Politiek nieuws


Plaatsing  
 
30-01-2018  

Gemeenteraad installeert Jongerenraad


v.l.n.r: Nynke Veurink, Sophie Bijl, Sophie Thöni en Paul Thöni zijn de eerste vier geïnstalleerden.
Foto: gemeente Almelo
 

ALMELO – De gemeenteraad heeft vanavond de eerste Almelose jongeren in de nieuwe Jongerenraad geïnstalleerd. Tot de taak van de Jongerenraad behoort;

1. Het geven van adviezen, gevraagd en ongevraagd, aan het gemeentebestuur. De onderwerpen komen uit (de achterban van) de JR, worden aangedragen door de gemeenteraad of door ambtenaren uit de ambtelijke organisatie. De adviezen kunnen mondeling worden gegeven door bezoek van een raadslid of een ambtenaar aan de JR. Er kan daarnaast een werkgroep worden gevormd die schriftelijk of mondeling een advies uitwerkt en terugkoppelt, bijvoorbeeld bij een politiek beraad. Afhankelijk van de gevraagde tijdsinvestering per advies, geeft de JR naar schatting tussen de vier en tien adviezen per jaar.

2. het organiseren van evenementen / activiteiten die politiek en jongeren dichter bij elkaar brengen en/of die maatschappelijk ingestoken zijn. De JR Almelo tracht jaarlijks één, maximaal twee, evenementen te organiseren ;

3. De JR betrekt jongeren bij hun activiteiten en adviezen door het bijwonen van evenementen en bijeenkomsten en door het vertegenwoordigen en uitdragen van de JR op verschillende actuele communicatiekanalen. JR leden die zich gecommitteerd hebben aan de communicatie uitingen, beheren de communicatiekanalen. Zij worden hierin op oproep basis geadviseerd door een raadsadviseur in samenspraak met een communicatie adviseur uit de organisatie;

4. De integrale verantwoording wordt in samenspraak met de begeleider/raadsadviseur opgenomen in de jaarverantwoording van de raadsgriffie.
 

Benoemd zijn:
-          Paul Thöni
-          Sophie Thöni
-          Sophie Bijl
-          Nynke Veurink
-          Teun Bruggeman
-          Anner Kramer
-          Isabella Polane
-          Tom Stam
-          Laura ten Hove
-          Quinten Bruggink (aspirant lid)

Archief
Terug naar vorige pagina