Politiek nieuws


Plaatsing  
 
24-01-2018  

LAS wil overeenkomst maatschap Dekker openbaar

 

Almelo, 24-01-2017 per email

Aan College van B&W
Gemeente Almelo


Geacht College,

Naar aanleiding van het politiek beraad van 9 januari 2018 en uw daarbij geplaatste raadsbrief inzake verkoop gronden Dekker vraagt de fractie van Lokaal Almelo Samen (LAS),  gezien de gevoeligheid in de samenleving van dit onderwerp, zo spoedig mogelijk de nieuwe overeenkomst die gesloten is met Maatschap Dekker wat betreft inpassing van het bestaande bedrijf op gronden van de Noordflank openbaar te maken.

Het is van belang voor ons als raadsleden om te kunnen zien en weten in welke mate de kaders van de raad in deze overeenkomst zijn opgenomen. Zodoende kan de inhoud van de overeenkomst deel uit maken van het openbaar debat, zodat het vertrouwen van de verschillende belanghebbende en de gemeenteraad niet nodeloos onder druk komt te staan.

 

Met vriendelijke groet,

 

Louis Kampman
Lokaal Almelo Samen

 


 

 

Archief
Terug naar vorige pagina