Politiek nieuws


Plaatsing  
 
15-02-2012  

B&W besluiten d.d. 14 februari 2012

 


B&W besluitenlijst d.d. 14 februari 2012
B&W besluit: Anticiperen op basisnet Spoor
B&W besluit: Zaak- en procesgericht werken
B&W besluit: Decembercirculaire gemeentefonds
B&W besluit: Loket registratie niet- ingezetenen
Raadsbrief: Loket registratie niet- ingezetenen
B&W besluit: Actualisatie mandaatregister
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder
B&W besluit: Starthandeling Waterboulevard en pleinen
Raadsbrief: Starthandeling Waterboulevard en pleinen

Archief
Terug naar vorige pagina