Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
21-02-2016  

Zorg ver onder de maat in Titus Brandsmahof

 

ALMELO – Volgens een rapport van de Inspectie van de Volksgezondheid is er veel mis met de zorg die wordt geboden aan ouderen in de Titus Brandsmahof. Volgens de inspectie lopen cliënten zelfs gevaar door gebrek aan goede zorg. Gefaald wordt op tientallen punten concludeert de inspectie die ook van mening is dat de woon en leefomgeving niet veilig genoeg is.
Midden 2011 namen de eerste bewoners hun intrek in de Titus Brandsmahof dat gebouwd werd door de woningbouwcorporatie St. Joseph.
De zorg wordt verleend door CarintReggeland. Op 27 punten voldeed CarintReggeland niet aan de norm, volgens de inspectie die vorig jaar november werd uitgevoerd. De zorgorganisatie is door de Inspectie van de Volksgezondheid ook verplicht om de andere verzorgende wooninrichtingen van de organisatie in Twente onder de loep te nemen.
De inspectie bij de Titus Brandsmahof bracht o.a. aan het licht dat de medewerkers van CarintReggeland kennis en kunde ontbreekt en bovendien te weinig wordt geschoold in ‘belevingsgerichte zorg’. Zo ontbreekt het bijvoorbeeld aan kennis om beginnende dementie te herkennen en worden protocollen niet nageleefd of ontbreken deze zelfs en ook worden regels niet nageleefd indien deze bij de medewerkers wel bekend zijn.

Rapport:
Woonzorgcentrum Titus Brandsmahof Almelo november 2015.pdf

Archief
Terug naar vorige pagina