Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
01-12-2011  

CarintReggeland investeert fors in Twente


Eugeria Almelo op de hoek Vriezenveensestraat-Ootmarsumsestraat
 

ALMELO – CarintReggeland gaat in de komende jaren 126 miljoen euro investeren in 14 eigentijdse woonzorgcentra in Twente. Daarvoor heeft het een financieringscontract gesloten met Rabobank en ING dat loopt tot 1 januari 2016, de datum dat de nieuwbouw gerealiseerd moet zijn. De banken zijn ook bereid leningen te verstrekken als de verschillende projecten zijn gerealiseerd.
Wellicht het grootste project is de vernieuwing van verpleeghuis Eugeria in Almelo. Daar worden 12 wooneenheden voor 6 personen gebouwd voor patiënten met een psychogeriatrische aandoening. Het bestaande somatische huis wordt vernieuwd met een capaciteit van 72 plaatsen waardoor tweepersoonskamers verdwijnen. Het somatische huis krijgt een verbinding met de nieuwbouw via een centraal plein dat als toegangsplein fungeert voor alle welzijn- en behandelfuncties in de aanliggende vleugels.
In het welzijnsgedeelte komen eveneens een film/kerkzaal, fitnesscentrum, winkel, kapper, stiltecentrum, grand café met bar en restaurant en zo mogelijk een zwembad die ook voor de wijkbewoners toegankelijk zijn.
De andere nieuwbouwprojecten van CarintReggeland zijn het St. Elisabeth in Delden, Eltheto in Rijssen en Het Woolde in Hengelo. Daarnaast komen er nieuwe woonzorgcentra op het Gijmink in Goor, de Sloetsweg in Hengelo en op diverse andere plaatsen in Hengelo.

 
01-12-2011  

Waterschapfusie en samenwerking in Overijssel

 

ALMELO – Waterschap Regge & Dinkel in Almelo gaat fuseren met waterschap Velt & Vecht in Coevorden. De fusie moet per 1 januari 2014 haar beslag krijgen. Ook wordt meer samengewerkt met waterschap Rijn & IJssel dat echter niet toetreedt tot een gefuseerd waterschap.
De samenwerking en fusie moeten een besparing opleveren van 10 miljoen euro. De afzonderlijke besturen willen nog deze maand besluiten nemen over de voorstellen die met behulp van bureau Berenschot zijn vorm gegeven. Ook moet het provinciebestuur nog instemmen. Dat zal naar verwachting geen probleem opleveren. ‘Intensivering van de samenwerking tussen waterschappen en verdere schaalvergroting past in de lijn om te komen tot kostenbesparing in het waterbeheer. Daar kan niemand tegen zijn’, zegt gedeputeerde Boerman van de Provincie Overijssel daarover.
De samenwerking van een gefuseerd waterschap van Dinkel tot Vecht met het waterschap Rijn & IJssel moet eveneens synergie opleveren voor verdere samenwerking met andere partners.

< De fusie van Regge & Dinkel met Velt & Vecht en de vergaande samenwerking met Rijn & IJssel wordt vooral ook ingegeven door de gezamenlijk grensoverschrijdende activiteiten, zoals AlmeloNieuws.nl in spetember jl. berichtte.

 
01-12-2011  

Rijk subsidieert oplossing fileleed Twente

 

DEN HAAG/ENSCHEDE - Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastuctuur en Milieu wil 1 miljard euro uittrekken voor het oplossen van fileleed. Daarvan is 5 miljoen euro bestemt voor Twente. Twente krijgt niet een evenredig deel omdat de regio zich later heeft aangemeld. Volgens de minister heeft Twente daarnaast andere file-problemen dan regio's Den Haag of Amsterdam en staat de regio niet in de file-top 50.
Regio Twente en de gemeenten doen er ook nog eens ruim vijf miljoen bij. Het geld wordt ingezet om op- en afritten van de A1/A35 te verbeteren, voor een betere verkeersafwikkeling op de Singels in Enschede en voor de fietssnelweg F35.

 
02-12-2011  

Samenwerking Twentse binnenhavens gestart

  HENGELO - De Twentse binnenhaven gemeenten Hengelo, Almelo, Enschede en Hof van Twente gaan met Rijkswaterstaat en Regio Twente, samenwerken bij beheer en de ontwikkeling van de Twentse binnenhavens. Vandaag werd door alle partijen het convenant voor samenwerking ondertekent tijdens een bijeenkomst bij de Container Terminal Twente (CTT) in Hengelo. Doel is het vervoer van goederen over water te stimuleren.
Een hoger transport over water kan het vervoer over de weg helpen verminderen en zo ook een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de regio.
Daar staat tegenover, dat het ook de doelstelling is Twente als logistiek centrum nog beter op de kaart te zetten.
Door de samenwerking worden de Twentse binnenhavens als een geheel gezien.
Lees verder...

 
02-12-2011  

Symfonie orkesten Almelo en Enschede gefuseerd

 

ALMELO – Onlangs zijn het Twents Symfony Orkest uit Enschede en het Koninklijk Symphonie Orkest "Cecilia" uit Almelo gefuseerd tot één vereniging. Ze gaan samen verder als het Koninklijk Symphonie Orkest Cecilia.
Het feit dat deze twee verenigingen hun wortels in twee verschillende plaatsen hebben, maakt deze fusie tot een uniek Twents gebeuren. Al sinds april 2008 spelen beide orkesten samen onder dezelfde dirigent: Daan Hillen. Sindsdien is al menig concert gezamenlijk gegeven.
Om in de toekomst ook grotere symfonische werken te kunnen blijven spelen, is een fusie noodzakelijk geworden. Dat het orkest naast een kwantitatieve groei ook een kwalitatieve impuls heeft gekregen wil het tijdens het fusieconcert in maart 2012 aan het Twentse publiek laten horen.
Op het programma staan dan de Ouverture De Hebriden van Mendelssohn, Die Rückertlieder van Mahler en de 9e symfonie “Aus der neuen Welt” van Dvorak.

Nieuwe leden zijn welkom. De repetities vinden plaats op maandagavond van 19:45 uur tot 22:15 uur in de Remonstrantse Kerk aan de Woltersweg 11 te Hengelo.
“Cecilia” is aangesloten bij de Federatie van Amateur Symfonie- en Strijkorkesten (FASO, www.fasobib.nl).Meer informatie over de vereniging, het orkest en de voorjaarsconcerten is te vinden op de site:
www.ksocecilia.nl
 

 
05-12-2011  

Herbenoeming leden monumentenraad Wierden

 

WIERDEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft de leden van de monumentenraad Wierden voor de komende jaren opnieuw benoemd.
Vanaf 2007 kent de gemeente Wierden een Monumentenraad. Dit onafhankelijke adviesorgaan adviseert de gemeente over algemene beleidsuitgangspunten op het gebied van monumentenzorg en archeologie. Daarnaast geeft ze advies over het plaatsen en afvoeren van monumenten op de rijks- en gemeentelijke monumentenlijst en probeert ze de betrokkenheid van de bevolking bij de zorg voor het historisch erfgoed te vergroten door onder andere het organiseren van de jaarlijkse Open Monumentendag in Wierden.

In de monumentenraad zitten zeven personen die affiniteit hebben met gebouwen, landschap en (cultuur)historie in de gemeente Wierden. De leden zijn nu opnieuw benoemd. Zes leden zijn benoemd tot 1 december 2013. Dit zijn de heer E. Storm van Leeuwen (voorzitter), de heer G.G. Kosters, (plv. voorzitter), de heer J. Dollen, de heer J. Schipper, de heer F. Jaarsma en de heer T. Pigge. De heer B. Keijzer is later lid geworden van de monumentenraad. Hij is opnieuw benoemd voor de periode 1 april 2012 tot 1 april 2015.

 
05-12-2011  

Ola John, sneeuwschuivers en de Widerode

 

WIERDEN - FC Twente-voetballer Ola John overhandigde met assist van wethouder Bekke maandag jl. sneeuwschuivers en bezems aan leerlingen van groep 8 van basisschool de Widerode uit Wierden. Doel is dat de leerlingen van de Widerode bij sneeuwval de handjes laten wapperen en onder andere de wandelpaden rondom de bejaardenwoningen uit de omliggende wijk schoonmaken, om zo hun ‘Noaberschap’ te tonen en valpartijen tegen te gaan.
Ola John wilde met zijn aanwezigheid dat doel nog eens onderstrepen en heeft als extra stimulans de scholieren van groep 8 alvast uitgenodigd voor een voetbalclinic in mei 2012.

< Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (13 foto's)...

 
09-12-2011  

Noordik start Atheneum-onderbouw Vroomshoop

 

VROOMSHOOP – C.S.G. Het Noordik met vestigingen in Almelo, Vriezenveen en Vroomshoop, start met ingang van het schooljaar 2012/2013 in Vroomshoop met de onderbouw-opleiding Havo/Atheneum.
Donderdagavond hielden vestigingsdirecteur J. de Haan en directeur G. ten Have van de hoofdopleiding in Almelo een voorlichtingsavond voor ouders van potentiële leerlingen uit Vroomshoop en omgeving.
Er wordt met het 1e leerjaar brugklas havo/atheneum begonnen, het jaar daarna biedt men in Vroomshoop ook de tweede klas havo en atheneum aan. En weer een jaar later heeft Vroomshoop de volledige onderbouw.
Er zal les gegeven worden met een mix van docenten van de vestiging uit Vroomshoop en van de hoofdvestiging in Almelo, om een volledige en goede aansluiting te waarborgen. Omdat de docenten van beide vestigingen op dezelfde wijze lesgeven met dezelfde methodes en de overgangsrichtlijnen overal hetzelfde zijn zal de overgang in het 4e lesjaar geen problemen opleveren.
 

 
10-12-2011  

Gezellige kerstkoopavond in hartje Tubbergen

 

TUBBERGEN - In het winkelhart van Tubbergen was het zaterdagavond een sfeervolle Kerstkoopavond met gezellige kerstverlichting en veel fakkels. Een herder dreef schapen door het dorp en midwinterhoornblazers bliezen de specifieke klanken op hun midwinterhoorn. Verder ontbrak de Kerstman niet en waren er veel kraampjes met lekkernijen en koopjes.

Fotoreportage: Jan Bril

(Klik hier voor meer foto's)

Fotoreportage (28 foto's)...

 
12-12-2011  

CAO-acties bij Wegener Couranten

 

ENSCHEDE – De onvrede bij Wegener Uitgevers is groeiende. Al jaren is er geen loonsverhoging toegepast bij het journalisten-volkje van een der grootste courantenbedrijven in Nederland en dat wordt niet meer gepikt. Twee procent loonsverhoging en betere arbeidsvoorwaarden is de eis bij het concern dat al jaren wordt uitgemolken door de Britse eigenaar Mecom. Vrijdag stapte de financieel directeur bij Wegener op, zo werd de medewerkers per brief duidelijk. Nagenoeg de hele Nederlandse top binnen Wegener is nu vervangen.
De actiebereidheid is groot binnen de redacties van o.a. de Twentsche Courant Tubantia en De Stentor die Oost-Nederland bedienen. Dinsdag rond het middaguur wordt gestart met een twitterbombardement richting de huidige bestuurs-top. Later in de week moet duidelijk worden of de boel plat gaat of dat mogelijk noodedities worden gemaakt.
De actiebereidheid is aangewakkerd door recente riante salarisverhogingen in de bestuurlijke jaknikkerstop van Wegener terwijl het journaille al jaren een pas op de plaats maakt.
Het plotselinge vertrek van bestuursvoorzitter Joop Munsterman in oktober 2010 was het eerste signaal dat het niet boterde tussen eigenaar Mecom en de Nederlandse top van Wegener. Munsterman werd opgevolgd door de Noor Truls Velgaard (foto) die inmiddels de gehele top naar zijn hand heeft gezet.

 
12-12-2011  

Conpas herbouwt Sanders-locatie Enschede


Illustratie:
BA32 Architecten, Heerenveen
Beltman Architecten, Enschede
 

ENSCHEDE – Het Consortium Conpas bestaande uit Van Dijk Bouw, BA32 Architecten, Beltman Architecten, Wavin en Dubo Techniek, heeft de unieke aanbesteding van wooncorporatie De Woonplaats gewonnen voor het bouwen van appartementen op de locatie van de voormalige machinefabriek Sanders aan de Molenstraat in Enschede. De beoordeling van de jury gebeurde in het openbaar in het bijzijn van belangstellenden.
Eveneens uniek is de methode om te bouwen op grindkernen waardoor een fundering overbodig wordt. Het ontwerp is een wijze van historiserend bouwen die de architectuur van de voormalige machinefabriek Sanders eer aan doet.
De sloop van de machinefabriek ondervond veel weerstand onder de Enschedese bevolking maar woningstichting De Woonplaats vond restauratie van de gevel te duur en hoopt met deze invulling een redelijk alternatief te hebben bewerkstelligd.
Van Dijk Bouw met vestigingen in Borger en Enschede en de hoofdvestiging in Hardenberg, begint officieel volgende donderdag met de werkzaamheden. De verwachting is dat het complex met achttien appartementen voor de JP van den Bentstichting in februari 2013 gereed is.

 
14-12-2011  

Denekamper dreigt met pistool in stadhuis

 

DENEKAMP – Een 60-jarige inwoner van Denekamp heeft vanmiddag in het stadhuis een ambtelijke medewerker bedreigt met een pistool en ook gedreigd zichzelf iets aan te doen. De man leeft in onmin met de gemeente Dinkelland en wilde zijn gelijk halen.
Medewerkers van de gemeente die het hoofd koel hielden, wisten de man in een spreekkamer te dirigeren waar hij later door de politie in de boeien werd geslagen waarna hij werd afgevoerd naar het arrestantencomplex in Borne.
Burgemeester Cazemier toonde zich aangedaan over wat de medewerkers is overkomen en heeft slachtofferhulp aangeboden.

In juni 2008 vond een gijzeling plaats in het stadhuis van Almelo. De man die toen werd opgepakt was de vergunningenstrubbeling met de gemeente zat. Zijn vrouw mocht niet met een restaurant beginnen, waar hij kok was, vanwege plannen van stadsvernieuwing. Nu zit er wel een andere eetgelegenheid die geen strobreed in de weg werd gelegd. De man werd veroordeeld voor de duur van 14 jaar.
Zembla maakte er een tv-uitzending over; ‘Dolgedraaid door de gemeente’.
 

 
14-12-2011  

Corrupte ambtenaar langer in voorarrest

 

ENSCHEDE – Een ambtenaar van de gemeente Enschede die verdacht wordt van corruptie blijft langer vast zitten. De rechtbank in Almelo heeft zijn voorarrest met 90 dagen verlengd. De man was projectleider op het projectbureau Roombeek, de wijk die herbouwd moest worden na de vuurwerkramp.
Hij wordt verdacht van verduistering maar heeft nu ook een vervolging wegens verboden wapenbezit aan zijn broek. Tijdens een huiszoeking zijn bij de man thuis verboden wapens aangetroffen. Over de aard van de verduistering laat de gemeente Enschede nog niets los hangende het gerechtelijk onderzoek.
 

 
16-12-2011  

‘Sobere Omarming´ wint Archie 2011

 

RIJSSEN - De recente uitbreiding van fysiotherapiepraktijk Koninginneweg in Rijssen is, in overleg met de opdrachtgevers Wim Slooijer en Jan Hamerlinck, ingezonden voor de prijsvraag “Archie 2011, De Mooiste Aanbouw Van Twente’. Deze publieksprijsvraag is uitgeschreven door het Architectuurcentrum Twente.

Na een selectie uit alle uitzendingen behoorde de fysiotherapiepraktijk Koninginneweg tot de 20 ‘mooiste aanbouwen’ van Twente. Het publiek heeft via een stemming bepaald dat de uitbreiding van de praktijk, naar een ontwerp van Sander ter Harmsel van 4D Architecten Enter, met trots de titel “De Mooiste Aanbouw Van Twente” mag dragen.

Het ontwerp voor de uitbreiding vormt een eigentijdse sobere ‘omarming’ van het bestaande pand, die aan de tuinzijde van het gebouw is gesitueerd. Zo blijft het karakteristieke gevelbeeld van de praktijk behouden. Met de uitbreiding wordt de plattegrond min of meer geopend en ontstaat licht en ruimte in de voorheen enigszins krappe kamers van de praktijk. Een ruime centrale wachtkamer in ‘huiskamerstijl’ draagt bij aan het laagdrempelige karakter van de nieuwe praktijkruimte.
(Klik voor aanzicht van de achterzijde  op fotoreportage)

Fotoreportage (1 foto's)...

 
16-12-2011  

Nieuw dodelijk virus in veeteelt ontdekt

 

DEN HAAG – Al bijna een jaar maakten agrariërs in het grensgebied met Duitsland zich zorgen over het stijgende aantal koeien met ernstige diarree die soms de dood tot gevolg heeft. Er werd dus flink aangedrongen bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om nader onderzoek te doen omdat de ziekte in Duitsland al behoorlijk om zich heensloeg. Het ministerie reageerde dat het nogal meeviel en dat het goed behandelbaar was.
Nu dan toch een eerste onderzoeksresultaat, zij het via Duitsland. Wetenschappers van het Duitse Friedrich Löffler instituut hebben in het bloed van Duitse runderen met diarree een nieuw soort virus ontdekt dat de naam Schmallenberg-virus meekreeg. Snelle behandeling kan de dood van een rund meestal voorkomen, maar het virus is nu ook ontdekt in de hersenen van doodgeboren misvormde lammeren, zo heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer bekend gemaakt. De lammeren hebben afwijkingen zoals scheve nekken, waterhoofden en stijve gewrichten en worden meestal dood geboren.
Het RIVM in Bilthoven maakt bekend dat op basis van een eerste onderzoek het gevaar voor mensen gering is!

 
16-12-2011  

Losser betaald meer voor oud papier

 

LOSSER – De gemeente Losser doet een nabetaling van 3 eurocent aan 17 verenigingen die in de gemeente oud papier inzamelen. Door de stijgende papierprijzen heeft de gemeente meer ontvangen dan was begroot en dat voordeel wordt nu als stimulans aan de verenigingen doorbetaald. De verenigingen kregen al 3 eurocent gegarandeerd en nu dus het dubbele over een totaalgewicht van anderhalf miljoen kg papier.
In de gemeente Almelo wil men het ophalen van papier door verenigingen verbieden i.v.m. de veiligheid. De gemeente gaat blauwe bakken invoeren om de inzameling via Twente Milieu te laten uitvoeren.
Burgers mogen echter nog wel het papier bij de verenigingen en kerken die papier inzamelen afleveren. Almelo heeft kennelijk een nieuwe bron van inkomsten ontdekt!

 
16-12-2011  

Grolsch ontloopt Europese kartelboete

 

BRUSSEL - De Europese Commissie gaat niet in beroep tegen de uitspraak van het Europese Hof van Justitie die Bierbrouwer Grolsch vrijsprak van een door eurocommissaris Neelie Kroes opgelegde boete van 31 miljoen euro wegens kartelafspraken met Heineken, Bavaria en InBev.
Grolsch had de boete aangekaart vanwege een ‘essentiële beoordelingsfout’ van de commissie. Die had het voormalig moederbedrijf Koninklijke Grolsch nv beboet voor overtredingen die zouden zijn begaan door medewerkers van Grolsche Bierbrouwerij Nederland bv. Het Hof vond dat niet het moederbedrijf aansprakelijk kan worden gesteld.
Het Belgische InBev ontliep de boete omdat het had meegewerkt om de kartelafspraken te kunnen bewijzen. Heineken dient 219 miljoen euro te betalen en Bavaria 22 miljoen euro. Consumenten betaalden jarenlang vele miljoenen teveel en blijven dat doen omdat de boetes natuurlijk in de huidige prijzen zijn verwerkt.
 

 
19-12-2011  

Kerksluitingen Deurningen en Goor door asbest

 

GOOR / DEURNINGEN – In Goor werd de RK-kerk gesloten vanwege asbestperikelen met de verwarming. Gevreesd werd dat met de luchtverwarming asbestvezels de kerk waren ingeblazen.
In Deurningen doet zich nu ook een sluiting voor omdat de Plechelmuskerk over dezelfde verwarmingsinstallatie beschikt dan de kerk in Goor.
Onderzocht wordt nu of daadwerkelijk een asbestproblematiek is ontstaan.
De Plechelmus in Deurningen (foto) wordt momenteel gerestaureerd in een meerjarig programma dat eind 2012 moet zijn afgerond.
 

 
19-12-2011  

Dickens Deventer trekt 120.00 bezoekers

 

DEVENTER – Het Dickens Festijn in het historische Bergkwartier te Deventer trok gedurende twee dagen zo’n 120.000 bezoekers. Dat is het geschatte aantal door de organisatoren. Het is geen record en daar zal het weer mede debet aan zijn want vijf jaar gelden werd het aantal zo’n 10.000 hoger ingeschat.
In de twee dagen van het 21e Dickens Festijn konden de toeschouwers zich vergapen aan een slordige 900 personages uit de boeken van Charles Dickens en zaterdag leidde het aantal tourincars met bezoekers nog tot fileproblemen. Er waren vooral veel Duitsers, Engelsen en Japanners op het festijn afgekomen.

< Foto: Conrad Pauw

(Kijk hier naar de reportage van Martine Olthof)

 

 
19-12-2011  

Uiteenvallen werkvoorziening Soweco dreigt


2e van Links Reinier van Broekhoeven als wethouder in 2008 bij de start van de ontwikkeling van 20 ha. bedrijfsterrein van Van Merksteijn Real Estate ten noorden van het bedrijventerrein Twente Noord. Ook de gemeente Almelo heeft aanpalend ruim 20 ha. in bezit. Er is echter nog niets tot ontwikkeling gekomen.
 

ALMELO – Het sociale werkvoorzieningsschap Soweco in Almelo dreigt uiteen te vallen door onderling geruzie van de aandeelhouders. Bekend is dat Soweco moet worden omgevormd tot werkvoorzieningsschap met alleen de wettelijke taken vanwege zware bezuinigingen die worden opgelegd door het kabinet Rutte.
Nu komt daar de dreiging bij van aandeelhoudende gemeenten die uit het samenwerkingsverband van zes gemeenten (Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden) willen stappen. In de gemeenten Hellendoorn en Rijssen-Holten wordt openlijk gerebelleerd en zijn in de gemeenteraden moties aangenomen die moeten onderzoeken wat het hen kost om uit Soweco te stappen en de wettelijke kerntaken in gezamenlijk beheer van Rijssen-Holten en Hellendoorn uit te voeren.
Openlijk wordt nu ook kritiek geleverd op de effectiviteit en doelmatigheid van de huidige bedrijfsvoering van Soweco. De Almelose ex- wethouder Drs. Reinier van Broekhoven werd in de zomer van 2009 directeur van Soweco en ontwikkelde sindsdien een range aan bedrijfsactiviteiten die nu moeten worden af gestoten vanwege de Rijksbezuinigingen. Onderzocht wordt of een deel kan worden geprivatiseerd, maar zeker is dat de aandeelhoudende gemeenten fors zullen moeten meebetalen aan geleden en te lijden verliezen. De gemeenteraden van Hellendoorn en Rijssen-Holten willen zicht op eindigheid van deze verliezen en de VVD-fractievoorzitter Rob de Koe uit de gemeenteraad van Rijssen-Holten zegt daarover; ‘Het vertrouwen in het bestuur van Soweco zijn we eerder al door herhaaldelijk falen verloren’. Het SGP-raadslid A. Scheppink betreurt het dat de motie nu al weer op tafel komt. ‘Het gaat om een kwetsbare doelgroep‘, zegt hij in TC Tubantia.

 
19-12-2011  

Konijnenfokkers in opspraak

 

WIERDEN – Een aantal Nederlandse konijnenfokkers zijn in opspraak geraakt door een actie van de actiegroep ‘Ongehoord’. Bij meerdere konijnenfokkers zijn filmbeelden en foto’s gemaakt en ‘Ongehoord’ heeft daarvan beelden op internet gepubliceerd.
Vooral bij een konijnenfokker in Wierden aan de Schapendijk werden schokkende opnames gemaakt. De konijnenfokker was tot voor kort voorzitter van de vakgroep Konijnenhouders van landbouworganisatie LTO. De activisten troffen een stalvloer bezaaid met dode konijnen aan en sommige al in staat van ontbinding.
De actiegroep ‘Ongehoord’ dringt bij de overheid aan voor harde maatregelen om misstanden uit te bannen. Alleen in Overijssel en Gelderland worden een kleine 73.000 vleeskonijnen opgefokt die vaak op de kerstdis belanden.
Na het zien van deze schokkende beelden maar een jaartje overslaan!

 
19-12-2011  

Overstichtprijs 2011 voor architect Jaap Kuin

 

HOLTEN – Het ontwerp en initiatief voor het Informatiecentrum op de Canadese begraafplaats in Holten heeft de Overstichtprijs 2011 gewonnen. Architect Jaap Kuin, destijds in dienst van De Groot Vroomshoop Bouwsystemen B.V. ontwierp het gebouw dat door de Groot Vroomshoop werd gebouwd.
Volgens de jury wist Jaap Kuin bescheidenheid, functionaliteit en fraaiheid aan elkaar koppelen. Met de komst van het Informatiecentrum kunnen bezoekers op een eenvoudige digitale manier meer te weten komen van de begraven strijders en zijn op panelen onder meer bevrijdingsroutes aangegeven. Deze prijs is een grote waardering voor al werk dat vrijwilligers en alle betrokken bedrijven hebben verzet voor de realisatie van dit informatiecentrum. De prijs bestaat uit een oorkonde, een geldbedrag en een kunstwerk van de Zwolse kunstenaar Erik Vos.
Het Informatiecentrum werd op 2 september jl. geopend door H.K.H. Prinses Margriet en prof. Mr. Pieter van Vollenhove.

 
21-12-2011  

Twentse tassen op weg in ruimte naar ISS

 

ALMELO – Op de site van het Twentse opinieweekblad De Roskam een artikel hoe Neeralnds astronaut André Kuipers op weg is naar het ruimtestation ISS met bij zich tassen die zijn geconstrueerd door Schonenborg Space Engineering uit Noordwijk en TenCate Protective Fabrics in Nijverdal, onderdeel van Koninklijke TenCate te Almelo.
Lees hier het hele artikel.

 
21-12-2011  

Prijs Twente Mobiel voor oplossen spitprobleem

  ENSCHEDE - Twentse werknemers hebben in 4 weken tijd al ruim 130 ideeën ingediend waarmee werkgevers de drukte in de Twentse spits kunnen aanpakken. De ideeën gaan onder meer over het belonen van fietsers, thuiswerken en het oplossen van parkeerproblemen. De alternatieven zijn bedacht in het kader van de ideeën-wedstrijd die Twente Mobiel organiseert. Kamer van Koophandel Oost-Nederland looft nu een extra prijs uit voor het meest innovatieve spitsalternatief.
Lees verder...

 
22-12-2011  

Tubbergen herstart startersleningen in 2012

 

TUBBERGEN – Met ingang van 2012 kan binnen de gemeente Tubbergen opnieuw een starterslening worden aangevraagd. De starterslening werd in 2011 stopgezet nadat de provincie Overijssel stopte met de cofinanciering. Voor 2012 heeft de provincie opnieuw cofinanciering toegezegd. Reden voor de gemeente Tubbergen de mogelijkheid voor een starterslening weer in het leven te roepen.

 
22-12-2011  

Succes voor Twentse academische scholen

  HENGELO - Schoolbesturen MarCant en Openbaar Primair Onderwijs Almelo (OPOA) hebben samen met Hogeschool Edith Stein/OCT uit Hengelo subsidie verworven voor het voortzetten van de academische opleidingsscholen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de subsidie voor de komende twee jaar toegekend en dat betekent dat het onderzoek op academische opleidingsscholen van deze besturen in de komende jaren nog sterker verankerd kan worden.

Edmée Suasso, projectleider vanuit de hogeschool: “Het is uniek te noemen dat we met dit samenwerkingsverband in deze tijd van bezuinigingen erin geslaagd zijn subsidie te verkrijgen en zelfs een nieuwe aanvraag mogen doen.” Hiermee krijgt het basisonderwijs in de regio Twente een krachtige impuls, doordat de volgende basisscholen hun bestaan als academische opleidingsschool kunnen voortzetten: De Regenboog in Borne, De Rank in Hengelo en de Stapvoorde, De Weier, Roets en De Oosteres uit Almelo.
Lees verder...

 
23-12-2011  

Royal ten Cate ‘strijdt´ tegen bermbommen

 

ALMELO – Het beursgenoteerde Royal ten Cate stapt steeds verder in de defensie-industrie. Het is al sterk in vlam-vertragende weefsels voor o.a. gevechtsuniformen en vliegtuigindustrie maar heeft nu de Deense specialist ABDS ApS overgenomen.

ABDS AbS ontwikkelt hoog-technische bescherming van voertuigen tegen bermbommen. De techniek detecteert vlak voor een ontploffing een bermbom en activeert dan de ‘bepantsering’ van een voertuig. In Amerikaanse defensiekringen bestaat veel belangstelling voor de techniek.

Royal ten Cate heeft alle aandelen van de Deense specialist overgenomen en integreert het bedrijf volledig in de divisie TenCate Advanced Armour. Het product wordt spoedig onder de naam TenCate ABTSᵀᴹ active blast countermeasure system op de markt geïntroduceerd.
Naar verwachting levert de overname van ABDS ApS geen problemen op bij de Deense autoriteiten.

Testen
Recente testen en simulaties met het TenCate ABDS™ active blast countermeasure system zijn met succes afgerond. Gerichte voertuigtesten zijn een essentieel onderdeel van de daadwerkelijke implementatie van het systeem in de praktijk. De implementatie van het TenCate ABDS™ active blast countermeasure system vindt volgens planning plaats in de loop van 2012-2013. Op basis van de goede resultaten van de testen en simulaties tot nu toe is inmiddels duidelijk dat de markt concrete belangstelling heeft voor verschillende voertuigprogramma's.

Overlevingsbescherming

TenCate Advanced Armour (met vestigingen in Denemarken, Nederland, Engeland, Frankrijk en de VS) is gespecialiseerd in systemen voor voertuigbepantsering op basis van lichtgewicht composietmaterialen. Het TenCate ABDS™ active blast countermeasure system biedt complementaire overlevingsbescherming tegen de gevolgen van explosies. Er is een aantoonbare noodzaak tot betere bescherming in combinatie met een verhoogde mobiliteit van legervoertuigen. Het TenCate ABDS™ active blast countermeasure system stelt TenCate Advanced Armour in staat haar capaciteiten inzake geavanceerde beschermingssystemen voor voertuigen uit te breiden om te voldoen aan deze behoeften in de markt.

< Afbeeldingen: Royal ten Cate

 
24-12-2011  

3FM Serious Request scoort dik 8,6 miljoen euro

 

LEIDEN – Jaar in jaar uit wordt het ingezamelde bedrag tijdens de ‘hongerprestatie’ van het 3FM-volk gebroken en dat terwijl ene minister Koenders in het verleden de opbrengst hoog zette door het ingezamelde bedrag te verdubbelen. Dat is er al een paar jaar niet meer bij.
Nu wordt het initiatief van 3FM gevolgd door tal van acties in het land en de DJ’s van 3FM laten zich overal zien.
Het zwaarste deel van de actie is natuurlijk de prestatie in het Glazen Huis zelf en Gerard Ekdom, Coen Swijnenberg en Timur Perlin verlieten vanavond het Glazen Huis in Leiden met een recordopbrengst van € 8.621.004,00 kortom ‘Enschede maak je borst maar nat’, riep DJ Eric Corton uitdagend door de microfoon.

De Oude Markt in Enschede is volgend jaar het bruisend hart van de 3FM Serious Request actie. Een heel jaar tijd om in Enschede, Twente en geheel Overijssel tal van acties te bedenken om het bedrag naar de 10 miljoen euro te tillen. Met 1.130.664 inwoners in Overijssel zetten we het Overijsselse streefbedrag op 1 euro per inwoner en dan mag de rest van het land volgen!

Hieronder het lijstje waar elke Overijsselse gemeente dan op afgerekend kan worden volgens de statistiek CBS 31-12-2010
Almelo, 72.602 - Borne, 21.330 - Dalfsen, 27.259 - Deventer, 98.325 - Dinkelland, 26.058 - Enschede, 157.052 - Haaksbergen, 24.486 - Hardenberg, 59.014 - Hellendoorn, 35.791 - Hengelo, 80.772 - Hof van Twente, 35.468 - Kampen, 50.051 - Losser, 22.647 - Oldenzaal, 31.974 - Olst/Wijhe, 17.540 - Ommen, 17.404 - Raalte, 36.796 - Rijssen/Holten, 37.080 - Staphorst, 16.153, Steenwijkerland, 43.208 - Tubbergen, 21.145 - Twenterand, 33.580 - Wierden, 23.447 - Zwartewaterland, 21.935 - Zwolle, 119.030

 
26-12-2011  

Kerstkuieren voor St. John's - Tanzania

 

ALBERGEN - De Stichting Matamba organiseerde op 2e kerstdag 2011 een ‘snert’ wandeling voor het hele gezin, in de omgeving van het kanaal Almelo-Nordhorn te Almelo. De wandeling in kerstsfeer was ongeveer vier kilometer lang en begin en eindpunt was galerie Vossenveen.
De opbrengst van de tocht gaat naar het St. John's Health Centre in Matamba, Tanzania.

Fotoreportage: Jan Bril

 

Fotoreportage (25 foto's)...

 
26-12-2011  

Veel bekijks levende kerststal Mariaparochie

 

MARIAPAROCHIE – Ook dit jaar organiseerden de Katholieke Plattelands Jongeren afdeling Harbrinkhoek-Mariaparochie wederom een levensechte kerststal in de parochiekerk ‘Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand’.
Traditiegetrouw was de belangstelling voor de kerststal en de diensten groot en kwamen mensen uit de verre regio een kijkje nemen en de diensten bijwonen.

Fotoreportage: Jan Bril

 

Fotoreportage (17 foto's)...

 
26-12-2011  

Koopkerstdag geflopt in Zwolle

 

ZWOLLE – De openstelling van winkels in het centrum van Zwolle op 2e Kerstdag is volledig geflopt. De gemeente negeerde het advies van de winkeliersvereniging en stelde toch een koopdag in. Deze flopte echter volledig omdat nagenoeg alle winkeliers hun deuren gesloten hielden.
De winkeliers zijn niet tegen koopzondagen maar willen 12 koopzondagen per jaar i.p.v. de huidige vier koopzondagen. Uit protest hield men nu de winkels dicht op een grote elektronicazaak na.

 
27-12-2011  

Esrand Wierden wordt natuurlijk en avontuurlijk

 

WIERDEN - Inwoners van de wijk Wierden West hebben voor de vormgeving van de openbare ruimte in Esrand gekozen voor de variant ‘natuurlijk en avontuurlijk’. Wethouder Broeze: ‘Esrand wordt een aantrekkelijk gebied met veel groen en natuur, wandelpaden, water en uitdagende speelaanleidingen voor kinderen.’

Aan de rand van het dorp Wierden komt een gebied met onder andere een hotel en panden voor lokale dienstverlening. De bewoners van de aanliggende wijk Wierden West hebben op een aantal momenten hun bijdrage kunnen leveren voor de vormgeving van de openbare ruimte.

In december 2010 konden belangstellenden aangeven wat er in dit gebied zou moeten gebeuren met groen, wandelen en fietsen, speelvoorzieningen, enz. Met de uitkomsten heeft de gemeente twee varianten gemaakt: ‘natuurlijk en avontuurlijk’ en ‘cultuurlijk en kleurrijk’. Bewoners van Wierden West konden vervolgens zes weken stemmen naar welke variant hun voorkeur uitging.

In totaal hebben zo’n veertig mensen gestemd. Een ruime meerderheid van de stemmers heeft zich uitgesproken voor de variant ‘natuurlijk en avontuurlijk’. Als redenen gaven de stemmers de ruimte voor de natuur aan, waterpartijen, veel uitdaging voor kinderen en eens een keer wat anders.

De gemeente gaat de variant verder uitwerken en detailleren. Het uitgewerkte plan is in de loop van 2012 gereed. Uitvoering staat gepland na de bouw van het hotel en panden voor lokale dienstverlening.

Voor meer informatie over Esrand klik hier.
 

 
30-12-2011  

Brand verwoest Wapen van Vriezenveen (upd)

 

VRIEZENVEEN – Het uit 1905 stammende café Het Wapen van Vriezenveen is vannacht volledig door brand verwoest. Alle aanwezigen konden op tijd het pand verlaten. Door de massale inzet van de brandweer konden de belendende percelen worden behouden en kon omstreeks 04.30 uur het sein ‘brand meester’ worden gegeven.
Volgens de brandweer is er nog geen oorzaak van de brand bekend. Ook zijn er geen gevaarlijke stoffen vrij gekomen.
Met de brand is een van de meest karakteristieke panden op ’t Midden teloor gegaan.

Foto: Mark Mevius

Klik hier voor meer foto's op weegink.nl

Update:
De gebroeders Meindert en Wim Winkel van zalencentrum Zandwijk, hebben uitbater Kip van het Wapen van Vriezenveen een kant en klare tijdelijke oplossing geboden tot het Wapen van Vriezenveen is herbouwd.
,,Dit gun je niemand'', zegt Meindert Winkel, bestuurder van Koninklijke Horeca Nederland afd. Almelo. ,,En zeker Jan Jacob en zijn vrouw niet. Ze hadden de zaak zo mooi aan het draaien. Ik wil hen graag helpen om het Wapen van Vriezenveen voort te zetten. Want voor het oude café weer is opgebouwd, ben je je klanten kwijt. En dat zou helemaal triest zijn.''
Kip krijgt van Winkel de beschikking over het café: Winkel: ,,Hij kan daar mee doen wat hij wil, ik ga me er niet mee bemoeien. En over geld praten we nu niet. Dat kan later nog wel eens.''

 
30-12-2011  

700 kalveren dood bij brand in Hertme

 

HERTME - Bij een brand in een kalverenschuur aan de Zwartkotteweg in Hertme zijn zo'n 700 kalveren om het leven gekomen. Rond half twaalf donderdagavond kwam de brandmelding en de brandweer rukte massaal uit om te voorkomen dat de brand kon overslaan naar de twee naastgelegen stallen met kalveren.
Even na één uur gaf de brandweer het sein ‘brand meester’ maar had nog wel enkele uren nodig voor het nablussen. De kadavers worden vandaag afgevoerd. Een dierenarts voerde een inspectie uit bij de kalveren in de naastgelegen stallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.
Bij de brand werden 25 brandweerwagens ingezet van korpsen uit de omgeving om voldoende bluswater aan te voeren.

Klik hier voor meer foto's

 
30-12-2011  

Politie stopt bewaren gevonden voorwerp

 

ENSCHEDE – Het bewaren van gevonden voorwerpen en het formele aangifte doen, kan vanaf 1 februari 2012 niet meer bij de Politie Twente. Volgens de korpsleiding behoort dat niet tot de kerntaken en moeten gemeenten daar zelf iets voor in het leven roepen. In veel gemeenten schijnt dat ook al het geval te zijn.
Het gevolg kan natuurlijk ook zijn dat vooral waardevolle vondsten niet meer worden aangegeven en de ‘eerlijke vinder’ er zelf beter van wordt.
Vraag is ook waar mensen terecht kunnen als zij iets verloren hebben. Verzekeringstechnisch kunnen bij de bezuinigingsmaatregel van de politie dus op voorhand ook vraagtekens worden gezet.
Die gevonden envelop met 5000 euro wordt in ieder geval niet meer ingeleverd als je naar een of ander wijkcentrum moet voor een aangifte!

 
31-12-2011  

Haarhuis Mobiliteit auf Reise zum Schweinswirt

 

HARBRINKHOEK - Haarhuis Mobiliteit uit de Harbrinkhoek heeft dit jaar een groep van 37 mensen met een verstandelijke beperking een Kerstdiner aangeboden. Een 9 tal vrijwilligers ging mee als begeleiding en de reis ging naar restaurant "beim Schweinswirt" in Koninghoek-Uelsen waar een voortreffelijk dinerbuffet werd genuttigd met aan het eind ook nog een ijsbuffet.
De deelnemers zeggen daarom hartelijk dank aan Haarhuis Mobiliteit en wenst hen een gezond en succesvol 2012 toe.
 

Archief
Terug naar vorige pagina