Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
02-01-2016  

Redelijke opkomst Nieuwjaarsreceptie

 

ALMELO – De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Almelo was voor burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld de eerste, maar ook de laatste in het nieuwe stadhuis van Almelo. Voordat zij haar Nieuwjaarsspeech uitsprak, begroette zij de stadgenoten persoonlijk om hen welkom te heten in ‘het huis van de stad’. Met muziek en een hapje en een drankje, genoot het gezelschap van deze Nieuwjaarsreceptie nieuwe stijl.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (56 foto's)...

 
08-01-2016  

Joop Pol interim gemeentesecretaris in Almelo

 

ALMELO - Joop Pol is de nieuwe interim gemeentesecretaris / algemeen directeur van de gemeente Almelo. Pol (66) had van 2002 tot april 2015 dezelfde functie in Spijkenisse.

Pol kan vanuit zijn brede ervaring als eerste adviseur van het college van b en w bijdragen aan de voorgenomen verbetering van het financieel- en toekomstperspectief voor de stad. De keuze voor Pol is daarnaast ingegeven door zijn in Spijkenisse opgedane ervaring op het vlak van organisatie- en cultuurverandering. Die is van waarde bij de omslag van de gemeente Almelo naar een opgave-gestuurde regieorganisatie, zoals door de gemeenteraad vastgelegd in de Perspectiefnota. Aansprekend is verder de wijze waarop Pol bij zijn vorige werkgever een open en directe wisselwerking  creëerde tussen college, ambtelijke organisatie, raad en griffie.

Pol start op maandag 11 januari 2016 in Almelo en zal in ieder geval tot de zomer gemiddeld 3,5 dag werkzaam zijn in Almelo. Dit interimschap geeft de organisatie de tijd voor een zorgvuldige selectieprocedure voor een definitieve invulling van deze functie.

Pol studeerde Nederlands en had diverse banen in het onderwijs voor hij aan een loopbaan bij de lokale overheid begon. Voordat hij in Spijkenisse als gemeentesecretaris begon, bekleedde hij diverse directiefuncties bij de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn van de gemeente Den Haag en was hij rector aan een Rotterdams lyceum. Pol woont in Spijkenisse (Zuid-Holland).
 

 
08-01-2016  

Convenant veilig ondernemen Bedrijvenpark Twente

 

ALMELO – In ’t Coopmanshuys op Bedrijvenpark Twente werd vrijdagmiddag de aftrap gegeven voor de start van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Voorzitter Jeroen Looms (Aermast) van de Ondernemersvereniging Bedrijvenpark Twente (OBT) tekende daarvoor een convenant met wethouder Anja Timmer van de gemeente Almelo, politieteamchef Jos Westerveld en plaatsvervangend commandant brandweer Twente, Ron de Wit.
Het Bedrijvenpark Twente, benoorden Almelo, is met ruim 160 bedrijven het grootste bedrijventerrein in Twente dat nu de aftrap verrichtte in de opstartfase met het behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerrein (KVO-B) als einddoel.

Het doel van dit KVO-B traject is:
1. Vermindering van schade en overlast door o.a. criminaliteit en verbetering van het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers.
2. Gezamenlijk met betrokken partijen, gemeente, politie, brandweer en ondernemers afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken.
3. Structuur bieden om publiek private samenwerking verder te organiseren en te verbeteren.

 
08-01-2016  

Chabot´s ‘Zittend Boertje´ naar de Koornmarkt

 

ALMELO – De replica van het beeld ‘Zittend Boertje’ van de in 1949 overleden Rotterdamse kunstenaar Henk Chabot krijgt een plek op de Koornmarkt, voor schoenenzaak Ziengs.
Vorig jaar maart 2015 werd bekend dat Rotary Ambt Almelo en de Stichting Stadsherstel samen de kosten van het maken van een replica zouden bekostigen om het ‘Zittend Boertje’ weer terug te laten keren in de stad.

In februari 2011 werd het bronzen origineel van de sokkel gestolen op haar plek op de brug over de Almelose Aa in de Grotestraat Zuid.

Nu staat daar de Wubbo Ockels bank, een kunstwerk om de astronaut Wubbo Ockels te eren. De geboortige Almeloër Ockels was formeel de eerste Nederlandse astronaut. Hij overleed een dag na de officiële plaatsing van de bank in zijn woonplaats Amsterdam.
 

