Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
12-02-2023  

Corona nekt bijna het Theaterhotel

Cultuursubsidie al jaren een koopje voor gemeente
 

ALMELO – In alle verkiezingsperiodes sinds jaren steggelen politici over de jaarlijkse cultuurbijdrage aan het Theaterhotel. ‘Dat heeft zo’n rijk concern niet nodig’ of platweg ‘Van der Valk hef geld zat’. Kreten op basis van uitspraken van Almelose burgers voor stemmengewin zonder feitenkennis.

In 1971 realiseerde de gemeente Almelo schouwburg De Hagen, een metamorfose van de bestaande oude sociëteit aan de Grotestraat met extra een heuse theaterzaal en toen volgens kenners geroemd om de akoestische kwaliteit.
Eind jaren ’80 liep het jaarlijkse tekort flink op naar zo’n 2,4 miljoen Hollandse guldens. Grote zorgen destijds voor wijlen wethouder Gerrit Stuivenberg (PvdA). Onderzoek van het Rotterdamse bureau Kolpron leerde dat privatisering van de schouwburg kansen bood het tekort op de exploitatie van De Hagen sterk en structureel te verminderen.  
Het vroegere Postiljon Motel wilde een te hoge jaarlijkse bijdrage. Door een faillissement van de Almelose patatfabriek Tijhof kwam Van der Valk in beeld. Stuivenberg wilde de werkgelegenheid behouden en voerde overleg met Ad van der Valk van de bekende horecaketen met de Toekan. En passant werd op advies van de voorzitter van de Almelose horeca ook het Kolpron-rapport op tafel gelegd. De interesse was gewekt en binnen 10 dagen lag een principeakkoord  op tafel. Van der Valk kocht de schouwburg voor één gulden onder voorwaarde dat ook 25 miljoen guldens in de bouw van een hotel zou worden geïnvesteerd en tevens de Herensociëteit zou worden gehuisvest en zo geschiedde. Groei van werkgelegenheid in de stad die zich omhoog moest vechten uit een textielverleden maar ook betekende het de start van stadsvernieuwingsprojecten als De Hagenborch, de Passage en het inmiddels weer gesloopte Versland aan de Markt.  
Om in guldens te blijven halveerde sinds de start van het Theaterhotel de gemeentelijke cultuurbijdrage structureel van 2,4 naar zo’n 1,2 miljoen. Door de jaren heen een besparing van inmiddels een slordige 36 miljoen guldens zonder index.

Corona blijkt anno nu een grote impact te hebben gehad in de bedrijfsvoering. Geen voorstellingen en omzet, nauwelijks hotelgasten en wel hoge kosten in de afgelopen jaren. Kun je dan als gemeente nog verwachten dat de exploitanten van het Theaterhotel jaarlijks een slordige 6 euroton blijven bijdragen aan het cultuurprogramma?  
De gemeente zal dus wat moeten als het als stad een cultuurprogramma wil blijven bieden aan burgers en buitenlui. Bijvoorbeeld het indexeren van de jaarlijkse cultuurbijdrage. Een lening voor het moderniseren van het theater. Op zich niet zo vreemd, want wijlen Gerrit Stuivenberg had destijds al een toezegging gedaan dat bij het investeren in puur het theater, de gemeente dat met open vizier zou bekijken. De gemeente deed dat al eens bij het vernieuwen van de ‘trek’ waarmee decors gehesen worden.
Dus gemeenteraad geen ‘bla, bla’ maar serieus kijken voor een mogelijke oplossing van dit probleem dat de exploitant niet te verwijten valt!

Archief
Terug naar vorige pagina