Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
01-12-2012  

Rioolbelasting treft nu ook de minima in Almelo

 

ALMELO – De gemeentelijke rioolbelasting gaat met ingang van 2013 ook de minima in Almelo treffen. Tot en met 2012 konden minima vrijstelling vragen van gemeentelijke heffingen, maar de rioolbelasting wordt per 1 januari in rekening gebracht bij de woningbouwcorporaties. Die zullen naar verwachting de rioolheffing doorberekenen in de huur, waardoor minima voor dat deel van de gemeentelijke heffingen geen vrijstelling meer kunnen vragen. De verlegging is een ‘vondst’ van wethouder Johan Andela (VVD) die daar in 2011 al een eerste aanzet toe gaf. Andela betoogde destijds dat de daardoor hogere huurlasten naar alle waarschijnlijkheid wel gecompenseerd zullen worden via de huursubsidie. Of dat zo is kan worden betwijfeld, omdat het Rijk feitelijk de huurcompensatie voor lage inkomens wil verminderen. De financieel nooddruftige gemeente Almelo gemeente creëert met die verlegging extra inkomsten en de gemeenteraad stemde tijdens de begrotingsbehandeling bij meerderheid in ondanks het schriftelijke protest van huurdersbelangenverenigingen en de Huurders Adviesraad.

 
01-12-2012  

Simon Elgersma wint schaaktoernooi Noordik

 

ALMELO – Het Noordik-schaaktoernooi telde zaterdag 56 deelnemers waarvan 18 uit het Duitse Hörstel. De scholieren uit Hörstel komen graag voor het schaaktoernooi naar Almelo omdat ze het minder formeel en vooral gezellig vinden.
In totaal werden 10 poules gespeeld waarvan de uiteindelijke individuele hoogste score ook de titel betekende als Jeugdschaakkampioen Overijssel. In de hoofdgroep werd er Zwitsers gespeeld. De overige spelers werden ingedeeld op rating in poules van maximaal 8 spelers. Ieder speelde 7 rondes. Het speeltempo was 15 min.per persoon, per partij. Voor de nummers 1 t/m 3 van elke groep was er een beker.
Noordik-leerling Simon Elgersma kreeg met zijn hoogste ‘overall’ score de beker uit handen van zijn moeder die de leiding over het schaaktoernooi had.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (29 foto's)...

 
01-12-2012  

Workshop kerstversiering Wevershuisje

 

ALMELO – Anny Vruwink uit Ambt- Delden gaf zaterdag een workshop kerstversieringen in het Wevershuisje om eens wat anders dan gewoonlijk in de kerstboom te kunnen hangen. Stro, papier, hout, sterren en engeltjes vormden daarbij het basismateriaal.
Fotograaf Jan Bril nam een kijkje.

Fotoreportage (11 foto's)...

 
02-12-2012  

Uitvaarthuis Twente eindelijk geopend

 

ALMELO – Uitvaartverzorger Erik Korte wil niet meer terugkijken op de afgelopen jaren waarin is geprobeerd om de opening van zijn Uitvaarthuis Twente aan de Twentelaan 26 tegen te houden. Of het nu de concurrentie was of een buurman die spijkers op laag water zocht, de strijdt is gestreden en Korte zet er een dikke streep onder.

Zondagmiddag verrichtte wethouder Anja Timmer onder grote belangstelling de officiële opening, zodat Korte vanaf nu zijn uitvaarthuis met familiekamers in gebruik kan nemen.

Fotoreportage: Jan Bril

(Klik hier voor de 137 foto's van Coen Mulder)

Fotoreportage (45 foto's)...

 
02-12-2012  

Fotokalender 2013 ‘Mooi Almelo´

 

ALMELO – Sinds kort is verkrijgbaar de fotokalender ‘Mooi Almelo’, samengesteld met foto’s die zijn gemaakt door fotograaf Marinus Blaak. Het hele jaar door dus mooie kiekjes van plekjes in Almelo die u wellicht bekend voorkomen of zelfs in het geheel niet kent.
De fotokalender is verkrijgbaar à € 7,95 bij Boekhandel Almelo in de Grotestraat Noord en bij de VVV in de bibliotheek (centrum).

 
02-12-2012  

Roep van de midwinterhoorn met gouden randje

 

ALMELO – Met het blazen op de midwinterhoorn in het Beeklustpark werd zondagmiddag de Advent verwelkomt. Twee van de ‘bloazers’, de gebroeders Johan en Gerard Braakhuis doen dat al 50 jaar. Zaterdag al werd Johan in kleine kring gehuldigd omdat hij er zondag niet bij kon zijn. Maar voor Gerard Braakhuis werd het een huldiging in het Beeklustpark middels het opspelden van een gouden midwinterhoorn.
Komende zondagen tijdens de Adventsweken zal de roep van de midwinterhoorn wederom klinken in het Beeklustpark.

Fotoreportage: Jan Bril

 

Fotoreportage (19 foto's)...

 
03-12-2012  

De magie van het Huis van Sinterklaas


De oud- Almeloër Bert Bakker heeft mede het oudste niet behandelde wetsvoorstel op naam staan.
 

Korte berichtjes met een kritische kanttekening:

ALMELO – Het ‘Huis van Sinterklaas’ heeft de nodige aantrekkingskracht bij de kinderen die de binnenstad bezoeken, lazen we in de Twentsche Courant Tubantia. Volgens woordvoerder Kroeskop is er niets behalve een bed en wat meubeltjes en de magie en ’s morgens worden keurig de dekens opengeslagen zodat iedereen kan zien dat Sinterklaas is opgestaan en op pad is. Laat ik nu altijd gedacht hebben dat Sinterklaas met zijn Pieten en zijn witte schimmel Americo ’s nachts over de daken struint om gezette kinderschoenen te vullen!

DEN HAAG – In de Tweede Kamer wachten nog 223 wetsvoorstellen op behandeling. Het oudste is van Paul Rosenmöller, Jeltje van Nieuwenhoven en de “geboortige Almeloër Bert Bakker (foto) uit 1998 over het bevorderen van deeltijdarbeid. Van de 223 wetsvoorstellen zijn 67 wetsvoorstellen afkomstig van oud- Kamerleden. Het kabinet heeft er inmiddels 14 ingetrokken van voorgaande kabinetten en ook diverse fracties hebben wetsvoorstellen ingetrokken om het ‘stuwmeer’ enigszins te ledigen, maar dat mag volgens hoofddocent Broeksteeg van de Radboud Universiteit te Nijmegen alleen geschieden door de indieners zelf. Nou Bert, wat let je?

ALMELO - Ook gelezen vorige week dat sloopbedrijf RSG uit Rijssen van de rechter door mag gaan met het puinbreken op het 10,5 ha grote Indiëterrein omdat de Vereniging Stedelijk Leefmilieu uit Nijmegen volgens de kortgeding-rechter geen last kan hebben van de werkzaamheden en mede omdat de directe buren niet klagen. Dit tot leedwezen van milieuactivist en juridisch adviseur Marcel Middelkamp die een ware ‘vendetta’ heeft ontwikkeld tegen projectontwikkelaar Ter Steege en RSG. Hoera dus voor de vooruitgang, zou je zo zeggen, maar dat is te vroeg gejuicht. Middelkamp gaat door met een bodemprocedure en dat heeft niets met grond en puin te maken maar alles met hardnekkigheid.
Volgens Middelkamp bevat de gebroken bouwstof, asbestdeeltjes (niet boven de wettelijke norm) en een volgens de wet te hoog kwartsgehalte. Vooral dat laatste opent perspectieven voor Midddelkamp. Flinke delen of beter bijna alle Noordzeestranden langs Neerlands kust hebben een te hoog wettelijk kwartsgehalte. Dat moet ongetwijfeld sluiten worden voor Scheveningen, Zandvoort en de Waddeneilanden als het aan Middelkamp ligt!

ALMELO - De gemeente en de STAP hebben verschillen van inzicht wie nu evenementen moet organiseren. De STAP wil alleen de betere evenementen faciliteren (lees ondersteunen) en in het stadhuis denkt men dat STAP ook wel de organisatie van de jaarlijkse centrumkermis wil overnemen van de marktmeester. De aanleiding is dat de marktmeester in gemeentelijke dienst wil blijven en niet deels op de loonlijst van STAP wil staan.
Ja, ja, in het stadhuis wordt nagedacht. Je draait de geldkranen dicht van de eerdere STAP en de VVV en brengt de activiteiten inclusief het gemeentelijk city marketingbureau onder één paraplu van een nieuwe stichting STAP en denkt dan dat je goed bezig bent en alles vanzelf gaat. Niet dus!

ALMELO - De Klankbordgroep Gehandicapten heeft zichzelf na 20 jaar opgeheven. Niet dat er geen gehandicapten meer zijn die dwalende zijn in het woud van (overheids)regelingen, maar door de lagere subsidie en gebrek aan vrijwillige bestuursleden.

ALMELO - Moslims zijn toch welkom als huurder van de zaaltjes bij de Bleekkerk. De beheerder dacht even ‘hardop’ van niet, maar was kennelijk te lichtzinnig omgegaan met de zendingsgedachte en is door het bestuur teruggefloten.

ALMELO - Bij voetbalclub ON worden leden en ouders van jeugdleden bevraagd over de toekomst van ON. Ook daar is gebrek aan vrijwillig kader en het bestuur wil nu weten hoe de eigen leden de toekomst van de club zien. Dat kan alleen leiden tot 'verplicht vrijwilligersschap' of in het andere geval fusie, krimp of opheffing!

ALMELO - Bij de Mixed Hockey Club Almelo is de clubhuisinventaris geveild. O.a. de oude bar (v/h uit ’t Hookhoes) en een oude piano gingen onder de hamer en dat leverde toch 800 euro op voor de inrichting van het nieuwe clubgebouw dat eind maart 2013 moet worden opgeleverd.

 
03-12-2012  

Gemeente moet ontslagen archivaris doorbetalen

 

ALMELO – Voorzieningenrechter Mr. Jue veroordeelde maandag de gemeente Almelo om de ontslagen gemeentearchivaris Henk Beijers door te betalen, hangende de bodemprocedure waarvan de uitspraak bij de meervoudige kamer begin april wordt verwacht.
Mr. Boiten gaf namens de gemeente tijdens de zitting aan het netto salaris van 3 december 2012 tot 1 april 2013 te willen betalen, maar daar nam Mr. Briedé namens zijn cliënt geen genoegen mee en eiste doorbetaling vanaf de datum dat de gemeente was gestopt met te betalen. Dat willigde Mr. Jue in, inclusief het uitbetalen van de zorgpremie.
De zitting bij de voorzieningenrechter kreeg daarmee een verwachtte uitspraak omdat het college van Onderzoek en Advies eerder al aan het college van B&W adviseerde om Beijers hangende de ontslagprocedure door te betalen. Die eigenzinnigheid kost de gemeente nu het salaris van haar eigen advocaat en de proceskosten van 1000 euro extra. Mr. Boiten gaf namens de gemeente wel te kennen dat mogelijk de doorbetaling volledig wordt teruggeëist indien de gemeente de ontslag procedure definitief wint.
Beijers werd ontslagen omdat hij tijdens werktijd teveel internette op het wereldwijde web. Een gegeven dat bijna alle werknemers van de gemeente doen. Ook zou Weijers een meerdere hebben bedreigd en hebben geluncht met een stagiaire.
Beijers gaf vorig jaar het ‘zoekgeraakte’ dossier Fortezza aan de Rekenkamer en dat werd hem intern kwalijk genomen. De Rekenkamer onderzocht de affaire in opdracht van de gemeenteraad en moest in kaart brengen hoe het miljoenenverlies tot stand was gekomen. Een ambtenaar is wettelijk verplicht om aan een onderzoek van de Rekenkamer mee te werken.
Beijers zit al bijna een jaar thuis en de gemeente schakelde daarna het particuliere recherchebureau Hofmann in, die het internet- en emailverkeer van Beijers van de laatste jaren onderzocht. Daarbij kan het niet anders dat ook veel emailverkeer van andere gemeentelijke medewerkers is bekeken.

 
05-12-2012  

Noorse Broeders mogen starten met plan

 

ALMELO – De Noorse Broeders, tegenwoordig Christelijke Gemeente Nederland (CGN) genoemd, mogen gedeeltelijk van start met hun bouwplan Bavinckel in het buitengebied tussen Zenderen en Almelo. Vorig jaar hield de PvdA het plan nog tegen wegens de onduidelijkheid over het groengebied, maar dinsdag vonden de coalitiegenoten PvdA/VVD/CDA elkaar na een langdurige schorsing en kan CGN starten met het ontmoetingscentrum en twee dienstwoningen. De bouw van 30 zorgwoningen kreeg nog niet de instemming van de raad en daar zal CGN niet blij mee zijn.
Ook niet blij was raadslid Bert Hümmels. De trage gang van zaken in het debat en de uitloop van een schorsing van een kwartier naar ruim drie kwartier was voor hem aanleiding zijn misnoegen te uiten en de raadsvergadering voor gezien te houden.
Eveneens niet blij zijn de stichting Natuurlijk Twente (NAT) en buurtbewoner Mossel, de man die eerder de sluiting van de naastgelegen stortplaats bewerkstelligde. Buurtbewoner Mossel betoogde dat het plan van de Noorse Broeders niet paste in het bestemmingsplan en de natuur. Hij kreeg de oppositie wel aan zijn kant, maar niet de coalitiepartners die meer oog hadden voor de inspanningsverplichting van het college van B&W. Deze hield namelijk een eerder plan op het Wendelgoor tegen en vervolgens lag Urenco dwars bij een andere locatie langs de Grote Bavinkelsweg.
Of NAT en buurtbewoners nu gaan procederen tegen het raadsbesluit is nog niet zeker, maar als dat gebeurt, kan het hele plan nog wel eens sneuvelen.

Lees ook:
30-11-2012 ‘Slag op slag
21-12-2011 ‘Wa’k nou lees
30-11-2011 ‘B&W opnieuw akkoord met plan Noorse Broeders
21-12-2011 'Raad zegt halt tegen plan Noorse Broeders'
12-04-2011 ‘Raad kritisch over plan Noorse broeders
26-12-2010 ‘B&W akkoord met plan Noorse Broeders

En lees ook de visie van NAT en de visie van buurtbewoner Mossel


Standpunt NAT over plan Bavinckel
Ruimtelijke uitgangspunten volgens buurtbewoner Mossel

 
05-12-2012  

Almelo haakt af bij Entente Florale

 

ALMELO – Het geld is op en daarom trekt Almelo zich terug bij de verkiezing tot ‘Groenste stad van Nederland’, Entente Florale. “Wij hebben er serieus naar gekeken en het overwogen, maar er hangt gewoon een prijskaartje aan. Dat is ons een bordje langs de invalswegen, dat aangeeft dat Almelo de groenste is, niet waard”, aldus burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld tijdens de wekelijkse persconferentie.

Daarmee is de in november 2011 aangekondigde inschrijving door toenmalig wethouder Theo Schouten van de baan en komt Almelo niet meer voor in het lijstje kandidaten Amsterdam, Apeldoorn, Delft, Den Haag, Deventer, Eindhoven, Haarlem, Heerlen, Rotterdam en Zwolle.

 
06-12-2012  

Streep door winkelcentrum De Soeteman

 

ALMELO – Projectontwikkelaar Multi Vastgoed zet een streep door het plan voor een nieuw winkelcentrum aan de Soeteman in de wijk Windmolenbroek, meldt Tc Tubantia. Lees verder…
 
Tegen het plan bestond ook weerstand in de wijk, omdat weer een stuk groen verloren zou gaan en ook de naastgelegen boerderij zou sneuvelen. Bovendien vreesden de onderenemers in winkelcentrum De Gors in een sterfhuisconstructie te komen omdat de plannenmakers alleen individueel met hen wilden onderhandelen en zij aan de Soeteman alleen zouden kunnen huren.
Juridisch adviesbureau JEEJAR bemoeide zich ook met de gang van zaken en ontdekte dat de gemeente Almelo financieel fors moest bijdragen om een nieuw winkelcentrum aan de Soeteman te kunnen realiseren. De gemeente zit echter op zwart zaad en bovendien kon wel eens sprake zijn van ongeoorloofde overheidssteun. In ieder geval werd er geheimzinnig gedaan. Reden wellicht dat ook AH na de formele overname van C1000 in De Gors niet weer zit te springen op nieuwe investeringen in het voorgenomen plan van Multi Vastgoed aan de Soeteman.
Voor winkelcentrum De Gors ligt nog een kant en klaar renovatieplan in de la. Een plan waar betrokken winkeliers, de vastgoedeigenaren en woningstichting Beter Wonen al eerder overeenstemming hadden bereikt met de gemeente. Toenmalig wethouder Anthon Sjoers (CDA) liet die overeenkomst stuk lopen, door nadien met Multi Vastgoed in zee te gaan.


Lees hier de wijkkrant over het gecancelde plan Soeteman

 
06-12-2012  

Rumoer vanuit de Bibliotheek.

Fotoreportage Jan Bril
 

Fotoreportage (14 foto's)...

 
06-12-2012  

Nomen Nescio vraagt steun voor allerarmsten

 

ALMELO – Nomen Nescio (NN) is een organisatie die bestaat uit een samenwerkingsverband van alle serviceclubs in Almelo. Nomen Nescio zamelt geld in voor ondersteuning van de allerarmsten onder de Almelose bevolking. Dat doet Nomen Nescio via diverse fundraisingacties die mede door de diverse serviceclubs worden georganiseerd.
Een van die acties die binnenkort start is bijvoorbeeld de kerstpakkettenactie van Nomen Nescio, met ondersteuning door de de Rotary Club Almelo, voor alleenstaande ouders met kinderen die minstens vijf jaar in de bijstand zitten. In 2011 werden bijvoorbeeld 244 kerstpakketten - een bedrag van 30.521 euro - beschikbaar gesteld. Met een bijdrage van 125 euro zorgt u er voor dat ook die gezinnen een mooie goede kerst tegemoet gaan met iets extra’s op tafel. Vindt u het genoemde bedrag te bezwaarlijk, zijn ook lagere bijdragen welkom. Daarvoor is het volgende rekeningnummer opengesteld: 36.88.79.070

Nomen Nescio doet echter meer. Zo ondersteunt het ook de stichting Boodschappenmand en andere organisaties die de armoede bestrijden. In 2011 werden bijvoorbeeld negenendertig aanvragen gehonoreerd voor o.a. achttien wasmachines, acht koelkasten, vier gasfornuizen, vijf keer ondersteuning bij het betalen van schoolgeld, een keer voor vloerbedekking, twee keer ondersteuning voor familiebezoek en een keer voor de kosten van een schoolkamp. Twee aanvragen werden afgewezen.
De vrijwilligers van Nomen Nescio doen dat anoniem en worden o.a. geadviseerd door de Gemeentelijke Sociale Dienst, Maatschappelijk Werk, Stichting Avelijn, Reclassering, De Wonne, Kliëntenraad Almelo, Gezinscoaches, De Boodschappenmand en de Voedselbank.
Uw bijdrage op 36.88.79.070 is dus zeer gewenst!

 
07-12-2012  

Petros Margosyan krijgt dierenbloemetje

 

ALMELO – De stichting Dierenzorgcentrum Almelo zet elke maand iemand in de bloemen die de ambities van de stichting voor een nieuw dierenzorgcentrum ondersteund. Deze keer is de eer aan kunstenaar Petros Margosyan die 10 schilderijen beschikbaar stelt om via de website www.helpnieuwdierenasielalmelo.nl te worden verkocht aan de hoogste bieder. Als tegenprestatie gaat het nieuwe dierenzorgcentrum na realisatie ook ruimte bieden aan kunstenaars om hun werk te presenteren aan al diegenen die in het asiel een huisdier zoeken.
Volgens stichtingsvoorzitter Rob Snijder verdient het voorbeeld van Petros Margosyan dan ook navolging!

 
08-12-2012  

Kerstmarkt ATV Molenhoek in Aadorp

 

AADORP - ATV ‘de Molenhoek’ organiseerde zaterdag voor de 10e keer een kerstmarkt, op het Kerkplein te Aadorp. Uiteraard ook dit jaar was er weer de traditionele glühwein, erwtensoep etc. Ook werden door de leden gemaakte kerstbakken en kransen en oliebollen verkocht.
De kinderen van basisschool ‘de Kei’ uit Aadorp speelden een kerstspel.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (25 foto's)...

 
08-12-2012  

De kerstboom staat weer in de vijver

 

ALMELO – De kerstboom is weer op zijn plaats gezet in de vijver bij restaurant Kreta. Daarmee is tevens de overgang van de Sinterklaasperiode naar de periode ‘Santa Claus’ zichtbaar. De middenstand is er dus klaar voor en kan zich tevens verheugen op het feit dat op de koopzondagen van 16 en 23 december voor kerst het parkeren in de binnenstad gratis is.

Fotoreportage (9 foto's)...

