Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
01-11-2012  

Kunst, cultuur en overheid in Job Klaasen Lezing


Oud- gedeputeerde Job Klaasen tijdens de eerste lezing met het thema, ethiek en politiek
 

HENGELO/ALMELO – De Almelose uitgever van het Twents nieuws en opinieweekblad De Roskam organiseert zondag 4 november a.s. de tweede Job Klaasen Lezing in het Rabotheater te Hengelo.
De lezing zal deze keer worden uitgesproken door publicist en cultuurfilosoof Thomas von der Dunk. Het onderwerp: kunst, cultuur en de rol van de overheid.
Gasten in het daarop volgende debat zijn o.a. Pieter Omzigt, tweede kamerlid voor het CDA, de Almelose VVD-wethouder Gerrit van Woudenbergh en Kees van der Meiden, directeur van museum Twentse Welle in Enschede. Ook van de aanwezigen wordt de nodige inbreng in het debat verwacht. Hoofdredacteur en uitgever van De Roskam Han Pape is de gespreksleider. De Job Klaasen Lezing in het Rabotheater (naast het NS station) begint om 16.00 uur en de toegang is gratis.

Kunstenaars en cultuurbazen lopen te hoop tegen de bezuinigingen. De beschaving zou in gevaar zijn. Is dat zo? Heeft de overheid wel een rol in het domein van kunst en cultuur, bij de publicatie, installatie, conservatie en productie van kunst en cultuur? Bovendien: waar is de inventiviteit, de samenwerking, het ondernemerschap, het mecenaat, de markt? Aan de andere kant valt de stelling te verdedigen dat de overheid (rijk, provincie, regio, gemeente) kunst en cultuur juist moeten bevorderen, materieel en financieel. Omdat het goed is voor welvaart en welzijn, omdat het schraagt en behaagt, omdat het een samenleving vitaal houdt.

Praat mee. Of houd voortaan uw mond!

Lees ook:

Eerste Job Klaasen Lezing; '
Mauro moet in Nederland blijven
'
 

 
05-11-2012  

Prof. Mr. van Vollenhoven opent tunnel Wierden


Commissaris der Koningin Ank Bijleveld en de Wierdense burgemeester Henk Robben heten Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven welkom bij zijn aankomst.
Foto: Coen Mulder
 

WIERDEN – In Wierden is eindelijk een eind gekomen aan de verkeers-belemmerende spoorovergang naast het station. Ruim anderhalf jaar werd aan de nieuwe ‘Fedor van Kregten-tunnel’ gewerkt om de verbinding tussen de kern van Wierden en het industrieterrein Hogelucht te optimaliseren. Ook het industrieterrein zelf en de omgeving werd in de afgelopen jaren aangepakt, een operatie die de gemeente Wierden en provincie Overijssel 25 miljoen euro kostte.
Professor Mr. Pieter van Vollenhoven, oud- voorzitter van de Onderzoeksraad voor veiligheid, kreeg de eer om de tunnel te openen, waarna een stoet met oude landbouwvoertuigen en een paardentram met schoolkinderen als eerste door de naar de Wierdense schilder Fedor van Kregten (1871-1937) vernoemde tunnel trok, om deze officieel in gebruik te nemen.
Bij zwembad ‘De Kolk’, een stukje verderop, was een verkeersplein ingericht waar belangstellenden informatie kregen over het verhogen van de verkeersveiligheid. Met dat doel is ook de ‘Fedor van Kregten-tunnel’ aangelegd inclusief een voetgangerstunnel. Prof. van Vollenhoven verkondigde in zijn openingsspeech dat er eigenlijk in heel Nederland geen gelijkvloerse kruising met het spoor diende te bestaan.

Fotoreportage: Coen Mulder

Fotoreportage (33 foto's)...

 
06-11-2012  

VVD de weg kwijt zegt CDA Overijssel

 

ZWOLLE – Volgens het CDA Overijssel is de VVD de weg kwijt. De CDA-fractie wijst in deze het regeerakkoord waarin wordt uitgegaan van ‘schatkistbankieren’ waarin ‘Vadertje Staat’ de reserves van provincies gaat beheren. Volgens de CDA-fractie kost dat de provincie jaarlijks 25 miljoen euro. Het CDA in Overijssel gaat er namelijk niet vanuit dat het Rijk een redelijke rente vergoed aan de provincies. CDA Overijssel wil dat de reserves in eigen beheer blijven om in crisistijd te kunnen blijven investeren.
Ook de SP ziet niets in ‘schatkistbankieren’ door de Staat.

