Politiek nieuws


Plaatsing  
 
25-04-2012  

B&W besluiten d.d. 24 april 2012

 

(bijlagen nog niet compleet - kijk later voor een update)


B&W besluitenlijst d.d. 24 april 2012
B&W besluit: Teruglevering erfpacht synagoge
B&W besluit: Subsidieaanvraag EFRO - binnenstad
Raadsbrief: Subsidieaanvraag EFRO - binnenstad
B&W besluit: Ontwerpbestemming Nijrees Noord (Rotij)
Raadsbrief: Ontwerpbestemming Nijrees Noord (Rotij)
B&W besluit: Prestatieafspraken woningbouw
B&W besluit: Zienswijze prov. cultuurnota (concept)
Raadsbrief: Zienswijze prov. cultuurnota (concept)
B&W besluit: Grondverkopen Weggeler (TMZ)
B&W besluit: Reactie op Rekenkamer- Jeugd & Gezin
B&W besluit: Proces sociale agenda 2020
Raadsbrief: Proces sociale agenda 2020
B&W besluit: Duurzaamheidsplan 2012-2015
Raadsvoorstel: Duurzaamheidsplan 2012-2015
B&W besluit: Starten RUD Twente-IJsselland
B&W besluit: antwoord aan D66 inzake Scoop declaraties
Antwoordbrief aan D66: Scoop jeugdwerk en declaratie
Antwoordbrief aan D66: Scoop directie en Balkenende-norm
B&W besluit: uitbouw MFA 't Veurbrook
B&W besluit: Jaarverslag cie. Bezwaarschriften 2011
B&W besluit: inzake tarief Ov. Ombudsman
B@W besluit: Jaarverslag 2011 inzake klachten
B&W besluit: Motie VVD - gemeentelijke advertenties
Geluidsfragment
Raadsbrief: Gemeentelijke advertenties

Archief
Terug naar vorige pagina