Politiek nieuws


Plaatsing  
 
11-01-2014  

Huldigingen bij de VVD

 

ALMELO – De VVD huldigde tijdens de Nieuwjaarsreceptie wethouder Gerrit van Woudenbergh voor zijn vele verdiensten voor de partij. Van Woudenbergh was 10 jaar afdelingsvoorzitter, 8 jaar fractievoorzitter en 4 jaar wethouder. Van Woudenbergh kreeg voor zijn verdiensten voor de VVD de Thorbeckepenning uit handen van landelijk bestuurslid Marianne Schuurmans. De liberaal stopt na de gemeenteraadsverkiezing met de actieve politiek. U moet dus de groeten van Gerrit hebben!

Tot lid van verdienste werd benoemd Hetty Leusman-Stevens. Zij zat voor de VVD meerdere perioden in de gemeenteraad en vervulde vaak de taak van fractiesecretaris, ook voor haar raadslidmaatschap. Ook onderhield zij vaak, bescheiden als ze is, achter de schermen de contacten met de burgers. Ook zij neemt afscheid van het raadswerk.
< Foto's website VVD Almelo
 

Archief
Terug naar vorige pagina