 
06-11-2012  

Politie slaat flinke slag bij henneptelers in de regio

  ENSCHEDE – Politie Twente, KLPD, KLPD Luchtvaart, Nationale recherche, douane, belastingdienst, gemeenten, de Koninklijke Marechaussee en het Openbaar Ministerie hebben in de regio de hennepteelt een flinke slag toegebracht. In totaal werd er op diverse locaties voor meer dan 1,1 miljoen euro straatwaarde aan hennep in beslag genomen bij meerdere invallen. In contanten werd één euroton in bewaring gesteld en zijn 4 auto´s, 1 scooter, 1 motor en 1 nepvuurwapen in beslag genomen. Bij de diverse controle locaties werd illegaal elektriciteit afgetapt en soms zeer gevaarlijk. Op één locatie was zelfs sprake van oververhitting en een bijna beginnende brand. Ook werd een ‘conversie´ lab aangetroffen voor de productie van synthetische drugs zoals amfetamine. In totaal werden 11.238 hennepplanten vernietigd.
Lees verder...

 
06-11-2012  

Europees geld voor kanaalverbinding Duitsland?

 

BRUSSEL – Europarlementariër Peter van Dalen (CU) heeft dinsdag voorstellen ingediend om de Twentekanalen te verbinden met het Mittellandkanaal (D). Al in 1994 is een eerste studie verricht om de vaarroutes te verbinden, maar dat belandde in de la vanwege de hoge kosten en het verwachte lage rendement. Sindsdien is er veel gewijzigd. Vooral de toenemende drukte over de weg en de dreiging dat ook de spoorverbinding door Twente dicht slibt, hebben van Dalen als Vicevoorzitter van de Transportcommissie van het Europees Parlement doen besluiten om dat plan tot uitvoering te willen brengen.
Van Dalen verwacht dat het realiseren van de kanaalverbinding een investering vergt van rond de 1,5 miljard euro. Hij wil daarvoor 250 miljoen euro aan Europese subsidie vrijmaken. Het realiseren van een verbinding naar het Mittellandkanaal kan een geweldige ‘boost’ zijn voor vrachttransport over water en een ontlasting voor de A1 (E8) en het spoor door de Twentse steden.
Ook de provincie Overijssel is met een eigen verkennend onderzoek bezig.

 
08-11-2012  

Meldkamer Politie Twente naar Apeldoorn

 

DEN HAAG – De meldkamer van Politie Twente die nu nog in Hengelo zetelt gezamenlijk met brandweer en ambulancedienst, verdwijnt uit de regio en wordt overgeplaatst naar Apeldoorn. De verplaatsing staat in een voorstel van minister Ivo Opstelten van het ministerie van Justitie en Veiligheid als onderdeel van de invoering van één landelijke politiedienst met het landsdeel Oost (Gelderland/Overijssel) als regio. Ook de korpsleiding gaat over naar Apeldoorn als geografisch centrum in het gehele landsdeel Oost. Het politie-landsdeel Oost bestaat daarna uit 5 districten. District Twente te Enschede met de hoofdtaak regionale informatie, District IJsselland te Zwolle met als hoofdtaak forensische opsporing, District Noord/Oost Gelderland te Apeldoorn met als hoofdtaak leiding politie-landsdeel Oost en de meldkamer, District Gelderland Midden te Arnhem met als hoofdtaak de regionale recherche landsdeel Oost en district Gelderland Zuid te Nijmegen met als hoofdtaak dienst regionale operationele ondersteuning. Het totale politiekorps landsdeel Oost bedraagt 6954 manschappen, waarvan de burgemeester van Nijmegen de korpsbeheerder wordt.
Voor Twente houdt dit op den duur 1464 banen in en dat is 3 procent meer dan nu. Een veer moet Twente laten t.a.v. de meldkamerdiensten van de ambulancedienst en de brandweer. Ook deze verhuizen mee naar Apeldoorn.
Minister Opstelten beslist binnenkort over het voorstel, maar heeft nog wel te maken met een ‘onwillige’ korpsbeheerder in Arnhem. De Centrale Ondernemings Raad (COR) ziet alleen nog mogelijke problemen bij de afstand naar werk voor de korpsleden.

 
09-11-2012  

MST en ZGT ziekenhuizen samen in coöperatie

 

ALMELO/ENSCHEDE/HENGELO/OLDENZAAL – De ZGT ziekenhuizen in Almelo en Hengelo en het MST ziekenhuis in Enschede gaan samen in 2013 een coöperatie vormen om de hooggespecialiseerde zorg in Twente te handhaven. Directies, de medezeggenschapsraden en de Raden van Toezicht zijn dat met elkaar overeengekomen.

In de komende maanden wordt de samenwerking per specialisme uitgewerkt en wordt ook gekeken naar de spreiding van specialismen over de ziekenhuizen. Daarnaast wordt gekeken hoe de ondersteunende diensten met elkaar ‘vervlochten’ kunnen worden.
De grootste concentraties van specialistische zorg komen in Almelo en Enschede. Zo werken de maatschappen radiologie Almelo en Enschede al lang samen. Ook de gyneacologen, de neurologen en de plastische chirurgen zijn al langer met elkaar in overleg zonder dat de directies van MST en ZGT daarbij zijn betrokken. Ook de maatschappen chirurgie gaan met elkaar aan tafel. Verder zijn specialismen als IVF oncologie en brandwonden doel van concentraties.
Spoedeisende eerste hulp, lichte diagnostiek, laagdrempelige zorg en zorg voor chronisch zieken blijven in alle 3 ziekenhuizen, is het uitgangspunt.
In de kernen in de regio komt wellicht uitbreiding van poliklinische centra waar 80 tot 90 procent van de meest voorkomende ingrepen kunnen plaatsvinden.

Eerder deze week werd al bekend dat het MST afziet van nieuwbouw van vier O.K's en een nieuw beddenhuis in Oldenzaal. Daar wordt wel de poliklinische hulp gehandhaafd en ook de centra in Losser en Haaksbergen blijven bestaan.

 
09-11-2012  

Rimpels in vijver vliegveld Twente

 

ALMELO/ENSCHEDE – De Bestuursrechter in Almelo heeft vrijdag voor flinke rimpels gezorgd in de vijver van het vliegveld Twente. Het ministerie van defensie had de militaire status van de voormalige vliegbasis gehandhaafd om de start van een burgerluchtvaarthaven te vergemakkelijken, maar de rechtbank in Almelo vindt dat niet redelijk omdat de voormalige vliegbasis geen enkel e militaire functie meer heeft. De Bestuursrechter maakt daarom een eind aan die status over een termijn van nu nog één jaar. Met die uitspraak vervalt dan ook de geluidscontour van 38 km2 die nu nog als beperking van grootschalige bebouwing geldt. Zo geldt voor Enschede bijvoorbeeld ook een maximale hoogte van bouwwerken i.v.m. radar-lijnen.
De uitspraak is juichend ontvangen bij VOLT-Twente die tegen een burgerluchtvaarthaven vecht. De uitspraak wordt betreurd door de Nederlandse Academie vaoor Verkeersvliegers (NAV), de vliegclub en de zweefvliegclub op de voormalige basis. Voor de start van burgerluchtvaart is de uitspraak eveneens een flinke domper. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede vechten al jaren om burgerluchtvaart van de grond te krijgen en hebben daar al vele miljoenen euro’s aan besteed. Zij riepen ook de ADT in het leven die zorg moet dragen om exploitanten te vergaren.
Bij het ministerie van defensie en bij het ministerie van infrastructuur wordt de uitspraak van de Bestuursrechter naarstig bestudeerd. Het is niet ondenkbaar dat zij in beroep gaan bij de Raad van State.

 
11-11-2012  

Provincie stopt 15 miljoen in NOT-gemeenten

 

ZWOLLE – Gedeputeerde Staten wil 15 miljoen euro beschikbaar stellen voor economische activiteiten in de vier NOT-gemeenten, Tubbergen, Dinkelland, Oldenzaal en Losser. Doel is het subsidiëren van innovatieve plannen van burgers en ondernemers om de neergaande economische spiraal in de NOT-gemeenten om te buigen.
GS ziet de noden van de plattelandsgemeenten en wil met de financiële injectie een goed woon-, werk- en leefklimaat overeind houden om bevolkingskrimp tegen te gaan.
Het is echter aan Provinciale Staten van Overijssel om daadwerkelijk geld beschikbaar te stellen.
 

 
11-11-2012  

ReggeNetwerk voor ondernemers in de regio

 

RIJSSEN - Initiatiefnemers Carolien Doornink, Eric Braamhaar, Gijs Scholman en Anouk van Leussen hebben een nieuw netwerk voor ondernemers in Wierden, Rijssen, Holten, Almelo en Nijverdal opgericht, dat per 1 januari a.s. van start gaat. ReggeNetwerk is de naam en men richt zich op kennismaken, inspireren, verbinden en kennis delen door de ondernemers in voornoemde gemeenten. ‘ReggeNetwerk moet een ontmoetingsplek worden waar ondernemers elkaar beter leren kennen en een platform vormen om het eigen bedrijf te profileren’, aldus de enthousiaste initiatiefnemers. ReggeNetwerk werd vorige week gepresenteerd bij De Beyaardier in Rijssen.
Als eerste bijeenkomst van het ReggeNetwerk staat een nieuwjaarsbijeenkomst gepland (datum binnenkort bekend). Wilt u ook komen netwerken? Aanmelden voor de avond kan door een e-mail te sturen naar info@reggenetwerk.nl. Binnenkort zal bovendien de website www.reggenetwerk.nl online gaan, waarop u alle relevante informatie over het ReggeNetwerk kunt vinden.

 
12-11-2012  

Tukkertruck doet dienst bij Syrische rebellen

 

ENSCHEDE – De voormalige ‘truck’ van de Enschedese sportschool CrossFit Twente doet dienst als mitrailleursvoertuig bij de Syrische rebellen. CrossFit Twente had de auto ingeruild bij een autodealer, maar omdat de stickers er op bleven zitten, kwam het vernieuwde gebruik als legervoertuig in de publiciteit door een filmpje op YouTube. Een Deen, die werkt in Qatar, zag het filmpje en lichtte de sportschooleigenaar in, die daar verder part noch deel aan heeft.

 
14-11-2012  

Conservatorium Enschede in rep en roer


Klik hiernaast op fotoreportage voor een vergroting >>
 

ENSCHEDE – Studenten en docenten van het ArteZ Conservatorium in Enschede zijn in rep en roer over het plan van de centrale directie in Arnhem om de opleiding klassiek van Enschede naar Zwolle over te hevelen. Van de drie Artez-vestigingen in Arnhem, Enschede en Zwolle kennen alleen de laatste twee nog een opleiding klassieke muziek. De vestiging in Enschede heeft ook veel studenten uit het Duitse achterland.
In Enschede vreest men dat door de plannen het aantal Duitse studenten fors zal afnemen, gelet op de slechte verbindingen met Zwolle. Zowel per trein als per auto over het ‘karrespoor’ N35 is het voor de meeste Twentse studenten en hun Duitse studiegenoten geen optie om in Zwolle te gaan studeren.
In Enschede wordt ook gevreesd dat de investeringen in het Nationaal Muziekkwartier daardoor teloor gaan.
Op de website www.klassiekinenschede.nl wordt fel geprotesteerd tegen het voornemen van de Raad van bestuur die vanavond een klap op het voorstel wil geven.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
15-11-2012  

Week van de Techniek is succes bij Falco

  VRIEZENVEEN – Voor Falco, producent van straatmeubilair, was de ‘Week van de Techniek´ een doorslaand succes. Falco deed voor het eerst mee aan het initiatief van de Industriële Kring Twente regio Almelo (IKT) en dat is bij Falco als zeer goed ervaren.

<< De leerlingengroepen 8 van De Noorderborgh en De Toermalijn, beide uit Almelo, kregen bij Falco een rondleiding en moesten ook de ideale inrichting van een schoolplein ontwerpen, uiteraard met Falco-producten. De prachtigste collages werden getoond, en zelfs Falco´s hoofd productontwikkeling was onder de indruk van de getoonde ideeën.

Bij een videopresentatie over Falco konden vragen worden gesteld en daar werd gretig gebruik van gemaakt. In het bedrijf maakten vooral de lasrobot, de plasmasnijder, de heftrucks en de vrachtwagens indruk. Daar mee was het echter nog niet gedaan voor de leerlingen, want in kleinere groepjes werd de montage van een Falco-afvalbak in praktijk gebracht.

Het grotere doel van de ‘Week van de Techniek´ is om bij de keuze van vervolgonderwijs ook de technische beroepen onder de aandacht te brengen als prima toekomstperspectief.
Lees verder...

Fotoreportage (4 foto's)...

 
15-11-2012  

Monsterverbond radiologen in Oost Nederland

 

ALMELO - De radiologen van de ZGT-ziekenhuizen in Almelo en Hengelo en de radiologen van MST Enschede en het Koningin Beatrix Ziekenhuis in Winterswijk lopen hun directies voorbij wat samenwerking betreft. De maatschappen zijn gefuseerd tot één Maatschap Radiologie Oost Nederland (MRON) en is daarmee in een klap de grootste maatschap radiologie van Nederland.
MRON telt in de maatschap 37 radiologen die hun kennis willen bundelen en radiologische behandelingen willen uniformeren om de kwaliteit te verhogen.
Door een betere benutting van de apparatuur en verdere organisatie-efficiency wil men tevens de wachtlijsten terugdringen.
Ook telt als gemeenschappelijk doel innovatie behandelmethodes en specialisaties te ontwikkelen waardoor de kwaliteit van de radiologische zorg in Oost Nederland zich een vooraanstaande rol kan toe-eigenen in Nederland.

 
15-11-2012  

Opleiding klassieke muziek weg uit Twente


Artez Enschede - Foto: Buter Architecten
 

ENSCHEDE/ARNHEM/ZWOLLE – De conservatoriumopleiding klassieke muziek van de Hogeschool der Kunsten ArteZ gaat weg uit Twente. Dat heeft de hogeschoolraad van ArteZ gisteravond in Arnhem besloten. Daarmee negeert de raad volledig de weerstand van docenten en studenten in Enschede, die wellicht al volgend studiejaar moeten uitwijken naar Artez Zwolle of een keuze voor opleiding elders in Nederland of daarbuiten moeten maken. Vooral een massaal vertrek van de Duitse studenten wordt gevreesd, gelet op de bezwaren van ‘onbereikbaarheid’ per auto en openbaar vervoer van en naar Zwolle vanuit Twente.
Met de instemming van de raad heeft in ieder geval de Raad van Bestuur vrijspel gekregen haar zin door te drijven tot verdere opleiding-concentraties aan de ArteZ-instellingen in Arnhem, Enschede en Zwolle.
Tijdens de Open Dag bij Artez Enschede a.s. zaterdag, weet men eigenlijk nu nog niet of men potentiële studenten klassieke muziek al per direct moet doorverwijzen. Ook is nog niet zeker of in Enschede alsnog de revolutie losbreekt onder de studenten en de docenten.

Lees ook: ‘Conservatorium Enschede in rep en roer

 
15-11-2012  

Gemeente Almelo wint Ziekenomroep-quiz

 

NIJVERDAL - De studio van de Overijsselse Zieken Omroep (OZO) in Nijverdal was gisteravond gevuld met ambtenaren van Twentse gemeenten voor de jaarlijkse OZO-quiz ‘Erkend Talent’.
De vragen, die werden samengesteld door de vrijwilligers van OZO, zorgden ervoor dat de ‘hersens flink werden gekraakt’. De Almelose delegatie liet deze keer de concurrenten uit de gemeenten Hellendoorn, Hof van Twente, Tubbergen en Wierden de hielen zien, zodat zij aan de haal gingen met de wisselbeker en eeuwige roem.

< Het winnende ambtenarenteam uit Almelo - foto: Eef Jansen

 
15-11-2012  

TMZ en Locomotion beste werkgevers 2012


Bij TMZ is de Award met gejuich ontvangen (eigen foto TMZ)
 

ENSCHEDE - TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) uit Almelo en Locomotion uit Hengelo zijn de winnaars geworden van de Beste Werkgever Award Twente/Achterhoek 2012, een initiatief van Tc Tubantia en Newcom Research & Consultancy.
TMZ won als zorginstelling met vestigingen in meerdere Twentse steden en ruim 2000 medewerkers de Award in de non-profit sector. Locomotion troefde bij de commerciële bedrijven de concurrenten af. Het bedrijf ontwerpt software voor toepassingen in elektriciteits-omgevingen. De prijzen werden uitgereikt in CineStar te Enschede.
Voor TMZ betekent de Award een positieve impuls voor zorglocaties Het Meulenbelt en Het Noabershoes te Almelo. Voor voorzitter van de Raad van Bestuur Peter Weda is het een indicatie door te gaan met de ingeslagen weg: “Het is een prestatie die we samen met alle medewerkers hebben neergezet. Het geeft aan dat de manier van werken van TMZ opvalt en – ook buiten de organisatie – gewaardeerd wordt.
Voor nieuwe medewerkers betekent dit een extra reden om bij ons te komen werken en het geeft onze cliënten en hun naasten vertrouwen. Het belangrijkste is dat deze prestatie de verplichting schept om op deze weg door te gaan. Samen willen we het verschil blijven maken voor onze cliënten en voor elkaar.”
TMZ wil in Almelo tevens een nieuw verpleeghuis met individuele zorgkamers realiseren. Het wil in feite af van zalen met patiënten bij elke vestiging.

 
18-11-2012  

Politie ziek, zwak en misselijk ? (upd)


In Zwitserland heeft de politie-Seat een kotscabine
 

DEN HAAG – Het was even schrikken in Den Haag. Het nieuwsbericht zaterdag jl. van RTL over het hoge ziekteverzuim bij ‘Neerlands Hermandad’. Rond de 11 procent ziekteverzuim en het Twentse politiekorps stond zelfs bovenaan met 12 procent.
RTL lanceerde het nieuwsbericht nadat het gegevens had opgevraagd bij de korpsen. Waarna het met de conclusie kwam over het hoge verzuim.

Update:
19-11-2012
Politie Nederland nuanceert het bericht van RTL, door aan te geven dat er een rekenfout was gemaakt bij de politie zelf, waardoor het aantal zieken was afgezet tegen een te laag aantal korpsleden. Volgens de politie is het percentage zieken maar 5,9 procent. Dat is overigens nog zeer ruim boven het percentage zieken in het bedrijfsleven.
 

 
19-11-2012  

Alfa Accountants opende op ´t Lochter III

 

NIJVERDAL - Alfa Accountants en Adviseurs in Nijverdal opende vrijdag haar nieuwe vestiging op ’t Lochter III te Nijverdal en vierde dat met een Open Huis voor klanten en relaties uit de regio.

<< Burgemeester Anneke Raven van de gemeente Hellendoorn verrichtte de opening samen met 'Alfa-leaders' Hendrik Bouwmeester en Bertus Webbink, door samen door het Alfa-logo te ‘lopen’ dat in de feesttent was geplaatst.

De genodigden konden het nieuwe pand uitvoerig bezichtigen en in de feesttent was er gelegenheid voor het drinken van het speciaal voor de gelegenheid gebrouwen bier ’t Lochterse Tripel.

De giften die werden ontvangen ter gelegenheid van de opening, waren bestemd voor de stichting Handicamp Outdoor, een organisatie die vakantiereizen organiseert voor mensen met een lichamelijke beperking.

 
20-11-2012  

Rekenkamer O.N. onderzoekt grondaankopen

 

ZWOLLE/ARNHEM – De Rekenkamer Oost Nederland gaat het grondbeleid van de provincies Overijssel, Gelderland en van de gemeenten in beide provincies onderzoeken. De gemeenten behoren eveneens tot het onderzoek, omdat de provincies toezichthouders zijn over de financiële huishouding van gemeenten. Veel gemeenten moeten noodgedwongen vele miljoenen euro’s afschrijven op hun grondexploitaties, omdat men maar grond bleef aankopen voor zeer grootse plannen. Apeldoorn, Almelo en Enschede zijn bijvoorbeeld gemeenten waar het grondbeleid desastreuze gevolgen heeft voor de financiële huishouding en noodgedwongen fors moet worden bezuinigd op de uitgaven.
In Almelo bijvoorbeeld wordt OZB de komende 3 jaar met 5 procent extra boven de inflatie verhoogd. Ook de basissporten moeten in twee jaar tijd 1 miljoen euro extra aan huur betalen voor gemeentelijke accommodaties en de bibliotheek moet noodgedwongen twee filialen sluiten.
Desondanks wil het Almelose college van B&W en de coalitiepartijen VVD/CDA/PvdA wel 56 miljoen euro ‘uittrekken’ voor de bouw van een nieuw ‘stadspaleis’ om de ambtenaren te huisvesten.
De uitkomst van het onderzoek van de Rekenkamer Oost wordt medio april 2013 verwacht.

