Politiek nieuws


Plaatsing  
 
03-01-2014  

Israa Abdullatif start partij Almelo Centraal

 

ALMELO – Aan de lange lijst van deelnemende politieke partijen voor de gemeenteraadverkiezing op 19 maart a.s. kan ook de nieuwe beweging rond het onafhankelijk raadslid Israa Abdullatif worden toegevoegd. De ex- VVD-politica stapte afgelopen zomer uit de lokale afdeling van de partij vanwege de in haar ogen verkeerde heersende cultuur in de fractie t.a.v. de besluitvorming. Zij bleef toen landelijk wel lid van de VVD en stond ook op de verkiezingslijst van de partij voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Eerder al lanceerde de uit de PvdA gestapte Jan Hammink zijn beweging Almeloooo. Ook Hammink doet opnieuw een gooi naar een raadszetel.

Almelo Centraal noemt zich een constructieve beweging die gaat voor een sterke gemeenteraad die op zijn strepen durft te staan, zegt de nieuwe beweging in haar persbericht. Bovendien gaat men moeilijke discussies en lastige beslissingen niet uit de weg want wie duidelijk en eerlijk is kan zich immers voor alles verantwoorden. Dit soort zinnen geeft in feite het cultuurtje weer van de fractie waar Abdullatif eerder uitstapte. Het geeft in wezen aan hoe Abdullatif in de afgelopen jaren heeft moeten werken.
De beweging die Abdullatif terzijde staat heeft een nadrukkelijk oog voor de cohesie in de stad en staat open voor uw ideeën en commentaar en verwelkomt u van harte als u een bijdrage wilt leveren, staat verder nog in het persbericht te lezen.

Update:
Inmiddels heeft de redactie van AlmeloNieuws.nl van een attente lezer een signaal ontvangen dat Abdullatif inmiddels volledig gebroken zou hebben met de VVD. Officieel wordt dus afgewacht, of dit signaaal klopt!

 
08-01-2014  

B&W besluiten d.d. 7 januari 2014

 


B&W besluitenlijst 19 december 2013 (agenda 07-01-2014)
B&W besluit: Verkoop Scheepvaarthuis
B&W besluitenlijst 7 januari 2014
B&W besluit: Aanvraag uitbreiden hoogspanning Mosterdpot
Raadsbrief: Aanvraag uitbreiden hoogspanning Mosterdpot
B&W besluit: Meewerken duiken defensie Leemslagenplas
Aanvraagbrief: Duiken Koninklijke Marine - Leemslagenplas
Antwoordbrief: Duiken Koninklijke Marine - Leemslagenplas
B&W besluit: Medewerking zonnepark aan Aadijk
B&W: monitor personele inkrimping
Raadsbrief: monitor personele inkrimping
B&W besluit: Indienen bezwaren met DiGID
Form-voorbeeld: Indienen bezwaren met DigiD
B&W besluit: Onderzoeksprogramma 2014-2016
Nota: Onderzoeksprogramma 2014-2016

 
11-01-2014  

Petitie BBA over huisvuilplan explodeert


Wethouder Andela de kliko in.
Fotobewerking: Tony Cassese - AlmeloAnders.nl
 

ALMELO – De politieke partij Burger Belangen Almelo (BBA) is op petities.nl een steunverklaringsactie gestart tegen het plan van wethouder van milieu Johan Andela die de burgers wil verplichten het huisvuil te scheiden en naar nog aan te leggen ‘milieuparken’ te brengen. De grijze bak voor restafval wordt na de aanleg van die ‘milieuparken’ dan nog maar eens per vier weken geleegd.
Tegen dat voornemen van de liberale voorman is veel verzet onder burgers blijkt uit boze reacties op diverse internetfora. Toch lijkt de gemeenteraad het plan van Andela moeiteloos te slikken en was er tijdens de voorbereidende raadsvergadering weinig hard verzet ondanks het verzet uit de burgerij.
Wethouder Andela liet de burgers de laatste jaren al teveel betalen voor de verwerking van het huisvuil en heeft zodoende al 900.000 euro in kas om de aanleg van 14 milieuparken te bekostigen. Wanneer het plan wordt aangenomen, moet de burger verplicht het gesorteerde afval naar deze milieuparken sjouwen. Dat geldt tevens voor gehandicapten en bejaarden die desnoods maar een beroep moeten doen op familie of buren.

BBA vindt dat de grijze bak voor restafval eens per twee weken moet worden geleegd en is vierkant tegen het plan van de VVD-wethouder. Om ook de burgers de gelegenheid te geven hun mening kenbaar te maken is BBA daarom op petities.nl een actie gestart en daar zijn binnen 10 uur al 317 steunverklaringen tegen het plan van Andela afgegeven. Een ware explosie van verzet dus en dat in verkiezingstijd. De massaliteit in zo’n korte tijd zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor het politieke debat over het plan van Andela die dat plan baseert op een kleine proef in het Windmolenbroek. De enquête onder de deelnemers van de proef was overigens ook niet juichend. Velen willen weer dat de grijze bak eens per twee weken wordt opgehaald, maar Andela wil het regiem uitbreiden naar de hele stad.

BBA is overigens ook zeer actief op Facebook en ook daar is het aantal ‘Likes’ sterkt stijgend. In 2010 haalde BBA de gemeenteraad net niet, maar de partij gaat onder aanvoering van Louis Kampman een nieuwe poging doen om op 19 maart a.s. wel in de gemeenteraad te komen om het belang van de burgers voorop te stellen en niet de megalomane plannen die tot nu vele miljoenen aan verlies heeft opgeleverd. Mislukte plannen waarvan de burgers de rekening achteraf gepresenteerd krijgen door forse bezuinigingen op cultuur, welzijn en sport, minimabeleid en forse verhoging van de OZB met meer dan 8 procent. Volgens BBA is het plan van wethouder Andela een verdere verslechtering van de service aan de burgers. BBA stopt daarom de VVD-voorman het liefst zelf in de kliko, zodat zijn plan om de burgers te dwingen, nooit meer op tafel komt.

 
11-01-2014  

PvdA komt met 8-puntenplan

 

ALMELO – Lijsttrekker Anja Timmer heeft zaterdag tijdens de nieuwjaarsreceptie in de bibliotheek het 8-puntenplan voor de komende raadsverkiezing gepresenteerd. De PvdA geeft daarmee de hoofdlijnen aan waarmee men wil scoren. “Aan ons de opdracht om te laten zien dat de PvdA in Almelo het verschil kan maken. Door het lef te hebben Almelo klaar te maken voor de toekomst, maar tegelijkertijd oog te houden voor de mensen die een steuntje nodig hebben. Ik ben trots op het team waar ik de aanvoerder van mag zijn. In de campagne hebben we u allen nodig,” zei het Hengelose ex- Tweede Kamerlid Timmer.
De officiële verkiezingscampagne gaat op 27 januari van start als vice-premier Lodewijk Asscher de Herman Höften lezing uitspreekt.

 
11-01-2014  

Huldigingen bij de VVD

 

ALMELO – De VVD huldigde tijdens de Nieuwjaarsreceptie wethouder Gerrit van Woudenbergh voor zijn vele verdiensten voor de partij. Van Woudenbergh was 10 jaar afdelingsvoorzitter, 8 jaar fractievoorzitter en 4 jaar wethouder. Van Woudenbergh kreeg voor zijn verdiensten voor de VVD de Thorbeckepenning uit handen van landelijk bestuurslid Marianne Schuurmans. De liberaal stopt na de gemeenteraadsverkiezing met de actieve politiek. U moet dus de groeten van Gerrit hebben!

Tot lid van verdienste werd benoemd Hetty Leusman-Stevens. Zij zat voor de VVD meerdere perioden in de gemeenteraad en vervulde vaak de taak van fractiesecretaris, ook voor haar raadslidmaatschap. Ook onderhield zij vaak, bescheiden als ze is, achter de schermen de contacten met de burgers. Ook zij neemt afscheid van het raadswerk.
< Foto's website VVD Almelo
 

 
12-01-2014  

BBA: Het volk wordt belazerd met afvalplan

 

ALMELO – Burger Belangen Almelo (BBA) is nog eens in de archieven gedoken naar de werkelijke reden om de verwerking van het huishoudelijk afval op de schop te nemen, zo meldt de lokale partij op Facebook. Wat blijkt; De gemeenteraad is met de behandeling van de Voorjaarsnota 2013 akkoord gegaan om zoveel mogelijk algemene kosten te versleutelen in de afvalstoffenheffing. Voor 2014 t/m 2017 spreken we dan over 250.000 euro per jaar. Daarmee ontstaat tevens een bezuinigingstaak van het zelfde bedrag om de afvalstoffenheffing niet te laten stijgen.
Bovendien ontdekte BBA dat de reserve op de afvalstoffenheffing in de laatste jaren is opgelopen naar 1,6 miljoen euro. Feitelijk een overschot dat aan de burgers teruggegeven dient te worden omdat de gemeenteraad in het verleden - toen BBA nog wel in de gemeenteraad vertegenwoordigd was - heeft besloten dat gemeentelijke heffingen louter kostendekkend moeten zijn.
BBA spreekt in deze over een boekhoudkundige truc om te voorkomen dat de afvalstoffenheffing omlaag zou moeten gaan. De hele kwestie rond het plan om scheiden van huishoudelijk afval verplichten en de grijze bak voor restafval nog maar eens per vier weken te legen, is louter ingegeven om de burgers niet te hoeven compenseren. Een een-tweetje dus tussen wethouder van financiën Jan van Marle (CDA) en milieuwethouder Johan Andela (VVD) om het kiezersvolk te belazeren. Coalitiegenoot PvdA stond er bij en keek er naar, zo schrijft BBA o.a. op haar website.
De actie van BBA op petities.nl leverde binnen amper 2 dagen al 1180 steunverklaringen op.
 

Fotoreportage (1 foto's)...

 
14-01-2014  

Uren debatteren over huishoudelijk afval

 

ALMELO – Niet in de voorbereidende raadsvergadering brak het debat los over het plan om het restafval naar 50 kg terug te brengen en het ophalen van de grijze bak naar eens per vier weken, maar tijdens de besluitende raadsvergadering. De aanleiding was het aanbieden van ruim 1400 bezwaren door BBA-kartrekker Louis Kampman dat vrijdagavond een petitie startte via petities.nl tegen het voorstel om de burgers te verplichten tot scheiden van afval en met deze actie weer aan het front is van in het gevecht om op 19 maart a.s. wel een aantal raadszetels te veroveren.

Ruim 1400 ondersteuningsverklaringen binnen 3,5 dag is enorm, indien met dat vergelijkt met het aantal burgers dat bezwaren maakte tegen de bouw van een nieuw stadhuis. Het volk roert zich en ziet zich nog lang niet lopen naar milieuparken om steeds meer gescheiden afval weg te brengen. Temeer daar BBA ontdekte dat de jaarrekening kunstmatig op peil wordt gehouden door er kosten van andere diensten onder te brengen, waardoor de burger meer betaald dan de afvalverwerking werkelijk kost.

Met allerlei amendementen door de gevestigde orde en tegenbeloftes van het college, probeerde verantwoordelijk wethouder Johan Andela (VVD) zijn voorstel binnen te halen, zodat het er naar uitziet dat de burger moet slikken, stikken en sjouwen ondanks zinnige opmerkingen vanuit voornamelijk de wakker geschudde oppositie. Kampman (BBA) zal echter niet tevreden zijn over de uitkomst net zomin als de ondertekenaars die verplicht scheiden een brug te ver vinden. "De afrekening volgt op 19 maart a.s.", verzuchtte een tegenstander, die zich niet meer vertegenwoordigd voelt in deze tandeloze gemeenteraad.
Het afvalplan gaat dus door zij het met vertraging en niet voordat alle randvoorwaarden zijn gerealiseerd.

