Politiek nieuws


Plaatsing  
 
06-02-2012  

Sjoers tekende onrechtmatig Fortezzacontracten

 

ALMELO – De Rekenkamercommissie Almelo (RCA) heeft een vernietigend rapport opgesteld inzake de transacties met de Weertse projectontwikkelaar van der Looy inzake het Fortezzafiasco.
De hardste conclusie is wel dat toenmalig wethouder van stadsvernieuwing Anthon Sjoers contracten tekende zonder dat hij daartoe gemachtigd was en nauwelijks het voltallige college van B&W over de gang van zaken informeerde, maar als loco-burgemeester de deal nogmaals bevestigde. Daarbij werden geen zekerheden opgenomen om de gemeente te vrijwaren van mogelijke financiële gevolgen en werd van der Looy meermaals financieel tegemoet gekomen uit coulance zoals de RCA dat omschrijft.
Volgens de RCA is de gemeente al sinds 2003 de regie kwijt en is het dossier Fortezza een aaneenschakeling van fouten, missers en foute inschattingen terwijl de gemeenteraad onvolledig en soms onjuist werd voorgelicht.
De hele gang van zaken kostte de gemeente al miljoenen euro’s terwijl het nu nog procedeert tegen van der Looy om de bouwleges van meer dan een miljoen euro probeert binnen te halen.
Een onthutsend beeld dat door velen werd vermoed, ook door gemeenteraadsleden van vooral oppositiepartijen, maar tot nu feitelijk niet boven water gehaald kon worden.
De RCA onderzocht de periode 2000-2011 waarbij tevens gebleken is dat wel ambtelijk advies werd gegeven maar juridisch de gang van zaken niet extern werd getoetst. Ook de dossiervorming was chaotisch waardoor de RCA extra in haar onderzoek werd belemmerd.
Lees ook de ingezonden notitie uit januari 2010 van JvW over de grondverkoop Fortezza, 'Politiek debacle Almelo op alle fronten' en tevens 'Gemeente in de tang bij van der Looy.


Onderzoeksrapport: 'De slag om Fortezza'
Publieke reactie B&W inzake 'De slag om Fortezza'
Archief 10-11-2009: De financiƫle effecten inzake Fortezza

Archief
Terug naar vorige pagina