Politiek nieuws


Plaatsing  
 
02-02-2009  

VVD vindt PvdA hypocriet inzake stadhuis

  ALMELO - De keuze van een ontwerp voor een nieuw stadhuis levert in de gemeenteraad de nodige stof tot discussie op. Mogen burgers nu wel of niet meepraten, daar gaat het om. De VVD stemde tegen de machtsgreep van de PvdA om burgers te laten meepraten en legde zich daarmee indirect neer voor nieuwbouw op de voorziene locatie Kloosterhof. Diezelfde VVD kwam ook onlangs nog met het alternatief voor een locatie langs de Haven ZZ en eerder samen met D66 in het Twenthecentrum.
Niemand in de raad die zich nog de bittere noodzaak voor een nieuw stadhuis afvraagt. Ook niet om bijvoorbeeld het 'Huis van Oud' met een verdieping te verhogen en aan te passen naar de eisen des tijds. Technisch mogelijk en vast en zeker goedkoper. Bovendien zou een havenkommetje voor het bordes ook niet misstaan en is afbraak van de Kloosterhofflat, C&A, Havenpassage, Albert Heijn en nog wat opstallen ook niet nodig.
Voor het huidige stadhuis gaan geluiden op om het geschikt te maken voor woningbouw en dat is juist de duurste verbouwingsoplossing. In Rotterdam gaat men toch wat anders met de erfenissen van architect Oud om!
Lees verder...

 
02-02-2009  

LA neemt voorschot op voorjaarsnotadiscussie


LA-Raadslid Bert Hümmels
  ALMELO - Het duurt nog wel een paar maanden voordat de gemeenteraad zich buigt over de Voorjaarsnota 2009, maar de fractie van Leefbaar Almelo neemt alvast een voorschot op die discussie.
Zo heeft LA het over de afstand tot de burgers, het economisch perspectief, het financieel perspectief, het wijkenbeleid en het ontwikkelingsprogramma voor de stad. Niet dat er nu zoveel nieuwe plannen in staan, het is meer een opsomming hoe men volgens LA te werk zou moeten gaan.
Lees verder...

 
03-02-2009  

VVD vragen over archeologische vondsten

  ALMELO - Wakker geschud door een brief van de Vereniging Oud Vriezenveen over mogelijke oudheden in de bodem van het plangebied Waterrijk, heeft de VVD zorgvragen aan het college of deze met die mogelijke vondsten wel rekening gehoden heeft.
Lees verder...

 
03-02-2009  

2e Zienswijze op Bibob-rapporten ingediend

 

ALMELO - Door de inmiddels failliete exploitante van Grand Café De Rechter is een tweede zienswijze ingediend op de drie in omloop zijnde Bibob-rapporten. In de zienswijze wordt de burgemeester officieel verweten ongeoorloofde beïnvloeding te hebben uitgevoerd over het uitbrengen van het 3e Bibob-rapport. Burgemeester Knip wordt verweten niet alleen zijn zogenoemde 'vergewisplicht' te hebben uitgevoerd, maar daadwerkelijk het wettelijk onafhankelijke onderzoek en rapport te hebben beïnvloed. Lees verder op de website van haar juridisch adviseur.

 
04-02-2009  

Gemeente blundert opnieuw in bestuursprocedure

  ALMELO - De gemeente Almelo blundert opnieuw in handhavingsprocedure betreffende de jarenlange strijd tussen de gemeente en de buren van een autobedrijf aan de Gerard Doustraat. Het bedrijf huurt een deel van het pand van Leoparts en stalt auto's op een verhard en omheind terrein met de bestemming groenstrook. De gemeente heeft alle medewerking verleent, maar verliest telkens de bestuursrechtprocedures.
Lees verder...

 
05-02-2009  

CDA-vragen over landbouwverkeer

  ALMELO - De CDA-fractie heeft de nodige vragen over het uitblijven van overleg met de landbouwers (LTO) over het landbouwverkeer over de Van Rechteren Limpurgsingel. Sinds 2006 is LTO al in overleg met de gemeente en een toegezegde voortgang is in januari door het college niet nagekomen.
Formeel is landbouwverkeer over de singel verboden en moet men alternatieve routes rijden. In de praktijk trekt men zich daar nauwelijks iets van aan.
Lees verder...

 
11-02-2009  

Besluitenlijst college van B&W d.d. 09-2-2009

 

In de bijlage de besluitenlijst van het College van B&W van dinsdag 9 februari 2009


Besluitenlijst B&W 09-02-2009

 
12-02-2009  

VVD vragen over dodelijk spoorongeval 2007

 

Geachte college,

Het spoorwegongeluk, dat op 14-6-2007 heeft plaats gevonden, helaas met dodelijke afloop van een 16 jarige scholier uit Almelo, heeft nog steeds grote gevolgen voor de direct betrokkenen.

In deze trieste zaak, waarvan de juridische kant thans onder de rechter ligt, gaat het er de VVD-fractie vooral om hoe de gemeente Almelo met de nabestaanden is omgegaan.
Uit recente perspublicaties krijgen wij de indruk, dat een meer proactieve houding niet misstaan zou hebben.

De VVD-fractie heeft vanaf het begin om haar moverende redenen gekozen voor een terughoudende opstelling in deze pijnlijke zaak, maar nu deze zaak wederom in de publiciteit is gekomen hebben wij de volgende twee vragen:

1. Bent U van mening dat u optimaal gehandeld heeft richting de nabestaanden?
2. Heeft in dit verband contacten gelegd, en zo ja, met welk resultaat?

De VVD-fractie kijkt met belangstelling uit naar uw antwoorden op bovenstaande vragen.

Vriendelijke groet,

G.H. van Woudenbergh

 
18-02-2009  

Besluitenlijst college van B&W dd. 17-02-2009

 


Besluitenlijst B&W 17-02-2009

 
19-02-2009  

LA vragen over financiën woningbouwcorporaties

  ALMELO - Leefbaar Almelo maakt zich in het kader van de financiële crisis zorgen om de financiële toekomst van de Almelose woningbouwcorperaties en heeft daarover vragen gesteld aan het college van B&W.
Lees verder...

 
25-02-2009  

Besluitenlijst college van B&W dd 24-02-2009

 


Besluitenlijst B&W 24-02-2009

 
26-02-2009  

College wil vertrouwen van bevolking herwinnen

 

ALMELO - Het gemeentebestuur van Almelo vindt het zaak om aan het publiek duidelijk te maken dat het zich de kritiek op zijn functioneren - al dan niet terecht - heeft aangetrokken en er lering uit wil trekken.
Burgemeester M. Knip heeft dat volgens een bericht in TC Tubantia gisteren gezegd. „Het gaat om het herstellen van het vertrouwen bij het publiek. We kijken ook of de beeldvorming onjuist is. En als dat zo is, onderzoeken we hoe je dat beeld kunt omvormen.” Lees verder in TC Tubantia.

Archief
Terug naar vorige pagina