Hoe de burger er na afloop van het debat over denkt leest u hier.
<< De fotobewerking van AlmeloAnders.nl bij een
artikel op de satirische website over Almelose zaken.

 
16-01-2014  

Politiek Almelooooo heeft een bestuur

 

ALMELO – De nieuwe politieke beweging rond het uit de PvdA gestapte raadslid Jan Hammink dat aan de raadsverkiezing meedoet onder de naam Almelooooo heeft een bestuur.
Tot voorzitter is gekozen Edward Kriek. Tot respectievelijk secretaris en penningmeester zijn Jinte Anema en Anke Bruns-Heij benoemd. Cees den Bouwmeester is vicevoorzitter. De bestuursleden zijn unaniem gekozen door de leden op de vergadering van woensdag 15 januari. Tevens is besloten dat een commissie uit de leden zich gaat bezighouden met het samenstellen van volgorde van de kandidaten voor het raadslidmaatschap. Uiterlijk eind deze maand is de definitieve lijst bekend.

 
20-01-2014  

Politiek portaal AlmeloKiest.Nu gestart

 

ALMELO - Het politieke portaal AlmeloKiest.Nu is gestart. Via radio, televisie en internet worden de inwoners van Almelo geïnformeerd over de komende verkiezing van de gemeenteraad op 19 maart.

Het portaal bestaat uit radio en televisie uitzendingen rondom de verkiezingen. Alle deelnemende partijen hebben zendtijd op AAFM en AAVISIE om hun standpunten te verkondigen en daarmee de potentiële stemmers te informeren.

Op de website www.AlmeloKiest.Nu staat veel nuttige informatie, bv. over het stemmen zelf. Er is een agenda met alle debatten en uitzendingen, die na afloop ook zijn te beluisteren. Daarnaast heeft elke partij een eigen pagina.

 
20-01-2014  

Sportbezuiniging onder vuur in verkiezingsdebat


Ja, we geven het toe, het is wat overdreven maar meerdere verenigingen zien de kwaliteit van hun accommodatie achteruit hollen.
Huurtarieven stijgen fors, sporters haken af, kantineomzetten dalen en dat gaat ten koste van het onderhoud en levensvatbaarheid.

Liefst 16 partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezing op 19 maart a.s.

1. PvdA*
2. VVD
3. CDA
4. D66*
5. SP
6. ALA
7. PVA*
8. GroenLinks
9. CU*
10. Lijst Çete*
11. Leefbaar Almelo*
12. Burger Belangen Almelo (BBA)*
13. Lijst Kamphuis (afscheiding PVA)*
14. Almelooooo (afscheiding PvdA)*
15. Almelo Centraal (afscheiding VVD)*
16. Libertarische Partij Almelo

* Deze partijen willen de sportbezuiniging herzien!
 

ALMELO – Het was te verwachten dat het sportdebat in de aanloop naar de raadsverkiezing in maart zou gaan over de forse bezuiniging waartoe de gemeente eerder al heeft besloten. Een miljoen euro is die taakstelling en daarvan is de helft nagenoeg ingevuld.
In de IISPA tekende zich al snel een meerderheid af om door het tweede deel van de bezuiniging een streep te zetten. Ook coalitiepartij PvdA, bij monde van lijsttrekker Anja Timmer, pleitte er voor om dat te herzien, geschrokken als zij was over het onderzoeksresultaat naar de gezondheid van de Almelose bevolking.
Maar of dat de enige reden is om die bezuinigingstaak te herzien? Veel was er te doen over de hogere tarieven voor sportaccommodaties die de gemeente in rekening brengt. Vooral de huur van velden is fors omhoog geschoten. In de praktijk blijkt dat veel mensen afhaken en verenigingen steeds meer moeite hebben om de contributie te incasseren en daardoor leden zien afhaken. 'Voetbal wordt elitair', riep voorzitter Postma van Avc Heracles al eerder toen de bezuiniging van één miljoen euro werd aangekondigd.

Fred Gerritsen (D66) was de ‘Popie Jopie’ in het debat door het tweede half miljoen euro te willen bezuinigen op het ambtelijk apparaat. Portefeuillehouder Sport en lijsttrekker van het CDA, wethouder Jan van Marle zag alleen mogelijkheden om de OZB te verhogen en dat wil hij juist niet. VVD’er Jamy Pauwels merkte op dat Gerritsen dit wel populistisch kan roepen maar vond dat andere dekking niet zo simpel te vinden is.
Onder druk van de oppositiepartijen tekende zich echter toch een meerderheid af om de sportbezuiniging te herzien en dat was koren op de molen voor de sportverenigingen die het steeds moeilijker krijgen om te overleven.
Van de ‘beloften’ werd dan ook een overzicht gemaakt om deze toezeggingen na de verkiezingen waar te maken. Het sportdebat stond o.l.v. Roland Rijshouwer van NOC/NSF. Aan het debat namen 15 partijen mee. De SP haakte af omdat de woordvoerders vooraf aan het debat, een diner kregen aangeboden. Maar of deelnemen aan dat diner nu noodzakelijk was om mee te kunnen praten, kan worden betwijfeld.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (32 foto's)...

 
23-01-2014  

Zesde Höften Lezing door Lodewijk Asscher

 

ALMELO - Niemand minder dan minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher (PvdA,) spreekt maandagavond 27 januari in de Almelose bibliotheek aan Het baken de zesde Herman Höften Lezing uit.

De titel van de lezing van Asscher is ‘Van Idaho naar Almelo - de keuze tussen goed en goedkoop werk’.
“Werk, werk en nog eens werk. Dat heeft voor mij nu de allerhoogste prioriteit. Goed werk voor een fatsoenlijk loon”, zegt minister Asscher. “Eerst hadden mensen een tijdelijk contract en kwam er daarna een betere aanbieding, maar dat laatste is verdwenen. En dat moet terug.” Tijdens de lezing gaat de minister in op wat goed werk is.

Eerder spraken onder anderen Diederik Samsom (2009) Agnes Jongerius (2010), Job Cohen (2011), Ahmed Marcouch (2012) en Felix Rottenberg (2013) de lezing uit.
De PvdA Almelo organiseert jaarlijks deze lezing ter nagedachtenis aan oud-raadslid en verzetsman Herman Höften. Dit is de zesde keer dat die wordt gehouden. Höften was bijna 30 jaar lang ononderbroken raadslid in Almelo, van september 1960 tot 11 april 1990.

Tevens zal de vice premier van Nederland de aftrap verrichten van de verkiezingscampagne van de PvdA in Almelo. Hij doet dit door het eerste exemplaar van het acht-puntenplan van afdeling Almelo, aan te bieden aan lijsttrekker Anja Timmer.
De lezing wordt gehouden in Leescafé De Meridiaan (bibliotheek), Het Baken 3, 7607 AA in Almelo.
Aanvang is 19.30 uur en is voor iedereen vrij toegankelijk
Info: www.almelo.pvda.nl

Actie van de PVA tegen komst Asscher
Overigens is niet iedereen blij met de komst van Asscher. De politieke groepering PVA wil Ascher na aankomst gelijk een enkele reis per 2e klasse NS aanbieden in navolging van de politie Twente die zo een Poolse werkloze op de trein zette naar Berlijn. Volgens de PVA is de werkgelegenheid onder het bewind van Asscher desatreus verslechtert. Van raadslid De Olde mag Asscher daarom snell vertrekken om nooit meer op het pluche te komen.
Dus die ene werkloze extra pruimt de PVA in dit geval wel.

