Politiek nieuws


Plaatsing  
 
22-04-2012  

Stelt Klankbordgroep Windmolenbroek iets voor?


Provada Amsterdam op 16 juni 2008: Met deze handtekening tussen gemeente Almelo en Multi Vastgoed werd het akkoord met Vastgoed Netwerk - grootaandeelhouder De Gors - in de prullenbak gemieterd.
 

ALMELO – Er kunnen vraagtekens gezet worden bij het bestaan van de Klankbordgroep Windmolenbroek. De Klankbordgroep werd opgericht n.a.v. de wisselende plannen met het winkelcentrum aan De Gors waar eind 2007 eindelijk een oplossing nabij leek om het winkelcentrum aan te passen aan de eisen des tijds.
Dat plan kende een akkoord, maar werd in een later stadium achteloos ter zijde geschoven door toenmalig wethouder Anthon Sjoers die meer heil zag in de bouw van een nieuw winkelcentrum aan de Soeteman. Hij tekende (foto) met toenmalig collega van Broekhoven daarvoor tijdens de Provada 2008 in Amsterdam een contract met Multi Vastgoed, een projectontwikkelaar die het openbaar ministerie afkocht met een te betalen schikking van een half miljoen euro i.v.m. vastgoedfraude.
Sjoers ging dus in zee met een projectontwikkelaar die, volgens de naar eigen zeggen van de gemeente gebruikelijke toepassing van de Wet Bibob, eigenlijk in Almelo niets te zoeken heeft. Voskamp kreeg er mee te maken inzake de bouw van de bioscoop aan het Amaliaplein waardoor het project ernstige vertraging op liep, een horecabedrijf in het voormalige pand van V&D evenzeer en hoe dat afliep was zelfs even wereldnieuws.

De erfenis van Sjoers op het Windmolenbroek zit nu in de portefeuille van wethouder Gerrit van Woudenbergh. Deze sprak donderdag met de Klankbordgroep Windmolenbroek die nog tal van vragen heeft over de ontwikkeling die ook het huidige college van B&W voorstaat t.a.v. nieuwbouw aan de Soeteman. Gelet op de antwoorden heeft het college van B&W geen boodschap aan de belangen van de huidige winkeliers aan De Gors en lijkt het er op dat deze met een ‘sterfhuisconstructie’ te maken krijgen.
Gelet op niet gegeven antwoorden wordt ook de Klangbordgroep nauwelijks tot niet serieus genomen.

Interessant ook het antwoordt op onderstaande vraag tijdens een bijeenkomst op 15 maart jl.
* Is het project Soeteman en herinrichting De Gors realiseerbaar zonder financiële ondersteuning van de gemeente?
- De herontwikkeling van De Gors is volgens de ontwikkelaar niet haalbaar zonder bijdrage van de gemeente.

(Vastgelegd in een ambtelijk verslag)

Op de totale rekensom De Gors en de Soeteman moet de gemeente dus wel in de al lege buidel tasten!

Een schone taak voor gemeenteraadsleden om die openstaande vragen uit de bijlage dan maar op het politieke front te stellen.


Vragen en antwoorden KBG Windmolenbroek-gem. Almelo 19-04-2012

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina