aanklagen, zo stond vandaag in Tubantia te lezen. Aanleiding de gemeenteraadsvergadering, zonder publiek maar wel te volgen via internet en met aanwezigheid van de pers, van maandagavond jl.
Zonder publiek vanwege de voorschriften bij de huidige coronacrisis maar wel met inachtneming van die voorschriften. Kortom alle 22 aanwezige raadsleden deden hun wettelijke plicht net zoals het kabinet en de Tweede Kamer ook haar wettelijke taken uitvoert ondanks de coronacrisis. Beleid en wettelijke besluitvorming is nu eenmaal aan tijdspaden en regels gebonden.

Desondanks is juridisch adviseur Middelkamp boos. Hij sprak al eens in tijdens een hoorzitting namens cliënten die hun panden hebben/willen opdelen voor kamerverhuur en ook namens zichzelf omdat hij zijn woning en bijbouw wil scheiden voor ander gebruik. De gemeenteraad heeft die inbreng gewogen en zo kwam uiteindelijk het raadsvoorstel tot stand dat wildgroei in kamerbewoning met vaak bijkomende overlast moet voorkomen en waartoe de gemeenteraad maandagavond besloot. Een besluit dat 'huisjesmelkers' in Almelo aan banden moet leggen.

Middelkamp vindt die gang van zaken, dat hij thuis volgde via internet, niet juist en wil nu een aanklacht indienen omdat de gemeenteraad onder aanvoering van de burgemeester, de maandagavond eveneens door het kabinet aangescherpte veiligheidsvoorschriften ivm corona aankondigde, volgens Middelkamp compleet negeerde. Of Middelkamp werkelijk tot aanklacht van burgemeester en raadsleden over gaat, is af te wachten. Of dat kans maakt verdient een groot vraagteken gelet op het bestuursrecht waaronder de overheden vallen. Temeer daar ook de in principe openbare rechtzaken door rechtbanken vanwege het coronavirus zonder publiek worden afgewerkt.

 
17-03-2020  

Sociale isolatie en Coronavirus


Boodschappenhulp voor kwetsbaren.
 

ALMELO – Zo langzamerhand  begint bij iedereen door te dringen dat met het zich razendsnel verspreidende coronavirus Covid19 de wereld op zijn kop gaat staan. Dalende beurzen, sluitende bedrijven waaronder autofabrieken, winkels, sport en horeca, vliegtuigen massaal aan de grond, het onderwijs via internet en de scholen als opvang voor kinderen van ouders die werkzaam zijn op vitale maatschappelijke posities.

Ook bestuurlijk Nederland ligt plat, zoals opgeschorte raadsvergaderingen e.d. en zijn gemeentehuizen alleen telefonisch bereikbaar evenals huisartsenpraktijken, die gezamenlijk één coronapraktijk bemannen voor luchtwegengerelateerde klachten.
In Twente werd vandaag de eerste coronadode gemeld, een vrouw van 81 jaar uit Ootmarsum (gem. Dinkelland. Twente komt er tot nu toe genadig vanaf, maar de verwachting is dat ook Twente deze 'Danse Macabre' niet zal ontspringen!
Vooral ouderen zijn kwetsbaar voor een slechte afloop, hoewel het aantal IC-opgenomen patiënten onder de vijftig jaar toch ongeveer op 50 procent ligt. Totaal staat landelijk de teller op bijna 100 IC-patiënten en zijn ten gevolge van het virus nu vandaag 43 sterfgevallen te melden.

Ouderen en kwetsbaren sloten zich als eerste af van sociale contacten en minister-president Rutte deed een bewogen oproep om sociale contacten zoveel mogelijk te mijden, maar riep tegelijkertijd op om om ons heen te kijken hoe we kwetsbaren en ouderen kunnen bijstaan. Lokaal Almelo Samen ondersteunt die oproep en wijst op haar facebookpagina naar diverse initiatieven hoe we hulp kunnen bieden. Zo is er landelijk het Rode Kruis met het burgerhulpnetwerk Ready2Help en is lokaal door de gemeente m.m.v. Avedan het portaal AlmeloVoorElkaar in het leven geroepen.
Doel van dit alles zorgen voor enig telefonisch sociaal contact en voor vrijwillige hulpverlening aan kwetsbaren in onze samenleving bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen.

 
22-02-2020  

Winnaars trouwerij in het Huis van Katoen bekend.

Fotograaf Jan Bril
 

Fotoreportage (14 foto's)...

 
21-02-2020  

Waardering stijgt voor stations NS Almelo

 

ALMELO – Vergeleken met 2014 is de waardering van de treinreiziger voor het NS station Almelo Centraal gestegen van 51 procent naar 59 procent in 2018. Almelo De Riet steeg van 48% naar 60%, zijnde het percentage reizigers dat minimaal een 7 als waarderingscijfer gaf. Dat is nog ver achter het landelijke koploperstrio Schin op Geul, Sappemeer Oost en Dalfsen die elk een waardering krijgen van 95 procent. Koplopers in Twente zijn de NS stations Oldenzaal (87%), Nijverdal (85%) en Holten (82%). De laagste waardering oogstte het NS station Glanerbrug met 42 procent. Dalers in de Twentse lijst zijn de stations Enschede Kennispark en Rijssen.

Het percentage heeft betrekking op het aantal reizigers dat minimaal het waarderingscijfer 7 heeft toegekend. Landelijk steeg de gemiddelde waardering van 65 procent naar zo'n 76 procent. Voor een aantal stations in Twente is er dus nog werk aan de winkel.

Open de
hele lijst in PDF van NS stations in Nederland.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
18-02-2020  

Almelo banenmotor in Twente

 

ALMELO – Per hoofd van de bevolking telt de gemeente Almelo procentueel al jaren de meeste banen. Toch is dat voor de stad niet altijd zichtbaar in de periodieke banencijfers van het Werkplein en de statistieken van het CBS. Almelo heeft al jaren een maakindustrie en zelfs sterk groeiend op hoog niveau, maar de stad telt ook veel forensen uit de regio.
Toch is er nu voor de stad een lichtpuntje, kijkend naar de cijfers over 2019 van het CBS is het aantal werkzoekenden in de stad zelfs gedaald onder het landelijk gemiddelde van 3,8 procent uit 2018.  In een jaar tijd was de daling binnen Twente zelfs in Almelo het grootst met -1,1 procentpunt. Daarmee droeg Almelo flink bij aan het Twentse resultaat als geheel dat nu met 3,3 procent onder het huidige landelijk gemiddelde staat van 3,4 procent.
Ook Enschede scoorde positief met een daling van -0,8 procent terwijl Hengelo het wat moeilijker heeft van de grootste drie Twentse gemeenten met een daling van -0,5 procent naar 3,5 procent. Van de kleinere gemeenten telt Tubbergen procentueel het laagste aantal werkzoekenden met 2,2 procent. De gemeente Wierden zag het aantal werkzoekenden het minst dalen met een krappe -0,2 procent.
<< Bron: CBS/Kennispunt Twente

 
10-02-2020  

Novito bouwt levensloopwoningen op Indië


Gebiedsontwikkelaar Erwin Tijhof (Ter Steege) en directeur Niek Nijenhuis (r) van Novito tekenen het koopcontract voor 14 bouwkavels op het Indiëcomplex.
Foto: Ter Steege/Novito
 

ALMELO - Ter Steege Gebiedsontwikkeling, eigenaar van het binnenstedelijk Indië-complex in Almelo, heeft met bouwer Novito een verkoopovereenkomst gesloten voor de bouw van 14 levensloopgeschikte woningen in de vrije huursector.
De levensloopwoningen worden gesitueerd in bouwblok 10 op het voormalige Royal TenCate Complex Indië. Ter Steege bouwt zelf koopwoningen en appartementen in het zelfde bouwblok. Deze woningen en appartementen gaan binnenkort in de verkoop (zie:www.indie.nl )

Nog deze zomer wordt bouwblok 10 bouwrijp gemaakt, zodat Novito na de bouwvakvakantie kan beginnen aan de prefab-woningen die in delen wordt gemaakt in de fabriek van Novito in Hengelo. Alle 14 levensloopwoningen hebben minimaal een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Hierdoor zijn deze woningen geschikt voor een brede doelgroep. De woningen zijn Co2 neutraal en gasloos, beschikken over een warmtepomp en zonnepanelen zodat de energiemeter bij gemiddeld gebruik jaarlijks op nul staat.

 
09-02-2020  

Bevrijdingsmonument spic & span bij herdenking

 

ALMELO – Even werd er gedacht het Bevrijdingsmonument 1940-1945 op het plein voor het voormalige stadhuis nog voor de herdenking in 2020 te kunnen verplaatsen naar een betere plek. Lokaal Almelo Samen maakte er zich vorig jaar druk voor omdat het monument er niet alleen slecht onderhouden uitziet, maar ook nog eens schuil gaat in de nu tijdelijke bouwopslag bij de verbouwing van het ‘Stadhuis van Oud’ tot Stadshuys met lofts en appartementen.

Ook de Almeloër Huisman (bekend van de hapjes) maakte er zich druk voor en zo liet wethouder in totaal acht locaties onderzoeken als mogelijk toekomstige plek. Zo werd vooral gedacht aan de eerste plek aan De Waag waar het monument van ontwerper Jo G. Baljet in 1951 door de toenmalige Canadese ambassadeur Pierre Dupuy werd onthuld. De Koormarkt, waar het monument ook al jaren stond, het Kerkplein, de Hoven en o.a. het Hagenpark werden bekeken maar B&W koos voor plaatsing bij het Stadspark aan de Wierdensestraat waar het busstation nog gaat verdwijnen in het kader van de binnenstadsvernieuwing. De meerderheid van de gemeenteraad kon zich eerder vinden in de voorkeur van het college, gevoed door de stadsarchitect als meest ideale plek toch dichtbij de eerste locatie die vanwege jaarlijkse evenementen minder geschikt is geworden.
Daarom blijft het monument nog even staan bij het in ontwikkeling zijnde Stadshuys. Zij het dat wethouder Van Rees (LAS) verzekerde dat het monument begin april er spic en span zal uitzien en de ontwikkelaar van het Stadshuys het plein keurig opgeruimd zal opleveren voor de 75-jarige Bevrijdingsherdenking.

 
07-02-2020  

TV-programma 'Opstandelingen' in Almelo

 

ALMELO – Het BNN/VARA programma ‘Opstandelingen’ met presentatrice Sophie Hilbrand trok gisteren door Almelo om vermeende bestuurlijke misstanden aan de kaak te stellen. Een van de interviews werd afgenomen met oud- wethouder (en raadslid van 1990 tot 2018) Huub Isendoorn over de sinds vele jaren voortsudderende ‘Poortaffaire’ tussen antiekhandelaar Stegehuis en de gemeente Almelo. Ook het conflict tussen ‘uitbater’ Quick van ‘Broodje bij de Brug’ in Aadorp kwam aan bod en natuurlijk werd een vergelijk gemaakt met anderen die zogenaamd wel alles voor elkaar krijgen.
Burgemeester Arjen Gerritsen liet zich niet voor het karretje spannen van de voormalige presentatrice van ‘Spuiten en Slikken’ mede vanwege o.a. de vele kritische noten over haar eerste uitzending van ‘Opstandelingen’ vorig jaar over de gemeente Bergen.
Gerritsen koos er voor om schriftelijk rijkelijk informatie te verstrekken over de gevoerde procedures en uitspraken in deze door Hilbrand opgevoerde en vermeende misstanden.
Wie zijn gal wil spugen over de gemeente Almelo, zal de komende weken de cameraploeg en Hilbrand nog wel tegen het lijf kunnen lopen, want er staan meerdere opnamedagen gepland.

 
24-01-2020  

Parkeren met Pay by Phone in Almelo

 

Automobilisten in Almelo kunnen nu nog makkelijker hun parkeersessies op afstand betalen, verlengen en beëindigen.

