De laatste nieuwsberichten via NIEUWSSPION


Plaatsing  
 
21-12-2018  

Kabinetsakkoord over burgerschapsonderwijs

 

DEN HAAG – Het kabinet Rutte III heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel van minister Slob (ChristenUnie) om in het basis- en voortgezet onderwijs het leervak Burgerschap in te voeren aan de hand van overheidsrichtlijnen. De richtlijnen moeten tevens de onderwijsinspectie handvatten geven om op de kwaliteit toe te zien.

In het wetsvoorstel staat dat scholen leerlingen kennis en respect bijbrengen over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Ook is de school een oefenplaats, waar leerlingen actief kunnen oefenen met de vaardigheden die ze later nodig hebben om deel te kunnen nemen aan onze samenleving. Juist op school komen leerlingen met verschillende achtergronden elkaar tegen. Tenslotte staat in het wetsvoorstel dat de school een plek is waar leerlingen het goede voorbeeld horen te krijgen.

Lees
Regeringsnieuws

Archief
Terug naar vorige pagina