Politiek nieuws


Plaatsing  
 
06-01-2010  

B&W besluiten 05-01-10

 


B&W besluitenlijst d.d. 5 januari 2010
B&W besluit: Verslag gesprekken bezwaren Almelo Nouveau
Raadsbrief: Verslag gesprekken bezwaren Almelo Nouveau
B&W besluit: afwijzen fin. bijdrage RKSV Bornerbroek
B&W besluit: Intentieovereenkomst nieuwbouw Dimence
B&W besluit: Instemming herziening plan Bruglaan Aadorp
B&W besluit: Onttrekking openbaarheid Bavinkelsweg
Raadsbrief: Onttrekking openbaarheid Bavinkelsweg
B&W besluit: Instemming vergroten woning Grensweg 6
B&W: Vooroverleg met Wierden bouwplan Berghorst Enter
B&W besluit: Het KPMG-rapport uitgewerkt
Raadsbrief: Het KPMG-rapport uitgewerkt
B&W-Mandaatbesluiten portefeuillehouders; Collectieve Festiviteiten 2010, Loonkostensubsidie Reïntegratie, Inspectieverslag Provinciaal Archief, Koopzondagen 2010

 
06-01-2010  

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Hermans

  Dames en heren, jongens en meisjes,

Wat fijn dat U met zoveel mensen hier naar toe bent gekomen om samen het glas te heffen op een voorspoedig 2010.En dit nieuwe jaar is goed begonnen want we kenden een rustige jaarwisseling.
Dames en heren ben een gelukkig mens. Gelukkig omdat ik vanaf 14 december burgemeester mag zijn van deze mooie gemeente Almelo.
In die korte tijd heb ik zoveel leuke mensen ontmoet, zowel in het Stadhuis als daarbuiten… zoveel hartverwarmende reacties gehad, dat ik me echt heel welkom voel hier.
Bedankt daarvoor!

Dames en heren,

Lees verder...

Fotoreportage (19 foto's)...

 
08-01-2010  

Kuik: ‘Het wordt moeilijk maar we gaan er voor´.

 

ALMELO – Donderdagavond hield de PvdA haar nieuwjaarsreceptie in wijkcentrum De Schöppe aan de Hoornbladstraat. De opkomst is slecht te noemen, want als je er de vertegenwoordigers van de andere politieke partijen aftrekt, bleven er zo’n 30 leden en belangstellenden over.
Voorzitter/secretaris Hendri Bosch zocht de matige opkomst in het slechte weer en vergat gemakshalve dat er nog wel een haal en brengactie werd gevoerd onder zijn leiding.
Lijsttrekker Mieke Kuik-Verweg liet in haar toespraak blijken over realiteitszin te beschikken door op te merken dat de parallel gestarte verkiezingscampagne een moeilijke zal worden. 'Het wordt moeilijk maar we gaan er voor', zei Kuik.
Entertainer Sheila Timmerman zorgde eigenlijk als enige voor een vrolijke noot.

Fotoreportage (13 foto's)...

 
08-01-2010  

Johan Andela kandidaat-wethouder voor de VVD

  ALMELO - De Afdeling Almelo van de VVD hield vrijdagavond haar nieuwjaarsreceptie in de Ravelzaal van het Theaterhotel. Voorzitter Wim van der Elst gaf opdracht de verkiezingscampagne te starten, waarna een politieke voorzet volgde door de huidige fractievoorzitter en lijsttrekker Gerrit van Woudenbergh. Hij maakte bekend dat Johan Andela (foto) kandidaat-wethouder is als de VVD bestuurs-verantwoordelijkheid in een coalitie binnenhaalt. Andela was in de jaren '90 meerdere perioden raadslid voor D66. Hij staat als lijstduwer op plaats 16 van de VVD-kieslijst.
Van Woudenbergh wil ook dat de politiek weer de baas wordt en het ambtelijk apparaat volgend. Volgens hem is dat nu namelijk het geval omdat de coalitie van het CDA en PvdA alles sanctioneert wat ambtelijk is bedacht. De lijsttrekker wil eveneens af van de ingehuurde stadsarchitect Geurtsen omdat de start van de binnenstadssanering zo lang op zich laat wachten. Ook de financiële positie maakt de VVD zorgen. Van Woudenberg: 'We moeten een tekort van 1,4 miljoen euro bezuinigen, maar de discussie van de PvdA ging tot nu toe alleen over de koffieprijs van Hof 88'.
Lees verder...

Fotoreportage (17 foto's)...

 
10-01-2010  

VVD-vragen over burg. Schneiderssingel

  ALMELO - De VVD heeft twijfels over de financiering van de aanleg van de Burgemeester Schneiderssingel als ontsluiting van o.a. Waterrijk. De liberalen vrezen na een een-tweetje met partijgenoot en gedeputeerde Job Klaasen dat met een vertraagde aanleg of geen aanleg van Waterrijk ook de provinciale subsidie komt te vervallen.
BurgerBelangenAlmelo (BBA) lanceerde in maart 2002 het initiatief van transporteur Bolk tot de naamsgeving van een Burgemeester Schneiderssingel in de gemeenteraad. De raad nam het voorstel over om de huidige Nijreessingel te benoemen, maar wethouder Sjoers voerde dat niet uit en kwam in 2005 met de huidige noordelijke ontsluiting op de proppen, die tot nu toe slechts voor een klein gedeelte is gerealiseerd.
Lees verder...

 
11-01-2010  

TON Almelo heeft kandidatenlijst raadsverkiezing

 

ALMELO – De beweging van Rita Verdonk doet mee in 38 gemeenten. Marc Geerdink wordt de politiek leider van Trots Op Nederland afd. Almelo. De geboren Amsterdammer woont sinds 1966 in Almelo. Voor zover bekend hebben geen van de kandidaten een politieke actieve achtergrond.

< Trots presenteren wij Trots Op Nederland afd. Almelo.
v.l.n.r.
achter: Reinout Casteleijn - Marc Geerdink (Lijsttrekker) - Floor Hoogeveen - Jan Buursink
voor: Dick Veenvliet - Wout Platjes - Kevin Snijder - Bianca Hofman

 
11-01-2010  

D66 vragen over prijsverhogingen Hof 88

  Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2009 heeft de gemeenteraad bij meerderheid besloten dat de huur- en consumptieprijzen van Hof 88 meer marktconform moeten worden aangepast en gaf die opdracht aan het college van B&W mee omdat per ingang 2011 te realiseren.
Eerder al wond de PvdA zich op over de voorgestelde consumptieprijzen en uiteindelijk werd wethouder Kuiper te verstaan gegeven dat vooral de koffieprijs te hoog was.
Nu komt D66 met vragen over de nieuwe huurprijzen van de zalen. D66 is verontrust dat uiteindelijk de verenigingen/gebruikers op zoek gaan naar alternatieve oefenruimtes en het paard achter de wagen wordt gespannen met de verhogingen. Lees de brief van D66.
Lees verder...

 
11-01-2010  

CDA vragen over: strooizout, wegonderhoud...

  Het CDA heeft vragen aan B&W over de verdeling van gratis strooizout en de 'ritselaars' van buiten de stad die zout zouden hebben gekregen, over digitale bestemmingsplannen, over onderhoud aan wegen en vorstschade en over de voorgenomen sluiting van de Peuterdelle in wijkcentrum 't Noordik.
Lees verder...

 
13-01-2010  

Gemeenteraad reikt Raadmeter 2009 uit

 

ALMELO – Michel van de Brink en John Fikkert hebben de Raadmeter 2009 gewonnen. Beide gemeenteambtenaren maakten volgens de gemeenteraad het beste raadsvoorstel van 2009 omdat het uitblonk door o.a. 3 varianten in het voorstel te presenteren waaruit de raad een keuze kon maken, in begrijpbare taal was geschreven en niet telkens naar bijgaande nota’s werd verwezen en ook voldeed aan de dualistische vorm, de financiële dekking en de criteria. Het raadsvoorstel ging over de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Almelo 2010.
Saillant is volgens Gert Mensink van de stichting Belastingservice Particulieren Almelo, dat in het voorstel door de gemeente kwaliteitsvoorwaarden worden gesteld voor zorgverlening via het Persoons Gebonden Budget (PGB) en dat is volgens Mensink in strijd met de wet. De gemeente mag wel kwaliteitseisen stellen voor aanbestede huishoudelijke zorg in natura maar niet via het PGB waar de ontvanger bepaald welke zorg hij inkoopt. De verantwoording over zijn zorginkoop moet achteraf worden getoetst.

Voor de prijs waren genomineerd:
Mariska den Uil voor het raadsvoorstel 1% -regeling voor de Kunst bij bouwprojecten.
Gerard Lenferink voor het raadsvoorstel beleidsplan Wsw 2009-2012
Kosha Schipper, Joris Kemps en Frank Tax voor de kadernota Recreatie &Toerisme,
gemeente Almelo 2009-2015.
Frank Tax voor het raadsvoorstel nota Verblijfsrecreatie in Almelo.
John Fikkert en Michel Van Brink voor de Verordening voorzieningen maatschappelijke.
ondersteuning gemeente Almelo 2010.

 
13-01-2010  

Extra raadsvergadering begrotingstekort

 

ALMELO – Donderdagavond debatteert de gemeenteraad over een bezuiniging van 1.380.000 euro structureel. Opvolger van Reinier van Broekhoven (CDA), wethouder van financiën Jan van Marle (CDA) - die puin moet ruimen - komt met het voorstel om 16 arbeidskrachten te laten afvloeien zijnde 50% van het benodigde bedrag, bezuinigen met een extern effect zoals minder investeren en keuzes maken in alle bestaande plannen, het verhogen van de inkomsten door gemeentelijke heffingen en het toepassen van bestaande financiële beleidskaders en dat laatste leidt tot de conclusie dat dit tot dusverre werd nagelaten.
Hoe zat dat nu toch een paar jaar geleden toen B&W ruim een euroton had uitgegeven maar niet meer wist waaraan? Streek de raad toen niet over haar hart?   

 
13-01-2010  

D66 wil alsnog stadhuis renoveren

 

ALMELO – Het inzicht komt soms met de jaren. D66-voorman Fred Gerritsen wil nu de tering naar de nering zetten en het huidige stadhuis renoveren. Liep hij jaren juichend achter het college van B&W aan en maakte hij een slippertje met de VVD om een stadhuis in het Twentecentrum onder te brengen, nu kiest hij eieren voor zijn geld. Het huidige stadhuis moet blijven en de parkeergarage e.d. moeten wijken voor zicht op het vernieuwde marktplein.
Ach ja, ALA-voorman Stork betwijfelde altijd al de noodzaak van nieuwbouw en 'luis in de pels' Burgerbelangenalmelo (BBA) was altijd mordicus tegen en leverde al in 2004 een schetstekening in om het huidige stadhuis met één verdieping te verhogen, de ‘rim ram’ tussen het stadhuisbordes en de vijver te slopen - zodat ook de bibliotheek de zichtruimte krijgt die het verdiend - en een kantoor met ondergrondse verbinding te bouwen op de vrije ruimte aan de Boddenstraat. De gemeente kocht na het inleveren van de BBA-schets wel heel snel de Reuten-panden aan van Voskamp Vastgoed en sloopte die omdat het restaurant dat er in gevestigd was, ter ziele was gegaan. Op de maquette in het infohuis van de gemeente aan het Kolkje staat nu een kantoorgebouw ingepland.
Ja, dat BBA-plan werd door een aantal stadsontwerpers bij de afd. bouw & woningtoezicht zeer goed ontvangen, maar ja een aantal van die ambtenaren zijn weg gebonjourd naar de gemeente Hengelo. Interne kritiek op de gemeenteplannen werd tijdens het bewind van de inmiddels vertrokken gemeentesecretaris Geerdink namelijk niet gepruimd.

 
13-01-2010  

D66 'steelt' stadhuisplan van Voskamp


Fred Gerritsen overpeinst zijn 'zonde'.
 

ALMELO – Niet D66 kwam tot het voortschrijdend inzicht het huidige stadhuis te renoveren, maar vastgoedontwikkelaar Voskamp. D66 voorman Fred Gerritsen kreeg er lucht van via het fractievoorzittersoverleg en maakte het wereldkundig zonder de bron te vernoemen.
Jan Voskamp was namelijk aan het brainstormen gegaan over de Almelose binnenstad en liet zijn ideeën over de Almelose binnenstad zien aan Jan Kamst van woningstichting St. Joseph en ook woningstichting Beter Wonen nam er kennis van. Volgens onze informatiebronnen werden zijn ideeën goed ontvangen en Voskamp vertelde het vervolgens individueel ook aan enkele wethouders en topambtenaren van de gemeente.
Een enkele fractievoorzitter kreeg een tipje van de sluier opgelicht en daarom overlegden de fractievoorzitters of het plan van Voskamp officieel in een informatieavond aan de gemeenteraad gepresenteerd kon worden en zo kreeg ook Gerritsen er lucht van en greep zijn kans om voor de a.s. raadsverkiezing in de publiciteit te scoren.
Daar komt nog eens bij dat BBA in voorgaande raadsperiode pertinent tegen nieuwbouw was en wilde renoveren met uitbreiding van een werkkantoor in de vorm van een boemerang op de locatie Boddenstraat en daar een tekening voor inleverde. Daardoor zou de oude verkeersroute Boddenstraat hersteld kunnen worden en zou er een nieuw plein/plantsoen tussen het huidige stadhuis en het werkkantoor ontstaan. De gemeente kocht vervolgens wel binnen enkele weken het leegstaande restaurant van Voskamp Vastgoed, maar tot uitwerking kwam het idee niet.

Parkeergarage, ABN e.d weg en zichtlijnen naar het Marktplein en de stadsvijver met in het midden een kantoorgebouw verbonden met een loopbrug als dependance van het stadhuis is de basisgedachte van Voskamp voor het stadhuis van architect Oud, zoals ook BBA dat in de vorige raadsperiode al eens presenteerde, maar dan de dependance aan de Boddenstraat met een wandelplein en vijver met stadsfontein tussen beide gebouwen. Wie hoorden wij pas geleden nog weer eens roepen om een stadsfontein?

Verder geen Fortezza maar vier woontorens en daar zou directeur Kamst van St. Joseph zo in willen stappen.
Ook geen sloop van het oude V&D pand, Duhtler en de Hema. In de plaats van het geplande grachtje van 2 meter breed van’t Wetshuys naar het Waaggebouw, de gebouwen laten staan en appartementen boven de winkelruimtes met topgevels in de kenmerkende historiserende stijl zoals Voskamp vaker in de binnenstad heeft gebouwd. Ziet u het voor u? Passend bij de Almelose maat.
De ingehuurde stadsarchitect Rein Geurtsen zal het gruwend op zich af zien komen en kan wellicht zijn koffers al vast pakken. (Wie hoorden we dat toch ook weer zeggen?) Die 350 miljoen van die grote verzekeringsbelegger is helemaal niet nodig om de binnenstad aan te pakken zal Voskamp gedacht hebben. Of zoals wijlen Joop Schepers dat plachte te zeggen, ‘Dat hebt wij niet neudig!’

Toch heeft Voskamp misschien wel iets vergeten, want als je de binnenstad vol plempt met woonlocaties voor ‘vergrijzend’ volk met een dikke knip kun je met de milieuwet in de hand de bruisende binnenstad wel vergeten. Één dwarsligger die zijn woongenot en rust laat prevaleren boven evenementen als de Profronde, Nacht van Almelo e.d. en het is over en sluiten met de plannen voor een bruisende binnenstad. Het recht zal dan een andere loop bepalen. Nee, zoals het misschien oncomplete verhaal via onze bronnen binnen is gekomen hoort er toch zeker ook een goed horecagebied bij als basis voor een goede stadsbeleving. En zo’n loopbrug tussen huidige stadhuis en dependance moet toch zeker ook wel ondergronds kunnen.

Toch een pluim op de hoed voor Jan Voskamp, hij bekijkt de zaken wat reëler dan in het stadhuis jaren is gedaan. Nog wat fijnslijpen die plannen, dan hoeft het ook geen vijftien jaar te duren!
Kan Jantje V. ook eens kijken naar Waterrijk? En deed zijn broer niet iets in woonboten? Een burgemeester Schneidersgracht van Centrumhaven naar Waterrijk lijkt misschien ook wel iets!

 
15-01-2010  

TON wil geen bouw Almelo Nouveau

  ALMELO - De Almelose equivalent van Rita Verdonk's Trots op Nederland sluit zich aan bij de mening van VVD en ALA en wil geen Almelo Nouveau op de hoek van de Bornsestraat-Nijreessingel. Ook de middenstand uit het centrum vreest die ontwikkeling. De meeste partijen hebben twijfels bij het plan dat door juryvoorzitter en wethouder Sjoers (CDA) werd gekozen.
Bij de 'vrijheden' en vergelijking van 'Dolle Pret' met Dansschool Elkerbout slaat TON door en ziet het verschil niet meer tussen iets wat er al was voordat het bestemmingsplan werd veranderd en een nieuwe onderneming die vooraf wist wat er mocht en niet mocht. Ook slaat TON door bij de veiligheidseisen uit het bouwbesluit bij een kapsalon in de City Promenade.
Kandidate Bianca Hofman weet kennelijk ook nog niet wie wie is in het Almelose college van B&W. Tijdens de presentatie van het alternatieve plan van Jan Voskamp voor de binnenstad, sprak zij wethouder Kuiper aan voor iets dat wethouder Sjoers zei.
Lees verder...

 
16-01-2010  

Mark Rutte (VVD) komt op bezoek

 

De fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, Mark Rutte, zal op maandag 25 januari 2010 een werkbezoek brengen aan Twente. Hij zal bezoeken brengen aan o.m. Vredestein in Enschede en Urenco Nederland in Almelo en ’s avonds aanwezig zijn op een bijeenkomst in de Businessclub van Heracles in het Polmanstadion.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de VVD afdeling Almelo, maar staat open voor iedereen die Mark Rutte vragen wil stellen of suggesties wil doen. Het thema van de avond is dan ook “Dan vraag je het toch gewoon zelf aan Mark …”.

Entree en koffie zijn gratis. De avond begint om 20.00 uur. Inlichtingen www.vvdalmelo.nl
 

 
17-01-2010  

Burgemeester en wethouder naar Ankara

  ALMELO - Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld, wethouder Jan van Marle, gemeentesecretaris Gerald de Haan en brandweercommandant Hans Kleintjes zijn enkele dagen op werkbezoek in de Turkse hoofdstad Ankara en partnerstad Denizli voor het afronden van het protocol 2007-2010 en het aangaan van nieuwe projecten via het protocol 2010-2012. De partnerprojecten zijn geïnitieerd door de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
Lees verder...

 
17-01-2010  

GroenLinks pakt symbolisch beelden in

  ALMELO- -GroenLinks wil offensief voor isolatie huurwoningen
Onder het motto 'laat huurders niet in de kou staan', heeft GroenLinks Almelo, samen met vele andere steden, vandaag actie gevoerd voor betere woningisolatie. Op de het busstation aan de Wierdensestraat is het standbeeld van Jan Kip geïsoleerd met lekker warme kleren. Het standbeeld staat symbool voor alle huurders van Almelo die door ontbrekende of slechte isolatie in de kou staan. Een betere isolatie spaart de huurder geld uit, is goed voor het milieu en levert ook nog eens groene banen op. Gemeentes kunnen hierover bindende afspraken maken met woningcorporaties. GroenLinks wil dat Almelo zorgt dat volgend jaar minimaal 10% van de huurwoningen goed geïsoleerd wordt.
In veel huurwoningen ontbreekt dubbel glas, een HR-ketel, goede dak-, vloer- en muurisolatie. 'Een gemiddelde huurder betaalt per jaar ruim 1500 euro aan energiekosten. Met een goede isolatie kan dat bedrag met ruim 300 euro worden teruggebracht', rekent GroenLinks lijsttrekker Hans Buitenweg voor. 'Helaas lopen de meeste corporaties nog niet warm om de isolatie te verbeteren, terwijl veel huurders klagen over tocht, vocht en een hoge energierekening.' GroenLinks Almelo steunt van harte het initiatief van de Woonbond om met een energiebus bewoners voorlichting te geven over energiebesparing en isolatie.
Lees verder...

 
19-01-2010  

VVD neigt naar idee Jan Voskamp

 

ALMELO – De VVD noemt het nog niet te laat om de megalomane plannen van het college van B&W voor de binnenstad nog eens tegen het licht te houden en verwelkomt de visie van oud- projectontwikkelaar Jan Voskamp.
Voskamp kreeg de steun van o.a. de woningbouwcorporaties Beter Wonen en St. Joseph en directeur Kamst van St. Joseph presenteerde samen met Voskamp zelfs het alternatieve plan voor een herontwikkeling van de binnenstad.
Vreemd dat de corporaties zo achter de ideeën van Voskamp staan? Dat kan haast niet anders betekenen dat het al jaren niet echt botert tussen de corporaties en ‘grootdenker’ wethouder Anthon Sjoers (CDA).
Al in voorgaande raadsperiodes werd er gewaarschuwd voor een verkeerde vorm van groot denken en werd door Burgerbelangenalmelo (BBA) openlijk stelling genomen tegen een groot nieuw stadhuis waar alle ambtenaren onder één dak zouden moeten gehuisvest om de teamgeest te bevorderen. Nu vier jaar later is dat idee van alles samen al lang vergeten en is het laatste plan voor een nieuw stadhuis al stukken kleiner in m2 dan het huidige, maar het kost wel een vermogen door de hoge eisen die gesteld worden aan het ontwerp en uitvoering.

Voskamp wil de ‘rim ram’ tussen het huidige stadhuis en de vijver bij Kreta slopen en daar een kleiner nieuw stadhuis ontwikkelen en het huidige stadhuis renoveren.
Sjoers beweerde altijd dat renovatie duurder zou zijn, maar nu zeggen deskundigen dat dit best kan en helemaal niet duurder is dan renovatie.
In ieder geval aanleiding voor de VVD om een quick scan te willen laten uitvoeren over de haalbaarheid van de alternatieven van Voskamp. In de bijlage dan ook de stellingname van VVD-voorman Gerrit van Woudenbergh.
 


VVD reactie op alternatieven van Jan Voskamp

 
19-01-2010  

BBA mag toch meedoen aan verkiezingen

 

ALMELO - Door een fout van het centraal stembureau in Almelo had Burgerbelangen Almelo BBA bijna niet mee kunnen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Dat meldt RTV Oost op haar website.
Het stembureau verzuimde na te gaan of twee leden en een voormalig lid van de partij bevoegd waren om BBA uit de lijst met partijen te halen. Het stembureau heeft inmiddels het schrappen van de partij weer ongedaan gemaakt, waardoor Burgerbelangen toch mee kan doen in maart. 
Interview Radio Almelo met ex- raadslid Hubers.


Persbericht: extra zitting centraal stembureau Almelo

 
19-01-2010  

VVD organiseert verkiezingsochtenden

 

ALMELO – De VVD organiseert in aanloop naar de verkiezingen een aantal bijeenkomsten onder de noemer ‘Liberaal Lokaal’.
Elk ‘Liberaal Lokaal’ heeft een eigen thema, waarover in een gemoedelijke sfeer, aan de hand van een aantal stellingen, gedebatteerd zal worden. Voor elk thema zullen sprekers en belanghebbenden worden uitgenodigd.

De thema’s
Zaterdag 23 januari Binnenstad
Met vertoning presentatie binnenstadsplan Voskamp/Kamst
Zaterdag 30 januari Sport
Zaterdag 6 februari Veiligheid
Zaterdag 13 februari Sociale zekerheid


Bovenstaande bijeenkomsten zullen plaatsvinden telkens van 10.30 uur tot 12.30 uur bij Taveerne ’t Wetshuys, Grotestraat 80, Almelo.
Entree en koffie zijn gratis.
 

 
19-01-2010  

CDA vragen over Binnenstadsplan Voskamp

  Geacht college,

Naar aanleiding van de informatieve raad van 14 januari 2010 waarin door de heren Kamst en Voskamp een alternatief binnenstadplan is gepresenteerd, hebben wij de volgende vragen:

• de raad en het college hebben een zorgvuldig proces doorlopen dat heeft geresulteerd in een duidelijke visie en een breed gedragen raadsbesluit over de herontwikkeling van de binnenstad van Almelo.
Is het college met de CDA fractie van mening dat - ondanks niet te ontkennen economische tegenwind - deze geen aanleiding moet zijn om fundamenteel af te wijken van zowel de visie als het vastgestelde Binnenstadplan?

• wat vindt het college van het gepresenteerde alternatief?
Lees verder...

 
20-01-2010  

B&W besluiten d.d. 19-01-10

 


B&W besluitenlijst 19-01-2010

 
20-01-2010  

Dertien partijen gaan verkiezingsstrijd aan

 

ALMELO - Aan de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 nemen 13 partijen in Almelo deel. In Almelo zijn dat 8 landelijke en 5 lokale partijen. Op 19 januari hebben de politieke partijen hun kandidatenlijsten ingeleverd. Alle lijsten zijn door het centraal stembureau goedgekeurd.

De landelijke partijen CDA, PvdA, VVD, SP, ChristenUnie, GROENLINKS, D66 en de lokale partijen Leefbaar Almelo, ALA-AOV en BURGERBELANGENALMELO (BBA) hebben gisteren hun kieslijsten bij de gemeente ingediend. TROTS OP NEDERLAND LIJST RITA VERDONK, Lijst Çete en de Partij Vrij Almelo (PVA) zijn de nieuwe deelnemers in Almelo. De politieke partijen hebben kans op één of meerdere van de 35 beschikbare raadszetels.

De kandidatenlijst met een overzicht van alle deelnemende partijen en kandidaten valt uiterlijk 27 februari 2010 huis aan huis in de brievenbus. Al eerder, uiterlijk 17 februari 2010, worden de stempassen toegestuurd aan de kiezers.

 
20-01-2010  

BBA wil de macht van het college inperken


Lijsttrekker
Alberto Kampman
 

ALMELO - Vooral de macht van het college van B&W moet worden beperkt vindt BURGERBELANGENALMELO (BBA). Dat meldt de partij in een persbericht. Volgens BBA is er door hen in het verleden al vaak aan de bel getrokken bij al die grote plannen die het college presenteerde, maar volgden coalitiepartijen PvdA en CDA altijd het college van B&W waardoor alsmaar meer aankopen werden gedaan en plannen bedacht. Met een begroot tekort van 51 miljoen euro zal flink ingegrepen moeten worden volgens BBA en zijn gouden beloftes niet van toepassing in deze verkiezingsstrijd.
In het persbericht eveneens de kandidatenlijst van BBA. Alberto Kampman, Marcel Hubers en oud- gemeenteambtenaar John Eshuis staan in dezelfde volgorde op de eerste drie plekken. Kijk op de nieuwe website die nog in ontwikkeling is.


Persbericht: Macht van het college inperken

 
21-01-2010  

ALA: Heeft Sjoers ons fout ingelicht? - Fortezza

  ALMELO - Fractieleider Gijs Stork heeft n.a.v. het uitlekken van het koopcontract tussen de gemeente Almelo en projectontwikkelaar van der Looy uit Weert een brief op hoge poten gestuurd aan wethouder Sjoers (CDA).
In de brief vraagt Stork zich af of de wethouder de gemeenteraad wel goed heeft geïnformeerd over de risico's die de gemeente loopt bij de gesloten deal tussen gemeente en van der Looy.
Verder tal van vragen en o.a. waarom wel de Fries Groningse Hypotheekbank een hypotheek heeft gevestigd op de bouwgrond en niet de gemeente Almelo om juist meer rechtszekerheid te krijgen.
ALA wil nog voor 26 januari antwoord van wethouder Anthon Sjoers.
Lees verder...


Koopcontract grond Fortezza aan van der Looy

 
21-01-2010  

Motie VVD: Binnenstadsplan Voskamp/St. Joseph

  ALMELO - De VVD gaat a.s. dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie indienen, waarin het college van B&W wordt opgedragen een quickscan te laten maken over het alternatief ontwikkelingsplan van gepensioneerd projectontwikkelaar Jan Voskamp.
Voskamp oogstte veel sympathie van de aanwezigen tijdens de presentatie van het plan vorige week donderdag tijdens de informatieve raadsbijeenkomst.
De woningbouworganisaties St. Joseph en Beter Wonen steunen zijn ideeën eveneens. Directeur Kamst van St. Joseph hield zelfs een inleiding.
Lees verder...

 
21-01-2010  

Gina Rozema (D66) start voorkeurcampagne

 

ALMELO – Gina Rozema, het ex- raadslid van D66, is duidelijk niet blij met haar positie op de kandidatenlijst van D66. Zij heeft dan ook een eigen website waarop haar wapenfeiten tijdens haar raadsperiode en als schaduwfractielid allemaal vermeld staan.
Al vele jaren slooft zij zich uit om Fred Gerritsen te ondersteunen, maar met haar zevende plaats op de lijst is zij daarvoor niet beloond. Ze is inmiddels gepensioneerd, maar heeft nog lang geen zin om achter de geraniums te gaan zitten.
Onderwijs, Jeugd welzijn en Jeugdzorg en de WMO zijn haar specialiteiten, maar zij pleit ook voor een nieuw stadion voor Heracles Almelo, zo meldde zij vandaag in haar mailtje.

 
22-01-2010  

Partijlijsten bekend, ALA verliest 2 kandidaten


Zittend raadslid Henk Koster haakt alsnog af.
 

ALMELO – Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld heeft als voorzitter van het hoofdstembureau Almelo vrijdagmiddag om 16.00 uur de partijen en lijstvolgorde bekend gemaakt die aan de gemeenteraadsverkiezing van 3 maart a.s. deelnemen.
De lijsten 1 tot en met 9, gevormd door partijen die afgelopen vier jaar al in de raad zitting hadden, zijn ingedeeld op volgorde van aantal stemmen in de gemeenteraadsverkiezing van 2006. Lijst 10 tot en met 13 is ingedeeld op basis van loting door de leden van het hoofdstembureau.
Opmerkelijk is, dat op de lijst ALA/AOV de kandidaten Antoinette Oomen en Henk Koster alsnog zijn afgevallen omdat van beide geen bereidheidsverklaring werd ingeleverd.

De lijst ziet er als volgt uit:
1. Partij van de Arbeid (PvdA)
2. Christen Democratisch Appèl (CDA)
3. VVD
4. SP (Socialistische Partij)
5. ALA-AOV
6. GROENLINKS
7. ChristenUnie
8. Democraten 66 (D66)
9. Leefbaar Almelo
10. Partij Vrij Almelo (PVA)
11. BURGERBELANGENALMELO
12. Blanco (Lijst Çete)
13. TROTS OP NEDERLAND Almelo


Procesverbaal ter inzage
Publicatie alle kandidatenlijsten

 
23-01-2010  

Voskamp toont VVD zijn binnenstadsvisie

  ALMELO - In het Wetshuys van uitbaatster Xandriene van Woudenbergh toonde de gepensioneerde projectontwikkelaar Jan Voskamp zijn toekomstvisie van de Almelose binnenstad aan de leden van de VVD en andere belangstellenden. VVD-lijsttrekker Gerrit van Woudenbergh is er voor dat het plan Voskamp een serieuze kans moet krijgen en zegt de visie van Voskamp grotendeels te delen, maar van Woudenbergh weet ook wel dat volgende maand de keuze voor een architect wordt gemaakt voor een nieuw stadhuis op de Kloosterhof. Er kan dan ook terecht worden gevreesd dat de sympathieke ideeën van Voskamp voor een minder megalomane ontwikkeling van de binnenstad te laat komen. Toch doet de VVD nog een poging via een motie om een quickscan te laten uitvoeren van het plan Voskamp.
Lees verder...

Fotoreportage (9 foto's)...

 
25-01-2010  

PvdA vragen: treinen, uittreksels, ZGT en wonen

  ALMELO – De fractie van de PvdA pleit voor een directe treinverbinding Enschede-Zwolle via Deventer zolang de bouw van een tunnel in Nijverdal duurt. Nu gaat dat met overstappen in Deventer gepaard of overstappen in Nijverdal waar de verbinding tussen het station en een tijdelijk station met de bus wordt uitgevoerd.
Ook wil de PvdA weten waarom een uitreksel uit het bevolkingsregister aan de balie duurder is dan een aanvraag via internet.
Verder doet de PvdA in Almelo ook mee aan het vergroten van de onrust over de hervormingsplannen van de ziekenhuizen in Almelo en Hengelo die beide vallen onder de Ziekenhuis Groep Twente (ZGT). Maar dan tegenovergesteld aan de PvdA in Hengelo. Het Almelose college van B&W heeft vorige week een gesprek gehad met de directie van ZGT en dat weet de PvdA ook en de inhoud van het gesprek kent men eveneens.
Tot slot heeft de PvdA-fractie nog vragen over het mogelijk uittreden van woningbouwcorporaties uit het woningbouwbestel. De rechter sprak vorige week uit dat minister van der Laan aan een dergelijk uittreden beperkingen kan opleggen.
Lees verder...

 
25-01-2010  

CDA vragen: Mogelijke ziekenhuistransfers ZGT


Op de voorgrond de gerealiseerde uitbouw van ZGT Almelo - MAS architectuur b.v.
  ALMELO - Ook het CDA heeft vragen over de op handen zijnde reorganisatievoorstellen van de Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) waartoe de ziekenhuizen in Hengelo en Almelo behoren. Na de SP Hengelo en PvdA in Hengelo en Almelo wil ook het CDA van het college van B&W van alles weten over zaken waar het juridisch gezien geen invloed in heeft omdat dit een bevoegdheid is van de directie van het ZGT, dat daarover met de diverse artsenmaatschappen en personeel overeenstemming dient te bewerkstelligen.
Hooguit kan bij de directie van het ZGT worden aangedrongen rekening te houden met de 'verdeling' van het geografisch aantal patiënten en de wettelijke aanrijtijden van ambulances. Met andere woorden, het evenwichtige belang van de patiënten in Twente. Alle andere publicitaire 'spelletjes' van politieke partijen in verkiezingstijd verhogen alleen de onrust onder de bevolking.
Vandaag werd ook bekend dat de klinische Neurologie naar het ziekenhuis Almelo gaat. Wel blijven de spreekuren in Hengelo gehandhaafd. De afd. verpleging van Neurologie start met ingang van 1 februari a.s. in het Almelose ziekenhuis. Eerder stelde de directie voor om de Cardiologie in Almelo te concentreren en gaat het verhaal dat de Kindergeneeskunde mogelijk naar Hengelo gaat.
Lees verder...

 
25-01-2010  

Vragen ChristenUnie fractie over Binnenstadsplan

  ALMELO - De fractie van de ChristenUnie wil van het Almelose college van B&W weten of het plan Voskamp onderdelen bevat die in de gemeentelijke plannen voor de binnenstad passen. Als grondslag noemt de ChristenUnie de huidige economische malaise, betrokkenheid van de burgers en de betrokkenheid van belangrijke partners als de woningbouwcorporaties St. Joseph en Beter Wonen.
Lees verder...

 
26-01-2010  

Verkiezingscampagne VVD op volle toeren

 

ALMELO - Tijdens de verkiezingscampagne is de retoriek niet van de lucht en worden alle landelijke kopstukken van de diverse partijen uit de kast getrokken om te laten zien hoe goed men het met de burgers voor heeft. Met 'Vraag het aan Mark' presenteerde de lokale VVD Mark Rutte in een bijeenkomst in de businessroom van het Polmanstadion. Voorzitter Jan Smit van Heracles Almelo was er natuurlijk als de kippen bij om Mark Rutte van een shirt te voorzien met het nummer 10, maar of Rutte Heracles aan een nieuw stadion kan helpen blijft natuurlijk de vraag. Dat geldt eveneens voor een mogelijke oplossing van de Almelose bestuursperikelen. Dat zal de bevolking toch zelf moeten regelen bij de gemeenteraadsverkiezing op 3 maart a.s. En ook voor de aangekondigde 35 miljard bezuiniging die het kabinet heeft aangekondigd heeft Rutte nog geen oplossing. Naar schatting gaat die bezuinigingsronde Almelo nog eens 15 miljoen euro kosten in de Rijksuitkering uit het gemeentefonds.

Op 27 februari is de VVD-verkiezingskaravaan in het Aahoes in Aadorp. De avond begint om 20.00 uur.

Fotoreportage (25 foto's)...

 
26-01-2010  

Leefbaar Almelo wil fietspad bij Eugeria

  ALMELO - De fractie van Leefbaar Almelo wil ter hoogte van Eugeria aan de Vriezenveenseweg een fietspad. Leefbaar Almelo ondersteunt met die vraag - vanavond tijdens het vragenuurtje van de gemeenteraad - aan het college van B&W de wens van de Fietsersbond.
Lees verder...

 
26-01-2010  

Stork kondigt motie van wantrouwen aan (upd)

 

ALMELO – Wethouder Sjoers kan vanavond de borst nat maken. Gijs Stork (ALA) voelt zich al jaren bedonderd door de wethouder met de antwoorden die hij gaf op diverse vragen inzake de afspraken met projectontwikkelaar van der Looy over de bouw van het megalomane Fortezza. In TC Tubantia zegt Stork absoluut geen verkiezingskoorts te hebben zoals Sjoers heeft beweerd. ‘Ik heb geen vijf jaar koorts.”, stelt Stork. ‘Ik stel al jaren vragen maar krijg nooit afdoende antwoord. Dat Sjoers zegt dat onze kritiek slecht is voor de stad is onzin. Voor miljoenen de boot in gaan dat is pas slecht voor de stad.’
Stork ontdekte dat van der Looy ook nog eens een hypotheek op de grond heeft van 10 miljoen euro bij de FGH Bank maar nog geen cent aan de gemeente heeft betaald.
Al eerder vond Stork dat het college moest aftreden n.a.v. de uitzending van Zembla TV over de gijzeling in het stadhuis. Toen zette Stork niet door met een motie van wantrouwen.

Naschrift redactie:
Wethouder Sjoers erkende pas in september 2009 op de hoogte te zijn geweest van de gevestigde hypotheek bij de FGH Bank. Hij ontkende de raad foutief te hebben geïnformeerd. Het actief informeren van de gemeenteraad vond hij niet nodig omdat de informatie openbaar beschikbaar was.
De door Stork ingediende Motie van Afkeuring kreeg geen steun. Ook niet van de VVD en D66 die publiekelijk ook veel stampij maakten.


Motie van wantrouwen - tegen wethouder A. Sjoers - Fortezza

 
27-01-2010  

BBA: Referendum over nieuw stadion Heracles

 

ALMELO – Aan de vooravond van het eerste politieke verkiezingsdebat in het Polmanstadion meldt  Burgerbelangenalmelo (BBA) dat het een referendum wil over gemeentelijke financiële steun voor de bouw van een nieuw stadion voor Heracles Almelo. BBA stelt dat de sportieve positie en de gedegen financiële huishouding van Heracles Almelo een aanvraag om financiële steun in een beter daglicht stelt dan wanneer de BVO Heracles in financiële problemen zou verkeren. Wel vindt BBA dat nog een aantal onzekerheden bestaan in de financiële onderbouwing van een nieuw stadion. Ook over de voorwaarden voor invulling van de commerciële ruimtes bestaat volgens BBA nog onzekerheid en eveneens is nog onduidelijk hoe de toekomst van het 10 jaar oude stadion er uit gaat zien. 
De partij doet tevens een oproep aan voorzitter Jan Smit om Skyboxen aan buurgemeenten te verhuren omdat de supporters ook uit die gemeenten komen.


Open brief BBA: Heracles wil een nieuw stadion, u ook?

 
27-01-2010  

B&W besluiten d.d. 26-01-2010

 


Besluitenlijst college van B&W d.d. 26-01-2010

 
27-01-2010  

Wethouder Sjoers overleeft felle kritieken

 

ALMELO – Wethouder Anthon Sjoers (CDA)kreeg de afgelopen dagen felle kritieken van ALA/AOV, D66 en VVD in de pers over de positie van de gemeente inzake het verkoopcontract Fortezza-van der Looy. De onbetaalde rekening is opgelopen naar 15 miljoen euro en bovendien rust op de onbetaalde grond een hypotheek van 10 miljoen euro bij de Fries Groningse Hypotheek Bank.
Dat laatste wist Sjoers pas in september jl. erkende hij in het raadsdebat van dinsdagavond. Hij verzuimde wel de gemeenteraad daarover te informeren.
Gijs Stork (ALA/AOV) diende daarom een Motie van Afkeuring in omdat Sjoers dit niet aan de raad had gemeld. D66 en VVD, die wel publiekelijk felle kritiek spuiden, waren tijdens het debat een stuk milder en ondersteunden de motie niet. 
D66 stemde samen met coalitiepartijen CDA en PvdA in met de door het college van B&W voorgestelde Marsroute voor het Masterplan. Daarmee is de keuze voor een nieuw stadhuis op de locatie Kloosterhof weer een stap dichterbij gekomen. Een keuze voor welk ontwerp wordt in februari gemaakt.
Het alternatieve plan Voskamp is daarmee zo goed als kansloos ondanks de toezegging dat het college van B&W nog naar onderdelen van dat plan wil kijken.

Luister naar het interview
met Gijs Stork op Radio Almelo

 
28-01-2010  

Verkiezingsdebat: Veel geschreeuw en weinig wol


Rad van Fortuin rolt natuurlijk op een nieuw stadhuis
 

ALMELO - Nagenoeg geen publiek trok het openingsdebat van de gemeenteraadsverkiezing in de businessroom van het Polmanstadion. De afwezigen hebben ook niet veel gemist, omdat de diverse woordvoerders veelal bleven hangen in hun eigen retoriek en niet echt het debat aangingen met elkaar. Wrekend was ook de kennis over het gevoerde politieke beleid in Almelo van gespreksleider Drs. Danny de Vries.
De partijen met de meeste aanhang in de zaal mochten het einddebat voeren dus het was niet vreemd dat de lijsttrekkers Jan van Marle (CDA), Mieke Kuik-Verweg (PvdA), Gerrit van Woudenbergh (VVD) en Fred Gerritsen (D66) het debat mochten afsluiten. Van Woudenbergh brak nog een lans voor het alternatieve plan voor de binnenstad van Jan Voskamp, maar hij begreep ook wel dat de gemeenteraad dinsdagavond jl. in meerderheid de Marsroute van het college van B&W heeft aangenomen. In de Marsroute ligt vooral vast het aantal jaarlijks te bouwen woningen te beperken en het Masterplan in getemporiseerde clusters te realiseren.
Slechts Bert Hummels (Leefbaar Almelo) en Gijs Stork (ALA/AOV) lieten een echt eigen geluid horen en Hans Buitenweg  bereed de stokpaardjes van GroenLinks. Jan Veenstra (CU) wasduidelijk over een nieuw stadion door eerst oplossingen te willen bedenken voor o.a. Oranje Nassau en wees financiële ondersteuning voor een nieuw stadion af net zoals Groen Links. Partij Vrij Almelo (PVA) en Burgerbelangenalmelo (BBA) zagen kennelijk de zin van dit preken voor eigen parochie vooraf al niet in en lieten het debat aan zich voorbijgaan. 

Fotoreportage (16 foto's)...

 
30-01-2010  

Leefbaar Almelo op verkiezingspad

 

ALMELO - Leefbaar Almelo gaat onder aanvoering van lijsttrekker Bert Hümmels op verkiezingspad. Zo presenteert het de kandidaten voor de gemeenteraadverkizing in Proeflokaal België op donderdag 4 februari om 19.00 uur en iedereen die kennis wil maken met de kandidaten is van harte welkom om met hen in gesprek te gaan.

Andere momenten en locaties waar u kandidaten van Leefbaar Almelo kunt horen, zien en/of spreken, zijn:
maandagmiddag 13.00u - 17.00u in het stadhuis tijdens de fractiebijeenkomst, liefst op afspraak
maandagavond 20.00u - 22.00u in proeflokaal belgië, gezellige inloopavond
dinsdagavond 19.00u - 22.00u in het stadhuis voor, tijdens en na de raadsvergadering
woensdagavond 19.00u - 21.00u in leescafé de meridiaan in de centrale bibliotheek tijdens het spreekuur
en natuurlijk op alle andere momenten dat Leefbaar Almelo haar gezicht in de stad laat zien

Archief
Terug naar vorige pagina