Politiek nieuws


Plaatsing  
 
24-04-2012  

Raad komt met compromis Soweco (Upd.)

 

ALMELO – Volgens De Roskam komt de coalitie PvdA/VVD/CDA vanavond in de raadsvergadering met een compromisvoorstel aangaande de voortzetting van de aanpak Wet Werken Naar Vermogen (WWnV) door Soweco. De meerderheid van de gemeenteraad gaat daarmee in tegen het voorstel van het Dagelijks Bestuur onder voorzitterschap van de Almelose wethouder Mieke Kuik-Verweg (PvdA). Die wil met haar collega’s van Tubbergen, Twenterand en Wierden het gezamenlijke werkvoorzieningsschap Soweco afslanken tot alleen de vorm van beschut werken. Daarbij kan Soweco dan een van de inschrijvers zijn naast andere aanbieders van beschut werken. Die vorm van saneren wordt ook wel een sterfhuisconstructie genoemd.
De directie, Raad van Commissarissen en Ondernemingsraad van Soweco wil juist commerciëler de markt benaderen en haar werkzaamheden uitbreiden om geld terug te verdienen.
Daarmee lijkt voor het DB onder leiding van Kuik-Verweg een dilemma te ontstaan nu haar eigen partij en de coalitiegenoten haar min of meer laat vallen. Wel moeten volgens het te verwachten compromisvoorstel de Raad van Commissarissen betrokken worden om het plan nader uit te werken. Op basis van de resultaten in 2012 moet dan bekeken worden hoe een verdere toekomst van Soweco er uit zal zien.
Almelo is de grootste aandeelhouder van Soweco. Het is de vraag of Twenterand, Tubbergen en Wierden met een compromis akkoord kunnen gaan. Hellendoorn en Rijssen/Holten besloten eerder uit Soweco te stappen. Dat kan hen nog duur te staan komen, gelet op een eindrekening op basis van nacalculatie.

Update:
Wethouder Mieke Kuik-Verweg mag van de gemeenteraad wel voor 30 april a.s. bij het ministerie van Sociale Zaken de aanvraag indienen voor Transitiegelden om Soweco te herstructureren, maar mag daarbij niet het plan van het DB als uitgangspunt nemen. Zij moet verplicht aan tafel met de Raad van Commissarissen van Soweco om tot een gezamenlijk gedragen herstructurering te komen. De wethouder hield lang vast aan haar uitgangspunt versoberen tot alleen beschut werken voor mensen met een Wsw-indicatie  en bleef maar hameren op de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) die in Den Haag in de maak is. Door de val van het kabinet Rutte is die wet echter controversieel verklaart en in de ijskast beland.
De gemeenteraad liet bovendien merken dat zij feitelijk alleen de taak beschut werken te mager vindt en meer vertrouwen heeft in het herstructureringsplan van Soweco zelf. Dit mede omdat het saneringsplan van het DB nog op geen enkele wijze is becijferd qua financiële onderbouwing in tegenstelling tot het Sowecoplan.

Archief
Terug naar vorige pagina