 
08-01-2016  

ISK Het Erasmus krijgt iPads van Urenco

 

ALMELO - Internationale schakelklas B1 van Het Erasmus kreeg donderdagmiddag een schitterend cadeau van Urenco, twee spiksplinternieuwe iPads. Judith Slijkhuis-Soet van Urenco gaf de leerlingen uit de beginnersgroep de nieuwe iPads, zowel zij als hun leerkracht zijn erg blij met het genereuze cadeau en zullen er dankbaar gebruik van maken.

De leerlingen konden hun dankbaarheid nog niet zo goed in het Nederlands verwoorden, maar je zag aan hun gezichten dat ze er erg blij mee zijn. ‘Voor deze groep is het een echte uitkomst’, legt vestigingsdirecteur Dinie Kuiper uit. ‘Naast de vier computers die er al in het klaslokaal staan, kunnen de leerlingen nu ook gebruik maken van de iPads, zo kunnen ze makkelijker zelfstandig werken en bijvoorbeeld op de iPad nieuwe woordjes oefenen’.

Tijdens de Week van Techniek hoorde Judith Slijkhuis-Soet van Urenco de vestigingsdirecteur zo bevlogen praten over de ISK en ze was onder de indruk van de verhalen die Dinie Kuiper haar vertelde. ‘Scholing is per slot van rekening een basisbehoefte’, aldus Judith Slijkhuis-Soet. ‘En het is toch mooi dat deze groep kinderen, die zo’n moeilijke tijd hebben gehad, hier gelukkig wel de mogelijkheid hebben om onderwijs te volgen’. Op het moment dat er bij Urenco twee iPads over waren doordat een project niet doorging, wist Judith meteen wat ze daar mee wilde doen. Gelukkig waren haar collega’s net zo enthousiast en kon ze de iPads donderdagmiddag aan de leerlingen overhandigen.

Internationale Schakelklas
Leerlingen die uit het buitenland afkomstig zijn, dan wel zijn gevlucht, en die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen om lessen te volgen in het voortgezet onderwijs komen terecht in de internationale schakelklas (ISK). Naast Nederlands zijn wiskunde, wereldoriëntatie en Engels belangrijke vakken. Het Erasmus verzorgt als enige school in Almelo onderwijs aan ISK. Aan deze leerlingen wordt in een veilige omgeving maatwerk en extra zorg & begeleiding geboden.

Fotoreportage (4 foto's)...

 
08-01-2016  

Enquête over behoefte Inloophuis palliatieve zorg

 

ALMELO - Kanker is niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel, mentaal en sociaal een zware ziekte. De ziekte trekt ook een zware wissel op het leven van familieleden, mantelzorgers en andere naasten. Vaak komt pas na afloop van de medische behandeling het emotionele verwerkingsproces op gang.

Een inloophuis biedt mensen met kanker en hun naasten begeleiding en ondersteuning. De ondersteuning wordt aangeboden in de vorm van het bieden van een luisterend oor of voorlichting over onderwerpen als vermoeidheid bij kanker, informatie over de ziekte en hoe hiermee om te gaan, werkhervatting of rouwverwerking. Vaak is er een breed aanbod aan ontspannende en creatieve activiteiten. Te denken valt aan yoga, ontspanningsoefeningen, sportactiviteiten en workshops. Ook kan men in een inloophuis in contact komen met lotgenoten. Bij sommige inloophuizen is daarnaast professionele psychosociale zorg beschikbaar, bijvoorbeeld van een psycholoog, maatschappelijk werker, geestelijk verzorger of een gespecialiseerde fysiotherapeut. 

De Nieuwe  Organisatie, ZGT locatie Almelo en het Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest-Twente willen door middel van een digitale enquête inzicht krijgen in hoeverre er behoefte is aan een inloophuis in Almelo. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen hopen we op veel respons en wordt de enquête zo breed mogelijk uitgezet  in de regio Noordwest-Twente (gemeente Almelo, Hellendoorn, Wierden, Rijssen-Holten, Twenterand en Tubbergen)  Wilt u ook de enquête invullen? Ga dan naar https://nl.surveymonkey.com/r/FYRZWW7

De enquête kan tot en met 31 januari ingevuld worden.

Er zijn zo'n 50 Inloophuizen palliatieve zorg in Nederland. Wilt u daarover meer weten? Klik dan
hier.

