Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
25-02-2016  

Almelo juridisch de mist in met oude stadhuis

 

ALMELO – De lijst van juridisch geklungel door de gemeente Almelo wordt alsmaar langer. Na herhaalde miskleunen betreffende de voortgang van het XL Businesspark, de kwestie Hornbach en de affaire Van der Looy (Fortezza), kreeg de gemeente Almelo nu het lid op de neus bij de Rechtbank Overijssel inzake de mogelijke monumentenstatus van het oude stadhuis dat werd ontworpen door wijlen architect J.J.P. Oud.
De Erfgoedvereniging Heemschut en de Stichting Cuypersgenootschap vroegen het college van B&W  om het voormalige stadhuis een monumentenstatus te geven, maar dat kwam de gemeente kennelijk niet goed uit, vanwege de wens van enkele kandidaat-kopers om het pand te willen slopen. Heemschut en het Cuypersgenootschap wezen in hun aanvraag naar de provinciale monumentencommissie Het Oversticht dat in een rapport concludeerde dat het gebouw zeker monumentale waarden bezit. Ook de erven Oud zijn tegen sloop en willen het pand behouden. Zeker twee kandidaat-kopers willen dat eveneens en het gebouw aanpassen voor ander gebruik zoals bewoning en cultuur en horeca in bijvoorbeeld de Burgerzaal.
De gemeente vond een eventuele monumentenstatus schijnbaar lastig en liet een gewogen besluit derhalve achterwege. Een oplossing die past in het beeld van ‘maatwerk’ waarvan de gemeente zich telkens bediend om zogenaamd dienstbaar te zijn aan een gewenste oplossing. Diverse externe onderzoeken die op last van de gemeenteraad werden uitgevoerd naar aanleiding van het proces tot vergunningverlening  inzake o.a. Grandcafé De Rechter, met de gijzeling van wethouder Kuiper en vier ambtenaren tot gevolg, leverden een waslijst aan aanbevelingen op maar kennelijk is de praktijk van denken en besluiten bestuurlijk erg vastgeroest in de lijn van ambtelijke ontwikkelingsideeën.
De rechter floot nu, inzake de nagelaten beslissing omtrent de aanvraag tot monumentenstatus van het oude stadhuis, de gemeente Almelo terug en gebiedt nu het college van B&W toch een gefundeerd besluit te nemen over de aanvraag tot monumentenstatus betreffende het laatste bouwwerk van architect Oud. Daarmee zal het Almelose college het nog moeilijk krijgen, omdat de gemeente decennia lang het ‘bouwsel’ van Oud zelf aanprees in boekwerken en folders van de gemeente. Kortom het college moet dan het eigen ‘pochwerk’ van jaren onderuit halen om een monumentenstatus af te wentelen.

Archief
Terug naar vorige pagina