Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
11-10-2020  

Een duurzamer Almelo. Doe je mee?

 

ALMELO - Wil jij aan de slag met energiebesparing of energieopwekking? Bijvoorbeeld door collectief zonnepanelen in te kopen met je buren, of door met je wijkgenoten een elektrische deelauto aan te schaffen? Maar blijft dit altijd bij een wens, een droom, een idee? Je bent niet de enige! Veel mooie plannen om te verduurzamen blijven steken bij slechts een plan. Maar door onze krachten én ideeën te bundelen kunnen we het verschil maken! Energiek Almelo helpt daarbij.
Energiek Almelo brengt mensen met een duurzame ambitie zoals jij met elkaar in contact, en ondersteunt in de uitwerking en realisatie van de plannen. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een collectieve inkoopactie van zonnepanelen in de wijk, de aanschaf van een elektrische deelauto, of samen met je buren jullie woningen energiezuiniger maken.
Wil jij ook niet blijven steken bij een goed idee, maar samen met de wijk- of dorpsgenoten écht aan de slag?
Neem dan vóór 1 november a.s. contact op met Energiek Almelo via: info@natuurenmilieuoverijssel.nl

Energiek Almelo
Energiek Almelo is een initiatief van verschillende organisaties in samenwerking met de gemeente Almelo. Samen met bewoners, organisaties en bedrijven willen zij stappen zetten naar een mooier en duurzamer Almelo. “Met deze oproep kijken we of er bij de inwoners van Almelo animo is om in de wijken aan de slag te gaan met energiebesparing of energieopwekking. Veelal hebben mensen wel ideeën, maar meestal blijft het daar dan bij. Wij gaan proberen die initiatieven verder te helpen. Door samen te werken kunnen we meer bereiken en ook mensen met een laag inkomen laten profiteren van de voordelen van verduurzaming”, aldus Loet van der Heijden, van Natuur en Milieu Overijssel. “We hopen dat we in enkele wijken concrete energie initiatieven verder kunnen helpen”.

 
19-09-2020  

VVD: één corporatie, minder sociale huurhuizen


Ook deze woningen aan de Parallelweg werden gesloopt.
Op de Kerkelanden renoveerde Beter Wonen in het eerste decennium van deze eeuw alle portiekwoningen om van drie woningen er twee te maken. Ook werd er aan de Thorbeckelaan een groot flatgebouw gesloopt. Elders in Almelo sloopte Beter Wonen meerdere flatgebouwen om er deels nieuwe grondgebonden woningen voor terug te bouwen. Aan de Jan Vermeerstraat bleef het bij het slopen van drie flatgebouwen.
 

ALMELO – De VVD in Almelo wil dat de woningbouwcorporaties St. Joseph en Beter Wonen zo snel mogelijk gaan fuseren. De huisvesters van de mensen met lagere inkomens, moeten volgens die visie er tevens voor zorgen dat zij als gefuseerde organisatie ook nog eens gezamenlijk krimpen in het aanbod van sociale huurwoningen.

VVD-raadslid Martijn Makkinga, die het standpunt schriftelijk verkondigde, stelt dat Almelo teveel sociale huurwoningen heeft in verhouding met de buurgemeenten. De stad zou mede daardoor in financiële moeilijkheden zitten.

De kritiek kwam uit onverwachte hoek.
Mr. W.P. van der Elst, oud- afdelingsvoorzitter van de VVD en huidig voorzitter van het bestuur van de Stichting Huurdersplatform Beter Wonen, is het niet eens met de visie van zijn partijgenoten. Hij reageert in Tubantia dat Makkinga de plank volledig misslaat ten aanzien van het ‘moreel appèl’ om beide corporaties te willen laten fuseren;    ,,Daarmee bewijst hij de huurders van de corporaties op dit moment bepaald geen dienst. Een fusie zou nu geen enkele meerwaarde hebben.” Van der  Elst betoogde verder dat beide corporaties juist uitstekend samenwerken ten bate van de huurders van sociale huurwoningen. In de eerste publicatie in Tubantia, wees Van der Elst er samengevat tevens op, dat het eerst van belang zou zijn dat beide corporaties financieel even gezond zouden moeten zijn. Die strofe werd later door Tubantia geschrapt in de publicatie (op internet).

Lees ook:
Huren omlaag voor 260.000 sociale huurders met een te laag inkomen
Protest tegen sloop oudere sociale huurwoningen in Haaksbergen
 

 
26-05-2020  

De 3 ijsvogels gearriveerd in de haven van Almelo

 

ALMELO – Met een vertraging van bijna een half jaar, zijn in Almelo dan toch de drie keramische ijsvogels van kunstenares Anne Wenzel geplaatst. De plaatsing rond de havenkom aan de markt is de ‘finishing touch’ van de vernieuwing rond de markt en de verlenging van het kanaal naar de binnenstad.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (43 foto's)...

 
14-04-2020  

Botsing eindigt in het weiland

 

VRIEZENVEEN – Op de kruising Oostermaatweg-Horstweg in het buitengebied van Vriezenveen, benoorden Almelo, kwamen vanmorgen twee automobilisten met elkaar in botsing. Daarbij raakte een der bestuurders gewond, zodat deze naar het ziekenhuis moest worden vervoerd.
De kruising Oostermaatweg-Horstweg is vaker in het nieuws vanwege ongevallen, maar deze keer ontstond wel een behoorlijke ravage. Het bedrijfsbusje, waarin de jarige bestuurder ongedeerd bleef, sloeg door de botsing over de kop en eindigde in het naastgelegen weiland, ondertussen een spoor van schilders-attributen achter zich latend.
Beide voertuigen moesten door bergingsbedrijf Wolves worden afgevoerd.

Fotoreportage: Alwin Winkel Fotografie
 

Fotoreportage (6 foto's)...

 
02-04-2020  

LAS wil digitaal vergaderen i.v.m. Covid19

 

ALMELO - Fractievoorzitter Louis Kampman (Lokaal. Almelo Samen) kapittelt in een 'Open Brief' het Presidium van de gemeenteraad over de geplande fysieke raadsvergadering op 7 april a.s. Volgens Kampman houdt het Presidium onvoldoende rekening met raadsleden die in de hoog risicogroep vallen bij mogelijke besmettingen met de heersende pandemie Covid19. Ook zou de agenda geminimaliseerd moeten worden met de meest dringende onderwerpen. Kampman dringt tevens aan op digitaal vergaderen waarvoor het kabinet Rutte III een noodwet heeft aangekondigd en naar verwacht op 7 april a.s. in de Eerste Kamer zal worden bekrachtigd evenals de diverse budgetoverschijdingen i.v.m. het bestrijden van het Coronavirus en de economische gevolgen daarvan.

Lees verder in De Roskam


Open Brief LAS over fysiek vergaderen en Covid19

Fotoreportage (1 foto's)...

 
28-03-2020  

Almelo geeft verenigingen betalingsuitstel

Tot 31 oktober van dit jaar
 

ALMELO - De gemeente Almelo geeft (sport)verenigingen en stichtingen en ZZP?€?ers met zakelijk onroerend goed uitstel van betaling van gemeentelijke heffingen. De nieuwe betaaldatum is uitgesteld tot 31 oktober van dit jaar. Voor ondernemers in het MKB en grotere ondernemingen werd dit al aangekondigd in de ondersteuningsmaatregelen die de regering neemt i.v.m. de economische gevolgen van de coronacrisis.
De gemeente Almelo voegt daar sportverenigingen met veldaccommodaties en kantines aan toe evenals geprivatiseerde wijkcentra en bijvoorbeeld clubgebouwen van de scouting. Wel moet dat uitstel van betaling met spoed worden aangevraagd via uitvoeringsinstantie Gemeente Belastingen Twente (GB Twente) te Hengelo dat werkt voor alle Twentse gemeenten en enkele gemeenten in de Achterhoek.

Vorige week vroeg de raadsfractie Lokaal Almelo Samen (LAS) het college van B&W om de opschorting van betaaldatum voor gemeentelijke lasten uit te breiden met organisaties van maatschappelijk belang zoals sport, scouting et cetera. Meer informatie is te vinden op de websites van de gemeente Almelo en GB Twente.

 
25-03-2020  

Almelose Ruiterdagen geschrapt vanwege corona


Deelnemers, supporters en publiek zorgen jaarlijks voor een economische input van zo'n 700.000 euro voor stad en regio, zo bleek eerder uit statistisch onderzoek van de gemeente.
Jaarlijks telt het hippische evenement tussen de 10.000 en 12.000 starts voor zo'n 800 pony's en 1400 paarden met hun berijders in dressuur en springen voor de basissport van alle klassen B, L, M. en Z, tot Intermediar en Kür in dressuur en nationaal de GP van Almelo 1.40m in het springen en de derby die maar zelden in Nederland verreden wordt.
 

ALMELO – Het had editie 54 moeten worden van de Almelose Ruiterdagen van 12 tot en met 21 juni. Zo’n beetje alles heeft men op het Twents Hippisch Centrum aan de Bosrand  in al die jaren wel meegemaakt. Dagen/uren die uitvielen vanwege hitte of hemelwater in belang van mens en dier, maar nog nooit werd een streep gezet door een volledige editie.
De coronacrisis is daar debet aan. Zo verkondigde vrijdag de organisatie van het CHIO Rotterdam dat   het 5*evenement in het Kralingse Bos niet doorgaat en nu meldt de organisatie van een der grootste hippische evenementen van Nederland dat ook de Almelose Ruiterdagen kan worden geschrapt. Geen duizenden paarden en pony’s met hun berijders naar Almelo dit jaar om aan de start te verschijnen en ook een flinke economische tegenvaller voor stad en regio.

In de eerste plaats vanwege diegenen die getroffen zijn door een besmetting met corona en het indammen daarvan, mede omdat het virus mogelijk langer moet worden bestreden dan gedacht, maar ook vanwege de economische gevolgen en onzekerheden voor de sponsoren van de Almelose Ruiterdagen. De organisatie meldt in deze in haar persbericht dat zij de trouwe sponsoren wil ontzien vanwege de acute zorgen voor personeel en bedrijf.
Normaliter is het aantal maximale inschrijvingen binnen een week vol, maar vanwege de corona-uitbraak werd de inschrijving al opgeschort naar 1 april en is nu dus helemaal gecanceld.

Voor de Almelose rijvereniging De Looleeruiters en de stichting Twents Hippisch Centrum Almelo is het niet doorgaan van de Almelose Ruiterdagen een grote aderlating. Het hippische evenement ging namelijk 54 jaar geleden van start om de rijvereniging en de stichting te ondersteunen.
Ook voor de honderden vrijwilligers van de Almelose Ruiterdagen is het besluit een grote teleurstelling, maar zij kunnen bij het opheffen van de veiligheidsvoorschriften ten aanzien van de coronacrisis mogelijk nog in actie komen bij eventueel kleinere regionale te organiseren concoursen op het Twents Hippisch Centrum. Aankondigingen daarvan komen te zijner tijd!
Voor de Almelose Ruiterdagen betekent het editie 54 in het jaar 2021, jaargang 55 na oprichting. 

 
25-03-2020  

Almeloër wil burgemeester aanklagen

 

ALMELO – De Almelose juridisch adviseur Marcel Middelkamp wil burgemeester Arjen Gerritsen en de gemeenteraadsleden aanklagen, zo stond vandaag in Tubantia te lezen. Aanleiding de gemeenteraadsvergadering, zonder publiek maar wel te volgen via internet en met aanwezigheid van de pers, van maandagavond jl.
Zonder publiek vanwege de voorschriften bij de huidige coronacrisis maar wel met inachtneming van die voorschriften. Kortom alle 22 aanwezige raadsleden deden hun wettelijke plicht net zoals het kabinet en de Tweede Kamer ook haar wettelijke taken uitvoert ondanks de coronacrisis. Beleid en wettelijke besluitvorming is nu eenmaal aan tijdspaden en regels gebonden.

Desondanks is juridisch adviseur Middelkamp boos. Hij sprak al eens in tijdens een hoorzitting namens cliënten die hun panden hebben/willen opdelen voor kamerverhuur en ook namens zichzelf omdat hij zijn woning en bijbouw wil scheiden voor ander gebruik. De gemeenteraad heeft die inbreng gewogen en zo kwam uiteindelijk het raadsvoorstel tot stand dat wildgroei in kamerbewoning met vaak bijkomende overlast moet voorkomen en waartoe de gemeenteraad maandagavond besloot. Een besluit dat 'huisjesmelkers' in Almelo aan banden moet leggen.

Middelkamp vindt die gang van zaken, dat hij thuis volgde via internet, niet juist en wil nu een aanklacht indienen omdat de gemeenteraad onder aanvoering van de burgemeester, de maandagavond eveneens door het kabinet aangescherpte veiligheidsvoorschriften ivm corona aankondigde, volgens Middelkamp compleet negeerde. Of Middelkamp werkelijk tot aanklacht van burgemeester en raadsleden over gaat, is af te wachten. Of dat kans maakt verdient een groot vraagteken gelet op het bestuursrecht waaronder de overheden vallen. Temeer daar ook de in principe openbare rechtzaken door rechtbanken vanwege het coronavirus zonder publiek worden afgewerkt.

 
17-03-2020  

Sociale isolatie en Coronavirus


Boodschappenhulp voor kwetsbaren.
 

ALMELO – Zo langzamerhand  begint bij iedereen door te dringen dat met het zich razendsnel verspreidende coronavirus Covid19 de wereld op zijn kop gaat staan. Dalende beurzen, sluitende bedrijven waaronder autofabrieken, winkels, sport en horeca, vliegtuigen massaal aan de grond, het onderwijs via internet en de scholen als opvang voor kinderen van ouders die werkzaam zijn op vitale maatschappelijke posities.

Ook bestuurlijk Nederland ligt plat, zoals opgeschorte raadsvergaderingen e.d. en zijn gemeentehuizen alleen telefonisch bereikbaar evenals huisartsenpraktijken, die gezamenlijk één coronapraktijk bemannen voor luchtwegengerelateerde klachten.
In Twente werd vandaag de eerste coronadode gemeld, een vrouw van 81 jaar uit Ootmarsum (gem. Dinkelland. Twente komt er tot nu toe genadig vanaf, maar de verwachting is dat ook Twente deze 'Danse Macabre' niet zal ontspringen!
Vooral ouderen zijn kwetsbaar voor een slechte afloop, hoewel het aantal IC-opgenomen patiënten onder de vijftig jaar toch ongeveer op 50 procent ligt. Totaal staat landelijk de teller op bijna 100 IC-patiënten en zijn ten gevolge van het virus nu vandaag 43 sterfgevallen te melden.

Ouderen en kwetsbaren sloten zich als eerste af van sociale contacten en minister-president Rutte deed een bewogen oproep om sociale contacten zoveel mogelijk te mijden, maar riep tegelijkertijd op om om ons heen te kijken hoe we kwetsbaren en ouderen kunnen bijstaan. Lokaal Almelo Samen ondersteunt die oproep en wijst op haar facebookpagina naar diverse initiatieven hoe we hulp kunnen bieden. Zo is er landelijk het Rode Kruis met het burgerhulpnetwerk Ready2Help en is lokaal door de gemeente m.m.v. Avedan het portaal AlmeloVoorElkaar in het leven geroepen.
Doel van dit alles zorgen voor enig telefonisch sociaal contact en voor vrijwillige hulpverlening aan kwetsbaren in onze samenleving bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen.

 
22-02-2020  

Winnaars trouwerij in het Huis van Katoen bekend.

Fotograaf Jan Bril
 

Fotoreportage (14 foto's)...

 
21-02-2020  

Waardering stijgt voor stations NS Almelo

 

ALMELO – Vergeleken met 2014 is de waardering van de treinreiziger voor het NS station Almelo Centraal gestegen van 51 procent naar 59 procent in 2018. Almelo De Riet steeg van 48% naar 60%, zijnde het percentage reizigers dat minimaal een 7 als waarderingscijfer gaf. Dat is nog ver achter het landelijke koploperstrio Schin op Geul, Sappemeer Oost en Dalfsen die elk een waardering krijgen van 95 procent. Koplopers in Twente zijn de NS stations Oldenzaal (87%), Nijverdal (85%) en Holten (82%). De laagste waardering oogstte het NS station Glanerbrug met 42 procent. Dalers in de Twentse lijst zijn de stations Enschede Kennispark en Rijssen.

Het percentage heeft betrekking op het aantal reizigers dat minimaal het waarderingscijfer 7 heeft toegekend. Landelijk steeg de gemiddelde waardering van 65 procent naar zo'n 76 procent. Voor een aantal stations in Twente is er dus nog werk aan de winkel.