 
25-01-2014  

PvdA vindt elkaar aan gemeentegrenzen

 

ALMELO – Niet dat men zoveel met elkaar gemeen heeft, maar de afdelingen van de PvdA in Almelo, Tubbergen en Twenterand gingen gezamenlijk de boer op om campagne te bedrijven in en rond Mariaparochie/Harbrinkhoek. Of dat veel zin heeft in dit CDA-bolwerk kan worden betwijfeld, want de ‘rooie rakkers’ bevechten elkaar maar al te vaak indien het belang van hun woonplaats in het geding is.
De uit Hengelo afkomstige Almelose wethouder Anja Timmer ziet dat wat genuanceerder. Reden voor de politica om samen met de eveneens uit Hengelo komende landelijk vice-voorzitter Bert Otten en de collega-lijsttrekkers Jos Harmelink (Tubbergen) en Sven Booij (Twenterand) en PvdA-raadsleden uit voornoemde drie gemeenten de lokale verkiezingsprogramma’s aan de man te brengen in het grensdorp. Daarbij werd het uitdelen van een ‘stekelige’ rode roos niet vergeten.
“Wat de PvdA in de verschillende gemeenten verbindt is dat ze staan voor een samenleving waarin iedereen naar zijn eigen kunnen mee doet”, zei Booij o.a.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (4 foto's)...

 
28-01-2014  

Asscher's Tukkertoer eindigde in Almelo

 

ALMELO – Voor minister van sociale zaken Lodewijk Asscher was de toezegging om de zesde Herman Höften Lezing uit te spreken, ook direct de aanleiding om sociale projecten in Twente te bekijken. In Enschede was dat de Grolsch Veste waar hij kennis nam van het werkgelegenheidsproject 'Scoren met werkgevers' dat mede door Fc Twente wordt ondersteund. Dat is dus ‘vloeken in de kerk’ als je later nog naar Almelo moet waar Heracles vroegtijdige schoolverlaters weer op het goede spoor helpt.
In Almelo bracht de minister een bezoek aan Kersten revalidatietechniek van de oud- Almeloër Lesterhuis, die daar ook een aantal Sw’ers werkgelegenheid biedt bij de demontage van gebruikte rolstoelen. De later op de avond uitgesproken Herman Höften Lezing in de Almelose bibliotheek werd vooral uitgesproken onder aanwezigheid van behoorlijk wat eigen aanhang.
Onder de titel ‘Van Idaho naar Almelo’ trok Asscher een vergelijk van de deplorabele economische omstandigheden in de Amerikaanse staat en het gevecht daar uit te komen en wees de Almeloërs er op dat er een keuze is tussen goed en goedkoop werk als maar initiatief wordt genomen.
Asscher gaf tevens het officiële startsein van de verkiezingscampagne van de PvdA Almelo in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing in maart a.s. Het uitdelen van de maandelijkse campagne-roos werd dan ook zijn deel en de samenwerkende organisaties onder Almelo Sociaal waren de ontvangers. Of Asscher ook werd verteld dat een PvdA-wethouder als portefeuillehouder sociale zaken flink bezuinigde op de subsidie aan Almelo Sociaal, laten we maar even in het midden.
Wat dat betreft kunnen de huidige PvdA’ers een voorbeeld nemen aan wijlen Herman Höften aan wie de lezing werd gewijd en die bij leven als verzetsstrijder en gedurende 30 jaar als raadslid, altijd oog had voor minder bedeelden.

Fotoreportage: Jan Bril en Coen Mulder

Fotoreportage (55 foto's)...

 
28-01-2014  

Ook de PVA heeft kieslijst klaar

 

ALMELO – De Partij Vrij Almelo heeft inmiddels ook de kieslijst openbaar gemaakt. Zittend raadslid harry de Olde blijft lijsttrekker gevold door partijvoorzitter Rob Snijders. Raadsvolger Sjoerd Visser zakte een plaatsje voor nieuwkomer Dick Dooren.

1. Harry de Olde
2. Rob Snijder
3. Dick Dooren
4. Sjoerd Visser
5. Melina van Katwijk
6. Ursula Hogguer
7. Henk Stegehuis
8. Ronald Lubach
9. Emiel Nijmeijer
10. Marieke van Hensbergen
11. Michel Loohuis
12. Ben van Duist

 
30-01-2014  

Ook Almelo Centraal heeft kandidatenlijst

 

ALMELO – Het gewezen VVD-raadslid Israa Abullatif heeft haar kandidaten voor de nieuwe politieke partij Almelo Centraal ook op de rij. Naast Israa als lijstaanvoerder worden gekandideerd bij de komende raadsverkiezing o.a. Manuela Nijhuis (ex- PvdA), Bastiaan Loohuis, Martijn Bruggeman, Han Tuttel, Hans Brouwers, Albert Kamphuis en Egbert Lagerwey.
 

