Politiek nieuws


Plaatsing  
 
31-01-2014  

Burgemeester verblijft tijdelijk in Losser

 

ZWOLLE/ALMELO - Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld zal tijdelijk buiten de gemeente Almelo wonen. In verband met een ernstige ziekte van haar echtgenoot heeft de burgemeester een verzoek hiertoe ingediend bij Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten.
Onder normale omstandigheden is een burgemeester verplicht binnen haar of zijn gemeentegrenzen te wonen. Gezien de uitzonderlijke privésituatie van burgemeester Hermans heeft de Overijsselse CdK in nauw overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties afgesproken hierop een tijdelijke uitzondering te maken. Over de duur van deze periode kan op dit moment geen inschatting worden gemaakt. De Commissaris heeft dit afgelopen dinsdagavond toegelicht aan de 14 fractievoorzitters in de Almelose gemeenteraad.
De echtgenoot van burgemeester Hermans voert zijn bedrijf vanuit hun kantoor met woning in Losser en heeft hier de mogelijkheid om werken, rust en wonen te combineren. Een belangrijke wens van hem is om ondanks het bericht van zijn ongeneeslijke ziekte te kunnen blijven werken. De Commissaris van Koning Ank Bijleveld wil, gezien de persoonlijke situatie, de burgemeester van Almelo en haar partner de ruimte bieden elkaar bij te staan. Op deze manier wordt burgemeester Hermans in de gelegenheid gesteld zorg en nabijheid te geven aan haar partner en daarnaast zorgvuldig invulling te geven aan haar verantwoordelijkheid als burgemeester.

Archief
Terug naar vorige pagina