Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
23-02-2016  

Enschede wel Buurtzorg, Almelo niet


Het Almelose Buurtzorg mag in Enschede aan de slag in de thuiszorg maar in 'hometown' Almelo niet.
 

ALMELO – De gemeente Almelo gaat niet in zee met het Almelose Buurtzorg als overnamekandidaat voor de thuiszorgcliënten van het in surseance van betaling verkerende TSN. De gemeente Almelo vreest dat het eisenpakket van de stichting Familiezorg (lees: Buurtzorg) in strijd is met de verboden regels voor overheidssteun. De veertien Twentse gemeenten bogen zich onder aanvoering van de Almelose wethouder Anja Timmer over de noodzakelijke overdracht van de uit te voeren thuishulp maar de Twentse gemeenten bleven niet op één lijn. De gemeente Enschede gaat wel met Buurtzorg-oprichter Jos de Blok in zee. Buurtzorg eiste een zogenoemde transitievergoeding bovenop het normale tarief om werknemers van TSN om te scholen tot zelfsturende wijkteams. De gemeente Enschede legt daarvoor een speciaal fonds aan om Buurtzorg en ook andere thuiszorgaanbieders daar eventueel in tegemoet te komen. Daarmee onderkent de gemeente Enschede de problematiek van de ‘vechtoffertes’ in de thuiszorg waardoor feitelijk de verleende thuiszorg om financiële redenen wordt ‘uitgekleed’. Voor 200 medewerkers van TSN in Enschede betekent het dat zij overgaan naar Buurtzorg met behoud van arbeidsvoorwaarden.
De dertien andere Twentse gemeenten stellen juridische problemen te zien in de aanbieding van Buurtzorg en houden vast aan de lagere tarieven die afgesproken zijn met de gecontracteerde thuiszorgorganisaties in die gemeenten. De bestaande gecontracteerde thuiszorgorganisaties moeten nu volgens de eerder afgesproken lagere tarieven de thuiszorg van cliënten van TSN overnemen.
Voor de bewindvoerders van ADG-dochter TSN is de bij meerderheid Twentse oplossing een tegenvaller. TSN legde de laatste 2 jaar zo’n 20 miljoen euro toe op de thuiszorg. TSN is de grootste thuiszorgorganisatie in Nederland met 40.000 cliënten en telt 12.000 medewerkers.

Archief
Terug naar vorige pagina