Politiek nieuws


Plaatsing  
 
17-02-2012  

B&W wellicht fout met vergoeden schade Fortezza

 

ALMELO – Het college van B&W heeft wellicht ten onrechte 2,5 miljoen euro schadeloosstelling betaald aan projectontwikkelaar van der Looy uit Weert. Dat vermoedt althans de raadsfractie ALA/AOV.
Fractievoorzitter Gijs Stork heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan de wethouders Gerrit van Woudenbergh (VVD) en Jan van Marle (CDA) die volgens Stork betrokken zijn geweest bij de onderhandelingen over de terug levering in 2010 van de door van der Looy nooit betaalde grond, maar desondanks wel op papier het eigendomsrecht kreeg in 2006.
Stork vindt het maar vreemd dat de akte van levering d.d. 29-06-2006 niet bovenwater kon worden gehaald door de Rekenkamer Commissie. In 2006 onderhandelde toenmalig wethouder Anthon Sjoers met van der Looy.
In de akte van levering zou volgens Stork zijn verwezen naar de Algemene Verkoopvoorwaarden van de gemeente en deze omschrijven dat van der Looy de grond tegen dezelfde prijs moet terug leveren als deze niet voor de vastgelegde datum begint met bouwen.
Van der Looy’s dochteronderneming OMA Almelo BV nam op 29-06-2006 binnen tien minuten na het passeren van de akte via dezelfde notaris een hypotheek op de onbetaalde grond van 2,6 miljoen euro. Feitelijk heeft de gemeente die hypotheekschuld via van der Looy afgelost om de grond weer op naam te krijgen.
Van der Looy heeft nu nog een legesschuld van 1,1 miljoen euro aan de gemeente maar weigert deze te betalen omdat hij eerst grond in de binnenstad wil hebben geleverd voor het bouwen van 77 appartementen.
De gemeente heeft wel beslag laten leggen op bankrekeningen van van der Looy's OMA-rekeningen, maar daar bleek geen cent op te staan. Via een bodemprocudre wordt nu het concern van der Looy aangesproken.
 


Brief ALA/AOV aan B&W inzake akte van levering Fortezza

Archief
Terug naar vorige pagina