 
09-01-2016  

Truck brandt uit in Goossenmaatsweg

 

ALMELO – Vreemde nachtelijke geluiden maakten bewoners aan de Goossenmaatsdwarsweg vannacht wakker rond de klok van 02.30 uur. Toen men daaop door het raam naar buiten keek, bleek er een Scania truck in brand te staan.  Daarop werd gelijk de brandweer gealarmeerd. Deze kon vervolgens wel voorkomen dat de brand oversloeg naar belendende garageboxen, maar niet voorkomen dat de truck flinke brandschade opliep.

De Scania Dreamliner was door een man in de straat vrijdagmiddag opgehaald bij een verhuurbedrijf, omdat hij zondag aan zijn eerste werkdag als trucker bij zijn nieuwe baas zou beginnen.
De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de brand.

Klik hier voor het 1e deel van de fotoreportage van Patrick Weegink en hier voor het 2e deel.

 

 
10-01-2016  

Grote opkomst bij de Knieperkestocht

 

ALMELO - De 14e Knieperkestocht rond Almelo, trok zondag een grote opkomst. Dit tot genoegen van organisator Boerendansgroep De Korenaer, die ook de credits geven aan het fraaie winterweer. Gestart werd bij het bedrijfspand van Groothuis Bouw in de Harbrinkhoek. De deelnemers konden kiezen voor afstanden van 2 km (wandelwagentocht), 4 km en 7 km rond De Pook.
Bij scouting Het Twentse Ros was een rustplaats gecreerd. Muziek, een warme dronk en pannenkoeken zorgden voor extra plezier. Na terugkomst bij de startplek waren er met slagroom gevulde ‘Knieperkes’, waarnaar de winterwandeling vernoemd is.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (33 foto's)...

 
10-01-2016  

Twee brandmeldingen tegelijk

 

ALMELO – De uitgerukte brandweer werd zondagavond even in verwarring gebracht door  twee brandmeldingen. Amper nadat men was uitgerukt voor een brand aan de Bonte Specht, kwam de melding van brand bij de Stadsboerderij aan de Ledeboerslaan. Waarna alsnog een tweede team werd ingeschakeld.
Bij de Stadsboerderij bleek het om een flinke brand te gaan, die snel kon worden geblust.
Over de brand aan de Bonte Specht is verder nog niets bekend. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de branden.

 
11-01-2016  

Automobilist gewond bij botsing lantaarnpaal

 

ALMELO – Een automobilist is maandag aan het eind van de middag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. Door onbekende oorzaak reed de bestuurder op de kruising Stins met de Havezathe tegen een lantaarnpaal. De onfortuinlijke bestuurder kon ter plekke door de broeders van de ambulancedienst worden behandeld. De auto werd afgevoerd door een bergingsbedrijf.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (1 foto's)...

 
11-01-2016  

Dood brengt even leven in De Bokkesprong

 

ALMELO – Veel Almeloërs hebben café De Bokkesprong en uitbaatster Jeanette Gouman wel gekend. Het café aan de Grotestraat Zuid begon ooit onder de naam "Elckerlijck, drink, gelag en de muziek" maar in de zeventiger en tachtiger jaren maakte het naam als De Bokkesprong. Lokaliteit voor het kunstzinnige alternatieve publiek met een kasteleinsvrouw die er altijd voor haar klanten was.
Al jaren waren de deuren gesloten, maar uitbaatster Jeanette Gouman (70) bleef er wonen en liet de inventaris zoals het was.
Vorige week overleed ze en maandag werd de deur van De Bokkesprong nog één keer geopend door de zonen Iwan en Roman Veneman om voor de laatste keer te klinken op de zielenrust van moeder Jeanette.
 

 
13-01-2016  

Verbitterd afscheid van Van Marle en Bruggink

 

ALMELO – Waarnemend burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld had het woensdagmiddag niet makkelijk tijdens het ‘afscheidsfeestje’ van de afgetreden wethouders Jan van Marle (CDA) en Claudio Bruggink (D66). ‘We nemen afscheid van twee prima bestuurders, wethouders die hier in het stadhuis, in de raad en zeker in de stad, duidelijk aanwezig waren en vooral ook werden gewaardeerd’, aldus de burgemeester die ook aangaf dat het afscheid een 'raar, ongemakkelijk gevoel' met zich meebracht.

De wethouders ‘sneuvelden’ nadat ex- D66 voorman Fred Gerritsen de knuppel in het hoenderhok gooide om meer D66-beleid in het college-handelen te krijgen en daarbij wethouder Van Marle stevig bekritiseerde. Daarop ‘bedankten’ zowel Van Marle maar ook partijgenoot Bruggink. Beiden beschouwden de ‘aanval’ als een motie van wantrouwen door een coalitiepartner. De actie van Gerritsen leidde ook tot een breuk in de fractie.
Bruggink sloeg in zijn afscheidsspeech zijn ex-partijgenoten Gerritsen en Isendoorn om de oren en vond dat beiden hun zetels aan D66 terug moeten geven.
Ook Van Marle toonde zich ‘not amused’ over de houding van zijn partijgenoten. Hij stelde dat het CDA, na de aanval van Gerritsen, meer oog had om nog met één zetel (Ten Seldam - red.) in het college te kunnen blijven zitten dan dat het ook maar één hand uitstak om hem te steunen.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (45 foto's)...

 
13-01-2016  

Oplevering Q Impuls, Zittend Boertje terug

 


Fotoreportage Jan Bril

Fotoreportage (45 foto's)...

 
16-01-2016  

Prins Rob 1 regeert over de Heerlyckheid Almelo

 

BORNERBROEK – Tijdens de gala-avond van carnavalsvereniging De Knoll’ntrekkers werd zaterdagavond Rob Workel verkozen tot Prins Rob de Eerste.
Hij regeert vanaf nu over het Knoll'ntrekkersdorp Bornerbroek en na de overhandiging van de stadssleutel in het stadhuis van Almelo, straks over de gehele Heerlyckheid Almelo.
Dat doet Rob de Eerste samen met Prinses Anke en met ondersteuning van de adjudanten Renzo en Monique Slot onder het motto; ‘Aj niks wilt missen en alles met wilt maak’n, dan möj as leste ofhaak’n!’

 
17-01-2016  

Kortsluiting veroorzaakt autobrand

 

ALMELO – Twee inzittenden van een auto bemerkten vanavond, rijdende in de Alidastraat hoek Aastraat, dat de ramen van hun auto besloegen. Na te zijn gestopt en uitgestapt, bleek dat de auto brandde. De gealarmeerde brandweer kon niet voorkomen dat de auto nog enige waarde overhield. De inzittenden bleven ongedeerd.

 
17-01-2016  

Tweehonderd lopers in Winterloop Schelfhorst

 

ALMELO – De Stichting Schelfhorstpark kon zich als mede-organisator van de 11e Winterloop 2016 geen betere weersomstandigheden wensen. Liefst 200 deelnemers liepen het parcours over meerdere afstanden door het Schelfhorstpark waar de route op sommige plekken met zout minder glibberig werd gemaakt.
De wedstrijdleiding lag in handen van atletiekvereniging SISU dat op haar website ook de uitslag zal melden.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (84 foto's)...

 
19-01-2016  

Slinger-match voor Sensata en Galerie Groeneveld

 

ALMELO - De onderscheiding voor de meest bijzondere Match van de Maand januari 2016 is vorige week donderdag door match-organisator De Slinger Almelo uitgereikt aan Galerie Groeneveld en Sensata Technologies. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Galerie Groeneveld kwam projectleider Cock Anchelon van De Slinger persoonlijk langs om de awards uit te reiken aan Marie-Louise Kersbergen van de galerie en Edwin Vonk van Sensata Technologies. De match die de twee partijen gemaakt hebben tijdens de Slingerbeurs 2015 begin juni in het ROC van Twente betrof een inzet van 30 uur en vertegenwoordigde een waarde van 1500 euro. Het internationale technologiebedrijf hielp Galerie Groeneveld in oktober vorig jaar met het onderhoud van de beeldentuin. Hiervoor zijn 5 medewerkers 6 uur ingezet.

Bron: Eddy Kolfoort

 
19-01-2016  

Zoekactie brandweer en politie in Twentekanaal

 

ALMELO – De ‘reddingstroepen’ van politie en brandweer zijn vandaag langdurig ingezet bij en speurtocht op en langs het Twentekanaal bij de Leemslagen in Almelo. De brandweer zette duikers in en ook werd per boot gezocht naar een vermist persoon.
Voor het eerst werd door de brandweer ook een drone ingezet om vanuit de lucht te speuren, maar er is nog niemand gevonden.
De politie kon nog geen verdere inlichtingen geven.

