Politiek nieuws


Plaatsing  
 
11-04-2012  

B&W besluiten d.d. 10 april 2012 - o.a. Soweco

 


B&W: Besluitenlijst 10 april 2012
B&W besluit: Aanleg kunstgrasveld 'De Horst'
B&W besluit: Grondtransacties Speenkruidpad
B&W besluit: Aan en verkoop landgoedkavel Almelo NO
B&W besluit: Vaststellen bestemmingsplan Elisahof
Raadsvoorstel: Vaststellen bestemmingsplan Elisahof
B&W besluit: Ontwerp bestemmingsplan Almelo NO
Raadsvoorstel: Ontwerp bestemmingsplan Almelo NO
B&W besluit: Wijzigen raadsbesluit Sportbedrijf
Raadsvoorstel: Wijzigen raadsbesluit Sportbedrijf
B&W besluit: Aanpassen beleidsregels reïntegratie
B&W besluit: Hoger krediet bodemsanering Rohofstraat 2
B&W besluit: Wijzigen bouwverordening
Raadsvoorstel: Wijzigen bouwverordening
Geluidsfragment
B&W besluit: Vragen D66 over notulen B&W
Antwoordbrief: Notulen B&W niet naar fracties
B&W besluit: Wijzigen CAR-UWO
B&W besluit: Uitvoeren sociale werkvoorziening
Raadsvoorstel: Uitvoeren sociale werkvoorziening
Onderzoek uittreden uit Soweco - deel 1 en 2
Onderzoek opheffen Soweco - deel 3
Toekomst Soweco meerjarenplan 2013-2014
Herstructureringsplan Soweco vanuit Almelo's perspectief

Archief
Terug naar vorige pagina