Politiek nieuws


Plaatsing  
 
14-01-2014  

Uren debatteren over huishoudelijk afval

 

ALMELO – Niet in de voorbereidende raadsvergadering brak het debat los over het plan om het restafval naar 50 kg terug te brengen en het ophalen van de grijze bak naar eens per vier weken, maar tijdens de besluitende raadsvergadering. De aanleiding was het aanbieden van ruim 1400 bezwaren door BBA-kartrekker Louis Kampman dat vrijdagavond een petitie startte via petities.nl tegen het voorstel om de burgers te verplichten tot scheiden van afval en met deze actie weer aan het front is van in het gevecht om op 19 maart a.s. wel een aantal raadszetels te veroveren.

Ruim 1400 ondersteuningsverklaringen binnen 3,5 dag is enorm, indien met dat vergelijkt met het aantal burgers dat bezwaren maakte tegen de bouw van een nieuw stadhuis. Het volk roert zich en ziet zich nog lang niet lopen naar milieuparken om steeds meer gescheiden afval weg te brengen. Temeer daar BBA ontdekte dat de jaarrekening kunstmatig op peil wordt gehouden door er kosten van andere diensten onder te brengen, waardoor de burger meer betaald dan de afvalverwerking werkelijk kost.

Met allerlei amendementen door de gevestigde orde en tegenbeloftes van het college, probeerde verantwoordelijk wethouder Johan Andela (VVD) zijn voorstel binnen te halen, zodat het er naar uitziet dat de burger moet slikken, stikken en sjouwen ondanks zinnige opmerkingen vanuit voornamelijk de wakker geschudde oppositie. Kampman (BBA) zal echter niet tevreden zijn over de uitkomst net zomin als de ondertekenaars die verplicht scheiden een brug te ver vinden. "De afrekening volgt op 19 maart a.s.", verzuchtte een tegenstander, die zich niet meer vertegenwoordigd voelt in deze tandeloze gemeenteraad.
Het afvalplan gaat dus door zij het met vertraging en niet voordat alle randvoorwaarden zijn gerealiseerd.

Hoe de burger er na afloop van het debat over denkt leest u hier.
<< De fotobewerking van AlmeloAnders.nl bij een
artikel op de satirische website over Almelose zaken.

Archief
Terug naar vorige pagina