Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
02-02-2016  

In 2015 honderd incidenten in AZC Almelo

 

ALMELO – Alle publiciteit rond asielzoekers die Europa instromen op zoek naar een betere toekomst of puur vluchtend vanuit een oorlogssituatie, betekent tevens dat er meer nieuwsgierigheid ontstaat naar eventuele misdragingen. Landelijk waren de cijfers al bekend, maar nu is dat ook geopenbaard op lokaal niveau per AZC.
In het AZC te Almelo, waar zo’n 370 asielzoekers zijn gehuisvest, werd vorig jaar 100 keer de hulp ingeroepen van de plaatselijke ‘Hermandad’, zo blijkt uit cijfers van de korpsleiding van de politie.


De meldingen zijn naar aard en omvang divers. Bij 10 gevallen ging het om geweld, bedreiging of mishandeling, in 20 situaties betrof het zaken als (fietsen)diefstal, vernieling of huisvredebreuk.

Er moest 19 keer ingegrepen worden bij ruzies en twisten. Daarbij ging het vaak om ruzies tussen personen of groepen van verschillende herkomst (Syriërs en Eritreeërs). Het oplopen van dergelijke spanningen lijkt onder meer het gevolg te zijn van onzekerheid, uitzichtloosheid en verveling. Bij overige meldingen betrof het zaken als overlastmeldingen, assistentieverlening bij personen met gezondheidsproblemen of bij overplaatsingen en gesprekken met de wijkagent.

Het aantal meldingen is vanaf september 2015 opgelopen. Tot en met augustus zaten in het AZC voornamelijk uitgeprocedeerde gezinnen, sinds september wordt de locatie gebruikt voor nieuwkomers en is de populatie gevarieerder qua samenstelling. Nadat geconstateerd is dat daarmee het aantal incidenten toenam, heeft het gemeentebestuur er bij het COA op aangedrongen aanvullende (veiligheids)maatregelen te nemen. Sindsdien lijkt er een daling te zijn in het aantal meldingen.

De 100 AZC-gerelateerde meldingen maken deel uit van een totaal aantal incidenten van 13.900 in de gemeente Almelo (± 72.000 inwoners) waarbij de politie werd ingezet.

Archief
Terug naar vorige pagina