Update:
De zoektocht is rond 16.00 uur afgebroken. Naar verluidt ging het om loos alarm. Verder zijn geen bijzonderheden gemeld.

Fotoreportage: Alwin Winkel
 

Fotoreportage (15 foto's)...

 
21-01-2016  

Verkoop Urenco op de lange baan

 

DEN HAAG/ALMELO – De verkoop van de aandelen van uraniumverrijker Urenco is voorlopig van de baan. Minister Dijsselbloem liet de Tweede Kamer weten dat daarvoor eerst een wetswijziging nodig is om te voorkomen dat de aandelen in verkeerde handen kunnen komen. Het internationale Urenco is voor een derde in het bezit van de Nederlandse Staat, een derde is in bezit van de Britse Staat en de Duitse energiegiganten RWE en Eon bezitten de rest. De Duitse aandeelhouders willen van de aandelen af omdat Duitsland geheel uit atoomenergie stapt. Ook de Britten willen wel verkopen, maar Nederland BV wil de aandelen pas slijten als bepaalde voorwaarden kunnen worden geborgd. Daarvoor moeten onderhandelingen worden gevoerd en de wet worden gewijzigd en dat kan zich jaren voortslepen. De grootste productiecapaciteit van verrijking van uranium heeft Urenco in Almelo. Voormalig wethouder Jan van Marle pleitte vorig jaar dan ook in de Tweede Kamer om Urenco niet te verkopen. Het leidde tot Kamervragen, waarop minister Dijsselbloem (Financiën) nu heeft geantwoord.

 
23-01-2016  

Atelierroute stopt, Theaterroute gaat door


In 2011 ging de Fanfare voorop tijdens de Atelierroute.
 

ALMELO – Er komt geen 25e Theaterroute Almelo. Bij de laatste editie in september jl. werd al aangekondigd dat de Atelierroute niet zou kunnen voortbestaan indien het subsidiebeleid niet zou worden herzien en dat gebeurd dus niet.
Al een aantal jaren werd de Stichting Atelierroute Almelo herhaaldelijk gekort op de gemeentelijke subsidie waardoor de bodem van de kas werd bereikt en de stichting nu definitief de Pijp aan Maarten geeft omdat de gemeente Almelo geen aanleiding ziet om de Stichting Almelo Promotie op haar verdeling van de gemeentelijke subsidiestroom aan te spreken.
Onderdeel van de jaarlijkse Atelierroute was ook de expositie om de Herman Krikhaar Prijs ter nagedachtenis aan de geboortige Almelose kunstenaar en wereldberoemde atelierhouder.
Aan de Atelierroute namen vorig jaar nog 41 kunstenaars deel.

Theaterroute
Wat wel blijft bestaan is het onderdeel Theaterroute, maar dan als aparte stichting. Reddende engel was hier de samenwerking met de Bibliotheek Almelo. Op de laatste zaterdag van september vinden ook dit jaar dus weer optredens plaats op verrassende locaties in de stad.

 
23-01-2016  

Schaatsplezier in wijkcentrum De Schelf

 

ALMELO – In wijkcentrum De Schelf beleeft de jeugd schaatsplezier in de ontmantelde ruimte van de bibliotheek. De ‘ijspret’ wordt gecompleteerd met verkrijgbare koek en zopie aan de bar van De Schelf. Schaatsen kan elke dag tot en met 7 februari tussen 14.00 en 19.00 uur voor 2,50 euro inclusief huurschaatsen.

Fotoreportage: Jan Bril

 

Fotoreportage (25 foto's)...

 
24-01-2016  

Expo om Herman Krikhaar Prijs op eigen benen

 

ALMELO – Onlangs werd bekend dat de jaarlijkse  Atelieroute langs ateliers van Almelose kunstenaars, na 24 edities definitief wordt beëindigd. Onderdeel van de jaarlijkse Atelierroute was ook de expositie om de Herman Krikhaar Prijs ter nagedachtenis aan de geboortige Almelose kunstenaar en wereldberoemde atelierhouder.
Dit onderdeel blijft echter bestaan. De organisatie van de expositie en de verkiezing tot de prijzen, wordt verder georganiseerd onder de paraplu van de stichting Nieuwe Twentse Kunst (NTK). De organisatieovergang is met instemming van de familie van de overleden kunstenaar en voormalige galeriehouder. Voor de expositie om de Herman Krikhaar Prijs wordt een eigen website ontwikkeld door NTK dat in Almelo o.a. ook de exposities organiseert in het Torentje van TenCate aan de Egbert Gorterstraat. NTK is tevens de organisator van het jaarlijkse Media Art Flow Festival (MAFF).
Projectleider van de expositie om de Herman Krikhaar Prijs wordt de Almelose Hilde Klaassens. Zij is al sinds de ouverture van de Herman Krikhaar Prijs in 2008, bij de jaarlijkse organisatie betrokken.

 
25-01-2016  

Lintje voor M.A. Hammink-Zeeuw van der Laan

 

ALMELO – Waarnemend burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld heeft maandag Mevr. M.A. Hammink-Zeeuw van der Laan namens Zijne Majesteit Willem-Alexander geridderd in de Orde van Oranje Nassau voor haar vele verdiensten voor de cultuur in Almelo.
Vijfentwintig jaar geleden begon het echtpaar Hammink-Zeeuw van der Laan aan een avontuur in Almelo door de exploitatie van de gemeentelijke schouwburg De Hagen over te nemen. Daarmee werd de gemeente Almelo verlost van een oplopend jaarlijks verlies van toen 2,2 miljoen guldens. De cultuurwereld sprak er schande van maar de grootste tegenstanders in de stad liepen na een paar jaar voorop om de loftrompet te blazen over het Theaterhotel. Belangrijk in dat geheel was Marianne Hammink die ‘waakte’ over het culturele programma, terwijl haar man Han meer de horeca-exploitatie voor zijn rekening nam.
Na 25 jaar doen beide een stapje terug om de leiding geheel in de handen van de kinderen te geven.   

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (31 foto's)...

 
26-01-2016  

Reumafonds zoekt collectanten in Almelo

 

ALMELO - Wilt u zich inzetten voor de reumabestrijding in Almelo en heeft u daarvoor een paar uur per jaar beschikbaar?
Word dan collectant of medeorganisator voor de collecteweek van het Reumafonds van 21 t/ maart 2016.  U kunt hiervoor contact opnemen met Willy Visscher 0546 491288

Televisiepresentatrice Anita Witzier ondersteunt de oproep van Het Comité Almelo.
“Toen het Reumafonds mij vroeg om ambassadeur te worden, heb ik meteen ‘ja’ gezegd. Ik zet mij graag in voor de bijna 2 miljoen mensen in Nederland die leven met reuma, zoals artrose. Ouderen, maar ook jonge, werkende mensen of zelfs kinderen kunnen reuma krijgen. Hun aandoening is niet altijd zichtbaar; voor de buitenwereld lijkt er vaak niets aan de hand. Uit eigen ervaring weet ik dat  reuma een wrede ziekte is: de ene dag kan je alles en de volgende dag doet alles pijn. Leg dat maar eens uit! Inmiddels heb ik goede medicijnen en is mijn reumatoïde artritis onder controle, maar niet bij iedereen gaat dat zo. Het kan een jarenlange zoektocht zijn, vol pijn en frustraties.”

Reumafonds
De afgelopen 90 jaar heeft het Reumafonds al veel bereikt in de strijd voor een beter leven met reuma nu en een leven zonder reuma in de toekomst. We financieren onderzoek naar betere behandelmethoden en naar de oorzaak van reuma. We geven voorlichting, ondersteunen patiëntenactiviteiten en komen op voor de belangen van mensen met reuma bij politiek en zorg. Het fonds krijgt hiervoor geen subsidie van de overheid en is dus volledig afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven.
Als collectant of mede-organisator van de collecteweek bent u dan ook van groot belang.
Geef het Reumafonds zo snel mogelijk door dat u wilt meehelpen aan ons doel om mensen met reuma een beter leven te geven.

Bel of mail voor meer informatie met:Willy Visscher 0546 491288.
willyvisscher51@gmail.com of lmengberts@hotmail.com

 
27-01-2016  

Strukton Rail maakt werk af op Station NS De Riet

 

ALMELO – In het weekend van 12 tot 15 februari gaat Strukton Rail in opdracht van ProRail verder met de renovatie van het perron op NS Station De Riet. Vorige zomer werd het werk onderbroken vanwege de grote hitte. Nu wordt het laatste deel van het perron in de richting Borne voorzien van nieuwe damwanden, bestrating en energiezuinige verlichting. De spoorovergang Rietstraat is van vrijdag 12 oktober om 23.00 uur tot maandagmorgen 15 februari om 07.00 uur gesloten.
In de nacht van zondag 6 op maandag 7 maart vinden vervolgens nog wat opruimingswerkzaamheden plaats.

 
29-01-2016  

Starthandeling verbouwing voormalige V&D


Zicht op Waagplein met vernieuwbouw V&D pand
illustratie: Aws Beter Wonen / Urban Interest
 

ALMELO – Zaterdag en zondag van 12 tot 16.00 uur staan de deuren open van de in 2004 gesloten V&D-vestiging in Almelo. Het pand aan het Waagplein ondergaat een ware metamorfose zodat er nieuwe winkelruimtes ontstaan op de begane grond en 30 woonappartementen in de sociale huursector op de etages. Partners in de herontwikkeling zijn projectontwikkelaar Urban Interest en de Almelose woningstichting Beter Wonen. De appartementen variëren van 80 m2 tot 100 m2 en de gemiddelde huur is 640 euro per maand. Huurders met een auto moeten een stukje lopen om hun voertuig te stallen in de parkeerkelder van de nabije vestiging van Albert Heijn. Beter Wonen heeft de inschrijving geopend maar u kunt zich zaterdag en zondag eerst informeren hoe het er allemaal uit gaat zien. U moet dan wel trappen lopen, want de liften zijn buiten gebruik en de roltrappen zijn al langer verdwenen. De ingang is aan de Werfstraat (achterzijde).

De officiële starthandeling van de al reeds in gang gezette verbouwing werd vrijdagmiddag verricht met medewerking van acteur Laurens ten Den en een deel van de musical-crew ‘Huis van Katoen’. De verbouwing is het eerste onderdeel van de totale vernieuwing rond het Marktplein waar sinds 2004 veel over werd gedebatteerd en plannen bij herhaling moesten worden bijgesteld omdat opeenvolgende colleges van B&W het te hoog in de bol hadden en de bouwcrisis uiteindelijk de dwingende factor was tot realiteitszin.

Fotoreportage: Ben Konings

Fotoreportage (47 foto's)...

 
29-01-2016  

FNV afd. Almelo helpt met belastingaangiftes

 

ALMELO – FNV Almelo start binnenkort met het verlenen van hulp voor het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte. De eerste zittingsdagen/uren zijn op zaterdag 13 februari van 10 tot 12.00 uur en dinsdag 16 februari van 19 tot 20.00 uur in wijkcentrum Erve Noordik aan de Bosrand 33.
Vanaf 15 februari kunt u een afspraak maken via www.afspraakmakenfnv.nl 
 

 
30-01-2016  

Inzamelingspunt mobiele telefoons voor KWF

 

ALMELO – Landelijk wordt actie gevoerd om ‘werkloze mobieltjes’ en lege inktcartridges in te zamelen ten bate van het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) dat de strijd tegen kanker financieel ondersteunt. De mobiele telefoons en cartridges worden gerecycled en de opbrengst gaat naar KWF.

In Almelo is sinds kort een inzamelpunt bij Drogisterij Hondebrink aan de Ootmarsumsestraat 246. Laat de nog waardevolle ongebruikte ‘spullen’ niet ongebruikt in de kast liggen, maar lever ze in ten bate van de bestrijding tegen kanker.

Wilt u meer weten over de inzamelingsactie? Kijk dan op www.mobieltegenkanker.nl of op www.kwf.nl

 
 

 
31-01-2016  

Drukke kijkdagen appartementen in pand V&D


Zicht op Waagplein met vernieuwbouw V&D pand
illustratie: Aws Beter Wonen / Urban Interest
 

ALMELO – Na de officiële bouwstarthandeling van de verbouwing van het vroegere V&D tot woonappartementen en winkels, was de publieke belangstelling groot om zaterdag en zondag een kijkje te gaan nemen hoe de Almelose woningstichting Beter Wonen de appartementen vorm gaat geven. De woonappartementen met sociale huurprijzen rond de 640 euro per maand hebben een variërende oppervlakte van 80 tot 100 m2. Voor een parkeerplaats van de auto is voorzien in de parkeerkelder van de nabije Albert Heijn.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (54 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina