Politiek nieuws


Plaatsing  
 
19-01-2018  

Vragen over Wmo-vervoer van ChristenUnie

Almelo en buurgemeenten stappen naar de rechter
 

ALMELO – De gemeente Almelo daagt vervoerder Witteveen uit Lemmer in kort geding voor de rechter inzake het niet innen van de eigen bijdrage van personen die recht hebben op vervoer in het kader van de Wmo. Witteveen won de Europese  aanbesteding binnen de regio Twente maar vindt dat die inning een taak is van de gemeenten waarmee het contracten afsloot. Het gaat dan niet alleen om Almelo maar o.a. ook om de gemeenten  Hellendoorn, Twenterand en Wierden die eveneens naar de rechter stappen.
Aan de consessie ging een hele loopgravenoorlog vooraf. Witteveen dat als hoofdaannemer aanbesteding won, berekent naast de eigen bijdrage ook een toeslag van 3 euro indien Wmo-cliënten niet minimaal een dag van tevoren reserveren maar pas op de dag van de rit zelf. Het is al zo’n vier maanden hommeles met Witteveen terwijl de gemeenten hadden afgesproken dat een overgangsregeling van 3 maanden het maximum was om de gemeenten deze ‘navordering’ te laten innen.
Ook de lokale fractie van de ChristenUnie in Almelo wil het fijne ervan weten en heeft vragen gesteld aan het college van B&W.
Dat antwoord zal waarschijnlijk wel enkele weken duren, want de kortgedingrechter doet pas over twee weken uitspraak.


Vragen van ChristenUnie over vervoersperikelen Wmo

Archief
Terug naar vorige pagina