De laatste nieuwsberichten via NIEUWSSPION


Plaatsing  
 
04-11-2022  

Nederland financiert tanks voor Oekraïne

Samen met de Verenigde Staten
 

MÜNSTER (D) – Nederland financiert samen met de Verenigde Staten 90 door Tsjechië gereviseerde en gemoderniseerde T72 tanks voor Oekraïne. Dat is en vandaag tijdens een vergadering van de G7 in het Duitse Münster overeengekomen.
De tanks van oorspronkelijk Russische makelij zijn door Tsjechië volledig opgeknapt en van huidige technieken voorzien en zijn na levering direct beschikbaar aan het front voor de aanval op de Russische agressor. De levering neemt enkele maanden in beslag.
Nederland draagt hiervoor 45 miljoen euro bij. De keuze voor de opgewaardeerde T72 is een logische omdat het leger van Oekraïne al met dezelfde tanks werkt. Voor Tsjechië is de deal een voordeel om eerder te kunnen worden voorzien van NATO-materieel.
Nederland levert bovendien nog voor een bedrag van 75 miljoen euro aan defensiematerieel dat gekocht wordt bij de defensie-industrie. Er zijn geen mededelingen gedaan over de aard van deze uitgaven.

 
14-09-2020  

Ook de islam houdt modernisering niet tegen

 

In De Groene Amsterdammer publiceert journalist Ralf Bodelier zijn verslagen over zijn voettocht van Jeruzalem in Israël naar Bouillon in de Belgische Ardennen. In deel 14 beschrijft hij vier weken wandelen door Turkije. Zijn conclusie; de al 18 jaar aan de macht zijnde Recep Tayyip Erdogan kan niet voorkomen dat de bevolking moderniseert en de moskee steeds vaker links laat liggen. Vooral jongeren hebben niets met de machthebber die zijn land inmiddels economisch fors ziet afzwakken en vergeefs probeert om jongeren weer aan zich te verbinden.

Als voorbeeld vertelt zijn jonge gesprekspartner over een video die Erdogan in juni op YouTube zette, waarin hij de jongeren toesprak in een poging hen opnieuw aan zich te binden. Dat werd bepaald geen succes. De video kreeg 426.000 duimpjes omlaag. En op Twitter ging de hashtag #OyMoyYok viral: #GeenStemVoorJou. Erdogan dreigt sindsdien facebook en twitter te verbieden en poogt telkens dit soort berichten op sociale media te laten wissen, maar de jongeren zijn niet onder de indruk en negeren Erdogan totaal.

Lees het hele verhaal in De Groene van Ralf Bodelier dat tot stand kwam met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten, fondsbjp.nl

 
17-03-2020  

Rijksvergoeding Corona-WW 90 procent

 

DEN HAAG – Het coronasteunpakket dat het kabinet in petto heeft, omvat een loonvergoeding van 90 procent voor werknemers die tijdelijk thuis zitten, zo melden bronnen in De Haag. Normaal neemt de overheid 75 procent voor haar rekening bij arbeidstijdverkorting voor ondernemingen. Het kabinet wil ook werknemers met nul-urencontract onder de tijdelijke regeling laten vallen. Ondernemingen kunnen deeltijd-WW pas aanvragen bij een omzetdaling boven de 20 procent. Het aantal ondernemingen dat vanwege de coronacrisis al een aanvraag heeft ingediend, is al hoger dan 50.000.
Voor ZZP’ers is een versoepeling van kracht die makkelijker toegang geeft tot tijdelijke bijstand. Ook wordt er gewerkt aan bredere kredietmogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf.
Vanavond zal het kabinet het steunpakket volledig bekend maken.
 

 
26-11-2019  

Extra roettax voor oudere dieselauto voor 2001

 

DEN HAAG – Eigenaren van oudere door diesel aangedreven auto’s kunnen met ingang van volgend jaar rekenen op een extra ‘roettax’ van circa 225,00 euro voor auto’s met een gewicht van 1350 tot 1450 kg. De overheid gaat het gebruik van dieselvoertuigen van voor 2001 ontmoedigen vanwege de grotere uitstoot van minstens 5 milligram meer per gereden km vergeleken me nieuwere voertuigen op diesel. Voor alle dieselvoertuigen van voor 2001 geldt een toeslag van 15 procent. De Belastingdienst gaat uit van de voertuiggegevens volgens de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

 
24-11-2019  

Waterstofbussen rukken op in Nederland

 

De provincies Drenthe, Groningen en Zuid-Holland zetten in op waterstof aangedreven bussen voor het openbaar vervoer. Daarvoor zijn de eerste 20 bussen besteld met als doel een totaal van 50 volgens de overeenkomst met de landelijke overheid.
Volgens minister Stientje van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft waterstof de toekomst als milieuvriendelijke energiebron in het openbaar vervoer en zware transport over de weg. Daarvoor worden ook meer waterstoftankstations aangelegd.
De Europese Unie draagt 7,5 miljoen euro bij en het Rijk en de betrokken provincies ieder 3,5 miljoen euro. De eerste 20 waterstofbussen gaan in 2020 rijden in Zuid-Holland, waarna Drenthe en Groningen aansluiten. Het einddoel is om het openbaar vervoer over de weg na 2025 emissieloos uit te voeren.
     
 

 
20-11-2019  

'Tegenprestatie' in bijstand wordt plicht


drs Tamara van Ark, staatssecretaris
Foto: Rijksoverheid
 

DEN HAAG – In een brief aan de Tweede Kamer stelt staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid Tamara van Ark (VVD) dat alle bijstandsgerechtigden een tegenprestatie moeten leveren voor hun bijstandsuitkering. Van Ark ergert zich dat gemeenten nu te vrijblijvend omgaan met de ‘tegenprestatie’ waardoor grote uitvoeringsverschillen ontstaan. Sommige gemeenten zijn te vrijblijvend en anderen houden een stok achter de deur met een lagere uitkering als boete indien bijstandsgerechtigden niet of te weinig medewerking verlenen.
Van Ark wil dat gemeenten in ieder geval meer ‘dwang’ uitvoeren, zo haar reactie op het voorstel van Tweede Kamerlid Rens Raemakers (D66) die gemeenten wil verplichten om in ieder geval een ’niet-vrijblijvend activeringsaanbod in te stellen. Daarover gaat Van Ark met gemeenten (lees VNG) in gesprek. Critici vragen zich af of een ‘verplichte tewerkstelling’ niet belemmerend werkt in het zoeken naar een passende baan en zien meer in bijscholing en speciale regels voor ouderen die nu nauwelijks aan bod komen op de arbeidsmarkt.

Een jaar geleden betoogde de VVD nog om uitkeringsgerechtigde WW’ers een deel van hun uitkering verplicht te laten gebruiken voor bij- of omscholing. Dat voorstel werd door minister Wouter Koolmees (D66) nog naar de ‘prullenbak’ verwezen.

 
06-10-2019  

Voormalig VVD-voorzitter Keizer overleden

Strafrechtelijk onderzoek en vordering nog niet afgerond
 

DEN HAAG – Voormalig VVD-voorzitter Henry Keizer is in zijn woonplaats Den Haag na een kort ziekbede geheel onverwacht overleden. Dat maakte een woordvoerder namens de familie bekend.
Keizer trad in 2017 af als partijvoorzitter nadat hij in opspraak was gekomen door een onderzoek van het journalistenplatform Follow the Money. Volgens de onderzoekers had Keizer zich in 2012 als voorzitter van de Raad van Bestuur van uitvaartvereniging de Facultatieve Groep op ‘slinkse wijze’ tot eigenaar laten verklaren door een somber toekomstbeeld te voorspellen voor de vereniging. Hij stelde voor om de bezittingen en activiteiten ten gelde te maken door verkoop. Vervolgens wist hij met een te lage betaling de eigendomsrechten van de uitvaartonderneming in handen te krijgen. Bij dit onderzoek werd Follow the Money na een eerste publicatie uitgesloten van persconferenties van Keizer die de beschuldigingen van het onderzoekcollectief als  ‘onware beschuldigingen en insinuaties’ bestempelde.
Het onderzoek van Follow the Money leidde er toe dat een strafrechtelijk onderzoek werd gestart en vervolgens werd er door de samenwerkende diensten een claim van 20 miljoen euro gelegd op alle bezittingen van Keizer. Deze procedure is nog niet afgerond.

Door alle commotie legde Keizer zijn voorzitterschap van de VVD neer om de partij niet in diskrediet te brengen. Dit nadat partijleden zich afvroegen of de voorzitter, die ook de strengere integriteitsregels van de VVD introduceerde, nog wel kon functioneren?

Het plotselinge overlijden van Keizer sloeg ook in als een bom bij de top van de VVD. Huidig VVD-voorzitter Christianne van der Wal reageerde verslagen; ‘Henry heeft als voorzitter van de VVD veel voor de partij betekend. Hij heeft de partij moderner gemaakt en een grote stap verder gebracht.’
Partijgenoot en premier Mark Rutte zegt een goede vriend te hebben verloren. ‘Wij zullen hem herinneren als een energieke man die altijd voor iedereen een vriendelijk woord had. Waar je ontzettend mee kon lachen en die altijd klaar stond voor advies of hulp.’

 
03-10-2019  

Haalt Krikke de Kerst?

 

DEN HAAG – Met de inval van de politie bij de Haagse wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui wegens vermeende omkoping, speelde burgemeester Pauline Krikke (VVD) opTV de vermeende onschuld als ware zij totaal overvallen.
Hoe kan dat, vraag je je af? Net zoals in alle gemeenten, heeft de burgemeester de verantwoordelijkheid over openbare orde en over de strijd tegen ondermijning in de maatschappij. Voor dat laatste heeft zij een heel ambtelijk apparaat van onderzoekers/juridische adviseurs ter beschikking. Bovendien kan zij het landelijk bureau Bibob vragen om onderzoek te doen of ondernemers wel integer zaken doen en/of mogelijk banden hebben met criminelen. Voor de bedrijfstak horeca is dat zelfs gebruikelijk in bestuurlijk Nederland.
De Groep De Mos werd in Den Haag de grootste politieke groepering en kreeg derhalve ook bestuurlijke verantwoordelijkheid. Ondernemers faciliteren was een der speerpunten en ook meer ‘roering’ in het stadshart van Den Haag met nachtelijke vergunningen voor een aantal horecabedrijven. Zo droeg de ondernemer van partycentrum Opera flink bij aan de verkiezingskas van de groep De Mos. Opera kreeg inmiddels haar nachtvergunning en ook enkele anderen. Burgemeester Krikke, zette zoals gebruikelijk in vergunningenland, haar handtekening ondanks het geruchtencircuit dat wethouder De Mos en collega Guernaoui er persoonlijk beter van waren geworden. Het werd zelfs al eens in de Haagse gemeenteraad besproken. Liet, Krikke met die wetenschap haar ter beschikking staande ambtelijke team tegen ondermijning een onderzoek instellen of negeerde zij het geruchtencircuit? Riep zij de assistentie in van bureau Bibob? Zo nee, waarom niet en zo ja was de door haar ondertekende nachtvergunning rechtens?
Vaart het openbaar ministerie hier een eigen koers in het onderzoek of heeft Krikke in de Driehoek (overleg burgemeester, OM en politie) haar zorgen omtrent het geruchtencircuit op tafel gelegd? Zo ja, waarom dan toch het ondertekenen van vergunningen?
Laten we duidelijk zijn, burgemeesters verlenen horecavergunningen volgens de kaders van de Drank & Horecawet en de daarin gestelde persoonseisen van onbesproken gedrag, gemeenten voegen daar de Omgevingsvergunning (o.a. exploitatievergunning) aan toe qua bestemmingsplan en verwachte buurtbelasting.

In het Haagse worden inmiddels meer vragen gesteld over de medeverantwoordelijkheid van Krikke. Over het onderzoek naar De Mos qs, over het falen bij het verlenen van een vergunning voor het bijna ramzalige vreugdevuur te Scheveningen, het gebod van maximaal 75 tractoren op het Malieveld, terwijl er vele honderden de stad inreden tijdens het Boerenprotest inzake de dreigende halvering van de veestapel, messensteker  Malek F. een verwart persoon benoemend terwijl deze toch vervolgt wordt wegens een terreurdaad. 
Het zijn zaken die spelen net als eerdere bestuurlijke blunders voordat ze via het VVD-lobbycircuit in Den Haag werd gedropt.
In de Haagse pers vraagt men zich inmiddels af of Krikke de kerst haalt?

 
28-09-2019  

Nog meer problemen voor Boeing, nu de 737 NG

 

CHIGACO (USA) - The Boeing Company, producent van vliegtuigen, zowel civiel als militair, en ruimtevaartuigen en met hoofdzetel in Chigaco, komt in steeds zwaarder weer. Wereldwijd staan er al maanden honderden vliegtuigen van het type 737 MAX aan de grond vanwege computerproblemenproblemen met twee gecrashte vliegtuigen zonder overlevenden tot gevolg. Deze problemen hebben dit jaar al een kostenpost opgeleverd van 5,6 miljard dollar.
Nu trekt de Amerikaanse toezichthouder FAA opnieuw aan de bel met deze keer de Boeing 737 NG (Next Generation) als ‘lijdend voorwerp’. De FAA constateerde scheurtjes bij de vleugelbevestiging waardoor extra controles moeten plaatsvinden. Ook hier dreigt een financieel debacle voor de vliegtuigproducent die haar grootste productielocatie heeft in Seattle.

 
24-09-2019  

Wybren van Haga uit VVD-fractie gezet

 

DEN HAAG – Tweede Kamerlid Wybren van Haga is door de VVD uit de fractie gezet. De 52-jarige pandjesbaas kwam opnieuw negatief in het nieuws nadat de gemeente Haarlem eerder dit jaar een bouwstop oplegde wegens illegale verbouw aan het Haarlemse rijksmonument Het Essenhofje, dat in zijn bezit is. Onmin met een huurder was de reden waarom dit naar buiten kwam. Eerder al was Haga negatief in het nieuws vanwege ‘malversaties’ in zijn ruime woningbezit in Amsterdam. Dat was destijds reden voor de VVD om Haga te verplichten zakelijk ‘afstand’ te nemen van zijn onroerend goed activiteiten. Nu een mail van Haga naar zijn boze huurder in Haarlem naar buiten kwam, is dat het sein voor de VVD dat Haga zich niet hield aan de eerder opgelegde verplichting zich afzijdig te houden en een zaakwaarnemer zijn belangen te laten behartigen.
Haga kwam kort geleden ook nog negatief in het nieuws, vanwege een alcoholcontrole in het verkeer. Toen legde de fractie hem een boete op van 5.000 euro te schenken aan een goed doel voor verkeersslachtoffers. Ook moest hij een maatschappelijke ‘taakstraf’ uitvoeren. Het is niet bekend of Haga daar al aan heeft voldaan.

Nu de fractie van de VVD haar ‘clublid’ uit de fractie heeft gezet omdat er al ‘zoveel in de emmer zat’, volgens voorman Dijkhoff, verliest het coalitiekabinet Rutte III haar krappe meerderheid in de Tweede Kamer.
Haga ‘overdenkt’ nu zijn positie in de Tweede Kamer. Wettelijk kan hij door als eenmansfractie of zich ‘gewenst’ aansluiten bij een andere partij. Haga, die al 36 jaar partijlid is, kan ook nog besluiten zijn politieke ambities aan de wilgen te hangen door de zetel aan de partij terug te geven.  
 

 
19-09-2019  

Kabinet splitst pensioenrechten ex- partners

 

DEN HAAG - Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Dekker (Rechtsbescherming) hebben een nieuw wetsvoorstel ‘Pensioendeling bij Scheiding’ naar de Tweede Kamer gestuurd. In de beoogde wet wordt het gezamenlijk opgebouwde pensioen na echtscheiding gesplitst, waarbij ex- partners niet meer afhankelijk zijn van elkaars pensioendatum. Ook heeft het overlijden van een van beide ex-partners geen invloed meer op de pensioenuitkering van de ander. Deze wetswijziging verbreekt daarom de levenslange afhankelijkheid tussen ex-partners op pensioengebied.

