Politiek nieuws


Plaatsing  
 
24-04-2012  

Schokkende jaarcijfers 2011 gem. Almelo (Upd.)


Met dank aan www.almeloanders.nl

J. van Willigen
27 april 2012
De sneeuwbal begint te rollen!!!! Opzij, Opzij, Opzij!!!!!
Een duivels dilemma, zoals in TC Tubantia vermeld, is voor onze wethouder Andela helemaal niet nodig!!!!
Stop met het nieuw te bouwen stadhuis!!! Verkoop het oude stadhuis met winst, laat het gebouw door derden renoveren en voor vele jaren onderhouden. Huur/lease het gebouw terug en stort de opbrengst van de verkoop van het oude, maar prima te renoveren stadhuis in de lege gemeentekas.
Voor een PPS constructie, waarbij ontwerpen, financieren, bouwen en onderhouden enz. door een andere partij uitgevoerd, is geen nieuwbouw noodzakelijk. Weer een misvatting bij ons bestuur!!!
De Monarch in Den Haag, was een verouderd gebouw is gerenoveerd en krijgt zelfs een Breeam Excellent Certificaat!!!
Lees dit artikel en overtuig uzelf!!!! >>>>>
 

ALMELO - De gemeente Almelo sluit het boekjaar 2011 af met een verlies van ruim 20 miljoen euro. Uit normale bedrijfsvoering werd nog een bescheiden winst van dik 3 miljoen euro gemaakt, maar de cijfers van het gemeentelijk grondbedrijf zijn dermate dramatisch dat al een flink verlies genomen moet worden.

Dinsdagavond bleek bij de informatieverstrekking aan de gemeenteraad bovendien dat in de komende jaren nog 48 miljoen euro moet worden afgeschreven. Daarbij is dan nog rekening gehouden met een vrij positief woningbouwscenario voor de komende 30 jaar, ondanks dat het aantal te bouwen woningen fors naar beneden is bijgesteld.
Op basis van de huidige woningbouwaantallen zou het verlies nog 25 miljoen euro meer kunnen zijn. Het college van B&W verwacht dus dat de dip in de woningbouw zich op termijn ten positieve keert. Voor Waterrijk blijft het desondanks een rampscenario van maximaal 750 te bouwen woningen i.p.v. de ooit voorziene 4800. Ruim 202 ha. kan hier met verlies worden verkocht als landbouwgrond.
Dekking zal gevonden moeten worden tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota in juni a.s. Dat het pijnlijden wordt is in ieder geval zeker!

>>> Lees het artikel over De Monarch en overtuig u zelf dat het anders kan!
LEES DE JAARCIJFERS 2011 IN DE BIJLAGEN


Persbericht jaarrekening 2011 - gem. Almelo
Jaarverantwoording 2011 - gemeente Almelo
Raadsbrief grondscenario's
Grondscenario's deficit Grondbedrijf (Powerpoint)

Archief
Terug naar vorige pagina