Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-02-2012  

B&W besluiten d.d. 31 januari 2012

 


B&W besluitenlijst 31 januari 2012
B&W besluit: Uit te werken scenario's Grondbedrijf
Raadsbrief: Uit te werken scenario's Grondbedrijf
B&W besluit: Tussenrapportage aanpak De Riet
Raadsbrief: Tussenrapportage aanpak De Riet
B&W besluit: Treasuryrapportage 2e halfjaar 2011
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder

 
02-02-2012  

Poortaffaire Haven NZ sleept zich voort


Archieffoto:
Het gaat om de vroegere openbare steeg tussen beide panden op de foto.
Nu dient de overdekte steeg als opslag voor restaurant Dock 19, die het pand huurt van Kroeskop Vastgoed. Achter de poort bevindt zich echter ook de ingang naar de woning van Stegehuis op de bovenverdieping.
Het pand van de heer Stegehuis staat overigens op de gemeentelijke monumentenlijst en loopt door de 'illegale' overkapping en afsluiting extra risico bij brand!
 

ALMELO – Het poortconflict aan de Haven NZ tussen antiekhandelaar Stegehuis en de gemeente Almelo blijft zich voortslepen. De Almeloër heeft onderhand steun gekregen om een aantal zaken uit te zoeken en een daarvan was een verklaring van de toenmalige directeur van Abeln Vloeren BV dat voordien decennia lang in het pand van Stegehuis gevestigd was. Men wilde die verklaring boven water halen, maar het college van B&W weigerde medewerking een kopie ter hand ter stellen. Dit op verzoek van de advocaat van Kroeskop Vastgoed, de derde partij in het conflict.
Stegehuis is namelijk van mening dat de steeg naast zijn pand ‘onwettig’ aan het openbare verkeer is onttrokken en de opeenvolgende colleges van B&W beweren dat het recht van vrij overpad is verjaard. Formeel is er nimmer een besluit genomen de steeg aan de openbaarheid te onttrekken. Wel is de steeg aan voor- en achterkant voorzien van een poort en tevens is het geheel overdekt. De ruimte is nu in gebruik als opslag voor het naastliggende restaurant Dock 19 die het pand van Kroeskop Vastgoed huurt.
De verklaring van de gewezen directeur van Abeln Vloeren BV (onderdeel van Rikkert Afwerkbedrijven) zou helderheid kunnen verschaffen omtrent het begin van de afsluiting. Die zou dan al meer dan 20 jaar geleden hebben moeten plaatsgevonden.
Stegehuis is zo volhardend omdat de ingang naar zijn bovengelegen privéwoning achter de poort zit.

Het gewezen PvdA-raadslid Ibrahim Mercanoglu dook ook al eens in de affaire maar kwam er ook niet helemaal uit. In 2010 zei hij al eens in TC Tubantia; „’t College heeft Kroeskop ter wille willen zijn en pas achteraf naar argumenten bij het besluit gezocht.” Mercanoglu zei eveneens dat stukken ontbraken en dat het leek dat andere stukken later aan het dossier waren toegevoegd.
De bewoordingen kwamen de PvdA-fractie helemaal niet goed uit en Mercanoglu stapte uit de politiek. PvdA-raadslid Kozijn zou sindsdien het dossier van Mercanoglu beheren, maar van PvdA-zijde werd niets meer vernomen, ondanks dat fractieleider Luc Schuur toen meldde dat voor de PvdA het dossier nog niet gesloten is.

Kortom Stegehuis vecht door en maakt nu alle in zijn bezit zijnde documenten openbaar. De ontbrekende verklaring heeft hij aangevraagd via een Wob-verzoek. U begrijpt het al, geweigerd. Een bezwaar tegen dat besluit is onderweg naar de gemeente en mogelijk wordt de zaak dan bij de commissie van Onderzoek en Advies en de Bestuursrechter vervolgd.
Feitelijk volkomen overbodig, want de verklaring op zich doet er toe en niet de naam van de toenmalige directeur van Abeln Vloeren BV. Het wringt temeer omdat diegenen die de verklaring wel mochten lezen, geen aantekeningen mochten maken en van mening zijn dat de verklaring tegenstrijdig is aan wat Kroeskop Vastgoed beweert.
Dat zou een reden kunnen zijn waarom de advocaat van Kroeskop Vastgoed om geheimhouding heeft verzocht omwille van de privacy van de directeur van Abeln Vloeren BV. Maar in een rechtstaat behoort een dergelijke verklaring ook ter beschikking te staan van de tegenpartij.

Wellicht dat er nog Almeloërs zijn die zich kunnen herinneren wanneer zij voor jaren geleden door het steegje hebben gewandeld?
Meldt het de redactie van AlmeloNieuws.nl via email en foto's van toen zijn natuurlijk helemaal welkom.

Onder de rubriek Uw Mening vindt u overigens tot nu toe in 2 afleveringen, het dossier van de heer Stegehuis.

Komt er een ontknoping in de Poort affaire?
(1)
Komt er een ontknoping in de Poort affaire? (2)

 
06-02-2012  

Sjoers tekende onrechtmatig Fortezzacontracten

 

ALMELO – De Rekenkamercommissie Almelo (RCA) heeft een vernietigend rapport opgesteld inzake de transacties met de Weertse projectontwikkelaar van der Looy inzake het Fortezzafiasco.
De hardste conclusie is wel dat toenmalig wethouder van stadsvernieuwing Anthon Sjoers contracten tekende zonder dat hij daartoe gemachtigd was en nauwelijks het voltallige college van B&W over de gang van zaken informeerde, maar als loco-burgemeester de deal nogmaals bevestigde. Daarbij werden geen zekerheden opgenomen om de gemeente te vrijwaren van mogelijke financiële gevolgen en werd van der Looy meermaals financieel tegemoet gekomen uit coulance zoals de RCA dat omschrijft.
Volgens de RCA is de gemeente al sinds 2003 de regie kwijt en is het dossier Fortezza een aaneenschakeling van fouten, missers en foute inschattingen terwijl de gemeenteraad onvolledig en soms onjuist werd voorgelicht.
De hele gang van zaken kostte de gemeente al miljoenen euro’s terwijl het nu nog procedeert tegen van der Looy om de bouwleges van meer dan een miljoen euro probeert binnen te halen.
Een onthutsend beeld dat door velen werd vermoed, ook door gemeenteraadsleden van vooral oppositiepartijen, maar tot nu feitelijk niet boven water gehaald kon worden.
De RCA onderzocht de periode 2000-2011 waarbij tevens gebleken is dat wel ambtelijk advies werd gegeven maar juridisch de gang van zaken niet extern werd getoetst. Ook de dossiervorming was chaotisch waardoor de RCA extra in haar onderzoek werd belemmerd.
Lees ook de ingezonden notitie uit januari 2010 van JvW over de grondverkoop Fortezza, 'Politiek debacle Almelo op alle fronten' en tevens 'Gemeente in de tang bij van der Looy.


Onderzoeksrapport: 'De slag om Fortezza'
Publieke reactie B&W inzake 'De slag om Fortezza'
Archief 10-11-2009: De financiële effecten inzake Fortezza

 
07-02-2012  

IISPA miljoenen duurder door gebrek structuur

 

ALMELO – De bouw van een sporthal van allure is miljoenen euro’s duurder geworden dan in het begin beoogd. Het tellertje voor de IISPA, ontworpen door Koppert & Koenis Architecten, staat momenteel op meer dan 18 miljoen euro maar de werkelijke eindkosten zijn nog niet duidelijk vanwege constructiefouten tijdens de bouw waarover nog een gevecht gaande is wie daarvoor verantwoordelijk is.
Het uitgangspunt voor de bouw van een sporthal bedroeg in het begin 8,5 miljoen euro met een jaarlijkse exploitatietekort ten bedrage van 180.000 euro conform de inmiddels gesloopte sporthal Rembrandt. In werkelijkheid is dat bedrag sinds 2009 structureel opgehoogd naar 350.000 euro .
Een grote tegenvaller is ook het niet verhuren van commerciële ruimtes met een begrootte opbrengst van 1,4 miljoen euro jaarlijks. Bovendien heeft de gemeente geen pachter voor de horeca kunnen vinden en kwamen de horeca-investeringen van 500.000 euro ook op het bordje van de gemeente.
Volgens een onderzoek in opdracht van B&W is eveneens duidelijk geworden dat er geen direct plan van eisen was, maar gedurende de projectgang het eisenpakket telkens werd opgehoogd en de gemeenteraad daar ook telkens geld voor uittrok. Gebrek aan dossiervorming en bundeling van kennis droegen daar eveneens aan bij waardoor ambtelijk te individualistisch aan het project werd gewerkt. Ook in het college van B&W heerste grote vrijheid van handelen en ‘deed elke wethouder’ zijn ‘eigen ding’ en viel men elkaar niet lastig.
Het college van B&W wil met haar bevindingen toekomstige projecten strakker omschrijven qua opdracht en controle.

Lees ook:
IISPA meer dan de som der delen (I)
IISPA meer dan de som der delen (II)


Evaluatierapport IISPA
Raadsbrief IISPA

 
08-02-2012  

B&W besluiten d.d. 7 februari 2012


ALMELO - De gemeente Almelo boekt over het jaar 2011 een verlies op het grondbedrijf van bijna 17 miljoen euro. Wethouder van Financiën Van Marle maakte dat dinsdagavond bekend tijdens een informatieve raadsvergadering.
De gemeentelijke grondvoorraad werd met een bedrag van 8 miljoen euro afgewaardeerd. De afboeking op de waarde van de grondvoorraad is nog een voorzichtige en beduidend lager dan het advies van de externe accountant.
Wethouder van Financiën Jan van Marle verdedigt de mindere afwaardering met het feit dat de afgewaardeerde grondwaarde substantieel niet afwijkt van die van omliggende gemeenten.
Ook zijn de inkomsten uit grondverkoop veel minder dan beoogd waardoor forse verliezen optraden. Zie afbeelding
 


B&W besluitenlijst d.d. 7 februari 2012
Raadsbrief inzake IISPA
Evaluatierapport IISPA
B&W besluit: inzake LKA-vragen supermarkt Bornsestraat
Raadsbrief: inzake LKA-vragen supermarkt Bornsestraat
B&W besluit: Ontwerpbestemmingsplan Aadijk 18
B&W besluit: Vergoeding fundering Kamerlingh Onneslaan
B&W besluit: Kennis nemen van BOV Almelo Sociaal
B&W besluit: inzake VVD-vragen hennipvondst
Raadsbrief: inzake VVD-vragen hennepvondst
B&W besluit: Vitens-deal nadeelcompensatie
B&W besluit: Verbeterprogramma woonomgeving
B&W besluit: Integraal plan onderhoud en vervanging 2012
B&W besluit: Kaders aanpak Sourcing
Raadsvoorstel: Kaderstelling aanpak Sourcing
B&W besluit: Shared Services Netwerk Twente
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouders
Raadsbrief: Jaarrekening 2011 verlies Grondbedrijf

Fotoreportage (1 foto's)...

 
09-02-2012  

Rumoer over vervolgen van ex- wethouder Sjoers

 

ALMELO – Het discussieprogramma Rumoer leverde donderdagavond in de Bieb stevige uitspraken op over het Fortezza-debacle. Veel deelnemers aan de discussie vinden dat de gang van zaken politieke gevolgen moet hebben voor de huidige collegeleden als politiek verantwoordelijken. VVD-fractievoorzitter Nijhuis vindt zelfs dat ex- wethouder Anthon Sjoers voor de rechter gesleept moet worden als hij daadwerkelijk in 2004 ongemachtigd handtekeningen heeft gezet onder een contract met van der Looy. Volgens het onderzoek van de Rekenkamer is dat wel het geval.
Volgens Nijhuis is het nergens zo dat een oud- bestuurder vrijuit gaat als een onrechtmatige daad is gepleegd.
Bijkomend politiek dilemma voor de VVD is dat huidig wethouder Gerrit van Woudenbergh de portefeuille van Sjoers heeft geërfd en zo ook de politiek verantwoordelijke is die mogelijk zou moeten opstappen.
Doordat van der Looy de stekker uit het project trok, leed Almelo een miljoenenverlies. Een verlies dat boekhoudkundig ‘weggepoetst’ wordt in de bouw van een nieuw stadhuis op de Fortezza-locatie.
Van der Looy moet bovendien contractueel nog een miljoen euro betalen maar wil eerst zekerheid betreffende een andere bouwlocatie voor 77 appartementen. Deze zaak ligt nog onder de rechter.
Luister hier naar de reportage van Radio Almelo.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (14 foto's)...

 
10-02-2012  

LKA: Pak Sjoers de gouden stadspenning af !


Archief - Met oorkonde, gouden stadspenning en zilveren CDA-speld beladen maakt wethouder Sjoers hier zijn laatste officiële gabg uit de raadszaal
 

ALMELO – Wil VVD-fractievoorzitter Nijhuis voormalig wethouder Sjoers voor de rechter dagen wegens het onrechtmatig handelen bij de verkoop van de Fortezzabouwgrond in 2005 aan projectontwikkelaar van der Looy uit Weert. Raadslid Gerwin Kamphuis van de lijst LKA heeft zo zijn eigen manier van mensen van het schild trekken.
Kamphuis ziet niets in het voltallig opstappen van het huidige college van B&W omdat dit ‘scheppen met geld’ aan wachtgeldregelingen kost. Hij wil dat het voltallige college van B&W onder curatele komt te staan. In feite dus zo machteloos maken dat zij elk besluit door de gemeenteraad moeten laten bekrachtigen.
Voor ex- wethouder Anthon Sjoers heeft hij een andere straf in petto. Sjoers moet volgens hem de ‘Gouden Stadspenning’ worden afgepakt,  die hij bij zijn door de CDA achter de schermen afgedwongen vertrek als wethouder kreeg. Of de andere ‘vroegtijdige vluchtelingen’ - van Broekhoven (ook CDA) en voormalig burgemeester Knip (VVD) - ook hun geschenken moeten inleveren, vertelt Kamphuis niet in de email die hij vandaag naar zijn raadscollega’s en het huidige college van B&W stuurde.
 

 
14-02-2012  

Jeejar.nl: Sjoers tekende vaker onbevoegd


Winkelcentrum De Gors - op de foto een indruk wat het vertrek gaat betekenen: op de plek van de rode cirkels gaan zorgaanbieders verdwijnen.
 

ALMELO – Juridisch adviseur Eshuis zegt op de website jeejar.nl in het artikel ''Politiek debacle Almelo op alle fronten" dat ex- wethouder Sjoers ook onbevoegd tekende voor een samenwerkingsovereenkomst om in de wijk Windmolenbroek een nieuw winkelcentrum te bouwen aan de Soeteman.
Eshuis noemt het handelen van Sjoers zelfs in strijd met art. 40 van het Burgerlijk Wetboek (boek 3).
Eshuis, die in de hand is genomen door een groep belanghebbenden, neemt het huidige college van B&W kwalijk dat het geen opening van zaken geeft over eerder gemaakte afspraken inzake herontwikkeling van winkelcentrum De Gors en waarom Sjoers dat plan terzijde schoof voor het latere plan aan de Soeteman.
Volgens Eshuis ging de wethouder zelfs zeer  ver door geen enkel antecedentenonderzoek te doen naar de projectontwikkelaar Multi Vastgoed met wie hij de overeenkomst tekende. Even Googelen op die naam levert volgens het gepubliceerde bericht van Eshuis een verbijsterend resultaat op inzake vastgoedfraude.

Lees ook: 'De teloorgang van een winkelcentrum'

 
14-02-2012  

Infoavonden parkeerbeleidsplan binnenstad

  ALMELO – Op woensdag 29 februari, woensdag 7 en donderdag 8 maart houdt de gemeente Almelo zogenoemde parkeermarkten waarbij winkeliers en burgers kunnen reageren op het concept- parkeerbeleidsplan voor de binnenstad. De avonden zijn ingedeeld volgens delen van de binnenstad en duren van 18.30 uur tot 20.00 uur in het stadhuis.
Lees verder...

 
15-02-2012  

B&W besluiten d.d. 14 februari 2012

 


B&W besluitenlijst d.d. 14 februari 2012
B&W besluit: Anticiperen op basisnet Spoor
B&W besluit: Zaak- en procesgericht werken
B&W besluit: Decembercirculaire gemeentefonds
B&W besluit: Loket registratie niet- ingezetenen
Raadsbrief: Loket registratie niet- ingezetenen
B&W besluit: Actualisatie mandaatregister
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder
B&W besluit: Starthandeling Waterboulevard en pleinen
Raadsbrief: Starthandeling Waterboulevard en pleinen

 
17-02-2012  

B&W wellicht fout met vergoeden schade Fortezza

 

ALMELO – Het college van B&W heeft wellicht ten onrechte 2,5 miljoen euro schadeloosstelling betaald aan projectontwikkelaar van der Looy uit Weert. Dat vermoedt althans de raadsfractie ALA/AOV.
Fractievoorzitter Gijs Stork heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan de wethouders Gerrit van Woudenbergh (VVD) en Jan van Marle (CDA) die volgens Stork betrokken zijn geweest bij de onderhandelingen over de terug levering in 2010 van de door van der Looy nooit betaalde grond, maar desondanks wel op papier het eigendomsrecht kreeg in 2006.
Stork vindt het maar vreemd dat de akte van levering d.d. 29-06-2006 niet bovenwater kon worden gehaald door de Rekenkamer Commissie. In 2006 onderhandelde toenmalig wethouder Anthon Sjoers met van der Looy.
In de akte van levering zou volgens Stork zijn verwezen naar de Algemene Verkoopvoorwaarden van de gemeente en deze omschrijven dat van der Looy de grond tegen dezelfde prijs moet terug leveren als deze niet voor de vastgelegde datum begint met bouwen.
Van der Looy’s dochteronderneming OMA Almelo BV nam op 29-06-2006 binnen tien minuten na het passeren van de akte via dezelfde notaris een hypotheek op de onbetaalde grond van 2,6 miljoen euro. Feitelijk heeft de gemeente die hypotheekschuld via van der Looy afgelost om de grond weer op naam te krijgen.
Van der Looy heeft nu nog een legesschuld van 1,1 miljoen euro aan de gemeente maar weigert deze te betalen omdat hij eerst grond in de binnenstad wil hebben geleverd voor het bouwen van 77 appartementen.
De gemeente heeft wel beslag laten leggen op bankrekeningen van van der Looy's OMA-rekeningen, maar daar bleek geen cent op te staan. Via een bodemprocudre wordt nu het concern van der Looy aangesproken.
 


Brief ALA/AOV aan B&W inzake akte van levering Fortezza

 
22-02-2012  

B&W besluiten d.d. 21 februari 2012


In de B&W-stukken een voortgangsreportage betreffende een mogelijk nieuw winkelcentrum aan de Soeteman.
Uit de stukken is op te merken dat de gemeente zich financieel heeft verbonden aan het realiseren van een geheel nieuw winkelcentrum in het Windmolenbroek.
Wethouder Jan van Marle merkte daarover op, dat dit hooguit in de grondtransactie het geval kan zijn. Dan moet echter voor het eind van dit jaar de zaak rond zijn. >>

Ook is er een collegebesluit om het Rijk te vragen in aanmerking te komen voor een Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) betreffende de tekorten op de verleende bijstandsuitkeringen. De gemeente komt al drie jaar structureel tekort op de bijstandsuitkeringen en moet dat uit eigen zak bijbetalen. Die tekorten lopen inmiddels flink op. Almelo komt op grond van de tekorten van de afgelopen drie jaren (respectievelijk 11, 21 en 27%) in aanmerking voor een MAU. Ten behoeve van de MAU moet een door de gemeenteraad bekrachtigde aanvraag worden ingediend bij de Toetsingscommissie WWB. De aanvraag voor de periode 2012-2014 moet uiterlijk 31 maart 2012 bij de toetsingscommissie binnen zijn en een besluit wordt pas eind 2012 genomen. >>
 

B&W Besluitenlijst d.d. 21 februari


B&W besluitenlijst d.d. 21 februari 2012
B&W besluit: Afwijzing planschades Ootmarsumsestraat
B&W besluit: Planschades omgeving Huize Friso
B&W besluit: inzake openbare P-plaatsen vermindering
B&W besluit: Nieuw bestemmingsplan Ossenkoppelerhoek
Raadsvoorstel: Nieuw bestemmingsplan Ossenkoppelerhoek
B&W besluit: Voortgangsrapport winkelcentrum Soeteman
Raadsbrief: Voortgangsrapport winkelcentrum Soeteman
B&W besluit: Visie arbeidsmarkt Noord Twente
Raadsvoorstel: Visie Arbeidsmarkt Noord Twente
B&W besluit: Verlengen overeenkomst thuiszorgaanbieders
B&W besluit: Pilotproject AWBZ/WMO
B&W besluit: inzake extramurale begeleiding
Raadsbrief: inzake extramurale begeleiding
B&W besluite: Contracten inzake Educatie en VAVO
B&W besluit: Indienen aanvraag MAU
Raadsvoorstel: Indienen aanvraag MAU
B&W besluit: Inzake brandveiligheid huidig stadhuis
B&W besluit: Uitbreiden woonzorg Burcht
Raadsvoorstel: Uitbreiden woonzorg Burcht
B&W besluit: Afwikkeling bodemsanering Nachtegaalstraat
B&W besluit: Openbaar ter afdoening prortefeuillehouders
B&W besluit: Bestuursplanning P & C cyclus 2012
Raadsbrief: Bestuursplanning P & C cyclus 2012
B&W besluit: Principebesluit Brandweer Twente
B&W besluit: Strategisch beleidsplan Twence
Raadsbrief: Strategisch beleidsplan Twence

 
22-02-2012  

Er vallen spaanders in Almelo

 

ALMELO – Letterlijk en figuurlijk vallen er spaanders in Almelo. Ex- wethouder Anthon Sjoers viel gisteravond definitief van zijn voetstuk toen de Rekenkamer nog maar eens uitvoerig aan de gemeenteraad bevestigde dat hij onrechtmatig een verkoopcontract voor de grond van het beoogde Fortezza met projectontwikkelaar van der Looy gesloten heeft.

Drie VVD’ers in het college van B&W heeft ook niet echt geholpen in het openhouden van het Rijksbelastingkantoor Almelo. Eind 2014 gaat het gewoon dicht net zoals in 21 andere gemeenten.

Ook bij Soweco vallen spaanders. Het bestuur wil terug naar de basistaak, de cliënten met een 80 procent indicatie. Directie, Raad van Commissarissen en Ondernemingsraad zien het anders en vinden dat er voor meer medewerkers kansen moeten zijn. Niet volgens het bestuur en bovendien haken Rijssen/Holten en Hellendoorn helemaal af waardoor het nog moeilijker wordt om de zaak overeind te houden.

Ook letterlijk blijft men in Almelo hakken. Nu was het de beurt aan een aantal bomen bij het voormalige politiebureau aan de Wierdensestraat. Zo te zien aan de afgezaagde stammen kerngezond, maar het zal wel een reden hebben.
Op het Waagplein en de hoek met de Wioerdensestraat moeten nog een aantal kerngezonde platanen en cypressen wijken. Het straatniveau wordt 20 à 30 cm hoger antwoorde wethouder Johan Andela (VVD) op kritische vragen uit de gemeenteraad. Volgens hem waren de bomen ook niet gezond. Dat is volgens een hovenier van de gemeente lariekoek , maar we noemen geen naam!
Het verhogen van het straatniveau met 20 à 30 cm lijkt eveneens lariekoek te zijn. Dan liggen de ingangen van de aanpalende panden zoals het Waaggebouw en de oude V&D lager dan het straatniveau. Gemeenteraad overtuig u zelf!
 

Fotoreportage (9 foto's)...

 
22-02-2012  

Passage in verval?

 

ALMELO – Al vier dagen ontbreekt er een tegel in de passage. In diverse delen van de stad zijn straatlantaarns defect. Slaat het verval toe door bezuinigingen?
In ieder geval is het ongerief in de passage nu genoteerd (foto). We zijn benieuwd wanneer het wordt hersteld.
Mochten er zich valpartijen voordoen, dan is de Letselschadespecialist de aangewezen persoon om uw mogelijke schade bij de gemeente te verhalen!
 

Fotoreportage (1 foto's)...

 
29-02-2012  

B&W besluiten d.d. 28 februari 2012

 

B&W besluitenlijst d.d. 28 februari


B&W besluitenlijst 28-02-2012
B&W besluit: Vaststellen wijziging bestemming Entersestraat
B&W besluit: Vergoeden extra funderingskosten
B&W besluit: Format bestuursafspraken
B&W besluit: Financiële verordeningen
Raadsvoorstel: Financiële verordeningen

Archief
Terug naar vorige pagina