Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
10-02-2016  

Gemeentelijke vordering op Recon deels kwijt

 

ALMELO – Het Almelose college van B&W wil de lening aan het bedrijf Recon grotendeels kwijtschelden. De gemeente leende het bedrijf 273.000,00 euro om arbeidsplaatsen te creëren voor mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt. Recon startte het bedrijf in Almelo maar was al snel vertrokken naar Schiphol waardoor de gemeente geen zicht meer had op het bedrijf dat inmiddels meer besloten vennootschappen omvat.
Van de beoogde arbeidsplaatsen in Almelo kwam dus niets terecht, net zomin als de arbeidsplaatsen. De gemeenteraad trok bij het college aan de bel over de aflossing, die het college wilde afschrijven. Nader overleg tussen ht bedrijf en het verantwoordelijk college leidde tot een afspraak dat alsnog 81.000,00 euro wordt terug betaald tegen finale kwijting. Met ander woorden de gemeente laat 192.000,00 euro lopen. De argumentatie: ‘Juridische onzekerheden en kosten bij rechtsgang.’
In andere dossiers zoals ‘Fortezza’ en ‘Dolle Pret’ waren juridische onzekerheden en kosten nimmer reden om af te zien van vermeende vorderingen.

Archief
Terug naar vorige pagina