Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
02-02-2016  

Onmin en kort geding volkstuin Schelfhorst


Volkstuinvereniging Schelfhorst aan de Veenelandenweg.
 

ALMELO – Vorig jaar trokken drie leden van de tuintechnische commissie van volkstuinen op de Schelfhorst aan de bel over discriminatie bij de toewijzing van tuinen aan belangstellenden. De tuintechnische commissie bestaande uit vijf personen, hield een wachtlijst bij en deed de voordrachten maar merkte dat het 3-koppige bestuur onder voorzitterschap van voorzitter H. van den Brink met enige regelmaat medelanders van buitenlandse afkomst ‘passeerde’ ten faveure van Hollanders en vindt dit niet acceptabel. Het drietal werd vervolgens geschorst en stapte daarop naar het College voor de Rechten van de Mens. Deze concludeerde dat belangstellenden uit het AZC eerst een gesprek met het bestuur kregen en dat dit een onwenselijke en verboden drempel vormde voor het lidmaatschap.
Gedurende de onmin zou voorzitter H. van den Brink onjuiste informatie aan de leden hebben verkondigd en daar diende het drietal een klacht over in bij de politie wegens laster. Van den Brink ontkende in het Almelo’s Weekblad dat er een klacht was ingediend en merkte toen ook op dat de schorsing van het drietal al was opgeheven.
Dat blijkt nu anders te zijn. Het drietal ‘lastige’ leden dat streed tegen bevoordeling, werd inmiddels door het bestuur het lidmaatschap ontzegd en zij dienden voor 1 februari hun tuinen te hebben ontruimd. Maandag jl. werd de ‘onmin’ dus vervolgd in een kort geding in de rechtbank te Almelo om het royement en de ontruiming van tafel te krijgen. Ook wil het drietal 'klokkenluiders' een algemene ledenvergadering afdwingen zodat het geschil met alle leden kan worden besproken. Rechter G. Vermeulen doet over twee weken uitspraak.

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina