Politiek nieuws


Plaatsing  
 
16-01-2018  

Sebastiaan Stoteler PVV-lijsttrekker Almelo

 

ALMELO – PVV-voorman Gert Wilders heeft maandag in Zwolle zijn lijsttrekkers voor de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo en Twenterand bekent gemaakt.

< In Almelo is dat Sebastiaan Stöteler, werkzaam bij deurwaarderskantoor GGN en zichzelf financieel talent noemend op http://finance-talent.nl
Voorstander ook van hard aanpakken van mensen met financiële problemen, zo blijkt uit reacties op www.dedagelijksestandaard.nl
Minima die dreigen in zwaarder weer te komen, hebben dus niets te verwachten van Stöteler.

In Enschede is Jan Willem Elferink de lokale lijsttrekker en Jordi Rietman en Erik Veltmeijer zijn dat respectievelijk in Hengelo en Twenterand.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
16-01-2018  

Leefbaar heeft kandidaten op een rijtje

 

ALMELO – Ook Leefbaar Almelo heeft in haar ledenvergadering de kandidatenlijst vastgelegd voor de gemeenteraadsverkiezing  op 21 maart 2018.

1.    Bert Hümmels
2.    Rosalie Willems
3.    Paulus Lawalata
4.    Helen van der Veen
5.    Marieke Jansen
6.    Layla Sittrop
7.    Astrid Remmerswaal
8.    Jan van Vliet

Meer info over LA – klik hier

 
17-01-2018  

LAS-debat over verkeersknelpunten Kollenveld

In samenwerking met OBS De Windhoek en AVC Heracles
 

ALMELO - De verkeersknelpunten in het Kollenveld staan centraal op een politieke themabijeenkomst op woensdagavond 31 januari in De Windhoek. Lokaal Almelo Samen (LAS) houdt deze bijeenkomst in nauwe samenwerking met OBS De Windhoek en AVC Heracles. Vanaf 20.00 uur wordt in de grote hal van de school een debat gehouden over de veiligheid voor kinderen om vanaf huis naar De Windhoek en Heracles te komen en omgekeerd weer veilig thuis. Het grootste obstakelpunt vormt ongetwijfeld de oversteek op het kruispunt met de Van Rechteren Limpurgsingel.

De school en de voetbalclub nodigen behalve ouders ook de wethouder, gemeenteraadsleden en de politie uit. “Wij willen dat de kinderen in onze wijk veilig naar school en naar de sport kunnen. Dit is nu niet het geval en binnen AVC Heracles en OBS de Windhoek is dit al geruime tijd een punt van zorg. Wij hebben onze krachten gebundeld en willen samen de problematiek en mogelijke oplossingen bespreken in het bijzijn van de raadsleden van de gemeente Almelo”,  aldus beide betrokken organisaties.

Vanaf 19.45 uur zijn alle betrokkenen welkom. Het debat inclusief presentaties vinden plaats tussen 20.00 en 21.30 uur in de hoofdlocatie van de school aan de Windslaan 14.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
17-01-2018  

LA DEKALOG Normen en Waarden

 

Leefbaar Almelo organiseert een reeks van gesprekken met iedereen die mee wil doen!
Elke maand weer!
Met vrij denken, spreken en luisteren!
Eigen gedachten en ervaringen afgewisseld met feiten en beweringen!
Dit in tegenstelling tot andere politieke partijen als de confessionelen, maar ook de liberalen en de socialisten, de communisten en de kapitalisten, eigenlijk alle partijen die anderen wel even zullen vertellen hoe zij vinden dat het hoort!
En wat er wel en niet kan, mag, moet.
Dit in tegenstelling tot het werkelijke vrije leven, het vrije denken!
Debatreeks ‘Normen en Waarden’ rondom de Tien Geboden. Éénmaal per maand op donderdagavond in Leescafé de Meridiaan Bibliotheek Almelo. Toegang gratis.

19.00 uur start discussie
20.00 uur start deel van de filmreeks Dekalog
21.00 uur einde
Gespreksleider Bert Hümmels

DATA:
18 januari -
Gebod 3: Zes dagen zult u werken maar de zevende dag is een rustdag.
15 februari -
Gebod 2: Misbruik de naam van god niet.
Gebod 1: Vereer naast mij geen andere goden.
15 maart -
Dekalog Einddebat ‘Waarden en Normen’

DE TIEN GEBODEN volgens Kieslowski in DEKALOG
Vereer naast mij geen andere goden.
Misbruik de naam van god niet.
Zes dagen zult u werken maar de zevende dag is een rustdag.
Toon eerbied voor uw vader en uw moeder.
U zult niet doodslaan.
U zult niet echtbreken.
U zult niet stelen.
Lieg niet tegen uw naaste.
U mag niet de vrouw van uw naaste begeren.
Begeer niets dat van uw naaste is.