Mobiele parkeerbetaaldienst PayByPhone is namelijk in 117 Nederlandse plaatsen gelanceerd – de volledige lijst vindt u hier. PayByPhone biedt de volgende voordelen ten opzichte van andere aanbieders:


Eenvoudig aanmelden

  • Veilig en transparent betalen
  • Gepersonaliseerde app
  • ‘Stop’-functie zodat automobilisten nooit te veel hoeven te betalen
  • Aflooptijdsmelding om verlengen nog makkelijker te maken


PayByPhone heeft wereldwijd al 30+ miljoen gebruikers en wordt elke maand meer dan 350.000 keer gedownload. Hieronder vind u het volledige persbericht en een hoge-resolutie foto kunt u via deze Dropbox link downloaden. 

 

PayByPhone arriveert eindelijk in Nederland

24 januari 2020  De wereldleider in mobiele parkeerbetaaldiensten, reeds in 12 landen actief, is gelanceerd in Nederland. Automobilisten kunnen de langverwachte app vanaf nu gebruiken om parkeersessies op afstand te betalen, te verlengen en te beëindigen in 117 Nederlandse steden.

PayByPhone versterkt haar positie binnen Europa door de app in een nieuw land te lanceren! Twee maanden na de lancering in België is de PayByPhone-app, die wereldwijd 30 miljoen gebruikers en 180.000 vijfsterrenbeoordelingen heeft, nu beschikbaar in 117 Nederlandse steden, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Leeuwarden en Breda. 

Zeker. Zorgeloos.
Nederlandse automobilisten zijn al bekend met mobiel betalen voor het parkeren. Echter, met PayByPhone wordt parkeren en mobiel betalen nog makkelijker: eenvoudig aanmelden, veilig en transparant betalen, personalisering van de app die is afgestemd op de stad en de garantie dat het bedrag nooit hoger is dan verwacht dankzij de 'stop'-functie en een melding die de gebruiker herinnert aan het aflopen van de parkeertijd.

De gebruiker is niet gebonden aan een abonnement: er wordt betaald per handeling, zonder verborgen kosten. Dit levert een eenvoudige, compleet nieuwe, en stressvrije ervaring op.

Philippe Lerouge, medeoprichter van PayByPhone en CEO van West-Europa, licht toe: "PayByPhone biedt Nederlandse automobilisten een nieuw gevoel van vrijheid en een wezenlijke verandering. De app is prettig in het gebruik, omdat er geen uitgebreide inschrijvingsprocedure is en inschrijven zelfs niet verplicht is. Daarnaast wordt er per transactie betaald in plaats van voor een abonnement. PayByPhone biedt ook voordelen op geografisch gebied, omdat de app in veel Europese landen kan worden gebruikt. Ideaal tijdens het reizen".

117 steden in één keer 
Dankzij de implementatie in samenwerking met het SHPV via het platform NPR (Nationaal Parkeer Register) profiteert PayByPhone van een landelijke dekking in meer dan 117 steden. De betreffende steden worden vermeld in deze lijst: paybyphone.com/nl/nl/onze-steden.

Nederlandse en buitenlandse automobilisten kunnen dus gemakkelijk parkeren in de meeste Nederlandse steden waar betaald parkeren geldt. Dit maakt de app tot een nieuwe must-have.

Gemakkelijk parkeren in Europa
PayByPhone, dat dit jaar haar 10e verjaardag viert, is nu beschikbaar in meer dan 1000 steden verspreid over 13 Europese landen.

Met de app kunnen gebruikers in 3 klikken op afstand betalen voor het parkeren en hun parkeertijd aanpassen (verlengen/beëindigen), zodat ze nooit te veel betalen. De app bevat veel functionaliteiten die de ervaring nog plezieriger maken: herinneringen aan het einde van de parkeertijd om vergeten onmogelijk te maken, een interactieve plattegrond om de tarieven te raadplegen en een plekje te vinden, de mogelijkheid om meerdere voertuigen en betaalkaarten toe te voegen, herinneringsmeldingen via de Apple Watch en nog veel meer. Ontdek het door de app te downloaden!

Met de lancering in Nederland is PayByPhone de belangrijkste parkeerbetaaloplossing voor Europese automobilisten geworden.

Ga voor meer informatie naar www.paybyphone.com.


Over PayByPhone

PayByPhone, pionier in mobiele parkeerbetaaldiensten, maakt het dagelijks leven van automobilisten gemakkelijker door hen in staat te stellen parkeersessies snel en gemakkelijk te betalen via hun mobiele telefoon, internet of voice response. Sinds PayByPhone in 2009 werd opgericht in Frankrijk, is het bedrijf voortdurend blijven groeien. Tegenwoordig telt het meer dan 30 miljoen gebruikers in 1000 steden wereldwijd (Genève, Parijs, Brussel, San Francisco, Miami, Londen, Boston, Seattle…) en wordt de app elke maand meer dan 350.000 keer gedownload


PayByPhone beschikt over de PCI-DSS-certificering, zodat klanten kunnen rekenen op een veilige betaling. PayByPhone is een onderdeel van Volkswagen Financial Services AG.  

www.paybyphone.com

 

 
23-01-2020  

Almelo's Sociaal Wijkteam wint vakjuryprijs 2020

Vakjury roemt lef en durf van Iris Agterbosch en Mirte Koopman
 

ALMELO - Het Almelose wijkteam bestaande uit Iris Agterbosch en Mirte Koopman is winnaar geworden van de vakjuryprijs voor ‘Uitvoerder van het Jaar 2020’. Deze landelijke prijs wordt jaarlijks uitgereikt door het A&O fonds aan een uitvoerder in het sociaal domein. In hun juryrapport schrijft de jury dat zij de drive en het enthousiasme van beide medewerkers van de wijkteams waarderen. Ook geeft de jury aan dat Iris en Mirte met veel lef en durf de grenzen van het sociaal domein hebben overstegen.

Almelo startte in 2018 met een proef met wijkteams in twee wijken. Inwoners kunnen in hun eigen buurt terecht met vragen over bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, schulden, (jeugd)zorg of een uitkering. De pilot, waar de Uitvoerders van het Jaar 2020 een grote rol in hadden, bleek zo succesvol dat de gemeente vanaf maart op zes locaties in de stad herkenbare inlooppunten opent voor inwoners.

Oplossing vaak dichterbij dan iemand denkt
Het wijkteam bestaat uit medewerkers van de gemeente en maatschappelijk werk. Zij luisteren, bekijken iemands persoonlijke situatie en gaan samen met de inwoner op zoek naar een oplossing. In veel gevallen is die dichterbij dan iemand denkt. Een duwtje in de goede richting is al genoeg. Soms is het wat ingewikkelder. In die gevallen krijgt iemand langer ruggensteun van een begeleider of coach. Die als dat nodig is bovendien contact kan leggen met andere instanties.

Beter geholpen
Uit de evaluatie blijkt dat door meer preventief en integraal te werken inwoners beter kunnen worden geholpen. Om die reden komen er Inwoners met complexe problematieken voelen zich beter gehoord en begrepen. Wethouder Van Mierlo van Zorg: “Inwoners vinden het bovendien een grote meerwaarde dat zij hun verhaal maar één keer hoeven te doen.” Ook medewerkers van de gemeente zijn positief over de aanpak.

Jury
De jury van de prijs werd gevormd door de directeur en een bestuurder van het A & O Fonds, de uitvoerder van het jaar 2019 en de directeur Speciale Projecten van het ministerie van VWS. De vakjury beoordeelt op bevlogenheid, uitmuntend contact met inwoners, inspirator van collega’s en het promoten van het vakmanschap van de uitvoerder. De winnaars namen het in de finale op tegen Karin Lambregtse uit gemeente Krimpenerwaard en Sanne Eggen uit de gemeente Brunssum. De finalisten zijn allemaal uitvoerders in het Sociaal Domein en zijn genomineerd vanwege hun passie, en het feit dat ze net even een stapje harder lopen en zeer bedreven zijn. Collega’s konden mensen uit hun organisatie voordragen voor de titel.

A&O fonds
De Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds (A&O fonds) Gemeenten is in 1993 door de sociale partners in de gemeentelijke sector opgericht.  A&O fonds Gemeenten is partner van gemeenten bij organisatievraagstukken en de persoonlijke ontwikkeling van gemeentemedewerkers.

