Politiek nieuws


Plaatsing  
 
02-04-2012  

Renovatie stadhuis begint met 9 miljoen


Foto uit 1981
 

ALMELO – Volgens wethouder Johan Andela (VVD) begint de kostenteller voor renovatie van het huidige stadhuis op 9 miljoen euro. Dat is volgens Andela het boekhoudkundige verlies van het Fortezza-debacle. De grondverkoop voor Fortezza aan projectontwikkelaar van der Looy stond voor 12 miljoen euro in de boeken. Daarbij kwam de rente, maar dat verlies van 4 miljoen euro is al ‘weggewerkt’ in andere posten.
Andela vreest dat de gemeenteraad besluit om een streep door de nieuwbouw te zetten en komt daarom met zijn kant van het verhaal in Tc Tubantia. Als nieuwbouw niet doorgaat, moet volgens Andela namelijk de grondwaarde worden afgeboekt naar 3 miljoen euro. ‘Als we er geen stadhuis op bouwen, gooi je dus 9 miljoen euro weg’, zegt Andela in het artikel.
Voor het gemak vertellen we ook maar dat er al 2,5 miljoen euro aan kosten voor een nieuw stadhuis is uitgegeven. Ook dat bedrag moet je dan volgens de lijn Andela bij renovatie van het oude stadhuis optellen.
Andela wil dus dat boekhoudkundige verlies dan opnemen in eventuele renovatiekosten van het oude stadhuis en doorberekenen in de huisvestingskosten.
Wat er niet wordt gezegd, is dat de vrije grond aan de Haven ZZ met een boekwaarde van 3 miljoen euro ook weer op termijn boekhoudkundig ‘winst’ kan opleveren bij het realiseren van een geheel nieuw plan.
In reacties op de website van Tc Tubantia zegt menigeen hoe hij er over denkt. Vergeten is Andela kennelijk ook dat op een publiekspoll van dezelfde krant 67 procent tegen een nieuw stadhuis stemde. Vergeten is Andela kennelijk eveneens dat de architect die het oude belastingkantoor renoveerde, uitsprak dat je met 20 miljoen euro van het huidige stadhuis een juweeltje kunt maken dat zeker 25 jaar mee kan.
Andela komt in het artikel ook met de 'dooddoener' dat de bouw wellicht enkele miljoenen euro goedkoper uitvalt dan de begrootte 57 miljoen euro.
Voor het gemak een rekensommetje in de lijn van Andela: 9.000.000,-- + 2.500.000,-- = 11.500.000,--  voordat er een handeling aan het stadhuis van Oud is verricht. Tel er de renovatiekosten bij van pakweg 20 à 25 miljoen plus de huidige boekwaarde en tijdelijke herhuisvestingskosten en er is nog een voordeeltje van zo'n 15 miljoen te boeken vergeleken met nieuwbouw. Geld dat niet hoeft worden doorberekend in kosten voor de burgers. Kijk ook naar de plannen van Rotterdam dat liefst 2450 ambtenaren de laan uit wil sturen en gemeentelijke panden in de verkoop doet om 200 miljoen euro te besparen. Dat noemt men snijden in de kosten.

Lees het hele verhaal van Andela dus dinsdag in de papieren uitgave van Tc Tubantia.

 
03-04-2012  

Wethouder Kuik onder vuur

  ALMELO – Wethouder Mieke Kuik-Verweg (PvdA) had vanavond tijdens de informatieve raadsvergadering geen gemakkelijke avond. Allereerst kwam zij onder vuur te liggen inzake het dossier Soweco. En ten tweede werd zij op de korrel genomen door het in gebreke blijven t.a.v. de informatie over de gevolgen van bezuinigingen op het sociale vlak. Dit zou zij aanleveren voor de behandeling van de Voorjaarsnota in juni, maar Kuik-Verweg gaf te kennen dat dit over de vakantie wordt heen getild.
Lees verder...

 
04-04-2012  

B&W besluiten d.d. 3 april 2012 - 'Wawollie'


In het pand van Baan Mercedes komt kringlooporganisatie ‘Wawollie´ uit Goor. Naast de hoofvestiging in Goor heeft men een vestiging in Haaksbergen. Almelo wordt dus de derde locatie.
‘Wawollie´ is landelijk bekend door de tv-uitzendingen in ‘Man bijt hond´.

Binnenkort is dus de volgende personeelsadvertentie te verwachten:
Wij hebben een groot kringloopbedrijf waar meer dan 100 mensen in verschillende dagdelen werken. Wij willen graag iedereen helpen (we kunnen je ook professionele hulp bieden) en onze deuren staan wijd open voor alle soorten mensen, gekken, huisvrouwen, verslaafden, witten, verkreukelden, vrijwilligers, moslims, 70 plussers, zwarten, taakstraffers, verkleurden, christenen, asielzoekers enz. enz..
Deze mix zorgt (en dat is mooi meegenomen) voor veel plezier in onze winkels.
Bel, mail of kom gewoon even langs, je bent erg welkom!!

We kunnen ook eerst even bij jou komen om kennis te maken.
www.wawolliekringloop.nl

 


B&W Besluitenlijst d.d. 03-04-2012
B&W Besluit: Toestaan kringloopwinkel Plesmanweg 1
B&W Besluit: Toepassen Rood voor rood Almeloseweg
B&W Besluit: Verzoek immateriële schadevergoeding
B&W Besluit: Toepassen Rood voor rood Kanaalweg
B&W Besluit: Afwijzen planschade Landweer
B&W Besluit: Afwijzen planschade omgeving Huize Friso
B&W Besluit: Afwijzen planschade Almelo NoordOost
B&W Besluit: Afwijzen nadeelcompensatie Deldensestraat
B&W Besluit: Woonvisie 2020
B&W Besluit: Voordracht programmaraad Cogas Kabel
Raadsvoorstel: Voordracht programmaraad Cogas Kabel
B&W Besluit: Ontmantelen gronddepot Leemslagen-Roelofs
B&W Besluit: Ontwerpbestemming Rietstraat 152/154
Raadsbrief: Ontwerpbestemming Rietstraat 152/154
B&W Besluit: Antwoord CDA - herijken EHS
Antwoordbrief: Antwoord CDA - herijken EHS
B&W Besluit: Antwoord LA - kruispunt St. Josephstraat
Antwoordbrief: Antwoord LA - kruispunt St. Josephstraat
B&W Besluit: Europese aanbesteding WMO hulpmiddelen
B&W Besluit: Transformatie Jeugdzorg Twente fase 1
Raadsbrief: Transformatie Jeugdzorg Twente fase 1
B&W Besluit: LKA-vragen investeringssubsidie Theaterhotel
Antwoordbrief: LKA-vragen investeringssubsidie Theaterhotel
Raadsvoorstel: Herzien investeringsplan Theaterhotel
B&W Besluit: inzake buurthuizen en MFA binnenstad
Raadsbrief: inzake buurthuizen en MFA binnenstad
B&W Besluit: Antwoord LKA-vragen over Soweco
Antwoordbrief: Antwoord LKA-vragen over Soweco
B&W Besluit: Bezuiniging Milieuzaken 2012 tot 2015
Raadsvoorstel: Bezuiniging Milieuzaken 2012 tot 2015
B&W Besluit: Beleidsregels straatnaamgeving/adressering
B&W Besluit: Vaststellen verslag toezicht & handhaving 2011
Raadsbrief: Vaststellen jaarverslag toezicht & handhaving 2011
B&W Besluit: Rechtspositie vrijwillige brandweer
B&W Besluit: Herfinancieren leningen 20 miljoen euro
B&W Besluit: Inzake raadsvragen stageplaatsen Bouw
Antwoordbrief: Inzake raadsvragen stageplaatsen Bouw
B&W Besluit: Ter afdoening portefeuillehouders
B&W Besluit: Actualiseren beleid inkoop en aanbesteding
Raadsvoorstel: Actualiseren beleid inkoop en aanbesteding

 
08-04-2012  

Nieuw stadhuis in dure top 4 van Nederland!Bron: Elsevier
 

ALMELO – Elsevier heeft het uitgerekend, het sobere stadhuis dat het Almelose college van B&W wil bouwen komt nationaal op plaats vier als de kosten worden omgerekend per burger. Die moeten dan elk 800 euro ophoesten.