 
20-11-2012  

Gouden Gazelle Award voor Almelose Buurtzorg

 

LOCHEM – De Gouden Gazelle Award van het Financieel Dagblad voor grote bedrijven in Overijssel is gewonnen door Buurtzorg Nederland uit Almelo. In de sector middelgrote bedrijven won Salland Engineering uit Zwolle en in de categorie kleine bedrijven ging de Award naar Cape Systems uit Hellendoorn.
De prijzen voor Overijssel werden vandaag uitgereikt bij For Farmers in Lochem. Op 13 december verschijnt in het Financieel Dagblad de landelijke lijst met winnaars van snel groeiende bedrijven.

 
20-11-2012  

Winnaars Provinciaal Jeugddebat naar 2e Kamer

  ZWOLLE- 13 Overijsselse jongeren gaan op 22 april in de Tweede Kamer in debat met ministers en staatssecretarissen. Zij zijn de winnaars van het Provinciaal Jeugddebat op 20 november in het provinciehuis in Zwolle. In totaal deden 55 jongeren mee met het debat.

De jongeren kruisten de degens met drie Statenleden en een lid van de Jongerenraad Overijssel over vier provinciale onderwerpen. Ze discussieerden over duurzaamheid, politiek, kunst en cultuur en sport (wielerwedstrijd Vuelta).
Lees verder...

Fotoreportage (1 foto's)...

 
21-11-2012  

Kabinet wil concentraties van gevangenissen

 

DEN HAAG - Elf van de negenentwintig gevangenissen in Nederland gaan dicht. Dit meldt het tv-programma Nieuwsuur. De 18 resterende gevangenissen moeten allen een capaciteit krijgen van meer dan 1000 gevangenen. Het aantal meerpersoonscellen wordt daarbij verhoogd van 1000 naar 3000, zo is de bedoeling van het kabinet.
De sluiting treft vooarl de provincies Drenthe, Groningen en Zeeland. De gevangenis in Leeuwarden blijft open. Het kabinet wil €107 miljoen bezuinigen. Het gaat om zevenhonderd banen. Volgend voorjaar valt het definitieve besluit.

In Drenthe staan vier instellingen – drie in Veenhuizen en een in Hoogeveen – op de nominatie om dicht te gaan. Het plan ontvangt de nodige kritiek omdat de concentraties vooral plaatsvinden in de Randstad en Brabant en daardoor de re-socialisering extra wordt bemoeilijkt.

In Overijssel blijft één gevangenis volgens het voorstel. De Penitentiaire Inrichting De Karelskamp in Almelo is nu de grootste met een capaciteit van 176 mannen waarvan er 26 onder een zwaarder regiem vallen. Ook de ‘Open Gevangenis’ Niendure in Almelo met een capaciteit van 33 mannelijke gedetineerden valt onder de gezamenlijke P.I. Overijssel. In Zwolle staan 2 P.I.’s. Zwolle Zuid 1 voor mannen, met een Huis van Bewaring voor 59 gedetineerden, een gevangenis voor 90 en een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) voor 72 gedetineerden en Zwolle Zuid 2 voor vrouwen, met een Huis van Bewaring voor 100 gedetineerden, een gevangenis voor 32 en een PPC voor 20 gedetineerden.

 
21-11-2012  

Losser wil overdrachtsbelasting in eigen zak

 

LOSSER – De gemeente Losser heeft het ‘licht’ gezien. In Losser vindt men namelijk dat de overdrachtsbelasting bij verkoop van onroerend goed niet in de rijkskas hoort maar in de gemeentekas. Losser heeft dan ook het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) verzocht actie in deze te ondernemen. 'Onroerend goed transacties zijn lokale transacties, die geen directe relatie met de centrale overheid hebben. Het is eenduidiger en logisch dat alle belastingen op het gebied van onroerende zaken ten goede komen aan de gemeente', aldus het Losserse college in de brief aan VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma.

 
23-11-2012  

Burgemeester Twenterand onder vuur

 

TWENTERAND – Burgemeester Cornelis Visser ligt onder vuur in de gemeenteraad van Twenterand. Meerdere fracties hebben kritiek op zijn functioneren en ze verwijten hem tevens een te slappe leiding tijdens raadsvergaderingen.
De kritiek is dermate groot dat door een aantal raadsleden overwogen wordt om een brief naar CdK Ank Bijleveld te sturen over het disfunctioneren van Visser.
Visser werd in juni 2010 benoemd tot burgemeester in Twenterand en was voordien Europarlementariër en wethouder in het Zeeuwse Goedereede.
De kritiek noopte Visser vrijdagavond tot spoedoverleg met alle fractievoorzitters, maar daarover worden zowel door Visser als door de fractievoorzitters geen uitspraken gedaan.
 

 
25-11-2012  

Drie provinciale titels voor APKV Het Oosten


Bij de jeugd kwam Britt Schorn goed voor de dag met haar grote hoen. De hen van het ras orpington in de kleur buff behaalde het predikaat Fraai.
 

GOOR – Drie leden van de Almelose kleindierenvereniging APKV Het Oosten behaalden dit weekend op de Hof van Twenteshow in Goor een provinciaal kampioenschap. Harald Asbreuk uit Albergen won de prijs voor het fraaiste konijn van de show en werd daarmee ook Overijssels kampioen. De Almelose Britt Schorn veroverde de titel bij de jeugd. Haar hoen van het ras orpington werd door de keurmeesters aangewezen als het fraaiste hoen van een jeugdlid. Plaatsgenoot Henk Snijders werd eveneens Overijssels kampioen bij de sierduiven. Snijders, erelid van APKV Het Oosten, won die prijs met een jonge doffer van het ras Engelse kropper.

Asbreuk prolongeerde zijn titel op de Hof van Twenteshow, want ook in 2011 kreeg hij onder meer een oorkonde als inzender van het fraaiste konijn van de show. Destijds was de provinciale bondsshow echter nog niet bij de organiserende vereniging GPKV ondergebracht. Vanwege het 100-jarig bestaan van GPKV werden dit jaar de ook Overijsselse kampioenschappen gehouden op de show in sporthal Mossendam.
De voorzitter van APKV Het Oosten won met een konijn van het ras Belgische haas. Het dier kreeg het hoogste predikaat Uitmuntend.
Bij de konijnen bleef het kampioenschap bij APKV Het Oosten: in 2011 won Dennis Voortman uit Almelo met een tan.

Almeloër Snijders bewees andermaal tot de topfokkers van Nederland te behoren bij de sierduiven. Net als vorig jaar in Borne schreef hij het provinciale kampioenschap op zijn naam.

Bij de jeugd kwam Britt Schorn (foto) goed voor de dag met haar grote hoen. De hen van het ras orpington in de kleur buff behaalde het predikaat Fraai.

Eerder dit jaar was Asbreuk ook al de grote winnaar van de Reggeshow in Rijssen. In december doet hij met enkele dieren met aan de Europashow in het Duitse Leipzig.www.apkvhetoosten.nl

 
25-11-2012  

N35 in komende jaren geen vierbaans-autoweg

 

ZWOLLE – Volgens een recente studie van Rijkswaterstaat wordt de N35 tussen Nijverdal West en Wijthmen in de komende jaren nog geen autoweg met 2x2 rijstroken. Die conclusie is de Provincie Overijssel en de Regio Twente rauw op het dak gevallen. Een gezamenlijk persbericht laat men weten dat er juist alle reden is om de N35 op te waarderen als belangrijkste verbindingsweg tussen de economische kernen Twente en Zwolle. De N35 was een verkiezingsitem bij VVD’er Han ten Broeke in zijn voorkeursactie voor een zetel in de Tweede Kamer. Ook partijleider Mark Rutte deed toezeggingen in die richting. Of het besluit van het kabinet Rutte/Samson om 250 miljoen te bezuinigen op wegen, met het advies van Rijkswaterstaat in verband staat, is niet bekend.

Archief
Terug naar vorige pagina