1. Israa Abdullatif
2. Manuela Nijhuis
3. Bastiaan Loohuis
4. Martijn Bruggeman
5. Han Tuttel
6. Gerben Mulder
7. Hans Brouwers
8. Albert Kamphuis
9. Egbert Lagerwey

 
30-01-2014  

Kamphuis stuurt boze brief naar O.M.

  ALMELO - LKA-raadslid Kamphuis heeft een boze brief gestuurd naar het Openbaar Ministerie vanwege de conclusie dat de gemeente Almelo geen strafbare feiten heeft gepleegd in de veel stof opwaaiende 'Poortaffaire' van antiekhandelaar Stegehuis aan de Haven NZ.

Raadslid Kamphuis vraagt zich in de brief af of het O.M. wel de ontslagen ambtenaar W. heeft gehoord. Deze verklaarde bij de Provinciale Ombudsman dat de gemeente de antiekhandelaar er bewust heeft ingeluisd.

Kamphuis maakte zich de laatste jaren druk voor de belangen van Stegehuis, maar de 'liefde' is nu bekoeld sinds Stegehuis kandideert voor een raadszetel via de lijst PVA, de fractie waar Kamphuis in 2010 uit de fractie werd gezet.

Update:
Raadslid Kamphuis laat weten dat het verschil van inzicht met Stegehuis hoe verder te handelen, niets te maken heeft met de kandidatuur van Stegehuis voor PVA maar eerder met de wens van Stegehuis van een zak geld als schadevergoeding en de regie hoe dat te bereiken.
Ook vindt hij het ontslag van ambtenaar W. in deze onterecht en wil hij eerherstel bewerkstelligen.
Lees verder...

 
30-01-2014  

Jan Hammink voert lijst Almelooooo aan

 

ALMELO - De nieuwe politieke partij Almelooooo heeft de lijst met kandidaten definitief vastgesteld. Jan Hammink is unaniem gekozen tot lijsttrekker. Elf mensen staan op de lijst voor de raadsverkiezingen op 19 maart waarvan één uit Bornerbroek.

De overige tien kandidaten vanaf twee zijn: Wanda van der Bijl, Martin Garstenveld, Anastas Aykaz, Jinte Anema, Cees den Bouwmeester, Edward Kriek, Marinus Buist, Esther Smalbrugge, Hilde Klaassens en Joop Groenewold. Groenewold is tevens gekozen tot lid van het bestuur.

 
31-01-2014  

ALA, Almelooooo en BBA vormen lijstverbinding

 

ALMELO – De lokale partijen ALA, Almelooooo en BBA gaan bij de komende raadsverkiezing een lijstverbinding aan. Doel is het niet laten weglekken van reststemmen naar bijvoorbeeld partijen die ook in de landelijke politieke arena actief zijn, maar juist behouden voor de drie partijen die puur lokaal het belang van de burgers voorstaan.
Door de lijstverbinding worden reststemmen eerst onderling geteld voor het behalen van een restzetel.
De lijstverbinding verplicht niet tot onderlinge samenwerking, maar daar waar mogelijk zal dat niet worden nagelaten.

 
31-01-2014  

BBA presenteert haar nieuwe kandidaten


Zoals het betonnen kunstwerk in het Schelfhorstpark stevig in de grond staat, zo wil ook BBA de lokale politieke besluitvorming met vaste voeten op de grond !
 