Beiden ex-partners krijgen in de toekomst standaard de helft van het tijdens het huwelijk door de ander opgebouwde pensioen. Ex-partners kunnen ook aangeven dat zij het pensioen niet willen verdelen of dat zij andere afspraken over de verdeling maken. De 50/50-verdeling van het pensioen staat los van de hoogte van beide pensioenen. Het is dan ook geen verdeling van de meestverdienende partner naar de minstverdienende partner.

Na inwerkingtreding verdelen pensioenuitvoerders de pensioenen automatisch zodra ze vanuit de Basisregistratie Personen (BRP) een melding van een scheiding krijgen. Dit is een verbetering ten opzichte van het huidige systeem. Stellen die nu uit elkaar gaan, moeten zelf binnen twee jaar na hun scheiding bij de pensioenuitvoerder aangeven welke afspraken zij hebben gemaakt als zij de uitbetaling door de pensioenuitvoerder geregeld willen hebben. Doen stellen dit niet, dan wordt het pensioen niet op twee rekeningnummers gestort door de pensioenuitvoerder. In dat geval moet je, vaak jaren later, alsnog bij je ex-partner aankloppen en uitbetaling bij hem of haar regelen. In de praktijk vergeet ruim een derde van de scheidende stellen hun keuze door te geven.

Voor pensioenuitvoerders betekent deze wijziging dat zij meer pensioenen moeten verdelen dan nu, en dat zij het pensioen op een andere manier moeten verdelen. Dit leidt tot bijbehorende ICT-investeringen. Minister Koolmees is daarom reeds gesprek met vertegenwoordigers van de pensioensector over de uitvoering van de nieuwe wet.
De nieuwe wet moet na instemming van de Eerste- en Tweede Kamer per 2021 ingaan.
Lees het Wetsvoorstel.

 
23-05-2019  

Strengere geluidsnorm warmtepomp en airco

 

DEN HAAG – De Rijksoverheid heeft strengere geluidsnormen aangekondigd voor het plaatsen van airco’s en warmtepompen buiten de woning of bedrijven en kantoren. In de naar de Tweede Kamer verzonden aangekondigde wijziging van het Bouwbesluit 2012, wordt met ingang van 1 januari 2020 voor warmtepompen en vergelijkbare apparatuur een geluidsnorm van 40dB opgenomen.
Verder is ook een strengere veiligheidsnorm voor de omgeving aangekondigd. Zo mag een bouwwerk geen gevaar meer opleveren voor de directe omgeving van bouwplaatsen en worden ook de normen aangescherpt t.a.v. de veiligheidseisen bij het aanbrengen van isolatie.

Meer info via
aankondiging Rijksoverheid.

 
14-05-2019  

Rutte III lanceert wetsontwerp Vliegtaks 2021

 

DEN HAAG – Al jaren wordt er achter de schermen gesteggeld over de invoer van een vliegbelasting. Nederland vormt samen met België, Luxemburg, Denemarken, Ierland, Spanje, Portugal en Zwitserland nog tot diegenen binnen Europa die vliegverkeer nog niet belasten. Daar komt volgens het vandaag naar de Tweede Kamer gestuurde wetsontwerp per 2021 een einde aan.

Het kabinet opteert wel om de ‘vliegtaks’ op Europees niveau af te stemmen in relatie met de klimaatafspraken van Parijs en om een gelijkwaardig ‘speelveld’ te krijgen voor vliegmaatschappijen, maar of dat lukt? In juni is ons land gastheer voor een conferentie om een gezamenlijke Europese visie te ontwikkelen voor een ‘vliegtaks’ en een invoering van heffing op kerosine.

Nederland achterop
Nederland loopt feitelijk achteraan en daarom waarschijnlijk ook nu al een wetsontwerp om een ‘vliegtaks’ op nationaal niveau in te voeren. De ‘vliegtaks’ moet tevens de Europese treintarieven meer concurrerend maken. Of dat leidt tot een lager Nederlands reizigersaanbod en ‘verlichting’ voor de groeiambities van Schiphol als wereldwijde Hub, kan ernstig worden betwijfeld.
De ‘vliegtaks’ gaat namelijk alleen de vertrekkende passagier vanaf binnenlandse luchthavens geld kosten. Het voorstel is een bedrag van 7 euro maar geldt niet de internationale passagiers die Nederlandse luchthavens even aandoen als tussenstop of overstap. Het bedrag is zo laag, dat niemand zal afzien van vliegen ten faveure van de trein binnen Europa. Het resultaat; geen lager aantal vluchten, geen lagere Co2-uitstoot en dus nauwelijks milieuwinst.

Kas spekken
De aankondiging voor invoering van een ‘vliegtaks’ per 2021 is dus een vorm van ‘zakkenvullen’ waarvoor niet alleen de passagier opdraait, maar volgens het gelanceerde voorstel ook per ton vracht afgerekend moet worden naar gelang het vliegtuig een hogere dan wel lagere geluidsbelasting vormt voor omgevingen van vliegvelden. Stillere vliegtuigen in de toekomst lijkt dus het enige voordeel dat behaald kan worden.

 
03-05-2019  

UWV lekt 117.000 cv's van werkzoekenden

Waarschuwing: Data mogelijk in handen criminelen
 

DEN HAAG – Minister Wouter Koolmees bevestigde vanavond dat zo’n 117.000 cv’s van werkzoekenden illegaal zijn gedownload via de website Werk.nl van het UWV. Vanmiddag waarschuwde het UWV via Werk.nl dat de gedetailleerde informatie mogelijk in handen van criminelen is gekomen. ‘De illegale download werd 30 april ontdekt waarbij het ‘spoor’ leidde naar één werkgever. Diens account is inmiddels geblokkeerd ondanks dat de bewuste ondernemer  verklaarde van niets te weten. Mogelijk is zijn account misbruikt’, zo minister Koolmees.

UWV-ingeschrevenen opgelet!
Bent u ingeschreven bij het UWV als werkzoekende, dan is het mogelijk dat uw data zijn gelekt. Hierbij zijn alle persoonsgegevens zoals opleiding, arbeidsverleden, adres, email, banknummer, pasfoto enz. en zelfs uw burgerservicenummer. Al die gegevens zijn zeer waardevol voor criminelen. Zo kan men bijvoorbeeld identiteitsfraude plegen en mogelijk uit uw naam bestellingen doen via webshops of andere aankopen. Ook kunt u het doelwit worden van zeer persoonlijk gerichte phishingmails waarmee getracht wordt uw bankrekening te plunderen. Woordvoerder Böhre van de Stichting Privacy First waarschuwt voor deze vormen van misbruik. Hij noemt het ‘schandalig’ dat er zoveel cv’s illegaal zijn gedownload. ‘Het gaat immers om zeer persoonlijke informatie’, zegt Böhre. ‘Dit is een massaal lek dat doet vermoeden dat het UWV zijn beveiliging niet op orde heeft. Als dat inderdaad het geval is, zou de Autoriteit Persoonsgegevens het UWV een boete kunnen geven.’

Het UWV betreurt de gang van zaken en stelt alles in het werk te stellen om te voorkomen dat ingeschreven werkzoekers de dupe worden. Minister Koolmees betreurt het ‘lek’ eveneens. Er is aangifte gedaan bij de politie tegen het ‘cybermisdrijf’en tevens is het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de Autoriteit Persoonsgegevens ingeschakeld.

Mocht u schade ondervinden of via phishingmails benaderd worden, schakel dan de politie in en doe melding bij het UWV. Ook vindt u informatie via de site fraudehelpdesk.nl om phishingmails te herkennen en hoe te handelen, maar open ze nooit !!!

<< UWV werkt aan perspectief.
Maar in dit geval niet aan een gunstig toekomstperspectief!

 
18-04-2019  

Aantal verkeersdoden in 2018 fors hoger

Na jaren van daling nu stijging van ruim 10 procent
 

DEN HAAG – Ondanks de groei van het wagenpark, daalde sinds de piek van de beginjaren ’70 het aantal verkeersdoden per jaar behoorlijk. In 2013 en 2014 kwam het aantal verkeersdoden op het tot nu laagste punt van 570 slachtoffers. Niet voldoende volgens het Rijksbeleid dat streeft naar nul doden in het verkeer in 2030. In de jaren 2015 tot en met 2017 schommelde het aantal doden licht, maar 2018 daarentegen geeft opeens een forse groei van 10,6 procent weer volgens de cijfers van het Centraal Bureau Statistiek (CBS). Vooral Noord Brabant spant daarbij de kroon met 52 doden meer dan in 2017 toen de teller op 98 stond. De provincie is daarmee bijna geheel verantwoordelijk voor de stijging in 2018. Een directe verklaring is er niet.
Aantal doden per miljard gereden km
Per miljard gereden kilometers gaat de provincie Drenthe echter in 2018 procentueel aan kop met 2,9 doden en blijkt de provincie Zuid Holland met 0,8 doden het veiligst in het verkeer.  Ook de provincie Zeeland zit met 2,7 doden ver boven het landelijk gemiddelde van 1,7 terwijl Overijssel dat met 1,8 het dichts benaderd.
Het CBS ziet verder een toename van oudere slachtoffers in het verkeer en benoemt de elektrische fiets en de scootmobiel als oorzaken maar ook de gemiddeld oudere leeftijd met als peiljaar 70 jaar en ouder. Onder jongeren geldt de auto als meest betrokken voertuig.
Het CBS houdt daarbij de definitie aan dat de slachtoffers zijn gevallen op de openbare weg en daar minstens één voertuig bij betrokken was. Voor de getelde slachtoffers telt een termijn van 30 dagen na het ongeval.
Klik hier voor het volledige CBS-overzicht.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
04-02-2019  

Fiscaal overgangsrecht bij No-deal Brexit

 

DEN HAAG – In het geval er tussen het Verenigd Koningrijk en de Europese Unie voor 27 maart a.s. geen deal is gesloten over de uittreding van de Britten, geldt er in principe voor de rest van dit jaar een fiscaal overgangsrecht voor Nederlanders en Nederlandse bedrijven in Groot Brittannië.
Staatssecretaris van financiën Menno Snel maakt dat vandaag via een brief aan de Tweede kamer publiekelijk.
Staatssecretaris Snel van Financiën: “Voor Nederlandse burgers en bedrijven in het Verenigd Koninkrijk brengt een no deal Brexit al veel onzekerheid met zich mee. Hoewel met een no deal Brexit zeker veel gaat veranderen, wil ik mensen met deze overgangsperiode de gelegenheid geven zich hier op voor te bereiden.”
Met het voorgenomen tijdelijke fiscale overgangsrecht kunnen burgers en bedrijven zich langer op deze nieuwe situatie voorbereiden en wordt voor bedrijven voorkomen dat ze in hetzelfde boekjaar verschillende fiscale behandelingen krijgen. 
Lees de brief.

