De laatste nieuwsberichten via NIEUWSSPION


Plaatsing  
 
22-01-2019  

Eerste Kamer voor lastenverlichting Jeugdhulp

 

DEN HAAG – Gemeenten moeten vanaf vandaag standaardberichtenverkeer inzake facturatie en verantwoording tussen gemeenten en zorgaanbieders in de Wmo en Jeugdzorginstellingen invoeren. De Eerste Kamer ging vandaag akkoord met het wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).
Me het wetsvoorstel kunnen aanbieders van zorg bij gemeenten een versimpeling van de administratieve lasten afdwingen. Via Sociaal Domein (www.i-sociaaldomein.nl) zijn informatieformats beschikbaar waaraan verantwoording en facturatie wel moet voldoen. Die zijn voor alle gemeenten gelijk waardoor zorgaanbieders uniform verantwoording afleggen en factureren.
Het wetsvoorstel regelt verder dat de minister van VWS gemeenten kan verplichten om samen te werken bij de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. In veel regio’s gaat dit al goed, maar gebrekkige regionale samenwerking kan ten koste gaan van specialistische zorg. Als de samenwerking tussen gemeenten niet voldoende werkt en daardoor de continuïteit van de zorg in het geding dreigt te komen, kan de minister ingrijpen.
De nieuwe wet sluit aan op de acties in het programma Ontregel de Zorg. Met het programma wil het kabinet samen met gemeenten en zorgaanbieders zorgen voor minder papier, zodat er meer tijd overblijft voor zorg en ondersteuning. Op de website www.ordz.nl is hierover meer informatie te vinden.

Archief
Terug naar vorige pagina