 
22-01-2020  

Elsevier: Pius X College VMBO is Superschool


Een trotse directeur Pieter van Schilt voor zijn school
 

ALMELO - Het Pius X College, locatie Catharina van Renneslaan, is door het opinieweekblad Elsevier uitgeroepen tot een van de 25 Superscholen in Nederland. Het Pius X is de enige school in Twente die het predicaat Superschool mag dragen. Het team docenten van het Pius X College is onmiddellijk door de directie getrakteerd. “Want het is hun prestatie. Zonder super gemotiveerde leerkrachten was dit niet gelukt.”

Elsevier Magazine dook voor een onderzoek naar de prestaties van scholen in het hele land in een berg cijfers van de Inspectie van het Onderwijs. Het verzamelde gegevens over een periode van drie jaar en onderzocht de scores op de vier belangrijkste terreinen. Er is gekeken naar de positie van leerlingen in het derde jaar ten opzichte van het advies van de basisschool (zitten de leerlingen hoger of lager dan het advies uit groep acht?), de onderwijssnelheid (blijven leerlingen veel of weinig zitten), het succes in de bovenbouw en slagingspercentages (Pius X scoorde ook al eens 100% bij de eindexamens).

“We zijn er apetrots op”, is de reactie van directeur P. van Schilt van het Pius X College, locatie van Renneslaan. “We wisten dat we het heel goed doen. De resultaten van de onderwijsinspectie zijn openbaar en die kijken we natuurlijk na. We weten ook dat we met onze opleiding vmbo-basis heel dicht tegen de scores van een Superschool aanzitten. Maar weten dat je de zaken goed op orde hebt, of deze resultaten in een overzicht zien, is wat anders. Dit is prachtig.” Van Schilt schrijft het behalen van het predicaat Superschool geheel en al toe aan zijn team van leerkrachten. “Alleen docenten die intrinsiek heel gemotiveerd zijn, halen het allerbeste uit de leerlingen. Ze zijn echt fantastisch.”

OPEN HUIS: 'Toekomst voor vakmensen'
Superschool Pius X College, locatie Catharina van Renneslaan, houdt nog een ‘last minute’ Open Huis voor leerlingen uit groep 8. Zij kunnen met hun ouders/verzorgers op woensdag 26 februari tussen 14.30 – 16.30 uur kijken of het Pius X College onder het motto 'Toekomst voor de vakman en vakvrouw' ook iets voor hen is.

 
22-01-2020  

Pentas switcht naar Groene Stroom

Wethouder wil meer bedrijven met zonpanelen
 

ALMELO - “We zijn weer een stapje verder op de weg naar een duurzame toekomst.” Dat zei de Almelose wethouder Eugène van Mierlo woensdag bij de opening van het zonnepanelenpark bij het bedrijf Pentas Moulding. Samen met zijn collega Arjen Maathuis verrichtte hij de opening.

Voorbeeld voor meer bedrijven
Het is de ambitie van de gemeente Almelo om in 2050 klimaatneutraal te zijn. ,,Dat is natuurlijk niet alleen een opdracht voor de overheid, maar voor heel Almelo, inclusief het bedrijfsleven. Als stadsbestuurder ben ik ongelofelijk blij met dit initiatief van Pentas Moulding”, aldus Van Mierlo. Hij hoopte dat veel Almelose bedrijven het goede voorbeeld gaan volgen. ,,Laten we zoveel mogelijk daken volleggen met zonnepanelen. Want alles wat op het dak ligt, hoeft niet in de weilanden. We staan samen voor een grote en urgente opgave, een duurzame samenleving creëren voor onszelf én de generaties na ons.”

Door gezamenlijk de stekker in het stopcontact te steken, werden maar liefst 1660 zonnepanelen op het dak van Pentas Moulding in werking gezet. De energie die hiermee wordt opgewekt, gebruikt Pentas Moulding voor het eigen bedrijf. De energie die in de weekenden wordt opgewekt, gaat terug naar het net. ,,We zijn als kartrekker zeker bereid andere ondernemers bij te praten over de voordelen van zonnepanelen”, zei Marthijn Koorn, commercieel en financieel manager van Pentas Moulding.

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina