Politiek nieuws


Plaatsing  
 
22-02-2012  

B&W besluiten d.d. 21 februari 2012


In de B&W-stukken een voortgangsreportage betreffende een mogelijk nieuw winkelcentrum aan de Soeteman.
Uit de stukken is op te merken dat de gemeente zich financieel heeft verbonden aan het realiseren van een geheel nieuw winkelcentrum in het Windmolenbroek.
Wethouder Jan van Marle merkte daarover op, dat dit hooguit in de grondtransactie het geval kan zijn. Dan moet echter voor het eind van dit jaar de zaak rond zijn. >>

Ook is er een collegebesluit om het Rijk te vragen in aanmerking te komen voor een Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) betreffende de tekorten op de verleende bijstandsuitkeringen. De gemeente komt al drie jaar structureel tekort op de bijstandsuitkeringen en moet dat uit eigen zak bijbetalen. Die tekorten lopen inmiddels flink op. Almelo komt op grond van de tekorten van de afgelopen drie jaren (respectievelijk 11, 21 en 27%) in aanmerking voor een MAU. Ten behoeve van de MAU moet een door de gemeenteraad bekrachtigde aanvraag worden ingediend bij de Toetsingscommissie WWB. De aanvraag voor de periode 2012-2014 moet uiterlijk 31 maart 2012 bij de toetsingscommissie binnen zijn en een besluit wordt pas eind 2012 genomen. >>
 

B&W Besluitenlijst d.d. 21 februari


B&W besluitenlijst d.d. 21 februari 2012
B&W besluit: Afwijzing planschades Ootmarsumsestraat
B&W besluit: Planschades omgeving Huize Friso
B&W besluit: inzake openbare P-plaatsen vermindering
B&W besluit: Nieuw bestemmingsplan Ossenkoppelerhoek
Raadsvoorstel: Nieuw bestemmingsplan Ossenkoppelerhoek
B&W besluit: Voortgangsrapport winkelcentrum Soeteman
Raadsbrief: Voortgangsrapport winkelcentrum Soeteman
B&W besluit: Visie arbeidsmarkt Noord Twente
Raadsvoorstel: Visie Arbeidsmarkt Noord Twente
B&W besluit: Verlengen overeenkomst thuiszorgaanbieders
B&W besluit: Pilotproject AWBZ/WMO
B&W besluit: inzake extramurale begeleiding
Raadsbrief: inzake extramurale begeleiding
B&W besluite: Contracten inzake Educatie en VAVO
B&W besluit: Indienen aanvraag MAU
Raadsvoorstel: Indienen aanvraag MAU
B&W besluit: Inzake brandveiligheid huidig stadhuis
B&W besluit: Uitbreiden woonzorg Burcht
Raadsvoorstel: Uitbreiden woonzorg Burcht
B&W besluit: Afwikkeling bodemsanering Nachtegaalstraat
B&W besluit: Openbaar ter afdoening prortefeuillehouders
B&W besluit: Bestuursplanning P & C cyclus 2012
Raadsbrief: Bestuursplanning P & C cyclus 2012
B&W besluit: Principebesluit Brandweer Twente
B&W besluit: Strategisch beleidsplan Twence
Raadsbrief: Strategisch beleidsplan Twence

Archief
Terug naar vorige pagina