De laatste nieuwsberichten via NIEUWSSPION


Plaatsing  
 
03-10-2019  

Haalt Krikke de Kerst?

 

DEN HAAG – Met de inval van de politie bij de Haagse wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui wegens vermeende omkoping, speelde burgemeester Pauline Krikke (VVD) opTV de vermeende onschuld als ware zij totaal overvallen.
Hoe kan dat, vraag je je af? Net zoals in alle gemeenten, heeft de burgemeester de verantwoordelijkheid over openbare orde en over de strijd tegen ondermijning in de maatschappij. Voor dat laatste heeft zij een heel ambtelijk apparaat van onderzoekers/juridische adviseurs ter beschikking. Bovendien kan zij het landelijk bureau Bibob vragen om onderzoek te doen of ondernemers wel integer zaken doen en/of mogelijk banden hebben met criminelen. Voor de bedrijfstak horeca is dat zelfs gebruikelijk in bestuurlijk Nederland.
De Groep De Mos werd in Den Haag de grootste politieke groepering en kreeg derhalve ook bestuurlijke verantwoordelijkheid. Ondernemers faciliteren was een der speerpunten en ook meer ‘roering’ in het stadshart van Den Haag met nachtelijke vergunningen voor een aantal horecabedrijven. Zo droeg de ondernemer van partycentrum Opera flink bij aan de verkiezingskas van de groep De Mos. Opera kreeg inmiddels haar nachtvergunning en ook enkele anderen. Burgemeester Krikke, zette zoals gebruikelijk in vergunningenland, haar handtekening ondanks het geruchtencircuit dat wethouder De Mos en collega Guernaoui er persoonlijk beter van waren geworden. Het werd zelfs al eens in de Haagse gemeenteraad besproken. Liet, Krikke met die wetenschap haar ter beschikking staande ambtelijke team tegen ondermijning een onderzoek instellen of negeerde zij het geruchtencircuit? Riep zij de assistentie in van bureau Bibob? Zo nee, waarom niet en zo ja was de door haar ondertekende nachtvergunning rechtens?
Vaart het openbaar ministerie hier een eigen koers in het onderzoek of heeft Krikke in de Driehoek (overleg burgemeester, OM en politie) haar zorgen omtrent het geruchtencircuit op tafel gelegd? Zo ja, waarom dan toch het ondertekenen van vergunningen?
Laten we duidelijk zijn, burgemeesters verlenen horecavergunningen volgens de kaders van de Drank & Horecawet en de daarin gestelde persoonseisen van onbesproken gedrag, gemeenten voegen daar de Omgevingsvergunning (o.a. exploitatievergunning) aan toe qua bestemmingsplan en verwachte buurtbelasting.

In het Haagse worden inmiddels meer vragen gesteld over de medeverantwoordelijkheid van Krikke. Over het onderzoek naar De Mos qs, over het falen bij het verlenen van een vergunning voor het bijna ramzalige vreugdevuur te Scheveningen, het gebod van maximaal 75 tractoren op het Malieveld, terwijl er vele honderden de stad inreden tijdens het Boerenprotest inzake de dreigende halvering van de veestapel, messensteker  Malek F. een verwart persoon benoemend terwijl deze toch vervolgt wordt wegens een terreurdaad. 
Het zijn zaken die spelen net als eerdere bestuurlijke blunders voordat ze via het VVD-lobbycircuit in Den Haag werd gedropt.
In de Haagse pers vraagt men zich inmiddels af of Krikke de kerst haalt?

Archief
Terug naar vorige pagina