 
22-01-2019  

Eerste Kamer voor lastenverlichting Jeugdhulp

 

DEN HAAG – Gemeenten moeten vanaf vandaag standaardberichtenverkeer inzake facturatie en verantwoording tussen gemeenten en zorgaanbieders in de Wmo en Jeugdzorginstellingen invoeren. De Eerste Kamer ging vandaag akkoord met het wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).
Me het wetsvoorstel kunnen aanbieders van zorg bij gemeenten een versimpeling van de administratieve lasten afdwingen. Via Sociaal Domein (www.i-sociaaldomein.nl) zijn informatieformats beschikbaar waaraan verantwoording en facturatie wel moet voldoen. Die zijn voor alle gemeenten gelijk waardoor zorgaanbieders uniform verantwoording afleggen en factureren.
Het wetsvoorstel regelt verder dat de minister van VWS gemeenten kan verplichten om samen te werken bij de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. In veel regio’s gaat dit al goed, maar gebrekkige regionale samenwerking kan ten koste gaan van specialistische zorg. Als de samenwerking tussen gemeenten niet voldoende werkt en daardoor de continuïteit van de zorg in het geding dreigt te komen, kan de minister ingrijpen.
De nieuwe wet sluit aan op de acties in het programma Ontregel de Zorg. Met het programma wil het kabinet samen met gemeenten en zorgaanbieders zorgen voor minder papier, zodat er meer tijd overblijft voor zorg en ondersteuning. Op de website www.ordz.nl is hierover meer informatie te vinden.

 
21-12-2018  

Kabinetsakkoord over burgerschapsonderwijs

 

DEN HAAG – Het kabinet Rutte III heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel van minister Slob (ChristenUnie) om in het basis- en voortgezet onderwijs het leervak Burgerschap in te voeren aan de hand van overheidsrichtlijnen. De richtlijnen moeten tevens de onderwijsinspectie handvatten geven om op de kwaliteit toe te zien.

In het wetsvoorstel staat dat scholen leerlingen kennis en respect bijbrengen over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Ook is de school een oefenplaats, waar leerlingen actief kunnen oefenen met de vaardigheden die ze later nodig hebben om deel te kunnen nemen aan onze samenleving. Juist op school komen leerlingen met verschillende achtergronden elkaar tegen. Tenslotte staat in het wetsvoorstel dat de school een plek is waar leerlingen het goede voorbeeld horen te krijgen.

Lees
Regeringsnieuws

 
18-10-2018  

Investeerder Marcel Boekhoorn koopt HEMA

 

AMSTERDAM – Miljardair Marcel Boekhoorn was al jaren op jacht om HEMA te kopen. Enkele jaren geleden sloeg eigenaar Lion Capital zijn bod nog af, maar vandaag zette de geboortige Nijmegenaar en voormalig registeraccountant wel zijn handtekening en komt HEMA weer in Nederlandse handen.
Boekhoorn die zijn eerste centjes verdiende door vriendjes krantenwijken te laten lopen voor een percentage, boerde goed door zijn handelsinstinkt waarmee hij bedrijven opkocht, financieel gezind maakte en weer doorverkocht. Zo kwam telecomprovider Telfort voor 80 miljoen euro in zijn handen en verkocht hij het weer voor 500 miljoen euro.
Kenmerkend ook zijn vasthoudendheid om bijvoorbeeld een Chinese Panda naar het inmiddels aangekochte Ouwehands Dierenpark in Rhenen onder te brengen. Jaren vergeefs, maar toen hij een deal sloot met het Chinese Huawei, deed hij de Chinese regeringswaarnemer plotsklaps een bod om 2 Panda’s voor een reeks van jaren te huren. Het brak het ijs en Boekhoorn bouwde een van de meest geoutilleerde Panda-verblijven ter wereld.  Een mega-campagne volgde om de aankomst van de Panda’s op Schiphol en de reis naar Rhenen onder het publiek kenbaar te maken. De miljardair staat ook bekend om zijn vrijgevigheid. Na het afsluiten van een lucratieve deal, gingen zijn voetbalmaatjes van Oranje Blauw 4 na de eerstvolgende wedstrijd met minimaal een euroton op hun bankrekening naar huis.

Nu heeft Boekhoorn dan het van oorsprong oer- Hollandse HEMA in bezit. “Ik volg en bewonder de Hema al jaren”, aldus Boekhoorn op de persconferentie. “Hema is een prachtig bedrijf, een icoon in het Nederlandse retaillandschap”.
Snel handelen kan Boekhoorn eveneens. Direct na aankoop haalde hij 100 miljoen euro aan schuld van de balans en deed hij een kapitaalsinjectie van 40 miljoen euro om HEMA ‘lucht’ te geven. Ook werd in de onderhandelingsfase al de eis van Lion Capitol aan 250 licentiehouders in Nederland ingetrokken om meer bij te dragen aan de online-webshop. Buiten de landsgrenzen stijgt de omzet van HEMA fors. Wat Boekhoorn dus onmiddellijk deed is de schuldenlast binnen de landsgrenzen afboeken om eerder in een winstpositie te komen.
“De schuldenlast is een direct gevolg van de destijds betaalde koopprijs door Lion Capital ”, aldus Boekhoorn. Hij sprak verder in deze van een loden last die snel omlaag moest. Wat Boekhoorn neertelde voor de overname bleef onder tafel, maar het lijkt wel haast zeker dat Lion Capital ook een veer heeft moeten laten in de destijds te hoog gefinancierde aankoop waarvan de lasten op HEMA werden afgewend.
Met minder lasten gloort voor HEMA (Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam (H.E.M.A.) anno 1926 - Kalverstraat) nu verdere expansie in o.a. België en Frankrijk maar ook in Azië en het Midden Oosten waar onlangs een vestiging in Abu Dhabi werd geopend.

Boekhoorn kan ook hard zijn. Derassupporter van NEC haakte na degradatie in 2014 af als sponsor vanwege verschil van inzicht met de leiding van de Nijmeegse voetbalclub, terwijl de supportersschare hem juist zag als de redder in nood.

Naschrift:
In Almelo zou Boekhoorn voor een 'boost' kunnen zorgen door de inpandig verborgen sfeerloze lunchroom/coffiecorner van de HEMA naar de buitengevel te brengen aan de Koornmarkt. Terrasje er bij kan velen verleiden en geeft ook een sfeerimpuls aan het plein i.p.v. geblindeerde etalages!!!

 
05-10-2018  

Harde Brexit goed voor VDL Nedcar

 

BORN – Het maakt nogal een verschil voor autoproducent VDL in het Limburgse Born of de Britse premier May een zachte Brexit voor elkaar krijgt of dat de Britten met één klap de Europese grenzen dicht zien gaan. De onrust is groot, nog nooit namen zoveel Britten die op het vaste land van Europa wonen en werken, afscheid van hun nationaliteit.

Voor VDL in Born kent de harde Brexit mogelijk een positief gevolg. Mocht dat namelijk zo gaan, wordt VDL de belangrijkste producent van de Mini en de X1 voor opdrachtgever BMW. VDL kan dan het huidige scenario van 1.000 arbeidsplaatsen krimp gaan herschrijven. Nu nog gaat de Brabantse ondernemer Van de Leegte er vanuit dat het huidige productieaantal van 220.000 Mini's/X1 in 2019 met 60.000 moet worden verlaagd. In het ergste geval worden contracten van 500 tijdelijke ingehuurde krachten om aan de piekvraag te kunnen voldoen, niet verlengd en wordt eveneens afscheid genomen van 200 uitzendkrachten. Via natuurlijk verloop moeten dan komend jaar nog 300 mensen afvloeien. Het slechte scenario voor VDL Born telt dan een  krimp van 7.000 naar 6.000 werknemers. 
In Limburg wordt nu al gezwaaid naar premier May en haar landgenoten.

 
05-10-2018  

Top Unilever zwicht voor Britse aandeelhouders

Geen verhuizing hoofdkantoor naar Nederland
 

LONDEN/DEN HAAG – De voorgenomen verhuizing van het hoofdkantoor van het Brits/Nederlandse Unilever naar Rotterdam gaat niet door. De top van het bedrijf is gezwicht voor het verzet van Britse aandeelhouders die het bedrijf op de Britse beurs willen houden. Eerder al lieten aandeelhouders weten dat de opheffing van de dividendbelasting in Nederland voor hen niet doorslaggevend is. Wel is dat de beschermende wetgeving in Nederland om bedrijven te kunnen verkopen. In Nederland kan een pauze worden ingelast van 250 dagen. De aandeelhouders kunnen goed leven met twee hoofdkantoren in Nederland en Engeland. Het opheffen van de dividendbelasting kost Nederland 1,9 miljard euro.
Nu de bestuurs-top van Unilever haar knopen heeft geteld, wordt ook het verzet van de opheffing van de dividendbelasting weer scherper op de agenda van de Tweede Kamer gezet. Alle oppositiepartijen zijn tegen het cadeautje van bijna 2 miljard euro aan buitenlandse aandeelhouders. Het opheffen van de dividendbelasting is al jaren een lobbypunt van multinationals als Unilever en Shell. Toch heeft het hen nooit ontbroken aan buitenlandse investeerders. Vooralsnog lijkt het kabinet Rutte III nog niet op haar schreden terug te keren.

 
04-10-2018  

MIVD pakt Russische hackers

Vier Russen direct uitgezet, maar de VS wil ze

Het viertal Russische spionnen van de GROe werd daags voor de actie in Den Haag op Schiphol afgehaald door een Russische diplomaat.
bron: MIVD
 

DEN HAAG – De Nederlandse militaire inlichtingendienst MIVD heeft op vrijdag 13 april van dit jaar vier Russische geheime agenten van de Russische militaire inlichtingendienst GROe op heterdaad betrapt bij pogingen de computers van de internationale organisatie OPCW, dat onderzoek doet naar illegale inzet van gifgas, in Den Haag te hacken. Bij de actie werden alle bewijsmaterialen en goederen van de Russen in beslag genomen waarna ze direct op het vliegtuig werden gezet naar Moskou.
De verijdelingsactie werd vanmiddag openbaar gemaakt in een persconferentie door minister van Defensie Ank Bijleveld, de Britse ambassadeur in Nederland Peter Wilson en de bevelvoerder van de MIVD. Tijdens de persconferentie werden ongebruikelijk openlijk alle bewijzen getoond, zoals de hackapparatuur, laptop, fototoestel en meerdere mobiele telefoons.
De actie vond plaats op de parkeerplaats van het Marriot Hotel in de hoofdstad op amper enkele tientallen meters van het kantoor van de OPCW. Op de laptop werden eveneens gegevens gevonden van eerdere hackoperaties in Engeland en de Verenigde Staten en waren al voorbereidingen zichtbaar voor een actie in Zwitserland. Ook twee treinkaartjes van Utrecht CS naar Lausanne waren al in bezit.
In Engeland was de GROe betrokken bij de aanslag op dubbelspion Gripal en in de VS bij hacks op de Democratische Partij en werd de internationale dopingautoriteit WADA gehackt. Reden waarom de VS aansluitend op de persconferentie in Den Haag, bekend maakte welke zeven Russische spionnen werden gezocht. Het in Den Haag betrapte viertal Aleksei Sergejvitsj Morenets, Jevgeni Michajlovitsj Serebrjiakov, Oleg Miajlovitsj Sotnikov en Alexej Valeryvitsj Minin, behoorde daar ook toe.
De Russen waren enkele dagen voor de actie in Den Haag rechtstreeks uit Moskou gekomen en op Schiphol welkom geheten door een ambassademedewerker van Rusland. Zij reisden op diplomatieke paspoorten.
Rusland ontkent de spionnage en spreekt van 'fake news' om Rusland in een kwaad daglicht te zetten.

 
22-09-2018  

Afdeling 'Pluk Ze' fotografeert miljoenen kentekens


In Phuket (Thailand) worden intelligentie camera's gebruikt die ook gezichten herkennen. Rijden zonder helm betekent bijvoorbeeld eveneens een 'bon' op de mat. Ook worden massaal verkeersovertredingen op basis van kentekens vastgelegd. De politie in Phuket heeft er zoveel werk mee, dat andere belangrijke zaken blijven liggen.
Foto: Phuket Provincial Police
 

DEN HAAG – Ruim 10 miljoen euro denkt het kabinet Rutte III in 2019 binnen te harken door alle foto’s van alle Rijksverkeerscamera’s van Nederland plus de rijdende camera-auto’s te laten controleren door Rijksbelastingen. Dit om te controleren of de Motor- en Rijtuigenbelasting wel is betaald. Het voornemen staat in het Wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen dat Rutte III op Prinsjesdag presenteerde.
De aankondiging is de ‘schaamte voorbij’ inzake privacy want de overheid kan zo de routes die een automobilist rijdt allemaal vastleggen. Criticasters vrezen verder dat ook Justitie/politie daarvan in de toekomst gebruik van zal kunnen maken. Bijvoorbeeld bij ernstige delicten om mogelijk daders op te sporen maar ook potentiële getuigen van het delict voor het afleggen van een verklaring.
Het onderwerp zal vast nog wel ter discussie staan in de Tweede en Eerste Kamer wanneer minister Hoekstra zijn meerjarenbegroting ter goedkeuring zal voorleggen. Het gebruik van al die camera’s werd onder Rutte II ook al gestart, maar toen stak de Hoge Raad daar nog een stokje voor omdat het toen nog ontbrak aan wetgeving.
Eerder verbood de Europese Unie het fotograferen van kentekens van 'grensgangers' aan de Nederlandse grenzen met Duitsland en België omdat dit in strijd is met het Verdrag van Schengen.

 
20-09-2018  

Vier kinderen dood op spoor in Oss


Een elektrisch aangedreven bolderkar van dit type reed volgens ooggetuigen door de slagboom op het fietspad. De bestuurster riep volgens een andere getuige vergeefs om hulp.
Veel kinderdagverblijven in Nederland hebben dit soort bolderkarren. Een groot aantal is nu gestald tot nader orde en in afwachting van het onderzoek.
De uitvinder/fabrikant is naar Oss gegaan om mogelijk te kunnen helpen bij het onderzoek.
 

OSS – Bij een bewaakte spoorwegovergang in Oss zijn vier kinderen om het leven gekomen nadat de bakfiets waarin zij zaten werd gegrepen door een passerende trein. Ook raakten twee personen zwaar gewond. Hoe het ongeluk gebeurde is nog onbekend.   

UPDATE
De slachtoffertjes zaten in een elektrische bakfiets van het kinderdagverblijf cq buitenschoolse opvang Okido in Oss. Hoe de bakfiets op de bewaakte spoorovergang terecht kwam is nog in onderzoek. De twee kritisch zwaar gewonden zijn een kleuter en een volwassene. Bij de slachtoffers zijn volgens omwonenden 3 kinderen uit één gezin betrokken. De woordvoerder van ProRail spreekt van een 'inktzwarte' dag. Het treinverkeer op de lijn Nijmegen-Den Bosch ligt vandaag voor langere tijd stil.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
04-06-2018  

Gigantisch data-lek MyHeritage

 

MyHeritage, de website die wereldwijd familierelaties opspoort, maakte maandag bekend dat het is getroffen door een enorm data-lek. Het lek werd bij toeval aangetroffen door een externe beveiligingsonderzoeker die ergens op een privéserver de bestanden zoals email en wachtwoorden vond van ruim 92 miljoen cliënten van MyHeritage. De data zijn al in oktober vorig jaar ontvreemd maar eerst nu werd dat ontdekt en openbaar gemaakt door MyHeritage.
Het Israëlische bedrijf heeft ruim 96 miljoen cliënten zodat nagenoeg het gehele cliëntenbestand is buitgemaakt.
De klanten laten familiestambomen samenstellen door MyHeritage dat daarvoor wereldwijd archieven uitpluist en ook Dna-onderzoek uitvoert. Zo’n 1,4 miljoen mensen hebben daarvoor Dna-monsters verzonden aan MyHeritage. Het bedrijf zegt dat deze gegevens bij de hack niet zijn buitgemaakt omdat deze op andere wijze apart worden opgeslagen.
Ook meldt MyHeritage dat men geen aanwijzingen heeft dat de gegevens uit de hack zijn misbruikt. Wel wordt alle klanten wereldwijd dringend geadviseerd om  de wachtwoorden te veranderen.

Archief
Terug naar vorige pagina