Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
02-02-2016  

Onmin en kort geding volkstuin Schelfhorst


Volkstuinvereniging Schelfhorst aan de Veenelandenweg.
 

ALMELO – Vorig jaar trokken drie leden van de tuintechnische commissie van volkstuinen op de Schelfhorst aan de bel over discriminatie bij de toewijzing van tuinen aan belangstellenden. De tuintechnische commissie bestaande uit vijf personen, hield een wachtlijst bij en deed de voordrachten maar merkte dat het 3-koppige bestuur onder voorzitterschap van voorzitter H. van den Brink met enige regelmaat medelanders van buitenlandse afkomst ‘passeerde’ ten faveure van Hollanders en vindt dit niet acceptabel. Het drietal werd vervolgens geschorst en stapte daarop naar het College voor de Rechten van de Mens. Deze concludeerde dat belangstellenden uit het AZC eerst een gesprek met het bestuur kregen en dat dit een onwenselijke en verboden drempel vormde voor het lidmaatschap.
Gedurende de onmin zou voorzitter H. van den Brink onjuiste informatie aan de leden hebben verkondigd en daar diende het drietal een klacht over in bij de politie wegens laster. Van den Brink ontkende in het Almelo’s Weekblad dat er een klacht was ingediend en merkte toen ook op dat de schorsing van het drietal al was opgeheven.
Dat blijkt nu anders te zijn. Het drietal ‘lastige’ leden dat streed tegen bevoordeling, werd inmiddels door het bestuur het lidmaatschap ontzegd en zij dienden voor 1 februari hun tuinen te hebben ontruimd. Maandag jl. werd de ‘onmin’ dus vervolgd in een kort geding in de rechtbank te Almelo om het royement en de ontruiming van tafel te krijgen. Ook wil het drietal 'klokkenluiders' een algemene ledenvergadering afdwingen zodat het geschil met alle leden kan worden besproken. Rechter G. Vermeulen doet over twee weken uitspraak.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
02-02-2016  

In 2015 honderd incidenten in AZC Almelo

 

ALMELO – Alle publiciteit rond asielzoekers die Europa instromen op zoek naar een betere toekomst of puur vluchtend vanuit een oorlogssituatie, betekent tevens dat er meer nieuwsgierigheid ontstaat naar eventuele misdragingen. Landelijk waren de cijfers al bekend, maar nu is dat ook geopenbaard op lokaal niveau per AZC.
In het AZC te Almelo, waar zo’n 370 asielzoekers zijn gehuisvest, werd vorig jaar 100 keer de hulp ingeroepen van de plaatselijke ‘Hermandad’, zo blijkt uit cijfers van de korpsleiding van de politie.


De meldingen zijn naar aard en omvang divers. Bij 10 gevallen ging het om geweld, bedreiging of mishandeling, in 20 situaties betrof het zaken als (fietsen)diefstal, vernieling of huisvredebreuk.

Er moest 19 keer ingegrepen worden bij ruzies en twisten. Daarbij ging het vaak om ruzies tussen personen of groepen van verschillende herkomst (Syriërs en Eritreeërs). Het oplopen van dergelijke spanningen lijkt onder meer het gevolg te zijn van onzekerheid, uitzichtloosheid en verveling. Bij overige meldingen betrof het zaken als overlastmeldingen, assistentieverlening bij personen met gezondheidsproblemen of bij overplaatsingen en gesprekken met de wijkagent.

Het aantal meldingen is vanaf september 2015 opgelopen. Tot en met augustus zaten in het AZC voornamelijk uitgeprocedeerde gezinnen, sinds september wordt de locatie gebruikt voor nieuwkomers en is de populatie gevarieerder qua samenstelling. Nadat geconstateerd is dat daarmee het aantal incidenten toenam, heeft het gemeentebestuur er bij het COA op aangedrongen aanvullende (veiligheids)maatregelen te nemen. Sindsdien lijkt er een daling te zijn in het aantal meldingen.

De 100 AZC-gerelateerde meldingen maken deel uit van een totaal aantal incidenten van 13.900 in de gemeente Almelo (± 72.000 inwoners) waarbij de politie werd ingezet.

 
02-02-2016  

Showroom Kees Smit na metamorfose weer open


Eigenaar-directeur Henk Smit in de totaal vernieuwde en verdubbelde showroom.
 

ALMELO – De showroom van Kees Smit Tuinmeubelen is na een forse uitbreiding en metamorfose weer geopend. Op liefst 8.000 m2 showt Kees Smit Tuinmeubelen meer dan 500 tuinsets en daarmee is het moederbedrijf aan de Ambachtsstraat in Almelo net zo omvangrijk dan de markante vestiging langs de A1 bij Amersfoort. De reden voor de uitbreiding was eenvoudig: ,,Kees Smit Tuinmeubelen was uit zijn jasje gegroeid maar er was nog ruimte voor uitbreiding naast de huidige plek’’, aldus directeur-eigenaar Henk Smit die vanuit het centraal magazijn op Twentepoort Oost ook de vestiging in Amersfoort van voorraad voorziet. Vanuit Almelo wordt ook de online-verkoop uitgevoerd en daarom werd ook een heuse fotostudio ingericht om de recreatieve handelswaar goed te presenteren. De online-verkoop is een sterk groeiende activiteit binnen Kees Smit Tuinmeubelen maar eigenaar-directeur Henk Smit ziet met zijn grote assortiment ook kansen voor andere doelgroepen zoals horeca en zorgcentra.
De showroom in Almelo is elke werkdag open van 10.00 tot 18.00 uur. Op zaterdag is men een uurtje eerder present maar sluit men ook een uurtje eerder. Kees Smit Tuinmeubelen heeft 100 parkeerplaatsen naast de showroom.

Fotoreportage (12 foto's)...

 
05-02-2016  

Overval op Lidl Bornsestraat

 

ALMELO – De vestiging van Lidl aan de Bornsestraat is vrijdagavond overvallen. De politie werd gealarmeerd maar de ‘vogel’ was al gevlogen.

Het signalement:
Man
Lengte ± 1.90 m.
Slank postuur
Zwarte kleding, bivakmuts en rode plastic tas.
Iets gezien? Bel 0900-8844

Reportage: Alwin Winkel Fotografie Lees meer...

Fotoreportage (1 foto's)...

 
05-02-2016  

Provincie ‘verlost´ Almelo van 173 ha Waterrijk

 

ZWOLLE/ALMELO – De provincie Overijssel wil van de gemeente Almelo 173 ha grond kopen in het vroegere stadsuitbreidingsplan Waterrijk, meldt De Roskam. De gemeente kocht de vroegere agrarische grond om er watergebonden woningen te bouwen voor mensen met een ‘dikkere knip’. In het plan werd ook voorzien in het realiseren van een roeibaan op internationaal wedstrijdniveau.
De gemeente werd echter ingehaald door de realiteit en leed miljoenen euro’s verlies op dit te ambitieuze plan. Het gemeentelijk grondbedrijf zit sindsdien opgescheept met grond waar het niets mee kan. De provincie Overijssel wil de grond nu kopen van de gemeente om drie grote boerenbedrijven elders uit de provincie te laten verhuizen naar de tussen Vriezenveen en Almelo liggende onbenutte grond. Eerder vertrokken agrariërs juist naar o.a. Drenthe om ruimte te maken voor de toen gewenste stadsuitbreiding. Met de beoogde verhuizing van drie agrariërs naar Almelo wil de provincie elders ruimte maken voor beschermde gebieden in het kader van Natura 2000, het landelijk beleid ten aanzien van uitbreiding van natuurgebieden. Door de benodigde grond van de gemeente Almelo te kopen, zet de provincie ook een slot op de deur voor eerder gelanceerde ideeën als de vestiging van een  Agro Food-farmfabriek of de ontwikkeling van een Dorpslandgoed.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
06-02-2016  

Brand in bovenwoning Dartscafé Memory

 

ALMELO – Zaterdagavond laat kreeg de brandweer een brandmelding van brand bij Dartscafé Memory aan de Bornerbroeksestraat. Bij aankomst bleek er brand te zijn in de bovenwoning van eigenaar M. van de Velde. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle maar moest wel een deel van de gevelbetimmering aan de achterzijde van het pand verwijderen om het vuur definitief te doven. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Fotoreportage: Patrick Weegink
klik hier

 
10-02-2016  

Bouw woningen op tuincentrum Gravenallee

 

ALMELO – Ook Huize Almelo doet aan verdichting in het binnenstedelijk gebied van het grafelijk domein. Op de plek van het vroegere tuincentrum aan de Gravenallee worden onder architectuur twee woningen met losse bijgebouwen neergezet. Het plan heeft ook de voorkeur van de gemeente boven nieuwe bedrijvigheid op het driekwart hectare grote complex.

 
10-02-2016  

Gemeentelijke vordering op Recon deels kwijt

 

ALMELO – Het Almelose college van B&W wil de lening aan het bedrijf Recon grotendeels kwijtschelden. De gemeente leende het bedrijf 273.000,00 euro om arbeidsplaatsen te creëren voor mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt. Recon startte het bedrijf in Almelo maar was al snel vertrokken naar Schiphol waardoor de gemeente geen zicht meer had op het bedrijf dat inmiddels meer besloten vennootschappen omvat.
Van de beoogde arbeidsplaatsen in Almelo kwam dus niets terecht, net zomin als de arbeidsplaatsen. De gemeenteraad trok bij het college aan de bel over de aflossing, die het college wilde afschrijven. Nader overleg tussen ht bedrijf en het verantwoordelijk college leidde tot een afspraak dat alsnog 81.000,00 euro wordt terug betaald tegen finale kwijting. Met ander woorden de gemeente laat 192.000,00 euro lopen. De argumentatie: ‘Juridische onzekerheden en kosten bij rechtsgang.’
In andere dossiers zoals ‘Fortezza’ en ‘Dolle Pret’ waren juridische onzekerheden en kosten nimmer reden om af te zien van vermeende vorderingen.

 
12-02-2016  

Gemeente geen voorbeeld bij brandveiligheid

 

ALMELO – De gemeente Almelo blinkt niet uit als voorbeeld indien het gaat om brandveiligheid. Maakte de brandweer vorig jaar zomer een einde aan tijdelijke bewoning in het oude stadhuis vanwege het gebrek aan veiligheid, ook de lokale parkeergarages doen dat niet. Brandweer Twente kwam met een alarmerend rapport over het ontbreken van bijvoorbeeld veilige vluchtroutes maar de gemeente neemt de tijd tot 2018 om de gemeentelijke parkeergarages aan te passen. De investeringen bedragen in totaal 1,5 miljoen euro maar de gemeente blijft dus nog jaren in gebreke.
Anders is dat indien de gemeente over brandveiligheid bij ondernemers oordeelt. Zo moet Kinderspelparadijs Dolle Pret voor tonnen investeren in bouwtechnische aanpassingen en in het plaatsen van een ultramoderne alarminstallatie waarover nog geen enkel horecabedrijf in Almelo beschikt of zelfs door de gemeente Almelo is voorgeschreven. De aanzegging aan ‘Dolle Pret’ ging gepaard met een dwangsom die kan oplopen tot 70.000 euro. Per 1 maart loopt de aanzegging af maar uitstel van een week kostte de nodige moeite terwijl de gemeente zelf drie jaar de tijd neemt bij de aanpassing van de eigen parkeergarages. Een kamerverhuurbedrijf aan de Schubertstraat kreeg eveneens een aanzegging onder dwangsom opgelegd om verplicht extra veiligheidsmaatregelen te nemen.
De gemeente neemt met de lakse opstelling ten aanzien van de eigen panden wel een flink risico omdat het bij calamiteiten in de niet aan de veiligheidsvoorschriften te voldoene eigen panden financieel aansprakelijk is voor de gevolgen en dus de gemeenschap er uiteindelijk voor opdraait.

 
14-02-2016  

Maandag moeten treinen weer rijden in Twente

 

ALMELO – Het zit opdrachtgever Prorail en uitvoerder Strukton Rail niet mee met de werkzaamheden aan het spoor tussen Almelo en Hengelo. Vrijdag begon men op diverse plekken met de werkzaamheden die afgelopen zomer niet konden worden afgemaakt vanwege de tropische temperaturen. Nu worden de medewerkers van Strukton geteisterd door regen en sneeuw.

Bij station Almelo De Riet moest nog de helft van het perron in de richting Hengelo worden vernieuwd met betonnen damwanden en nieuwe bestrating. Ook werd er al LED-perronverlichting aangelegd dat feller gaat branden indien treinreizigers op het perron lopen.
Bij de sportvereniging DRC 2012 had Strukton Rail een werkdepot ingericht vanwaaruit de opgeslagen materialen via het spoor werden vervoerd. Maandagmorgen bij aanvang van de dienstregeling moeten de treinen weer rijden. Op zaterdag en zondag werden de reizigers tussen Hengelo en Almelo met bussen vervoerd.

Fotoreportage (4 foto's)...

 
16-02-2016  

Gijzelaar stadhuis uitgezet naar Turkije

 

ALMELO - Ahmet O. de restauranthouder die in 2008 een wethouder en vier ambtenaren enkele uren gijzelde in het Almelose stadhuis, is na twee derde van zijn straf te hebben uitgezeten, vrijgelaten en direct uitgezet naar Turkije, het land dat hij als Koerd ontvluchtte. Dat gebeurde al op 1 februari jl.
Ahmet O. draaide compleet door na enorme tegenwerking van de gemeente om een vergunning te verlenen. Een vergunning die hem eerder was toegezegd maar vanwege de toen actuele vernieuwingsplannen alsnog werd geweigerd omdat het voormalige V&D pand volgens die plannen in 2017 zou worden gesloopt. De tijd haalde dat plan inmiddels in en het pand wordt nu verbouwd.
Ahmet O. draaide helemaal door, stak het restaurant van zijn vrouw en zijn auto op de stoep van het stadhuis in de ‘hens’, waarna hij gewapend tot gijzeling overging van wethouder Kuiper en vier ambtenaren. Feitelijk was O. op zoek naar toenmalig wethouder Sjoers die eerder toezegde om de opening te verrichten, maar alsnog besloot dwars te gaan liggen bij het verlenen van een horecavergunning. Ahmet O. kreeg uiteindelijk 11 jaar detentie.
Het tv-programma Zembla maakte van de affaire een onthullende en journalistiek bekroonde reportage.

Lees ook: Gijzeling stadhuis teneinde, verdachte aangehouden

 
17-02-2016  

RvS vernietigt bestemmingsplan Hornbach

 

DEN HAAG / ALMELO – De Raad van State heeft vernietigend uitgehaald naar de gemeente Almelo inzake het bestemmingsplan Hornbach, op de locatie van het vroegere Van Rhijn College aan de Bornerbroeksestraat.
Het Almelose college van B&W had de invloed van verkeersstromen naar een te vestigen tuincentrum van 3.800 m2 naast de beoogde vestiging van Hornbach buiten beschouwing gelaten omdat het college meende dat de verkeersinvloeden op het geheel van de beoogde bouwmarkt nauwelijks enige impact zou hebben.
Daarmee is de Raad van State het niet eens, zodat de gemeente haar huiswerk opnieuw moet overdoen. Volgens de Raad van State moet ook het beoogde tuincentrum worden gewogen in de geluids- en verkeersonderzoeken naar het geheel van de beoogde Hornbach-vestiging.
Daarmee is opnieuw forse vertraging ontstaan in de ontwikkeling van het 40.000 m2 grote terrein waar een bouwmarkt van 18.000 m2 moet verrijzen.

 
17-02-2016  

Onthulling bord whats app buurtpreventie

 

ALMELO – Burgemeester Jon Hermans heeft woensdag het nieuwe bord voor buurtpreventieteams onthuld. Zij deed dat in de Vinex-wijk ’t Nijrees waar een van de Almelose whatsapp-groepen actief is om woninginbraken tegen te gaan.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (20 foto's)...

 
17-02-2016  

Mapei Nederland B.V. heeft een nieuwe directeur

 

ALMELO - Mapei 's werelds grootste producent van lijmen, kitten en chemische producten voor de bouw, heeft de heer P. (Paul) R. Spee per 1 februari 2016 aangesteld als managing director van Mapei Nederland B.V. in Almelo.
Paul Spee heeft na zijn studie Civiele Techniek en Economische Bedrijfskunde de afgelopen 35 jaar bij diverse bedrijven, in de bouw en civiele techniek, ervaring opgedaan. Zijn doelstelling is om samen met het hele team van betrokken Mapei medewerkers te bouwen aan een succesvol partnerschap met afnemers en de voorschrijvende markt. "Mapei biedt een breed scala aan innovatieve en duurzame systemen met toegevoegde waarde voor de Nederlandse markt."
Mapei is wereldwijd leverancier en producent van lijmen, kitten en producten voor de bouw met maar liefst 15 productlijnen. Op de Nederlandse markt worden tegel- en natuursteenlijmen, vloerbedekkings-/parket-/kunstgraslijmen, muurcoatings, kunstharsvloeren en overige chemische bouwproducten geleverd. Bij laatstgenoemde moet worden gedacht aan onder andere betonadditieven, betonreparatiemiddelen en ondersabelingsmortels. Ook beschikt Mapei over een groot pakket aan preventieve waterdichtingsmaterialen, dakmembranen en structurele reparatiemiddelen voor aardbevingsgebieden.

 
19-02-2016  

Gemeente zegt exploitatie-deal wijkcentra op

 

ALMELO – Volgens een bericht op de website van juridisch adviesbureau JEEJAR, heeft de gemeente Almelo de formeel per 1 januari 2017 aflopende exploitatieovereenkomst met Accress opgezegd. Accres Exploitatie B.V.  is een honderd procent dochter van de gemeente Apeldoorn dat zich toelegt op horeca-exploitaties van gemeentelijke wijkcentra en sportaccommodaties. Accres nam in Almelo de exploitaties ter hand van o.a. wijkcentrum De Schelf, wijkcentrum De Schöppe, wijkcentrum Eninver, wijkcentrum Möll'nwiek , Wijkcentrum Goossenmaat en wijkcentrum De Driehoek, het vroegere ’t Veurbrook aan de Jan Tooropstraat.
Vooral de overname van de exploitatie aan de Jan Tooropstraat had voeten in de aarde. De nog bestaande stichting ’t Veurbrook (en nog met de gemeente procederende stichting) exploiteerde het gebouw meer dan 40 jaar maar om de overgang naar Accress mogelijk te maken, werd door de gemeente Almelo de huur opgezegd en de subsidiekraan van 26.000,00 euro per jaar dichtgedraaid. Accress kreeg na de verbouwing als ‘commerciële’ uitbater en verhuurder een jaarlijkse subsidie van liefst 250.000,00 euro.
In De Schöppe aan de Clematisstraat 2 legde Accress zich de laatste jaren meer en meer toe op commerciële verhuur aan bedrijven en instellingen. Zo zit er o.a. Zorgkantoor Serop, Wetswinkel Twente en De Cirkel met een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Het aantal wijkactiviteiten is er fors afgenomen.
Of de gemeente Almelo nog onderhandelt met Accress over een nieuwe overeenkomst is onbekend.

 
20-02-2016  

Heropening Stadsmuseum na verbouwing

 

ALMELO – Na een langdurige verbouwing, opent het Stadsmuseum Almelo aan de Prinsenstraat dinsdag a.s. om 13.00 uur haar deuren voor het publiek.
In het Stadsmuseum wordt de historie en ontwikkeling getoond van Almelo, zoals o.a. de stad met een lange geschiedenis in de Rechtspraak, de ontwikkeling van de textielindustrie en haar neergang en de banden met Huize Almelo met haar vele nog aanwezige natuur- en agrarische gronden.

 
20-02-2016  

Prima start Food Festival in de Indië-hallen

 

ALMELO – Het nieuwe Food Festival in de Indië-hallen in Almelo kende zaterdag een prima start. Vooral veel jonge ondernemers waren aanwezig met hun Foodtrucks om de bezoekers kennis te laten maken met ‘original street- & fingerfood’ producten zoals o.a. ‘pulled pork’ maar ook traditionele Hollandse poffertjes. Alles te proeven en te betalen met zogenoemde ‘Foodies’ verkrijgbaar aan de muntenkassa. Dit alles onder de tonen van soul, pop and jazz al dan niet gedraaid op vinyl of digitaal. Kortom een nieuw prima overdekt evenement voor dagen zoals deze als voetbal nog veel wordt afgelast vanwege overtollig hemelwater.  Ging het streetfood-festijn zaterdagavond nog door tot 23.00 uur, zondag is men open van 14.00 uur tot 22.00 uur. De toegang is gratis dus u betaald alleen wat men consumeerd!

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (65 foto's)...

 
21-02-2016  

Zorg ver onder de maat in Titus Brandsmahof

 

ALMELO – Volgens een rapport van de Inspectie van de Volksgezondheid is er veel mis met de zorg die wordt geboden aan ouderen in de Titus Brandsmahof. Volgens de inspectie lopen cliënten zelfs gevaar door gebrek aan goede zorg. Gefaald wordt op tientallen punten concludeert de inspectie die ook van mening is dat de woon en leefomgeving niet veilig genoeg is.
Midden 2011 namen de eerste bewoners hun intrek in de Titus Brandsmahof dat gebouwd werd door de woningbouwcorporatie St. Joseph.
De zorg wordt verleend door CarintReggeland. Op 27 punten voldeed CarintReggeland niet aan de norm, volgens de inspectie die vorig jaar november werd uitgevoerd. De zorgorganisatie is door de Inspectie van de Volksgezondheid ook verplicht om de andere verzorgende wooninrichtingen van de organisatie in Twente onder de loep te nemen.
De inspectie bij de Titus Brandsmahof bracht o.a. aan het licht dat de medewerkers van CarintReggeland kennis en kunde ontbreekt en bovendien te weinig wordt geschoold in ‘belevingsgerichte zorg’. Zo ontbreekt het bijvoorbeeld aan kennis om beginnende dementie te herkennen en worden protocollen niet nageleefd of ontbreken deze zelfs en ook worden regels niet nageleefd indien deze bij de medewerkers wel bekend zijn.

Rapport:
Woonzorgcentrum Titus Brandsmahof Almelo november 2015.pdf

 
23-02-2016  

Enschede wel Buurtzorg, Almelo niet


Het Almelose Buurtzorg mag in Enschede aan de slag in de thuiszorg maar in 'hometown' Almelo niet.
 

ALMELO – De gemeente Almelo gaat niet in zee met het Almelose Buurtzorg als overnamekandidaat voor de thuiszorgcliënten van het in surseance van betaling verkerende TSN. De gemeente Almelo vreest dat het eisenpakket van de stichting Familiezorg (lees: Buurtzorg) in strijd is met de verboden regels voor overheidssteun. De veertien Twentse gemeenten bogen zich onder aanvoering van de Almelose wethouder Anja Timmer over de noodzakelijke overdracht van de uit te voeren thuishulp maar de Twentse gemeenten bleven niet op één lijn. De gemeente Enschede gaat wel met Buurtzorg-oprichter Jos de Blok in zee. Buurtzorg eiste een zogenoemde transitievergoeding bovenop het normale tarief om werknemers van TSN om te scholen tot zelfsturende wijkteams. De gemeente Enschede legt daarvoor een speciaal fonds aan om Buurtzorg en ook andere thuiszorgaanbieders daar eventueel in tegemoet te komen. Daarmee onderkent de gemeente Enschede de problematiek van de ‘vechtoffertes’ in de thuiszorg waardoor feitelijk de verleende thuiszorg om financiële redenen wordt ‘uitgekleed’. Voor 200 medewerkers van TSN in Enschede betekent het dat zij overgaan naar Buurtzorg met behoud van arbeidsvoorwaarden.
De dertien andere Twentse gemeenten stellen juridische problemen te zien in de aanbieding van Buurtzorg en houden vast aan de lagere tarieven die afgesproken zijn met de gecontracteerde thuiszorgorganisaties in die gemeenten. De bestaande gecontracteerde thuiszorgorganisaties moeten nu volgens de eerder afgesproken lagere tarieven de thuiszorg van cliënten van TSN overnemen.
Voor de bewindvoerders van ADG-dochter TSN is de bij meerderheid Twentse oplossing een tegenvaller. TSN legde de laatste 2 jaar zo’n 20 miljoen euro toe op de thuiszorg. TSN is de grootste thuiszorgorganisatie in Nederland met 40.000 cliënten en telt 12.000 medewerkers.

 
24-02-2016  

Grote brand Rietmavo net voor start verbouw

 

ALMELO – In de voormalige Rietmavo aan de Violierstraat woedt een grote brand. Het pand stond al jaren leeg in afwachting van verbouw tot huurappartementen. De brandweer werd rond 03.00 uur gealarmeerd.
Akor Bouw uit Rijssen had het pand onlangs juist in de bouwhekken gezet en was met de voorbereiding begonnen om in opdracht van Aws Beter Wonen met de verbouwing te beginnen. Nog tot voor kort werd het pand anti-kraak bewoond.
Alle technische aansluitingen waren afgesloten volgens Beter Wonen - directeur Peter van de Hout die bij de brand aanwezig was, evenals burgemeester Jon Hermans. De brandweer ging de brand met twee hoogwerkers te lijf en is de brand meester. De monumentale voorgevel lijkt behouden te kunnen worden. Men heeft nog geen idee hoe de brand in het gemeentelijk monument is ontstaan.

Fotoreportage Patrick Weegink, klik hier

Fotoreportage (7 foto's)...

 
24-02-2016  

Deel ondernemers verlost van reclamebelasting

 

ALMELO – De ondernemers aan de Grotestraat Zuid tussen de Oude Veemarkt en de kruising Holtjesstraat/Grotestraat/Bavinkstraat zijn verlost van de jaarlijkse gemeentelijke reclamebelasting. Een zestal ondernemers maakte met succes bezwaar bij de bestuursrechter in Zwolle tegen de aanslag 2014 omdat men geen baat heeft bij de aanslag die tot doel heeft de evenementenkas te spekken van de verenigde ondernemers Centrum Almelo Aktief (CAA). 
De gemeente acht een hoger beroep tegen de uitspraak uit november vorig jaar niet zinvol en verkleint daarom het belastinggebied. Tegen de belastingheffing bestaat veel bezwaar onder ondernemers omdat men ‘niets heeft’ met de festiviteiten van CAA.
Dat geldt ook voor een horecaonderneemster aan het Kerkplein. In april 2014 won zij haar verzet in hoger beroep bij het Gerechtshof in Arnhem over de aanslagen 2011 en 2012 maar nu niet, door een aantal ‘kunstgrepen’ van CAA. Zij gaat opnieuw in hoger beroep.  Het eerste plan voor nog een groter ‘belastinggebied’ in het centrum van de stad sneuvelde al vroegtijdig omdat men te ver van de Koornmarkt/City Promenade zit waar de festiviteiten meestal plaatsvinden.

 
25-02-2016  

Almelo juridisch de mist in met oude stadhuis

 

ALMELO – De lijst van juridisch geklungel door de gemeente Almelo wordt alsmaar langer. Na herhaalde miskleunen betreffende de voortgang van het XL Businesspark, de kwestie Hornbach en de affaire Van der Looy (Fortezza), kreeg de gemeente Almelo nu het lid op de neus bij de Rechtbank Overijssel inzake de mogelijke monumentenstatus van het oude stadhuis dat werd ontworpen door wijlen architect J.J.P. Oud.
De Erfgoedvereniging Heemschut en de Stichting Cuypersgenootschap vroegen het college van B&W  om het voormalige stadhuis een monumentenstatus te geven, maar dat kwam de gemeente kennelijk niet goed uit, vanwege de wens van enkele kandidaat-kopers om het pand te willen slopen. Heemschut en het Cuypersgenootschap wezen in hun aanvraag naar de provinciale monumentencommissie Het Oversticht dat in een rapport concludeerde dat het gebouw zeker monumentale waarden bezit. Ook de erven Oud zijn tegen sloop en willen het pand behouden. Zeker twee kandidaat-kopers willen dat eveneens en het gebouw aanpassen voor ander gebruik zoals bewoning en cultuur en horeca in bijvoorbeeld de Burgerzaal.
De gemeente vond een eventuele monumentenstatus schijnbaar lastig en liet een gewogen besluit derhalve achterwege. Een oplossing die past in het beeld van ‘maatwerk’ waarvan de gemeente zich telkens bediend om zogenaamd dienstbaar te zijn aan een gewenste oplossing. Diverse externe onderzoeken die op last van de gemeenteraad werden uitgevoerd naar aanleiding van het proces tot vergunningverlening  inzake o.a. Grandcafé De Rechter, met de gijzeling van wethouder Kuiper en vier ambtenaren tot gevolg, leverden een waslijst aan aanbevelingen op maar kennelijk is de praktijk van denken en besluiten bestuurlijk erg vastgeroest in de lijn van ambtelijke ontwikkelingsideeën.
De rechter floot nu, inzake de nagelaten beslissing omtrent de aanvraag tot monumentenstatus van het oude stadhuis, de gemeente Almelo terug en gebiedt nu het college van B&W toch een gefundeerd besluit te nemen over de aanvraag tot monumentenstatus betreffende het laatste bouwwerk van architect Oud. Daarmee zal het Almelose college het nog moeilijk krijgen, omdat de gemeente decennia lang het ‘bouwsel’ van Oud zelf aanprees in boekwerken en folders van de gemeente. Kortom het college moet dan het eigen ‘pochwerk’ van jaren onderuit halen om een monumentenstatus af te wentelen.

Archief
Terug naar vorige pagina