Politiek nieuws


Plaatsing  
 
14-02-2012  

Infoavonden parkeerbeleidsplan binnenstad

 

Almelo vervangt het huidige parkeerbeleidsplan, dat dateert uit 1996. Bewoners en ondernemers die te maken hebben met betaald parkeren kunnen tijdens de parkeermarkt op woensdag 29 februari, woensdag 7 en donderdag 8 maart reageren op het conceptplan. Medio april 2012 wordt het parkeerbeleidsplan voor een definitief besluit voorgelegd aan de gemeenteraad.

Op woensdagavond 29 februari staat het centrumgebied centraal, woensdagavond 7 maart is bedoeld voor bewoners en ondernemers van het Westerdok, de Westeres en Oosteres. Donderdagvond 8 maart kunnen bewoners en ondernemers van de zuidelijk gelegen buurten reageren (onder andere Mennistenhoek, Bartelshoek, Vijverhof/ Sligtegebied en de Hofkamp en omgeving).

Presentatie
De parkeermarkten in de Burgerzaal van het Stadhuis beginnen alle avonden om 18.30 uur. Medewerkers van de gemeente geven met behulp van kaarten uitleg over het nieuwe parkeerbeleid. Om 19.00 uur geven zij een centrale presentatie. Gedurende de avond krijgen bezoekers van de parkeermarkt volop gelegenheid vragen te stellen. Ook liggen er reactieformulieren klaar. De parkeermarkt duurt tot uiterlijk 20.00 uur.

Inbreng bewoners en ondernemers
De inbreng van bewoners en ondernemers wordt gebruikt om het conceptplan aan te scherpen. Tijdens eerdere parkeermarkten en via het parkeerpanel gaven bewoners en ondernemers al hun mening over parkeren in Almelo. Die informatie is gebruikt voor het plan dat nu voorligt.

Parkeerbeleid
Parkeerbeleid draagt bij aan een bereikbare en veilige stad. Iedereen heeft andere parkeerwensen, vandaar dat keuzes moeten worden gemaakt. Met het parkeerbeleid wil de gemeente bijdragen aan onder meer het zo goed mogelijk gebruiken van de parkeerruimte, het verbeteren van de veiligheid en bewustere keuzes van bewoners als het gaat om de keuze voor vervoer.

Archief
Terug naar vorige pagina