Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
02-03-2010  

Bibliotheekdirecteur nu ook beveiliger


Of bloemen helpen?
 

ALMELO – Soms zit het bibliotheekdirecteur Jan Krol niet mee. Noemde hij zich in het verleden al eens zelf ‘manusje van alles’ en ‘stofblikdirecteur’, tegenwoordig treedt hij ook op als beveiliger en staat hij bij de ingang van de bibliotheek te posten.
Oorzaak is het verscherpte toezicht voor hangjongeren in de hal bij Albert Heijn. Daar zijn de hangjongeren door Stadstoezicht verjaagd met als gevolg dat zij zich in de bibliotheek nestelden en voor lawaai en overlast zorgen zoals gillend, schreeuwend en scheldend tussen de boekenkasten door te rennen. Dit tot ergernis van de op stilte gestelde bezoekers.
Een week lang huurde Krol een beveiliger in en dat kostte hem 1000 euro uit het bibliotheekbudget. Nu heeft Krol daar het geld niet meer voor en post hij zelf bij de draaideur. De stadswacht heeft wel beloofd om wat vaker een ‘rondje’ in de bibliotheek te komen maken, maar of dat afdoende is wordt betwijfeld. Het weer wordt warmer Jan, misschien dat dat beter helpt.

 
02-03-2010  

't Heetveld is geschiedenis

 

ALMELO - De school voor Speciaal Voortgezet Onderwijs 't Heetveld aan de Heetveldsweg wordt gesloopt. De school was altijd gezichtbepalend bij de kruising Sluitersveldsingel/Binnenhof. De Rijssense Gebouwen Sloperij heeft met zwaar materieel in een paar dagen alles met de grond gelijk gemaakt. Veel oud leerlingen zullen aan de school prettige of minder prettige herinneringen hebben. Er wordt al druk gewerkt aan een schoolreünie om oude herinneringen op te halen. Sinds een paar jaar is 't Heetveld opgegaan in de OSG Erasmus en is eind vorig jaar de nieuwbouw aan de Horstlaan betrokken.

< Fotoreportage Jan Bril

Fotoreportage (8 foto's)...

 
03-03-2010  

Onderzoek huisvesting CWI in Twenthe Centrum

 

ALMELO – De gemeente Almelo laat een onderzoek instellen om het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) te huisvesten in het Twenthe Centrum. Het college van B&W besloot maandag een financiële haalbaarheidsanalyse te laten uitvoeren. Het ligt in de bedoeling dat de gemeente hoofdhuurder wordt en op basis van werkplekken onderverhuurd aan de instellingen die binnen het CWI-Werkplein samenwerken.
Op basis van voorcalculatie van huur en investeringen is de gemeente het vooroverleg voor huur van een deel van het Twenthe Centrum al gestart. Het voorstel moet op zo kort mogelijke termijn worden uitgewerkt om het door de gemeenteraad te laten vaststellen in een investeringskrediet en dekkingsplan.
De huidige vestiging van het CWI-werkplein moet worden gesloopt voor de vernieuwingsdrift in het stadscentrum.

 
03-03-2010  

Illegale vetlozing in riool, hulp gevraagd


Foto: FBF
  ALMELO - Het waterschap Regge en Dinkel, de gemeente Almelo en de politie Twente zijn op zoek naar de veroorzaker dan wel veroorzakers van illegale vetlozingen op het riool. Onderzoek heeft tot nu toe nog niet het gewenste resultaat gehad en de steun van de bevolking wordt gevraagd om deze illegale lozingen te doen stoppen.

In de Riool Water Zuiveringinstallatie Almelo, locatie Vissedijk, komt de laatste jaren op gezette tijd via het riool een grote hoeveelheid vet binnen. Dit vet zorgt voor ernstige storingen aan de technische installatie met onnodige oppervlaktewaterverontreiniging als gevolg.
Het gebied dat loost op deze installatie is gelegen ten noordoosten van Almelo. (Gedeeltelijk Almelo – Aadorp – Maria parochie – Harbrinkhoek – Albergen). Controleurs van het waterschap Regge en Dinkel hebben in samenwerking met de toezichthouders van de gemeente Almelo en de Politie Twente een onderzoek ingesteld. Mogelijke veroorzakers, als het gaat om lozingen van vet in dit gebied, zijn gecontroleerd. Uit deze controles is niet gebleken dat de nog steeds voorkomende vetlozingen vanuit die bedrijven plaats vinden.
Lees verder...

 
03-03-2010  

Convenant voor proces- en laboratoriumtechniek

  Enschede, 3 maart 2010 – Op donderdag 11 maart a.s. sluiten negen partijen* op de ROC-locatie aan de Wierdensestraat in Almelo een convenant om hun samenwerking met betrekking tot de instandhouding, en daarmee een stuk historie, van laboratorium- en procestechniek in Twente te bekrachtigen. De bedrijven werken al sinds 2008 nauw samen, maar willen het een officiëler en professioneler tintje geven. Ook omdat is gebleken dat het gezamenlijke project ‘Er zit muziek in de proces- en laboratoriumtechniek´ haar vruchten begint af te werpen. Zo ziet het ROC van Twente, aanbieder van deze opleidingen, een stijging in het aantal studenten. Daarmee kunnen toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt door de vergrijzing worden opgevangen.
Lees verder...

 
05-03-2010  

Eerste werkzaamheden Indië van start

  ALMELO - Op de Indië locatie (het voormalige Ten Cateterrein aan de Sluiskade), dicht bij het centrum van Almelo ontwikkelt Ter Steege Vastgoed Rijssen een nieuw stuk binnenstad. Op het 23 hectare grote terrein (ruim 50 voetbalvelden) komen 600 afwisselende huur- en koopwoningen, twintig drijvende waterwoningen en diverse culturele- en horeca voorzieningen. Deze week starten de eerste voorbereidende sloopwerkzaamheden. Het uitgestrekte fabriekscomplex van Koninklijke Ten Cate is één van de inspiratiebronnen bij de vernieuwing van deze bijzondere plek. Een aanzienlijk aandeel van dit historisch erfgoed blijft behouden, evenals de monumentale eiken. De beeldbepalende watertoren wordt gerenoveerd. Karakteristieke booghallen en sheddaken worden behouden en krijgen een nieuwe functie, waaronder de Kunsthal+, een nieuwe culturele instelling voor Almelo. Aan de zuidzijde van het plan wordt het kanaal verbreed met waterbekkens en komt er een heus stadsstrand. Hier komt ook de voet- en fiets verbinding met het centrum van Almelo, aldus Erwin Tijhof van Ter Steege Vastgoed.
Lees verder...

 
05-03-2010  

Personeel Asito staakt voor betere beloning

 

ALMELO – Zo’n 200 personeelsleden van het schoonmaakconcern Asito hielden een actie voor betere beloning voor het hoofdkantoor van Asito in Almelo. Zij vinden dat zij de dupe zijn van het ‘uitbenen’ van de prijs door grote opdrachtgevers als NS, banken en Schiphol Aiport waardoor zij hun werk niet meer tegen een fatsoenlijke betaling kunnen doen.
De actievoerders vinden dat de directie eindelijk eens ballen moet tonen en nee moet durven zeggen indien te lage prijzen worden geëist bij de aanbesteding. Symbolisch overhandigden de stakende personeelsleden dan ook twee grote ballen aan de directie.

 
05-03-2010  

Loos brandalarm bij ‘De Karelskamp’

 

ALMELO – Met veel lawaai en blauw knipperlicht rukte de brandweer vanmorgen uit om zich vliegensvlug naar een alarmmelding te begeven. De route ging van de kazerne in de Brugstraat via de Sluiskade ZZ naar de van Rechteren Limpurgsingel in de richting van Zenderen. Rode stoplichten werden doorkruist omdat automobilisten keurig opzij gingen, maar bij de kruising Berkelstraat gingen sirene en zwaailicht uit en sloot de brandweerwagen aan voor het rode stoplicht. Na groen licht vervolgde de brandweerwagen zijn ‘alarmrit’ via de Weezebeeksingel en Planthofsweg om vervolgens uit te komen voor de stalen poorten van penitentiaire inrichting De Karelskamp. Drie brandweerlieden gingen naar binnen en de rest van de manschappen bleef in de wagen zitten. Kortom loos alarm!

 
05-03-2010  

Lejama BV verliest bij Raad van State

  DEN HAAG – Lejama BV, eigenaar van het pand waarin Dolle Pret wordt geëxploiteerd, heeft bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ongelijk gekregen in het geschil betreffende het huidige gebruik van het pand.
De gemeente verweerde zich met dezelfde argumenten als in de zaak tegen exploitante ter Avest bij de bestuursrechter van de rechtbank Almelo. Deze gaf de gemeente op grond van het vernieuwde bestemmingsplan 2006 formeel gelijk maar veegde alle andere argumenten zoals openbare orde en veiligheid van het pand van tafel. Dolle Pret bedrijft naast het kinderspelparadijs ook een feestzaalexploitatie net zoals het kart centrum voordien dat deed. De bestuursrechter van de afdeling Bestuursrecht van de Rechtbank in Almelo stelde dat de gemeente niets in de weg staat om een ontheffing te verlenen, gelet op het gebruik van het pand voor de bestemmingsplanwijziging in 2006. Voordien had het al sinds decennia bestaande bedrijventerrein Het Noordbroek nog de bestemming weiland en bestond er ook een ontheffing voor het Kart centrum en Dolle Pret.
Lees verder...

 
05-03-2010  

Bomenkaalslag langs Sluitersveldsingel

 

ALMELO – De gemeentelijke ‘hakkers’ zijn begonnen met een kaalslag van bomen langs de Sluitersveldsingel. De gemeente wil ruimte maken voor een reconstructie van de Sluitersveldsingel. De Baniersweg wordt afgesloten en er komt een flinke keerlus tussen de St. Josephstraat en de Buitenhof.
De reconstructie schijnt ook gevolgen te hebben voor het HobNob Festival omdat dan het park moeilijk te bereiken is en het parkeren ten tijde van de reconstructie langs de singel onmogelijk is .

< Jan Bril nam al vast een kijkje tijdens het betere hakwerk.
 

Fotoreportage (8 foto's)...

 
06-03-2010  

Praktijkopleiding detailhandel via Soweco

 

ALMELO – Via Soweco kunnen jongeren een praktijkopleiding (AKA-traject assistent verkoop) detailhandel volgen eventueel uit te breiden met vaardigheden op MBO-niveau als assistent verkoopmedewerker en verkoopmedewerker.
Na enige maanden proefdraaien opende Soweco-directeur Drs. Reinier van Broekhoven officieel de winkel waarin allerlei snuisterijen en producten van Soweco zelf worden verkocht zoals nest- en voederhokjes, houten speelgoed en 3D-kaarten.
Van Broekhoven noemt Soweco een dynamisch leer en werkbedrijf met als doelstelling mensen met een achterstand in opleiding op te leiden voor de arbeidsmarkt. Ook de gemeentelijke instelling Fusion stuurt kandidaten naar de opleiding van Soweco.
Van Broekhoven beloofde dat Soweco vernieuwend actief blijft om de doelgroepen actief te begeleiden en op te leiden naar regulier werk. Daarvoor heeft Soweco ook werkcoaches in dienst die werkgevers benaderen om opgeleide mensen uit te zetten.

Fotoreportage (14 foto's)...

 
07-03-2010  

Een treinmachinistenritje door Almelo

 

ALMELO – Opname op YouTube zoals de machinist naar Almelo kijkt als hij van Wierden naar De Riet rijdt.
 

 
07-03-2010  

Vacatures vrijwilligers bij de Voedselbank

 

ALMELO - Het bestuur van de voedselbank Almelo heeft een tweetal vacatures die z.s.m. vervuld moeten worden. Het bestuur doet u een verzoek dit persbericht op te willen nemen in de eerstvolgende editie van uw huis aan huis blad.

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Almelo is op zoek naar een tweetal geschikte personen, die ons bestuur willen komen versterken. Het gaat om de functie secretaris en de functie bestuurslid, belast met vrijwilligersaangelegenheden. Daarnaast zoeken we nog twee personen voor administratieve ondersteuning en enkele vrijwilligers voor zowel de sponsorgroep als voor de schoonmaakgroep. De voedselbank Almelo stelt wel eisen aan de functies. De voedselbank voorziet in een nog steeds groeiende behoefte van mensen die onder het bestaansminimum leven en onze hulp hard nodig hebben. Voor informatie over de vacatures kunt u telefonisch contact opnemen met voorzitter Marinus Trommel: 06.50.555.732 of tel.nr. 06.53.371.232

 
07-03-2010  

Meerderheid tegen stadionlening door gemeente

  ALMELO - Een dikke meerderheid van 56 procent van de bevolking is tegen financiële ondersteuning voor de bouw van een nieuw stadion voor Heracles Almelo. Dat blijkt uit een ‘Poll´ op de website van de Twentsche Courant Tubantia. Het Almelose college van B & W zegde vorige week voor de gemeenteraadsverkiezing toe de helft van de 25 miljoen euro bouwkosten te willen lenen en ook de helft van de kosten van de benodigde grond tegen marktconforme rente. Op zondagmiddag 7 maart luidde de tussenstand na 1096 stemmen:
Lees verder...

 
09-03-2010  

Politieagenten bekogeld met hete kolen

 

ALMELO - Politieagenten werden maandagmiddag in de Parellelweg warm onthaald. De agenten waren uitgerukt voor een brandmelding maar de bewoonster wilde de agenten geen toegang tot de woning geven en trakteerde de agenten met het gooien van een pan vol hete kolen. De vrouw, die overstuur bleek, werd daarop overmeesterd en mee genomen naar het bureau. De brand kon daarop worden geblust. Wel wordt onderzocht hoe het tot de brand kwam.

 
09-03-2010  

Heracles spelers aanwezig bij finale Cruyff Courts

  ALMELO - De Gemeente Almelo, teamonderdeel sport organiseert op woensdagmiddag 24 maart in samenwerking met de Johan Cruyff Foundation de Stadsfinale van het Cruyff Courts Kampioenschap
6 vs 6. De finale wordt gespeeld op het Cruyff Court Heracles Almelo Veld gelegen in de Schelfhorst aan de Everlo 12. Cruyff Courts Kampioenen 6 vs 6 is hét schoolstraatvoetbaltoernooi voor jongens en meisjes uit groep 7 en 8 van het reguliere basisonderwijs. Op initiatief van de Johan Cruyff Foundation wordt dit toernooi voor de vierde keer op de Cruyff Courts door heel Nederland georganiseerd. De deelnemende teams zijn afkomstig van verschillende scholen in Almelo. De teams die strijden in de finale op 24 maart hebben eerst een voorronde afgewerkt voordat ze in deze finale terecht zijn gekomen. De winnaars bij de jongens en meisjes hebben de mogelijkheid om op woensdagmiddag 28 april 2010 in Heerenveen deel te nemen aan de Regio Finales.
Lees verder...

