De laatste nieuwsberichten via NIEUWSSPION


Plaatsing  
 
20-11-2019  

'Tegenprestatie' in bijstand wordt plicht


drs Tamara van Ark, staatssecretaris
Foto: Rijksoverheid
 

DEN HAAG – In een brief aan de Tweede Kamer stelt staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid Tamara van Ark (VVD) dat alle bijstandsgerechtigden een tegenprestatie moeten leveren voor hun bijstandsuitkering. Van Ark ergert zich dat gemeenten nu te vrijblijvend omgaan met de ‘tegenprestatie’ waardoor grote uitvoeringsverschillen ontstaan. Sommige gemeenten zijn te vrijblijvend en anderen houden een stok achter de deur met een lagere uitkering als boete indien bijstandsgerechtigden niet of te weinig medewerking verlenen.
Van Ark wil dat gemeenten in ieder geval meer ‘dwang’ uitvoeren, zo haar reactie op het voorstel van Tweede Kamerlid Rens Raemakers (D66) die gemeenten wil verplichten om in ieder geval een ’niet-vrijblijvend activeringsaanbod in te stellen. Daarover gaat Van Ark met gemeenten (lees VNG) in gesprek. Critici vragen zich af of een ‘verplichte tewerkstelling’ niet belemmerend werkt in het zoeken naar een passende baan en zien meer in bijscholing en speciale regels voor ouderen die nu nauwelijks aan bod komen op de arbeidsmarkt.

Een jaar geleden betoogde de VVD nog om uitkeringsgerechtigde WW’ers een deel van hun uitkering verplicht te laten gebruiken voor bij- of omscholing. Dat voorstel werd door minister Wouter Koolmees (D66) nog naar de ‘prullenbak’ verwezen.

Archief
Terug naar vorige pagina