Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
02-11-2022  

Almelo verlengt aanvraag energietoeslag

Kan in sommige gevallen ook schriftelijk
 

ALMELO – De aanvraag door particulieren voor een tegemoetkoming in de hoge energiekosten kan bij de gemeente Almelo nog tot eind december van dit jaar worden ingediend. Het Rijk stelde daarvoor per geval eerder een bedrag van 800 euro beschikbaar en verhoogde dat later nog eens met 500 euro.

Digitaal
Via advertenties en de gemeentelijke website maakte de gemeente Almelo de Rijksregeling publiek waarbij de in Almelo geldende norm tot 120 procent van het minimum inkomen wordt gehanteerd. Gemeenten kunnen daar onderscheid in maken want er zijn ook gemeenten die de grens hebben opgetrokken tot 140 procent van het minimum inkomen. Almelo is dus minder scheutig en dat heeft alles te maken met het ‘krappe financiële jasje’ sinds jaren waarin de gemeente verkeerde.
Aanvragers worden via een Link verwezen naar een digitale aanvraag met behulp van de persoonlijke DigiD-code om de nodige gegevens in te vullen. Almelo vraagt daarbij opgave over het inkomen over de maand april van dit jaar, zijnde de referentieperiode. Is dat maandinkomen onder de grenswaarde, kan de aanvraag online verder worden ingevuld. Dat kan in bijzondere gevallen echter  ‘verkeerd’ uitpakken want bij een te hoog normbedrag wordt verdere aanvraag geblokkeerd. Dat kan bijvoorbeeld ZZP’ers overkomen of ieder die in de maand april bij uitzondering door neveninkomsten net teveel hebben verdiend. Het bijvoegen van digitale persoonlijke gegevens is dan verder niet mogelijk.
Almelo verwijst ook naar de organisatie Almelo Sociaal waar vrijwilligers burgers kunnen helpen bij het indienen van een aanvraag energietoeslag. Ook hier de werkwijze een digitale aanvraag en hulp bij het verkrijgen van een persoonlijke DigiD-code.

DiGiD niet wettelijk verplicht
Toenmalig staatssecretaris Ank Bijleveld kwam er ooit voor naar Almelo voor de landelijke invoering van de persoonlijke DigiD-code. Niet iedereen omarmde deze invoering zoals digibeten en principiële tegenstanders die geen vertrouwen hebben in de veiligheid van digitale systemen. Hackers zouden zomaar allerlei persoonlijke gegevens kunnen achterhalen en misbruiken. De staatssecretaris gaf echter aan dat DigiD niet wettelijk verplicht is voor burgers  en dat er dus ook de mogelijkheid van schriftelijke communicatie met overheden blijft.  Op dat laatste wordt door gemeenten in het algemeen niet gewezen en blijft dus de pressie om DigiD aan te vragen.

De gemeente Almelo erkent nu dat toeslagen in het algemeen en dus ook de energietoeslag ook schriftelijk kunnen worden aangevraagd. Daarvoor moet u dan wel eerst bellen met de gemeente Almelo zodat u een aanvraagformulier kan worden toegezonden. Dat kan in sommige gevallen een voordeel opleveren zoals voornoemde digitale aanvragers met een te hoge inkomensnorm in de maand april. Bij een schriftelijke aanvraag kan namelijk een beroep worden gedaan op de hardheidsclausule de de regeling omvat. Dan kan er namelijk een financieel overzicht over meerdere maanden worden bijgevoegd waaruit zou kunnen blijken dat uw jaarinkomen onder de door de gemeente gestelde normen blijft.
Het kost de controleurs van de gemeente wat meer werk, maar in dat geval terecht!
Kijk dus op internet: Vergoeding energiekosten | Gemeente Almelo en vraag als het niet anders kan telefonisch schriftelijke aanvraagformulieren aan.

Archief
Terug naar vorige pagina