Politiek nieuws


Plaatsing  
 
04-04-2012  

B&W besluiten d.d. 3 april 2012 - 'Wawollie'


In het pand van Baan Mercedes komt kringlooporganisatie ‘Wawollie´ uit Goor. Naast de hoofvestiging in Goor heeft men een vestiging in Haaksbergen. Almelo wordt dus de derde locatie.
‘Wawollie´ is landelijk bekend door de tv-uitzendingen in ‘Man bijt hond´.

Binnenkort is dus de volgende personeelsadvertentie te verwachten:
Wij hebben een groot kringloopbedrijf waar meer dan 100 mensen in verschillende dagdelen werken. Wij willen graag iedereen helpen (we kunnen je ook professionele hulp bieden) en onze deuren staan wijd open voor alle soorten mensen, gekken, huisvrouwen, verslaafden, witten, verkreukelden, vrijwilligers, moslims, 70 plussers, zwarten, taakstraffers, verkleurden, christenen, asielzoekers enz. enz..
Deze mix zorgt (en dat is mooi meegenomen) voor veel plezier in onze winkels.
Bel, mail of kom gewoon even langs, je bent erg welkom!!

We kunnen ook eerst even bij jou komen om kennis te maken.
www.wawolliekringloop.nl

 


B&W Besluitenlijst d.d. 03-04-2012
B&W Besluit: Toestaan kringloopwinkel Plesmanweg 1
B&W Besluit: Toepassen Rood voor rood Almeloseweg
B&W Besluit: Verzoek immateriële schadevergoeding
B&W Besluit: Toepassen Rood voor rood Kanaalweg
B&W Besluit: Afwijzen planschade Landweer
B&W Besluit: Afwijzen planschade omgeving Huize Friso
B&W Besluit: Afwijzen planschade Almelo NoordOost
B&W Besluit: Afwijzen nadeelcompensatie Deldensestraat
B&W Besluit: Woonvisie 2020
B&W Besluit: Voordracht programmaraad Cogas Kabel
Raadsvoorstel: Voordracht programmaraad Cogas Kabel
B&W Besluit: Ontmantelen gronddepot Leemslagen-Roelofs
B&W Besluit: Ontwerpbestemming Rietstraat 152/154
Raadsbrief: Ontwerpbestemming Rietstraat 152/154
B&W Besluit: Antwoord CDA - herijken EHS
Antwoordbrief: Antwoord CDA - herijken EHS
B&W Besluit: Antwoord LA - kruispunt St. Josephstraat
Antwoordbrief: Antwoord LA - kruispunt St. Josephstraat
B&W Besluit: Europese aanbesteding WMO hulpmiddelen
B&W Besluit: Transformatie Jeugdzorg Twente fase 1
Raadsbrief: Transformatie Jeugdzorg Twente fase 1
B&W Besluit: LKA-vragen investeringssubsidie Theaterhotel
Antwoordbrief: LKA-vragen investeringssubsidie Theaterhotel
Raadsvoorstel: Herzien investeringsplan Theaterhotel
B&W Besluit: inzake buurthuizen en MFA binnenstad
Raadsbrief: inzake buurthuizen en MFA binnenstad
B&W Besluit: Antwoord LKA-vragen over Soweco
Antwoordbrief: Antwoord LKA-vragen over Soweco
B&W Besluit: Bezuiniging Milieuzaken 2012 tot 2015
Raadsvoorstel: Bezuiniging Milieuzaken 2012 tot 2015
B&W Besluit: Beleidsregels straatnaamgeving/adressering
B&W Besluit: Vaststellen verslag toezicht & handhaving 2011
Raadsbrief: Vaststellen jaarverslag toezicht & handhaving 2011
B&W Besluit: Rechtspositie vrijwillige brandweer
B&W Besluit: Herfinancieren leningen 20 miljoen euro
B&W Besluit: Inzake raadsvragen stageplaatsen Bouw
Antwoordbrief: Inzake raadsvragen stageplaatsen Bouw
B&W Besluit: Ter afdoening portefeuillehouders
B&W Besluit: Actualiseren beleid inkoop en aanbesteding
Raadsvoorstel: Actualiseren beleid inkoop en aanbesteding

Archief
Terug naar vorige pagina