 
11-03-2010  

Corporaties: Almelo moet nog minder bouwen

 

ALMELO – De bijgestelde ambities van het college van B&W zijn volgens de woningbouwcorporaties nog te hoog gegrepen en moet nog verder omlaag. De corporaties vinden een aantal van 165 woningen per jaar meer dan voldoende en alles wat hoger ligt leidt volgens hen tot kapitaalvernietiging en leegstand. Het college van B&W stelde de jaarlijkse bouwvisie al bij van 600 naar 350 woningen inclusief sloop en vervanging van 100 woningen per jaar.
De directies van Beter Wonen, St. Joseph en corporatie Vriezenveen/Westerhaar met woningbezit in Aadorp, vinden dat de bijgestelde bouwvisie is toegerekend naar ‘betaalbare’ verliezen. „We begrijpen de financiële noodzaak van deze cijfers, maar hebben grote vraagtekens bij het realiteitsgehalte. Het blijft irreëel naar onze mening. Als deze plannen worden uitgevoerd zal er sprake zijn van kapitaalsvernietiging en leegstand.”
Het college van B&W besloot dinsdag tot een compensatieregeling voor het bouwbedrijf Hegeman voor het bouwen van 165 woningen wegens het niet doorgaan van het Poppodium. De gemeente kocht die grond van Hegeman waarbij werd overeengekomen dat Hegeman de bouwer zou worden.

 
11-03-2010  

Burgemeester voor herinvoering stemcomputer

 

ALMELO - Burgemeester Jon Hermans – Vloedbeld van Almelo sluit zich aan bij collega’s van andere steden die deze week hebben gepleit voor de herinvoering van de stemcomputer. Zij deed dit tijdens het afscheid van de oude gemeenteraad. “Ik doe een dringend appel op het Rijk om zijn uiterste best te doen zo snel mogelijk naar de stemcomputer terug te keren. Verkiezingen moeten gebaseerd zijn op vertrouwen.” Volgens burgemeester Hermans berusten alle systemen uiteindelijk op mensenwerk, ook het stemmen met de computer. “Ieder systeem heeft zijn onvolkomenheden. Maar met name het handmatig tellen van stemmen is ingewikkelder geworden, onder meer omdat steeds meer partijen meedoen. Daarbij is er de tijdsdruk om toch op de dag van de verkiezingen al met een voorlopige uitslag te komen, terwijl de stembureaus tegenwoordig tot negen uur ’s avonds open zijn.” Ook het Genootschap van Burgemeesters wil onderzocht hebben of er weer gestemd kan worden met computers. In 2007 verbood het kabinet het gebruik van stemcomputers omdat de machines niet genoeg beveiligd zouden zijn.
 

 
11-03-2010  

Nieuwe gemeenteraad 2010-2014 geïnstalleerd

 

ALMELO – Onder het motto dat de burgers behoefte hebben aan een dienende overheid heeft burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld vanmiddag de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Onder hen ook Huub Isendoorn (D66) die gisteren te elfder ure zijn wethouderschap in de gemeente Borne neerlegde omdat de gemeentewet deze dubbelfunctie verbiedt.
Burgemeester Hermans gaf te kennen dat ze er op zal toezien, dat alles wat besproken wordt zowel binnen als buiten de raadszaal, past binnen artikel 1 van de grondwet waarin is vastgelegd dat iedereen voor de wet gelijk is.

 
11-03-2010  

Woningbrand aan de van Speijkstraat.

 

ALMELO - Rond 17:30 uur kreeg de brandweer een melding binnen van een woningbrand aan de van Speijkstraat in Almelo.
Bij aankomst trof de brandweer in een kleine woning een brand aan.Uit voorzorgsmaatregelen werd de voordeurruit van de bovenburen ingeslagen zodat er ook boven in de woning gekeken kon worden.Gewonden zijn er niet gevallen,wel was er veel rookontwikkeling. De bewoners zullen voorlopig andere huisvesting moeten zoeken.

< Foto's: Kilian van der Zwaag

Fotoreportage (10 foto's)...

 
12-03-2010  

Burgerinitiatief tot bezinning stadsontwikkeling


Oud belastingkantoor, een voorbeeld van strippen om een betonskelet te moderniseren. Dat kan ook met het huidige stadhuis en scheelt miljioenen.
 

ALMELO – De megalomane plannen van het Almelose college van B&W komen steeds meer onder druk te staan. Vorige week lieten de directies van de drie woningbouwcorporaties in Almelo al weten dat het college van B&W zich dient te beraden op de vernieuwingsdrift. Zij drongen aan om het jaarlijks aantal te bouwen woningen nog verder te verlagen. Ook een groep verontruste burgers sluit zich nu bij hen aan.
Oud-gemeentesecretaris Marinus Snijder nam het initiatief en verzamelde ‘kopstukken’ als voormalig Rabobank-directeur Theo Tangelder, oud-Urenco-directeur Ter Riele, oud-Soweco-directeur Visscher, oud-Texas Instruments-directeur Trienen en internist Wottiez om zich heen om een oproep tot bezinning te sturen aan het college van B&W. Het burgerinitiatief heeft vijfhonderd steunverklaringen nodig om door de gemeenteraad in behandeling te worden genomen. Marinus Snijder is tevens voorzitter van de Overijsselse Ombudsman Commissie.

Lees
verder in het Almelo’s Weekblad


MANIFEST

 
12-03-2010  

Energiebesparingprijs voor Tulpenstraat

 

ALMELO – De vereniging Eigen Huis heeft 28 deelnemers in de Tulpenstraat een energiebesparingadvies toegekend. Door het advies kunnen de deelnemers jaarlijks tientallen euro’s besparen op hun energierekening.
De Tulpenstraat is ook deelnemer in de nationale ‘strijd’ om de titel Klimaatstraat van Nederland. Eind mei wordt de uitslag bekend. Het project van de bewoners in de Tulpenstraat bevordert eveneens de gemeenschapzin waardoor de bewoners elkaar beter leren kennen.
 

 
13-03-2010  

Aanslag op woning in Rondhuisstraat

 

ALMELO - Vrijdagavond rond 23.30 uur schrikken bewoners van de Rondhuisstraat en omgeving van een enorme knal. In een woning aan de Rondhuisstraat blijkt een ontploffing te zijn geweest in het toilet. Mogelijk is er een lawinepijl naar binnen geschoten of een ander explosief. Door de drukgolf na de explosie is er binnen in de woning aanzienlijke schade ontstaan. Het vuur hebben de bewoners van de getroffen woning zelf kunnen blussen. Bij aankomst van de brandweer was het vuur uit en waren de ramen al opengezet voor het luchten van de woning. Glasscherven lagen door een deel van de tuin en straat. De technische recherche heeft diezelfde nacht nog een onderzoek ingesteld.

Getuigen worden verzocht zich te melden bij de politie 0900-8844 of Misdaad Anoniem 0800-7000

< Kijk naar de
fotoreportage van Patrick Weegink

 
13-03-2010  

Brand in sloopwoning Gebr. van Doorenstraat

 

ALMELO - Zaterdagavond kwam er een brandmelding van een in de brand staande sloopwoning aan de Gebr. van Doorenstraat. Omdat het een uitslaande brand betrof in een rij dichtgetimmerde woningen die worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw van de woningbouwcorporatie St. Joseph, werd de brandweer van Vriezenveen ter assistentie opgeroepen om de brand te bedwingen.

< Kijk naar de fotoreportage van Patrick Weegink
 

 
13-03-2010  

Workshop Mahjong in de Bibliotheek

 

ALMELO - De expositie Mahjong in de Almelose bibliotheek sloot zaterdagmiddag af met een workshop waarbij de Mahjongvereniging De Rode Draak een primeur presenteerde. Op één tafel werd gespeeld met doorzichtige Mahjongstenen en deze variant wordt Washizu genoemd. Het spel Mahjong kan op honderden manieren worden gespeeld, maar ontwikkelt zich steeds meer tot een denksport. Er zijn 144 verschillende blokjes en de kunst is door steeds af te ruilen om te komen tot een verzameling van drie gelijke en/of opvolgende stenen. De eerste die erin slaagt om vier combinaties + een tweetal samen te stellen heeft gewonnen. De expositie duurt nog tot 20 maart. a.s.

< Fotograaf Jan Bril nam een kijkje.

Fotoreportage (8 foto's)...

 
14-03-2010  

Frank van Nus wint Willem Wilmink dichtwedstrijd

  ALMELO – De Almeloër Frank van Nus is de winnaar geworden van de 14e Willem Wilmink Dichtwedstrijd in de bibliotheek van Almelo. De dichtwedstrijd is een initiatief van wijlen Willem Wilmink zelf. Uit 220 inzendingen uit binnen en buitenland koos de zevenkoppige jury tien genomineerden en werd Frank van Nus de winnaar met het gedicht ‘Forza Almelo´. Een rijm à la Hein Polzer beter bekend onder zijn pseudoniem Drs. P.
Gastdichter en liedjeszanger Daniël Samkalden had de verplichte regel, “Er is zoveel gebeurd, maar niets veranderd”, bedacht die de ingezonden gedichten moesten bevatten. Van Nus gebruikte die regel om ‘Almelose toestanden´ in zijn gedicht aan de kaak te stellen.
Niels Blomberg uit Almere werd tweede met het gedicht ‘Ballade van de Tijd´ en de Holtense Femme van den Belt werd eervol derde met het gedicht ‘Heimwee´.
De Willem Wilmink Dichtwedstrijd is een gezamenlijke productie van de Bibliotheek Almelo en de Twentsche Courant Tubantia.
Lees verder...

Fotoreportage (20 foto's)...

 
15-03-2010  

Proefprojecties voor MAFF 2010 in Almelo

 

ALMELO - Afgelopen vrijdagavond heeft de organisatie van MAFF samen met de deelnemende kunstenaars het kader voor de projecties uitgeprobeerd op een aantal gebouwen in Almelo.
Het betrof de achterzijde van de voormalige VenD, de ING bank, de NS stationstoren en de toren van het Twenthecentrum. Tijdens MAFF 2010 zijn op zaterdag 27 maart aanstaande de projecties in volle glorie te bewonderen van 19:30 t/m 22:30.
MAFF is van 19 t/m 28 maart 2010 meer info op www.almelomaff.nl

Fotoreportage (9 foto's)...

 
15-03-2010  

Complex Indië vernoemt Twentse textielbaronnen


Laan van Indië, door de textielarbeiders Kalverstraat genoemd
  ALMELO - Op de Indië locatie (het voormalige Ten Cate terrein aan de Sluiskade), dicht bij het centrum van Almelo ontwikkelt Ter Steege Vastgoed Rijssen een nieuw stuk binnenstad. Op het 23 hectare grote terrein (50 voetbalvelden) komen ruim 600 koop- en huurwoningen, twintig waterwoningen en diverse culturele- en horeca voorzieningen. De locatie is historisch gezien sterk verweven met de plaatselijke textielindustrie. De vernoeming van Twentse textielbaronnen in de straatnamen is dan ook een logisch gevolg, passend bij het rijke verleden van deze bijzondere plek.
Lees verder...

 
16-03-2010  

Ontwikkeling Beekpark nadert zijn eind

 

ALMELO – Voor ruim 100.000 euro heeft de gemeente vanmorgen een tweetal bruggetjes en een vlonder laten plaatsen in het nieuwe Beekpark van de villawijk Almelo NoordOost. Eerder al liet de gemeente langs de ontsluitingswegen driehonderd zomereiken plaatsen om de villawijk in wording een statig lanen aanzicht te geven en werden in het park tal van bomen geplaatst en meanderende waterloopjes aangelegd.
Met de verkoop van bouwkavels in de beoogde villawijk gaat het minder goed. In 2007 startte de uitgifte en er zijn nog maar een zevental villa’s gebouwd. Ook heeft de gemeente nog niet alle grond in handen om 450 kavels tussen de 600 tot 4000 m2 te kunnen realiseren.

Fotoreportage (19 foto's)...

 
16-03-2010  

Ambtenaren verstoren B&W vergadering

 

ALMELO – Enige honderden ambtenaren hebben vanmorgen de vergadering van het college van B&W verstoord en boden een petitie aan voor een betere cao. Burgemeester Hermans nam de petitie in ontvangst en kon zich wel iets voorstellen bij de looneis. Zij beloofde een brief te sturen om het overleg weer op gang te krijgen. De ambtenarenbonden eisen 1,5 procent loonsverhoging maar de minister van Binnenlandse Zaken en de VNG bieden weinig respons.

 
17-03-2010  

Eugeria ruziet met Inspectie Gezondheidszorg

 

ALMELO - De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft de directie van verpleeghuis Eugeria gesommeerd haast te maken met een Plan van Aanpak om het eigen werkproces te verbeteren, meldt TC Tubantia. Het Plan van Aanpak moet herhaling voorkomen van het douchedrama waarbij vorig jaar een 81-jarige vrouw dermate verbrandde dat zij aan de gevolgen is overleden. De directie van Eugeria (CarintReggeland Groep) heeft naar eigen zeggen in het artikel al maatregelen genomen en is bovendien nog in afwachting van het onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut over het mogelijk op hol slaan van de thermostaatkraan. De hulpbehoevende vrouw was bij het douchen door een personeelslid alleen gelaten en kon geen alarm slaan.  

 
17-03-2010  

Basisscholen planten heesters op Boomfeestdag

 

ALMELO – Zevenentachtig leerlingen van de basischolen De Rank, De Kei en De Weier hebben n.a.v. de 54e Nationale Boomfeestdag onder aanvoering van wethouder Schouten een start gegeven om 5500 heesters te planten in singels langs de toekomstige uitbreiding van bedrijvenpark Twente Noord.
Het uitbreidingsgebied blijft voorlopig braak liggen als tijdelijk natuurgebied. De heesters worden als singels zo geplant dat zij ook in de toekomst kunnen blijven staan.

 
18-03-2010  

Informateur adviseert college VVD, CDA en PvdA

 

ALMELO - In zijn rapport over de informatieronde met alle gekozen fracties, concludeert informateur Bert Otten dat er aanknopingspunten zijn voor samenwerking tussen VVD, CDA en PvdA, hoewel er wel verschilpunten zijn over beleid en collegesamenstelling. Informateur Bert Otten presenteerde zijn rapport donderdag 18 maart aan de raad in een openbare bijeenkomst. Hij adviseert allereerst een nadere verkenning door partijen die zich richt op de programmatische samenwerking. Vervolgens kan worden overgegaan tot een nadere verkenning van de collegesamenstelling. Hij vindt het aan te bevelen de formatie te laten begeleiden door één of twee externe begeleiders.
Nieuwe bestuursstijl
Aansluitend op de wens om te komen tot een nieuwe bestuursstijl, is het wenselijk dat ruimte wordt geboden voor inbreng van de gemeenteraad in het op te stellen beleidsprogramma, stelt Otten.

 
19-03-2010  

Fietstocht burgemeester door Ossenkoppelerhoek

 

ALMELO – Op haar verkenning van de stad toog burgemeester Hermans per fiets door de Ossenkoppelerhoek en bezocht het Beeklustpark, het Veurbrook, het Molukse gebouw Akar Bahar en de Elisakerk.
Bij Akar Bahar ontving voorzitter Jannes Uneputty haar en hij refereerde kort aan de komst van de Molukkers naar Nederland en welke problemen dat met zich meebracht. Tegenwoordig heeft volgens Uneputty iedereen wel zijn draai gevonden, zij het dat voor de ouderen de culturele samenhang nog essentieel is.
Burgemeester Hermans refereerde kort aan haar kennismaking met de Molukkers in Ridderkerk en beloofde vaker contact te willen hebben om te bezien hoe zaken als onderwijs, de verbinding met de Molukken en de toekomst in Nederland nog beter gestalte gegeven kunnen worden. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijk eten.

Fotoreportage (12 foto's)...

 
19-03-2010  

Schouten stelt wijkwebsite De Riet in gebruik

 

ALMELO – Wethouder Theo Schouten lanceerde vrijdagmiddag de eerste wijkwebsite voor de wijk De Riet in wijkcentrum De Schöppe aan de Clematisstraat. Wijkbewoners kunnen hun eigen wijkpaspoort aanmaken en berichten en foto’s op de website plaatsen. Via Google Maps kunnen ook bijzondere locaties zoals hulpposten, zorgcentra, winkels en verenigingsaccommodaties worden toegevoegd. Na http://deriet.isonzewijk.nl  is een website voor het buitengebied http://buitenalmelo.isonzewijk.nl/ de volgende website die online gaat.
Wethouder Schouten riep nog even in herinnering dat bij zijn aanstelling vier jaar geleden al sprake was van wijkwebsites maar dan het nu dan eindelijk zo ver is. Dankzij een actiefonds van de provincie Overijssel kon de website worden ‘uitgerold’.

 
19-03-2010  

Boerderijenboek: 'Van Vriesen Aa tot Broke'

 

ALMELO – Veel, heel veel tijd heeft amateurhistoricus en auteur Hans Holtmann gestoken in de realisatie van het boek ‘Van Vriesen Aa tot Broke’. In het boek omschrijft Holtmann het ontstaan van de boerenerven in de ‘Heerlyckheid Almelo’. Hij spitte in het archief van Huize Almelo, waar alle boerenerven bijna onder vielen, en hield vele gesprekken met nazaten en huidige bewoners van de erven. Het resultaat mag er zijn en met het resultaat is weer een deel van de Almelose historie beschreven. Lees verder in het Almelo's Weekblad.

Fotoreportage (7 foto's)...

 
20-03-2010  

Dwangsom en sponsorvraag aan Dolle Pret

  ALMELO – Dat de gemeente Almelo het soms bond maakt is algemeen bekend, maar dat met de ene hand een dwangsom wordt opgeëist van 50.000 euro en de andere hand wordt opgehouden om sponsoring van een ‘glossy´ om Almelo te promoten is toch wel al te bond.
Het overkomt de exploitante van Dolle Pret/Aylin op het Almelose bedrijvenpark Het Noordbroek. Wethouder Jan van Marle vraagt in een schrijven om sponsoring om een gemeentelijk promotiemagazine uit te geven terwijl de gemeente tegelijkertijd de opgelegde dwangsom wil innen omdat de feestactiviteiten in de bovenzaal nog niet zijn gestaakt.
Lees verder...

 
20-03-2010  

Reumafonds collecteert 17.837,95 euro

 

Almelo bedankt! Het Reumafonds heeft in Almelo 17.837,95 euro opgehaald tijdens de jaarlijkse collecteweek. Met dit geld kan het fonds nog meer onderzoek doen naar de bestrijding van reuma, zeker nu uit onderzoek in samenwerking met TNO blijkt dat reuma een “volksepidemie”dreigt te worden. Eén op de vijf mensen in Nederland boven de twintig jaar heeft last van een vorm van reuma.
Alle vrijwilligers, collectanten, comitéleden en wijkhoofden, en de Almelose gevers bedankt het Reumafonds hierbij hartelijk.

Tot nu toe is aangenomen dat er ruim 1,5 miljoen mensen één of meerdere vormen van reuma, inclusief artrose hebben. Uit de nieuwe cijfers blijkt dat het maar liefst 2,3 miljoen mensen zijn boven de 20 jaar. Daarvan hebben 1,3 miljoen mensen last van artrose of slijtage.

Verontrustend.
Het Reumafonds vindt deze nieuwe cijfers verontrustend. Zonder zicht op behandeling of genezing wordt een epidemie en zoveel patiënten kan de zorg straks niet aan. Omdat het Reumafonds geen overheidssubsidie krijgt is het geld dat in Almelo is opgehaald hard nodig voor goed onderzoek en de ontwikkeling van medicijnen om reuma zo snel mogelijk de wereld uit te helpen. Het onderzoek in Nederland is inmiddels van hoog niveau. Nederlandse reumatologen behoren tot de besten ter wereld en zullen zich blijven inzetten om de ziekte te kunnen bestrijden.

 
20-03-2010  

Aanrijding Nieuwstraat, auto 'total loss'


Als je auto nog niet 'total loss' is, dan heeft de brandweer de oplossing
 

ALMELO - Zaterdagmiddag even na 15.00 uur is er een aanrijding geweest tussen twee auto's op de Nieuwstraat.
Één van de voertuigen kwam van de parkeerplaats bij molen De Hoop en de ander reed op de Nieuwstraat richting het centrum. Door een inschattingsfout zijn de voertuigen tegen elkaar gebotst. 
Aan de auto's is amper iets te zien, maar vanwege nek- en rugklachten werd de 22-jarige bestuurder M. - van de auto die op de Nieuwstraat reed richting centrum - is uit voorzorg door de brandweer uit zijn auto gehaald. Het kostte wel de auto waarvan het dak werd afgeknipt.

< Kijk naar de fotoreportage van Patrick Weegink

 

 

 
20-03-2010  

Gemeentebestuur in actie tijdens Schoonmaakdag

 

ALMELO – Na een eerdere veegactie in het Sligtegebied vorig jaar, togen voorzien van bezems, vuilniszakken en grijpstokken burgemeester, wethouders en de bijna voltallige gemeenteraad van Almelo zaterdagmorgen de buurt Rohof in voor een grote schoonmaakactie. "En we gaan pas weg als alles weer schoon is", houdt burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld iedereen streng voor. Lees verder in TC Tubantia.

< Foto: Jan Bril

 
21-03-2010  

Volop lente in de Rietstraat (foto-update)

 

ALMELO - Na een lange winter met veel sneeuw is de lente nu toch echt begonnen. Verwoed amateurfotograaf Jan Bril toog er met camera en statief op uit en maakte fantastische plaatjes van het volop ontloken crocusperk in de Rietstraat.

De bonte crocus (Crocus vernus) is een bolgewas uit de lissenfamilie (Iridaceae) De sierplant komt uit de gebergten van Midden- en Zuid-Europa en groeit daar op allerlei grazige plaatsen. In de grond zit een stengelknol met vlezige schubben. In het voorjaar verschijnen tegelijkertijd bladeren en bloemen uit een witachtige schede.
In Afghanistan is Nederland druk doende de teelt van de
crocus savitus van de grond te krijgen. Doel is het winnen van het kostbare saffraan en een alternatieve inkomstenbron voor het vervangen van papaver.

< fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (8 foto's)...

 
21-03-2010  

Sjoers krijgt troffel en subsidie van ged. Rietkerk

 

ALMELO - Voor de bouw van het appartementencomplex Fortezza kan de gemeente van de provincie een geldbedrag van 980.000 euro tegemoet zien. Dit werd zaterdagavond in de skybox van de gemeente Almelo bij de wedstrijd Heracles - NAC door gedeputeerde Rietkerk bekend gemaakt. Rietkerk sprak de scheidende wethouder Sjoers toe die hij ‘een ontwikkelaar en een mensenmens’noemde. De start van het project Fortezza werd al ettelijke keren aangekondigd maar telkens werd dat ook weer uitgesteld wegens te weinig animo.
Eerder stelde minister van der Laan al een subsidie van 1.135.700 euro beschikbaar uit de de tweede ronde van de stimuleringsregeling voor de bouw. Daarvoor werd een aanvraag afgewezen omdat de aanvraag niet conform de regeling was ingediend. De subsidies samen betekenen een bedrag van 12.500 euro per appartement en moet in mindering worden gebracht op de koopsom van de 167 appartementen die variëren van 164.000 tot 664.000 v.o.n. 

 
22-03-2010  

Boodschapppenbus De Riet voor minder validen

 

ALMELO – Laat nu onlangs in het Almelo’s Weekblad iemand via een open brief aan de burgemeester geklaagd hebben over de afwezigheid van een supermarkt in de wijk De Riet.
De burgemeester antwoordde dat gekeken ging worden of er voor de minder goed ter been zijnde wijkbewoners misschien vervoer geregeld kan worden.

En ja hoor, dinsdagmorgen 23 maart en 30 maart gaat de eerste boodschappenbus van start naar de super aan de Bornsestraat voor het doen van boodschappen en het vervoer terug naar huis. Voorlopig is het vervoer gratis. Het nadeel, de boodschappenbus kent vaste opstapplekken vanaf De Koppel, De Riethorst en Dienstencentrum De Riet !

Inlichtingen: Mevr. Nuismer tel. 06- 41 14 53 26


Het invulformulier voor opgave

 
22-03-2010  

Kerkje Het Nieuwland wordt hospice


foto Jan Bril
 

ALMELO - Particulier verpleegkundige Marie Leerling uit Almelo begint in mei van dit jaar met een eigen hospice annex instelling voor zorg op maat in voormalig kerkgebouw Het Nieuwland. Het pand in de Hoornbladstraat in de Almelose woonwijk De Riet/Nieuwland wordt momenteel grondig verbouwd. Het hospicedeel, waar terminale patiënten de laatste fase van hun leven kunnen doorbrengen, krijgt de beschikking over zeven kamers. De afdeling voor zorg op maat krijgt acht kamers voor mensen die zich bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis nog een tijdlang willen laten verplegen en verzorgen. De financiering heeft niet plaats op AWBZ-basis. Dat betekent dat de instelling niet algemeen toegankelijk is, maar dat mensen de zorg zelf moeten betalen, eventueel uit het zogenoemde persoonsgebonden budget.

 
22-03-2010  

Manege 'De mooie Vrouw' onder de slopershamer

 

ALMELO - Het karakteristieke cafépandje met mansarde kap en het beeldbepalende houtwerk in de gevel tegenover de kerk in de Mariaparochie en de bijbehorende manege 'De Mooie Vrouw' van de erven Heerdink aan de Ootmarsumsestraat zijn onder de slopershamer. In de authentieke gelagkamer werden heel wat paardendeals bezegeld. Wereldwijd gingen in een ver verleden de verkochte paarden van Heerdink. De laatste decennia bestierde topruiter Willie van der Ham er zijn paardenhandel totdat hij noodgedwongen moest vertrekken voor de uitbreidingsdrift van Almelo. Van der Ham begon er zijn loopbaan als stalruiter voor Heerdink, ging vervolgens naar stal Zangersheide van de steenrijke Limburger Leon Melchior en keerde terug om de paardenhandel van Heerdink over te nemen. Alle topruiters uit de gehele wereld kwamen er over de vloer om weer eens een talentvol paard te bekijken dat bij van der Ham werd opgeleid voor het 'grote werk'. De gemeente Almelo deed niet erg haar best om de paardenhandel binnen de stadsgrenzen te behouden. Nu zit van der Ham met zijn handel in toppaarden net over de Duitse grens.

update: 24-03-2010
Slopersbedrijf Nieman is failliet verklaard, daarom ligt de sloop momenteel stil. De werknemers hebben nog maanden salaris tegoed en ook het vakantiegeld van 2009 zou nog niet zijn betaald. De gemeente - onwetend van het faillissement - laat weten dat het slopersbedrijf is aangeschreven het werk te hervatten. De gemeente zou nog niet hebben betaald voor de sloopopdracht. De ondernemer zou met de noorderzon zijn vertrokken.

< Met de sloop en het verdwijnen van de paardenhandel is wederom een stuk historie verdwenen. foto's Jan Bril

Fotoreportage (4 foto's)...

 
23-03-2010  

Waterschap herstructureerd Almelose Aa

 

ALMELO - Het plan om de Almelose Aa als structuurdrager van de stad te zien dateert al van 2004 en nu komt het gedeeltelijk tussen Berlagelaan en Nachtegaalstraat tot uitvoering. De oevers van de beek worden over een afstand van 360 meter minder steil aangelegd en breder gemaakt. Hierdoor wordt de oever natuurvriendelijker en zal de diversiteit in oeverplanten toenemen. Ook wordt de beek meer meanderend aangelegd en wordt veel aandacht geschonken aan de beplanting en het aanleggen van wandelpaden. Op 17 maart jl. was er een buurtbijeenkomst om tekst en uitleg te geven. De aanleg is een project van het Waterschap Regge & Dinkel en de gemeente Almelo.
 


Plankaart (pdf - 17 mb)

 
23-03-2010  

Almeloër krijgt 8 jaar en TBS voor moord

 

ALMELO - Een man uit Almelo is in hoger beroep veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs voor de moord op een plaatsgenoot.
Het vonnis is gelijk aan de eis van justitie en een eerder vonnis van de rechtbank. Het slachtoffer werd een jaar geleden door messteken om het leven gebracht in zijn huis aan de Gerard Doustraat. De verdachte logeerde bij het slachtoffer en moest weg. Hij zou daar zo boos om zijn geworden dat hij 35 keer op het slachtoffer in stak.
bron: RTV Oost
 

 
23-03-2010  

10 AKI studenten houden MAFF Masterclass

 

ALMELO - Vandaag 23 maart zijn 10 AKI studenten begonnen met een Masterclass in het kader van MAFF. Sije Kingma videokunstenaar geeft de Masterclass. Vandaag werden de video's opgenomen in Almelo. Morgen worden de video afgemonteerd op de AKI. Donderdag om 15.00 is de vertoning van de video's in de bioscoop Movie Unlimited aan het Amaliaplein te Almelo. Een jury bestaande uit o.a. Wilja Jurg van Medialab Enschede gaat de werken beoordelen. De winnaar wordt na de vertoning bekend gemaakt en wint een lang weekend naar EMAF in Osnabrück (april 2010). De AKI studenten zijn geselecteerd en komen o.a. uit de Verenigde Staten, Duitsland, Luxemburg en Nederland.

< Foto's: Mark Troost 
 

Fotoreportage (6 foto's)...

 
24-03-2010  

Luchtkasteel Global Eye Security failliet

 

ALMELO - De medewerkers van het pas opgerichte beveiligingsbedrijf Global Eye Security uit Almelo hebben bij de politie aangifte gedaan van oplichting.
De medewerkers hebben vanaf januari geen loon gekregen. De twee eigenaren schermen met grote contracten met ID&T en QDance. Bij ID&T zeggen ze nog nooit van het Almelose bedrijf te hebben gehoord. Daarop is het personeel naar de politie gestapt. De eigenaar van het bedrijf in oprichting heeft het faillissement aangevraagd, meldt de Twentsche Courant Tubantia.
Ook Heracles Almelo is gedupeerd. Het bedrijf had met de eredivisionist een sponsorcontract voor drie jaar afgesloten ten bedrage van 120.000 euro en de naam van het bedrijf pronkte al prominent op de boarding.

<< Foto: Eveneens gedupeerd is het dartteam
Interdarts Promotion. Global Eye Security nam twee teamleden in dienst om deze de komende vijf jaar de gelegenheid te geven zich te ontplooien.

Het bedrijf zou een schuld van meer dan twee miljoen euro hebben en heeft sinds de start van het bedrijf, begin dit jaar, nog niemand van de 65 personeelsleden betaald. Eigenaar Subramanjan wijt de ondergang van het bedrijf aan zijn compagnon Gerrits. Die zou gelogen hebben over geldschieters, grote opdrachten en noodzakelijke vergunningen. Uiteindelijk heeft het bedrijf nooit beveiligingsopdrachten uitgevoerd. Gerrits wil niet reageren meldt RTV Oost.

 
24-03-2010  

Marije Visscher wint scholen Soundmixfinale Almelo


Het winnende trio v.l.n.r. Elke Oude Weernink (3), Marije Visscher (1) en Romy-Joëlle Vitadamo (2)
  ALMELO - Marije Visscher van CSG Het Noordik, locatie Noordikslaan heeft de Almelose Soundmixfinale gewonnen met het nummer Smoke van Lisa Lois. Zij won behalve de gouden microfoon, een studio-opname en een optreden tijdens de nacht van Almelo. Ze was de koning te rijk en kreeg een staande ovatie. Romy-Joëlle Vitadamo van het Pius X College werd tweede met de vertolking van het nummer ‘Right to be wrong´ van Joss Stone. Elke Oude Weernink, leerling van St.-Canisius, wist de derde plaats te bemachtigen met ‘Lost´ van Anouk.
Lees verder...

Fotoreportage (32 foto's)...

 
25-03-2010  

Patrick van der Eem veroordeeld

 

ARNHEM/ALMELO - De Almelose ondernemer Van der Eem, die Joran van der Sloot een bekentenis ontlokte in de zaak Natalee Holloway in het tv-programma van Peter R. de Vries, moet twee maanden de gevangenis in.
Dat meldt de Telegraaf. Hij is door de politierechter in Arnhem veroordeeld voor o.a. een poging tot diefstal en bedreiging. In augustus vorig jaar zou hij vanaf Aruba zijn ouders met de dood hebben bedreigd.

 
25-03-2010  

Icoon 'Piecke' razend populair bij schooljeugd

 

ALMELO – Voor de Almelose basisschoolleerlingen uit de groepen 7 en 8 was er op het Cruyff Court aan het Everlo op de Schelfhorst woensdagmiddag een heuse voetbalfinale en waren de ‘toppers’ van Heracles Almelo Pieckenhagen, Dost, Overtoom en Telgenkamp aanwezig om het belang van sport voor kinderen nog eens te onderstrepen. De Heraclesspelers komen daarmee tegemoet aan het maatschappelijk belang dat de club wil uitstralen voor de samenleving.
Bij het handtekeningenuitdelen hadden de spelers van Heracles niet te klagen en veel kinderen bleken op de hoogte van de ontwikkelingen bij Heracles Almelo. Vooral doelman Pieckenhagen kreeg te horen dat men het jammer vond dat hij de club moet verlaten.

< De fotoreportage is van Jan Bril

Jongens:
1e Big Boys
2e Black Devil
2e Bad Boys
4e Almelo street Kings

Meisjes:
1e Girl Power 1
2e Super Meisjes

Penaltybokaal:
1e Big Boys & Bad Boys (Allebei evenveel penalty's gescoord).

Fotoreportage (65 foto's)...

 
25-03-2010  

Anthon Sjoers, goud en zilver bij afscheid

 

ALMELO - Vanmiddag nam wethouder Anthon Sjoers na een politieke carrière van 20 jaar afscheid als wethouder van de gemeente Almelo. In een bijzondere raadsvergadering kreeg hij de zilveren speld van verdienste van het landelijk bestuur van het CDA en de stadspenning in goud.
De nog maar sinds kort benoemde burgemeester Hermans-Vloedbeld noemde Sjoers een bevlogen bestuurder en warm mens en vond de opgeplakte typering als ‘stenenstapelaar’ een beeld dat de lading niet dekt. Zij vond Anthon Sjoers meer een ‘mensenmens’ met een warm karakter voor iedereen.
Raadslid Bert Kozijn blikte terug en refereerde aan de tijd waarin Sjoers in het nauw kwam rond de gijzeling maar ook naar de gebezigde woorden ‘Zo doen we dat in Almelo’ bij de start van de bouw van Magna Porta en hij ter plekke een vergunning voor twee extra verdiepingen toezegde. Volgens Kozijn kan men dat uitleggen als ongebreideld optimisme maar het was het begin van een tanend draagvlak zeker nadat in 2006 Anthon Sjoers op de Koornmarkt voor het eerst de binnenstadsvisie publiekelijk maakte en er promt een scheiding der geesten onder de aanwezigen ontstond. Hij prees Sjoers om zijn standvastigheid en humor in het debat waarbij volgens Kozijn de ‘roots’ van Anthon Sjoers in de gereformeerde jeugdbeweging zeker had bijgedragen.
De raadsgriffier Mw. drs. C.M. Steenbergen maakte vervolgens het raadsbesluit bekend om de scheidend wethouder de erepenning in goud toe te kennen.
Sjoers zelf sprak bij zijn dankwoord uit altijd het beste met Almelo en haar inwoners voor te hebben gehad en nog te hebben. ‘De stad waar ik ben geboren en getogen heb ik lief en daar moeten mensen met al hun verschillen toekomst hebben. Daar ging 't mij om. Want een stad is geen verzameling projecten, maar een verzameling mensen.’

Fotoreportage (41 foto's)...

 
26-03-2010  

Twentekanalen worden uitgebaggerd

 

ALMELO - De Twentekanalen worden momenteel uitgebaggerd om de scheepvaart meer diepgang te bieden. Een zandzuiger zuigt momenteel het slib in de zijtak naar Almelo op, waarna het in een tijdelijk depot aan de Leemslagen wordt opgeslagen.
In de komende maanden worden ook de sluizen in Hengelo, Goor en Eefde van nnieuwe assen en raderwerk voorzien. Enkele weekenden zijn de sluizen dan bij toerbeurt gesloten voor elk vaarverkeer.

< Kijk naar de fotoreportage van Jan Bril

Fotoreportage (8 foto's)...

 
27-03-2010  

Druk bezocht open huis De Bascule

 

ALMELO - De architect: IAA Architecten hebben er voor gezorgd dat u kunt wonen op het mooiste plekje van Almelo, aan de oevers van het Almelo-Nordhorn kanaal, in het prestigieuze appartementengebouw De Bascule op een kruising van waterlopen die tot de beeldbepalende dragers van de wijk behoren. Er is keuze uit tal van luxe appartementen en zelfs penthouses met een prachtig uitzicht én veel zon. Woontoren De Bascule maakt onderdeel uit van de nieuwbouw op het voormalige Hedemanterrein. De woontoren is, samen met de 'De Esker', een van de hoge accenten in de wijk. De Bascule wordt omringd door water met een ligging aan het Almelo-Nordhorn kanaal en de opnieuw uitgegraven Oude Loolee. Aan de voorkant grenst het complex aan een nieuwe 'gracht'. Op loopafstand vindt u het winkelcentrum van de woonwijk. Daarnaast biedt de Ootmarsumsestraat u een gevarieerd aanbod van winkels. Een ontspannen wandeling over het Landgoed brengt u snel in het stadshart van Almelo. Meer informatie kunt u tevens vinden op http://www.bascule-almelo.nl

Fotoreportage (20 foto's)...

 
27-03-2010  

Jaarverslag stadsfonds overhandigd

 
ALMELO - Almelo kent een ruim aanbod aan theatervoorstellingen en muzikale optredens, exposities en literaire salons. Veel activiteiten op kunst- en cultuurgebied zijn alleen realiseerbaar dankzij ondersteuning door bedrijfsleven en overheden. Stichting Stadsfonds Almelo wil waardevolle activiteiten financieel ondersteunen en initiatieven daarvoor helpen realiseren.
Het Stadsfonds bestaat volgend jaar 60 jaar en wil dan groots uitpakken door een bedrag van 45.000 euro uit te reiken aan een bijzonder cultureel initiatief in de stad. 'Dat kan zowel bestaand als nieuw zijn', meldde voorzitter Coen Heldeweg bij de presentatie van het jaarverslag 2009 in de voormalige lokethal van het station NS Almelo Centraal. Heldeweg presenteerde het jaarverslag aan wethouder Jan van Marle die het Stadsfonds als 'smeerolie' tussen bedrijfsleven en culturele instellingen bestempelde.  

Fotoreportage (14 foto's)...

 
28-03-2010  

Van der Looy: Fortezza gaat gewoon door

 

ALMELO - Ontwikkelaar Van der Looy Projectmanagement verwacht niet dat de gemeente Almelo de bouw van het multifunctionele project Residentie Fortezza gaat uitstellen of in fasen laat verlopen. Fortezza voorziet in de bouw van twee hoge woontorens met onderin 3000 m2 commerciële ruimte en parkeerplaatsen. Tegenover Vastgoedjournaal verklaart directeur Robert van der Looy dat hierover al met de gemeente Almelo al afspraken zijn gemaakt dat de bouw zal starten vanaf 1 juli aanstaande. Bron: Vastgoed journaal

 
28-03-2010  

Veel blije kinderen bij Palmpasenoptocht

 

ALMELO - Palmpasen (ook wel Palmzondag genoemd) is de zondag voor Pasen en is het begin van de zg. Goede Week. Een van de tradities met Palmpasen is dat kinderen op palmzondagmorgen rondlopen met een palmpaasstok: een versierde stok in de vorm van een kruis, waaraan vruchten, slingers, en verschillende snoepjes hangen. Bovenop kraait een haantje van brood. Op veel plaatsen wordt een wedstrijd gehouden wie de mooiste palmpaas heeft gemaakt en wie er het mooiste lied bij kan zingen. Palmpasen kent in Almelo een grote traditie van 77 jaar. Ieder jaar weer staat het Stadhuisplein vol met kinderen die meedingen naar de eerste prijs, voor de mooiste palmpasenstok in de categoriën Gagel, Buxus en Vrije expressie. Hierna mag deze worden versoberd. (snoepen dus)

Gagel (Almelose Palmpaas)
1. Miam Wesselink
2. Mike Krommendijk
3. Penny Kroon
Buxus (Twentse Palmpaas)
1. Bo Schottert
2. Marit Greevink
3. Chantal Harcman
Vrije expressie
1. May Lyn Gavus
2. Emmely Echtermeijer
3. Aimeé Nijkamp

< Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (65 foto's)...

 
29-03-2010  

TV-makelaar op bezoek in Almelo

  ALMELO - Bijna 10 jaar geleden kochten Madelon Engels en haar toenmalige partner een luxe appartement aan de Wierdensestraat 4-16 in Almelo. Ruim drie jaar geleden vertrok Madelon bij haar (ex-) partner uit het appartement. Vlak daarna hebben ze het huis te koop gezet. Het staat nu sinds die tijd leeg, ondanks de onmiskenbare voordelen van het huis. Het appartement bevindt zich in hartje Almelo, in een mooi, voormalig gerechtsgebouw. Het huis heeft een oppervlakte van 150 vierkante meter en telt drie kamers, waarvan 2 grote slaapkamers. Opvallend is de heel grote woonkamer, met ramen rondom en een prachtige houten vloer. Vanuit de woonkamer kijkt de bewoner uit op het levendige centrum van Almelo.
De woning komt op 30 maart jl. aan bod in het RTL-programma TV Makelaar.
Lees verder...

 
30-03-2010  

Plan Kolkje Everhard Jans bekroond

 

ALMELO - De oud- Almeloër en historicus Everhard Jans krijgt alsnog waardering voor zijn plan voor Het Kolkje. Jans die voor het van Deinse Instituut werkt, maakte al in 2006 een plan om Het Kolkje aantrekkelijker te maken.
Via een prijsvraag van het tijdschrift ‘Buitenleven’ van de ANWB krijgt hij nu alsnog waardering voor zijn ontwerp en kreeg hij een startbedrag van 2000 euro om het Kolkje op te knappen met bomen en bankjes.
Jans wil echter meer en heeft daarvoor de stichting Stadsherstel benaderd om zijn verdere ideeën voor Het Kolkje te realiseren.
 

 
30-03-2010  

Wijk Oosteres klaagt over hangjongeren

 

ALMELO – De wijkbewoners in de Oosteres klagen over hangjongeren en de randverschijnselen die dat met zich meebrengt. Dat werd duidelijk tijdens de wijkbijeenkomst van maandagavond. Men heeft het over lawaai, vernielingen en een in brand gestoken schutting aan het Kerkepad. Of de jongeren uit een andere wijk komen is onbekend.
Ook klaagt men over sluipverkeer dat via de Winkelsteeg naar het centrum rijdt om het stoplicht bij de Vriezebrug te mijden.

< De Oosteres ligt ingeklemd tussen het kanaal Almelo-Nordhorn en het landgoed Huize Almelo

 
30-03-2010  

Start bouw seniorwoningen Rombout Verhulst

 

ALMELO – Burgemeester Hermans-Vloedbeld gaf maandagmiddag het startsein voor de bouw van 73 seniorenappartementen aan de Rombout Verhulstlaan. Opdrachtgever Beter Wonen liet daarvoor eerst de verouderde flatwoningen afbreken en start nu met een eerste bouwfase die door Dura Vermeer wordt gerealiseerd. De tweede fase van 45 seniorwoningen volgt na anderhalf jaar als deze eerste fase is afgerond.
Voor het eerst wordt gebruik gemaakt van ‘System Engineering’ waarin alle uitvoerende bedrijven en architectenbureau De Witte-van der Heijden vanaf het begin samenwerken om het bouwwerk op papier te ontwikkelen. System Engineering komt uit de ruimtevaart en daar is Beter Wonen best trots op dat dit ontwikkelsysteem is toegepast. 

 
31-03-2010  

Verdiept spoor nadert voltooing

 

ALMELO - Langs het verdiepte spoor wordt de laatste hand gelegd aan de 1.80 meter hoge omheining. Een omheining die qua ontwerp wel enigszins is aangepast om het klimmen te voorkomen, maar toch passend bij de viaductafscheiding waar de treinen onder door razen. De voetgangers- fietsbrug bij de Nieuwstraat krijgt nog zijn aansluiting en dan rest nog het afwerken van het openbaar terrein langs Almelo Verdiept.

< Foto: Jan Bril 

Fotoreportage (6 foto's)...

 
31-03-2010  

Almelo ontvangt Canadese veteranen

  ALMELO - In verband met de 65-jarige bevrijding dit jaar zijn van 2 tot 10 mei een aantal Canadezen veteranen met begeleiders te gast in de regio Almelo. Een bijzonder en emotioneel bezoek voor onze Canadese veteranen en waarschijnlijk de laatste keer dat men met een lustrumjaar nog naar Nederland komt. Ook verblijven in de periode van 29 april tot 10 mei twee Canadese bands in Almelo.De Canadese veteranen met hun begeleiders worden bij gastgezinnen ondergebracht. De Canadese bands verblijven in het Theaterhotel. Vanwege de 65-jarige bevrijding en de aanwezigheid van onze Canadese gasten zijn een aantal activiteiten gepland. De Canadezen zijn onder andere aanwezig bij de 4 mei herdenking bij het Wethouder E. van Dronkelaarplein in Almelo en bij het ontsteken van het bevrijdingsvuur op 5 mei bij het bevrijdingsmonument op het Stadhuisplein.
Lees verder...

Archief
Terug naar vorige pagina