Open de
hele lijst in PDF van NS stations in Nederland.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
18-02-2020  

Almelo banenmotor in Twente

 

ALMELO – Per hoofd van de bevolking telt de gemeente Almelo procentueel al jaren de meeste banen. Toch is dat voor de stad niet altijd zichtbaar in de periodieke banencijfers van het Werkplein en de statistieken van het CBS. Almelo heeft al jaren een maakindustrie en zelfs sterk groeiend op hoog niveau, maar de stad telt ook veel forensen uit de regio.
Toch is er nu voor de stad een lichtpuntje, kijkend naar de cijfers over 2019 van het CBS is het aantal werkzoekenden in de stad zelfs gedaald onder het landelijk gemiddelde van 3,8 procent uit 2018.  In een jaar tijd was de daling binnen Twente zelfs in Almelo het grootst met -1,1 procentpunt. Daarmee droeg Almelo flink bij aan het Twentse resultaat als geheel dat nu met 3,3 procent onder het huidige landelijk gemiddelde staat van 3,4 procent.
Ook Enschede scoorde positief met een daling van -0,8 procent terwijl Hengelo het wat moeilijker heeft van de grootste drie Twentse gemeenten met een daling van -0,5 procent naar 3,5 procent. Van de kleinere gemeenten telt Tubbergen procentueel het laagste aantal werkzoekenden met 2,2 procent. De gemeente Wierden zag het aantal werkzoekenden het minst dalen met een krappe -0,2 procent.
<< Bron: CBS/Kennispunt Twente

 
10-02-2020  

Novito bouwt levensloopwoningen op Indië


Gebiedsontwikkelaar Erwin Tijhof (Ter Steege) en directeur Niek Nijenhuis (r) van Novito tekenen het koopcontract voor 14 bouwkavels op het Indiëcomplex.
Foto: Ter Steege/Novito
 

ALMELO - Ter Steege Gebiedsontwikkeling, eigenaar van het binnenstedelijk Indië-complex in Almelo, heeft met bouwer Novito een verkoopovereenkomst gesloten voor de bouw van 14 levensloopgeschikte woningen in de vrije huursector.
De levensloopwoningen worden gesitueerd in bouwblok 10 op het voormalige Royal TenCate Complex Indië. Ter Steege bouwt zelf koopwoningen en appartementen in het zelfde bouwblok. Deze woningen en appartementen gaan binnenkort in de verkoop (zie:www.indie.nl )

Nog deze zomer wordt bouwblok 10 bouwrijp gemaakt, zodat Novito na de bouwvakvakantie kan beginnen aan de prefab-woningen die in delen wordt gemaakt in de fabriek van Novito in Hengelo. Alle 14 levensloopwoningen hebben minimaal een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Hierdoor zijn deze woningen geschikt voor een brede doelgroep. De woningen zijn Co2 neutraal en gasloos, beschikken over een warmtepomp en zonnepanelen zodat de energiemeter bij gemiddeld gebruik jaarlijks op nul staat.

 
09-02-2020  

Bevrijdingsmonument spic & span bij herdenking

 

ALMELO – Even werd er gedacht het Bevrijdingsmonument 1940-1945 op het plein voor het voormalige stadhuis nog voor de herdenking in 2020 te kunnen verplaatsen naar een betere plek. Lokaal Almelo Samen maakte er zich vorig jaar druk voor omdat het monument er niet alleen slecht onderhouden uitziet, maar ook nog eens schuil gaat in de nu tijdelijke bouwopslag bij de verbouwing van het ‘Stadhuis van Oud’ tot Stadshuys met lofts en appartementen.

Ook de Almeloër Huisman (bekend van de hapjes) maakte er zich druk voor en zo liet wethouder in totaal acht locaties onderzoeken als mogelijk toekomstige plek. Zo werd vooral gedacht aan de eerste plek aan De Waag waar het monument van ontwerper Jo G. Baljet in 1951 door de toenmalige Canadese ambassadeur Pierre Dupuy werd onthuld. De Koormarkt, waar het monument ook al jaren stond, het Kerkplein, de Hoven en o.a. het Hagenpark werden bekeken maar B&W koos voor plaatsing bij het Stadspark aan de Wierdensestraat waar het busstation nog gaat verdwijnen in het kader van de binnenstadsvernieuwing. De meerderheid van de gemeenteraad kon zich eerder vinden in de voorkeur van het college, gevoed door de stadsarchitect als meest ideale plek toch dichtbij de eerste locatie die vanwege jaarlijkse evenementen minder geschikt is geworden.
Daarom blijft het monument nog even staan bij het in ontwikkeling zijnde Stadshuys. Zij het dat wethouder Van Rees (LAS) verzekerde dat het monument begin april er spic en span zal uitzien en de ontwikkelaar van het Stadshuys het plein keurig opgeruimd zal opleveren voor de 75-jarige Bevrijdingsherdenking.

 
07-02-2020  

TV-programma 'Opstandelingen' in Almelo

 

ALMELO – Het BNN/VARA programma ‘Opstandelingen’ met presentatrice Sophie Hilbrand trok gisteren door Almelo om vermeende bestuurlijke misstanden aan de kaak te stellen. Een van de interviews werd afgenomen met oud- wethouder (en raadslid van 1990 tot 2018) Huub Isendoorn over de sinds vele jaren voortsudderende ‘Poortaffaire’ tussen antiekhandelaar Stegehuis en de gemeente Almelo. Ook het conflict tussen ‘uitbater’ Quick van ‘Broodje bij de Brug’ in Aadorp kwam aan bod en natuurlijk werd een vergelijk gemaakt met anderen die zogenaamd wel alles voor elkaar krijgen.
Burgemeester Arjen Gerritsen liet zich niet voor het karretje spannen van de voormalige presentatrice van ‘Spuiten en Slikken’ mede vanwege o.a. de vele kritische noten over haar eerste uitzending van ‘Opstandelingen’ vorig jaar over de gemeente Bergen.
Gerritsen koos er voor om schriftelijk rijkelijk informatie te verstrekken over de gevoerde procedures en uitspraken in deze door Hilbrand opgevoerde en vermeende misstanden.
Wie zijn gal wil spugen over de gemeente Almelo, zal de komende weken de cameraploeg en Hilbrand nog wel tegen het lijf kunnen lopen, want er staan meerdere opnamedagen gepland.

 
24-01-2020  

Parkeren met Pay by Phone in Almelo

 

Automobilisten in Almelo kunnen nu nog makkelijker hun parkeersessies op afstand betalen, verlengen en beëindigen.

Mobiele parkeerbetaaldienst PayByPhone is namelijk in 117 Nederlandse plaatsen gelanceerd – de volledige lijst vindt u hier. PayByPhone biedt de volgende voordelen ten opzichte van andere aanbieders:


Eenvoudig aanmelden

  • Veilig en transparent betalen
  • Gepersonaliseerde app
  • ‘Stop’-functie zodat automobilisten nooit te veel hoeven te betalen
  • Aflooptijdsmelding om verlengen nog makkelijker te maken


PayByPhone heeft wereldwijd al 30+ miljoen gebruikers en wordt elke maand meer dan 350.000 keer gedownload. Hieronder vind u het volledige persbericht en een hoge-resolutie foto kunt u via deze Dropbox link downloaden. 

 

PayByPhone arriveert eindelijk in Nederland

24 januari 2020  De wereldleider in mobiele parkeerbetaaldiensten, reeds in 12 landen actief, is gelanceerd in Nederland. Automobilisten kunnen de langverwachte app vanaf nu gebruiken om parkeersessies op afstand te betalen, te verlengen en te beëindigen in 117 Nederlandse steden.

PayByPhone versterkt haar positie binnen Europa door de app in een nieuw land te lanceren! Twee maanden na de lancering in België is de PayByPhone-app, die wereldwijd 30 miljoen gebruikers en 180.000 vijfsterrenbeoordelingen heeft, nu beschikbaar in 117 Nederlandse steden, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Leeuwarden en Breda. 

Zeker. Zorgeloos.
Nederlandse automobilisten zijn al bekend met mobiel betalen voor het parkeren. Echter, met PayByPhone wordt parkeren en mobiel betalen nog makkelijker: eenvoudig aanmelden, veilig en transparant betalen, personalisering van de app die is afgestemd op de stad en de garantie dat het bedrag nooit hoger is dan verwacht dankzij de 'stop'-functie en een melding die de gebruiker herinnert aan het aflopen van de parkeertijd.

De gebruiker is niet gebonden aan een abonnement: er wordt betaald per handeling, zonder verborgen kosten. Dit levert een eenvoudige, compleet nieuwe, en stressvrije ervaring op.

Philippe Lerouge, medeoprichter van PayByPhone en CEO van West-Europa, licht toe: "PayByPhone biedt Nederlandse automobilisten een nieuw gevoel van vrijheid en een wezenlijke verandering. De app is prettig in het gebruik, omdat er geen uitgebreide inschrijvingsprocedure is en inschrijven zelfs niet verplicht is. Daarnaast wordt er per transactie betaald in plaats van voor een abonnement. PayByPhone biedt ook voordelen op geografisch gebied, omdat de app in veel Europese landen kan worden gebruikt. Ideaal tijdens het reizen".

117 steden in één keer 
Dankzij de implementatie in samenwerking met het SHPV via het platform NPR (Nationaal Parkeer Register) profiteert PayByPhone van een landelijke dekking in meer dan 117 steden. De betreffende steden worden vermeld in deze lijst: paybyphone.com/nl/nl/onze-steden.

Nederlandse en buitenlandse automobilisten kunnen dus gemakkelijk parkeren in de meeste Nederlandse steden waar betaald parkeren geldt. Dit maakt de app tot een nieuwe must-have.

Gemakkelijk parkeren in Europa
PayByPhone, dat dit jaar haar 10e verjaardag viert, is nu beschikbaar in meer dan 1000 steden verspreid over 13 Europese landen.

Met de app kunnen gebruikers in 3 klikken op afstand betalen voor het parkeren en hun parkeertijd aanpassen (verlengen/beëindigen), zodat ze nooit te veel betalen. De app bevat veel functionaliteiten die de ervaring nog plezieriger maken: herinneringen aan het einde van de parkeertijd om vergeten onmogelijk te maken, een interactieve plattegrond om de tarieven te raadplegen en een plekje te vinden, de mogelijkheid om meerdere voertuigen en betaalkaarten toe te voegen, herinneringsmeldingen via de Apple Watch en nog veel meer. Ontdek het door de app te downloaden!

Met de lancering in Nederland is PayByPhone de belangrijkste parkeerbetaaloplossing voor Europese automobilisten geworden.

Ga voor meer informatie naar www.paybyphone.com.


Over PayByPhone

PayByPhone, pionier in mobiele parkeerbetaaldiensten, maakt het dagelijks leven van automobilisten gemakkelijker door hen in staat te stellen parkeersessies snel en gemakkelijk te betalen via hun mobiele telefoon, internet of voice response. Sinds PayByPhone in 2009 werd opgericht in Frankrijk, is het bedrijf voortdurend blijven groeien. Tegenwoordig telt het meer dan 30 miljoen gebruikers in 1000 steden wereldwijd (Genève, Parijs, Brussel, San Francisco, Miami, Londen, Boston, Seattle…) en wordt de app elke maand meer dan 350.000 keer gedownload


PayByPhone beschikt over de PCI-DSS-certificering, zodat klanten kunnen rekenen op een veilige betaling. PayByPhone is een onderdeel van Volkswagen Financial Services AG.  

www.paybyphone.com

 

 
23-01-2020  

Almelo's Sociaal Wijkteam wint vakjuryprijs 2020

Vakjury roemt lef en durf van Iris Agterbosch en Mirte Koopman
 

ALMELO - Het Almelose wijkteam bestaande uit Iris Agterbosch en Mirte Koopman is winnaar geworden van de vakjuryprijs voor ‘Uitvoerder van het Jaar 2020’. Deze landelijke prijs wordt jaarlijks uitgereikt door het A&O fonds aan een uitvoerder in het sociaal domein. In hun juryrapport schrijft de jury dat zij de drive en het enthousiasme van beide medewerkers van de wijkteams waarderen. Ook geeft de jury aan dat Iris en Mirte met veel lef en durf de grenzen van het sociaal domein hebben overstegen.

Almelo startte in 2018 met een proef met wijkteams in twee wijken. Inwoners kunnen in hun eigen buurt terecht met vragen over bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, schulden, (jeugd)zorg of een uitkering. De pilot, waar de Uitvoerders van het Jaar 2020 een grote rol in hadden, bleek zo succesvol dat de gemeente vanaf maart op zes locaties in de stad herkenbare inlooppunten opent voor inwoners.