ALMELO – BurgerBelangenAlmelo (BBA) is wellicht nog bekend bij u uit de gemeenteraad van 1998 tot 2006. In deze periode traden wij flink op tegen megalomane plannen die werden bedacht door het college Knip. De kritische kanttekeningen van BBA werden toen door de toenmalige coalitie CDA/PvdA weggehoond: alles kon! De vraag of het allemaal nodig was en of de Almelose burger daar op zat te wachten werd niet gesteld en als niet belangrijk bevonden.
Slechts huidig ALA-voorman Gijs Stork, destijds oppositieleider van de VVD, steunde BBA met enige regelmaat. Het werd hem noodlottig, want zittend wethouder Gerrit van Woudenbergh wilde koste wat het kost op het pluche.
De burger betaalt nu de rekening met hogere gemeentelijke tarieven, afbraak sociale en publieke voorzieningen, hetgeen naar alle waarschijnlijkheid nog jaren zal gebeuren, doordat de huidige coalitie PvdA/VVD/CDA vele miljoenen euro’s over de balk heeft gesmeten en de laatste vier jaar nog niet aan echte oplossingen is begonnen.
Het echte puinruimen moet dus nog beginnen. Na jaren van afwezigheid wil BBA een vinger aan de pols houden, zodat niet alleen de rekening wordt neergelegd bij de burger. Er moet ook worden gesneden in eigen vlees, zoals een kleiner ambtelijk apparaat (vooral aan de top) het zoveel mogelijk ontzien van krimp in uitvoeringstaken door eenvoudige gemeentelijke werkkrachten. Tevens wenst BBA alle declaraties van het college en ambtelijke top te verlagen en bekendmaking hiervan, want meer dan ‘water en droog brood’ hebben zij niet verdiend!
BBA staat onder andere verder voor: aanpassen van het nieuwe afvalbeleid, wijzigen van het nieuwe parkeerbeleid binnenstad, het openhouden van de bibliotheek, sportvoorzieningen betaalbaar houden, stimuleren startende ondernemers, invoering referendum, etc…
Verder is BBA onder andere tegen: geldverkwisting, megastallen in Waterrijk en verdere afbraak minimabeleid.

De kandidaten:

1. Louis Kampman - Projectcoördinator/ calculator gevelbouw
2. Johan van Loon - Ondernemer
3. Sandra Spanjer - P&O adviseur
4. Suzanne Lumkes - Zakelijk adviseur
5. Gerrit Makkinga - Logistiek medewerker
6. Zeliha Gundem-Sen - Ondernemer
7. Henry ter Haar - Ondernemer
8. Roelof Kuipers - Werktuigbouwkundige
9. Gert Herskamp - Mantelzorger
10. Nathalie Boerman - Jurist, ondernemer
11. Patricia Boers - Huisvrouw
12. Kimberley Kampman - Student, topsporter
13. Bochra Raji Senhaji-bakry - Ondernemer

 
31-01-2014  

Burgemeester verblijft tijdelijk in Losser

 

ZWOLLE/ALMELO - Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld zal tijdelijk buiten de gemeente Almelo wonen. In verband met een ernstige ziekte van haar echtgenoot heeft de burgemeester een verzoek hiertoe ingediend bij Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten.
Onder normale omstandigheden is een burgemeester verplicht binnen haar of zijn gemeentegrenzen te wonen. Gezien de uitzonderlijke privésituatie van burgemeester Hermans heeft de Overijsselse CdK in nauw overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties afgesproken hierop een tijdelijke uitzondering te maken. Over de duur van deze periode kan op dit moment geen inschatting worden gemaakt. De Commissaris heeft dit afgelopen dinsdagavond toegelicht aan de 14 fractievoorzitters in de Almelose gemeenteraad.
De echtgenoot van burgemeester Hermans voert zijn bedrijf vanuit hun kantoor met woning in Losser en heeft hier de mogelijkheid om werken, rust en wonen te combineren. Een belangrijke wens van hem is om ondanks het bericht van zijn ongeneeslijke ziekte te kunnen blijven werken. De Commissaris van Koning Ank Bijleveld wil, gezien de persoonlijke situatie, de burgemeester van Almelo en haar partner de ruimte bieden elkaar bij te staan. Op deze manier wordt burgemeester Hermans in de gelegenheid gesteld zorg en nabijheid te geven aan haar partner en daarnaast zorgvuldig invulling te geven aan haar verantwoordelijkheid als burgemeester.

Archief
Terug naar vorige pagina