Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
08-01-2016  

Enquête over behoefte Inloophuis palliatieve zorg

 

ALMELO - Kanker is niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel, mentaal en sociaal een zware ziekte. De ziekte trekt ook een zware wissel op het leven van familieleden, mantelzorgers en andere naasten. Vaak komt pas na afloop van de medische behandeling het emotionele verwerkingsproces op gang.

Een inloophuis biedt mensen met kanker en hun naasten begeleiding en ondersteuning. De ondersteuning wordt aangeboden in de vorm van het bieden van een luisterend oor of voorlichting over onderwerpen als vermoeidheid bij kanker, informatie over de ziekte en hoe hiermee om te gaan, werkhervatting of rouwverwerking. Vaak is er een breed aanbod aan ontspannende en creatieve activiteiten. Te denken valt aan yoga, ontspanningsoefeningen, sportactiviteiten en workshops. Ook kan men in een inloophuis in contact komen met lotgenoten. Bij sommige inloophuizen is daarnaast professionele psychosociale zorg beschikbaar, bijvoorbeeld van een psycholoog, maatschappelijk werker, geestelijk verzorger of een gespecialiseerde fysiotherapeut. 

De Nieuwe  Organisatie, ZGT locatie Almelo en het Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest-Twente willen door middel van een digitale enquête inzicht krijgen in hoeverre er behoefte is aan een inloophuis in Almelo. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen hopen we op veel respons en wordt de enquête zo breed mogelijk uitgezet  in de regio Noordwest-Twente (gemeente Almelo, Hellendoorn, Wierden, Rijssen-Holten, Twenterand en Tubbergen)  Wilt u ook de enquête invullen? Ga dan naar https://nl.surveymonkey.com/r/FYRZWW7

De enquête kan tot en met 31 januari ingevuld worden.

Er zijn zo'n 50 Inloophuizen palliatieve zorg in Nederland. Wilt u daarover meer weten? Klik dan
hier.

Archief
Terug naar vorige pagina