Oplossing vaak dichterbij dan iemand denkt
Het wijkteam bestaat uit medewerkers van de gemeente en maatschappelijk werk. Zij luisteren, bekijken iemands persoonlijke situatie en gaan samen met de inwoner op zoek naar een oplossing. In veel gevallen is die dichterbij dan iemand denkt. Een duwtje in de goede richting is al genoeg. Soms is het wat ingewikkelder. In die gevallen krijgt iemand langer ruggensteun van een begeleider of coach. Die als dat nodig is bovendien contact kan leggen met andere instanties.

Beter geholpen
Uit de evaluatie blijkt dat door meer preventief en integraal te werken inwoners beter kunnen worden geholpen. Om die reden komen er Inwoners met complexe problematieken voelen zich beter gehoord en begrepen. Wethouder Van Mierlo van Zorg: “Inwoners vinden het bovendien een grote meerwaarde dat zij hun verhaal maar één keer hoeven te doen.” Ook medewerkers van de gemeente zijn positief over de aanpak.

Jury
De jury van de prijs werd gevormd door de directeur en een bestuurder van het A & O Fonds, de uitvoerder van het jaar 2019 en de directeur Speciale Projecten van het ministerie van VWS. De vakjury beoordeelt op bevlogenheid, uitmuntend contact met inwoners, inspirator van collega’s en het promoten van het vakmanschap van de uitvoerder. De winnaars namen het in de finale op tegen Karin Lambregtse uit gemeente Krimpenerwaard en Sanne Eggen uit de gemeente Brunssum. De finalisten zijn allemaal uitvoerders in het Sociaal Domein en zijn genomineerd vanwege hun passie, en het feit dat ze net even een stapje harder lopen en zeer bedreven zijn. Collega’s konden mensen uit hun organisatie voordragen voor de titel.

A&O fonds
De Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds (A&O fonds) Gemeenten is in 1993 door de sociale partners in de gemeentelijke sector opgericht.  A&O fonds Gemeenten is partner van gemeenten bij organisatievraagstukken en de persoonlijke ontwikkeling van gemeentemedewerkers.

 
22-01-2020  

Elsevier: Pius X College VMBO is Superschool


Een trotse directeur Pieter van Schilt voor zijn school
 

ALMELO - Het Pius X College, locatie Catharina van Renneslaan, is door het opinieweekblad Elsevier uitgeroepen tot een van de 25 Superscholen in Nederland. Het Pius X is de enige school in Twente die het predicaat Superschool mag dragen. Het team docenten van het Pius X College is onmiddellijk door de directie getrakteerd. “Want het is hun prestatie. Zonder super gemotiveerde leerkrachten was dit niet gelukt.”

Elsevier Magazine dook voor een onderzoek naar de prestaties van scholen in het hele land in een berg cijfers van de Inspectie van het Onderwijs. Het verzamelde gegevens over een periode van drie jaar en onderzocht de scores op de vier belangrijkste terreinen. Er is gekeken naar de positie van leerlingen in het derde jaar ten opzichte van het advies van de basisschool (zitten de leerlingen hoger of lager dan het advies uit groep acht?), de onderwijssnelheid (blijven leerlingen veel of weinig zitten), het succes in de bovenbouw en slagingspercentages (Pius X scoorde ook al eens 100% bij de eindexamens).

“We zijn er apetrots op”, is de reactie van directeur P. van Schilt van het Pius X College, locatie van Renneslaan. “We wisten dat we het heel goed doen. De resultaten van de onderwijsinspectie zijn openbaar en die kijken we natuurlijk na. We weten ook dat we met onze opleiding vmbo-basis heel dicht tegen de scores van een Superschool aanzitten. Maar weten dat je de zaken goed op orde hebt, of deze resultaten in een overzicht zien, is wat anders. Dit is prachtig.” Van Schilt schrijft het behalen van het predicaat Superschool geheel en al toe aan zijn team van leerkrachten. “Alleen docenten die intrinsiek heel gemotiveerd zijn, halen het allerbeste uit de leerlingen. Ze zijn echt fantastisch.”

OPEN HUIS: 'Toekomst voor vakmensen'
Superschool Pius X College, locatie Catharina van Renneslaan, houdt nog een ‘last minute’ Open Huis voor leerlingen uit groep 8. Zij kunnen met hun ouders/verzorgers op woensdag 26 februari tussen 14.30 – 16.30 uur kijken of het Pius X College onder het motto 'Toekomst voor de vakman en vakvrouw' ook iets voor hen is.

 
22-01-2020  

Pentas switcht naar Groene Stroom

Wethouder wil meer bedrijven met zonpanelen
 

ALMELO - “We zijn weer een stapje verder op de weg naar een duurzame toekomst.” Dat zei de Almelose wethouder Eugène van Mierlo woensdag bij de opening van het zonnepanelenpark bij het bedrijf Pentas Moulding. Samen met zijn collega Arjen Maathuis verrichtte hij de opening.

Voorbeeld voor meer bedrijven
Het is de ambitie van de gemeente Almelo om in 2050 klimaatneutraal te zijn. ,,Dat is natuurlijk niet alleen een opdracht voor de overheid, maar voor heel Almelo, inclusief het bedrijfsleven. Als stadsbestuurder ben ik ongelofelijk blij met dit initiatief van Pentas Moulding”, aldus Van Mierlo. Hij hoopte dat veel Almelose bedrijven het goede voorbeeld gaan volgen. ,,Laten we zoveel mogelijk daken volleggen met zonnepanelen. Want alles wat op het dak ligt, hoeft niet in de weilanden. We staan samen voor een grote en urgente opgave, een duurzame samenleving creëren voor onszelf én de generaties na ons.”

Door gezamenlijk de stekker in het stopcontact te steken, werden maar liefst 1660 zonnepanelen op het dak van Pentas Moulding in werking gezet. De energie die hiermee wordt opgewekt, gebruikt Pentas Moulding voor het eigen bedrijf. De energie die in de weekenden wordt opgewekt, gaat terug naar het net. ,,We zijn als kartrekker zeker bereid andere ondernemers bij te praten over de voordelen van zonnepanelen”, zei Marthijn Koorn, commercieel en financieel manager van Pentas Moulding.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
04-01-2020  

Bevolking Twente groeit

 

ALMELO – De gemeente Almelo groeide qua inwoners al een aantal jaren op rij, maar in 2019 vlakte de groei iets af naar +0,4 procent of liever gezegd Hengelo en Enschede maakten een inhaalslag met groeicijfers van respectievelijk + 0,7 en + 0,6 procent.
In harde cijfers groeide het aantal inwoners in Almelo met 256 inwoners terwijl dat in Hengelo en Enschede opeenvolgend 525 en 953 personen bedroeg.  De gemeente Borne was de afgelopen jaren de gemeente met de hoogste procentuele groei maar vindt zich in 2019 terug op de derde plek achter Hengelo en Enschede en in aantal 120 personen.
Ook de gemeenten Hellendoorn (+125), Dinkelland (+ 123), Wierden (+62), Hof van Twente (+53), Haaksbergen (+49), en Losser (+44) groeiden nog licht terwijl Oldenzaal het met een marginale groei van 3 inwoners moest doen. De hoogste groei zit dus vooral in de Stedenband Almelo, Borne, Hengelo en Enschede met een totaal van + 1.854 inwoners van totaal + 2.152.
In de andere Twentse gemeenten daalde het aantal inwoners volgens de gegevens van het Centraal Bureau Statistiek (CBS).  Rijssen-Holten is met -0,3 procent de grootste daler, 123 in getal, ondanks een plus van 0,2 procent qua geboorte ten opzichte van sterfte, zijnde het grootste overschot van alle Twentse gemeenten. Ook Twenterand en Tubbergen telden krimp met respectievelijk 24 en 11 inwoners minder.

Landelijk is het aantal inwoners gegroeid naar + 17,4 miljoen inwoners dankzij een licht geboorteoverschot (+ 30.000) en migratie. De helft van de migratie bestaat uit ruim 50.000 nieuwe inwoners uit Europese landen.

 
27-12-2019  

Auto's botsen, twee gewonden

 

ALMELO – Op de kruising Violierstraat-Rietstraat kwamen gisteravond twee auto’s met elkaar in botsing. Een der automobilisten kruiste de Violierstraat komende vanaf de richting Van Dronkelaarsplein en reed daarbij een een auto op de Violierstraat vol in de flank. Het gevolg twee gewonde chauffeurs die met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis werden afgevoerd en veel materiële schade. Zo geraakte een der voertuigenenkele tientallen meters verder op, na eerst een lantaarnpaal en verkeersbord geramd te hebben,  op het fietspad om uiteindelijk tegen een geparkeerde auto tot stilstand te komen. De brandweer moest de chauffeur uit zijn benarde positie bevrijden door de auto open te knippen.
Gelet op het late uur was de verkeersregelinstallatie buiten werking (knipperstand). Het lijkt echter haast zeker dat de voorrang Violierstraat werd genegeerd.

Fotoreportage: Alwin Winkel

Fotoreportage (7 foto's)...

 
23-12-2019  

Almelo naar rechter bij ronselen PGB-cliënten

 

ALMELO – De Almelose wethouder Eugene van Mierlo is de praktijken von zogenoemde ‘Zorgcowboys’ meer dan zat. Al geruime tijd schakelt de gemeente de sociale recherche in bij vermeende misstanden in de zorg waar het gaat om ‘zakkenvullen’ door de eigenaren van de zorgbureaus. Vanuit de gemeenteraad kwamen herhaaldelijk vragen over misstanden en raadslid Louis Kampman (LAS) speelde afgelopen zomer de wethouder een heel dossier toe over meerdere zorgaanbieders die zich verrijkten. Het dossier kreeg Kampman anoniem toegespeeld.

Nu Almelo, met in het kielzog Hof van Twente, een aantal zorgaanbieders buitenspel heeft gezet, doet zich een volgend afkeuringswaardige ontwikkeling voor. De buitenspel gezette zorgaanbieders richten zich nu op privépersonen met recht op een persoonsgebonden budget (PGB). Deze zijn vrij in hun keuze van zorgaanbieder en de gemeente is dan alsnog verplicht het PGB-budget uit te betalen. Deze ‘achterdeurconstructie’ is vooral risicovol voor de rechthebbende PGB-cliënt die dan zelf moet toezien of rechtens alle zorg wel verleend wordt. Wethouder van Mierlo acht dat een onwenselijke ontwikkeling omdat hiermede alle kwaliteitseisen voor zorgaanbieders worden omzeild en de opdracht gevende cliënt aansprakelijk blijft voor eventuele terugvordering van uitbetaalde PGB-gelden indien zorg niet is geleverd dan wel kwalitatief sterk onder de maat is.
Omdat Almelo naast kwaliteitseisen ook integriteitseisen stelt aan zorgondernemers, wil van Mierlo deze omzeiling via de achterdeur desnoods een halt toe te roepen middels een proefproces. Nu al loopt Almelo landelijk voorop in toekenning en controle van zorgaanbieders middels een nieuwe verordening t.a.v. de thuiszorg, dagbesteding en begeleidend wonen.
Van Mierlo zette deze week e.e.a. uiteen via de journalistieke onderzoekers van 'Follow the Money', de bedenkers van de titel 'Zorgcowboys' naar aanleiding van meerdere publicaties over zakkenvullers onder zorgaanbieders.

 
23-12-2019  

Forse groei internationale treinreizigers

 

ALMELO – Het aantal reizigers dat in Almelo op de internationale trein tussen Berlijn en Amsterdam vice versa stapt, is in een jaar tijd met 8 procent gegroeid, iets meer dan in Hengelo. Ook Deventer is een belangrijke opstap gelet op het achterland dat tot Nijmegen en Arnhem reikt. De spoorverbinding tussen de landshoofdsteden wordt steeds populairder als alternatief voor vliegverkeer, maar heeft tevens een belangrijke rol in woon- werkverkeer aan beide zijden van de landsgrens.
Vanuit toeristisch oogpunt reizen steeds meer Tukkers richting Berlijn voor een short-stay hoewel ook dagjesmensen de trein pakken richting Osnabrück of Hannover om daar stad en ommeland te verkennen. Vanaf 2023 kan dat bovendien een half uurtje sneller omdat Deutsche Bahn dan de nieuwe Talgo-trein in gebruik neemt. Een loc-wissel net over de grens in Bad Bentheim wordt dan overbodig. Nu al nemen veel buren vanuit het Duitse achterland ook al deze trein richting Amsterdam/Schiphol om vandaar uit verder te vliegen naar verdere wereldse bestemmingen.

NS is verheugd dat het aantal reizigers internationaal toeneemt. De verbinding Amsterdam-Berlijn telde een toename van 20 procent. Nog hoger was dat op treinverbindingen richting Brussel (+22 procent), Barcelona (+ 31 procent), Milaan (+ 56 procent) en Bordeaux (+ 61 procent). Verder zit de verbinding richting Dusseldorf in de lift evenals wintersportverbindingen. Treinreizen is weer in, enerzijds door vliegschaamte, maar ook het relaxte reizen per trein wordt weer gewaardeerd.

 
19-12-2019  

VDL concentreert Twentse activiteiten in Almelo

 

ALMELO/HENGELO – De vorig jaar door het Brabantse familiebedrijf VDL (Van der Leegte) overgenomen Hengelose vestigingen van Siemens gaan verhuizen naar Almelo. Op het XL Businesspark aan de A35 koopt VDL een kavel van 40.000 m2 om nieuwbouw te plegen, nadat een speurtocht in Hengelo geen succes had. VDL Energy Systems en VDL ETG T&D, zoals de voormalige Siemens-bedrijven nu heten, worden daarmee de tweede en derde VDL-vestiging in Almelo dat aan de Bornsestraat al de alsmaar uitdijende machinefabriek bezit uit de vroegere Philips-stal en nog diverse hoogwaardige vacatures open heeft staan. 

De nieuwbouw op het Twentse XL Businesspark betekent dat de 400 werknemers uit het Hengelose, straks gaan pendelen naar Almelo. Nu werken de Hengelose vestigingen nog veel voor Siemens vanwege de vierjarige werkgarantie voor de productie van gasturbines en compressoren , maar ook dat gaat veranderen. In Almelo ligt de toekomstige focus van VDL Energy Systems op  het produceren van super batterijen met een vermogen van één megawatt (ter grootte van een zeecontainer) als alternatief voor de verplaatsbare dieselgeneratoren die nu nog op veel bouwplaatsen worden gebruikt. Ook gaat VDL Energy Systems zogenoemde ‘fuel cell’ installaties produceren waarin waterstof wordt omgezet in elektriciteit. De omzetting van waterstof in elektriciteit wordt als dé energievoorziening voor de toekomst gezien.
VDL ETG T&D is de ontwikkelafdeling van de VDL Enabling Technology Group, waartoe ook de al reeds in Almelo gevestigde machinefabriek behoort. De ‘knappe koppen’ van  VDL ETG T&D ontwerpen bijvoorbeeld onderdelen voor een nieuwe generatie lithografiemachines voor chipfabrikant ASML. 
Al met al investeert VDL 70 miljoen euro in haar nieuwe vestigingen in Almelo die medio 2021 in gebruik moet worden genomen.

Voor het Twentse XL Businesspark in Almelo is de komst van VDL een enorme ‘boost’. Na jaren ‘kwakkelen’ loopt het 120 hectare grote bedrijvenpark nu snel vol. De komst van VDL betekent tevens dat het gemiddelde aantal werknemers per ha fors naar boven kan worden bijgesteld. Het gezamenlijke bedrijvenpark van de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en de provincie Overijssel, komt daarmee langzaam uit de rode cijfers. De recente groei van het aantal bedrijven is daarom mede aanleiding voor een oriënterend onderzoek van uitbreiding. De zo genoemde ‘kanaalsprong’ als compensatie voor de Almelose bedrijvenlocaties, werd eerder uit de ontwikkeling geschrapt vanwege de financiële crisisjaren, maar lijkt alsnog onder regie van de provincie Overijssel tot een herkansing te komen maar dan als uitbreiding van het gezamenlijke Twentse XL Businesspark.     

Het familiebedrijf VDL telt in totaal zo’n 16.000 werknemers. Zo produceert het in opdracht van BMW ook auto’s in het Limburgse Born en bouwt het onder eigen naam bussen voor openbaar vervoer en luxe travel. Hierin neemt de productie van elektrisch aangedreven bussen ook een grote vlucht. Zo bestelde de gemeente Osnabrück (D) onlangs bewust 63 elektrische bussen bij VDL Bus en Coach voor stads-en regiovervoer, als zijnde Europese producent. Dit in tegenstelling met vervoerder Keolis die voor het openbaar vervoer in Overijssel met een Chinese fabrikant in zee ging. Dit tot woede van VDL-topman W. van der Leegte die in het Financieel Dagblad wees op de ongelijke concurrentieverhoudingen met Chinese producenten.

 
14-12-2019  

Winters Almelo met Disney Kerst Parade

 

ALMELO – Ondanks het slechte weer hebben toch duizenden kinderen en hun ouders genoten van de Disney Kerst Parade door de Almelose binnenstad.  Zaterdagmiddag werd de derde parade vanwege het verslechterende weer gecanceld, maar op de Koopzondag kon men alsnog genieten van de p[tocht in Disneysfeer.
Fotograaf Jan Bril nam een kijkje.

Fotoreportage (95 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina