Politiek nieuws


Plaatsing  
 
22-01-2018  

Sportdebat zonder smaakmakers

 

ALMELO – Het Sportdebat in de IISPA maandagavond met kandidaat-raadsleden voor de komende gemeenteraadsverkiezing op 21 maart a.s. was er een zonder grote smaakmakers. Gedwongen door de realiteit - geen geld - werden wel wensen geuit en onderschreven, maar zag niemand een mogelijkheid om daar ook een budget bij te leggen. Bijvoorbeeld bij het onderwerp kiezen voor de bouw van een nieuw overdekt zwembad of vernieuwbouw van het gedateerde Sportparkbad aan de Sluiskade NZ. Sporten op school was ook een van de wensen, maar dat geld zal met een lege knip toch vooral uit Den Haag moeten komen, nu dat in Den Haag als beleid is neergezet.

Het samenvoegen van het gemeentelijk sportbudget met dat van andere beleidsterreinen zoals de Wmo, Jeugdzorg e.d. was ook een van de geponeerde stellingen. De crux lag al snel op de geoormerkte Haagse budgetten maar toch zagen nog wel enkele debaters winst in het samenvoegen van de beleidsterreinen die met menselijk welzijn te maken hebben. Het vormen van één beleidsportefeuille Welzijn zou in ieder geval toch al wat meer samenwerking en 'kruisbestuiving' tot gevolg kunnen hebben, menen vooral de nieuwkomers in de politiek.

De privatisering van de buitensport is eveneens een onderwerp dat de geesten scheidt. Al jaren wordt er over gepraat, waarbij de privatisering in Tubbergen als geslaagd voorbeeld werd neergezet. Vorige week dan het bericht dat Tubbergen extra 275.000 euro beschikbaar moet stellen om de vervanging van kunstgrasvelden in de komende jaren veilig te stellen. ‘Maatwerk voor verenigingen die dat willen’, verkondigde oud- gediende Jan Hammink (LAS). Hij ziet er een mogelijkheid in tot bezuinigen op onderhoud om vervolgens dat bespaarde geld anders op het beleidsterrein in te zetten. Een enkeling was mordicus tegen, met de gedachte dat maatwerk de opmaat is voor beleidsonderscheid t.a.v. buitensportverenigingen. Dat de buitensport in de afgelopen jaren al flink financieel uitgemolken is met extra verhoogde gemeentelijke tarieven, kwam niet ter sprake.

Zittend raadslid Ugur Çete hield de mededebaters meermaals het spiegeltje voor dat de gemeente op ‘zwart zaad’ zit en hij dus geen mogelijkheid ziet om wensen uit de sport te honoreren. Fred Gerritsen (ex. D66 en nu van Democraten.nu) beweerde echter stellig dat het om keuzes maken ging. Voorbeelden van welke keuzes gaf hij niet.
'Aanhaken bij de Sportnota Regio Twente, met wat nuances gericht op Almelo, zal derhalve naar verwachting na de verkiezingen in maart, als beleidslijn in een Raadsprogramma voor de komende jaren worden neergeschreven, ongeacht de verkiezingsuitslag', was een slotconclusie op de publieke tribune.

Archief
Terug naar vorige pagina