 
18-01-2018  

Almelose PVV-kandidate in opspraak

 

ALMELO – Van de PVV is inmiddels bekend dat uitlatingen van kandidaat-raadsleden op sociale media zorgvuldig worden verwijderd voordat de namen van de kandidaten publiekelijk worden gemaakt. Niet altijd lukt dat.
Van de Almelose lijsttrekker Sebastiaan Stöteler is inmiddels bekend dat mensen in financiële nood weinig te verwachten hebben van de deurwaarders-medewerker bij GGN. Stöteler is tegen de aanscherping van wettelijke regels om mensen met schulden meer in bescherming te nemen naar gelang de persoonlijke omstandigheden.
Mede- PVV-kandidaat Mr. Patricia Pol, in het dagelijks leven werkzaam bij Wansink & Partner,  schijnt zich ook op sociale media negatief te hebben gedragen over medelanders, zo ontdekte RTV Oost. Op Facebook heeft ze het onder meer over “Marokkaans tuig” en noemt ze burgemeester Marcouch van Arnhem een “kneus van een moslim”. De teksten waren wel verwijderd, maar op internet is desondanks in oudere kopie-opslag nog wel e.e.a. te vinden.
Raadsnestor Gijs Stork (LAS) sloot de PVV op voorhand niet uit qua samenwerking in de gemeenteraad, maar toonde zich verbijsterd toen RTV Oost hem op de hoogte stelde van de teksten van Pol op sociale media.
Pol had het ook over ‘misselijkmakende journalistieke leugens en smerige politiek’ waardoor zij zich gedwongen voelde de politiek in te gaan.
Afwachten dus of Wilders gaat schrappen in de kandidatenlijst zoals eerder ook elders al gebeurde.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
19-01-2018  

Vragen over Wmo-vervoer van ChristenUnie

Almelo en buurgemeenten stappen naar de rechter
 

ALMELO – De gemeente Almelo daagt vervoerder Witteveen uit Lemmer in kort geding voor de rechter inzake het niet innen van de eigen bijdrage van personen die recht hebben op vervoer in het kader van de Wmo. Witteveen won de Europese  aanbesteding binnen de regio Twente maar vindt dat die inning een taak is van de gemeenten waarmee het contracten afsloot. Het gaat dan niet alleen om Almelo maar o.a. ook om de gemeenten  Hellendoorn, Twenterand en Wierden die eveneens naar de rechter stappen.
Aan de consessie ging een hele loopgravenoorlog vooraf. Witteveen dat als hoofdaannemer aanbesteding won, berekent naast de eigen bijdrage ook een toeslag van 3 euro indien Wmo-cliënten niet minimaal een dag van tevoren reserveren maar pas op de dag van de rit zelf. Het is al zo’n vier maanden hommeles met Witteveen terwijl de gemeenten hadden afgesproken dat een overgangsregeling van 3 maanden het maximum was om de gemeenten deze ‘navordering’ te laten innen.
Ook de lokale fractie van de ChristenUnie in Almelo wil het fijne ervan weten en heeft vragen gesteld aan het college van B&W.
Dat antwoord zal waarschijnlijk wel enkele weken duren, want de kortgedingrechter doet pas over twee weken uitspraak.


Vragen van ChristenUnie over vervoersperikelen Wmo

 
20-01-2018  

Herman Hoften lezing door Nelleke Vedelaar

 

ALMELO - Kersverse voorzitter van de PvdA Nelleke Vedelaar houdt in 2018 de Herman Höften lezing. De lezing wordt gehouden op maandag 29 januari in leescafé de Meridiaan in de bibliotheek in Almelo.

Herman Höften Lezing

Sinds 2008 organiseert de PvdA Almelo ieder jaar de Herman Höften lezing. Herman Höften was ruim dertig jaar raadslid en had in alle geledingen van onze maatschappij zijn invloed. Het was een sociaal democraat in hart en nieren. Nadat hij in oktober 2007 overleed, besloot het bestuur van de lokale afdeling een jaarlijkse lezing te houden, die naar Herman Höften is vernoemd.
De lezing van 2018 is de tiende Herman Höftenlezing. Om deze speciale editie extra luister bij te zetten, zal een lied uit de musical Het Verzet Kraakt – waarin Herman Höften de centrale figuur was – worden opgevoerd.

Nelleke Vedelaar
Nelleke Vedelaar is op 7 oktober benoemd tot voorzitter van de Partij van de Arbeid. Nelleke Vedelaar (1977) was sinds 2010 wethouder in de gemeente Zwolle met onder meer zorg, wonen en sociale zaken in portefeuille. Daarvoor was ze vier jaar raadslid in Zwolle. Binnen de Partij van de Arbeid schreef ze mee aan het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen.
Nelleke Vedelaar: “Herman Höften ging in zijn acties altijd uit van de wensen en zorgen van de inwoners van Almelo. Politiek was een middel om het leven van deze inwoners beter te maken. Ik neem daar een voorbeeld aan. De belangrijkste taak voor sociaaldemocraten is weten wat er leeft, lokaal en regionaal, en dat vertalen naar concrete oplossingen. Of dat nu in de gemeenteraad is of in Den Haag en Brussel. Daarom ben ik zeer vereerd deze lezing te mogen geven.”


De lezing wordt gehouden op maandag 29 januari, vanaf 19.30 uur in het leescafé van de bibliotheek en is gratis toegankelijk.

 
22-01-2018  

LAS-debat: 'Hoe kan parkeerbeleid beter?'

 

ALMELO – Zelfs de VVD strijd bij monde van lijsttrekker Jemy Pauwels niet meer voor vrij parkeren om meer winkelend publiek naar de binnenstad te trekken. ‘Gratis parkeren is een illusie’, zegt Pauwels in Tubantia maar de leegstand is enorm en dat heeft alles te maken met bereikbaarheid en parkeren. Wijkwinkelcentra in de Schelfhorst, Sluitersveld en het Van Goghplein zijn ‘booming’. Het parkeren is er gratis. Veel Almeloërs trekken ook de stad uit met Wierden als dichtstbijzijnde locatie. Winkelen kan er gratis in de blauwe zone.

Dat het anders kan, laat gastspreker Remco Klomp horen, zegt LAS in haar aankondiging op de website. Volgens LAS geeft Klomp zijn visie hoe in Almelo wel gratis parkeren voor de shoppende bezoeker aan de Almelose binnenstad kan worden ingevoerd. Klomp is als projectontwikkelaar in heel Nederland betrokken geweest bij binnenstedelijke ontwikkelingen en heeft op basis daarvan tal van goede ervaringen opgedaan, volgens LAS dat de slogan voert 'Samen kunnen wij meer'.

Iedereen die zich betrokken voelt bij het Almelose parkeerbeleid is van harte welkom om gratis aan te schuiven voor een debat dat plaatsvindt na de inleiding van Dhr. Klomp. De zaal is open vanaf half acht. Dan staat de verse koffie klaar. Lokaal Almelo Samen is van mening dat er nog veel schort aan het parkeerbeleid in Almelo en wil vooral mede op basis van de mening van de inwoners en bezoekers van het LAS-debat in 't Dok het standpunt formuleren dat wordt ingenomen tijdens discussies over dit onderwerp in de gemeenteraad.

 
22-01-2018  

Sportdebat zonder smaakmakers

 

ALMELO – Het Sportdebat in de IISPA maandagavond met kandidaat-raadsleden voor de komende gemeenteraadsverkiezing op 21 maart a.s. was er een zonder grote smaakmakers. Gedwongen door de realiteit - geen geld - werden wel wensen geuit en onderschreven, maar zag niemand een mogelijkheid om daar ook een budget bij te leggen. Bijvoorbeeld bij het onderwerp kiezen voor de bouw van een nieuw overdekt zwembad of vernieuwbouw van het gedateerde Sportparkbad aan de Sluiskade NZ. Sporten op school was ook een van de wensen, maar dat geld zal met een lege knip toch vooral uit Den Haag moeten komen, nu dat in Den Haag als beleid is neergezet.

Het samenvoegen van het gemeentelijk sportbudget met dat van andere beleidsterreinen zoals de Wmo, Jeugdzorg e.d. was ook een van de geponeerde stellingen. De crux lag al snel op de geoormerkte Haagse budgetten maar toch zagen nog wel enkele debaters winst in het samenvoegen van de beleidsterreinen die met menselijk welzijn te maken hebben. Het vormen van één beleidsportefeuille Welzijn zou in ieder geval toch al wat meer samenwerking en 'kruisbestuiving' tot gevolg kunnen hebben, menen vooral de nieuwkomers in de politiek.

De privatisering van de buitensport is eveneens een onderwerp dat de geesten scheidt. Al jaren wordt er over gepraat, waarbij de privatisering in Tubbergen als geslaagd voorbeeld werd neergezet. Vorige week dan het bericht dat Tubbergen extra 275.000 euro beschikbaar moet stellen om de vervanging van kunstgrasvelden in de komende jaren veilig te stellen. ‘Maatwerk voor verenigingen die dat willen’, verkondigde oud- gediende Jan Hammink (LAS). Hij ziet er een mogelijkheid in tot bezuinigen op onderhoud om vervolgens dat bespaarde geld anders op het beleidsterrein in te zetten. Een enkeling was mordicus tegen, met de gedachte dat maatwerk de opmaat is voor beleidsonderscheid t.a.v. buitensportverenigingen. Dat de buitensport in de afgelopen jaren al flink financieel uitgemolken is met extra verhoogde gemeentelijke tarieven, kwam niet ter sprake.

Zittend raadslid Ugur Çete hield de mededebaters meermaals het spiegeltje voor dat de gemeente op ‘zwart zaad’ zit en hij dus geen mogelijkheid ziet om wensen uit de sport te honoreren. Fred Gerritsen (ex. D66 en nu van Democraten.nu) beweerde echter stellig dat het om keuzes maken ging. Voorbeelden van welke keuzes gaf hij niet.
'Aanhaken bij de Sportnota Regio Twente, met wat nuances gericht op Almelo, zal derhalve naar verwachting na de verkiezingen in maart, als beleidslijn in een Raadsprogramma voor de komende jaren worden neergeschreven, ongeacht de verkiezingsuitslag', was een slotconclusie op de publieke tribune.

 
24-01-2018  

LAS wil overeenkomst maatschap Dekker openbaar

  ALMELO - De raadsfractie Lokaal Almelo Samen (LAS) wil dat het Almelose college van B&W de nieuwe overeenkomst met de Maatschap Dekker in het voormalige Waterrijkgebied openbaar maakt.
Volgens raadslid Louis Kampman is deze zaak gevoelig vanwege de plannen van Maatschap Dekker voor een megavarkensstal die de maatschap in het gebied benoorden Almelo en bezuiden Vriezenveen wil realiseren.
Lees verder...

 
30-01-2018  

Gemeenteraad installeert Jongerenraad


v.l.n.r: Nynke Veurink, Sophie Bijl, Sophie Thöni en Paul Thöni zijn de eerste vier geïnstalleerden.
Foto: gemeente Almelo
 

ALMELO – De gemeenteraad heeft vanavond de eerste Almelose jongeren in de nieuwe Jongerenraad geïnstalleerd. Tot de taak van de Jongerenraad behoort;

1. Het geven van adviezen, gevraagd en ongevraagd, aan het gemeentebestuur. De onderwerpen komen uit (de achterban van) de JR, worden aangedragen door de gemeenteraad of door ambtenaren uit de ambtelijke organisatie. De adviezen kunnen mondeling worden gegeven door bezoek van een raadslid of een ambtenaar aan de JR. Er kan daarnaast een werkgroep worden gevormd die schriftelijk of mondeling een advies uitwerkt en terugkoppelt, bijvoorbeeld bij een politiek beraad. Afhankelijk van de gevraagde tijdsinvestering per advies, geeft de JR naar schatting tussen de vier en tien adviezen per jaar.

2. het organiseren van evenementen / activiteiten die politiek en jongeren dichter bij elkaar brengen en/of die maatschappelijk ingestoken zijn. De JR Almelo tracht jaarlijks één, maximaal twee, evenementen te organiseren ;

3. De JR betrekt jongeren bij hun activiteiten en adviezen door het bijwonen van evenementen en bijeenkomsten en door het vertegenwoordigen en uitdragen van de JR op verschillende actuele communicatiekanalen. JR leden die zich gecommitteerd hebben aan de communicatie uitingen, beheren de communicatiekanalen. Zij worden hierin op oproep basis geadviseerd door een raadsadviseur in samenspraak met een communicatie adviseur uit de organisatie;

4. De integrale verantwoording wordt in samenspraak met de begeleider/raadsadviseur opgenomen in de jaarverantwoording van de raadsgriffie.
 

Benoemd zijn:
-          Paul Thöni
-          Sophie Thöni
-          Sophie Bijl
-          Nynke Veurink
-          Teun Bruggeman
-          Anner Kramer
-          Isabella Polane
-          Tom Stam
-          Laura ten Hove
-          Quinten Bruggink (aspirant lid)

Archief
Terug naar vorige pagina