Eerder is al eens in Binnenlands Bestuur uitgerekend hoe duur de gerealiseerde nieuwe stadhuizen in Nederland zijn. Met het vorige plan van 67 miljoen euro zou Almelo zelfs in de top 3 zijn beland. De kosten werden toen berekend per ambtenaar. Meppel was in oktober 2010 de goedkoopste gemeente met 41.725 euro per ambtenaar. Veel verschil in kosten komt door de inrichting van de diverse bouwwerken. Texel was destijds tweede na de Utrechtse Heuvelrug en rekende 88.000 euro per ambtenaar. Nu per inwoner gerekend staat Texel in de bereking van Elsevier zelfs op de 1e plaats.

De huidige berekening van Elsevier geeft wel aan dat Almelo ook met het nieuwe plan nog steeds hoog in de boom zit, zei het dat het beeld enigszins vertroebeld wordt. Het miljoenenverlies van het Fortezza-debacle zit eveneens in het budget van bijna 58 miljoen euro dat gepland staat voor een nieuw stadhuis aan de Haven ZZ.
Dat noemt men in het Almelose stadhuis een ‘vlekje’ wegpoetsen. In feite krijgt men qua nieuwbouw dus minder waar voor de kosten.

Daar kan de huidige architect Vincent van der Meulen overigens niets aan doen. De geboortige Almeloër heeft op zich een fraai bouwontwerp ontwikkeld tegen een veel lager budget dan de totale rekensom feitelijk laat zien.

Het ontwerp van Van der Meulen wordt bovendien qua m2 vloeroppervlak ook een stuk kleiner dan het huidige stadhuis van Ir. J.J.P. Oud, een der grondleggers van de betonskeletbouw dat zich kenmerkt goed gestript te kunnen worden voor renovatie. Het voorbeeld dichtbij van gerenoveerde betonskeletbouw is het oude belastingkantoor aan de Burgemeester Raveslootsingel.

 
11-04-2012  

B&W besluiten d.d. 10 april 2012 - o.a. Soweco

 


B&W: Besluitenlijst 10 april 2012
B&W besluit: Aanleg kunstgrasveld 'De Horst'
B&W besluit: Grondtransacties Speenkruidpad
B&W besluit: Aan en verkoop landgoedkavel Almelo NO
B&W besluit: Vaststellen bestemmingsplan Elisahof
Raadsvoorstel: Vaststellen bestemmingsplan Elisahof
B&W besluit: Ontwerp bestemmingsplan Almelo NO
Raadsvoorstel: Ontwerp bestemmingsplan Almelo NO
B&W besluit: Wijzigen raadsbesluit Sportbedrijf
Raadsvoorstel: Wijzigen raadsbesluit Sportbedrijf
B&W besluit: Aanpassen beleidsregels reïntegratie
B&W besluit: Hoger krediet bodemsanering Rohofstraat 2
B&W besluit: Wijzigen bouwverordening
Raadsvoorstel: Wijzigen bouwverordening
Geluidsfragment
B&W besluit: Vragen D66 over notulen B&W
Antwoordbrief: Notulen B&W niet naar fracties
B&W besluit: Wijzigen CAR-UWO
B&W besluit: Uitvoeren sociale werkvoorziening
Raadsvoorstel: Uitvoeren sociale werkvoorziening
Onderzoek uittreden uit Soweco - deel 1 en 2
Onderzoek opheffen Soweco - deel 3
Toekomst Soweco meerjarenplan 2013-2014
Herstructureringsplan Soweco vanuit Almelo's perspectief

 
12-04-2012  

Andela tekent protest aan tegen Elsevier

 

ALMELO – Volgens wethouder Johan Andela (VVD) is het nieuw te bouwen stadhuis helemaal niet zo duur als weekblad Elsevier in haar onderzoek presenteert. Andela komt daar vandaag in TC Tubantia op terug door te melden dat Elsevier allerlei kosten heeft meegerekend zoals het verlies van Fortezza en de boekwaarde van het huidige stadhuis. Dat zijn volgens Andela bedragen van respectievelijk 9 miljoen euro en vier miljoen euro.
Als je dat niet mee rekent volgens Andela, komt het rekensommetje uit op 590 euro per inwoner en zakt de gemeente Almelo in de ranglijst van Elsevier naar een goed landelijk gemiddelde.
Andela vergelijkt dat met de volgende gemeenten: Hellendoorn – 615, Dinkelland – 633, Rijssen/Holten – 641, Venlo – 621 en Weert – 782 euro.

Het neemt natuurlijk niet weg dat Andela en zijn collega-wethouders er zelf voor gekozen hebben om het debacle Fortezza en de boekwaarde van het huidige stadhuis in de kosten van een nieuw stadhuis te verdisconteren. De boekwaarde van een te verlaten pand wordt altijd meegenomen in een verrekening ook door andere gemeenten tenzij er een koper is en de opbrengst bekend. Maar daar is in Almelo nog niets over bekend, laat staan hoeveel het huidige stadhuis zou kunnen opbrengen. Boekhoudkundig is het ook interessanter om een eventuele verkoopopbrengst in de algemene middelen te stoppen zodat het op andere wijze uitgegeven kan worden of verliezen weggewerkt. Daar ziet de burger niets van terug.
De rekensom voor de burger blijft dus onveranderd 800 euro per inwoner. Voor een gezin van vier personen dus 3200 euro die in de komende jaren ergens in de gemeentelijke aanslagen betaald dient te worden. Of niet doctorandus?

Lees ook: 'Nieuw stadhuis in top 4 van Nederland'

 
12-04-2012  

Open brief werknemer Soweco aan de PvdA

 

ALMELO – Soweco-werknemer Anton Pots heeft een ‘brandbrief' gestuurd aan alle PvdA-politici in de gemeenten Almelo, Tubbergen, Twenterand, Wierden, Hellendoorn en Rijssen/Twenterand. Ook stuurde hij een afschrift naar de fractieleden van de PvdA in de Tweede Kamer.
Pots vreest de sterfhuisconstructie die het dagelijks bestuur onder voorzitterschap van de Almelose wethouder Mieke Kuik-Verweg voorstaat. In de ‘sterfhuisconstructie‘ blijft alleen het beschut werken overeind en dreigen meer dan 1000 werknemers volgens Pots in de ‘kaartenbak’ te vallen. Hij noemt Kuik-Verweg zelfs ‘voormansloper’ en neemt haar vooral kwalijk dat het doorgerekende alternatief van de directie, Raad van Commissarissen en Ondernemingsraad volledig wordt genegeerd.
De gemeenten Hellendoorn en Rijssen/Holten willen zelfs helemaal uit Soweco stappen en nemen claims van respectievelijk 0,5 miljoen euro en 1,3 miljoen euro voor lief.
Kuik-Verweg noemt het directieplan een veel te groot financieel risico voor de gemeenten die deelnemen in Soweco. De Raad van Commissarissen, met kopstukken uit het bedrijfsleven, noemt het directieplan juist heel reëel waarbij alle risico’s in kaart zijn gebracht.
Pots op zijn beurt noemt de onzekerheid voor zoveel werknemers die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben juist slopend!


Open brief werknemer Soweco aan de PvdA

 
18-04-2012  

B&W besluiten d.d. 17 april 2012 - WIJKCENTRA

 

LEES OOK: Beheer wijkcentra aanbesteden onder dwang


B&W besluitenlijst d.d. 17 april 2012
B&W besluit: Antwoordt op vragen wonen Almelo NO
B&W besluit: Advies stadsadvocaat inzake Fortezza
Raadsbrief: Advies stadsadvocaat inzake Fortezza
B&W besluit: Definitieve vaststelling kindcentra 0-12 jr.
Raadsvoorstel: Definitieve vaststelling kindcentra 0-12 jr.
B&W besluit: Inzake faillissement bureau SPV
Raadsbrief: Inzake faillissement bureau SPV
B&W besluit: Aanbesteden beheer wijkhuizen
B&W besluit: Dwangbevel Sniederhof
B&W besluit: Aank. bestuursdwang G. Bavenkelsweg
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder
Brief stadsadvocaat inzake Fortezza-debacle

 
19-04-2012  

Nuttig eerste Politiek Café van ALA/AOV

 

ALMELO – De politieke partij ALA/AOV organiseerde woensdagavond een eerste Politiek Café in grand café The Corner aan de Windmolenbroeksweg.
Fractieleider Gijs Stork heette de aanwezigen welkom en nodigde hen uit om naast het al geagendeerde actuele thema ‘Ouder worden en zelfstandig blijven wonen’, ook zelf onderwerpen aan te snijden.
Hamvraag bij het agendapunt was wel wat er moet gebeuren om ook op oudere leeftijd voor je zelf te kunnen zorgen. De meningen liepen zoals verwacht uiteen, maar grote lijn was toch wel het liefst zo lang mogelijk zelfstandig en al dan niet tijdelijk een beroep kunnen doen op zorg door externe organisaties. Een enkeling wees op het naastgelegen nieuwe Titus Brandsmahof waar men goed zelfstandig woont maar ook een beroep kan doen op professionele zorg.

< Een aantal andere onderwerpen die werden aangedragen, worden door ALA/AOV in de gemeenteraad aan de orde gesteld.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
22-04-2012  

Stelt Klankbordgroep Windmolenbroek iets voor?


Provada Amsterdam op 16 juni 2008: Met deze handtekening tussen gemeente Almelo en Multi Vastgoed werd het akkoord met Vastgoed Netwerk - grootaandeelhouder De Gors - in de prullenbak gemieterd.
 

ALMELO – Er kunnen vraagtekens gezet worden bij het bestaan van de Klankbordgroep Windmolenbroek. De Klankbordgroep werd opgericht n.a.v. de wisselende plannen met het winkelcentrum aan De Gors waar eind 2007 eindelijk een oplossing nabij leek om het winkelcentrum aan te passen aan de eisen des tijds.
Dat plan kende een akkoord, maar werd in een later stadium achteloos ter zijde geschoven door toenmalig wethouder Anthon Sjoers die meer heil zag in de bouw van een nieuw winkelcentrum aan de Soeteman. Hij tekende (foto) met toenmalig collega van Broekhoven daarvoor tijdens de Provada 2008 in Amsterdam een contract met Multi Vastgoed, een projectontwikkelaar die het openbaar ministerie afkocht met een te betalen schikking van een half miljoen euro i.v.m. vastgoedfraude.
Sjoers ging dus in zee met een projectontwikkelaar die, volgens de naar eigen zeggen van de gemeente gebruikelijke toepassing van de Wet Bibob, eigenlijk in Almelo niets te zoeken heeft. Voskamp kreeg er mee te maken inzake de bouw van de bioscoop aan het Amaliaplein waardoor het project ernstige vertraging op liep, een horecabedrijf in het voormalige pand van V&D evenzeer en hoe dat afliep was zelfs even wereldnieuws.

De erfenis van Sjoers op het Windmolenbroek zit nu in de portefeuille van wethouder Gerrit van Woudenbergh. Deze sprak donderdag met de Klankbordgroep Windmolenbroek die nog tal van vragen heeft over de ontwikkeling die ook het huidige college van B&W voorstaat t.a.v. nieuwbouw aan de Soeteman. Gelet op de antwoorden heeft het college van B&W geen boodschap aan de belangen van de huidige winkeliers aan De Gors en lijkt het er op dat deze met een ‘sterfhuisconstructie’ te maken krijgen.
Gelet op niet gegeven antwoorden wordt ook de Klangbordgroep nauwelijks tot niet serieus genomen.

Interessant ook het antwoordt op onderstaande vraag tijdens een bijeenkomst op 15 maart jl.
* Is het project Soeteman en herinrichting De Gors realiseerbaar zonder financiële ondersteuning van de gemeente?
- De herontwikkeling van De Gors is volgens de ontwikkelaar niet haalbaar zonder bijdrage van de gemeente.

(Vastgelegd in een ambtelijk verslag)

Op de totale rekensom De Gors en de Soeteman moet de gemeente dus wel in de al lege buidel tasten!

Een schone taak voor gemeenteraadsleden om die openstaande vragen uit de bijlage dan maar op het politieke front te stellen.


Vragen en antwoorden KBG Windmolenbroek-gem. Almelo 19-04-2012

Fotoreportage (1 foto's)...

 
24-04-2012  

Raad komt met compromis Soweco (Upd.)

 

ALMELO – Volgens De Roskam komt de coalitie PvdA/VVD/CDA vanavond in de raadsvergadering met een compromisvoorstel aangaande de voortzetting van de aanpak Wet Werken Naar Vermogen (WWnV) door Soweco. De meerderheid van de gemeenteraad gaat daarmee in tegen het voorstel van het Dagelijks Bestuur onder voorzitterschap van de Almelose wethouder Mieke Kuik-Verweg (PvdA). Die wil met haar collega’s van Tubbergen, Twenterand en Wierden het gezamenlijke werkvoorzieningsschap Soweco afslanken tot alleen de vorm van beschut werken. Daarbij kan Soweco dan een van de inschrijvers zijn naast andere aanbieders van beschut werken. Die vorm van saneren wordt ook wel een sterfhuisconstructie genoemd.
De directie, Raad van Commissarissen en Ondernemingsraad van Soweco wil juist commerciëler de markt benaderen en haar werkzaamheden uitbreiden om geld terug te verdienen.
Daarmee lijkt voor het DB onder leiding van Kuik-Verweg een dilemma te ontstaan nu haar eigen partij en de coalitiegenoten haar min of meer laat vallen. Wel moeten volgens het te verwachten compromisvoorstel de Raad van Commissarissen betrokken worden om het plan nader uit te werken. Op basis van de resultaten in 2012 moet dan bekeken worden hoe een verdere toekomst van Soweco er uit zal zien.
Almelo is de grootste aandeelhouder van Soweco. Het is de vraag of Twenterand, Tubbergen en Wierden met een compromis akkoord kunnen gaan. Hellendoorn en Rijssen/Holten besloten eerder uit Soweco te stappen. Dat kan hen nog duur te staan komen, gelet op een eindrekening op basis van nacalculatie.

Update:
Wethouder Mieke Kuik-Verweg mag van de gemeenteraad wel voor 30 april a.s. bij het ministerie van Sociale Zaken de aanvraag indienen voor Transitiegelden om Soweco te herstructureren, maar mag daarbij niet het plan van het DB als uitgangspunt nemen. Zij moet verplicht aan tafel met de Raad van Commissarissen van Soweco om tot een gezamenlijk gedragen herstructurering te komen. De wethouder hield lang vast aan haar uitgangspunt versoberen tot alleen beschut werken voor mensen met een Wsw-indicatie  en bleef maar hameren op de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) die in Den Haag in de maak is. Door de val van het kabinet Rutte is die wet echter controversieel verklaart en in de ijskast beland.
De gemeenteraad liet bovendien merken dat zij feitelijk alleen de taak beschut werken te mager vindt en meer vertrouwen heeft in het herstructureringsplan van Soweco zelf. Dit mede omdat het saneringsplan van het DB nog op geen enkele wijze is becijferd qua financiële onderbouwing in tegenstelling tot het Sowecoplan.

 
24-04-2012  

Schokkende jaarcijfers 2011 gem. Almelo (Upd.)


Met dank aan www.almeloanders.nl

J. van Willigen
27 april 2012
De sneeuwbal begint te rollen!!!! Opzij, Opzij, Opzij!!!!!
Een duivels dilemma, zoals in TC Tubantia vermeld, is voor onze wethouder Andela helemaal niet nodig!!!!
Stop met het nieuw te bouwen stadhuis!!! Verkoop het oude stadhuis met winst, laat het gebouw door derden renoveren en voor vele jaren onderhouden. Huur/lease het gebouw terug en stort de opbrengst van de verkoop van het oude, maar prima te renoveren stadhuis in de lege gemeentekas.
Voor een PPS constructie, waarbij ontwerpen, financieren, bouwen en onderhouden enz. door een andere partij uitgevoerd, is geen nieuwbouw noodzakelijk. Weer een misvatting bij ons bestuur!!!
De Monarch in Den Haag, was een verouderd gebouw is gerenoveerd en krijgt zelfs een Breeam Excellent Certificaat!!!
Lees dit artikel en overtuig uzelf!!!! >>>>>
 

ALMELO - De gemeente Almelo sluit het boekjaar 2011 af met een verlies van ruim 20 miljoen euro. Uit normale bedrijfsvoering werd nog een bescheiden winst van dik 3 miljoen euro gemaakt, maar de cijfers van het gemeentelijk grondbedrijf zijn dermate dramatisch dat al een flink verlies genomen moet worden.

Dinsdagavond bleek bij de informatieverstrekking aan de gemeenteraad bovendien dat in de komende jaren nog 48 miljoen euro moet worden afgeschreven. Daarbij is dan nog rekening gehouden met een vrij positief woningbouwscenario voor de komende 30 jaar, ondanks dat het aantal te bouwen woningen fors naar beneden is bijgesteld.
Op basis van de huidige woningbouwaantallen zou het verlies nog 25 miljoen euro meer kunnen zijn. Het college van B&W verwacht dus dat de dip in de woningbouw zich op termijn ten positieve keert. Voor Waterrijk blijft het desondanks een rampscenario van maximaal 750 te bouwen woningen i.p.v. de ooit voorziene 4800. Ruim 202 ha. kan hier met verlies worden verkocht als landbouwgrond.
Dekking zal gevonden moeten worden tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota in juni a.s. Dat het pijnlijden wordt is in ieder geval zeker!

>>> Lees het artikel over De Monarch en overtuig u zelf dat het anders kan!
LEES DE JAARCIJFERS 2011 IN DE BIJLAGEN


Persbericht jaarrekening 2011 - gem. Almelo
Jaarverantwoording 2011 - gemeente Almelo
Raadsbrief grondscenario's
Grondscenario's deficit Grondbedrijf (Powerpoint)

 
25-04-2012  

B&W besluiten d.d. 24 april 2012

 

(bijlagen nog niet compleet - kijk later voor een update)


B&W besluitenlijst d.d. 24 april 2012
B&W besluit: Teruglevering erfpacht synagoge
B&W besluit: Subsidieaanvraag EFRO - binnenstad
Raadsbrief: Subsidieaanvraag EFRO - binnenstad
B&W besluit: Ontwerpbestemming Nijrees Noord (Rotij)
Raadsbrief: Ontwerpbestemming Nijrees Noord (Rotij)
B&W besluit: Prestatieafspraken woningbouw
B&W besluit: Zienswijze prov. cultuurnota (concept)
Raadsbrief: Zienswijze prov. cultuurnota (concept)
B&W besluit: Grondverkopen Weggeler (TMZ)
B&W besluit: Reactie op Rekenkamer- Jeugd & Gezin
B&W besluit: Proces sociale agenda 2020
Raadsbrief: Proces sociale agenda 2020
B&W besluit: Duurzaamheidsplan 2012-2015
Raadsvoorstel: Duurzaamheidsplan 2012-2015
B&W besluit: Starten RUD Twente-IJsselland
B&W besluit: antwoord aan D66 inzake Scoop declaraties
Antwoordbrief aan D66: Scoop jeugdwerk en declaratie
Antwoordbrief aan D66: Scoop directie en Balkenende-norm
B&W besluit: uitbouw MFA 't Veurbrook
B&W besluit: Jaarverslag cie. Bezwaarschriften 2011
B&W besluit: inzake tarief Ov. Ombudsman
B@W besluit: Jaarverslag 2011 inzake klachten
B&W besluit: Motie VVD - gemeentelijke advertenties
Geluidsfragment
Raadsbrief: Gemeentelijke advertenties

Archief
Terug naar vorige pagina