 
09-12-2012  

Topsporters voor Serious Request in IISPA

 

ALMELO – Topturnsters als Wyomi Masela en Yvette Moshage geven op zondag 16 december een ‘Meet and Greet’ in de Topsporthal IISPA ten bate van de 3FM actie Serious Request. De Almelose topsportster Reshmie Oogink geeft een clinic Taekwondo. Handbal-international Martine Smeets geeft samen met andere tophandbalsters een clinic. In de turnhal FAG geven Oranje turners Jorian Ilbrink en Karl Kozstka een clinic. Aan al deze clinics kan tegen betaling van een bescheiden bedrag van 5 euro worden deelgenomen.
In het Sportcafé muziek van The Interns en de van 3FM bekende band Only Left Seven met een heuse ‘Meet and Greet’. Lees meer…

Veiling voor Serious Request
Verder hebben tal van topsporters persoonlijke spullen beschikbaar gesteld voor een online veiling. Onder hen o.a. Wyomi Masela met een verenigingsclinic, een boek van Epke Zonderland, 4 business-seats voor de wedstrijd FC Twente-FC Utrecht, een badmuts en zwempak van zwemster Marleen Veldhuis, een VIP-arrangement tijdens de Ronde van Overijssel, een VIP-arrangement met het motorraceteam Cliffracing en een VIP-arrangement met rallycoureur Dennis Kuipers, de eerste Nederlander die WK-punten scoorde in het internationale wereldcircuit.
De veiling is net van start gegaan en gaat online door tot en met 22 december 23.00 uur. Lees meer…

De IISPA staat dus op zondag 16 december bol van de activiteiten voor Serious Request. De baten zullen door Wyomi Masela en haar mede initiatiefnemers worden overhandigd aan de 3FM DJ’s in het Glazen Huis te Enschede.

 
09-12-2012  

Successen APKV Het Oosten tijdens Oneto 2012


De Orpington hen van jeugdlid Britt Schorn was de beste van allemaal in de jeugdshow.
Foto: Tom van den Berg
 

ENSCHEDE – Leden van APKV Het Oosten uit Almelo leverden afgelopen weekend uitstekende prestaties op de 59e internationale Oneto kleindierenshow in de Twentehallen te Enschede .
Met een Belgische haas behaalde Harald Asbreuk uit Albergen één van de hoofdprijzen. Het dier werd aangewezen als fraaiste van de show-op-één-na. Brit Schorn uit Almelo deed met enkele hoenders mee aan de jeugdshow op de Oneto. Haar orpington kip was het mooiste hoen van de hele jeugdshow, waardoor Brit met een grote beker naar huis ging.
Ook andere leden van de Almelose kleindierenvereniging kwamen goed voor de dag met hun dieren. Robin Woudstra uit Geesteren versloeg bij de Hollandse kroppers zijn clubgenoot Henk Snijders. De sierduiven van Woudstra en Snijders kregen hoge predikaten. Almeloër Tjamme Kamst scoorde het hoogste puntentotaal. Zijn sierduif van het ras midsnavelige Wener tuimelaar ontving het predikaat Uitmuntend.

Meer informatie en uitslagen staan op de website van APKV Het Oosten.

 
10-12-2012  

Jonge vrouw ontvoert, 2 arrestaties

 

ALMELO – Een 18-jarige jonge vrouw uit Almelo is zondagavond ontvoert. Tijdens een tankstop langs de A1 bij Wilp wist zij te ontsnappen waarop zij weer werd gegrepen en in de auto werd geduwd. Getuigen zagen dat tafereel en alarmeerden de politie waardoor de auto bij Barneveld kon worden aangehouden.
De 2 mannen van 22 jaar uit Hof van Twente en Winterswijk, die de vrouw tegen haar wil meenamen uit Almelo, konden daarbij worden aangehouden en voor nader onderzoek worden opgesloten.

 
10-12-2012  

Berdal Groep jubileert en deelt cheques uit

 

ALMELO – De 40-jarige jubileumviering van de Berdal Groep (Berdal Rubber Plastics BV en HK Plastics BV) uit Almelo heeft KiKa Kinderen Kankervrij en Hospice De Reggestroom in Rijssen een flinke donatie opgebracht.
Oud- FC Twente voetballer Kick van der Vall (foto midden) nam als ambassadeur van KiKa een waardecheque van 3500 euro in ontvangst en de bestuursleden Bernard Kobes en Arend Jan Ter Steege (vz) van de Stichting Hospice de Reggestroom ontvingen een waardecheque van 10.000 euro uit handen van Berdal-directieleden Bas en Tom van Kamperdijk.

 
10-12-2012  

Een sneeuwreus bij de Grondbank

 

ALMELO – Bij de gemeentelijke Grondbank aan de Bleskolksingel hebben de werknemers een grote sneeuwpop opgebouwd en een spandoek geplaatst om alle passanten fijne feestdagen te wensen.
Lezer Ronnie kwam er langs, zette de 'sneeuwpop' op de foto en stuurde deze naar de redactie, zodat ook u deze ‘reus’ nog even kunt zien.
 

Fotoreportage (1 foto's)...

 
11-12-2012  

Voetbal voor Serious Request in Polmanstadion

 

ALMELO – Na de wedstrijd van Heracles Almelo tegen PEC Zwolle op 22 december a.s. zal een voetbalwedstrijd tussen twee artiestenteams plaatsvinden t.b.v. Serous Request. Die toezegging deed Heracles Almelo voorzitter Jan Smit aan de 3FM DJ’s de Coen Swijnenberg en Sander Lantinga.
Tijdens die extra wedstrijd wordt geld ingezameld om kindersterfte in de wereld te verminderen, het doel van Serious Request dit jaar.
De wedstrijd tegen PEC Zwolle begint om 19.45 uur en de benefiet aansluitend rond 21.35 uur.

Ook tijdens de derby FC Twente - Heracles Almelo wordt gecollecteerd en beide teams spelen in speciale shirts die nadien worden gesigneerd en geveild. Bovendien komt het shirt dat Everton Ramos da Silva droeg tegen FC Utrecht op 7 december jl. gesigneerd in de veiling van 3FM Serious Request.

Bovendien is woensdagochtend 19 december het Polman Stadion het toneel voor een dansshow gegeven door leerlingen van basisschool De Compaan. Ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. De opbrengst van de vrije giftenpot gaat uiteraard volledig naar Serious Request.

 
11-12-2012  

Nieuw stadion is ook een zaak van de Provincie


Impressie: Koninklijke BAM Groep nv
 

ALMELO – Penningmeester Hans Bredewoud hield dinsdag in de informatieve raadsbijeenkomst namens Heracles Almelo en de stichting Stadion Almelo een vlammend betoog voor verruiming van het bestemmingsplan betreffende de bouw van een nieuw voetbalstadion voor de trots van Almelo, de eredivisionist Heracles Almelo.
Een verruiming van het bestemmingsplan voor het vestigen van detailhandel om de ± 26.000 m2 winkelvloeroppervlak te vullen is een must, volgens Bredewoud maar zal volgens hem ook versterkend werken voor het funshoppen en de horeca in de binnenstad.

De club moet via het nieuwe stadion haar begroting opkrikken, om een stabiele middenmoter te worden in de eredivisie. Baten uit het aantal zitplaatsen van 15.000 en een groter aantal skyboxen is daartoe het middel evenals de huurinkomsten van de detailhandel waardoor Heracles Almelo nagenoeg gratis speelt in de ‘TenCate Doom’ en de huurpenningen kan besteden aan de lening waarvoor de gemeente eerder al een borgstelling afgaf.

Was het verhaal van Bredewoud onderbouwd? Niet direct, namen van (potentiële) huurders werden niet genoemd, maar Bredewoud vertelde wel dat deze kandidaten alleen naar Almelo komen als de bouw van een nieuw stadion doorgaat en zij pertinent niet in de binnenstad of op de Woonboulevard willen zitten. Een bewuste keuze voor de reuring rondom Heracles Almelo ligt daar kennelijk aan ten grondslag.

De verruiming van het bestemmingsplan wordt gevreesd door de middenstand in het centrum. Urban Interest, een grote speler in de binnenstad, verkondigde al eerder geen cent meer te willen steken in de vernieuwing van de binnenstad. CBW Mitex, belangenorganisatie voor de middenstand, waarschuwde ook voor de toenemende verruiming in de periferie en ook de ondernemers van de Woonboulevard zijn niet direct voor.
Zij werden door Bredewoud direct bediend door te zeggen dat de Woonboulevard een gelijkluidend bestemmingsplan moet krijgen. De plannenmakers zijn eveneens bereid om de zakelijke leegstand in de IISPA op te nemen in de exploitatie. Bovendien daalt de borgstelling voor de gemeente Almelo met enkele miljoenen als het voorliggende concept kan worden gerealiseerd.

De domper kwam echter door een opmerking van wethouder Jan van Marle. Hij verkondigde dat van ambtelijke zijde van de provincie Overijssel is vernomen dat zeer kritisch wordt gekeken naar het wijzigen van het bestemmingsplan voor een nieuw stadion. Aanleiding daarvoor is de voorgenomen vernieuwing van de binnenstad, waarbij de provincie Overijssel als co-financier optreedt en de provincie geen extra risico’s t.a.v. deze financiering duldt.

De gemeenteraad leek tot die opmerking bij meerderheid positief gestemd, maar kan ook als zij in het voorjaar instemt met een verruiming van het bestemmingsplan, nog wel eens ‘overruled’ worden door GS en Provinciale Staten van Overijssel.

Fotoreportage (7 foto's)...

 
12-12-2012  

Eis inzake dood Aziz Kara op basis geweldpleging

 

ALMELO – Vandaag hoorden de verdachten inzake de dood van de 64-jarige Aziz Kara in Almelo de eis van het Openbaar Ministerie tegen zich eisen. Tegen de 60-jarige Henk van der W. eiste de Officier van Justitie 2 jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest en tegen diens zoon Wiebe 6 maanden waarvan de helft voorwaardelijk en en taakstraf van 60 uur. De OvJ baseerde zijn eisen op basis van openbare geweldpleging, omdat de dood van Aziz medisch gezien niet gerelateerd kon worden aan ontvangen klappen maar eerder met de val te maken heeft. Ook eiste de OvJ vergoeding van reiskosten voor 4 personen en begrafeniskosten in Turkije. De uitspraak volgt over 14 dagen.

Aziz Kara werd op 23 juni jl. gemolesteerd toen hij poogde een woordenwisseling tussen zijn zoon Deniz en de achterburen te sussen. Kara overleed na 11 dagen in coma te hebben gelegen.
Henk van der W. zit sindsdien in de cel, maar zijn zoon werd in afwachting van het proces eerder op vrije voeten gesteld.

Lees ook: ‘Krap 1000 deelnemers bij stille tocht Aziz Kara
 

 
12-12-2012  

Komen en gaan van bruidsparen op stadhuis

 

ALMELO – Het was woensdag een komen en gaan van bruidsparen op het stadhuis van Almelo. Een drukke dag voor bodes en trouwambtenaren. Aanleiding de datum 12-12-12 en op dat soort dagen loopt het meestal storm. Dat blijkt ook uit cijfers van het CBS. In de afgelopen 12 jaar passeerde telkens een dag waarop de dag-, maand- en jaaraanduiding uit hetzelfde getal bestonden. Het populairst was 08-08-08. Toen 
stapten bijna 3000 mensen in het huwelijksbootje. Ook 7 juli 2007 en 9 september 2009 waren populair met respectievelijk 1888 en 1713 huwelijken.

Raadslid Hetty Stevens maakte met haar bruidegom Geert Leusman ook gretig gebruik van deze bijzondere datum en dan ook nog precies om 12.12 uur. En wanneer een raadslid trouwt, komt uiteraard de hoogste trouwambtenaar dat huwelijk sluiten. Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld sprak haar partijgenote en de bruidegom toe en zette hoogstpersoonlijk haar handtekening op de huwelijksakte.

Fotoreportage: Coen Mulder

Fotoreportage (14 foto's)...

 
12-12-2012  

Hongeren voor Serious Request (upd)

 

ALMELO – De voorbereidingen voor een etmaal zonder eten door leerlingen van de middelbare scholen in de voormalige fabriekshal op het Indiëcomplex zijn in volle gang. De muziekinstallatie voor de uitzendingen via AA FM wordt opgebouwd en zo’n 350 veldbedden zijn geïnstalleerd voor die momenten dat de scholieren trachten een moment te slapen.
Vrijdagmiddag begint het ‘hongeren’ en worden donaties van bezoekers verzameld om uiteindelijk zaterdagmiddag de optelsom te kunnen maken.
Onderwijl kunnen de deelnemende scholieren ook werken aan het ‘kunstzinnige vogelhuisjes project’. Al deze huisjes zijn zaterdag te koop vanaf 12,50 euro.

De Noordikleerlingen GT4 van de vestiging Catharina van Renneslaan gaan in de nacht van vrijdag op zaterdag naar school om lessen Nederlands, Duits Engels en Wiskunde te volgen. Via sponsoring van bedrijven, ouders familie en vrienden hoopt men zo een berg centen voor Serious Request bijeen te schrapen. Zaterdagochtend om 09.00 uur eindigt de ludieke actie.

Bij Obs De Bonkelaar wordt vrijdagmiddag 14 december om 14.00 uur een sponsorloop gehouden voor Serious Request. Voor de kleintjes en de grotere leerlingen zijn 2 omlopen ingericht om zoveel mogelijk geld in te kunnen zamelen.

Lees ook:

Kunstenaars in actie voor Serious Request
Voetbal voor Serious Request in Polmanstadion
Serious Request activiteiten in IISPA
Glazen café in Bornerboek voor Serious Request

Topsporters voor Serious Request in IISPA


Fotoreportage: Jan Bril

 

Fotoreportage (12 foto's)...

 
13-12-2012  

Bouwkranen op de markt duurt nog even

 

ALMELO – Wethouder Gerrit van Woudenbergh kondigde vorige week aan dat nog in 2013 moet worden begonnen op de markt met de stadsvernieuwing. Dat blijkt echter twijfelachtig te zijn geworden nu detaillisten te horen hebben gekregen dat zij nog een jaar langer kunnen huren. Zo blijven o.a. Picobello en de Kijkshop nog een jaar langer zitten en zijn de huurcontracten met een jaar verlengd.
Vorige week uitte tevens de Marktbond stevige kritiek over de plannen die men uit de krant moest vernemen. Zo laakt men het gebrek aan overleg en vindt de Marktbond de uitgevoerde vernieuwing van het Waagplein een crime. Een jaar geleden verkondigde de gemeente dat het Waagplein haar marktfunctie zou verliezen. De marktkooplieden weten echter van niets en vragen zich af hoe men met de verkoopwagens het plein op moet. Vooral over de goot midden op het plein en de verhoging met trappen vinden de marktkooplieden helemaal niets. Maar dat hoeft kennelijk ook niet, als de marktfunctie toch verloren gaat.

 
13-12-2012  

Witzand Hout beste van Nederland

 

ALMELO – Het vakblad Houtwereld heeft Witzand Bouwmaterialen uit Almelo tot beste naaldhoutleverancier van het jaar 2012 van Nederland verkozen.
Witzand Bouwmaterialen is van oorsprong leverancier van hout, dat in 1894 werd opgericht onder de naam J. Witzand & Zn.
Het bedrijf ontwikkelde zich tot een complete leverancier van bouwmaterialen door in 2009 Bouwcenter ECB in te lijven. Per 1 januari 2011 volgde een fusie met Van den Bosch Bouwstoffen bv uit Vriezenveen.
De hoofdvestiging van Witzand Bouwmaterialen is Almelo, maar het kent ook filialen in Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo en Vriezenveen.

 
13-12-2012  

Glazen Café Bornerbroek gesloten…

 

BORNERBROEK – De DJ’s Jorik Homma, Marcel van Mil, Jordie Siebum en Sander Zwijnenberg hebben zich donderdag door burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld laten insluiten in het Glazen Café te Bornerbroek. De kersverse oma Hermans vond het maar wat fantastisch dat deze actie t.b.v. de kindersterfte in de wereld wordt gehouden en sprak de DJ’s moed toe. Op 17 december worden de deuren weer geopend en wordt de opbrengst van de actie bekend gemaakt.
Verzoeknummers à € 1,50 kunnen worden aangevraagd door een SMS te sturen naar 3388 onder vermelding van GC, een spatie en dan de titel van het verzoeknummer. Het programma van de DJ's is te beluisteren via de lokale radio AAFM.
Tussen het Glazen Café en Café Brockie staat bovendien een feesttent waar de komende dagen allerlei activiteiten zijn.
Klik hier voor het programma.

Foto’s: Jan Bril

Fotoreportage (8 foto's)...

 
13-12-2012  

Henk Pasman wint Groot Almelo´s Dictee


Winnaar Henk Pasman en kunstenaar Frans Houben (r) bij het gewonnen glaskunstwerk.
Foto: Coen Mulder
 

ALMELO - De negende editie van het Groot Almelo’s Dictee is donderdagavond gewonnen door Henk Pasman, hij werd daarmee de opvolger van Coen Heldeweg die vorig jaar won. Pasman maakte 22 fouten. Jans Olthof en Jacqueline Mol maakten één fout meer, waardoor een barrage nodig was om de nummers twee en drie te bepalen. Deze werd gewonnen door kinderrechter Olthof, die daardoor als tweede eindigde.
In de categorie prominenten bleek de Oldenzaalse burgemeester Theo Schouten het taalvaardigst. De voormalig wethouder in Almelo maakte 30 fouten. Met slechts 26 fouten was Thierry Pol van Het Noordik de beste deelnemer onder de scholieren. Ook enkele lezers van TC Tubantia deden mee en in die categorie won Charles Verstraelen (26 fouten). Verstralen is oud-docent Frans van het Pius X College, waar het dictee plaatsvond.
Zoals ieder jaar was het Groot Almelo’s Dictee geschreven door Alfons Lipman van het Pius X College. Hij maakte wederom een verhaal rondom Alex en Adelheid. Burgemeester Jon Hermans las het dictee voor en liet de deelnemers zweten met lastige woorden als gehijacked, gesjeesde heaoër, Chintz, Papoea-Nieuw Guineeër en no-goareas .

Aan het Groot Almelo’s Dictee deden dit jaar 63 mensen mee. Het gemiddelde aantal fouten lag op 41. Volgend jaar vindt de tiende editie van het evenement plaats en locatiedirecteur Frans Schoondermark liet weten dan nog wat groter uit te willen pakken. “Ons tweede lustrum. Tien jaar het Groot Almelo’s Dictee. Dat wordt een soort reünie”, aldus Schoondermark.

Juniordictee

Een dag voorafgaand aan het Groot Almelo’s Dictee vond op dezelfde locatie het juniordictee plaats voor leerlingen van de basisscholen. Deze werd gewonnen door Arman Canoglu van basisschool Noorderborch . Hij maakte slechts 12 fouten.

Fotoreportage: Coen Mulder

Fotoreportage (21 foto's)...

 
14-12-2012  

Verkoop Bolletje mag niet van Nma

 

ALMELO – ‘Het familiebedrijf Bolletje in Almelo mag niet worden verkocht aan Continental Bakeries’, dat vindt de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma). De Nma wil voorkomen dat er een concern ontstaat dat 70 à 80 procent van de Nederlandse markt beheerst. Continental Bakeries is een grote producent van huismerk beschuit en voert eveneens merken als Haust, Auer en Bussink. Met de overname zou het concern van NPM Capital N.V. - zijnde de schatrrijke familie Fentener van Vlissingen - zo ook het beschuitproduct Bolletje als A-merk in handen krijgen.
De familie ter Beek nam al in oktober 2011 het besluit om Bolletje aan Continental Bakeries te verkopen en was feitelijk content dat Bolletje in Nederlandse handen bleef. Omdat de deal nu is afgeblazen, moeten de aandeelhouders op zoek naar een nieuwe koper. Er zijn andere kandidaten, maar de verkoop wordt door het negatieve besluit van de Nma zeker met een jaar vertraagd. Ook is nu niet zeker of Bolletje in Nederlandse handen blijft.

Lees ook: '
Bolletje in de verkoop'

 
14-12-2012  

Shirma Rouse treedt op bij Winters Almelo

 

ALMELO – Winters Almelo gaat zaterdag 15 december van start met de openstelling van de kunststof IJsbaan op de Koornmarkt om 12.00 uur. Tevens is er om 13.00 uur bij de ijsbaan een verrassend optreden van Shirma Rouse, die ’s avonds een voorstelling geeft in het Theaterhotel onder de titel: A Tribute to Aretha Franklin. Shirma Rouse heeft dynamiet in haar stem en de Soul in haar ziel. Dat maakt haar een van de weinige zangeressen die Aretha Franklin waardig kunnen vertolken. Met medewerking van het Theaterhotel is ze beschikbaar voor een optreden en bezoekers kunnen twee toegangskaarten verdienen voor haar optreden ’s avonds. Wie tijdens het optreden van Shirma op de ijsbaan via dans - al dan niet op de schaatsen - de beste performance geeft, krijgt deze gratis kaarten van Shirma uitgereikt. Kinderen kunnen voor schaatsen huren en hebben dan gedurende maximaal twee uur toegang tot de baan. Openingstijden van de baan zijn gelijk aan de winkelopeningstijden. Deze ijsbaan ligt er van 15 tot en met 22 december en er worden diverse programma’s georganiseerd, zoals op woensdag 19 december voor de kinderen van 10 – 18 jaar Ice Crashed en op zaterdag 22 december een ijshockeytoernooitje. Op dinsdagmorgen wordt de ijsbaan gebruikt door de kinderen van basisschool de Tandem. Vanuit de huisjes worden kerstartikelen verkocht voor ‘maatschappelijke doelen’. Een extra service is de mogelijkheid rondom de ijsbaan gebruik te maken van draadloos internet, zodat foto’s en filmpjes die daar gemaakt worden, direct kunnen worden doorgezonden. Deze service is een initiatief van WifiTenne.com.

Randprogramma
Op 16 en 23 december zijn er twee koopzondagen met een randprogramma op 16 december van de Oranjestraat, Doelenstraat tot Grotestraat Zuid. De gemeente Almelo stelt haar parkeergarages en de plekken met parkeermeters op beide zondagen gratis ter beschikking. Het randprogramma op 16, 20, 21 en 22 december omvat Dickensfotograaf. muziek, een rondrit met de ponywagen/arreslee door het centrum, wandelende kerstbomen, kerstvrouwtjes die kerstkransjes uitdelen, midwinterhoornblazers en vele andere activiteiten, dit allemaal in de kerstsfeer.
 

Fotoreportage (9 foto's)...

 
14-12-2012  

Folkloregroep de Korenaer gaat door

 

ALMELO – Even dreigde het doek te vallen voor de Folkloregroep de Korenaer. Het ledental is dermate afgenomen dat het bestuur de leden voor de keuze stelde of het niet beter was de club op te heffen.
Dat was de leden toch een te drastische stap, waardoor besloten werd door te gaan, zij het in een iets andere vorm. Deelname aan folklorefestivals kennen vanaf nu een lage prioriteit zolang er onvoldoende aanwas van leden is. Wat men wel blijft doen is het geven van dansdemonstraties en het showen van historische kleding. Ook blijft men actief bij de jaarlijkse Knieperkestocht betrokken die op 6 januari a.s. plaatsvindt.
De Almelose Folkkloregroep De Korenaer werd opgericht in 1946 en is tevens aangesloten bij de Federatie van Folkloristische Groepen (FFGN) in Nederland.

 
15-12-2012  

Kerstmarkt Stadsboerderij druk ondanks nat weer

 

ALMELO - Ondanks het regenachtig weer was het vrijdag toch een gezellige en drukke boel tijdens de kerstmarkt bij de Stadsboerderij Beeklust.

Fotoreportage: Nick Zweers

Fotoreportage (23 foto's)...

 
15-12-2012  

Een badmuts of Rally-VIP, wat wil je verdorie?

 

ALMELO – Zondag 16 december zijn veel topsporters actief in de IISPA voor Serious Request. Topturnster Wyomi Masela nam het initiatief en strikte tal van topsporters om spullen af te staan voor een online-veiling. Alleen, wat er geboden wordt is ver onder de maat. Zo staat op het moment dat dit geschreven wordt het VIP-arrangement van WK-autorally coureur Dennis Kuipers nog maar op 20 euro.
De geboortige Almeloër pakte vorig jaar als eerste Nederlander WK-punten al kon hij de Fransman Sebastian Loeb niet echt in het WK-klassement bedreigen. Toch werden het zo’n 21 punten totaal en in de Rally van Frankrijk werd hij zelfs vijfde achter Loeb.
Dit jaar ging het weliswaar minder door een zwaar ongeval die hem lang buitenspel zette, maar hij kruipt weer uit het dal en reed onlangs weer een rally in Portugal waar hij als 6e eindige en 8 WK-punten pakte.
Toch staat het VIP-arrangement dat Dennis beschikbaar stelde, nog maar op 20 euro en dat kan natuurlijk niet voor een sporter met wereldstatus. Ter vergelijk: Voor de badmuts van wereldtopper Marleen Veldhuis is het dubbele geboden.
Het hoogste bod op de aanbiedingen op de veilingsite staat op 200 euro. Daarvoor kom je dan in een flits even in beeld in een clip van de band Only Left Seven.

Daar moet dus iets aan gebeuren. Heel Almelo
klikt nu op de veilingsite en prikt er een aanbieding uit om een serieus bod te doen!
 

 
15-12-2012  

Voorzitter Luctor et Emergo plotseling overleden

 

ALMELO – Vrijdag is plotseling Jan Louwrink (68) overleden, voorzitter en erelid van voetbalvereniging Luctor et Emergo.
De club heeft alle activiteiten met onmiddellijk ingang stopgezet t/m vrijdag 21 december. Wel is deze zaterdag en zondag het clubhuis om 14.00 uur geopend, zodat de leden steun en troost bij elkaar kunnen vinden bij het verlies van de man die zoveel voor de club betekend heeft.
Erelid Louwrink was nog maar sinds kort weer voorzitter en wel voor de derde keer, omdat de club een dringend beroep op hem deed.

 
15-12-2012  

Een etmaal hongeren levert 3FM 16.000 euro op

 

ALMELO – Zo’n 200 leerlingen van CSG Noordik (Noordikslaan) hielden in het Indiëcomplex een 24-uurs ‘hongerdag’ voor de 3FM actie Serious Request. In die 24 uur werd radio gemaakt samen met AA FM, konden spelletjes worden gedaan en bestond er gelegenheid om kunst te produceren voor de verkoop. Alleen die verkoop bracht al 6348,30 euro op.
Wethouder Mieke Kuik toonde vrijdag al haar belangstelling en talloze ouders en vrienden en belangstellenden kwamen eveneens een kijkje nemen. Ook trad de groep Gin Dutch met veel succes op.
Al met al werd inclusief sponsoring een recordbedrag van 16.000 euro ingezameld en daarmee voert de locatie Noordikslaan van CSG ’t Noordik landelijk de ranglijst aan op de website van Serious Request.
De Noordik-vestiging Vriezenveen bracht ook nog eens 7.000 euro bij elkaar met diverse acties en daar komen straks de vestigingen van Renneslaan en Vroomshoop nog eens bij.

Fotoreportage van vrijdag en zaterdag: Jan Bril

De Compaan danst voor Serious Request

Op woensdag 19 december geven de leerlingen uit de groepen 1 tot en met 8 van basisschool De Compaan een dansshow in het Polman Stadion voor ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden. De opbrengst van deze show komt ten goede aan Serious Request.

Om 11.30 uur starten de leerlingen van de groepen 1 en 2. Aansluitend geven de leerlingen uit de groepen 3, 4 en 5 een optreden. De zesde-, zevende- en achtsteklassers sluiten deze dansshow. De poorten 2 en 3 van het Polman Stadion (welke Heracles Almelo om niet ter beschikking stelt) zijn vanaf 11.15 uur geopend. Hier kunnen de bezoekers een vrije gift achterlaten, welke totaal ten goede komt aan Serious Request.

Fotoreportage (75 foto's)...

 
16-12-2012  

Kerstbraderie Doelenstraat/Oranjestraat


De "sprekende spar".
Foto: Nick Zweers
 

ALMELO – De koopzondag trok ondanks het af en toe miezerige weer toch aardig wat publiek naar de binnenstad. Op de Koornmarkt was de kunstijsbaan in gebruik en vooral het ‘Rondje Noord’ door een stukje Grotestraat, Doelenstraat, Molenstraat en Oranjestraat trok flink publiek. Bewoners en winkeliers hadden de handen ineen geslagen en gezorgd voor flink wat vertier en kramen voor goede doelen. Ook de snert werd gretig afgenomen en de glühwein ging er bij de meesten ook wel in.

Fotoreportage: Nick Zweers Fotografie
(Klik hier voor alle foto's)

 

 

Fotoreportage (14 foto's)...

 
16-12-2012  

Meet and Greet voor Serious Request in IISPA


Topturnster en initiatiefneemster van de actie Wyomi Masela te midden van jong talent.
 

ALMELO – Bij de IISPA was het zondag een komen en gaan van mensen voor o.a. een Meet and Greet met topturnsters Wyomi Masela en Yvette Moshage en clinics van topsporters als Reshmie Oogink – Taekwondo, Martine Smeets – handbal, Jorian Ilbrink en Karl Kozstka – turnen en muziek van The Interns en de van 3FM bekende band Only Left Seven. Bij de laatsten kon men zelfs een roletje claimen in de clip die wordt gemaakt.
Naast de inzet van de topsporters gaat de internetveiling van door topsporters beschikbaar gestelde spullen nog door tot en met 22 december, waarna de totale opbrengst door initiatiefneemster Wyomi Masela wordt overhandigd aan de DJ’s van 3FM in het Glazen Huis te Enschede. Voorlopig staat de tussenstand op 1.550 euro.

In de veiling staat het zwempak van Marleen Veldhuis nu als hoogste geklasseerd met een bod van 105 euro gevolgd door een clinic van Heracles Almelo keeper Brian van Loo en het turnpakje van Celine van Gerner met elk 65 euro.
Nieuw in de veiling is het Olympisch shirt van topruiter Gerco Schröder, de winnaar van individueel zilver in Londen.
Klik hier voor de veilingsite en neem een kijkje en biedt. Op de facebook-pagina reacties van sporters en bezoekers en de meest recente berichten.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (19 foto's)...

 
17-12-2012  

Almelo ontvangt 9,5 miljoen extra dividend Cogas


Wethouder van Financiën Jan van Marle ziet de geldregen van Cogas maar al te graag neerdwarrelen. Het saneren van de aangegane verplichtingen uit de 'Knip-periode' kost hem al genoeg hoofdbrekens.
Fotobewerking: Tony Cassese
 

ALMELO – De aandeelhoudende gemeenten van Netwerkbedrijf Cogas, Almelo, Borne, Dinkelland, Hardenberg, Hof van Twente, Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand en Wierden krijgen met ingang van 2013 extra dividend uitgekeerd t/m 2017. Het totaal te verdelen bedrag bedraagt 75 miljoen euro bestaande uit winstdeling en een eenmalige uitkering wegens verkoop van aandelen van Cogas Kabel.

Voor de gemeente Almelo betekent dat met bijna een kwart van de aandelen een extra opbrengst van 9,5 miljoen euro in vier jaar.
Het totale extra bedrag voor alle aandeelhouders is opgebouwd uit een eenmalige winstuitkering van 5,8 miljoen in 2013 en een gegarandeerd structureel dividend van 2,3 miljoen euro per jaar.

Het totale gegarandeerde dividend voor de gemeente Almelo bedraagt in de voornoemde periode van 4 jaar dan ruim 17 miljoen euro waarvan 7,5 miljoen euro al in de gemeentelijke meerjarenbegroting is verwerkt. Een meevaller dus voor de financieel noodlijdende gemeente. Of de ‘meevaller’ voldoende is om aan het voorgenomen provinciaal preventief financieel toezicht te ontkomen, zal later deze week moeten blijken.

De extra winstdeling komt onder meer uit de verkoop van vijftig procent van de aandelen Cogas Kabel aan het Communication Infrastructure Fund (CIF). Daarnaast is de ophoging een gevolg van de reguliere bedrijfsresultaten van Cogas. Tijdens de behandeling van de begroting voor 2013 is afgesproken eventuele voordelen toe te voegen aan de algemene reserve. Met de toekenning van de extra Cogasgelden blijft de algemene reserve van de gemeente, anders dan wat tijdens het vaststellen de begroting werd gesteld, een positief saldo kennen.

 
17-12-2012  

Glazen Café in Bornerbroek levert 7.813,87 op


ScreenShot - AA FM
 

BORNERBROEK – Voor de DJ’s in het Glazen Café in Bornerbroek zit hun actie voor Serious Request er op. Na 98 uur opgesloten te zijn geweest, werd hongerig het Glazen Café verlaten om aan de gebraden haantjes te beginnen. De DJ’s Marcel van Mil, Jorik Homma, Sander Zwijnenberg en Jordy Siebum kijken terug op een zeer geslaagde actie, waarbij ze deze week in het Glazen Huis te Enschede toch een fiks bedrag van 7.813,87 euro kunnen overhandigen.
I love it van Icona Pop was het meest aangevraagde nummer maar 'Op Hoes Op An Veur Kesmis' van de band Enorm met tal van bekende Tukkers die figureerden in de clip scoorde ook bijzonder hoog.
De actie uit het Glazen Café werd tevens uitgezonden via AA FM.

 
18-12-2012  

Haven Almelo prominent in EU-transportnetwerk


CDA-Europarlementariër Corien Wortmann-Kool: "Ik heb mij ingezet om belangrijke havens te laten opnemen in het Europese transportnetwerk. Goede overslagpunten zijn cruciaal om het vervoer over water te bevorderen. Daar hoort Almelo bij. Er komt ook meer Europees TEN-T geld beschikbaar om bottlenecks aan te pakken. Ook dat is goed voor de binnenvaart en voor Twente."
 

ALMELO – De haven van Almelo heeft een prominente plek gekregen in het Europese kernnetwerk van binnenhavens. Daarmee is de kans op een forse subsidie van het Europees parlement aanzienlijk toegenomen.
CDA-Europarlementariër Corien Wortmann-Kool is blij met de resultaten van de stemming over het TEN-T netwerk in de Transportcommissie: "Ik heb mij ingezet om belangrijke havens te laten opnemen in het Europese transportnetwerk. Goede overslagpunten zijn cruciaal om het vervoer over water te bevorderen. Daar hoort Almelo bij. Er komt ook meer Europees TEN-T geld beschikbaar om bottlenecks aan te pakken. Ook dat is goed voor de binnenvaart en voor Twente."

De opname van de Almelose binnenhaven in TEN-T betekent dat het rijk zich moet inzetten om voor 2030 concrete projecten die belang zijn voor deze haven te realiseren. Hierbij kan gedacht worden aan uitbreiding van de haven, maar ook sluizen, kades en bruggen. Op het voorstel van Wortmann is niet alleen Almelo, maar ook de binnenhavens van o.a. Utrecht, Kampen, Moerdijk, Tiel, Nijmegen en Born/Venlo in de wetgeving opgenomen. De binnenvaart krijgt hiermee een prominente plek in het Europese infrastructuur netwerk. "Dat is goed nieuws voor de werkgelegenheid in die regio´s, want binnenhavens zijn belangrijk voor de regionale economie," aldus Wortmann.

Voor de Nederlandse economie is het cruciaal dat onze mainports van Rotterdam, Amsterdam en de luchthaven Schiphol goed aansluiten op het Europese Transport netwerk. Groene Europarlementariërs in het Europees Parlement wilden de TEN-verbinding via Amsterdam schrappen ten gunste van Antwerpen, maar dat voorstel heeft het gelukkig niet gehaald. Corien Wortmann: "De Amsterdamse haven blijft daarmee hoog op de Europese agenda staan, dat is belangrijk voor de groei van de haven want het kan een snelle aanleg van de zeesluis bij IJmuiden dichterbij brengen." Bovendien komt er een programma om de geluidshinder op het spoor tegen te gaan. Dat is belangrijk om de geluidsoverlast te beperken van de groeiende stroom goederenvervoer over het spoor op de achterlandverbindingen vanuit Rotterdam en Amsterdam.

 
19-12-2012  

Hornbach komt naar Almelo


Nieuwe inrit vanaf H.R. Holstlaan.
Ontsluitingsbrug over de Weezebeek en afsluiting autoverkeer Frederik van Eedenstraat en Jan Vermeerstraat richting H.R. Holstlaan.
 

ALMELO – De Duitse ‘Doe het zelf’ gigant Hornbach koopt van de gemeente Almelo 40.000 m2 grond tussen de Nijreessingel, Henriëtte Roland Holstlaan, Wezebeek, Bornerbroeksestraat mits de gemeenteraad instemt. Daartoe is woensdagmiddag een voorlopig koopcontract getekend.
In de overeenkomst is tevens vastgelegd dat een deel van het personeel zal gaan bestaan uit mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt.
Hornbach werd ook genoemd als kandidaat-huurder in het nieuw te bouwen stadion voor Heracles Almelo, maar kiest nu voor een eigen ontwikkeling op de voormalige locatie van het van Rhijncollege en aanpalende gronden gelegen tussen voornoemde straten en Weezebeek. Hornbach werd enkele jaren geleden nog door toenmalig wethouder Anthon Skoers buiten de deur gehouden, waarop het de aandacht naar Enschede en Hengelo/Borne verlegde om uiteindelijk weer het vizier op Almelo te richten. Naast de traditionele bouwmarkt wil Hornbach in Almelo ook een groot tuincentrum realiseren.

Om de bouwmarkt goed en veilig bereikbaar te maken is het nodig dat een nieuw kruispunt met de Henriëtte Roland Holstlaan wordt aangelegd ten zuiden van de Weezebeek. Daarvoor is het nodig dat de kruising Frederik van Eedenstraat en Jan Vermeerstraat met de Henriëtte Roland Holstlaan wordt opgeheven voor autoverkeer. Deze kruising houdt wel een functie als onderdeel van de langzaam-verkeersroute langs de Weezebeek. Een nieuwe brug over de Weezebeek zorgt voor aansluiting met de Frederik van Eedenstraat. Het verkeer uit de Ossenkoppelerhoek wordt ontsloten via de Rembrandtlaan. Voor het plan is het nodig dat de school OPDC ’t Nijrees een andere plek krijgt. Hierover wordt gesproken met het schoolbestuur.

Voor omwonenden en ondernemers in de omgeving wordt op korte termijn een informatiebijeenkomst belegd, waarbij de verder uitgewerkte plannen worden toegelicht. De planning gaat uit van een bestemmingsplanprocedure in het voorjaar en sloop van de school in de zomer van 2013. In het najaar daaropvolgend kan dan een start worden gemaakt met de noodzakelijke wegwerkzaamheden. Aansluitend volgt de bouw van Hornbach.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
19-12-2012  

Almelo ontkomt nipt aan curatele provincie

  ZWOLLE – De gemeente Almelo is een van de dertien Overijsselse gemeenten die in financieel zwaar weer verkeerd. Toch ontsnapte het aan verscherpt toezicht door gedeputeerde staten van Overijssel. De gemeente heeft net als vele andere gemeenten teveel braakliggende grond in eigendom waarop moest worden afgeschreven, waardoor de algemene reserve volledig moest worden aangesproken. Ook het stijgende beroep op sociale bijstand speelt de gemeente parten.
Toch wordt van verscherpt toezicht afgezien omdat het extra dividend van 5,8 miljoen euro van Cogas de eerste noden heeft verlicht, maar de stad moet in de komende vier jaar wel financieel orde op zaken stellen.
Een meevaller op de valreep voor de gemeente was ook de aanvullende meerjarige uitkering (MAU) van het rijk op het tekort op de sociale uitkeringen van 1,5 miljoen euro die dinsdag jl. werd toegezegd.
Lees verder...

 
20-12-2012  

Noordik laat zich opnieuw zien voor 3FM SR

 

VRIEZENVEEN – Na de hoofdlocatie Noordikslaan in Almelo komt nu de locatie Vriezenveen met een fiks bedrag voor Serious Request. Bracht men in Almelo 16.000 euro bij elkaar, in de veel kleinere vestiging te Vriezenveen werd maar liefst een bedrag gescoord van 7.500 euro en daar komt straks de locatie van Renneslaan nog eens bij, want ook daar is men al een week bezig actie te voeren.

De leerlingen uit Vriezenveen brachten de 7.500 euro ook nog eens in een estafetteloop van telkens 3 km - docent Peter Greven liep de gehele afstand – naar het Glazen Huis in Enschede. Daar deed men dan 2 uur en 59 minuten over en het leverde luid applaus op van zowel de omstanders als de DJ’s in het Glazen Huis. DJ. Michiel Veenstra was als oud- leerling maar wat trots op de inzet van zijn voormalige school ‘t Noordik. Voor hen werd als huldeblijk dan ook het nummer ‘I gotta feeling’ van Black Eyed Peas gedraaid.

Fotoreportage (8 foto's)...

 
20-12-2012  

De Compaan danst € 1195,43 bij elkaar voor 3FM

 

ALMELO – Leerlingen van Obs De Compaan hebben woensdag € 1195,43 bij elkaar gedanst voor Serious Request. Zij deden dat onder het het toezien van sponsoren, ouders en vrienden en bekenden op het kunstgras in het Polman Stadion van Heracles Almelo.
De groepen 1 en 2 van De Compaan dansten bijvoorbeeld fanatiek op ‘Alle Kleuren’ van K3. De groepen 3, 4 en 5 deden dat op ‘Hallo Wereld’ van Kinderen voor Kinderen en de groepen 6, 7 en 8 gingen uit hun bol met ‘I want for Christmas’ van Mariah Carey.
Met de verkoop van cupcakes en het inzamelen van statiegeldflessen hadden de leerlingen al een aardig basisbedrag bij elkaar gesprokkeld om het met de dansparty te voltooien.

Zaterdagavond 22 december wordt voorafgaand aan de wedstrijd Heracles Almelo - PEC Zwolle door collectanten van het Rode kruis gecollecteerd voor de 3FM actie Serious Request. De baten zijn bestemd voor de bestrijding van babysterfte in de wereld. ieder etmaal sterven wereldwijd 19.000 babies.
De wedstrijd begint om 19.45 uur.

 
20-12-2012  

DJ´s St. Alphonsus in eigen Glazen Huis


Foto: Erik Hütte en vier van de vijf DJ´s van de St. Alphonsusschool
 

MARIAPAROCHIE - Vijf leerlingen van basisschool St. Alphonsus in Mariaparochie zitten 24 uur opgesloten in hun eigen ‘Glazen Huis’ bij de school in de Mariaparochie. Joost, Giel, Bat, Luuk en Jorn draaien verzoekplaatjes op verzoek en de baten zijn uiteraard voor de 3FM Serious Request-actie net zoals de opbrengst van de andere acties die de scholieren van St. Alphonsus nog verder ondernemen.
Vrijdag gaat het dan in koor naar het echte Glazen Huis in Enschede om het totaal ingezamelde bedrag te overhandigen.
Ter aanmoediging heeft het personeel van de Rabobank Noord Twente een deel van de normale uitgaven voor kerstpakketten geschonken aan de actievoerders. Coöperatieadviseur Erik Hütte van de Rabobank toog daarom donderdag naar de Mariaparochie om € 350,00 ter aanmoediging te overhandigen.

 
20-12-2012  

Nomen Nescio deelt honderden kerstpakketten uit

 

ALMELO – Leden van Nomen Nescio en leden van de Almelose Serviceclubs zijn er deze week maar wat druk mee, het inpakken van kerstpakketten voor burgers die wel een steuntje in de rug gebruiken kunnen. In een grote fabriekshal bij Hofleverancier Kuperus, die van de bijzondere matrassen, werden de pakketten ingepakt en deels zijn er ook al een aantal pakketten bezorgd. In totaal zullen er enkele honderden pakketten worden uitgedeeld.

Fotoreportage: Coen Mulder

 

Fotoreportage (12 foto's)...

 
20-12-2012  

Hoornbloazers op de Koornmarkt

 

ALMELO – De Koornmarkt was donderdagavond het domein van de Almelose Jachthoorngroep ‘Kiekdoaris’. Naast nummers op de jachthoorn, werd ook de bijzondere klank van de Alpenhoorn ten gehore gebracht.
‘Kiekdoaris’ staat in de wereld van de jachthoornblazers bekend om haar kwaliteit en haalde op de diverse concoursen meerdere prijzen. De Almeloër Jan Schelfhorst werd in 2011 nationaal kampioen als solist en eerder dit jaar organiseerde de club zelfs het NK op het Twents Hippisch Centrum aan de Bosrand.
 

Fotoreportage (1 foto's)...

 
20-12-2012  

Rumoer quiz vooral rumoerig

 

ALMELO In het discussieprogramma Rumoer in de bibliotheek ging het donderdagavond over de kennis van Almelose zaken die het bijna afgelopen jaar speelden en de burgerij bezig hield. De deelnemende teams waren o.a. ingedeeld in een sportteam, de rechterlijke macht, kunst en cultuur, een bibliotheekteam en de politiek verdeeld in een oppositieteam en coalitieteam.

De laatste bleken onder aanvoering van teamleider Gerrit van Woudenbergh (VVD) het sterkst. Samen met Anja Timmer(PvdA), Bert Kuiper (PvdA), Harm-Jan van der Veen (CDA) en ‘vreemde eend in de bijt’ Marinus Trommel (GL) bleek het in de finale ‘überlegen’ aan het sportteam o.l.v. Martin Kroeskop. De andere teams waren in de eerste of tweede ronde al afgevallen voor de eretitel.

De overwinning van het coalitieteam ontlokte op Twitter wel de vraag van luisteraar Roy Jonkers of ze altijd wel zo snel zijn met antwoorden. Toen de vraag op het grote scherm verscheen ontlokte dat wel enig gegrinnik in de zaal.

Fotoreportage: Jan Bril

 

Fotoreportage (31 foto's)...

 
20-12-2012  

Ook Noordik VMBO naar Glazen Huis

 

ALMELO – De leerlingen van VMBO ’t Noordik aan de Catharina van Renneslaan hebben donderdag hun inzameling voor Serious Request afgeleverd bij DJ Giel Beelen in het Glazen Huis te Enschede.
Een bedrag van € 3.058,57 werd overhandigd voor de actie om babysterfte in de wereld tegen te gaan. Eerder al brachten de leerlingen van de locaties Noordikslaan en Vriezenveen hun ingezamelde gelden via een estafetteloop naar het Glazen Huis.
Het tellertje van ’t Noordik staat met de laatste afdracht totaal op ruim 26.500 euro en dat is toch een prestatie van formaat.
 

Fotoreportage (1 foto's)...

 
21-12-2012  

Obs De Kubus zet zich in voor Serious Request

 

ALMELO – Obs De Kubus aan de Hoornbladstraat (Nieuwland) zet zich dezer dagen ook in voor Serious Request. Op het schoolplein is een ijsbaan aangelegd met een tentje voor gratis leenschaatsen. In de grote feesttent kan geknutseld worden en is er ‘kook en zopie’ en worden spullen verkocht voor het goede doel.
Daarnaast zijn er diverse optredens gedurende de drie dagen dat het festijn plaatsvindt.

Vrijdag werd de opbrengst geteld - 1265,95 euro - om nog dezelfde dag te worden afgegeven aan de 3 DJ’s in het Glazen Huis te Enschede.

Fotoreportage: Coen Mulder

Fotoreportage (25 foto's)...

 
21-12-2012  

Nekletsel bij autobotsing Rembrandtlaan

 

ALMELO – Bij een ongeval aan de Rembrandtlaan donderdag rond 19.30 uur is een automobilist met nekklachten afgevoerd naar het ziekenhuis. De onfortuinlijke automobilist reed achter op een auto ter hoogte van de Meindert Hobbemastraat toen deze afremde.
De achteropkomende automobilist zag zich niet alleen door de brandweer uit zijn auto bevrijd worden, maar het werd ook een ‘total loss’ omdat het dak van de auto werd geknipt. Beide voertuigen werden door een bergingsvoertuig afgevoerd.
Nadere gegevens over de onfortuinlijke chauffeur ontbreken nog.

Kijk hier naar de fotoreportage van Patrick Weegink.

 
21-12-2012  

AZC Almelo blijft langer open

 

ALMELO/RIJSWIJK - Het asielzoekerscentrum (AZC) in Almelo wordt niet per 1 april 2013 gesloten. Dat heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Rijswijk vandaag bekendgemaakt. COA besloot eerder tot sluiting van meerdere centra wegens verwachte de daling van het aantal asielzoekers dat in Nederland een onderkomen zoekt.
Die daling blijkt zich in de jongste cijfers niet door te zetten. Dat komt mede door een uitspraak van de Hoge Raad van 21 september jl. waarin werd bepaald dat aan gezinnen die dienen terug te keren naar het land van herkomst onderdak moet worden geboden zolang de uitzetting niet tot stand is gekomen. Daar komt bij het binnenkort voorziene aangepaste kinderpardon waardoor uitzetting in bepaalde gevallen niet meer hoeft.

Het AZC in Almelo zou per 1 april volgend jaar gesloten worden, vanwege een verwachte daling van het aantal asielzoekers. Nu blijkt dat het aantal asielzoekers juist gestegen is, kan het AZC in Almelo openblijven. Oorzaak van de stijging van het aantal asielzoekers dat opvang nodig heeft, is onder meer de uitspraak van de Hoge Raad op 21 september waarin werd bepaald dat uitgeprocedeerde gezinnen onderdak moeten blijven krijgen zolang terugkeer naar het land van herkomst nog niet is gerealiseerd. Ook het aankomend kinderpardon is van invloed op de terugkeerbereidheid van gezinnen. Door de recente ontwikkeling wordt nu juist in april een piek voorzien waardoor het AZC in Almelo, Goes en het Friese Sint Annaparochie open blijven. De sluiting van het AZC in ‘s-Gravendeel en de opvang voor minderjarigen in Almelo en het Limburgse Baexem gaat wel door zoals gepland.

 
21-12-2012  

Verdachte in dood Aziz Kara op vrije voeten

 

ALMELO – De rechtbank te Almelo heeft verdachte Henk van der W. (61) vrijdag op vrije voeten gesteld na de uitspraak. Hij zat ruim 6 maanden in voorarrest en werd veroordeeld voor de fatale duw die hij het slachtoffer gaf bij een uit de hand gelopen burenruzie aan de Anjelierstraat waarbij het slachtoffer ten val kwam en een schedelbasisfractuur opliep waaraan hij twee weken later bezweek. Dader van der W. werd veroordeeld tot één jaar cel waarvan de helft voorwaardelijk en werd meteen vrijgelaten. Zijn zoon Wiebe werd veroordeeld tot vier weken cel waarvan twee weken voorwaardelijk. Echtgenote Ingrid werd vrij gesproken evenals de zoon van het slachtoffer.
De rechtbank gaf tevens aan dat deze zaak louter verliezers kende omdat men als buren totaal respectloos langs elkaar heen leefde. Beide families zoeken hun heil nu ergens anders en hebben hun woningen te koop staan.

 
22-12-2012  

Ondernemers doneren voor armoedebestrijding

 

ALMELO – Steeds meer Almelose gezinnen verkeren in armoedige situaties merken de vrijwilligersorganisaties Voedselbank Almelo en de Boodschappenmand aan de stijgende vraag om hulp. Zij helpen gezinnen in een financieel moeilijke situatie een bepaalde termijn met het geven van voedselhulp om hen te helpen. Nomen Nescio deed dat deze week met het uitdelen van kerstpakketten maar de Voedselbank Almelo en de Boodschappenmand doen dat met behulp van vrijwilligers het hele jaar door dankzij de steun van particulieren en bedrijven met giften in geld en natura.

Het Regionaal Ondernemers Contact (ROC B2b), onder voorzitterschap van Hans Hammink, onderkende de problematiek en heeft zowel de Voedselbank en de Boodschappenmand nu met elk een gift van 1500 euro verrast omdat in de kerstperiode wel wat extra’s gebruikt kan worden in gezinnen waar het structureel moeilijk is om het hoofd boven water te houden.

De ondernemersvereniging ROC B2b, met 150 leden in Twente, steunt al jaren maatschappelijke, sociale en sportieve instellingen en evenementen.

 
22-12-2012  

Optiek Ten Hoopen wordt ook audicien JaHoor!

 

ALMELO – Optiek Ten Hoopen aan de Grotestraat Zuid heeft haar diensten uitgebreid met een audicien-shop JaHoor! In optiekzaken gaat steeds meer de functie van opticien en audicien samen en daarom is de bovenverdieping verbouwd tot een audicien-shop JaHoor! van de Tubbergernaar Frank Haasewinkel die in Tubbergen al een JaHoor! en optiekzaak runt.
Het motto bij Ten Hoopen was in deze: “Schoenmaker blijf bij je leest. Daarom heeft Ten Hoopen gekozen voor een externe deskundige partij. Frank is een hoorprofessional die de kwaliteit van dienstverlening en producten hoog in het vaandel heeft. Hij sluit daarmee perfect aan op de filosofie van Optiek Ten Hoopen.”
Voor een vrijblijvende gehoortest, kunt u een afspraak maken via tel. 0546-814876.

 
23-12-2012  

Veilingstop artikelen topsporters voor 3FM SR


Wyomi Masela in actie. Door een blessure liep ze net de Olympische Spelen van Londen mis.

Zij biedt o.a. een turnclinic aan voor bijvoorbeeld turn- en gymnastiekverenigingen. Dat doet ook toptrainer Kelly Koets.

Voor voetbalclubs is de clinic van Heracles Almelo keeper Brian van Loo interessant en wie lekker eens als passagier in een rallyauto wil zitten geven wij de tip voor het VIP arrangement van WK rallycoureur Dennis Kuipers.

Hiernaast de lijst aangeboden artikelen en het laatste bod van dit moment. >>>
 

ALMELO – De veiling van artikelen die beschikbaar zijn gesteld door topsporters ten bate van 3FM Serious Request wordt met één dag verlengd. De sluitingstijd is nu zondag 23 december om 18.00 uur, dat heeft initiatiefneemster internationaal topturnster Wyomi Masela en haar actieteam besloten. Vorige week zondag werd al een dag vol activiteiten georganiseerd in de topsporthal IISPA, maar de biedingen op de door de sporters beschikbaar gestelde vergoedingen zijn nog niet van dien aard dat hierover gejuicht kan worden. Om iedereen nogmaals de kans te bieden om een van de unieke artikelen te bemachtigen, wordt de veiling dus met één dag verlengd, waarna de gezamenlijke opbrengst van de actiedag in de IISPA en de veiling door Wyomi en haar team wordt overhandigd in het Glazen Huis te Enschede.

De sluitingstijd is aangepast!! De veiling is geeindigd op 23 december 18:00 uur.

Klik hier en kijk naar de totale eindopbrengst inclusief de activiteitendag in de IISPA!

 
23-12-2012  

Kerstsfeer in en rond het Wevershuisje

 

ALMELO, Het Wevershuisje was tijdens de koopzondag het domein van een gezellige kerstherberg met demonstraties spinnen, kantklossen en weven waarbij de bezoekers dit niet alleen konden aanschouwen maar tevens konden genieten van een stevige kop ‘snert’ met roggebrood en spek, een broodje beenham, een heerlijk vers gebakken en gevuld ‘knieperdje’ of zelfs vers gerookte forel die door Herman van Dael in zijn zelf gebouwde rookoven werd gerookt.
Fotograaf Jan Bril nam een kijkje.
 

Fotoreportage (23 foto's)...

 
24-12-2012  

Rutte op ziekenbezoek bij ‘paparazzo´ Freek

 

 

ALMELO – AlmeloNieuws-fotograaf ‘paparazzo’ Freek kreeg zondag ziekenbezoek van minister-president Mark Rutte. Wanneer zijn agenda dat toelaat is Rutte nog wel eens op vriendenbezoek in Almelo en hij komt dan steevast ook even kijken bij fotograaf Freek Buitenweg om te vernemen hoe het hem vergaat in zijn strijd tegen de fatale spierziekte Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS).
Zo was onlangs ook nog staatssecretaris Fred Teeven op ziekenbezoek evenals burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld. De politici stonden vaak ook in oog met de camera van ‘paparazzo’ Freek tijdens bijzondere gelegenheden als het CSI Twente, de fameuze haringparty’s van transportondernemer Henk Bolk of bij bezoek aan wedstrijden van Heracles Almelo et cetera.
Nu ‘paparazzo’ Freek aan ALS lijdt, wordt hij dus niet vergeten en dat doet Freek goed. Goed doet hem ook de speciaal gearrangeerde benefiet om de ziekte ALS te bestrijden.

Wilt u daarover meer weten? Kijk dan in de rubriek ‘Friedrich’ of klik op onderstaande:
Mark Rutte steunt benefiet voor ‘paparazzo´ Freek

 

 
24-12-2012  

Kerstverhaal in Lichtjestocht

 

ALMELO - De Lichtjestocht door het Beeklustpark, georganiseerd door de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Almelo en ondersteund door meerdere Almelose kerkgenootschappen, trok net als vorig jaar zo’n 3000 deelnemers die wandelend door het met lichtjes gemarkeerde park konden zien hoe het Bijbelse Kerstverhaal werd uitgebeeld.
Aan de Lichtjestocht werkten eveneens de koren Kurios en Inspiration mee die in de muziekkoepel kerstliederen ten gehore brachten.

Fotoreportage: Coen Mulder
(Klik hier voor alle 70 foto’s)

Fotoreportage (25 foto's)...

 
27-12-2012  

STAP heeft opvolgster voor Maika Eggink

 

ALMELO – Het onderbrengen van de gemeentelijke stichting City Marketing Almelo bij de nieuwe Stichting Almelo Promotie onder voorzitterschap van notaris Egbert Willems krijgt vorm. Directeur Maika Eggink stapte op waardoor een nieuwe directeur aangetrokken moest worden.
Willems slaagde er in om binnen twee maanden met een opvolgster te komen in de persoon van Evy Goessen (30). De in Enschede wonende Goessen is city- en gebiedsmarketeer in de gemeente Midden Drenthe en werkte voordien bij TUI Nederland en Centerparcs.

 
27-12-2012  

Roemenen gepakt bij bedrijfskraak

 

ALMELO – Op Tweede Kerstdag zijn twee Roemenen op heterdaad betrapt bij een bedrijfskraak aan de Steenweg. Dat ging niet zonder de inzet van twee politiehonden. Na een beet door een der honden werd het verzet gestaakt en konden beide daders in de boeien worden geslagen om te worden afgevoerd naar het arrestantencentrum in Borne. De inbraak stond keurig op video.
 

 
27-12-2012  

Gerard Vloedbeld Jr. (93) overleden

 

ALMELO – Journalist Gerard Vloedbeld is donderdagochtend op 93-jarige leeftijd plotseling overleden. Hij werkte voor o.a. de Volkskrant, Dagblad van het Oosten en de Twentsche Courant waarin hij naast het journalistieke dagelijkse werk na zijn pensionering ook een serie van honderden verhalen over lokale geschiedenis schreef onder de immens populaire serie ‘Almelo vroeger en nu’.

Als bestuurder van de Historische Kring Stad en Ambt Almelo archiveerde hij duizenden gegevens en hij was met regelmaat nog actief in het nieuwe onderkomen van de stichting in de bibliotheek. Ook was hij begaan met historische gebruiken en nog actief als organisator van de jaarlijkse Palmpaasoptocht. Hij gold tevens als belangrijk adviseur van het Mans Kaapbarg mozaïek in de tunnel aan de Wierdensestraat dat werd gemaakt aan de hand van de Twents talige klassieker ‘Mans Kaapbarg’ dat werd geschreven door zijn vader en schoolmeester Gerard Vloedbeld Sr.

< Gerard Vloedbeld (links) hier op het bordes van het stadhuis in 2009 in afwachting van de Palmpaasoptocht. Naast hem comité-voorzitter Jan Rohof en toenmalig burgemeester Drs. Menno Knip, nu senator voor de VVD in de Eerste Kamer.
Archief AlmeloNieuws.nl - Foto: Jan Bril

 
29-12-2012  

Dierenbloemetje voor huisarts Kriek

 

ALMELO – Huisarts Edward Kriek heeft van de stichting Help Nieuw Dierenasiel Almelo het bloemetje van de maand december ontvangen. Kriek is een groot dierenliefhebber die zich als vrijwilliger inzet voor het herplaatsen van honden die door hun eigenaren zijn afgestaan. Ook hij vindt het een mooie ambitie om een nieuw dierenpension in Almelo te realiseren en was een der eerste sponsoren van de stichting die dat wil realiseren ter vervanging van het verouderde asiel ‘t Noordbroek.
Kriek houdt zelf vier honden en is tevens scribent van verhalen over medische zaken maar ook over honden op bijvoorbeeld de website van Medisch Contact Artsennet.nl

< Stichtingsvoorzitter Rob Snijder (links) overhandigt de bloemen van de maand aan huisarts Edward Kriek.

 
31-12-2012  

Otto´s in de fik door vuurwerk


De grijze en groene Otto zijn helemaal gesmolten.
 

ALMELO – Zo aan het einde van het jaar met het nieuwe jaar in zicht, is de traditie groot dat dit met rotjes, huilers, mortieren, knalcakes, fonteinen e.d. gepaard gaat. Op zich niet veel mis mee als men zich houdt aan de fatsoensregels en rekening houdt met mens en dier. Maar dat er altijd onverlaten zijn die moedwillig andermans eigendom vernielen, kan niet door de beugel en mag zwaar aangerekend worden, desnoods met een werkstraf en meldingsplicht in de komende jaren als de oudejaarsdag weer aanbreekt.
Vooral de plastic Otto is een gewild object om vuurwerk in te gooien. Vraag niet waarom, maar kennelijk vindt men het leuk dat deze uit elkaar spat. Dat er ook brand door kan ontstaan en in ieder geval veel rotzooi met zich meebrengt is zeker. De bijkomende kosten van hermandad, brandweer en nieuwe Otto’s mogen ook best in rekening gebracht worden bij de daders!
Laat de foto’s van onzinnige oudejaarsvernielingen en signalementen van daders maar komen via de mail.

< De eerste Otto's sneuvelden aan De Eik (foto's - Jan Bril) 

Zie hier meer brandjes tijdens Oud en Nieuw 2012-2013

Fotoreportage (5 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina